Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΟΡΓΙΑΖΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΛΙΜΟΚΤΟΝΟΥΝ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ

(ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΟΡΓΙΑΖΟΥΝ

ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΛΙΜΟΚΤΟΝΟΥΝ)

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΛΙ ΚΡΟΥΕΙ

ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

23.12.2017

1.Ευχόμεθα και προσευχόμεθα καὶ οι πληγέντες ἀπὸ τὶς τελευταῖες καταιγίδες συνάνθρωποί μας (στὴ Μάνδρα Ἀττικῆς, στὴ Χαλκιδική, στὴ Πιερία καὶ παντοῦ ἀλλοῦ) νὰ ἔχουν ὑγεία καὶ σιγά –σιγὰ νὰ παίρνῃ ἡ ζωή τους τὸν κανονικὸ ρυθμό.

2.Τὸ τρισάθλιο κατεστημένο πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ κάνῃ καὶ σοβαρὰ ἔργα ὑποδομῆς, μιὰ καὶ δὲν ἔλαβε μέριμνα τότε ποὺ ἔπρεπε· σὲ πολλὲς πολεοδομίες βασίλευαν ἄνδρα φαυλότητος και ἀγρίας ἐκμεταλλεύσεως, χωροφύλακες, δασικοί ἔκαναν στραβὰ μάτια γιὰ τὰ περιβόητα λαδώματα στὰ αὐθαίρετα, καὶ οἱ ἐργολάβοι καὶ μηχανικοὶ ὀργιάζαν καὶ κερδοσκοποῦσαν νὰ φτιάξουν «ἄρπα κόλλα» τὰ σπιτάκια τῶν φουκαράδων βιοπαλαιστῶν (καὶ τώρα οἱ πάντες θεατρινικῶς  χύνουν πάρα πολλοὶ κροκοδείλια δάκρυα).

3.Αὐτὰ τὰ τονίζουμε χρόνια εὐθέως καὶ κατηγορηματικῶς. Δὲν θέλουμε νὰ εἴμαστε « θεατρίνοι », ἰησουῖτες, δὲν χρησιμοποιοῦμε τὴν τρισάθλια γλῶσσα τῶν πολιτικάντηδων καὶ τῶν διπλωματῶν, ἀλλὰ τὴν ὠμὴ καὰ ρεαλιστικὴ γλῶσσα τῆς ἀλήθειας. Γιὰ αὐτὸ εἴμεθα μισούμενοι, ὄχι μόνον ἀπὸ τὸ αἰσχρότατο καὶ διεφθαρμένο κατεστημένο, ἀλλὰ καὶ τὴν πνευματικὴ ἡγεσία, ἡ ὁποία ὡς γνωστό, πασχίζει νὰ ἀναρριχᾶται, ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας, τῆς φαυλοκρατίας καὶ τῆς διεφθαρμένης πολιτικῆς, καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας.

4.Ἐπειδὴ δὲν τοὺς δίνουμε τὰ χρήματά μας μὲ πληρεξούσιο συμβόλαιο, νὰ πραγματοποιήσουν αὐτοί, ὅπως θέλουν, τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, τὸ Τάμα τοῦ Καποδίστρια, τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ὲθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἀλλὰ ἐπιθυμοῦμε καὶ ἡ τελευταία δεκάρα νὰ διαχειρίζεται ἀπὸ μία ἀδιάφθορο Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ ὑπὸ τὴν διαρκέστατη ἐπγρύπνηση τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς, μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτη διαφάνεια καὶ νὰ διατίθεται, γιὰ νὰ ἐπιτελοῦνται ἔργα γιὰ ἀνακούφιση δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, πρὸς Δόξα Θεοῦ καὶ ὄχι νὰ τὰ διαχειρίζωνται ἀνεξελέγκτως οἱ « ἡμέτεροι » Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, μᾶς ἐμποδίζουν νὰ πραγματοποιήσουμε τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

5. Πρὸς τοῦτο ἐμεῖς συνεχῶς πιὸ πολὺ παραγκωνιζόμεθα, διαβαλλόμεθα, λασπολογούμεθα καὶ διασυρόμεθα συστηματικά ἀπὸ ὅλες τὶς ἀντίχριστες, σατανικὲς καὶ φασιστικὲς δυνάμεις.

6. Δὲν εἰσακουσθήκαμε ἀκόμη καὶ ὅταν προτείνουμε καὶ τονίζουμε, ἐδῶ καὶ 10 χρόνια, κατηγορηματικὰ νὰ μὴ ἔκαναν Μητροπολιτικὸ πάρκο στὶς τεράστιες ἐκτάσεις τῆς Ἀμερικανικῆς βάσεως, τῆς Βάσεως τῆς Πολεμικῆς μας Ἀεροπορίας καὶ τῶν παλαιῶν ἀεροδρομίων, δυτικοῦ καὶ ἀνατολικοῦ, διότι οἱ κάτοικοι αὐτῶν τῶν γύρω περιοχῶν ἔχουν πολυτελέστατες σύγχρονες κατοικίες μὲ ὅλες τὶς ἀνέσεις, τὸν καθαρὸ ἀέρα τοῦ Ὑμηττοῦ καὶ τὴν αὔρα τοῦ Σαρωνικοῦ.

Προτείναμε νὰ τὶς πουλοῦσαν τότε καὶ μὲ τὰ πολλὰ δισεκατομμύρια, ποὺ θὰ εἰσέπρατταν τότε, νὰ ἔκαναν ἔργα ὑποδομῆς στὴν Δυτικὴ Ἀττικὴ καὶ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.

7. Νὰ ἐπανασύσταιναν τὴν ΜΟΜΑ, ἡ ὁποία ἔκανε ἄριστα καὶ πάμφθηνα ἔργα καὶ τὴν κατήργησαν οἱ κακοῦργοι, γιὰ νὰ διευκολύνουν τοὺς μεγαλοεκδότες, τοὺς μεγαλοκαναλάρχες καὶ ἐν γένει τοὺς ἀετονύχηδες, τοὺς «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ ἐν γένει τὰ ὀργανωμένα συμφέροντα, δηλαδὴ αὐτοὺς ποὺ ἀνεβάζουν καὶ κατεβάζουν Ὑπουργούς, Πρωθυπουργοὺς καὶ κυβερνήσεις, ποὺ μὲ ξένα κόλλυβα κάνουν πολυτελέστατα μνημόσυνα καὶ ἀναγορεύονται ἀπὸ τὸ βρώμικο καὶ τρισάθλιο κατεστημένο ὡς διαμορφωτὲς καὶ ὡς μέγιστοι ἐθνικοὶ εὐεργέτες, ἀνθρωπάκια ποὺ πατοῦσαν ἀκόμη καὶ στὰ πτώματα κάθε προηγουμένης γυναικός των, γιὰ νὰ μεγαλουργήσουν, νὰ ἀναδείξουν τὰ ὀνοματάκια τους καὶ νὰ διαιωνισοῦν. Ἀναρωτᾶται κανένας πῶς εἶναι δυνατὸν καὶ οἱ πάμπτωχοι νὰ παρασύρωνται μὲ τέτοιες πεπονόφλουδες ! ! !

8. Μάλιστα θὰ μπορούσαμε μὲ αὐτὰ τὰ τεράστια ποσὰ νὰ εἴχαμε ξοφλήσει καὶ αὐτὰ τὰ βρώμικα θαλασσοδάνεια καὶ ὄχι μόνο νὰ μὴ ξεπουλιέται ὁ ἐθνικὸς πλοῦτος ἔναντι πινακίου φακῆς – ὅσο κι ὅσο, ἀρκεῖ νὰ ὑπάρχῃ τό «λαδόσημο» καὶ οἱ χοντρὲς μίζες κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι, γιὰ νὰ ἐξασφαλίζωνται καὶ τὰ τρισέγγονα τῶν ἰθυνόντων.

Καὶ ἔτσι δημιουργοῦνται χιλιάδες νεόπτωχοι καὶ ἑκατομμύρια πτωχοὶ νὰ γίνωνται ἀκόμη πτωχότεροι.

9. Καὶ ὄχι μόνον οἱ δεξιοί - ἐθνοκάπηλοι Δήμαρχοι, ἀλλὰ καὶ οἱ μαρξίζοντες καιὶ σοσιαλίζοντες, οὐδόλως συγκινήθηκαν, διότι προφανῶς δὲν εἶναι κοινωνιστές, δὲν εἶναι στὴν πραγματικότητα ὑπὲρ των φτωχῶν καὶ ἀδυνάτων, ἔχουν καὶ αὐτοὶ ληστρικὲς προθέσεις νὰ ἐκμεταλλευθοῦν πιὸ ἄγρια τὸν βαρύτατα φορολογούμενο Ἑλληνικὸ πτωχὸ λαό.

Κατήντησαν τὸν λαὸ ὄχι μόνο σὲ μεγίστη πτωχεία, ἀλλὰ κυρίως σὲ πλήρως ἀπόγνωση καὶ ἀγωνία γιὰ τὴν αὔριο.

10. Γιὰ αὐτό, ἀναγκαζόμεθα καὶ ἀφαιροῦμε μέρος τῆς περιουσίας μας, ποὺ κατωρθώσαμε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ νὰ δημιουργήσουμε μὲ ἀπερίγραπτες σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες, ἀλλὰ καὶ στερήσεις μιᾶς ζωῆς ὁλόκληρης (καὶ συνεχίζουμε νὰ στερούμεθα τῶν περισσοτέρων ἀγαθῶν οἰκειοθελῶς, γιὰ νὰ δυνηθοῦμε νὰ πραγματοποιήσουμε τὸ μεγαλεπήβολο Μνημεῖο Εὐχαριστίας, Εὐγνωμοσύνης, Λατρείας πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη -Καποδίστρια), γιὰ νὰ δυνάμεθα νὰ συνδράμουμε μερικούς, ποὺ δὲν εἶναι ἐπαγγελματίες ἐπαῖτες, ἀλλὰ ἦσαν ἔντιμοι νοικοκύρηδες, μικρομεσαῖοι, τοὺς ὁποίους ἡ συγκυρία τοὺς ἀνάγκασε νὰ πουλήσουν ἀκόμη, ὄχι μόνο τὴν κινητή, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀκίνητη περιουσία τους, γιὰ νὰ ἐξοφλήσουν τοὺς ἐργαζομένους τους, ΙΚΑ, φόρους καὶ λοιπὲς καὶ λοιπὲς ὑποχρεώσεις τους καὶ ἀναγκάσθηκαν νὰ μένουν μὲ ἐνοίκιο. Ἀδυνατοῦντες δὲ νὰ πληρώνουν καὶ τὸ ἐνοίκιο τους, ἔμειναν κυριολεκτικά στοὺς « πέντε δρόμους »,  στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

11. Ἄν οἱ συνεργάτες, φίλοι καὶ θαυμαστὲς τῶν σκοπῶν καὶ δραστηριοτήτων τῶν φορέων μας γνωρίζουν τέτοιες τραγικὲς περιπτώσεις ἀξιοπρεπέστατων προσώπων καὶ οἰκογενειῶν ποὺ ἡ συγκυρία τοὺς ἔφερε νὰ εἶναι στὸ δρόμο – κυριολεκτικὰ στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ,  παρακαλοῦμε νὰ μᾶς δώσουν λεπτομερῆ στοιχεῖα γιὰ νὰ τοὺς συνδράμουμε μὲ τὶς πτωχές μας δυνάμεις.

