Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

29.6.12-Τάμα του Έθνους.Σατανικές κωλυσιεργίες & λασπολογίες με απώτερη υστεροβουλία τη ματαίωσί του
 
 
Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030 2103254321-2,    fax 210-3236978
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
                                  ΑΦΜ 998406487 ΔΟΥ Ψυχικοῦ


ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
 
ΣΑΤΑΝΙΚΕΣ ΚΩΛΥΣΙΕΡΓΙΕΣ
ΚΑΙ ΛΑΣΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΜΕ ΑΠΩΤΕΡΟ ΥΣΤΕΡΟΒΟΥΛΟ ΣΚΟΠΟ
ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΣ
ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ, ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
 
πιστολπ’ ριθμ. 439/29.6.2012
 
 
 
Ἐπειδὴ δὲν ἐπαρκοῦμε νὰ διαφωτίζωμε τὶς χιλιάδες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, φίλους καὶ θαυμαστὲς τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους τὸν κάθε ἕνα ἰδιαιτέρως, ἀναγκαζόμεθα νὰ ἀναρτήσωμε στὴν ἱστοσελίδα μας δριμυτάτη διαμαρτυρία μας γιὰ τὸ λιβελογράφημα, ποὺ ἐδημοσιεύθη τὴν 24.6.2012 στὴν ἐφημερίδα «Τὸ Παρόν».
Πρωτίστως καλοῦμε ὅλους τοὺς φίλους καὶ θαυμαστὲς νὰ προσέλθουν στὴν Γενικὴ Συνέλευσι τοῦ Σωματείου μας (λεπτομέρειες στὴν ἀνάρτησί μας ἀπὸ 22.6.2012).
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
 
ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ
«ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
 
Πέμπτη 5.7.2012 καρα 18.00.
 
στν αθουσα τελετν
τς ταιρείας Φίλων το Λαο -
 Λαϊκ Πανεπιστήμιο,
Εριπίδου 12, θνα


             Τὸ Δ.Σ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, τηλ. 210-3254321


 
 
Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030 2103254321-2,    fax 210-3236978
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
                                  ΑΦΜ 998406487 ΔΟΥ ΨυχικοῦἘφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ,
Ἀξιότιμον Κύριον ΚΟΥΡΗΝ ΜΑΚΗΝ                                                   Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
᾿Εθν. Ἀντιστάσεως 253
15351 ΠΑΛΛΗΝΗΝ
210-6031968/9 φ. 210-6665812

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 379/27.6.2012

      Ἀξιότιμε κ. Κουρή,
ΘΕΜΑ:    ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΣ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΙΣΧΡΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΩΝ       
                        ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
1. Ὅπως σᾶς ἐτονίσαμε τὴν 25.6.2012 εἰς τὸ τηλέφωνον, τὸ ἄρθρον σας εἰς τὸ «Παρὸν τῆς Κυριακῆς» τῆς 24.6.2012 σελ. 16 «Τὸ ἀνεκπλήρωτο», ἀλλὰ … ἐπικερδὲς «Τάμα τοῦ Ἔθνους ! » μὲ τὸν ὑπότιτλον «Τὰ τεράστια οἰκονομικὰ συμφέροντα, ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὸ «Τάμα τοῦ Ἔθνους» πιέζουν καὶ τὴν Ἱεραρχία, καταγγέλουν μοναχοὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους», εἶναι ἄκρως ἀχαρακτήριστον καὶ ἀπαράδεκτον, διότι ἐμεῖς σᾶς ἀποστέλλομε ἐδῶ καὶ 6 συναπτὰ ἔτη τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», καθὼς καὶ ὅλα τὰ κείμενά μας, ποὺ ἀναρτῶμε εἰς τὴν δυναμικὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr καὶ ἐκεῖ δημοσιεύομε τὴν ὅλην ἀλήθειαν γύρω ἀπὸ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.
 
2. Διὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς δὲν θὰ ἀναμέναμε μία τοιαύτην βάναυση διαστρέβλωσιν τῆς ἀληθείας ἐκ μέρους τοῦ ἐγκρίτου φύλλου σας «Τὸ Παρόν».
 
3. Παρ’ὅτι θὰ πρέπῃ νὰ γνωρίζετε ἀπὸ τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή», ὅτι ὅλες οἱ Ἱερὲς Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ὅλοι οἱ εὐλαβεῖς, ταπεινοὶ καὶ σώφρονες ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου-Ἁγιορεῖτες Πατέρες τάσσονται ἀναφανδὸν ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἐν τούτοις σταχυολογοῦμε τὰ ἑξῆς παραδείγματα, ἀντίγραφα τῶν ὁποίων σᾶς ἀποστέλλομε συνημμένως, γιὰ νὰ σᾶς βοηθήσωμε πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας:
 
Α. Ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου Ἁγ Ὄρους, ταπεινὸς καὶ εὐλαβὴς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, Παν/τος Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλόθεος, ἀπὸ τὰ ἱδρυτικὰ μέλη τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ διὰ τῆς ὑπ᾿ ἀριθμ. συνημμένης 89/1.6.2012 ἐπιστολῆς του πρὸς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν, παρακαλεῖ διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
 
Β. Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἰβήρων μὲ τὴν ἀπὸ 4.4.2011 συνημμένην ἐγκύκλιον ἐπιστολήν της πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἀναπτύσσει ἐκτενέστατα τοὺς λόγους, διὰ τοὺς ὁποίους ἐπιβάλλεται ἡ ἄμεσος πραγματοποίησις τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
 
Γ. Σήμερον δὲ ὁ Πρωτεπιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους, λόγιος Γέρων Μάξιμος Ἰβηρίτης (Νικολόπουλος) ὑπερτονίζει ὅτι τὸ μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Χριστοῦ, ἐπιβάλλεται νὰ πραγματοποιηθῇ εἰς λίαν περίοπτον θέσιν.
 
Δ. Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Βατοπεδίου, διὰ τοῦ ἀπὸ 8.12.2011 συνημμένου ἐγγράφου της συγχαίρει καὶ ἐπικροτεῖ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
 
Ε. Ἑκατοντάδες ἄλλοι εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ γέροντες ὅλων τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, σκητῶν καὶ κελίων, ἐπωνύμως ἐνδιαφέρονται διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
 
ΣΤ. Πέραν τῶν ἑκατοντάδων Ἁγιορειτῶν πατέρων-Γερόντων τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἶναι καὶ ἑκατοντάδες ἄλλοι Ἡγούμενοι καὶ Γέροντες ἄλλων Ἱερῶν Μονῶν, ὡς π.χ.:
Ἱερᾶς Μονῆς Πετράκη,
Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Σουμελᾶ,
κ.λπ.
 
4. «Χύνει δηλητήριον» τὸ ἄρθρον σας, ὅτι δῆθεν «Ἁγιορεῖτες μοναχοί» διατείνονται ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους «ἔχει ἤδη ἐκπληρωθῆ καὶ συνεχίζει νὰ συντηρῆται λόγῳ τεραστίων συμφερόντων!».
 
5. Εἰς τὰ περιοοδικά μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ εἰς τὶς συχνὲς ἀνακοινώσεις, ποὺ σᾶς ἀποστέλλομε ἐπωνύμως εἰς τὸ e-mailσας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. καὶ εἰς τὸ φαξ σας 210-6665812, ἐπανειλημμένως ἔχομεν τονίσει ὅτι :
 
Α. Ἐμεῖς οὐδεμίαν σχέσιν εἴχαμε, ἔχομεν καὶ ἐπιθυμοῦμε νὰ ἔχωμε μὲ τὴν τότε προσπάθειαν τῶν ἐτῶν 1968-1973, ὅπου συνεκεντρώθησαν πολὺ μεγάλα ποσὰ μὲ τεράστιαν ἀξίαν καὶ ὅτι εἶναι μέγιστον αἶσχος οἱ καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεοι, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, ἐπὶ 38 ὁλόκληρα ἔτη νὰ μὴ ἔχουν ἐνδιαφερθῆ νὰ πληροφορήσουν τὸν βαρύτατα φορολογούμενον πτωχὸν ἑλληνικὸν λαόν, πόσα χρήματα τότε τελικῶς συνεκεντρώθησαν, ποῦ κατετέθησαν καὶ ποῖοι ἀγύρτες «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ «ἀετονύχηδες» κατεχράσθησαν τὸ ἱερὸ χρῆμα, γιὰ νὰ καταδικασθοῦν εἰς τὶς συνειδήσεις τῶν εὐλαβῶν καὶ ὀρθοφρονούντων Ἑλλήνων, αὐτοὶ οἱ ἀγύρτες ἀπατεῶνες.
 
Β. Ἐμεῖς ἀπαλλάσσομε τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν, νὰ μὴ δώσουν οὔτε ἕνα εὐρὼ καὶ ὅτι ὅλα νὰ τὰ διαθέσωμε ἐμεῖς ἐκτελοῦντες τὰ ἔργα ὄχι μὲ «στημένους» διεθνεῖς διαγωνισμούς, οὔτε μὲ ἀπ’εὐθείας ἀναθέσεις, γιὰ νὰ ἐξασφαλίζωνται πολὺ χοντρὲς «μίζες» καὶ μεγάλα «λαδώματα», ἀλλὰ μὲ αὐτεπιστασίαν τοῦ εἰδικοῦ συμβουλίου, τὰ μέλη τοῦ ὁποίου θὰ ἐκλέγωνται καὶ θὰ κληρώνωνται καὶ δὲν θὰ διορίζωνται. Καὶ αὐτὰ τὰ μέλη, ὅπως καὶ ὅλοι μας, θὰ θυσιαζώμεθα ἀνιδιοτελῶς.
 
