Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

Ο ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Π.ΒΑΣ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ, ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΑ (23.5.15), 1.9.2017

Ο ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

ΕΥΛΑΒΗΣ, ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Π.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΔΙΑ

ΤΟΥ ΘΕΑΡΕΣΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ

1.9.2017

 

1.Εἶναι ὁ μικρότερος υἱὸς τοῦ τριτέκνου ἐργάτου Βασιλείου Σπηλιοπούλου, ὁ ὁποῖος ἀδυνατοῦσε νὰ βοηθήσῃ τὸν τρίτο υἱό του νὰ κάνῃ ἀνώτατες σπουδές, παρ’ὅ,τι εἶχε μεγάλη ἔφεση στὰ γράμματα καὶ στὶς ἐπιστῆμες.

Μετὰ τὸ Λύκειο ἐσπούδασε στὴν Ἀνωτέρα Ἱερατικὴ Σχολὴ καὶ διετέλεσε ἱερεὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ, ὅπου πρωτοστατοῦσε στὸ Γραφεῖο τοῦ Ἀντιαιρετικοῦ Ἀγῶνος, ὡς ἄριστος ὁμολογητὴς καὶ ἀπολογητὴς τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου διδασκαλίας καὶ πίστεως. Παρ’ὅλον ὅτι εἶναι πτωχός, ἀποποιεῖται τὰ «φακελάκια» στὰ μυστήρια καὶ στὶς διακονίες στὰ Νοσοκομεῖα, ὅπου ἔτρεχε καὶ ἐξομολογοῦσε καὶ τόνωνε ψυχικὰ ἀσθενεῖς καὶ συγγενεῖς.

2.Τὸ ἔτος 2014 ἐγκατέλειψε πλουσιώτατες ἐνορίες  Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ καὶ τὶς ἀνέσεις τῆς μεγάλης «χαβούζας» τῆς Ἀττικῆς, ὅπου διαβιοῖ ἄνω τοῦ 55 % τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ.

Μετέβη στὰ «κατσικοχώρια» τῆς Ἐπαρχίας Καλαβρύτων.

 

3.Ἀποφεύγει νὰ εἶναι θαμὼν καφενείων καὶ καπηλείων, ὅπου ἀκούγονται ἀπὸ κουτσομπολιά,  μέχρις αἰσχρότατες ἐκφράσεις καὶ καπηλικότατες βλασφημίες.

 

4. Πρὶν ξημερώσῃ, μεταβαίνει εἰς τοὺς Ναούς, σκουπίζει, σφουγγαρίζει, ἀνάβει τὰ κανδήλια, καθαρίζει τὴν σόμπα καὶ προθερμαίνει τὸν Ναό, γιὰ νὰ τὰ βρίσκουν ὅλα πανέτοιμα οἱ ἐλάχιστοι ἐναπομείναντες χωρικοί.

 

5. Μεταβαίνει στὶς Ἱερὲς Μονὲς καὶ λειτουργεῖ.

 

6. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία μαζεύει τὰ ἐλάχιστα παιδάκια ἀπὸ τὰ διάφορα χωριά, τοὺς κάνει κατηχητικό, ἐκπαιδευτικὲς ἐκδρομὲς καὶ ἰδιαίτερα μαθήματα δωρεὰν καὶ τοὺς ἐμπνέει τὴν ἀγάπη στὰ γράμματα καὶ τὶς ἐπιστῆμες, καθὼς ἐπίσης τὰ διδάσκει πῶς θὰ παραμείνουν ἁγνά, καὶ νὰ δημιουργήσουν πρότυπα χριστιανικῶν οἰκογενειῶν, ἀγαθὸν ἐν μεγίστῃ ἀνεπαρκείᾳ.

7. Ἐπειδὴ  ἄλλοι δὲν ἔχουν τὸ σθένος, τὶς ἱκανότητες καὶ μεράκι ἱεραποστολῆς, τὸν μισοῦν καὶ τὸν κατασυκοφαντοῦν, ἐφαρμοζομένων τῶν γραφικῶν :

 

Α) «…κινδύνοις ...., κινδύνοις ...., κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις·» (Β΄Κορ. 11, 26),

Β) «Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. » (Ματθ. 23, 14),

Γ) «μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης ἰλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός» (Β΄Κορινθ. 9, 7),

Δ) «Εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· …». ( Ἰωά. 15, 20),

Ε) «Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί·» (Ρωμαίους, 1),

ΣΤ) «οὐαὶ δὲ μοὶ ἐστιν, ἐάν μὴ εὐαγγελίζωμαι (Α΄Κορινθ. 9, 16),

Ζ) «...οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.» (Ματθαῖος 5,16).

8. Δι’ αὐτὸν τὸν ἱεραποστολικόν του ζῆλον, ὁ θαρραλέος, ἀκριβοδίκαιος καὶ ἀντικειμενικὸς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος τὸν ἐτίμησε κατὰ τὴν πανήγυρη μας εἰς μνήμην Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς Ἀροανία Καλαβρύτων τὴν 23.5.2015, χειροτονήσας αὐτὸν εἰς Οἰκονόμον.

Αὐτὸς ὁ τίτλος παραχωρεῖται εἰς ἱκανώτατα καὶ ἄξια στελέχη τῆς Ἐκκλησίας.

 

9. Τὴν ἰδίαν ἡμέρα οἱ φορεῖς μας, Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Σωματεῖο οἱ Φίλοι του Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, πού, ὡς γνωστὸν κάθε ἔτος βραβεύουν ἥρωας…., ἐβράβευσαν τὸν π. Βασίλειον καὶ τὴν Πρεσβυτέρα του Μαρίαν ὄχι μόνον γιὰ τὸ σπάνιο καὶ σπουδαιότατο ἱεραποστολικό του εργο, ἀλλὰ, κυρίως καὶ γιὰ τὴν ἔμπρακτον διδασκαλία του εἰς τὴν λύσιν τοῦ μακροχρονίου δημογραφικοῦ προβλήματος.

Λεπτομέρειες :

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/945-25515-2352015


Ὡς γνωστόν, γεννήσεις εἶναι πολὺ ὀλιγώτερες τῶν θανάτων.

Καὶ ἔτσι καταντήσαμε χώρα γερόντων. Δὲν ὑπάρχουν νέοι νὰ εἰσέρχωνται εἰς τὴν παραγωγικὴ διαδικασία, διότι ἁπλούστατα τὸ τρισάθλιο, ἀπάνθρωπο καὶ ἀντίχριστο κατεστημένο δὲν ἐνδιαφέρεται οὐσιαστικὰ γιὰ τὴν δημιουργία παραγωγικῶν θέσεων ἐργασίας. Ὁ ἰδρῶτας τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τὰ θαλασσοδάνεια ἐξακολουθοῦν νὰ σπαταλῶνται γιὰ διορισμοὺς παρασίτων στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες, μὲ κύρια προσόντα τοῦ «ἀφισοκολλητή», τοῦ συνδικαλιστὴ καὶ τοῦ μετέχοντος σὲ κάθε κυβερνῶσα κλίκα. Δὲν προλαμβάνουν νὰ διορισθοῦν αὐτοὶ οἱ «λεβέντες » καί «λεβέντισσες» καὶ ἀμέσως κηρύττουν τὴν «λευκὴ ἀπεργία» : κάθονται στους ὑπολογιστές καὶ «μορφώνονται, παραμορφώνονται», διαφθείρονται μὲ ὅ,τι κυκλοφορεῖ, μὴ καταδεχόμενοι, οὔτε κἄν νὰ σηκώσουν τηλέφωνα.