Ὅμως πρὸς τοῦτο ἀπαιτοῦνται ἐθελοντὲς νὰ συσκυεάζουν τὰ πακέτα καὶ πρὸ παντὸς νὰ τὰ πηγαίνουν μὲ αὐτοκίνητο σὲ ταχυδρομεῖα,  γιὰ νὰ φύγουν ἀμέσως.

12. Ἄς ὄψονται ὅλοι αὐτοί, οἱ κακοῦργοι οἱ ἰθύνοντες, ποὺ ὁδήγησαν τὸν «κοσμάκη» στὴν ἄκρα ἀβεβαιότητα, ἀνασφάλεια  καὶ τὸ ἄγχος τῆς αὔριον. Πολλοὶ δὲ ἀπὸ αὐτοὺς στερούμενοι ἰδανικῶν, καταφεύγουν στὸ μέγιστο ἔγκλημα τῶν αὐτοκτονιῶν.

13. Ἄς ὄψεται δὲ καὶ ἡ πνευματικὴ καὶ ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία, ποὺ κόπτονται νὰ χαριεντίζωνται μὲ τὴν φαυλοκρατία, μὲ τοὺς ἄχρηστους, τοὺς ἀντίχριστους. Καὶ ἄλλοι μὲν φίλοι τους εἶναι ἤδη στὸ τάφον ἤ στὴ φυλακή, ἀλλὰ οἱ περισσότεροι, δυστυχῶς εἶναι ἔξω, ὄχι λόγῳ ἀθωότητας, ἀλλὰ λόγῳ παραγραφῆς.

Ὅλοι αὐτοὶ οἱ «παραγραφάκηδες» συνεχίζουν νὰ εἶναι ἐντός, ἐκτὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ καὶ συνεχίζουν νὰ ἀνατρέπουν τὰ πάντα.

Αὐτοὶ οἱ ἀφιονίζοντες πνευματικοὶ ἡγέτες κόπτονται ὑπὲρ τῶν ἐπιδρομέων ἀλλοφύλων ἀπὸ δῆθεν ἀνθρωπιστικὰ συναισθήματα ὑπὲρ τῶν ἑκατομμυρίων μουσουλμάνων, οὐσιαστικὰ ἀδιαφοροῦντες γιὰ τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως καὶ ὡς «ἄγγελοι φωτός – ἐξ οὐρανοῦ» διδάσκουν τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα ὅτι ἔτσι πρέπει νὰ εἶναι καὶ διὰ αὐτοὺς ὁ πρῶτος μετὰ τὸν Ἕνα, ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλoς ρητῶς τονίζει :

«...ἀνάθεμα ἔστω...» (Γαλάτας 1, 8-9).

14. Δυστυχῶς εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ἐπαναλάβουμε τά :

Α. «...ἀνάθεμα ἔστω...» (Γαλάτας 1, 8-9).

Β. Τὸ ποίημα ποὺ ἔγραψε ἐδῶ καὶ 120 περίπου χρόνια ὁ ἀείμνηστος Γεώργιοσ Σουρής :

Ποιὸς εἶδε κράτος λιγοστὸ

σ ὅλη τὴ γῆ μοναδικό,

ἑκατὸ νὰ ἐξοδεύη

καὶ πενήντα νὰ μαζεύη;

Νὰ τρέφη ὅλους τους ἀργούς,

νάχη ἑπτὰ Πρωθυπουργούς,

ταμεῖο δίχως χρήματα

καὶ δόξης τόσα μνήματα;

Νάχη κλητῆρες γιὰ φρουρὰ

καὶ νὰ σὲ κλέβουν φανερά,

κι ἐνῷ αὐτοί σε κλέβουνε

τὸν κλέφτη νὰ γυρεύουνε ;

Κλέφτες φτωχοὶ καὶ ἄρχοντες μὲ ἅμαξες καὶ ἄτια,

κλέφτες χωρὶς μία πῆχυ γῆ καὶ κλέφτες μὲ παλάτια,

ὁ ἕνας κλέβει ὄρνιθες καὶ σκάφες γιὰ ψωμὶ

ὁ ἄλλος τὸ ἔθνος σύσσωμο γιὰ πλούτη καὶ τιμή.

Ὅλα σ΄ αὐτὴ τὴ γῆ μασκαρευτῆκαν

ὀνείρατα, ἐλπίδες καὶ σκοποί,

οἱ μοῦρες μας μουτσοῦνες ἐγινήκαν

δὲν ξέρομε τί λέγεται ντροπή.

Ὁ Ἕλληνας δυὸ δίκαια ἀσκεῖ πανελευθέρως,

συνέρχεσθαί τε καὶ οὐρεῖν εἰς ὅποιο θέλει μέρος.

Χαρὰ στοὺς χασομέρηδες ! χαρὰ στοὺς ἀρλεκίνους !

σκλάβος ξανάσκυψε ὁ ρωμιὸς καὶ δασκαλοκρατιέται.

Γὶ αὐτὸ τὸ κράτος, ποὺ τιμᾶ τὰ ξέστρωτα γαϊδούρια,

σικτὶρ στὰ χρόνια τὰ παλιά, σικτὶρ καὶ στὰ καινούργια !

Καὶ τῶν σοφῶν οἱ λόγοι θαρρῶ πὼς εἶναι ψώρα,

πιστὸς εἰς ὅ,τι λέγει κανένας δὲν ἐφάνη...

αὐτὸς ὁ πλάνος κόσμος καὶ πάντοτε καὶ τώρα,

δὲν κάνει ὅ,τι λέγει, δὲν λέγει ὅ,τι κάνει.

Σουλούπι, μπόϊ, μικρομεσαῖο,

ὕφος τοῦ γόη, ψευτομοιραῖο.

Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,

λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.

Σπαθὶ ἀντίληψη, μυαλὸ ξεφτέρι,

κάτι μισόμαθε κι ὅλα τα ξέρει.

Κι ἀπὸ προσπάππου κι ἀπὸ παπποὺ

συγχρόνως μποῦφος καὶ ἀλεποῦ.

Καὶ ψωμοτύρι καὶ γιὰ καφὲ

τὸ «δὲ βαρυέσαι» κι «ὢχ ἀδερφέ».

Ὡσὰν πολίτης, σκυφτὸς ραγιὰς

σὰν πιάσει πόστο : δερβεναγάς.

Θέλει ἀκόμα - κι αὐτὸ εἶναι ὡραῖο-

νὰ παριστάνει τὸν εὐρωπαῖο.

Στὰ δυὸ φορώντας τὰ πόδια ποὺ χεῖ

στὸ ΄νὰ λουστρίνι, στ΄ ἄλλο τσαρούχι.

Δυστυχία σου Ἑλλάς, μὲ τὰ τέκνα ποῦ γεννᾶς.

Ὢ Ἑλλάς, ἡρώων χώρα, τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα; ; ;

 

Γ. Μόνον, ἄν μᾶς ἀφήσουν οἱ σατανάδες, νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ μεγαλέπηβολο καὶ κολοσιαῖο ἔργο, θὰ ἀναπτερωθῇ τὸ κατατρωθὲν σθένος τῶν Ἑλλήνων.

Τότε θὰ ἀξιωθοῦμε νὰ ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας, νὰ ἐπικαλεσθοῦμε τὸ Θεῖο Ἔλεος καὶ νὰ ρυσθοῦμε ἀπὸ τὸ ἀπύθμενο χάος τῆς ἀβύσσου, ποὺ μᾶς ὁδήγησαν οἱ ἀντίχριστες, σατανικὲς ὀργανώσεις δεξιᾶς καὶ ἀριστερᾶς καὶ ὁδηγοῦν τοὺς δύσμοιρους ἀνθρώπους, ἰδιαιτέρως τὴν νεολαία, στὴν Πομπηία, Σόδομα καὶ Γόμορρα, ὅπου, ἄν κάποιος εἶχε ἠθικὲς ἀρχὲς καὶ διεμαρτύρετο διὰ τὴν αἰσχρότατη ἀνηθικότητα, δὲν ἐφορμοῦσε ἡ ἀστυνομία ἐναντίον τῶν ἀσχημονούντων, ἀλλὰ ἐφορμοῦσε ἐναντίον τῶν διαμαρτυρομένων. . .

15. Ἔτσι μετατρέπουν τὴν ὡραιοτάτη Ἑλλάδα μας σὲ χώρα ἐξτρεμιστῶν, ἐπιδρομέων ἀλλοφύλων, ἐποίκων, σὲ Πομπηία,  Σόδομα καὶ Γόμορρα.

16.  Ἄς ἀνανήψουμε, λοιπόν, ἄς αναζωογονηθοῦμε καὶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη.

«Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς»!!!...

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

& Ο ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΕΙΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ, ΦΙΛΟΥΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΚΩΝ ΜΑΣ

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ, ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝ ΑΓΑΘΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ

ΚΑΙ Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ – ΣΩΤΗΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΠΤΩΡ ΤΩΝ

Τηλ. 210-3254321

 

 

 

 

 

 

ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΕΣ, ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ 4.2.18 ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΜΙΛΗΣΕ 7.2.2018

ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ 4.2.18

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΕΠΗΓΕ

ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΕΒΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΞΕΔΡΑ

ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΕ.

ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠ΄ ΤΟ ΛΑΟ

(VIDEO, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)     7.2.18

Αἰσθανόμαστε πολὺ μεγάλη χαρὰ, διότι μὲ τὶς μικρές μας δυνάμεις συμβάλαμε καὶ μεῖς κατὰ ἐλάχιστο στὴν μεγάλη αὐτὴ ἐπιτυχία τοῦ μεγαλειώδους αὐτοῦ συλλαλητηρίου.