Γ. Ὁ συνειδητοποιήσας τὸ καθῆκον, ὅτι ἐπιβάλλεται ἐπὶ τέλους νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ἱερὰ ὑπόσχεσις τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων - Ἐθνομαρτύρων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἐργαζόμενος ἀπὸ 10 ἐτῶν παιδί, φορτωνόμενος 30, 40, 50 κιλὰ καὶ προμηθεύων 350 φαρμακεῖα μέχρι τὴν 8ην βραδινὴν καὶ ἀπὸ τὴν 8ην βραδινὴν μέχρι τὰ μεσάνυκτα φοιτῶν εἰς τὸ νυκτερινὸν Γυμνάσιον καὶ μετὰ τὰ μεσάνυκτα εἰς τὰ διανυκτερεύοντα φαρμακεῖα μέχρι τὸ πρωί, μὲ ἀπερίγραπτες στερήσεις, ἀλλὰ καὶ σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες ὡς ἐργαζόμενος φοιτητής, καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐπὶ 50ετίαν ἐργαζόμενος καὶ εἰς τὴν Γερμανίαν σκληρότατα, ἐσχημάτισε μία οὐχὶ εὐκαταφρόνητον περιουσίαν καὶ φιλοδοξεῖ ὅλον τὸν μόχθον τοῦ βίου του νὰ τὸν διαθέσῃ διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ.
 
Δ. Παραλλήλως, ἤδη ἔχομε ἀποστείλει μέχρι τώρα ἄνω τῶν 70.000 τόννων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ τὰ τελευταῖα 4 ἔτη δραστηριοποιούμεθα κυρίως εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, διότι καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα μας ὑπάρχουν ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄδεια στομάχια. Αὐτὸ τὸ πραγματοποιοῦμε χωρὶς τὴν παραμικρὰν χορηγίαν κράτους, κρατικῶν φορέων καὶ Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἐπειδὴ μὲ τὴν ἀπόλυτον διαφάνειαν ἐκερδίσαμε τὴν ἀγάπην τῶν φιλεύσπλαχνων ἀνθρώπων.
 
Ε. Ὑπολογίζοντες καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, κάνομε οἰκονομίαν μέχρι «ἀηδίας» καὶ παρὰ τὸ λίαν προκεχωρημένον τῆς ἡλικίας μας καὶ τὴν ἄκρως ἐπισφαλῆ ὑγείαν μας συνεχίζομε νὰ ἐργαζώμεθα ἀπὸ 5ης πρωινῆς μέχρι καὶ τὶς πρῶτες μεταμεσονύκτιες ὧρες ἐπὶ 365 ἡμέρες τὸ ἔτος.
 
ΣΤ. Ἀκόμη καὶ ὁδοκαθαριστὲς καὶ ἐν γένει καθαρίστριες διαθέτουν Ι.Χ.
Ἐγώ, ἐνῷ θὰ ἠμποροῦσα νὰ διαθέτω πολλὰ πολυτελῆ αὐτοκίνητα, δὲν ἔχω ἀποκτήσει οὔτε δίκυκλον εἰς τὴν ζωήν μου καὶ θὰ εἶμαι εὐτυχὴς νὰ μὴ ἀποκτήσω ποτὲ εἰς τὴν ζωήν μου οὔτε δίκυκλον.
 
Ζ. Ἐφαρμόζων τὸ Παύλειον: «χοντες δ διατροφς κα σκεπάσματα, τούτοις ρκεσθησόμεθα» (Α Τιμ. 6,8) ἢ τὸ τοῦ Σωκράτους «σας λιγωτέρας νάγκας χει νθρωπος, τόσον πλησιέστερον πρς τ θεον στι, τ γρ θεον νενδες στι» συνεχίζω νὰ ὑποφέρω οἰκειοθελῶς ἀπὸ ἀπερίγραπτες στερήσεις, σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες.
 
    Η. Ἔχομε τονίσει ἐπανειλημμένως, ὅτι τὴν περιουσία τοῦ δωρητοῦ τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως θικν κα Πνευματικν ξιν, ἤτοι 17 γήπεδα εἰς τὴν Ἀττικὴν καὶ ὅ,τι ἄλλο ἔχομε καὶ ἀξιωθῶμε νὰ ἀποκτήσωμε, θὰ τὰ διαθέσωμε μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν, γιὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
 
    Θ. Ἐὰν διαπιστώσουν περαιτέρω ἀπόλυτον διαφάνειαν, οἱ Πανέλληνες, ἀλλὰ καὶ Φιλέλληνες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐξαπατηθῆ ἐπανειλημμένως ἀπὸ τοὺς πάντες, θὰ σπεύσουν νὰ μᾶς συντρέξουν γενναίως καὶ τοιουτοτρόπως τὸ μεγαλεπήβολον τοῦτο ἔργον-μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, θὰ ὁλοκληρωθῇ ἐγκαίρως…
 
    Ι. Μέχρι καὶ γιὰ τὴν τελευταίαν δεκάραν θὰ ἐκδίδωμε νόμιμες ἀποδείξεις καὶ ὅλες οἱ δωρεές θὰ καταχωρίζωνται μονίμως εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας. Οἱ ἐπιθυμοῦντες ἀνωνυμίαν θὰ λαμβάνουν ἀπόδειξιν, θὰ σεβόμεθα τὴν ἐπιθυμίαν των καὶ δὲν θὰ δημοσιεύωμε τὸ ὄνομά των, ἀλλὰ ἡ ἀπόδειξίς των θὰ καταχωρίζεται ὡς ἀνώνυμος, ὁπότε οἱ πάντες, φίλοι καὶ ἐχθροὶ θὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ βλέπουν τὸν «καθρέπτη» τῆς ἀπολύτου διαφανείας μας.
 
   ΙΑ. Τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», ὅπου μονίμως ἀρθρογραφεῖ ὁ διεθνοῦς φήμης ἄριστος ἐπιστήμων καὶ ἄνθρωπος, Καθηγητὴς τῆς Καρδιολογίας κ. Παῦλος Τούτουζας καὶ πλῆθος ἄλλων διαπρεπῶν προσωπικοτήτων, τὸ ἐκδίδομε καὶ τὸ διαθέτομε σὲ 45.000 ἀντίτυπα δωρεὰν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον. Μὲ τὸπεριοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καί, τὰ τελευταῖα ἔτη, διὰ τῆς δυναμικῆς ἱστοσελίδος μας www.fotgrammi.gr ἔχομε προκαλέσει τὸν θαυμασμὸν καὶ τὸ ἔπαινον ὄχι μόνον τῶν Ἑλληνοφώνων Πατριαρχῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τῶν μακαριστῶν Πατριαρχῶν Μόσχας κυροῦ Ἀλεξίου καὶ Βελιγραδίου κυροῦ Παύλου, καθὼς καὶ χιλιάδων προσωπικοτήτων τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
 
   ΙΒ. Ἐμεῖς δὲν θέλομε νὰ προστεθῇ ἕνας Ναὸς εἰς τοὺς τόσους ὑπάρχοντας, ἀλλὰ ἕνα λίαν περίοπτον μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
 
   ΙΓ. Τονίζομεν συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως ὅτι ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀναλισκόμεθα ὡς ἄγνωστοι στρατιῶτες ἄκρως ἀνιδιοτελῶς καὶ οὐδαμοῦ ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά μας (διότι, ὅπως ἀνεφέρετο καὶ εἰς τινὰ ἀπόφασιν τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐδῶ καὶ περίπου 60 ἔτη : « προσπάθεια ναδείξεως φήμης πέριξ το α΄ το β΄ προσώπου εναι ψίστη διοτέλεια»).
 
   6. Βάσει τῶν ἀνωτέρω ἀποστομώνονται ὅλοι αὐτοὶ οἱ «κουτοπόνηροι», ποὺ λενε, ὅπως ἰσχυρίζεσθε εἰς τὸ ἄρθρον σας: «Τὸ τάμα τοῦ Ἔθνους σέρνεται γιὰ πολλὰ χρόνια, γιατὶ τάζει πολλὰ ἔσοδα σὲ ὅσους τὸ συντηροῦν».
 