Αὐτὸς ὁ συρφετὸς τῶν παρασίτων, ἀντὶ νὰ ἐξυπηρετῇ, κατατυραννεῖ ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως τὸν Ἕλληνα φορολογούμενο.

Θὰ μᾶς συνέφερε, ἄν ὅλοι αὐτοὶ ἔπαιρναν τὶς ἐπιταγὲς τους στὴν ἀμμουδιὰ γιὰ νὰ μὴ καταναλώνουν ἠλεκτρικὸ ρεῦμα γιὰ τὰ κλιματιστικὰ μὲ ἀνοικτὰ παράθυρα, νὰ μὴ ὑπερκαταναλώνουν τὸ πολυτιμότατο νεράκι, τὰ ἀπορρυπαντικὰ γιὰ καθαρισμούς, τηλεφωνικὲς μονάδες γιὰ προσωπικά τους τηλεφωνήματα, φθορὲς ἐπίπλων, κουφωμάτων κλπ. κλπ.

 

8. Δεκατέσσερα συναπτὰ ἔτη περίμενε ὁ π. Βασίλειος τὴν μεταγραφή του ἀπὸ τὸ Ρέθυμνο στὴν Ἀθήνα καὶ παρ’ὅλον ὅτι ἦταν ὑπερπολύτεκνος, ἐν τούτοις  ἀνεγκέφαλοι, ἀπάνθρωποι, σαδιστὲς καὶ ἀντίχριστοι ὑπηρετοῦντες στὶς διάφορες σχολὲς καὶ στὸ Ὑπουργεῖο Ἀπαιδείας, δὲν «ἐπαρκοῦν» νὰ ἐξυπηρετοῦν  τοὺς κοινοὺς θνητοὺς, εἰ μὴ μόνον τὴν κλίκα τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης παρατάξεως καὶ νὰ φροντίζουν νὰ μὴ μένουν ἄδεια τὰ καταλύματα ἄσημων πόλεων μὲ ἄσημες Σχολές.

 

9. Ἐπειδὴ δὲν ἐγκρίθηκε δεκατέσσαρα χρόνια ἡ μεταγραφή του, καὶ ἐπειδὴ τὸν ἔκαιγε ἡ φλόγα τῆς μαθήσεως, ἀναγκάσθηκε νὰ τολμήσῃ νὰ δώσῃ ἐφέτος εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις καί, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ πατρό - Κοσμᾶ , ὅπως διακηρύττει ὁ ἴδιος, εἰσήχθη μὲ πολλὴ καλὴ σειρὰ στὴν Φιλολογικὴ τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν.

 

10. Δέον νὰ σημειωθῆ ὅτι στὸ ἐξωτερικὸ γεννῶνται διὰ καισαρικῆς τομῆς μόνον τὸ περίπου 7 %. Εἰς τὴν Ἑλλάδα  σκιντζῆδες μαιευτήρες (χασάπηδες) πείθουν τὴν κάθε χαζὴ γυναῖκα νὰ τῆς κάνουν καισαρικὴ τομὴ, χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ ἀνάγκη, γιὰ νὰ προγραμματίζουν 5 - 10 γέννες τὴν ἡμεῤα, καὶ νὰ τὰ «οἰκονομᾶν» αὐτοὶ ο|ἱ ἀπάνθρωποι, ἐνῷ εὐσυνείδητοι καὶ σωστοὶ μαιευτῆρες πρέπει νὰ ἀναμένουν σκλαβωμένοι τὶς φυσιολογικὲς γεννήσεις γιὰ νὰ λάβουν ψιχία.

Ἄν ὑπῆρχε χρηστὸν κράτος δικαίου, θὰ ἔπρεπε γιὰ τὶς γεννήσεις μὲ καισαρικὴ τομή, ὅταν δὲν συντρέχουν ἀποχρῶντες λόγοι ὑγείας - κίνδυνος, νὰ μὴ πληρώνουν τίποτε οἱ ἀσφάλειες καὶ νὰ πληρώνουν πολλὰ χρήματα, γιὰ τὶς φυσιολογικὲς γεννήσεις.

Αὐτοὶ οἱ μαιευτῆρες ποὺ κάνουν καισαρικὲς τομὲς γιὰ ψύλλου πήδημα δημιουργοῦν τὴν ὑπογενητικότητα, δηλαδὴ πολλαπλασιάζουν τὸ πρόβλημα τοῦ δημογραφικοῦ.

 

11. Αὐτοὶ οἱ σκιτζῆδες – χασάπηδες μαιευτῆρες ἔχουν γλυκαθῆ μὲ τὶς ἐκτρώσεις ποὺ γίνονται μὲ δημόσια δαπάνη καὶ γι’ αὐτὸ δολοφονεῖται ἐτησίως μία μεγαλούπολις περίπου 600.000 ψυχῶν μὲ ἀνήμπορα νὰ ἀντιδράσουν ἀγγελούδια.

Σὲ ἕνα χρηστὸ κράτος δικαίου δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ γίνεται οὔτε μία ἔκτρωσις δημοσίᾳ δαπάνῃ, ἄν δὲν τὴν ἔχῃ ἐγκρίνει ἐπιτροπὴ καθηγητῶν μαιευτήρων καὶ νὰ λαμβάνωνται στατιστικὰ καὶ νὰ ἐλέγχωνται ἀπὸ δικαστικοὺς καὶ ἐγνωσμένου ἤθους καὶ χαρακτῆρος καθηγητὰς χειρουργικῆς μαιευτικῆς.

12. Οἱ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες δὲν θέλουν νὰ παραδεχθοῦν τὸ τεράστιο δημογραφικὸ πρόβλημα μὲ ἄκρως ἀντεθνικὰ ἐπιχειρήματα, ὡς π.χ. «δὲν χρειάζεται νὰ γεννοῦν οἱ Ἑλληνίδες. Ἤδη ἔρχονται στρατιὲς ἕτοιμων».

13. Ἐνῷ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εὔχεται ὁ Θεὸς νὰ μᾶς σώζῃ ἀπὸ πληθώρα κακῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων «ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων», αὐτοὶ οἱ πανοῦργοι ἰθύνοντες καλλιεργοῦν αὐτὲς τὶς ἐπιδρομὲς ἀλλοφύλων.

Βάσει τῶν διεθνῶν συμβάσεων, οἱ κεντρικὲς καὶ βόρειες χῶρες τῆς Εὐρώπης, ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ἐπιστρέφουν ὅλους τοὺς ἐπικίνδυνους   τζιχαντιστές καὶ ἐν γένει μωαμεθανικὰ ἀκραῖα στοχιεῖα στὶς χῶρες πρώτης εἰσδοχῆς, δηλαδὴ τὴν Ἑλλάδα.

Μάλιστα δὲ καὶ ὁ σύμβουλος τοῦ Πρωθυπουργοῦ μας Ρότσιλντ, ὁ ὁποῖος ἔχει κέρδη, μόνον ἀπὸ τοὺς τόκους, πέντε δισεκατομμυρίων (5.000.000.000) Εὐρὼ ἡμερησίως, δώρισε εἰς τὴν Ἑλλάδα ἕνδεκα δισεκατομμύρια εὑρώ (11.000.000.000), δηλαδὴ τὰ κέρδη 50 ὡρῶν, γιὰ νὰ διευκολύνωνται οἱ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων καὶ νὰ γίνωναι ἔποικοι εἰς τὴν Ἑλλάδα.