Μὲ τὸν εὐγενέστατο κ. Μιλτιάδη Κοτζαγκερίδη, καπετάνιο ἀεροσκαφῶν, Προεδρεύοντα τοῦ  Συντονιστικοῦ τοῦ Συλλαλητηρίου στὰ γραφεῖα μας καὶ τὸ μέλος μας κ. Κων/νο Λεϊλεκτσόγλου ποὺ ἦρθε εἰδικὰ γιὰ τὸ συλλαλητήριο ἀπὸ τὴν Γερμανία, ὅπου διαμένει μόνιμα.

1.Ἡ κοσμοσυρροὴ ἦταν καὶ θὰ παραμείνῃ ἀνεπανάληπτη. Τοῦτο ἐπιβεβαιοῦν καὶ ξένα ἔγκυρα καὶ σοβαρὰ εἰδησιογραφικὰ πρακτορεῖα. Πολλοὶ ἂνεβάζουν τὸν κόσμο  στὰ 3.000.000.  Ἀντικειμενικῶς ἀναφέρουν ὅτι οἱ ἑλληνόψυχοι πατριῶτες εἶχαν καλύψει τὴν Βασιλίσσης Σοφίας μέχρι τὸ Χίλτον, τὴν Πανεπιστημίου καὶ Σταδίου μέχρι τὰ Προπύλαια, Κλαυθμῶνος καὶ Ὁμόνοια, τὴν Βασ. Ἀμαλίας μέχρι τὸ Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως - Συγγρού μέχρι Φίξ, τὴν Ἑρμοῦ μέχρι τὸ  Θησεῖο, Καραγεώργη Σερβίας καὶ Μητροπόλεως μέχρι τὸ Μοναστηράκι, παρ᾽ὅλον ποὺ τὰ περισσότερα μεγάφωνα στὴν Ἑρμοῦ καὶ ἄλλα μέρη δὲν εἶχαν καλὸ ἦχο, ἤ δὲν εἶχαν καθόλου ἦχο, διότι δυστυχώς δὲν εἶχε δώσει τὴν ἄδεια ὁ Δήμαρχος, ὁ κ. Καμίνης!!!... Τόσον ἀσφυκτικῶς, ποὺ δὲν ἔπεφτε οὔτε καρφίτσα κάτω, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ λιποθυμήσουν δεκάδες ἄνθρωποι.

Ἐπίσης ἡ μεγαλύτερη ἑταιρεία τηλεθεάσεως στὴν Ἑλλάδα ἡ AGB ἀνέφερε ὅτι : « ἕνα ἑκατομμύριο περισσότεροι πολίτες σὲ σχέση μὲ τὴν προηγούμενη Κυριακή εἶδαν τηλεόραση ! Συγκεκριμένα, ἐνῷ τὸ ἀντίστοιχο τρίωρο τὴν Κυριακὴ 28.1.2018 «πέρασαν» ἀπὸ τὴν τηλεόραση 4.173.097 τηλεθεατές, τὴν 4.2.2018 ὁ ἀριθμὸς ἦταν 5.213.822! !

Βέβαια τὸ αἰσχρότατο κατεστημένο, ἀφοῦ δὲν πέτυχε πλήρως νὰ κατατρομοκρατήσῃ τοὺς εὐλαβεῖς καὶ ἑλληνόψυχους πατριῶτες μὲ τὰ ἐξαγορασμένα τηλεοπτικὰ δίκτυα, τὰ «χαζοκούτια» νὰ διαδίδουν ὅτι θὰ ὑπάρχουν ἀντισυλλαλητήρια καὶ κίνδυνος συρράξεων καὶ γιὰ νὰ μὴ  καταξεφτιλησθοῦν πλήρως, ἀναγκάσθηκε ἡ Ἀστυνομία νὰ «παραδεχθῇ» ὅτι ἦσαν  140.000 διαδηλωταὶ.

Ὁ κύριος Ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν προφανῶς ἔλαβε ἐντολὴ ἀπὸ τὰ ἀφεντικά του, νὰ διορθώση καὶ τὴν μετριοπαθέστατη  ἐκτίμηση τῆς Ἀστυνομίας ἀκόμη, ποὺ ἔλαβε ἐντολὴ ἀπὸ τὸν Ὑπουργόν τῶν Ἐξωτερικῶν νὰ περιωρίση τὸν ἀριθμὸν σὲ 140.000 καὶ ἐνεφανίσθη ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν γενναιόδωρος καὶ ἀφαίρεσε μὲ ταχυδακτυλουργίες 20.000 ἑλληνόψυχους… Μάλιστα δὲ γιὰ νὰ ὑποστηρίξῃ τὶς ἀλχημεῖες του ἔβαλε τὸ ἑλικόπτερον τῆς Ἀστυνομίας νὰ καταναλώνῃ καύσιμα καὶ νὰ ἐπιβαρύνῃ τὸν βαρύτατα φορολογούμενον πτωχὸν ἑλληνικὸν λαὸν νὰ βγάζῃ φωτογραφίες πολὺ ἐνωρὶς ἢ  μετὰ τοῦ συλλαλητηρίου καὶ να προβάλῃ λίγα ἄτομα, ὁπότε λογικότατον εἶναι οἱ ἑλληνόψυχοι νὰ μὴ εἶχαν διανυκτερεύση στὴν Πλατεία Συντάγματος καὶ λοιπὲς πλατεῖες, καθ’ ὅτι εἶχε φροντίσει ὁ ἴδιος ὁ Ὑπουργὸς τῆς Ἀστυνομίας νὰ δημιουργήση πανικό, ὅτι θὰ ὑπάρχουν ἀντισυγκεντρώσεις τῶν γνωστῶν - ἀγνώστων, ὅτι θὰ ὑπάρχουν συμπλοκὲς καὶ ὅτι θὰ χυθῆ αἷμα. Αὐτὰ τὰ  λίαν ἀποτρεπτικὰ συνθήματα καὶ ἄλλα πολλὰ τῆς ράδιο - ἀρβύλας, τὰ υἱοθέτησαν καὶ διπλοὶ πράκτορες τοῦ ἐχθροῦ τῶν ἁγνῶν ἰδανικῶν τῆς φυλῆς μας καὶ τὰ διέδιδαν παντοῦ καὶ δημιούργησαν φοβία, γιὰ νὰ μὴ κατέβουν οἱ ἄνθρωποι στὴν Πλ. Συντάγματος. Ἀκόμη καὶ σὲ ἐμᾶς συνιστοῦσαν νὰ μὴ κατέλθωμε. Διὰ νὰ μὴ ἀνέλθωμε καὶ ἐμεῖς εἰς τὴν ἐξέδρα καὶ εἴπωμε γιὰ ἕνα λεπτὸ ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Καὶ τοῦτο διότι ὁ διπλὸς πράκτωρ δὲν ἔλαβε τὰ 70.000 εὐρὼ ποὺ ἀπαιτοῦσε ὡς συμμετοχή μας  στὸ συλλαλητήριο!!!...

Ὅμως ὁ Θεὸς ἀγαπάει τὸν κλέφτη, ἀγαπάει καὶ τὸν νοικοκύρη. Ὁ κύριος Ὑπουργὸς ἔδωσε ἐντολὴ εἰς τὴν Ἀστυνομία του νὰ μὴ προδοθοῦν καὶ πρὸς τοῦτο προφανῶς ἡ ἐντολή του ἦταν αὐστηροτάτη, ἐὰν ξεχνοῦσαν νὰ ἀλλάξουν τὴν ὥρα, καὶ ἀλλάχθηκε καὶ αὐτὴ διὰ νὰ μὴ φαίνεται ὅτι τὸ ἑλικόπτερον ἐλάμβανε φωτογραφίες τὸ πρωὶ καὶ τὸ βράδυ, ὅταν ὁ κύριος ὄγκος τοῦ συλλαλητηρίου εἶχε ἀποχωρήσει.

Ὁ ἄλλος Ὑπουργὸς ἔδωσε ἐντολὴ στοὺς χαραμοφάηδες τῆς ΕΡΤ (συρφετὸς ὁλόκληρος ἀπὸ ἀφισσοκολλητὲς καὶ τεμπέληδες τῶν συνδικάτων καὶ τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας) νὰ διαδώσουν ὅτι ἡ κοσμοσυρροὴ αὐτὴ ἦταν κάτω ἀπὸ 100.000.

Μὲ αὐτὲς τὶς ἀνέντιμες ψευδολογίες τῶν διαστροφέων τῆς ἀληθείας, παρεσύρθη δυστυχῶς καὶ ἡ ἐπιτροπὴ τοῦ συλλαλητηρίου νὰ κατεβάσῃ πολὺ τὸν πῆχυ. Ὅμως οἱ περισσότεροι τῶν Ἑλληνοαμερικανῶν, ἀσφαλῶς δὲν θὰ εἶχαν ὑπ’ ὄψιν των τὶς τεράστιες ἐκτάσεις ἀπὸ τὸ Μουσεῖον Ἀκροπόλεως καὶ τοῦ Φὶξ μέχρι καὶ τὰ Προπύλαια – Κοραὴ, Πλατεῖα Κλαυθμῶνος, Πατήσια, Ὁμόνοια, Ἁγίου Κωνσταντίνου, Πειραιῶς μέχρι Πλατεῖα Κουμουνδούρου, Θησεῖον καὶ πολλοὺς ἄλλους δρόμους ἐνδιαμέσως τῶν μεγάλων λεωφόρων καὶ ὁδῶν.

Ἄν δὲν εἶχαν δράσει ἀμέσως ἤ ἐμμέσως οἱ ἀργυρώνυμοι διπλοὶ πράκτορες, θὰ εἴχαμε ὁπωσδήποτε περάσει τὰ 3.000.000.

Τὸ «ράδιο ἀρβύλα» ἔδρασε δυστυχῶς λίαν ἐπιτυχῶς καὶ ἀρνητικότατα ἐναντίον τοῦ συλλλαλητηρίου μας. Κρῖμα ποὺ δὲν εἴχαμε εἰδικὰ μαγνητόφωνα, γιὰ νὰ καταγράφουμε τὶς ἰδιοτελέστατες ἐκφράσεις των πρὸς δημιουργία πανικοῦ. Τότε θὰ ἐξεσκεπάζοντο αὐτοὶ οἱ διπλοὶ πράκτορες καὶ θὰ γλυτώναμε ἀπὸ τὶς λασπολογίες τους καὶ τὶς ψευδολογίες τους.