   7. Γράφετε ἐπίσης τὴν 24.6.2012 ὅτι : «ἡ πίεσις, ὅπως ἀναφέραμε γιὰ τὴν ἀνέγερσι τοῦ ‘’Τάματος τοῦ Ἔθνους’’ προέρχεται ἀπὸ συγκεκριμένη ὁμάδα, ποὺ φημίζεται γιὰ τὸν ὑπερσυντηριτισμό της. Ἐπὶ πολλὰ χρόνια, ἴσως καὶ δεκαετίες, συγκεντρώνουν χρήματα γιὰ τὴν ὑλοποίησι τοῦ ὁράματος τοῦ Θ. Κολοκοτρώνη. Αὐτὰ τὰ χρήματα, ποῦ βρίσκονται ἀλήθεια ; Ποῦ τοκίζονται ; »
 
   Α) Ὁμιλεῖτε πάντοτε περὶ μοναχῶν καὶ κληρικῶν ἀοριστικολογοῦντες. Μήπως αὐτὰ τὰ ἀνώνυμα «ἀνθρωπάκια» εἶναι σύγχρονοι Ἰοῦδαι καῖ στενοχωροῦνται, διότι δὲν εἶναι αὐτοὶ εἰς τὰ πράγματα, διὰ νὰ παρακρατοῦν τὰ  «βαλλόμενα ἀργύρια», ὅπως καὶ ὁ πρόγονός των Ἰούδας καὶ ἐξ ἰδίων κρίνοντες τὰ ἀλλότρια ἡ «κουτοπονηριά» των φθάνει μέχρι τοῦ σημείου νὰ ὁραματίζωνται ἀμύθητα ποσά ; ; ;
 
   Β) Τὸ Σωματεῖον μας ἱδρύθη μὲ τὴν ὑπ᾿ ἀριθ. 3079/2008 ἀπόφασιν τοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν καὶ ὡρίσθη ὡς δικαίωμα ἐγγραφῆς μόνον 5€ καὶ ἄλλα 5€ ἐτησία συνδρομή, καὶ τοιουτοτρόπως τὸ Σωματεῖον στὰ 4 χρόνια τῆς ζωῆς του δὲν καλύπτει οὔτε τὰ ἔξοδά του.
 
    8. Εἰς τὸ Σωματεῖον μας ἀπευθύνθη καὶ δῆθεν Ἁγιορείτης Μοναχός, ὁ ὁποῖος οὐσιαστικῶς εἶναι εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Γενέσεως Θεοτόκου Κατουσίου Καρδίτσης καὶ κατοικοεδρεύει εἰς τὴν οἰκίαν του καὶ ἐκόπτετο νὰ γίνῃ ἱδρυτικὸν μέλος τοῦ Σωματείου, ὡς ἐμφαίνεται ἀπὸ τὴν συνημμένην αἴτησιν ἐγγραφῆς του ὡς μέλος εἰς τὸ Σωματεῖον μας καὶ ἀπὸ τὴν συνημμένην ἐπιστολήν του ἀπὸ 1.10.2008.
 
    Α) Κατὰ τὴν συγκρότησιν εἰς σῶμα τοῦ πρώτου Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἤθελε νὰ ἀναλάβῃ τὴν Προεδρίαν τοῦ Σωματείου «διὰ νὰ δύναται νὰ συντονίζῃ καὶ προωθῇ τὶς ἐνέργειες διὰ τὴν ἄμεσον ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»….
 
    Β) Χολωθεὶς προφανῶς, διότι δὲν τοῦ ἀνετέθη ἡ Προεδρία, ἀρχισε νὰ διαδίδῃ τὴν 12.6.2009 ἀπὸ τὸν Ραδιοφωνικὸν Σταθμὸν τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀλλοῦ, ὅτι ἤδη τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, εἶχε πραγματοποιηθῆ, ὅπως δῆθεν τοῦ ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος Γέρων Πορφύριος.
 
Γ) Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι αὐτὸς ὁ «μοναχός τοῦ Ἁγίου Ὄρους» εἰς τὸν «ΣΤΥΛΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τεῦχος Μαΐου 2007, 3η σελίδα, ἐπειδὴ ὁ ταπεινὸς Ἅγιος Γέρων Πορφύριος δὲν τὸν ἔχρισε διάδοχόν του, ἔγραφε ὅτι: «ὁ Ἅγιος Γέρων Πορφύριος εἶχε κακὸν τέλος εἰς τὰ Καυσοκαλύβια».
Πότε λέγει τὴν ἀλήθεια ὁ ἐν λόγῳ «Ἁγιορείτης μοναχός»:
 
Α. τὸν Μάϊον 2007, ποὺ ἔγραφε εἰς τὸν «ΣΤΥΛΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» ὅτι δῆθεν ὁ Ἅγιος-ἀείμνηστος Πορφύριος εἶχεν ἄσχημον τέλος εἰς τὰ Καυσοκαλύβια,
Β. τὴν 1.10.2008, ὅταν ἔγραφε νὰ εἶναι ἱδρυτικὸν μέλος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ ἀφοσιωθῇ διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησίν του,
Γ. τὴν 12.6.2009, ὅταν ὁμιλοῦσε εἰς τὴν Πειραϊκὴν Ἐκκλησίαν, ἢ
Δ. τώρα ποὺ ἐπιμένει νὰ διαδίδῃ προφανῶς ὁ ἴδιος προσωπικῶς ἢ μέσῳ ὀργάνων του ὅτι δῆθεν τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἔχει πραγματοποιηθῆ ;
 
9. Εἶναι πέρα γιὰ πέρα σατανικὸν ἐφεύρημα ἐπίσης ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι :
«…Οἱ μοναχοὶ ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ὄρος τονίζουν ἀκόμη πὼς τὸν Γέροντα Πορφύριο οἱ ἴδιοι συντηρητικοὶ ποὺ πρωτοστατοῦν στὴν ἀνέγερση τοῦ ‘’Τάματος’’ τὸν ἀποκαλοῦσαν ‘’δαιμονισμένο’’ καὶ ‘’θεομπαίχτη’’». «Αὐτοὶ ποὺ ζητοῦν νὰ γίνει τὸ ,,Τάμα τοῦ Ἔθνους,, παρέσυραν ὅλη τὴν Ἐκκλησία. Ἔχει σκανδαλιστεῖ ὁ κόσμος. Αὐτὴ εἶναι σήμερα ἡ ἀνάγκη γιὰ τὸν κόσμο;», λέει ὁ μοναχὸς στὸ Ἅγιο Ὄρος ποὺ γνωρίζει ἄριστα τὴν ὑπόθεση. «Αὐτοὶ ποὺ κινοῦν αὐτὲς τὶς ἱστορίες ἔχουν ἄλλα συμφέροντα. Δὲν πιστεύουν οὔτε στοὺς Ἱεράρχες ποὺ παρακαλοῦν τώρα γιὰ νὰ ὑλοποιηθεῖ τὸ ,,Τάμα,,. Γι᾿ αὐτοὺς ὅλοι εἶναι δαιμονισμένοι. Δὲν παραδέχονται κανέναν Ἱεράρχη, παρὰ μόνο τὸν μακαριστὸ Φλωρίνης Αὐγουστῖνο Καντιώτη…». 
 
Ἡ ἰδιοτέλεια, ἡ κακοήθεια, ἡ διαστροφὴ τῶν ἐν λόγῳ δυστυχισμένων πλάσμάτων δῆθεν «μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους» ἔχει ξεπεράσει κάθε ὅριον καὶ ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται ἔγκυρα ἔντυπα, ὅπως τὸ «Παρόν», τὸ «Πρακτορεῖον Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδήσεων ἡ Ρομφαία» κ.λπ., νὰ διαδίδουν τέτοια ἀνοσιουργήματα, κακοήθειες καὶ νὰ «δολοφονοῦν» τόσον βαναύσως τὴν ἀλήθειαν καὶ νὰ τὸ ἀναρτοῦν καὶ ἄλλες ἱστοσελίδες μὴ σωστὰ ἐνημερωμένες.
 
10. Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι μὲ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, θὰ τρώγουν χιλιάδες ἑλληνικὲς οἰκογένειες «ψωμί», θὰ μειωθῇ ἡ ἀνεργία καὶ θὰ δημιουργηθῇ πλοῦτος. Μακάρι νὰ ἐπραγματοποιοῦντο χιλιάδες τέτοια ἰδιωτικὰ ἔργα, διὰ νὰ συρεύσουν εἰς τὴν Ἑλλάδα μας χρήματα, ὄχι θαλασσοδανείων, ἀλλὰ ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας γιὰ τὸ κοινὸν καλὸν καὶ ὄχι γιὰ τὰ θυλάκια διεθνῶν «ἀετονύχηδων» καὶ «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς, «μιζαδόρων» καὶ «κομπιναδόρων».
 
 
Διὰ κατανόησίν σας καὶ ἄμεσον δημοσίευσιν τῆς ἐν λόγῳ δικαίας ἀντικρούσεώς μας βάσει τοῦ Νόμου 1092/1938 Κεφάλαιον ε’, ἄρθρον 39, ΦΕΚ 68Α/22.2.1938 θερμότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.
 
     Εὐελπιστοῦμεν ἐφ’ἑξῆς νὰ διερευνήσετε τὴν ἀλήθειαν καὶ νὰ γίνετε διαπρύσιος κήρυξ τῶν ἄκρως ἀνιδιοτελῶν συνεχῶν προσφορῶν μας καὶ θυσιῶν μας, γιὰ νὰ σταματήσουν νὰ «τρίζουν» τὰ ὀστὰ τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων Ἐθνομαρτύρων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ ὀφείλετε νὰ καταχωρίσετε τὸ παρὸν κείμενον εἰς τὴν ἑβδομαδιαίαν ἐφημερίδα σας.


Μετὰ τιμῆς

Τὸ Δ.Σ.
 