Ἔτσι στὴν πράξη ἐφαρμόζονται τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμων Illuminati & Co γιὰ νὰ εἶναι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν κατοίκων τῆς Ἑλλάδος ἐξτρεμιστὲς μουσουλμάνοι καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ τοὺς περιθάλπῃ χωρὶς νὰ κάνῃ τὴν παραμικρὰ προσπάθεια, γιὰ τὴν ἐξοικείωση αὐτῶν τῶν μωαμεθανῶν ἐπιδρομέων. Μάλιστα δὲ καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπός μας νὰ βγάζῃ τὸν σταυρό του, ὅταν ἐπισκέπτεται τοὺς Μωαμεθανούς.

14. Τοιουτοτρόπως, διδάσκει ὁ Ἀρχιεπίσκοπός μας νὰ ἀποθρασύνωνται γύναια, στελέχη Ὑπουργείων καὶ διαφόρων ἄλλων ὑπηρεσιῶν, ὅπως ἡ κ. Ἑλένη Γιαννακοπούλου τοῦ Ὑπουργείου Α Παιδείας νὰ κατατρέχουν τοὺς ὑπαλλήλους ποὺ ἔχουν εἰκόνες τῆς Θεομήτορος ἤ τίμιους σταυρούς κλπ. καὶ νὰ πανικοβάλλῃ ὅλους καὶ ὅλες νὰ κρύβουν τοὺς σταυρούς, εἰκόνες κλπ…

Κύριε, ὅπλον κατὰ τοῦ Διαβόλου τὸν Σταυρόν σου ἡμῖν δέδωκας· φρίττει γὰρ καὶ τρέμει, μὴ φέρων καθορᾶν αὐτοῦ τὴν δύναμιν, ὅτι νεκροὺς ἀνιστᾷ καὶ θάνατον κατήργησε. Διὰ τοῦτο προσκυνοῦμεν τὴν ταφήν σου καὶ τὴν Ἔγερσιν.

15. Ποῦ καταντήσαμε. O tempora o mores !

Πάντα δὲ ταῦτα ἀρχαὶ ὀδυνῶν.

Ὅπως στρώνουμε κοιμούμεθα καὶ ὅ,τι σπέρνουμε θὰ

θερίσουμε.

Ἀδιαφορία σπέρνουμε σήμερα, περίδρομο θὰ θερίσουμε

αὔριο.

Ἀλλὰ τότε θὰ εἶναι πολὺ ἀργά.

16. Ἄς ἀφυπνισθοῦμε ἀπὸ τὰ παράδειγμα τοῦ π. Βασιλείου, ὁ ὁποῖος ἐτόλμησε καὶ τὸ 9ο παιδί του νὰ γεννηθῇ διὰ καισαρικῆς τομῆς, ὅπως καὶ ὅλα τὰ προηγούμενα, λόγῳ πραγματικῶν προβλημάτων κατὰ τὴν γέννα.

Ἄς συμπαριστάμεθα σὲ τέτοιους ἰδανικοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἄς προσευχώμεθα ὁ Θεὸς νὰ ἀναδεικνύῃ  τέτοια ἱεραποστολικὰ μὲ αὐτοθυσία ἄτομα, νὰ ἐργάζωνται γιὰ ἀνακούφιση δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ, μήπως συνειδητοποιήσουμε τὸ κακόν, ἀνακρούσουμε πρύμναν καὶ ποιήσουμε καρποὺς μετανοίας γιὰ νὰ ρυσθῶμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου ποὺ μᾶς ὡδήγησαν ἄφρονες καὶ ἀντίχριστοι ποδηγέτες, πρὶν αὔριο εἶναι ἀργά.

17. Εἰς τὸν πατέρα Βασίλειο νὰ εὐχηθοῦμε νὰ ἀριστεύῃ πάντοτε καὶ νὰ ἀναδειχθῆ ἕνας λαμπρὸς Φιλόλογος, διότι κινδυνεύουμε.

Τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἀποφοιτοῦν ἀκόμη καὶ Φιλόλογοι τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσολογίας, οἱ ὁποῖο ἔχουν μεσάνυκτα  ἀπὸ γνώσεις γραμματικῆς, συντακτικοῦ, πολυτονικοῦ, καθαρευούσης καὶ παρουσίαση ἐγγράφων.

Σὲ μερικὲς δεκαετίες θὰ παρίσταται ἀνάγκη νὰ μετακαλοῦμε Βάσκους, Καταναλούς, Γερμανούς, Ἄγγλους, Γάλλους Ἑλληνιστὰς γιὰ νὰ διδάσκουν τοὺς Ἑλληνόπαιδες ….

Ἀπευθυνόμενοι εἰς φίλο κληρικό, γιὰ τὴν ἐξεύρεση προσωπικοῦ ποὺ νὰ χειρίζεται σωστὰ τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα, μᾶς ἀπήντησε περίλυπος : «Ἄν θέλατε μὲ καλὰ ἀγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ρωσικά ἀκόμη καὶ κινέζικα εὐχαρίστως. Μὲ σωστὰ ἑλληνικὰ δὲν μπορῶ νὰ βρῶ…»…

18. Ζητοῦμε κατεπειγόντως ἱκανούς, φιλότιμους, εὐσυνείδητους, μὲ ἦθος ἐργασίας καὶ μὲ ἄριστες γνώσεις τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης γιὰ νὰ ἐργάζωνται μὲ ὑψηλὲς ἀποδοχές, καὶ δυστυχῶς προσέρχονται ἡμιμαθέστατα δυστυχισμένα παιδιά.

Ἄν κατὰ τύχη, ὑπάρχουν μερικοί, ποὺ εἶχαν καὶ ἔχουν ἔφεση, ὑπερηφάνεια γιὰ τὴν ὀρθὴ γλῶσσα μας (πολυτονικό, καθαρεύουσα) καὶ ὡς ἑλληνόψυχοι θέλουν νὰ ἀγωνισθοῦν γιὰ τὴν διατήρηση τῶν ἀνεκτίμητων ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας, ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία, ἀδιάφθορο Οἰκογένεια, ἀλὠβητο Ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ ἀκεραία Πατρίδα, ἄς προσέλθουν νὰ συναγωνιζώμεθα τὸν ἀγῶνα τὸν καλό.

Ἐμεῖς θὰ πληρώνουμε, αὐτοὶ θὰ πληρώνωνται.

Παρακαλοῦμε ἀναδημοσιεύσατε τὰ ἀνωτέρω κείμενα μας εἰς τὸ διαδίκτυο, ἔντυπα κλπ κλπ πρὶν αὔριο εἶναι πολὺ ἀργά.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ           ΤΗΛ. 210-3254321

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

 

ΣΜΥΡΝΑΙΪΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Ι.Ν.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5.10.17 ΩΡΑ 17.00

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ κ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ-ΔΕΛΙΜΙΧΑΛΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ,

ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 5.10.2017 ὥρα 17.00 -19.00


Ἀπὸ τὴν σπουδαία συγγραφέα κ. Δήμητρα Γεωργιάδη θὰ ἐπιδειχθοῦν παραδοσιακὲς συνταγὲς ἀπὸ τὴν Σμύρνη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας στὰ πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων «ΕΝΟΡΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς εἰς τὸν Ἱ. Ν. Εὐαγγελιστρίας Πειραιῶς.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ            4.10.2017               

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΤΗΛ. 210-3254321

 

 

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ π.ΓΕΡΒ.ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟMΠΕΛ -ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ 22.10.17

 

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

Ο ΠΑΝ/ΤΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

π.ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ

ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ 22.10.17

 

20.10.2017

 

1. Βέβαια δὲν εἴμαστε συνδιοργανωτὲς ἀλλὰ ἁπλοὶ ἀγωνιστές, ἰδεολόγοι γύρω ἀπὸ τὰ κοινωνικά, ἀνθρωπιστικά, πνευματικὰ καὶ ἐθνικὰ κινήματα καὶ συνιστοῦμε ἐνθέρμως τὴν ἐκδήλωσι καὶ εὐχόμεθα πλήρη ἐπιτυχία.