 

 

 

ΠΗΓΗ :

http://www.cnn.gr/news/ellada/story/116319/syllalitirio-athina-plana-tis-megalis-sygkentrosis-tis-kyriakis-apo-aeros

 

 

2. Σὲ ὅλα τὰ πολιτισμένα μέρη καὶ στὰ χρηστὰ κράτη δικαίου ἀπογορεύονται αὐστηρότατα οἱ ἀντισυγκεντρώσεις, διὰ νὰ προλαμβάνωνται οἱ συρράξεις. Ὅμως στὴν Ἑλλάδα μας, ὄχι μόνον ἐγκρίνονται καὶ συνδράμονται οἱ ἀντισυγκεντρώσεις, ἀλλὰ ἀπεναντίας ἐπιβαρύνεται καὶ ὁ βαρύτατα φορολογούμενος πτωχὸς ἑλληνικὸς λαὸς γιὰ τὴν μισθοδοσία τῶν ντόπιων καὶ ξένων μισθοφόρων ποὺ τοὺς ἀνατίθεται ἡ ἐντολὴ νὰ τὰ κάνουν ὅλα «γυαλιὰ καρφιά».

Σὲ καμία εὐημεροῦσα χώρα καὶ στὶς χρηστὲς κοινωνίες δὲν ὑπάρχουν τέτοιες αἰσχρότατες ἀθλιότητες. Μόνον εἰς τὴν «Ἑλλάδα τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, τῶν καθολικότατα διαμαρτυρομένων», ὅπου «δουλεύουν τὰ ἄλογα νὰ τρῶνε τὰ ξεσαμάρωτα γαϊδούρια , τὰ ὁποῖα εἰς οὐδὲν ἕτερον εὐκαιροῦν εἰ μὴ μόνον νὰ κλωτσοῦν», βασιλεύουν ὅλες οἱ ἀπίθανες πιθανότητες καὶ οἱ πιθανὲς ἀδιανόητες καὶ αἰσχρότατες συμπεριφορές ! ! ! ...

Διὰ τοῦτο δὲν προλαμβάνομε νὰ λέγωμε μιὰ φορά: «Δόξα τῷ Θεῷ» πρέπει νὰ σκούζωμε δισεκατομμύρια φορές: «Παναγιά μου, βόηθα». Καὶ βέβαια σὲ τέτοιες αὐθόρμητες καὶ βραχυπρόθεσμες διοργανώσεις καὶ δράσεις δὲν ἀποφεύγονται νὰ ἀλωνίζουν καὶ διπλοὶ πράκτορες καὶ νὰ λαμβάνουν τεράστια ποσὰ  ἀπὸ τοὺς ἐντολεῖς των, καθὼς καὶ νὰ ἐκβιάζουν καὶ ἀπαιτοῦν καὶ ποσὰ καὶ ἀπὸ τοὺς ἰδεολόγους, ἔχοντας λάβει τὴν ρητὴ ἐντολὴ ἀπὸ τοὺς καθοδηγητές των νὰ κάνουν δολιοφθορά. Αὐτοὶ οἱ διπλοὶ πράκτορες ὑπῆρξαν καὶ εἶναι οἱ πλέον ἐπικίνδυνοι κατάσκοποι καὶ δολιοφθορεῖς. Ἀν δὲν τοὺς διαγνώσῃ κανένας ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως καὶ δὲν τοὺς ἀπομονώσει, τότε μετατρέπονται οἱ λασπολογίες καὶ συκοφαντεῖες των σὲ νίλες καὶ συμφορές. Ζήτω ποὺ καήκαμε! ! ! Μόνον τὸ προλαμβάνειν εἶναι ἡ καλυτέρα θεραπεία.

 

3. Ἀπὸ τὸ συλλαλητήριο ἔλαμψαν διὰ τῆς ἀπουσίας των, ὄχι μόνον οἱ περισσότεροι  πολιτικοὶ ἀρχηγοὶ καὶ ὁ Πρωθυπουργός, ἀλλὰ καὶ οἱ περισσότεροι τέως  Πρωθυπουργοὶ καὶ οἱ κλίκες τους, ἀλλὰ προπαντὸς ὁ Μακαριώτατος, ὁ ὁποῖος εἶχε δώσει τὸν λόγον του ὅτι θὰ προσήρχετο, ἀλλὰ ἔστειλε τὰ ἑξαπτέρυγά του καὶ τὰ « δεκανίκια » του, διὰ νὰ κάνουν παντοιοτρόπως σαμποτάζ, ἀμειβόμενα ἁδρότατα. Ἀν ἦταν καμιὰ συγκέντρωσις Μουσουλμάνων, τότε θὰ ἔκρυβε τὸν Σταυρό του καὶ θὰ προσήρχετο μὲ στρατιὰ ὁλόκληρη καὶ θὰ τοὺς εὐλογοῦσε, ἐκπληρώνοντας  τὶς ὑποχρεώσεις του διὰ τὰ πολύτιμα δῶρα τῶν Ρότσιλντ, Γκέοργκ Σόρος ποὺ δωρίζουν φανερὰ καὶ κρυφὰ  δισεκατομμύρια εὐρὼ διὰ νὰ εἰσέρχωνται καὶ ριζώνουν οἱ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλλων καὶ οἱ ἔποικοι ἀκωλύτως.

 

4. Ἀντὶ ἡ Πνευματικὴ Ἡγεσία καὶ ἰδίως ἡ Θρησκευτικὴ νὰ ἀφυπνήσουν τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα, κρούοντάς του τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου καὶ νὰ προτρέπουν τὸν λαὸν νὰ παύσῃ νὰ ἀφιονίζεται, νὰ ἀδιαφορῇ – νὰ μὴ σπέρνη ζιζάνια, ἀλλὰ καλὴ σπορά, διότι, ἐὰν σπέρνωμε ἀδιαφορία, θὰ θερίζωμε ἀνεμοθύελλες καὶ « περίδρομους ». Ἐὰν στρώνουμε στραβά, στραβὰ καὶ ἀνάποδα θὰ κοιμηθοῦμε. Ἐνῷ τὸ πλοῖον « ἡ Ἑλλάς » πλέει ὁρμητικὰ στοὺς βράχους, αὐτοὶ οἱ ἰθύνοντες – καπετάνιοι τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πνευματικῆς Ἡγεσίας, εἶναι μεθυσμένοι ἀπὸ τὰ φιλιὰ τοῦ Ἰούδα ποὺ ἀνταλλάσσουν μὲ τὰ τρισάθλια ὑποκείμενα καὶ ὄχι μόνον οἱ ἴδιοι δὲν κηρύττουν συναγερμὸ διὰ κρούση πρύμνης, ἀλλὰ ἀπεναντίας ἐμποδίζουν καὶ τοὺς ἄλλους, μὲ τὶς ἀμπελοφιλοσοφίες των, νὰ μὴ πηγαίνουν στὰ συλλαλητήρια:

«Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. »  (Ματθ. κγ,14)

 

5. Παρ᾽ὅλες τὶς διαβεβαιώσεις ὅτι μετὰ  τοὺς κυρίους ὁμιλητὲς καὶ τὴν ἀντιπροσωπεία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, θὰ ἀκολουθοῦσαν χαιρετισμοὶ διαφόρων φορέων μόνον γιὰ λίγα λεπτά, δυστυχῶς δὲν ἐτηρήθη αὐτὸ καὶ διαρκοῦσαν οἱ χαιρετισμοί τους μέχρι καὶ 25 λεπτὰ τῆς ὥρας..

 

Ἐν τούτοις ἐμεῖς ἐτηρήσαμε τὸν λόγο μας καὶ διεκόπημεν στὸ 1,5 λεπτό!

6.Ἐὰν μᾶς ἄφηναν νὰ ἀναφερθοῦμε καὶ μεῖς σὲ σπουδαιότατα ἠθικὰ καὶ πνευματικὰ θέματα ὑπὲρ τῶν βωμῶν καὶ τῶν ἑστιῶν, θὰ ἀφυπνίζοντο τὰ ἑκατομμύρια ἑλληνόψυχων .

Παρ΄ ὅλα αὐτὰ ἐφηρμόσθη   «λίγα ἄκουσα, πολλὰ κατάλαβα».

Μετὰ τὴν ὁμιλία, πάρα πολλοὶ ἑλληνόψυχοι, ποὺ συναντούσαμε γιὰ πρώτη φορά, ἀπὸ τὰ Χανιά, τὴν Θεσσαλονίκη, τὴν Δράμα, τὶς Σέρρες, τὴν Ἀθήνα, ἐπιστήμονες καὶ ἁπλοὶ ἄνθρωποι, κάθε ἡλικίας, διετράνωναν τὴν πίστη τους στὴν ἀνάγκη πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος καὶ τὴν ἀμέριστη συμπαράστασή τους.

Ὅσοι  δὲν πρόλαβαν ἤ δὲν μπόρεσαν νὰ ἀκούσουν αὐτὰ ποὺ εἰπώθηκαν ἀπὸ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους στὸ μεγαλειῶδες συλλαλητήριο τοῦ Συντάγματος, μποροῦν νὰ δοῦν τὸ κατωτέρω συντομώτατο video τῶν 2 λεπτῶν καὶ νὰ τὸ ἀναμεταδώσουν σὲ δεκάδες καὶ ἑκατοντάδες χιλιάδες.

https://www.youtube.com/watch?v=y4MAEuHNciA


Εὐχαριστοῦμε ἐκ μέσης καρδίας τὴν ἀφυπνιστικὴ καὶ ψυχαγωγικὴ τηλεόραση TV 4E , τὸ live media καὶ πολλὲς ἄλλες τηλεοράσεις, ἱστοσελίδες, face book, twitter καὶ web tv, ὡς παραδείγματος χάριν Ἀχελῶος TV καὶ λοιπὰ σοβαρὰ μέσα ἐνημερώσεως, ποὺ ἀναμετέδωσαν καὶ ἀναμεταδίδουν εἰκόνες τοῦ συλλαλητηρίου καὶ  τὴν ὁμιλίαν μας καὶ θὰ τοὺς εἴμεθα λίαν εὐγνώμονες ἐὰν βάσει τῆς συντομωτάτης  ὁμιλίας μας ἔκαναν  μερικὰ ἄρθρα τους καὶ τὰ διέδιδον στὰ σοβαρὰ καὶ ἔγκυρα Μ.Μ.Ε.