 

22.6.12-Πρόσκλησι ετησίας Γενικής Συνελεύσεως του «Σωματείου οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους» 5.7.12
 
 
Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030 2103254321-2,    fax 210-3236978
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
                                  ΑΦΜ 998406487 ΔΟΥ Ψυχικοῦ 
 
      Ἀγαπητοί μας,
                                                                                    Ἐπιστολὴ ὑπἀριθμ. 373/22.6.2012
   
Εὑρισκόμεθα στὴν εὐχάριστο θέσι νὰ σᾶς κάνωμε κοινωνοὺς τῆς κατωτέρω εἰδήσεως, ὅπωςἀναφέρεται ἐκτενῶς στὴν πρόσκλησι γιὰ τὴν Γεν. Συνέλευσι τῶν μελῶν τοῦ «Σωματείου Οἱ  φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».
Ἐπειδὴ γνωρίζομε  ὅτι εἶσθε φίλος καὶ θαυμαστὴς τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν μας, σᾶς κοινοποιοῦμε τὴν πρόσκλησι καὶ σᾶς γνωρίζομε ὅτι θὰ ἐχαιρόμεθα ἀφαντάστως νὰ παρευρεθῆτε, νὰ μᾶς τιμήσετε, καὶ ἄν ἐπιθυμῆτε, νὰ καταστῆτε καὶ ἐνεργὸ μέλος.
Διὰ τῆς ἐνεργῆς παρουσίας ὅλων, τὸ σπουδαιότατο θέμα τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, θὰ λάβῃ «σάρκα καὶ ὀστᾶ» ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως.
Ἡ πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ συμβάλλῃ ἀφαντάστως στὴν τόνωσι τοῦ ἠθικοῦ σθένους τῶν Ἑλλήνων, τὴν ἐπιστροφὴ στὶς ρίζες μας καὶ τὴN συσπείρωσι ὅλων τῶν ὑγιῶς ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικῶς φρονούντων Ἑλλήνων, γιὰ νὰ δυνηθῶμε νὰ ἀντιμετωπίζωμε ἐπιτυχῶς τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ καλλιεργοῦν τὴν διχόνοια, τὶς ἀντιπαραθέσεις, τὴ μισαλλοδοξία, τὸν ἀλληλοσπαραγμὸ καὶ τὴν συστηματικὴ ἐξουθένωσι τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.
Τοιουτοτρόπως, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ ἔλθῃ καὶ ἡ σωτηρία μας.
Σᾶς ἀναμένομε!

     
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
                                                                                                                        
ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ
«ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
 
Πέμπτη 5.7.2012 καὶ ὥρα 18.00.
 
στὴν αἴθουσα τελετῶν
τῆς Ἑταιρείας Φίλων τοῦ Λαοῦ -
 Λαϊκὸ Πανεπιστήμιο,
Εὐριπίδου 12, Ἀθῆνα
 
     
     
        Ἀγαπητὰ μέλη,
 
1. Εὑρισκόμεθα στὴν λίαν εὐχάριστο θέσι νὰ σᾶς ἀνακοινώσωμε, ὅτι, μετπ 183 τη, πεφασίσθη τὴν 8.6.2012, π τὴν Διαρκερ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατόπιν προφορικν κα γραπτν παρακλήσεων τς συντριπτικς πλειοψηφίας τν Σεβασμιωτάτων εραρχν τς λλαδικς κκλησίας, ερν Μονν, κα μ τς θερμς προσευχς ταπεινν οκογενειαρχν, πομφορονται πθνικς καρθοδόξους χριστιανικς δέες καρχές, νφαρμοσθ τ Η’ μόφωνο Ψήφισμα τς Δ΄ θνοσυνελεύσεως τς 29.7.1829 κα ν γίνουν πράξεις τ Βασιλικ Διατάγματα το 1834 κα 1838, ποὺ ἔχει προσυπογράψει καὶ ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, δηλαδ ν οκοδομηθ Νας το Σωτρος Χριστο στὴν θήνα.
 
2. Ἡ σαφεστάτη ὁριοθέτησι, ὅπως κατὰ τὴν 200η ἐπέτειο ἐνάρξεως τοῦ ἀγῶνος (ἤτοι τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας) γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσί μας, πρέπει νὰ τελεσθοῦν τὰ ἐγκαίνια, σημαίνει ὅτι δὲν μᾶς ὑπολείπονται οὔτε ἐννέα (9) ἔτη. Κατὰ συνέπεια πρέπει νὰ ξεκινήσουν τὰ ἔργα πάραυτα καὶ νὰ ἐργαζώμεθα μετὰ πάσης συνέσεως πυρετωδῶς νυχθημερόν.
Διαφορετικὰ κινδυνεύομε καὶ ἡ ἱστορικὴ ἀπόφασι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 8.6.2012 νὰ καταλήξῃ στις ἑλληνικὲς καλένδες καὶ νὰ ἔχωμε μία πύρρειο νίκη…
 
3. Στὴν Γεν. μας Συνέλευσι τῆς 5.7.2012 προσεκαλέσαμε καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν, τοὺς Συνοδικοὺς Μητροπολίτες καὶ λοιποὺς Μητροπολίτες, ὑποστηρικτὲς τοῦ Τάματος.
 
4. Λόγῳ τοῦ ἐκτάκτου αὐτοῦ γεγονότος, παραθέτομε κατωτέρω συμπληρωματικὴ κατάστασι θεμάτων ἡμερησίας διατάξεως πρὸς συζήτησι κατὰ τὴν ἐτησία Γεν. Συνέλευσι τοῦ Σωματείου μας τὴν 5.7.2012:
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
 
α. Οἰκονομικὸς ἀπολογισμὸς 2011.
 
β. Ἔκθεσι Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν διαχειριστικὴ χρῆσι 2011.
 
γ. Ἀπαλλαγὴ Διοικητικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν χρῆσι 2011.
 
δ. Ἔγκρισι Προϋπολογισμοῦ 2012.
 
ε. Ἔκθεσι πεπραγμένων 2011.

στ. Προτάσεις γιὰ ἐνεργοποίησι τῶν μελῶν καὶ φίλων πρὸς μία πραγματικῶς ἄμεση πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
 
 
Ἀμέσου προτεραιότητος θέματα εἶναι:
Α) Ἡ παραχώρησι περιόπτου θέσεως, π.χ. Ἀττικὸ Ἄλσος, ἀπὸ τὸν Περιφερειάρχη κ. Σγουρόν. Πρὸς τοῦτο ἐπιβάλλεται νὰ εὑρεθοῦν ἁρμόδια πρόσωπα, γιὰ νὰ πείσουν τὸν Περιφερειάρχη κ. Ἰωάννη Σγουρὸ νὰ μᾶς τὸ παραχωρήσῃ,
 
Β) Ἡ ἀλλαγὴ χρήσεως γῆς,
 
Γ) Ἡ πολεοδόμησι μ εδικος ρους,
 
Δ) Ἡ διάνοιξι δν προσπελάσεως,
 
Ε) Ἡ δημιουργία στάσεως ΜΕΤΡΟ δίπλα π τ Τάμα τοθνους,
 
ΣΤ) Ἡ μεση νομοθέτησι γι τν διευκόλυνσι τς προσκόπτου πραγματοποιήσεως τν ργων ἄνευ περιορισμῶν.
κ.λπ.
 
Πρέπει νὰ τονίζωμε στοὺς ἰθύνοντες, ὅτι ἐμεῖς, ὅπως, ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία οὔτε καὶ ἀπὸ τὴν καθ᾿ ὕλη ὑπόχρεο Πολιτεία, δὲν ζητᾶμε τὸ παραμικρὸ δίλεπτο, ἀλλὰ μόνο νὰ διευκολύνῃ παντοιοτρόπως νομοθετοῦσα.
 
Z. Γιὰ τὰ μέλη τοῦ Σωματείου μας, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ σπεύσουν, συνιστῶντα καὶ πολλὰ ἀκόμη νέα μέλη, ἡ πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, πρέπει νὰ γίνῃ -χωρὶς ὑπερβολή- καθημερινὸ μέλημα καὶ ἡ προσφορὰ ἐθελοντικῆς ἐργασίας πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἐπὶ τέλους νἀ ἐνεργοποιηθῇ.
 
H. Ἐπὶ πλέον τὰ μέλη νὰ ἀρχίσουν ἐκστρατεία εὐρείας ἐνημερώσεως μέσῳ γνωστῶν τους, Μ.Μ.Ε, πολιτικῶν, κ.λπ. ἁρμοδίων.
 
Θ. λοι ομφορούμενοι π πνευματικς δέες καρχς ς σπεύσουν ν μς συντρέξουν, ετε μθελοντικ προσωπικργασία, ετε μ οκονομικς νισχύσεις (διότι τὸ «φύραμα» τὸ ἰδικό μας δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ τὴν ἀποπεράτωσι), γι ν προχωροῦν οἱ ἐργασίες ἀδιακόπτως καὶ νὰ ὁλοκληρωθον τργα π τ πρίσμα:
α. αώνια ντοχή,
β. πόλυτη λειτουργικότητα,
γ. ρίστη ασθητική,
δ. συντόμως κα
ε. λίαν ενοϊκά.
 
Ι. Διακήρυξι το Σωματείου «Ο φίλοι το Τάματος τοθνους» (λεπτομερς βλ. Περιοδικό «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» τεχος 31 σελίδες 33 - 60) πρέπει ἀμέσως νὰ βελτιωθῇ καὶ νὰ ἐκτυπωθῇ καὶ διανεμηθῇ σὲ 500.000 ἀντίτυπα.
 
ΙΑ. Ἀρχὴ μας πρέπει νὰ εἶναι ἡ πόλυτος διαφάνεια καπιβάλλεται ν εμαστε σν διαυγέστατος πύργος. Κα γι τ τελευταο ερ θκδίδωνται πίσημες ποδείξεις καὶ θὰ ὑπάρχῃ μόνιμος-ἀπὸ τὴν πρώτη ὡς καὶ τὴν τελευταία ἀπόδειξι- ἀνάρτησι τῶν ὀνομάτων τῶν δωρητῶν στὴν ἱστοσελίδα τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» (ὅσοι ἐπιθυμοῦν ἀνωνυμία, θὰ λαμβάνουν ὁπωσδήποτε ἀπόδειξι, καὶ θὰ ἀναφέρωνται στὴν ἱστοσελίδα ὡς ἀνώνυμοι).
 