 

Πρὸς τοῦτο ἐπισυνάπτουμε τὴν πρόσκλησι καὶ τὸ πρόγραμμα.

 

2.Δὲον νὰ σημειωθῆ ὅτι οἱ φορεῖς μας

 

Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν

Σωματεῖο «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,

Διορθόδοξος Σύνδεσμος Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος

 

ἔχουν βραβεύσει σὲ μία πολυπληθῆ ἐκδήλωσιν μας στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο τὴν 21.1.2009

τὸν ἰδανικὸν ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου Παν/τον Ἀρχ. Πατέρα Γερβάσιο Ραπτόπουλο, ἱδρυτὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ, μέσῳ τῆς ὁποίας ἐργάζεται ἀκαμάτως  γιὰ τὴν ἀποφυλάκισιν χιλιάδων ἀπόρων κρατουμένων,τόσον εἰς τὴν Ἑλλάδα ὅσον καὶ εἰς τὸ ἐξωτερικό.

 

Βλ. :

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-29-59/423-2010-08-17-11-46-08

 

3.Οἱ φορεῖς μας ἐπίσης ἔχουν ἀποστείλει στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα εἰς τὴν Ὀργάνωσι τῶν βραβείων ΝΟΜΠΕΛ εἰς τὸ ΟΣΛΟ τὴν 19.9.2017  ἔνθερμη εἰσήγησι γιὰ νὰ βραβευθῆ ὁ π. Γερβάσιος μὲ τὸ βραβεῖο ΝΟΜΠΕΛ.

 

Παρ’ὅλον τὸ ὅτι θὰ ἔχει ἤδη ἀποφασισθῆ σὲ ποιοὺς θὰ δοθοῦν τὰ βραβεῖα (εἰς μέλη καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ἤ σὲ ἀπὸ αὐτὲς προτεινόμενα ἀνθρωπάκια ἤ σὲ ἀνθρώπους ποὺ εἶναι διατεθειμένοι νὰ ὁμώσουν γῆ καὶ ὕδωρ γιὰ τὴν διάδοσιν καὶ ἐπικράτησιν τῶν σκοπῶν καὶ ἐπιδιώξεων τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων), ἐν τούτοις ἐμεῖς φρονοῦμε ὅτι πρέπει νὰ συνεχισθῆ ἡ πίεσις, ἔστω γιὰ νὰ κάνουμε προπαρασκευὴ γιὰ ἑπόμενη προκύρηξι καὶ νὰ τιμηθῆ ὁ πανάξιος Γέρων Γερβάσιος μὲ τὸ Βραβεῖο NOΜΠΕΛ.

Εἶναι πολὺ λυπηρόν, ἀπαράδεκτο καὶ ἀχαρακτήριστο οἱ κίναιδοι, οἱ παλακίδες, οἱ ἀνώμαλοι, οἱ ἀετονύχηδες καὶ λοιποὶ νὰ ἔχουν ἀδιάρηκτο ἀλληλεγγύη, συμπαράστασι καὶ αὐτοθυσία μεταξύ των καὶ ἐμεῖς οἱ «χριστιανοί -ἀχρίστιανοι» νὰ ἀδιαφοῦμε παντελλῶς γιὰ τὸν πλησίον μας, ἐφαρμόζοντες τὸ γραφικό :

«ἀγρὸν ἠγόρασα …, ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε…, γυναῖκα ἔγημα…, ἐρωτῶ σὲ ἔχε με παρῃτημένον» (Λουκ. 14, 18).

καὶ τὸ

 

«Ὅλοι θὰ πᾶμε στὸν πόλεμο, ἐσεῖς θὰ πέσετε ἐμεῖς θὰ δαφνοστεφανωθοῦμε».

 

Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν

Σωματεῖο «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,

Διορθόδοξος Σύνδεσμος Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ           ΤΗΛ. 210-3254321

 

Twitter: @PANEL_TAMA

Το

Τhe Norwegian Nobel Committee

Henrik Ibsens Gate 51

0255 OSLO-NORWAY

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Mr. President,

I have been recently informed that Archimandrite Gervasios Raptopoulos has been submitted as a candidate for the Nobel Peace Prize and Ι’d like to give my personal experience and support for his selfless and admirable life’s work.

Archimandrite Gervasios Raptopoulos serves the suffering man, with total modesty, deep devotion and admirable effectiveness in all Continents of the World, without making discriminations in terms of race, sex and religion.

Thousands men and women in prisons from 90 countries all over the world have felt this Father’s warmth and support, whereas multiple thousands have found again their lost hope in life, peace in heart and God’s path, through his guidance.

His efforts are very unique in the global scale. Through his everyday hard and challenging work with the people who had broken the law he appeals to their conscience, and what is the most crucial -supports them in finding inner peace, that helps one in his spiritual renewal. The man cured in this way, passes this gift of peace to the society to which he returns, and -what is enormously important- this contributes to building healthy societies.

Athens 22.9.2017

The President

Ioannis Anagnostopoulos 

 

   

ΕΛΛΑΔΑ-ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΙ 15.11.17 ΘΕΑΤΡΙΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΜΕ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΚΛΟΙΟ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΩΝ

15.11.2017

ΝΤΟΠΙΟΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ  ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΑΤΡΙΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΜΕ

Ἐκφράζουμε τὴν ἐκ μέσης καρδίας βαθύτατη θλίψη μας γιὰ τὰ θύματα τῶν τελευταίων πλημμυρῶν ἀλλὰ καὶ τὴν ὀργή μας γιὰ τοὺς ἀνεγκέφαλους, ἀνευθυνοϋπεύθυνους κυβερνῶντες, δοτοὺς τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

1. To περιοδικό μας « Φωτεινὴ Γραμμὴ » καὶ οἱ φορεῖς μας: « Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν », Σωματεῖο « Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους » καὶ ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος « Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος » ἐδῶ καὶ 10 χρόνια τάσσονται ὑπὲρ τῶν πτωχῶν καὶ ἀδυνάτων καὶ ὄχι οἱ ἔχοντες καὶ κατέχοντες νὰ θησαυρίζουν καὶ νὰ πολλαπλασιάζουν τὶς ἀνέσεις τους καὶ οἱ πτωχοὶ καὶ ἀνήμποροι, ἄλλοτε νὰ κολυμποῦν, στὶς νεροποντές, στὶς παγωνιὲς καὶ στὰ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα, νὰ πνίγωνται στὶς λάσπες, νὰ ὑποφέρουν ἀφαντάστως καὶ νὰ χάνουν καὶ τὶς ζωὲς τους λόγῳ ἐλλείψεως ὑποδομῶν καὶ τὸ καλοκαίρι νὰ κολυμποῦν στόν λίβα, στὸν ἱδρώτα, τὴν ἀποπνικτικὴ ἀτμόσφαιρα καὶ νὰ σιγοπεθαίνουν.