 

https://www.youtube.com/watch?v=vc_VUi5232I

(Ἀναλυτικότερα ἀπὸ τὸ 34 μέχρι τὸ 39 λεπτό)

 

 

LIVE - Ελεύθερη ζωντανή ροή του Livemedia από το συλλαλητήριο στη Αθήνα για την Μακεδονία 04/02/2018

Στο  3.08.00 γιὰ τὸ Τάμα

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12842&v=47E0T3gqQuc

#4 ΣΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ

(Ἀναλυτικότερα στὸ λεπτὸ 3.08.00.

 

 

Ἐπίσης εὐχαριστοῦμε τὴν Πειραϊκὴ Ἐκκλησία ποὺ μᾶς μετέδωσε ζωντανά.

 

7.Ἐὰν δὲν περιεκόπτετο καὶ τὸ ἀρχικὸ  σχέδιο τοῦ ἐντύπου μὲ τὴν ὁμιλία τοῦ Μίκη Θεοδωράκη, ὅπου συμπεριελαμβάνετο στὸ πρωτότυπον  καὶ μισὴ σελίδα συμπυκνωμένα γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, -  ἔντυπο ποὺ μοιράσθηκε σὲ χιλιάδες ἀνθρώπους, « θὰ ἔσπαγε ὁ διάβολος τὸ πόδι του » καὶ θὰ ἐσταματοῦσαν οἱ λασπολογίες καὶ οἱ φρικτότατες συκοφαντίες κατὰ τοῦ Τάματος.


 

 

 

 

 

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΔΕΝ ΞΕΧΑΣΘΗΚΕ. ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΜΑΣ ΑΦΗΣΑΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ : ΝΑ ΚΤΙΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΝΑΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΤΡΩΘΕΝ ΗΘΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΣΘΕΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΛΥΤΡΩΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΡΑΘΡΟ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ.

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΑΣΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

ΖΗΤΟΥΜΕ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΥΛΟΓΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΜΕ ΧΩΡΟ, ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ !   ΟΧΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210 3254321, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ : www.fotgrammi.gr, mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι ἄν μᾶς ἐπιτρέψουν γιὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ μία δημοσκόπηση ἐπὶ ἴσοις ὅροις, δηλαδὴ νὰ ἔχουμε καὶ μεῖς πρόσβαση εἰς τὰ ἔντυπα καὶ ἠλεκτρονικὰ ΜΜΕ, τότε ἄνω τοῦ 80 % τῶν Ἑλληνοψύχων καὶ πατριωτῶν θὰ ὑπερψήφιζε ὑπὲρ τοῦ ἀπὸ παντοῦ κατατρεγμένου Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

(Ἀναλυτικότερα γιὰ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ στὸ συνημμένο ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1)

8. Εὐκαιρία συναντήσεως μὲ τὰ στελέχη τοῦ μακεδονικοῦ ἀγῶνα κατὰ τοῦ Σκοπιανοῦ.

Μὲ τὸν Ὕπατο Πρόεδρο τῶν Παπαμμακεδονικῶν Ἑνώσεων  Ἀμερικῆς, κον Στυλιανὸ Κυριμλή.

καὶ τήν κα Νίνα Γκατζούλη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου, Συντονίστρια τῶν Παμμακεδονικῶν Ὀργανώσεων Ὑφηλίου

9. Συγχαρητήρια, λοιπόν, στοὺς διοργανωτές.

Μέσα σὲ αὐτοὺς καὶ τὰ «παιδιά» τῆς «Σπίθας» τοῦ Μίκη Θεοδωράκη.

Ὅμως παραγκωνίζονται καὶ δὲν ὑποστηρίζονται τὰ παιδιὰ τῆς «Χριστιανικῆς Σπίθας» τοῦ εἰς πάντα διαπρέψαντος ἰδανικοῦ καὶ ἀνεπανάληπτου ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου, θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου Καντιώτη, ὁ ὁποῖος δὲν ὑπῆρξε ποτὲ Ο.Φ.Α.Ε.(ὅπου φυσάει ἄνεμος εὐνοϊκός) καὶ δὲν ἀκολουθοῦσε τὰ ἑκάστοτε ρεύματα τῆς ἐποχῆς, ἀλλὰ εἶχε πάντοτε σταθερὲς καὶ ἐμάχετο ἀνιδιοτελῶς καὶ ἰδεολογικῶς ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν τῆς φυλῆς μας.

(Ἀναλυτικότερα γιὰ ΤΗΝ ΣΠΙΘΑ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ  στὸ συνημμένο ΥΠΟΜΝΗΜΑ 2)

10. Τὸ συλλαλητήριο διαμαρτυρίας τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸ Σκοπιανὸ ἐπέτυχε.

Οἱ διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας καὶ οἱ ἀντίχριστοι προσπάθησαν νὰ ἐφαρμόσουν κάθε μέσο γιὰ τὴν ἀποτυχία του.

11. Τελευταῖο «χαρτί» τὸ σκάνδαλο τῆς NOVARTIS. Μετὰ ἀπὸ πολλοὺς μῆνες δικαστικὲς ἔρευνες, τὴν ἑπομένη τοῦ συλλαλητηρίου ἀνεκίνησε τὸ αἰσχρὸ κατεστημένο τὸ θέμα.

(Λεπτομερέστερα στὸ συνημμένο ὑπόμνημα 3)

12. Σήμερα εἶναι τὸ Μακεδονικό.

Τὸν προηγούμενο καιρὸ ἧτο τὸ Θρακικό, ὅπου κυβερνάει ὄχι τὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο, ἀλλὰ οὐσιαστικὰ τὸ Τουρκικὸ Προξενεῖο στὴν Κομοτηνή μας, μὲ πρόξενο τὸν πρώην ἀρχηγὸ τοῦ Οὐτσεκά.

Πρὸ ἐτῶν τὸ Κυπριακό μας, τὸ ὁποῖο τὸ « τσιμέντωσαν », παρόλον ποὺ ἐμεῖς σὰν κορόιδα εἰσηγούμεθα τὴν εἴσοδο τῆς Τουρκίας εἰς τὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη.

Δεκαετίες ὁλόκληρες τὸ Βορειοηπειρωτικό, ὅπου καταπατοῦνται ἀμέσως ἢ ἐμμέσως οὐσιαστικὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν Ὁμογενῶν μας.

Καθὼς καὶ οἱ Ὁμογενεῖς μας εἰς Τουρκία καὶ ἀλλοῦ.

Καθημερινῶς ὑπερίπτανται τουρκινὰ ἀεροσκάφη ὑπεράνω τοῦ Αἰγαίου μας καὶ τοῦ FIR Ἀθηνῶν καὶ ἀπειλοῦν ὄχι μόνον ὄχι μόνον τοὺς ψαράδες μας, ὄχι μόνον τοὺς κατοίκους τῶν νησιῶν μας, ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ τὰ ἀεροπλάνα μας καὶ τὰ πολεμικά μας πλοῖα, ἐπειδὴ τοὺς χαϊδεύουν οἱ φίλοι – φίδια μας, ΝΑΤΟ καί, δυστυχῶς, καὶ ὅλοι σχεδὸν οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοί.

13. Ἤδη μαγειρεύεται ἡ γεωπολιτικὴ στρατηγικὴ τῆς περιοχῆς μας. Γιὰ νὰ σχηματίσουν τὸ Κουρδιστάν, διαβουλεύονται νὰ ἐπιβάλλουν τὴν παραχώρηση, ὄχι μόνον βραχονησίδων, ἀλλὰ καὶ κατοικημένων νησιῶν μας, καθὼς καὶ τῆς ὑπολοίπου Θράκης μας εἰς τὴν Τουρκία, διότι δυστυχῶς ἐμεῖς πιστεύουμε τὸ δόγμα « ἀνήκομε εἰς τὴν Δύση » καὶ   ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε « καλὰ παιδιά », γιὰ νὰ γλιτώσουμε τὸν πόλεμον ἀπὸ τοὺς ἀνατολικοὺς φίλους μας καὶ λοιποὺς καὶ λοιποὺς φίλους μας ποὺ τοὺς χαϊδεύουν οἱ δοτοὶ ἰθύνοντες μας...

14. Πρέπει νὰ εἴμαστε αὐστηρότατοι στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὰ Σκόπια καὶ εἰς ὅλους τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς νὰ τονίσουμε ὅτι ἀν τὰ Σκόπια παίζουν μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν διεθνῆ κοινότητα καὶ ἄλλοτε μὲν νὰ διαβεβαιοῦν ὅτι ἀλλάζουν τὸ Σύνταγμά τους ἀποκηρύττοντας τὶς ἀλυτρωτικές τους διακηρύξεις, γιὰ νὰ ὑπάρχῃ εὐημέρια, πρόοδος καὶ εἰρήνη εἰς τοὺς Βαλκανικοὺς Λαούς καὶ ἄλλοτε νὰ τὶς ἐπαναφέρουν, τότε ἡ Ἑλλάδα νὰ ἔχῃ τὸ δικαίωμα στὴν Νατοϊκὴ χώρα Σκόπια (γιατὶ ὄχι Ἀλβανία καὶ Τουρκία) νὰ ἐφαρμόσῃ τὸ casus belli.

Διότι καὶ οἱ Σκοπιανοὶ καὶ οἱ ἄλλοι τὸ «παίζουν» πιστότατοι πατριῶτες καὶ ἐπ΄ούδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἀφήνουμε τοὺς Ἕλληνες ἰθύνοντες νὰ ἐξωμοτοῦν.

 

ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΣ,

Μὴ παρασυρόμεθα ἀπὸ τίποτε.

Ὁ ἐνθουσιασμὸς τῆς 21.1.2018 καὶ ἡ ἐπιτυχία τῆς 4.2.2018 εἴθε νὰ γίνουν ὁδηγοί μας.

Πρὸ παντὸς ΟΜΟΝΟΙΑ.

Ἀμὴν γένοιτο.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (4.2.2018)

 

«Καλοί μου Έλληνες... αδέρφια μου, φασίστες, ρατσιστές, τρομοκράτες, αναρχικοί, τραμπούκοι, θα μάθατε ασφαλώς ότι οι πατριώτες που μας κυβερνούν και τα βαποράκια τους οι αριστεριστές, μάζευαν υπογραφές και χθες έριξαν μπογιές στο σπίτι μου για να με εμποδίσουν να μιλήσω μπροστά σε σένα κυρίαρχε λαέ. Για να μιλήσω με λόγια σταράτα, πατριωτικά, φλογερά και ασυμβίβαστα όπως έμαθα να μιλώ σε όλη μου τη ζωή και όπως εσύ με δίδαξες κυρίαρχε ελληνικέ λαέ.