ΙΒ. Πρέπει νὰ ἐνεργοποιηθῇ τ Γνωμοδοτικ Συμβούλιο, τποο θ κληρώνεται πκλεγέντα μέλη πλα τπαγγέλματα, θποφασίζ γι τ διάφορα ξοδα κα μία δέκαστη πιτροπή, ποία σαύτως θ κληρώνεται πκλεγόμενα μέλη, θλέγχ αστηρότατα τόσο τξοδα, σο κα τσοδα.
 
ΙΓ. Ὀργάνωσις Ἡμερίδος γιὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ἡ ὁποία θὰ εἶναι ἡ φετινή μας πολιτιστικὴ ἐκδήλωσι καὶ θὰ πραγματοποιηθῇ, ὅπως πάντοτε, ἐν συνεργασίᾳ μὲ τοὺς λοιποὺς φορεῖς μας, ΙΠΗΠΑ, Διορθόδοξο Σύνδεσμο, Περιοδικό μας «Φωτεινή Γραμμή» καὶ ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr.

       Εἰς αὐτὴν θὰ προσκληθοῦν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, τὰ μέλη τῆς Δ.Ι.Σ. καὶ λοιποὶ Ἱεράρχες, οἱ πνευματικές, πολιτικὲς καὶ πολιτειακ[ες ἀρχὲς τῆς πατρίδος μας, καὶ ὅλοι οἱ φίλοι.
Ὡς τόπος πραγματοποιήσεως τῆς ἐκδηλώσεως προτείνεται ἡ Παλαιὰ Βουλή, ἤ τὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο, ἤ, ἄν γίνῃ μεγάλη κινητοποίησι, τὸ Στάδιο Εἰρήνης καὶ Φιλίας καὶ ὡς χρόνος τὸ Φθινόπωρο τοῦ 2012, τέλη Σεπτεμβρίου, πρὸ τῆς συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ὡς ὁμιλητὲς θὰ ἠδυνάμεθα νὰ καλέσωμε τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαο, τὸν Πρωτεπιστάτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Γέροντα Μάξιμο Ἰβηρίτη (Νικολόπουλο), τὸν καθηγητὴ κ. Ἀχιλλέα Λαζάρου καὶ ἄλλους εὐλαβεῖς ἑλληνοψύχους ἐγνωσμένους ἱστορικούς.    
Ἡ ἐκδήλωσι θὰ δύναται νὰ πλαισιωθῇ καὶ μὲ ἕνα σύντομο καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα.
     
ΙΔ. Προτείνουμε νὰ ἀποφασισθῆ καὶ μία Θεία Λειτουργία σὲ ἕνα κεντρικὸ Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν, ὅπου ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος ἤ κάποιος Συνοδικὸς ἤ ἄλλος Ἀρχιερεὺς νὰ ἀνακοινώσῃ καὶ ἐπισήμως στὸν λαὸ τὴν ἀπόφασι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
 
Ἀγαπητὰ μέλη,
Παρακαλοῦμε, ἐπιστρατεύσατε καὶ ἄλλους, ἱκανούς, εὐσυνείδητους, φιλότιμους και ἀνιδιοτελεῖς ἐθελοντὲς καὶ σπεύσατε νὰ μᾶς συνδράμετε, διότι εἶναι ἄκρως ἀχαρακτήριστο καὶ ἀπαράδεκτο νὰ περιμένουν τὰ ἀγαπητὰ μέλη καὶ φίλοι νὰ γίνωνται ὅλα μὲ εὐχολόγια καὶ μὲ ἐλάχιστους ἐθελοντές.
   
Ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἐφαμόζωμε τὸ Γραφικὸ «…καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθε πάντες…ὁ πρῶτος… ἀγρὸν ἠγόρασα,…ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε,…ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρητημένον…γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν…» (Λουκ 14, 18-20) ἤ τὴν παράφρασι τῆς λαϊκῆς παροιμίας «ὅλοι θὰ πᾶμε στὸ πόλεμο (μία φορὰ τὸ ἔτος στὶς Γεν. Συνελεύσεις ἤ στὶς δωρεάν πολιτιστικές μας ἐκδηλώσεις), ἐσεῖς καθημερινῶς θὰ στενάζετε ὑπὸ τὸ βάρος τῶν λίαν δυσβαστάκτων ὄγκων ἐργασίας καὶ ἐξόδων καὶ ἐμεῖς θὰ δαφνοστεφανωθῶμε, βαυκαλιζόμενοι ὅτι εἴμεθα μέλη τοῦ Σωματείου»…
Σκοπίμως ἐχρεώσαμε ὑποχρεωτικὴ εἰσφορὰ μόνο 5 Εὐρὼ ἐτησίως, μὲ τὴν προϋπόθεσι, ὅτι θὰ ἔχωμε στρατιὰ ἐθελοντῶν, ἀλλὰ φαίνεται τὰ ἑλληνικά μας δὲν ἐπαρκοῦν νὰ ἐκφρασθῶμε κατανοητῶς…
 
Περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά, ἡ παροῦσα χρονικὴ στιγμὴ τυγχάνει λίαν κρίσιμη.
Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς δυναμώνῃ νὰ σταθῶμε ἐπάξιοι τῶν περιστάσεων.


Τὸ Δ.Σ.  

14.6.12-Αλλαγή διοικήσεως στην Πρωτεπιστασία Αγίου Όρους. Ταπεινές προτάσεις σωτηριωδών πρωτοβουλιών
 
 
Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030 2103254321-2,    fax 210-3236978
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
                                  ΑΦΜ 998406487 ΔΟΥ Ψυχικοῦ


 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
 
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
 
 
ΤΑΠΕΙΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΩΤΗΡΙΩΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ


 
ΠΡΩΤΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ ΓΕΡΩΝ
ΜΑΞΙΜΟΣ ΙΒΗΡΙΤΗΣ (Νικολόπουλος)
 
πιστολ 298/14.6.2012
 
 
1. Σήμερον, 14.6.2012, παρέδωσε τήν «σκυτάλη» ἡ Πρωτεπιστασία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἰβήρων.
 
2. Ἡ Πρωτεπιστασία ἀνετέθη στὸν εἰς πάντα διαπρέποντα πολυγραφότατο-ἐρευνητὴ Ὁσιολογιώτατο Μοναχὸ Γέροντα π. Μάξιμο Ἰβηρίτη (Νικολόπουλο), μὲ ἐπιστάτες τοὺς ἀντιπροσώπους τῶν Ἱερῶν Μονῶν Παντοκράτορος, Ἱερομόναχο Ἐπιφάνιο, Φιλοθέου, Γέροντα Νικηφόρο καὶ Σίμωνος Πέτρας, ἱερομόναχο Ἱερώνυμο, γιὰ τὸ ἐπιστασιακὸ ἔτος 2012-2013.
3. Ἡ Ἱερὰ Ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἶναι τὸ ἐκτελεστικὸ ὄργανο τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, ὡσὰν ἕνα Δημοτικὸ Συμβούλιο καὶ ἕνα εἶδος Εἰρηνοδικείου. Τὸ Ἐπιστασιακὸ αὐτὸ Συμβούλιο ἔχει τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν εἴσοδο τῶν προσκυνητῶν στὸ Ἅγιο Ὄρος, τὴν ἔκδοσι τῶν διαμονητηρίων, τὶς ἄδειες προσεγγίσεως σκαφῶν στὰ λιμάνια Ἁγίου Ὄρους καὶ τὴν προσγείωσι ἑλικοπτέρων.
 
4. Ἄς εὐχηθῶμε καὶ προσευχηθῶμε ὁ Τριαδικὸς Θεὸς νὰ εἶναι πάντοτε συναντιλήπτωρ τῆς νέας Ἐπιστασίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους στὸ νέο της ἔργο. Νὰ τὴν φωτίζῃ καὶ νὰ τὴν ἐνισχύῃ νὰ ἔχῃ θάρρος καὶ παρρησία, γιὰ νὰ διεξάγῃ μάχες γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ στὶς ρίζες μας, τὴν ἀνόθευτο Πίστι μας-Ὀρθοδοξία καὶ ἐν γένει νὰ ἀγωνίζεται γιὰ κάθαρσι κοινωνίας καὶ Ἐκκλησίας πρὸς δόξαν Θεοῦ.
 