 

Παραδείγματος χάριν τὴν 13 Ὀκτωβρίου 2009, εἰς τὴν δυναμικὴ Ἰστοσελίδα μας, www.fotgrammi.gr  ἀναπτύξαμε τὸ ἄρθρο μας :

Εγγειοβελτιωτικά έργα-Δενδροφύτευσις-Μητροπολιτικόν Πάρκον

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

ΝΑΙ
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΝΑΙ
ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΝ
ΟΧΙ
«ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΡΚΟΝ»
ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΙΝ
ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-07-04/98-2010-11-22-12-39-37

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-07-04/98-2010-11-22-12-39-37?start=1

Καὶ παλαιότερα εἴχαμε γράψει νὰ ἐκποιηθοῦν :

α. Οἱ ἐκτάσεις τῶν παλαιῶν πολιτικῶν ἀεροδρομίων ( δυτικοῦ καὶ ἀνατολικοῦ ) .

β. Οἱ βάσεις τοῦ στρατιωτικοῦ ἀεροδρομίου.

γ. Ἡ ἀμερικανικὴ βάσις.

Ὅλα εἰς τὸ Ἑλληνικό.

2. Καὶ ἄλλα  παρόμοια ἔγγραφά μας, τὰ εἴχαμε ἀποστείλει, ὄχι μόνο στὸ Ὑπερνομάρχη, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους τους Δημάρχους (συμπεριλαμβανομένους καὶ τῆς Δυτικῆς Ἀττικῆς) καὶ σὲ ὅλους τοὺς Ὑπουργοὺς καὶ Πρωθυπουργούς.

Τὸ περίεργο ὅμως, δὲν εἶναι ὅτι ἐκώφευσαν  καὶ ἀδιαφόρησαν σκανδαλωδῶς οἱ ἐθνοκάπηλοι τῆς δεξιᾶς, ἀλλὰ ἐκώφευσαν καὶ οἱ δῆθεν σοσιαλίζοντες καὶ οἱ μαρξίζοντες, οἱ ὁποῖοι, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, δὲν πιστεύουν στὶς σοσιαλιστικὲς – κοινωνικὲς  ἰδέες, καὶ ἀρχὲς καὶ πράξεις, ἀλλὰ  τὸ  λ ὶ στὸ σοσιαλίστες πρέπει νὰ ἀντικατασταθῇ στὴν περίπτωσή τους μὲ  λ η , δηλαδὴ εἶναι σοσιαληστὲς τῶν κοινωνικῶν ὁμάδων.

3. Ἐὰν ἐπωλεῖτο τὸ μέγιστο μέρος αὐτῶν τῶν ἀεροδρομίων, θὰ εἰσέπραττε τὸ κράτος ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια  εὐρὼ γιὰ αὐτὰ τὰ πανέμορφα, ἄριστα καὶ ἀνεπανάληπτα « φιλέτα » ! ! !

Καὶ μὲ αὐτὰ τὰ δισεκατομμύρια οἱ ἰθύνοντες θὰ ἠδύναντο νὰ ἐξοφλήσουν τὰ θαλασσοδάνεια καὶ νὰ μὴ ἔχωμε ὑποδουλώσει καὶ τὰ τετρασσέγγονά μας! ! ! . . .

Θὰ περίσσευαν καὶ πολλὲς ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια, γιὰ νὰ γίνουν ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα, ὄχι μόνον στὶς τρισάθλιες δυτικὲς περιοχὲς τῆς Ἀττικῆς, ἀλλὰ καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα.

Εἶναι παγκοίνως γνωστὸν ὅτι πρὸ 10 ἐτῶν ἡ ἀξία τῆς γῆς ἦταν στὰ ὕψη καὶ στὴν κεντρικὴ καὶ ἀνεπτυγμένη περιοχὴ τῶν ἀεροδρομίων, μὲ τὶς ἄριστες βίλλες, τὰ ἐμπορικὰ κέντρα, ὅλες τὶς ὑποδομὲς καὶ συγκοινωνία Μετρὸ θὰ μποροῦσαν νὰ πουληθοῦν σχεδὸν  2.000.000 εὐρὼ τὸ στρέμμα.

4. Ἐὰν δὲν ἀπέβλεπαν οἱ ἰθύνοντες στὶς παχιὲς μίζες καὶ στὰ παχιὰ λαδώματα, θὰ ἐξοφλοῦσαν ὅλα τα θαλασσοδάνεια, ἂν δὲν τὰ δώριζαν στὶς Τράπεζες, στὶς λαίμαργες βδέλλες ποὺ κατ’ εὐφημισμὸ ὀνομάζονται Πιστωτικὰ Ἱδρύματα.

Ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ πρέπει νὰ παραλείψουμε νὰ ἀναφέρουμε ὅτι ἀπὸ τὰ 280.000.000.000 εὐρὼ θαλασσοδανείων , ἡ μερίδα τοῦ λέοντος, περίπου 240.000.000.000 εὐρὼ, διατέθησαν εἰς « ἀετονύχηδες » καὶ ἀνθρώπους τῆς διαπλοκῆς, τραπεζίτες, οἱ ὁποῖοι, πανεπιστήμονες ὄντες, τὰ ἐφυγάδευσαν, γιὰ νὰ ἐπανέρχωνται εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, ὡς ἐπενδυτικὰ κεφάλαια, μὲ τὴν σύμπραξη καὶ ξένων Τραπεζῶν ἢ «ἀετονύχηδων » ξένων ἐπενδυτῶν.

Ὁ θυμόσοφος Ἑλληνικὸς Λαὸς πιστεύει ὅτι συνήθως τὰ περισσότερα τῶν παρακρατουμένων μισθῶν τῶν ἐργαζομένων, τοὺς τὰ παίρνουν οἱ ἔμποροι καὶ προμηθευτὲς διαφόρων ἀγαθῶν καὶ ἂν οἱ ἔμποροι καὶ παραγωγοὶ    δὲ   διαθέτουν   δικά   τους   κεφάλαια,    τοὺς   τὰ

« ληστεύουν » τὰ Πιστωτικὰ Ἱδρύματα.

Ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις, ἔμποροι καὶ παραγωγοί, ἀδυνατοῦν νὰ ἀνταγωνισθοῦν τὸν ἀθέμιτο ἀνταγωνισμὸ ποὺ ἔχουν οἱ ξένοι παραγωγοὶ καὶ ἔμποροι καὶ μὲ τὶς ὑποθῆκες ποὺ λαμβάνουν οἱ Τράπεζες τῶν ἀκινήτων τῶν παραγωγῶν καὶ τῶν ἐμπόρων καὶ μὲ τὶς  ὑπερημέριες, τοὺς ἰδιοποιοῦνται οἱ Τράπεζες, ὄχι μόνο τα ἀκίνητά των ἀλλὰ τὰ σπίτια τους.