 

Σήμερα το πρωί έλαβα μια ποιητική συλλογή του Σταυριανού Αγοραστού από την Θεσσαλονίκη και σας διαβάζω ένα απόσπασμα σημαδιακό!

Το πνεύμα Ο νους

Ανθίζουνε μετά :

Με τον Θαλή, τον Θουκυδίδη

τον Πρωταγόρα, τους τραγικούς

τον Μπέρτολτ Μπρεχτ

τον Τσε την επανάσταση

Την τόλμη του Θεμιστοκλή και του Κολοκοτρώνη,

 

Φίλοι και Φίλες,

Αφιερώνω την ομιλία μου στον Έλληνα που μας έβγαλε από τον Οθωμανικό ζυγό και που πέθανε σαν σήμερα, στις 4 του Φλεβάρη του 1843, πριν από 175 χρόνια, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Εγώ δεν ντρέπομαι όπως οι εθνομηδενιστές που μας κυβερνούν να παραμείνω πιστός στις ιερές σκιές των προγόνων μας που μας δίδαξαν την αγάπη και τη θυσία για το Έθνος και την Πατρίδα -μια πατρίδα που σέβεται και αγαπά όλες τις πατρίδες του κόσμου- να είμαι πατριώτης διεθνιστής και συνάμα να περιφρονώ και να μάχομαι τον φασισμό σε όλες του τις μορφές και προ παντός στην πιο πονηρή, απατηλή και επικίνδυνη μορφή του, την «αριστερόστροφη».

Σαν αυτή με τις ομαδούλες των εξτρεμιστών που είναι σκέτοι και δειλοί τρομοκράτες. Σαν αυτή των μειοψηφιών που κυβερνούν οχυρωμένοι πίσω από τις εκλογικές αλχημείες των αστών πολιτικών και που είναι πονηροί, θλιβερές αποφύσεις ενός συστήματος που μας δαγκώνει και μας πονά γιατί πεθαίνει και το ξέρει και γι' αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο!

 

Και τώρα που ξεδίπλωσα την ταυτότητά μου προς όλες τις κατευθύνσεις, μπορώ να αρχίσω την ομιλία μου:

 

Αγαπητοί μου πατριώτες και πατριώτισσες,

Σε μια δύσκολη για την πατρίδα μας ώρα, όπου μαύρα σύννεφα φαίνεται να συσσωρεύονται γύρω μας απειλητικά, εμείς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ενωμένοι όσο ποτέ αυτά τα νέα αλλά και απροσδόκητα για μας προβλήματα.

Τα Σκόπια με όχημα το όνομα «Μακεδονία» και παραμορφώνοντας τα ιστορικά γεγονότα σε βαθμό γελοιότητας, επιδιώκουν στην πραγματικότητα την επέκταση των συνόρων τους εις βάρος των δικών μας για τη δημιουργία της λεγόμενης «Μακεδονίας του Αιγαίου».

Ο στόχος αυτός λειτουργεί εδώ και δεκαετίες ως βασικός εθνικός στόχος της γειτονικής χώρας, με αποτέλεσμα να έχουν γαλουχηθεί γενιές Σκοπιανών με την ιδέα αυτή και να έχουν σήμερα την πεποίθηση ότι είναι κατ' ευθείαν απόγονοι των Βασιλέων της Μακεδονίας Φιλίππου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Με μια κολοσσιαία πραγματικά προπαγάνδα, κατόρθωσαν να παρασύρουν σ' αυτή την ιστορική γελοιότητα μεγάλο αριθμό κρατών επωφελούμενοι συγχρόνως και από τη στάση των Ελλήνων -κατά καιρούς υπευθύνων, που δεν έκαναν καμία προσπάθεια να ανασκευάσουν στα μάτια των ξένων αυτή την χονδροειδή παραποίηση της Ιστορίας. Πρέπει επομένως κι εμείς να αναγνωρίσουμε ότι είναι και δική μας ευθύνη το γεγονός ότι επιτρέψαμε να ανατρέφονται τόσες γενιές Σκοπιανών με τις ιδέες που ανέφερα, ώστε σήμερα να εμφανίζεται ως μάταιο ή ακόμα και ... άδικο να ζητάμε απ' αυτούς να αλλάξουν το όνομά «τους» που έχει γίνει ένα με τον εαυτό τους και να έχουμε φτάσει στο θλιβερό σημείο που μας θίγει ως Λαό, να είμαστε σήμερα αναγκασμένοι να απολογούμεθα για τον πατριωτισμό μας!

Από την άλλη πλευρά δεν μας επιτρέπεται να συμφωνήσουμε με αυτή την παραχάραξη της ιστορίας, γιατί τότε γινόμαστε συνένοχοι με τις δυνάμεις που στοχεύουν ανοιχτά κατά της εδαφικής μας ακεραιότητας!

Τότε τι μπορεί να γίνει; Νομίζω ότι θα πρέπει να παραδεχτούμε τα λάθη και τις ευθύνες μας απέναντι στον γειτονικό μας λαό. Η μόνη λύση κατά την άποψή μου είναι να αφήσουμε τους Σκοπιανούς να πιστεύουν στον εθνικό τους μύθο και παράλληλα εμείς να παραμένουμε πάντα πιστοί και ανένδοτοι στην Ελληνικότητα της Μακεδονίας. Και να μην συμφωνήσουμε ποτέ ότι υπάρχει μια άλλη νόθα Μακεδονία, γιατί αν το κάνουμε, είναι σαν να θέλουμε να βγάλουμε εμείς τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια.

Το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών στα 1992 αποφάσισε για μια εθνική κοινή γραμμή πλεύσης σε μια ονομασία στην οποία δεν θα περιέχεται καθόλου και με κανένα τρόπο η λέξη «Μακεδονία» με γεωγραφικούς ή άλλους προσδιορισμούς. Π.χ. «Άνω» ή «Βόρεια» ή ακόμα χειρότερα «Νέα» Μακεδονία, που είναι ακόμα πιο προδοτικό γιατί διαγράφει την ιστορική Ελληνική Μακεδονία και ανακηρύσσει ως διάδοχό της μια περιοχή με άλλο λαό.

Τυχόν υποχώρηση από αυτή τη γραμμή θα έχει ολέθρια αποτελέσματα για το μέλλον της χώρας μας. Εάν υποχωρήσουμε αυτή τη στιγμή από την θέση μας για το όνομα, είναι σαν να ανοίγουμε τους ασκούς του Αιόλου. Οφείλουμε να επαγρυπνούμε για την διαφύλαξη της εθνικής μας ακεραιότητας, δεδομένου ότι υπάρχουν ισχυρές διεθνείς δυνάμεις που έχουν στόχο τους στην σαλαμοποίηση της περιοχής των Βαλκανίων. Η περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας είναι νωπή. Το επόμενο θύμα θα είναι η χώρα μας. Τα μαύρα σύννεφα που μας απειλούν γίνονται κάθε μέρα και περισσότερο ορατά. Εάν υποχωρήσουμε τώρα στην ανοιχτή πρόκληση των Σκοπίων που χωρίς να έχουν παραιτηθεί από τον κύριο στόχο της εθνικής τους πολιτικής επιδιώκουν σήμερα να γίνουν μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης με την ψήφο τη δική μας για να μπορούν αύριο-μεθαύριο να μας απειλούν από ισχυρότερη θέση, τότε θα είμαστε άξιοι της Μοίρας μας.

Εάν υποχωρήσουμε, στην ουσία ανοίγουμε τις πόρτες διάπλατες για να περάσει και να επιβληθεί δια παντός ένα τραγικό ιστορικό ψέμα με απρόβλεπτες συνέπειες για την πατρίδα μας.

Οι περίφημες «παραχωρήσεις» του κυρίου Ζάεφ όπως και τα σχετικά με τη σύνθετη ονομασία είναι σκέτο κουτόχορτο, κουτοπονηριές που θα μπορούσαν να απευθύνονται μόνο σε λαό ηλιθίων και γονατισμένων. Για μας είναι ντροπή ακόμα και να αναφερθούμε σ' αυτά αφού η ονομασία του όποιου αεροδρομίου και της όποιας λεωφόρου είναι στη δική τους αποκλειστική ευχέρεια να αλλάξει ξανά αμέσως μόλις επιτύχουν τους σκοπούς τους. Αλήθεια, τόσο βλάκες μας θεωρεί ο Σκοπιανός πρωθυπουργός ή τόσο έτοιμους να κατεβάσουμε τα παντελόνια μας... Και ζητώ συγγνώμη γι' αυτή την έκφραση. Όμως είναι η μοναδική κατανοητή από όλους αυτούς τους ξένους και τους δικούς μας, που πιστεύουν ότι επειδή μας έχουν οδηγήσει με τα Μνημόνια που μας επέβαλαν στο τελευταίο σκαλοπάτι του Κακού, ξεχάσαμε την ιστορία μας και τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της αγωγής και του χαρακτήρα μας. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που μπορεί όλοι γύρω να πιστεύουν ότι ο Έλληνας έχει μεταβληθεί σε Ραγιά αλλά εκείνος σηκώνεται όρθιος.

Βεβαίως είμαστε πάντα ένας φιλειρηνικός Λαός που επιθυμεί την ειρηνική και φιλική συνύπαρξή του με τους γειτονικούς του λαούς. Παράλληλα θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι από την άλλη μεριά υπάρχει ένα βαθύ κράτος που συνωμοτεί με άλλες διεθνείς δυνάμεις εναντίον της ακεραιότητας της χώρας μας. Και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να μην έχουμε αυταπάτες και να παίρνουμε όλα τα μέτρα που θα εξασφαλίσουν την άμυνα της χώρας μας.

Εδώ θα πρέπει να προσθέσω ότι αυτή η κατάσταση της συνέχισης του status quo και της ειρηνικής συνύπαρξης πρέπει να θεωρηθεί ως η τελευταία υποχώρηση που κάνουμε μπροστά στην αδήριτη πραγματικότητα. Στην ουσία εμείς δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Το γεγονός ότι υπάρχουν χώρες που αναγνώρισαν τα Σκόπια με το όνομα «Μακεδονία» παραβλέποντας ότι έτσι γελοιοποιούνται μπροστά στην Ιστορία, δεν νομίζω ότι μας αφορά, αφού η δική μας απόφαση και μόνο είναι που θα νομιμοποιήσει ιστορικά και θα κρίνει τελεσίδικα το θέμα αυτό. Γιατί μόνο εμείς οι Έλληνες μπορούμε να δώσουμε ή να μη δώσουμε το δικαίωμα στους Σκοπιανούς να οικειοποιούνται στο μέλλον μέσω του ονόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ένα αναπόσπαστο από κάθε άποψη, ιστορική και πολιτισμική, τμήμα του Ελληνισμού. Για να το πω πιο απλά ώστε να γίνω κατανοητός, χρειάζεται η βούλα της Ελλάδας για να θεωρηθούν γνήσιοι Μακεδόνες και όχι χάρτινοι και νόθοι όπως είναι σήμερα.