5. Στοὺς σκοποὺς τῆς νέας Ἐπιστασίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μεταξὺ τῶν ἄλλων, θὰ ἦτο ἐθνικῶς καὶ θρησκευτικῶς ὠφέλιμο νὰ ἱδρύσουν ταχύρρυθμα σεμινάρια. Σὲ αὐτὰ νὰ ἐκπαιδεύωνται οἱ πλέον ἐγκρατεῖς ἐξασκημένοι διὰ προσευχῆς καὶ νηστείας γέροντες μὲ ἀκράδαντο πίστι στὴν Ὀρθοδοξία, ἐγνωσμένου ἤθους-καλῆς μαρτυρίας, μὲ ἀνιδιοτέλεια, θάρρος καὶ παρρησία καὶ ἱεραποστολικὰ ἰδανικὰ καὶ νὰ ἀποστέλωνται γιὰ μικρὸ χρονικὸ διάστημα, τόσο στὶς διάφορες πόλεις καὶ ἐπαρχίες τῆς Ἑλλάδος, ὅσο καὶ στοὺς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς, γιὰ νὰ τονώνουν τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος ὅλων τῶν Ἑλλήνων ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ νὰ τοὺς βοηθοῦν νὰ ἐπιστρέφουν στὶς ρίζες μας, ἤτοι τὶς αἰώνιες ἀνεκτίμητες ἀξίες τῆς φυλῆς μας, Θρησκεία = Ὀρθοδοξία, Χριστιανικὴ Οἰκογένεια, ἀκέραιο Ἑλλάδα. Διότι οἱ ἰθύνοντες, πειθήνια τυφλὰ ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ἀμέσως ἢ ἐμμέσως γίνονται «γενίτσαροι» τοῦ πνεύματος, βασιλικώτεροι τοῦ βασιλέως καὶ παπικώτεροι τοῦ πάπα καὶ τοποθετοῦν συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως βραδυφλεγεῖς βόμβες στοὺς πυλῶνες τῶν αἰωνίων αὐτῶν ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας.
 
6. Ὡς γνωστὸ μόνο χάριν αὐτῶν τῶν ἀξιῶν κατωρθώσαμε νὰ διατηρήσωμε μέχρι πρό τινος τὸ ὅμαιμο, τὸ ὁμόγλωσσο, τὸ ὁμότροπο καὶ τὸ ὁμόθρησκο καὶ δὲν «ἐπολποποιήθημεν» ἀκόμη πλήρως.
 
7. Πρὸς τοῦτο ἐπιβάλλεται νὰ δώσωμε στοὺς ἰθύνοντες νὰ ἐννοήσουν ὅτι ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ πραγματοποιήσουν τὶς ἀντιχριστιανικὲς προθέσεις τους, νὰ φορολογήσουν τὶς Ἱερὲς Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τῶν μετοχίων τους ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα.
 
8. Οἱ περιουσίες τῶν Ἱερῶν Μονῶν Ἁγίου Ὄρους, ἀλλὰ καὶ ἀλλαχοῦ ἐπιβάλλεται νὰ ἀξιοποιῶνται καταλλήλως. Τοιουτοτρόπως θὰ δύνανται νὰ πραγματοποιοῦνται καὶ τὰ ταχύρρυθμα αὐτὰ σεμινάρια - «φυτώρια» γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας καὶ γιὰ τὶς παροικίες μας ἀνὰ τὴν ὑφήλιο· θὰ ἐφοδιάζωνται ὅλοι οἱ «εὐέλπιδες» τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ εἰδικὲς ἄδειες προσυπογραφόμενες καὶ ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη καὶ τοὺς ἄλλους τοπικοὺς Πατριάρχες καὶ Ἀρχιεπισκόπους, γιὰ νὰ δύνανται νὰ ἐργάζωνται ἀπροσκόπτως καὶ λίαν ἐπιτυχῶς, ἰδίως στὶς παροικίες μας ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, ποὺ ἐν πολλοῖς ἔχουν ἁλωθῆ ὄχι μόνο ἀπὸ τὸν παπισμὸ καὶ τὴν προτεσταντία, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ ἀπὸ ἐνίους ὀρθοδόξους ταγούς, οἱ ὁποῖοι δὲν πιστεύουν Χριστὸ, ἀλλὰ χρυσό καὶ δὲν ζοῦν γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.
 
9. Εὐελπιστοῦμε ὅτι ὁ εἰς πάντα διαπρέπων γέρων Μάξιμος Ἰβηρίτης, Πρωτεπιστάτης, καὶ οἱ συνεργάτες του νὰ συνειδητοποιήσουν ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη μετεκπαιδεύσεως τῶν συγχρόνων Ἱεραποστόλων γιὰ νὰ μεταβαίνουν παντοῦ καὶ νὰ «ἁλιεύουν» τὰ ἀπολωλότα πρόβατα καὶ νὰ τοὺς «ἐμπολιάζουν» μὲ τὶς αἰώνιες ἀξίες τῆς φυλῆς μας, γιὰ νὰ ἀποφευχθοῦν τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων τῆς ἐκμηδενίσεως καὶ τῆς παγκοσμιοποιήσεως.
 
10. Ἄς εὐχηθῶμε καὶ προσευχηθῶμε, ὅλοι οἱ ἁγνοὶ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, ὁ Θεὸς νὰ εὐλογήσῃ καὶ νὰ φωτίσῃ τὴν Ἱερὰ Ἐπιστασία νὰ πραγματοποιηθῇ στὸ «περιβόλι τῆς Παναγίας» ἡ ἐν λόγῳ «Σχολὴ Εὐελπίδων» καὶ νὰ ἀποστέλωνται παντοῦ τέτοια στελέχη καὶ νὰ ἀγωνίζεται λίαν ἐπιτυχῶς γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ στὶς ρίζες μας.
Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἰδέα θὰ εὐδοκιμήσῃ, ἐὰν καὶ ἐμεῖς, ἐκτὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, συμβάλλωμε πρὸς τοῦτο.
 
Εἴθε, μυριάκις εἴθε.
 
Τ Διοικητικ Συμβούλια τν φορέων μας:
Σωματείου «Ο Φίλοι το Τάματος τοῦἜθνους»,
δρύματος Προασπίσεως θικν κα Πνευματικν ξιν,
Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παλος».
    

8.6.2012 Πράσινο φώς για το Τάμα του Έθνους απο τη Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος


 
 
Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030 2103254321-2,    fax 210-3236978
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
                                  ΑΦΜ 998406487 ΔΟΥ Ψυχικοῦ


 ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΠΗΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 
Ἐπιστολὴ 286/8.6.2012
 
1. Ἀπειράκις ἄς εἶναι δοξασμένο τὸ ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐφώτισε τήν, καθ᾿ ὕλην, ὑπόχρεων Ἐκκλησία νὰ ἀποφασίσῃ γιὰ τὴν ἱκανοποίησι καὶ πραγματοποίησι τῆς Ἱερᾶς ὑποσχέσεως τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Μετὰ ἀπὸ 183 ἔτη ἀπεφασίσθη ἀπὸ τὴν Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον, κατόπιν προφορικῶν καὶ γραπτῶν παρακλήσεων τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν Σεβασμιωτάτων Ἱεραρχῶν τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας καὶ Ἱερῶν Μονῶν, καὶ  μὲ τὶς θερμὲς προσευχὲς ταπεινῶν οἰκογενειαρχῶν, ποὺ ἐμφοροῦνται ἀπὸ ἐθνικὲς καὶ ὀρθοδόξους χριστιανικὲς ἰδέες καὶ ἀρχές, νὰ ἐφαρμοσθῇ τὸ Η’ ὁμόφωνο Ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως τῆς 29.7.1829 καὶ νὰ γίνουν πράξεις τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τοῦ 1834 καὶ 1838, δηλαδὴ νὰ οἰκοδομηθῇ ὁ Ναὸς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στὴν Ἀθήνα.
     Κάκιστα καὶ κακοβούλως ἐπιμένουν κάποιοι ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἶναι ἰδέα τῶν Συνταγματαρχῶν τῆς 7 ετίας 1967-1973.
           Ἑκατοντάδες φορὲς ἔχομε ἀποδείξει ὅτι ἐμεῖς ο ὐ δ ε μ ί α σχέσι ἔχομε καὶ ἐπιθυμοῦμε νὰ ἔχωμε μὲ τὴν τότε προσπάθεια. Εἶναι δὲ μ έ γ ι σ τ ο ν αἶσχος γιὰ τὴν Πολιτεία καὶ τὴν Ἐκκλησία, διότι ἐπὶ 38 ὁλόκληρα ἔτη δὲν ἐνδιαφέρθηκαν νὰ ἐνημερώσουν τὸν κυρίαρχο λαό, πόσα χρήματα συνεκεντρώθησαν, ποῦ κατετέθησαν καὶ ποῖοι ἀγύρτες καὶ ἀπατεῶνες ἔφαγαν τὸ ἱερὸ χρῆμα, γιὰ νὰ καταδικασθοῦν αὐτοὶ οἱ ἀσυνείδητοι στὶς συνειδήσεις τῶν ἐθνικῶς καὶ θρησκευτικῶς φρονούντων Ἑλλήνων.
 
2. Κατὰ τὴν τρίτην συνεδρίαν τῆς Δ.Ι.Σ. τοῦ μηνὸς Ἰουνίου ἐπεκυρώθησαν σήμερον, 8 Ἰουνίου 2012, τὰ πρακτικὰ τῆς χθεσινῆς συνεδριάσεως.
 