Ἔντιμοι ἐπιχειρηματίες, γιὰ νὰ ἐκπληρώσουν ὑποχρεώσεις τους (μισθούς, ἀποζημιώσεις, ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς κ.α., χρέη τους), ἀναγκάζονται νὰ πουλήσουν καὶ αὐτὲς τὶς κατοικίες τους καὶ νὰ μένουν μὲ ἐνοίκιο. Ἀδυνατοῦντες δὲ νὰ πληρώνουν καὶ τὸ ἐνοίκιό τους, μένουν στὸν δρόμο. Αὐτοὶ εἶναι ἐκ περιστάσεως ἄστεγοι καὶ πεινασμένοι καὶ ἡ ἀξιοπρέπειά τους δὲν τοὺς ἐπιτρέπει νὰ ἁπλώνουν τὸ χέρι. Διὰ τοῦτο , νὰ μὴ λυπούμεθα αὐτοὺς ποὺ ἔχουν συνηθίσει νὰ ἁπλώνουν τὸ χέρι καὶ νὰ λαμβάνουν, ἀλλὰ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν τὴν τόλμη καὶ πεθαίνουν « σὰν τὸ σκυλὶ στὸ ἀμπέλι » ! ! ! . . .

Ἔτσι θὰ ἔμεναν στὸ Κράτος πάρα πολλὰ δισεκατομμύρια γιὰ τὶς ὑποδομὲς σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ μὴ θρηνοῦνται χιλιάδες θύματα κάθε ἔτος, ἀπὸ τὰ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα, πλημμύρες, αὐτοκινητιστικὰ ἀτυχήματα, πυρκαγιές, λόγῳ ἐλλείψεως μέτρων προλήψεως τῶν πυρκαγιῶν στὰ πρῶτα λεπτὰ τῆς ὥρας. . .

« Ἑνὸς κακοῦ δοθέντος, μύρια κακὰ ἕπονται ».

5. Τὸ ἄκρως ἐξοργιστικὸ εἶναι ὅτι οἱ « καραγκιόζηδες » τῶν ΜΜΕ,  θεατρινικῷ τῷ τρόπῳ, χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, ὑπὲρ τῶν φτωχῶν καὶ τῶν ἀδυνάτων, ἐνῷ στὴν οὐσία κόπτονται γιὰ τὰ ἰσχυρὰ ἀφεντικά τους, τὰ ὁποῖα, ὡς παντοδύναμα ὄργανα αὐτῶν, ἀνεβάζουν καὶ κατεβάζουν Ὑπουργοὺς καὶ κυβερνήσεις καὶ γίνονται ἑξαπτέρυγα καὶ δεκανίκια  τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

6. Αὐτὲς οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις μέσω τῶν ΜΜΕ, ὄχι ἐνημερώσεως, ἀλλὰ παραπληροφορήσεως, μέσῳ τῶν  «χαζοκουτιῶν » κάνουν πλύση ἐγκεφάλου τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.

Μὲ τὰ ἀφθονότατα,  αἰσχρότατα θεάματα καὶ ἀκροάματα   ἐκμαυλίζουν καὶ ἐξαχρειώνουν τόσο πολύ, ὄχι μόνο τους νέους, ἀλλὰ καὶ τοὺς μεγάλους καὶ τοιουτοτρόπως δὲν ἔχουν δυνάμεις ἀντιστάσεως, ὁπότε ἐξαθλιώνεται ὑλικὰ καὶ σωματικὰ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ ἡ μεγίστη ἀβεβαιότης καὶ τὸ ἄγχος διὰ τὸ αὔριο τὸν ὁδηγεῖ στὶς αὐτοκτονίες ! ! !

Τὸ λυπηρὸ  εἶναι ὅτι καὶ ἡ πνευματικὴ ἡγεσία πασχίζει νὰ ἀναρριχηθῇ, ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας, ἀλλὰ διὰ τῆς τεθλασμένης, τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ τῆς φαυλοκρατίας, ὀμνύουσα καὶ αὐτὴ γῆ καὶ ὕδωρ εἰς τὸ αἰσχρότατον κατεστημένον καὶ  τὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὰ δράματα τοῦ Λαοῦ . . .

7. Τὸ ἀκόμη λυπηρότερον καὶ ἀπογοητευτικότερο εἶναι ὅτι καὶ τινὲς  τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας ὑποκύπτουν στὶς σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ δὲν ἔχουν θάρρος καὶ παρρησία νὰ ἐφαρμόζουν τὸ πνεῦμα Ἰωάννη Προδρόμου :

« Οὐκ ἔξεστι σοὶ βιώνειν, πρεσβεύειν, λατρεύειν, νομοθετεῖν καὶ ἐφαρμόζειν τρισάθλιους, ἀπάνθρωπους, ἀντιχριστιανικούς, ἀντικοινωνικοὺς καὶ ἀντεθνικοὺς νόμους ».

 

8. Ἡ τρίτη στὴν τάξη τῆς πολιτειακῆς, πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς χώρας, ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Ἄννα Ψαρούδα - Μπενάκη, προειδοποιοῦσε τὸν τότε Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια νὰ μὴ τολμήσῃ νὰ φέρῃ τὴν παραμικρὰ ἀντίρρηση, λέγοντάς του κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς ὁρκωμοσίας του ὡς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τὴν 12.3.2005 :

«...Ἀναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, τὴν Προεδρίαν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας διὰ μίαν πενταετίαν, ὅπου θὰ σημειωθοῦν σημαντικὰ γεγονότα καὶ ἐξελίξεις : Ἡ εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίησις θὰ προωθηθῇ μὲ τὴν ψήφισιν ἐνδεχομένως καὶ τῆς Συνταγματικῆς Συνθήκης, τὰ ἐθνικὰ σύνορα καὶ ἕν μέρος τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας θὰ περιορισθοῦν χάριν τῆς εἰρήνης, καὶ τῆς εὐημερίας καὶ τῆς ἀσφαλείας εἰς τὴν διηυρυμένην Εὐρώπην, τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη θὰ ὑποστοῦν μεταβολές, καθὼς θὰ ἠμποροῦν νὰ προστατεύωνται, ἀλλὰ ἴσως καὶ νὰ παραβιάζωνται ἀπὸ ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες πέραν τῶν γνωστῶν καὶ καθιερωμένων καὶ πάντως ἡ Δημοκρατία θὰ συναντήσῃ προκλήσεις καὶ θὰ δοκιμασθῇ ἀπὸ ἐνδεχόμενες νέες μορφές διακυβερνήσεως. Ἡ χώρα μας ἐξ ἄλλου θὰ ἔχῃ νὰ ἀντιμετωπίσῃ σοβαρὰ διλήμματα εἰς πολλοὺς τομεῖς...».

 

9. Ὅλα αὐτὰ ποὺ βιώνουμε ἐμεῖς σήμερα, μᾶς τὰ εἶχε προαναγγείλει ἡ κ. Μπενάκη καὶ  ἐμεῖς συνεχίσαμε νὰ «στρώνουμε» στραβὰ καὶ ἀνάποδα καὶ νὰ σπέρνουμε ἀδιαφορία καὶ τώρα ἔχουμε καὶ τὸ θράσος νὰ διαμαρτυρώμεθα γιὰ τὸν ὄλεθρο καὶ τὴν συμφορὰ ποὺ θερίζουμε.