Εφ' όσον εμείς αρνούμαστε όπως είπα να βγάλουμε οι ίδιοι τα μάτια μας για να είμαστε αρεστοί στις ΗΠΑ, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη, μπορούμε να συνεχίσουμε απρόσκοπτα τη ζωή μας όπως κάναμε τόσα χρόνια.

Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να αρνηθούμε κάθε άλλη παραχώρηση. Για όσον καιρό οι Σκοπιανοί θα μας απειλούν με την αλυτρωτική τους προπαγάνδα, το απαράδεκτο για μας Σύνταγμά τους, τα δήθεν Μακεδονικά σύμβολα και τις πλατείες με τους δήθεν Μεγαλέξανδρους, εμείς ως υπεύθυνος Λαός κληρονόμος μιας μεγάλης ιστορίας, θα εξακολουθήσουμε την πολιτική της ειρηνικής συνύπαρξης αλλά όσο περνάει από το χέρι μας, δεν θα δώσουμε σε καμιά περίπτωση την συγκατάθεσή μας για να γίνουν μέλος της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ.

Σ' αυτή την κρίσιμη στιγμή και μπροστά στην πιθανότητα να οδηγηθούμε ακόμα και σε καταστάσεις εθνικής τραγωδίας, θεωρώ ότι την ευθύνη των αποφάσεων δεν είναι ορθό να την επωμισθεί η οποιαδήποτε κυβέρνηση. Όχι μόνο μια κυβέρνηση μειοψηφίας όπως είναι η σημερινή αλλά ακόμα και μια κυβέρνηση λαϊκής πλειοψηφίας. Ούτε ακόμα και η ίδια η Βουλή!

Ποια είναι λοιπόν η λύση; Δημοψήφισμα;

Για μας η θέση του Ελληνικού Λαού στο συγκεκριμένο θέμα είναι τόσο σαφής, σταθερή και αυτονόητη, που δεν χρειάζεται Δημοψήφισμα.

Εάν όμως κάποια Κυβέρνηση διανοηθεί να βάλει την υπογραφή της χώρας μας σε οποιαδήποτε ονομασία, απλή ή σύνθετη, που θα περιέχει το όνομα «Μακεδονία», δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι υποχρεωμένη να ρωτήσει πρώτα τον Ελληνικό Λαό.

Στην περίπτωση αυτή το Δημοψήφισμα είναι απαραίτητο. Γιατί μόνο οι Έλληνες πολίτες έχουν το δικαίωμα για μια τέτοια απόφαση. Εμείς, οι Έλληνες πολίτες που δεν δεχόμαστε να είμαστε παθητικοί παρατηρητές, την ώρα που η χώρα μας βρίσκεται μπροστά σε τόσα κρίσιμα προβλήματα, ικανά να μας επηρεάσουν για πολλές δεκαετίες στο μέλλον.

Στην περίπτωση αυτή λοιπόν που η Κυβέρνηση θα τολμήσει να βάλει μια τέτοια υπογραφή, απευθύνω έκκληση σε όλους τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου που έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διενέργεια Δημοψηφίσματος γι' αυτό το εθνικής σημασίας θέμα, να προκαλέσουν την σχετική συζήτηση στη Βουλή και να υπερψηφίσουν το σχετικό αίτημα.

 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Πατριώτες και πατριώτισσες,

Σε όλη μου τη ζωή αγωνίστηκα για την ενότητα του ελληνικού Λαού. Πιστεύω απόλυτα ότι κι αυτό το μεγάλο πρόβλημα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ενωμένοι σαν μια γροθιά. Και πιστεύω απόλυτα ότι είμαστε ενωμένοι. Γιατί ανεξάρτητα από τις όποιες διαφωνίες μας, είμαστε όλοι πατριώτες. Όταν υπερασπίζεται κανείς τα δίκαια της πατρίδας του και του Λαού του, αυτό δεν είναι εθνικισμός, είναι πατριωτισμός! Και η Ελλάδα σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, έχει ανάγκη από πατριώτες!

Οι Έλληνες σήμερα ενωμένοι δίνουν όλοι μαζί την απάντηση από την πλατεία Συντάγματος: Η Μακεδονία είναι μία και ήταν, είναι και θα είναι πάντα Ελληνική.

Ζήτω ο Ελληνικό;Λαὀς.

 


ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ   ΤΗΛ. 210-3254321

 

24.7.14-Ομιλία Δρ. Σαμ Τσέκουας 10.5.14, διαπρυσίου πρεσβευτού ελληνικών θέσεων & μεγάλου φιλέλληνος
 
  ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
     ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
 ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr


 
ΟΜΙΛΙΑ

ΔΡ. ΣΑΜ ΤΣΕΚΟΥΑΣ
 
 
ΔΙΑΠΡΥΣΙΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΩΝ-

ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΣ
 

ΣΤΗΝ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 10.5.2014
 
 
                                                        24.7.2014
 
 
1. Ὁ Δρ. Σὰμ Τσέκουας γεννήθηκε στὸ χωριὸ Tochisville στὸ Oso / Lagosτῆς Νιγηρίας, ἦρθε στὴν Ἑλλάδα καὶ σπούδασε στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Ἑλληνικὴ Φιλολογία καὶ Ὀδοντιατρική. Ἐγκαταστάθηκε καὶ αὐτὸς τὸ 1989 στὴν Νέα Ὑόρκη καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νυχθημερὸν μοχθεῖ γιὰ τὴν διάδοσι καὶ ἐπικράτησι τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀνὰ τὴν ὑφήλιο.
 
2. Αὐτὸν τὸν μεγάλο φιλέλληνα τὸν φέραμε ἀπὸ τὴν Νέα Ὑόρκη, τὸν φιλοξενήσαμε στὰ ἔργα εἰς μνήμη τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας καὶ τὴν ἡμέρα τῆς πανήγυρης τῆς 10.5.2014 τὸν βραβεύσαμε μὲ ἀναμνηστικὴ πλακέτα καὶ μεμβράνη, τῶν ὁποίων τὸ κείμενο ἔχει :
 
 
 

3. Προτείναμε ἐπίσης στὸν Πρόεδρο τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου Ἀροανίας κ. Σπυρίδωνα Κουρὴ καὶ στὸν Δήμαρχο τοῦ Δήμου Καλαβρύτων κ. Γεώργιο Λαζουρὰ νὰ τὸν ἀνακηρύξουν ἐπίτιμο δημότη καὶ νὰ τὸν βραβεύσουν μὲ ἀργυρὴ πλακέτα καὶ μεμβράνη, μὲ τὸ κατωτέρω κείμενο :
 
Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
 
ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΡΟΑΝΙΑΣ
 
εὐγνωμοσύνης καὶ ἀπείρου ἐκτιμήσεως
ἕνεκεν
 
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΝ
ἐπίτιμον δημότην των
τὸν μεγάλον ἐθναπόστολον
 
Dr. SamChekwas
 
ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται ἐπὶ δεκαετίας
διὰ τὴν διάδοσιν τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης
καὶ ἐπικράτησιν αὐτῆς ἀνὰ τὴν ὑφήλιον
καὶ διὰ τὴν προάσπισιν τῶν ἑλληνικῶν θέσεων καὶ ἀπόψεων
 
Ἐν Καλαβρύτοις
τῇ 10ῃ Μαΐου 2014
 
 
ΔΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΥΡΑΣ
 
Ἐν Ἀροανίᾳ Καλαβρύτων
τῇ 10ῃ Μαΐου 2014
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΡΟΑΝΙΑΣ
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΚΟΥΡΗΣ
 
 
4. Ὁ Δρ. Σὰμ Τσέκουας εὐχαρίστησε τὶς ἑκατοντάδες προσωπικότητες τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ μιλώντας μὲ μεγάλο ἐνθουσιασμό, ποὺ συνέπηρε τοὺς φίλους προσκυνητές. Στὴν θερμὴ ὁμιλία του ὑπογράμμισε ὅτι πρέπει νὰ προστατεύουμε πάντοτε τὸ ἀθάνατο ἑλληνικὸ πνεῦμα καὶ τὴν σωτήρια Ὀρθοδοξία. Διακήρυξε ὅτι εἶναι καὶ αὐτὸς ἕνας Ἀροάνιος καὶ ἕνας Καλαβρυτινό, ὅτι εἶναι ἕνα ἑλληνόπουλο. Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι ὁ Δρ. Σὰμ Τσέκουας ἀκόμη δὲν ἔχει κατηχηθῆ δεόντως καὶ δὲν ἔχει βαπτισθῆ Ὀρθόδοξος. Εὐελπιστοῦμε νὰ μελετήσῃ ἐπισταμένως τὴν Ὀρθοδοξία καὶ νὰ βαπτισθῇ, ὁπότε θὰ ἀναδειχθῇ σὲ ἕνα διαπρύσιο κήρυκα, σὲ ἕνα ἱεροεθναπόστολο.
 
5. Τὴν αὐθόρμητη ἀπὸ στήθους ὁμιλία τοῦ Δρ. Σὰμ Τσέκουας μπορεῖτε νὰ τὴν δῆτε στὸ βίντεοἈξίζει νὰ τὴν παρακολουθήσῃ κάποιος πάλι καὶ πάλι καὶ νὰ τὴν διαδίδῃ : Συγκινητικὴ καὶ συναρπαστική, θερμὴ και χειμαρώδης.
 
6. Τὸ γραπτὸ κείμενο, ποὺ εἶχε προετοιμάσει γιὰ τὴν ὁμιλία του μᾶς τὸ ἔδωσε καὶ τὸ δημοσιεύουμε κατωτέρω.
 
 
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας
κ. Ἀμβρόσιος ἐπιδίδει τὴν βράβευσι
εἰς τὸν φιλέλληνα Δρ. Σὰμ Τσέκουας.
Ἑορτὴ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου
Ἀροανία Καλαβρύτων 10.5.2014
 
 
******
 
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ
ΟΜΙΛΙΑ DrSAMCHEKWAS
ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ , 10.5.2014
Πρν σς διαβάσω τν μιλία μου γι τν λληνικ γλῶσσα κα τς καταβολές της, θέλω ν σς πτι δν εμαι παγγελματίας γλωσσολόγος. γάπη μου μως γι τὴν γλῶσσα μας, κα τ γεγονς τι καθημερινά, σν συγγραφέας, διερευν τς κφραστικές της δυνατότητες, μδήγησαν σ μελέτες βάθους, κανα μέρος π ατν τὴν γνώσι θ προσπαθήσω ν μοιρασθ μαζί σας σήμερα.
 
