Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

1.3.13- Η υπόσχεσι του Κολοκοτρώνη δεν ξεχάστηκε 
 
 
Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030 2103254321-2,    fax 210-3236978
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
ΑΦΜ 998406487 ΔΟΥ Ψυχικοῦ


Η ΥΠΟΣΧΕΣΙ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΔΕΝ ΞΕΧΑΣΤΗΚΕ
 
1.3.2013
 
 


ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΕΜΠΝΕΕΙ,
ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ
 
 
 
Συνεχίζοντες τὴν ἀπέλπιδα ἀγωνία μας νὰ διαφωτισθοῦν οἱ πάντες ἀπὸ τὴν ἀνόθευτη ἱστορία τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἀναρτοῦμε τὸ μικρὸ φυλλάδιο, ποὺ ἔχομε κυκλοφορήσει σὲ 120.000 ἀντίτυπα, ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς Ἡμερίδας τῆς 31.3.2013 γιὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.
Δὲν πρέπει νὰ μείνῃ ὄχι μόνο μία γωνιὰ ἑλληνική, ἀλλὰ οὔτε μία οἰκογένεια ἑλληνική, ποὺ νὰ μὴ ἔχῃ διαφωτισθῆ καὶ ἐνημερωθῆ γιὰ τὴν ἀνάγκη ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
 
Στὴν ἀναλυτικὴ πρόσκλησί μας ποὺ ἀναρτήσαμε τὴν 15.2.2013
 
 ἐπαναλαμβάνομε ὅτι δὲν ζητᾶμε χρήματα ἀπὸ τὴν Πολιτεία καὶ τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ ἀπαιτοῦμε νὰ μᾶς διευκολύνουν καὶ νὰ μὴ μᾶς ἐμποδίζουν.
 
Μὲ τὸ παραγωγικὸ αὐτὸ ἔργο τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ τρώγουν χιλιάδες ἑλληνικὲς οἰκογένειες τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο μὲ τὸν ἱδρῶτα τοῦ προσώπου τους.
 
Πρῶτα δικαιοσύνη, δηλαδὴ θέσεις ἐργασίας, καὶ μετὰ ἐλεημοσύνη.
 
Μόνο ἔτσι θὰ ἀναζωογονηθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων.
Ἐπιστρέφοντες στὶς ρίζες μας θὰ μᾶς βοηθήσῃ ὁ Θεὸς νὰ μὴ καταποντισθοῦμε στὴν ἄβυσσο, ποὺ μᾶς ὡδήγησαν ἀνάξιοι καὶ φαῦλοι ἰθύνοντες, πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.
 
ΑΜΗΝ ΓΕΝΟΙΤΟ
 
 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
 


 

21.2.13-Τάμα του Έθνους. Μία ενδιαφέρουσα συνέντευξι στο ΑΧΕΛΩΟΣ TV.


 
 
 
Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030 2103254321-2,    fax 210-3236978
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
ΑΦΜ 998406487 ΔΟΥ Ψυχικοῦ


ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
 
ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ
 
ΣΤΟ ΑΧΕΛΩΟΣ TV
 
21.2.2013
 
     
Μὲ ἰσχυρὲς παράλληλες ἀντιβιώσεις προσῆλθα στὴν πρόσκλησι τοῦ Στρατηγοῦ ἐ.ἀ. κ. Ἀνδρέα Μπλάνου στὴν πολὺ σπουδαία ἐκπομπή του «ΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΪΚΟΣ» καὶ ἐλπίζω οἱ ἀγαπητοὶ ἐπισκέπτες τῶν σοβαρῶν καὶ ἐγκύρων ἱστοσελίδων, ποὺ ἀναδημοσιεύουν κείμενά μας, νὰ μὴ ἀπογοητευθοῦν ἀπὸ τὴν μειωμένη ἀπόδοσί μου καὶ νὰ ἀντιληφθοῦν πλήρως τὸ θέμα, διὰ νὰ διαφωτισθοῦν ἐκτενέστερα καὶ διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.
 
Διὰ ὅσους δὲν εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ παρακολουθήσουν τὸ ΑΧΕΛΩΟΣ TV, παρακαλοῦμεν τὶς φίλες ἱστοσελίδες νὰ διαδόσουν τὴν ἰδέα καὶ συστήσουν στοὺς ἀγαπητοὺς ἐπισκέπτες τους νὰ συνδεθοῦν μὲ τὸν κατωτέρω σύνδεσμον :