 

10. Αὐτὰ τὰ 160.000 στρέμματα τῶν ἀεροδρομίων ἐπωλήθησαν γιὰ μόνο 730.000.000 εὐρὼ καὶ ὁ μέγιστος κομπιναδόρος ἀγοραστὴς φέρεται ὅτι θὰ ἀρχίσῃ νὰ πληρώνῃ μὲ δόσεις μετὰ ἀπὸ 20 χρόνια. Μάλιστα δέ, αὐτὸς φέρεται νὰ κατόρθωσε νὰ τοῦ κατασκευάσῃ ἡ Πολιτεία ὑπόγειες διαβάσεις καθ’΄ὅλον τὸ μῆκος τῆς παραλίας καὶ αὐτὲς οἱ ὑπόγειες διαβάσεις τῶν ποταμῶν τῶν ὀχημάτων φέρεται  νὰ κοστίσουν εἰς τὸν δύσμοιρο - βαρύτατα φορολογούμενο, πτωχὸ ἑλληνικὸ λαὸ ἀρκετὰ δισεκατομμύρια. Ἂν πραγματικὰ αὐτὸ εἶναι ἀλήθεια, τότε ὁ δύσμοιρος λαὸς θὰ δουλεύῃ - θὰ καταβάλλῃ βαρύτατους φόρους  καὶ γιὰ αὐτὸ τὸ ἔργο  γιὰ δεκαετίες ὁλόκληρες! ! !

 

11. Ἂν δὲν εἶχαν καταργήσει οἱ κακοῦργοι τὴν ΜΟΜΑ ὑπὲρ τῶν μεγαλοεκδοτῶν – μεγαλοεργολάβων δημοσίων ἔργων, ἡ ὁποία ἔφτιαχνε ἄριστα ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα καὶ δρόμους μὲ ἐλάχιστο κόστος καὶ τὰ ἔργα τῆς ΜΟΜΑ διατηροῦνται  γιὰ δεκαετίες ὁλόκληρες ἀνέπαφα (διότι ὁ στρατὸς τότε δὲν ἔκλεβε, τώρα δυστυχῶς ὅλοι ἐξαχρειώθησαν), δὲν θὰ συνέβαιναν αὐτὰ τὰ παρατράγουδα κάθε χρόνο.

«...πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν· οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός.» (Ρωμ.3, 12).

12. Α. Κατήργησαν τὴν ΜΟΜΑ οἱ ἀχρεῖοι γιὰ νὰ διευκολύνουν νὰ αἰσχροκερδοῦν οἱ μεγαλοεκδότες - μεγαλοεργολάβοι δημοσίων ἔργων μὲ τὰ τεράστια δημόσια  ἔργα, ποὺ κατασκευάζονται «ἅρπα κόλλα» καὶ γιὰ νὰ κόβουν κορδέλες  εἰς εὐτελῆ ἔργα  «Κυριακῆς χαρᾶς, Δευτέρας λύπης – Γ΄ κατηγορίας» οἱ ἰθύνοντες τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας καὶ νὰ κομπορρημονοῦν, μέχρι νὰ ἀρχίσουν  νὰ ξεφτᾶνε αὐτὰ τὰ εὐτελέστατα ἔργα ! ! !

 

Β. Αὐτοὺς τοὺς τρισάθλιους ποὺ κατήργησαν τὴν ΜΟΜΑ, γιὰ νὰ εἶναι εὐγνώμονες σὲ αὐτοὺς ποὺ τοὺς βοήθησαν νὰ ἀναρριχηθοῦν στὴν ἐξουσία, πρέπει ἡ Ἱστορία νὰ τοὺς ἀναγράψῃ ὡς εἰδεχθέστατους ἐγκληματίας.

 

Γ. Παλαιότερα, ὡς γνωστό, ὀργίαζε γιὰ τὶς περιβόητες μίζες καὶ λαδώματα, ὄχι μόνο ἡ Πολεοδομία, ἀλλὰ καὶ ἡ Ἀστυνομία ποὺ ἔναντι γενναίων « λαδωμάτων » καὶ μιζῶν,  ἔκαναν τὰ  στραβὰ μάτια γιὰ αὐθαίρετα καὶ οἰκοδομικὲς παραβάσεις ἐντὸς δημοσίων ἢ κοινοχρήστων περιουσιῶν, ἐντὸς ρευμάτων καὶ ἐντὸς  μὴ ἀρτίων καὶ οἰκοδομήσιμων οἰκοπέδων. Τότε ἀσυνείδητοι καὶ ἀλμπάνηδες ἐργολάβοι καὶ μηχανικοὶ ἐκμεταλλεύονταν τοὺς φουκαράδες βιοπαλεστές καὶ ἐφαρμόζοντας τὸ «ἐμεῖς οἱ βλάχοι ὅπως λάχει», ἔκτιζαν «ἅρπα κόλλα» καί «ὅποιον πάρει ὁ χάρος». Καὶ ὅλα αὐτὰ συμβάλλουν τὰ μέγιστα εἰς τὶς φυσικὲς καταστροφὲς ποὺ ἔχουν οἱ πτωχοί, ἀδύναμοι καὶ  ἰδοὺ τὰ ἀποτελέσματα.

 

Δ. Βλέποντας ἡ Διεθνὴς Διαφάνεια ὅλες αὐτὲς τὶς  τρισάθλιες ἀτασθαλίες, μᾶς ἔχει ὑποβιβάσει στὴν 69η θέση στὴν διεθνὴ κατάταξη τῆς διαφάνειας τὸ 2016,  ἐπὶ συνόλου 168 χωρῶν, ἐνῷ τὸ 2015 ἡ Ἑλλάδα εἶχε βελτιώσει τὴν θέση της ἀνεβαίνοντας στὴν 58η θέση. Τώρα  δηλαδὴ εἴμαστε πλησίον τῶν Μάου-Μάου καὶ Τὰμ-Τάμ. Ἄς ὄψονται καὶ αὐτοὶ ποὺ συμβάλουν νὰ στείλουν γρήγορα εἰς τὰς αἰωνίους μονὰς τούς  πλημμυροπαθεῖς, πυροπαθεῖς καὶ λοιπὰ θύματα ἀκραίων φυσικῶν φαινομένων.

 

13. Γιὰ νὰ μὴ κουράζουμε ἄλλο τοὺς ἀγαπητούς μας ἀναγνῶστες ἐπιτρέψτε μας νὰ ἐπαναλάβουμε στίχους τοῦ Σουρῆ:

 

Ποιὸς εἶδε κράτος λιγοστὸ

σ  ὅλη τὴ γῆ μοναδικό,

ἑκατὸ νὰ ἐξοδεύη

καὶ πενήντα νὰ μαζεύη;

Νὰ τρέφη ὅλους τους ἀργούς,

νάχη ἑπτὰ Πρωθυπουργούς,

ταμεῖο δίχως χρήματα

καὶ δόξης τόσα μνήματα;

 

Νάχη κλητῆρες γιὰ φρουρὰ

καὶ νὰ σὲ κλέβουν φανερά,

κι ἐνῶ αὐτοί σε κλέβουνε

τὸν κλέφτη νὰ γυρεύουνε ;

* * *

Κλέφτες φτωχοὶ καὶ ἄρχοντες μὲ ἅμαξες καὶ ἄτια,

κλέφτες χωρὶς μία πῆχυ γῆ καὶ κλέφτες μὲ παλάτια,

ὁ ἕνας κλέβει ὄρνιθες καὶ σκάφες γιὰ ψωμὶ

ὁ ἄλλος τὸ ἔθνος σύσσωμο γιὰ πλούτη καὶ τιμή.

* * *

Ὅλα σ  αὐτὴ τὴ γῆ μασκαρευτῆκαν

ὀνείρατα, ἐλπίδες καὶ σκοποί,

οἱ μοῦρες μας μουτσοῦνες ἐγινήκαν

δὲν ξέρομε τί λέγεται ντροπή.

* * *

Ὁ Ἕλληνας δυὸ δίκαια ἀσκεῖ πανελευθέρως,

συνέρχεσθαι τὲ καὶ οὐρεῖν εἰς ὅποιο θέλει μέρος.