3. Κατωτέρω δημοσιεύομε ἀπόσπασμα Δελτίου Τύπου τῆς Δ.Ι.Σ. γιὰ τὸ ἐν λόγῳ θέμα:
 
« … Κατόπιν υποβληθέντων σχετικών αιτημάτων πλειάδος Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Ιερά Σύνοδος, σταθμίσασα τις πνευματικές ανάγκες του Ορθοδόξου Ελληνικού Λαού, όπως και το γεγονός ότι όλες σχεδόν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες (Αλβανίας στα Τίρανα, Σερβίας στο Βελιγράδι, Ρουμανίας στο Βουκουρέστι, Ρωσίας στη Μόσχα, Γεωργίας στην Τυφλίδα κ.λπ.), κατά την παρελθούσα δεκαετία και εν μέσω δυσμενεστάτων οικονομικών και κοινωνικών προϋποθέσεων και όρων, έχουν ανεγείρει υπό την μορφή τάματος περικαλλείς Καθεδρικούς Ναούς με εντυπωσιακές οικοδομικές εγκαταστάσεις, Πνευματικά Κέντρα, γραφεία κ.λπ., αποφάσισε την ανέγερση μεγάλου Συνοδικού Πνευματικού Κέντρου Βυζαντινής Παραδόσεως, με μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στον Σωτήρα Χριστό, μάλιστα εις εκπλήρωσιν του Τάματος του Έθνους, με χρονικό ορίζοντα αποπερατώσεως του έργου το έτος 2021, δηλαδή διακόσια χρόνια μετά την εθνική παλιγγενεσία. …»
 
4. Ἐπειδὴ ὁ χρόνος μέχρι τὶς ἐκλογὲς τῆς 17.6.2012 δὲν ἐπαρκεῖ, οἱ διάφορες ὀργανώσεις, ποὺ ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὶς αἰώνιες ἀξίες τῆς φυλῆς μας, Θρησκεία, Πατρίδα καὶ Οἰκογένεια (βάσει τῶν ὁποίων κατωρθώσαμε ἀνὰ τὶς χιλιετίες νὰ διατηρήσωμε τὸ ὁμόγλωσσο, τὸ ὅμαιμο, τὸ ὁμόθρησκο καὶ τὸ ὁμότροπο καὶ νὰ μὴ «πολτοποιηθῶμεν», ὅπως πασχίζουν οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις νὰ τὸ πετύχουν), νὰ ἀπευθυνθοῦν σὲ ὅλα τὰ κόμματα καὶ σὲ ὅλους τοὺς ὑποψηφίους καὶ νὰ ἀπαιτήσουν νὰ μᾶς ἐπιβεβαιώσουν γραπτῶς ὅτι ὑπερθεματίζουν τὴν προάσπισι τῶν ἀνωτέρω ἀνεκτιμήτων ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας.
Ἄς κινηθῶμεν ἀστραπιαίως ὅλοι ὅσοι διατεινόμεθα ὅτι εἴμεθα ἰδεολόγοι τῶν ἐν λόγῳ σωτηριωδῶν ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας καί :
 
Α. Τηλεφωνικῶς νὰ τονίσωμε σὲ ὅλους τοὺς πολιτικούς, ποὺ προτιθέμεθα νὰ ψηφίσωμε, ὅτι, τοὺς ψηφίζομε ὑπὸ τὴν προϋπόθεσι ὅτι ἀπὸ τὴν 18 Ἰουνίου καὶ μετὰ δὲν θὰ συνεχίσουν τὴν ἀντιχριστιανικὴ καὶ ἀνθελληνικὴ συμπεριφορὰ τῶν προκατόχων τους, ἀλλὰ θὰ φροντίζουν νὰ παραχωρηθῇ ἡ    π λ έ ο ν
ἐ ν δ ε δ ε ι γ μ έ ν η  π ε ρ ί ο π τ ο ς  θ έ σ ι ς, νὰ γίνῃ ἡ ἀλλαγὴ χρήσεως γῆς, ἡ πολεοδόμησις μὲ εἰδικοὺς ὅρους, ἡ διάνοιξις ὁδῶν προσπελάσεως, ἡ δημιουργία στάσεως ΜΕΤΡΟ δίπλα ἀπὸ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ ἡ ἄμεσος νομοθέτησι γιὰ τὴν διευκόλυνσι τῆς ἀπροσκόπτου πραγματοποιήσεως τῶν ἔργων, οὕτως ὥστε κατὰ τὴν ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ ἐγκαίνια, δηλαδὴ τὴν 25ην Μαρτίου 2021 (Δὲν ἀπομένουν οὔτε ἐννέα χρόνια, καὶ πρὸς τοῦτο δὲν ἐπιτρέπεται νὰ χάνωμε οὔτε μίαν ἡμέραν).
 
Β. Ὅλα αὐτὰ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ αἰτηθοῦν, ἀλλὰ νὰ ἀπαιτηθοῦν ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ πολιτεία, διότι καὶ αὐτὴ εἶναι ὡσαύτως καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεως καὶ εἶναι μέγιστον αἶσχος καὶ γιὰ τὴν πολιτεία, ἡ ὁποία, ἐνῷ κατεσπατάλησε ἀμύθητα ποσὰ γιὰ εὐτελῆ ἔργα (διότι ἡ «μερίδα τοῦ λέοντος» ἐπήγαινε ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον γιὰ μίζες, «λαδώματα» στὰ θυλάκια τῶν ἑκάστοτε ἀετονύχηδων καὶ «πατριαρχῶν τῆς διαπλοκῆς» καὶ ὄχι γιὰ αἰώνια ἔργα ὑποδομῆς ὑπὲρ τοῦ συνόλου), ἐν τούτοις δὲν ἐνδιαφέρθηκε ἐπὶ 183 ἔτη νὰ ἐκπληρώσῃ τὸ χρέος της.
 
Γ. Ἀκόμη καὶ σήμερα δὲν γνωρίζομε ποῖα ἀμύθητα ποσὰ κατεσπατάλησαν ἢ ἐσφετερίσθησαν οἱ διοικήσαντες καὶ οἱ ἁρμόδιοι τῶν ὀλυμπιακῶν ἀγώνων.
 
Δ. Ἐπὶ πλέον δὲ ἐπὶ δημοσίων κρατικῶν ἐκτάσεων καὶ μάλιστα μὲ τὸν ἰδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἢ μὲ θαλασσοδάνεια καὶ ὑπὸ περιορισμὸ τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας ἐνομοθέτησε ἡ πολιτεία γιὰ τὴν οἰκοδόμησι μωαμεθανικοῦ τεμένους= «βιομηχανίας καμικάζι».
 
Ε. Ἐὰν ἀπευθυνθῶμε στὴν πολιτεία αἰτοῦντες, θὰ ἀποτύχωμε παταγωδέστατα. Μόνο μὲ τὴν ὠμὴ ρεαλιστικὴ γλῶσσα θὰ ἠμπορέσωμε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ τοὺς δώσωμε νὰ καταλάβουν, ὅτι δὲν εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ ἀνεχθῶμε περαιτέρω τὸν ἐμπαιγμό τους.
 
ΣΤ. Πραγματοποιοῦντες τάχιστα τὸν Ναὸ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ποὺ θὰ εἶναι ἕνα μνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας, λατρείας καὶ εὐγνωμοσύνης στὸν ἐλευθερωτῆ Χριστό, χωρὶς νὰ ξοδέψῃ τὸ σπάταλο καὶ ἄσωτο κράτος καὶ ἡ καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεως Ἐκκλησία πρὸς τοῦτο οὔτε μία δεκάρα, θὰ τρώγουν δεκάδες χιλιάδες Ἑλλήνων τὸν «ἄρτο τὸν ἐπιούσιο». Κάμνοντες δὲ μεταβολὴ 180 μοιρῶν, ἐπιστρέφοντες στὶς ρίζες μας, θὰ ἀναπτερωθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων καὶ ὁ Θεὸς ὄχι μόνον δὲν θὰ μᾶς ἀφήσῃ νὰ καταποντισθῶμε πλήρως στὴν ἄβυσσο, ἀλλὰ θὰ ἐφαρμοσθοῦν καὶ οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ:
«ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».
 
Ζ Ὅλα τὰ ἔντυπα καὶ περιοδικά, καθὼς καὶ οἱ ἱστοσελίδες, ποὺ ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὶς ἀνωτέρω αἰώνιες ἀξίες τῆς φυλῆς μας, καλοῦνται νὰ συστρατευθοῦν καὶ νὰ ὑπερθεματίσουν καὶ νὰ ἀγωνισθοῦν γιὰ τὴν ἄμεσο πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
 
Η. Ὅλοι οἱ ἐμφορούμενοι ἀπὸ πνευματικὲς ἰδέες καὶ ἀρχὲς ἄς σπεύσουν νὰ μᾶς συνδράμουν εἴτε μὲ ἐθελοντικὴ προσωπικὴ ἐργασία, εἴτε μὲ οἰκονομικὲς ἐνισχύσεις (διότι ἡ ,,μαγιά,, ἡ δική μας δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ τὴν ἀποπεράτωσι), γιὰ νὰ προχωροῦν οἱ ἐργασίες ἀ δ ι α κ ό π τ ω ς καὶ νὰ ὁλοκληρωθοῦν τὰ ἔργα ὑπὸ τὸ πρίσμα :
α. αἰώνια ἀντοχή,
β. ἀπόλυτη λειτουργικότητα,
γ. ἀρίστη αἰσθητική,
δ. σύντομα καὶ
ε. λίαν εὐνοϊκά.
 