* * *

Χαρὰ στοὺς χασομέρηδες! χαρὰ στοὺς ἀρλεκίνους!

σκλάβος ξανάσκυψε ὁ ρωμιὸς καὶ δασκαλοκρατιέται.

* * *

Γὶ  αὐτὸ τὸ κράτος, ποὺ τιμᾶ τὰ ξέστρωτα γαϊδούρια,

σικτὶρ στὰ χρόνια τὰ παλιά, σικτὶρ καὶ στὰ καινούργια!

* * *

Καὶ τῶν σοφῶν οἱ λόγοι θαρρῶ πὼς εἶναι ψώρα,

πιστὸς εἰς ὅ,τι λέγει κανένας δὲν ἐφάνη...

αὐτὸς ὁ πλάνος κόσμος καὶ πάντοτε καὶ τώρα,

δὲν κάνει ὅ,τι λέγει, δὲν λέγει ὅ,τι κάνει.

* * *

Σουλούπι, μπόϊ, μικρομεσαῖο,

ὕφος τοῦ γόη, ψευτομοιραῖο.

Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,

λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.

Σπαθὶ ἀντίληψη, μυαλὸ ξεφτέρι,

κάτι μισόμαθε κι ὅλα τα ξέρει.

Κι ἀπὸ προσπάππου κι ἀπὸ παπποὺ

συγχρόνως μποῦφος καὶ ἀλεποῦ.

* * *

Καὶ ψωμοτύρι καὶ γιὰ καφὲ

τὸ «δὲ βαρυέσαι» κι «ὢχ ἀδερφέ».

Ὡσὰν πολίτης, σκυφτὸς ραγιὰς

σὰν πιάσει πόστο : δερβεναγάς.

 

Θέλει ἀκόμα -κι αὐτὸ εἶναι ὡραῖο-

νὰ παριστάνει τὸν εὐρωπαῖο.

Στὰ δυὸ φορώντας τὰ πόδια ποὺ  χεῖ

στὸ  νὰ λουστρίνι, στ  ἄλλο τσαρούχι.

* * *

Δυστυχία σου Ἑλλάς, μὲ τὰ τέκνα ποῦ γεννᾶς.

Ὢ Ἑλλάς, ἡρώων χώρα, τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα; ; ;

 

14. Αὐτοὶ οἱ κουτοπόνηροι ἰθύνοντες ἐφαρμόζουν ὄχι μόνο το δόγμα τῆς δημοσιονομίας :

«Ἅπαξ ἐπιβληθέντες φόροι οὐδέποτε καταργοῦνται. Καὶ ἂν καταργηθοῦν, ἐπανέρχονται ὑπὸ ἀγριωτέρα μορφὴ πάλι»,

ἀλλὰ  ὡς πιστοὶ μαθητὲς καὶ μέλη τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ἐφαρμόζουν τὴν ἀκραία ὑπερφορολόγηση γιὰ νὰ μποροῦν νὰ συμπεριφέρωνται ὅπως οἱ ἰησουίτες ποὺ ἐφορμοῦσαν στοὺς Ὀρθόδοξους Ναούς, ἅρπαζαν 100 εἰκόνες καὶ βγαίνοντας ἔξω ἔδιδαν 10 - 20 εἰκόνες, τὶς περισσότερες ἄχρηστες καὶ καταστραμένες, ὑπὲρ τοῦ Ναοῦ.

 

15.Ἔτσι δημιουργοῦν καὶ πλεονάσματα, ὄχι ὅμως

γιὰ νὰ τὰ δίνουν σὲ αὐτοὺς ποὺ χρωστᾶν,

ἢ  γιὰ τὴν ἀγορὰ κατάλληλων ἐναερίων πυροσβεστικῶν μέσων γιὰ νὰ προλαμβάνωνται οἱ πυργκαγιὲς τὰ πρῶτα λεπτά της ὥρας καὶ νὰ γλυτώνουν οἱ Ἕλληνες τὰ ὄμορφα δάση τους, τοὺς πνεύμονες πρασίνου καὶ γενικὰ τὸν πολιτιμότατο φυσικὸ ἐθνικὸ πλοῦτο,

ἢ  νὰ κάνουν ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα καὶ νὰ μὴ μετατρέπωνται πόλεις καὶ χωριὰ σὲ νεκροταφεῖα ! ! ! . . .

ἢ γιὰ τὴν ὑγεία ποὺ πᾶν οἱ ἀσθενεῖς μὲ μία ἀρρώστια καὶ φεύγουν μὲ 100 ἢ γιὰ τὸ σπίτι τους ἢ γιὰ τὰς αἰωνίους μονάς (καὶ πρέπει νὰ ντρεπώμαστε γιὰ τὰ  περισσότερα Νοσοκομεῖα μας),

ἢ  γιὰ τὴ Παιδεία, τὴν ὁποία μετέτρεψαν σὲ α- παιδεία! ! !

Ντροπή μας ! ! !

ἀλλὰ γιὰ ἄγρα ψήφων.

16.Ἔτσι ἀναγκάζουν τὰ ἑλληνόπουλα – τὰ πιὸ φωτισμένα μυαλὰ μὲ τόλμην καὶ παῤῥησία νὰ ἐγκαταλείπουν τὴν πατρίδα τους, τά ἀγαπημένα τους πρόσωπα καὶ νὰ πέρνουν τὸν δρόμο τῆς ξενητειᾶς - νὰ φᾶν τὸ πικρὸ ψωμὶ τῆς ξενητειᾶς  γιὰ νὰ ἀναδειχθοῦν σὰν ἐπιστήμονες, ἐπιχειρηματίες καὶ νὰ δημιουργήσουν οἰκογένειες! ! !

17. Στὸ ἴδιο πνεῦμα μὲ τὸν Σουρῆ, ἀλλὰ στὴν εὐπρεπῆ καθαρεύουσα γλώσσα γράφει καὶ ὁ σπουδαιότατος λογοτέχνης μας, ὁ  «Ἅγιος των ἑλληνικῶν γραμμάτων», ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης.

18. Κλείνουμε μὲ μικρὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰ ἔργα του :

« Ἡ ἀργία ἐγέννησε τὴν πενίαν. Ἡ πενία ἔτεκεν τὴν πεῖναν. Ἡ πείνα παρήγαγε τὴν ὄρεξιν. Ἡ ὄρεξις ἐγέννησε τὴν αὐθαιρεσίαν. Ἡ αὐθαιρεσία ἐγέννησε τὴν ληστείαν. Ἡ ληστεία ἐγέννησε τὴν πολιτικήν. Ἰδοὺ ἡ αὐθεντικὴ καταγωγὴ τοῦ τέρατος τούτου! ! !

Ἡ πλουτοκρατία ἦτο, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ὁ μόνιμος ἄρχων τοῦ κόσμου, ὁ διαρκὴς Ἀντίχριστος. Αὕτη γεννᾶ τὴν ἀδικίαν, αὕτη τρέφει τὴν κακουργίαν, αὕτη φθείρη σώματα καὶ ψυχάς.

Τώρα ὅμως ἡ πράγματι ἐπικρατοῦσα θρησκεία εἶναι ὁ πλέον ἀκάθαρτος καὶ κτηνώδης ὑλισμός. Μόνον κατὰ πρόσχημα εἶναι ἡ χριστιανοσύνη » .

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ   τηλ. 210-3254321

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 72

Αποθήκευση Αρχείου Click
   

σελίδα 2 απο 94

Developed by © mpistiries.com