Θ.Ἐπαναλαμβάνομε ἀπὸ τὴν Διακήρυξιν τοῦ Σωματείου «Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνος» (λεπτομερῶς βλ. Περιοδικό ,,ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ,, τεῦχος 31 σελίδες 33 - 60, τηλ. 210-3254321) :
 
Ι. Μέχρι καὶ γιὰ τὴν τελευταία δεκάρα ἐσόδων καὶ ἐξόδων θὰ ὑπάρχῃ ἀπόλυτος διαφάνεια καὶ ἐπιβάλλεται νὰ εἴμεθα σὰν διαυγέστατος πύργος. Καὶ γιὰ τὸ τελευταῖο εὐρὼ θὰ ἐκδίδωνται ἐπίσημες ἀποδείξεις καὶ θὰ ὑπάρχῃ μόνιμος - ἀπὸ τὴν πρώτην ὡς καὶ τὴν τελευταίαν ἀπόδειξιν - ἀνάρτησις τῶν ὀνομάτων τῶν δωρητῶν εἰς τὴν ἱστοσελίδα τῆς ,,Φωτεινῆς Γραμμῆς,, (ὅσοι ἐπιθυμοῦν ἀνωνυμία, θὰ λαμβάνουν ἀπόδεξι καὶ θὰ ἀναφέρωνται εἰς τὴν ἱστοσελίδα ὡς ἀνώνυμοι).
 
ΙΙ. Τὸ γνωμοδοτικὸ συμβούλιο, τὸ ὁποῖο θὰ κληρώνεται ἀπὸ ἐκλεγέντα μέλη ἀπὸ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα, θὰ ἀποφασίζῃ γιὰ τὰ διάφορα ἔξοδα καὶ μία ἀδέκαστος ἐπιτροπή, ἡ ὁποία ὡσαύτως θὰ κληρώνεται ἀπὸ ἐκλεγόμενα μέλη, θὰ ἐλέγχῃ αὐστηρότατα τόσον τὰ ἔξοδα, ὅσον καὶ τὰ ἔσοδα.
          Δηλαδὴ θὰ γίνωνται ὅλα, ὄχι μὲ ,,στημένους,, διαγωνισμούς, ἀπ'εὐθείας ἀναθέσεις σἐ ,,ἡμέτερα,, ,,λαμόγια,, μὲ μυστικὲς συμφωνίες γιὰ περίπου τὸ ἥμισυ γιὰ τὰ θηλάκια τῶν ἰθυνόντων, ὡς εἴθισται, ἀλλὰ μὲ πραγματικὴν ἀπόλυτον διαφάνεια αὐτεπιστασίας τοῦ γνωμοδοτικοῦ συμβουλίου τοῦ Σωματείου ,,Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,, τὀ ὁποῖον πάντοτε θὰ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἐξασφάλισιν τῶν προσφορῶν σὲ τιμὲς πολὺ χαμηλότερες τῆς διεθνοῦς ἀγορᾶς.
 
ΙΙΙ. Μόνον ὅταν δὲν ὑπάρχουν ἀθρόες προσφορὲς ἐθελοντῶν γιὰ τοὺς διαφόρους τομεῖς, θὰ προσλαμβάνωνται ἐπ᾿ ἀμοιβῇ διάφοροι ἐργαζόμενοι.
 
ΙV. Πιθανὰ ἔσοδα, μετὰ τὴν λειτουργίαν τοῦ Ἔργου, νὰ διατίθενται μὲ κάθε φειδώ, γιὰ τὴν συντήρησι τοῦ ἐν λόγῳ μνημείου καὶ γιὰ πληρωμὴ τοῦ ἀπαιτουμένου προσωπικοῦ, σὲ περίπτωσι, ποὺ δὲν θὰ ὑπάρχουν ἐθελοντές, καὶ ὅλα τὰ ἄλλα ἔσοδα νὰ διατίθενται γιὰ περίθαλψι ὀρφανῶν καὶ λοιπῶν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, μὴ ἐχόντων ποῦ «τὴν κεφαλὴν κλῖναι», γιὰ νὰ σπουδάζουν ἄποροι μαθητὲς καὶ φοιτητὲς πολυτέκνων οἰκογενειῶν, γιὰ τὴν ἀνακαίνισι διαφόρων Ἱερῶν Ναῶν, τὴν διάδοσι – προβολὴ τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, τὴν ἐνίσχυσι ὀρθοδόξων ἱεραποστολῶν ἀνὰ τὸ κόσμον καὶ τὴν διάδοσι τῶν κοινωνικῶν διδασκαλιῶν τοῦ Εὐαγγελίου διὰ παντὸς προσφόρου μέσου (ἐντύπου, ραδιοφώνου, τηλεοράσεως καὶ λοιπῶν Μ.Μ.Ε. ).
 
5. Ἐμεῖς, ἐπαναλαμβάνομε, ὄχι μόνον τὴν παραμικρὰ ἰδιοτέλεια δὲν ἐπιδιώκομε, ἀλλά, διαθέτοντες ὁλοκληρωτικῶς τὸν μὲ ἀπερίγραπτες στερήσεις καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μας, θὰ ἀγωνισθοῦμε σὰν ἄγνωστοι στρατιῶτες, μέχρι νὰ γίνουν τὰ ἐγκαίνια, ὁπότε νὰ ἐπαναλάβωμε τὸ «Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλον Σου Δέσποτα…». Ἀκόμη καὶ μετὰ τὸν θάνατόν μας νὰ μὴ ἀναγραφῆ οὐδαμοῦ τὸ ὄνομά μας.
 
Ἄν μᾶς ἀξιώσῃ ὁ Θεὸς νὰ ζήσωμε περισσότερον, τότε θὰ συνεχίσωμε νὰ μοχθοῦμε περαιτέρω γιὰ ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες-ἀνακούφισι δεινοπαθούντων συναθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ.
         Ἤδη ἔχομε ἀποστείλει ἄνω τῶν 70.000 τόννους ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ στὴν Ἑλλάδα μας. χωρὶς τὴν παραμικρὰν βοήθεια κράτους, κρατικῶν φορέων κ.λπ. Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἀξιώσῃ νὰ συνεχίσωμε μὲ τὸν ἴδιον τρόπον καὶ νὰ ὑπερβοῦμε τοὺς 100.000 τόννους.

          
Ἄς συνεχίσῃ τὸ ἁμαρτωλό καὶ διεφθαρμένο κράτος νὰ δίδῃ τὶς δεκάδες ἑκατομμύρια Εὐρὼ στοὺς ,,ἡμετέρους,, ,,κλαδικούς,, ἀετονύχηδες καὶ ,,πατριάρχες,, τῆς διαπλοκῆς γιὰ νὰ ἱδρύουν Μ.Κ.Ο. γιὰ δῆθεν ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες καὶ νὰ βολεύωνται στρατιὲς ,,ἡμετέρων,,...


 
Γιὰ τὴν ἄμεσο σύμπραξι καὶ συνδρομὴ ὅλων τῶν ἰδεολόγων πανελλήνων καὶ φιλελλήνων θερμότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.
 
ΚΑΛΗ  ΔΥΝΑΜΙ !
 
 
Τὰ Διοικητικὰ Συμβούλια τῶν φορέων μας:
 
Σωματείου «Ο Φίλοι το Τάματος τοθνους»,
δρύματος Προασπίσεως θικν κα Πνευματικν ξιν,
Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁπόστολος Παλος».
 


 

4.6.12-Μεστοτάτη η εγκύκλιος Πεντηκοστής 2012 Σεβ. Μητρ. Μεσογαίας & Λαυρεωτικής-ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 
 
Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030 2103254321-2,    fax 210-3236978
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
ΑΦΜ 998406487 ΔΟΥ ΨυχικοῦΜΕΣΤΟΤΑΤΗ ΝΟΗΜΑΤΩΝ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
«ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 2012»
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ-
ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 
ΜΙΜΗΤΑΙ ΤΟΥ ΓΙΝΕΣΘΕ
ΚΑΘΩΣ ΑΥΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
 
ΜΥΡΙΑΚΙΣ ΕΙΘΕ ΝΑ ΤΟΝ ΜΙΜΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ
ΑΓΙΟΙ ΣΥΝΟΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΑΙ
ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ
Ἐπιστολὴ 285/4.6.2012
 
Εἴθε τὸ Πανάγιον Πνεῦμα νὰ φωτίσῃ τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία, καὶ ὅλους μας νὰ γίνῃ ἀμέσως ἡ ἀρχή.
 
Τὴν 6ην/7ην  Ἰουνίου 2012     νὰ ἀπαιτήσῃ ἡ    Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν ἄλλη ὑπόχρεων, τὴν Πολιτεία, νὰ ἀρχίσῃ τὸ ΤΑΜΑ τοῦ ΕΘΝΟΥΣ (ὅπως ἱκετεύομε τοὺς Ἁγίους Ἱεράρχας καὶ εἰςτὸὑπ᾿ ἀριθμ. 271/29.5.2012 ἔγγραφόν μας).
 
Εἴθε νὰ μὴ ἀπογοητευθῇ καὶ πάλι τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα.
 
Πρὸς ἐνδυνάμωσι ὅλων μας παραθέτομε κατωτέρω:
 
Α) Αὐτούσια τὴν Ἐγκύκλιον τῆς Πεντηκοστῆς 2012 τοῦ θαρραλέου Ἱεράρχου κ. Νικολάου.
 
Β) Μία ἀπὸ τὶς πολλὲς φωνὲς εὐλαβῶν μοναχῶν πατέρων, τοῦ εὐλαβοῦς καὶ ταπεινοῦ καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου Ἁγίου Ὄρους, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Φιλοθέου ὑπ᾿ ἀριθμ. 89 πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμον καὶ 90 πρὸς τὸ Σωματεῖον «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» ἀπὸ 1.6.2012.
 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΤΗΛ. 210-3254321


                                                                                                                                                                   
   

σελίδα 87 απο 88

Developed by © mpistiries.com