Μελέτες, ποφοροῦν τόσο τς καταβολς τς λληνικς γλώσσας, σο κα τν σπουδαιότητά της σν μοναδικργανο ἐκφράσεως κα πολιτισμο, λλ κα σν πηγ συνεισφορς στ δημιουργία λλων ερωπαϊκν κα παγκοσμίων γλωσσν.
 
Σήμερα γ θ σς μιλήσω γι τὴν γλῶσσα, να κφραστικργανο, ποχει στνεργητικό του μι προφορικ παράδοσι κοντ τεσσάρων χιλιάδων τν.
 
ταν ναφερόμαστε στλληνικ γράμματα, συνήθως ννοομε τν λληνικ γραμματεία. Δηλαδὴ τ σύνολο τς πεζογραφικς, φιλοσοφικς, ποιητικς, θεατρικς καποιας λλης γραπτς, λογοτεχνικς κδηλώσεως στν λληνικ γλῶσσα, π τν ρχαιότητα μέχρι σήμερα. ταν ναφερόμαστε μόνο στν ρχαία λληνικ γραμματεία, ναφερόμαστε σνα σύνολο 800 περίπου βιβλίων, ποπέζησαν το χρόνου, τν διώξεων κα τν καταστροφν.
 
Τ συγγράμματα τς ρχαίας λληνικς γραμματείας, ποχουμε σήμερα, εναι γραμμένα στς διάφορες διαλέκτους τς λληνικς γλώσσας, πομιλονταν κα γράφονταν στς π μέρους περιοχς τς λλάδος κα τολληνικο κόσμου γενικότερα, δηλαδὴ ἐκτὸς τῆς μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος καὶ στς λληνικς ποικίες τς Κάτω ταλίας, τς βηρικς χερσοννήσου, τς Βόρειας φρικς, τς ωνίας, το Εξεινου Πόντου, καλλο.
 
Κύριες διάλεκτοι πομιλονταν κα γράφονταν π τος λληνες, κα πολες ποτελοσαν μετεξέλιξι τς μηρικς, ταν δωρική, ωνική, αολική, κυμαϊκ - χαλκιδικ (πο σ' ατ βασίσθηκαν κα τς ποίας ποτελον μετεξέλιξι τ λατινικά), καί, τέλος, ττικ κοινή, πο ὁμιλήθηκε καποτέλεσε κύριο μέσο πικοινωνίας το κόσμου λόκληρου, μετ τς κστρατεες το Μεγάλου λεξάνδρου. Μετεξέλιξι τς ττικς κοινς πρξαν πίσης τ διάφορα στάδια τς βυζαντινς ρχαΐζουσας καθαρεύουσας, τς πλς καθαρεύουσας, πο καθιερώθηκε σν πίσημη γλῶσσα το νεοσύστατου λληνικο κράτους, μετ τν πελευθέρωσι π τος Τούρκους, καὶ τέλος τς δημοτικς λαλις, πο μιλμε σήμερα. λες ο παραπάνω διάλεκτοι κα στάδια ξελίξεως τς λληνικς γλώσσας χουν τς καταβολές τους στλφάβητο κα στ γλῶσσα τν μηρικν πν. Δηλαδὴ στν λιάδα κα στν δύσσεια. Παράδειγμα: Λέμε λεωφορεο, π τν μηρικ λέξι λες καχι λαοφορεο, πως χει ξελιχθῆ μηρικ λέξι λεὼς στὴν δημοτική λέξι λαός. Δν χρησιμοποιομε τὴν λέξι βρύχιος, λλ τν χουμε νσωματώσει στποβρύχιο, κλπ. Φυσικά, λα ατ πολ χοντρικά, φο τ περιθώρια μις μίωρης μιλίας εναι ρκετ περιορισμένα.
 
Τμηρικπη δν εναι μόνο πηγ τς λληνικς γλώσσας, τς ποίας δημοτικ εναι τ τελευταο στάδιο γραπτς ξελίξεως περίπου 2800 τν. Εναι παράλληλα, κρογωνιαος λίθος ατο πο σήμερα ποκαλομε Δυτικ Πολιτισμό. Γιατὶ κτς π μία ποιητικξιστόρησι το Τρωϊκο πολέμου, λιάδα καδύσσεια εναι να μωσαϊκπ πληροφορίες γι τν λληνικ πόλι – κράτος, πομφανίσθηκε περ τν 9ο - 8ο αώνα π.Χ. Μς μιλνε γι τὴν φύσι κα τς σχέσεις θεν κανθρώπων, γι κοινωνικς δομς κα συνήθειες τς ποχς το Χαλκο, θη, θιμα, γεωγραφία, θρησκεία, κακόμα κα γι τν τέχνη τς ναυπηγικς κα τς κατασκευς πλων, γι ν καταλήξω. ντελς δ παρεμπιπτόντως, φο τ θέμα μας δν εναι κυρίως ατό, ,τι βιώνουμε σήμερα στ Δυτικ κόσμο, τέχνες, φιλοσοφία, μαθηματικά, γεωμετρία, πρόοδο, παιδεία, ρχιτεκτονική, μηχανική, ποίησις, θέατρο, στορία, μυνα, δηλαδργανωμένος στρατς γι τν μυνα τς κάθε χώρας, λα χουν τς ρίζες τους στν λληνικ πόλι - κράτος. δλιάδα καδύσσεια, ποτελον κφρασι καπόδειξι ατο τοῦ γεγονότος. Ατ δν εναι μόνο γνώμη δική μου, τ λένε εκρινέστερα κα μ λεπτομέρειες ο εδικοί, πως ομερικανο καθηγητς κα συγγραφες το βιβλίου "Ποις σκότωσε τν μηρο;" Βίκτωρ Ντέϊβις Χάνσον κα Τζὼν Χήθ. Πόσες ταν ολληνικς πόλεις - κράτη στν λλαδικ χρο; Γύρω στς χίλιες. Μόνο Κρήτη εχε 90 κατ τν μηρο. Κεφαλλονιά, εχε τρες κα μαζ μ τν θάκη τέσσερις.
 
λα τα στάδια ξελίξεως τς λληνικς γλώσσας πορρέουν π τν λιάδα κα τν δύσσεια. Τί γλῶσσα μιλοσαν στν λλάδα πρν π τ γραφ τν μηρικν πν; Ννα πολ ελογο ρώτημα πο γεννιέται π μόνο του στν πλναγνώστη ατν τν στορικν δεδομένων.
 
ταν διάβασα γι πρώτη φορ τν μηρο, πρν πολλ χρόνια, ατ πο παρατήρησα ταν τξς: λοι ομπλεκόμενοι λαο στν Τρωικ πόλεμο μιλοσαν τν δια γλῶσσα , γι ν τ πλλις, εχαν μι γλῶσσα κοινς πικοινωνίας: Τρες κα Μυκηναοι, Λυδο καὶ Κάρες, Κρητικο κα Θράκες, Ατωλο κα Λύκιοι, πευθύνονταν ο μν στος δμεσα, χωρς τὴν μεσολάβησι διερμηνέα.
 
ς θυμηθομε, γι παράδειγμα, τὸν διάλογο το Διομήδη μ τν Λύκιο Γλακο, στ ραψωδία 6 τς λιάδας, που κα ο περίφημοι στίχοι: "Τυδεϊδη μεγάθυμε, τίη γενεν ρεείνεις;/ Οηπερ φύλλων γενε, τοίη δ κανδρν./Φύλλα τ μν τ' νεμος χαμάδις χέει, λλα δ θ' λη/ Τηλεθόωσα φύει, αρος δ' πιγίγνεται ρη./ς νδρν γενε μν φύει δ' πολήγει", δηλαδή: " Γι το Τυδέα μεγάθυμε, τί θέλεις τὴν γενιά μου;/πως τν φύλλων γενιά, τσι εν᾿ κα τν νθρώπων./π τ φύλλα νεμος λλα τ ρίχνει χάμου,/Κι λλα στ δάσος νοιξη χλωρ γεννάει βλαστάρια./τσι κι ονθρώπινες γενις ρχονται κα διαβαίνουν,/ μία φτάνει θαλλερν μιλλη φεύγει". Ατς καλλοι διάλογοι ντιμαχομένων ρώων πονοε καθαρτι λος κόσμος ποναφέρει μηρος μιλοσε μι κοιν γλῶσσα. Ποιταν ατ γλῶσσα φολιάδα καδύσσεια δν εχαν κόμα γραφθῆ;
 
Ατ εναι μ λίγα λόγια τ διάφορα στάδια ξελίξεως τς λληνικς γλώσσας. Μις γλώσσας μοναδικς στν στορία τς νθρωπότητος γι τν προσφορά της στὴν δημιουργία καναβάθμισι το πολιτισμο, λλ κα στν πίδρασι κα στὴν ἀνεκτίμητησυνεισφορά της γι τὴν δημιουργία τν λλων γλωσσν τς Δυτικς Ερώπης. Γιατί ο βασικς ννοιες σκέψεως κα ἐκφράσεως σ' ατς τς γλσσες εναι λληνικές. ς πάρουμε, γι παράδειγμα, τν γγλική, φο ζ στν μερικ καλοι λίγο πολύ μιλμε ατ τὴν γλῶσσα. Τ στοιχεα, πο θναφέρω, τχω πάρει π τν κπληκτικ μελέτη, ργο ζως, τοριστείδη Κωνσταντινίδη "Ολληνικς λέξεις στν γγλική", πο πρε τ Πρτο Βραβεο τς καδημίας θηνν τ 1987. π ατν τὴν μελέτη, που συμπεριλαμβάνονται 20.600 λέξεις, δώδεκα χιλιάδες εναι πιστημονικοροι κα 8.600 λέξεις εναι τς καθομιλουμένης.
 
Πόσες χιλιάδες λληνικς λέξεις χουν συνολικφομοιώσει τγγλικ στν καθομιλουμένη κα σλους τοὺς κλάδους τν πιστημν κα τν τεχνν; Πάνω π 120.000 μιγες λέξεις. Σ' ατὲς δηλαδή δν συμπεριλαμβάνονται λήμματα πο μόνο το να π τ δύο συνθετικ τους εναι λληνικό, π.χ. τελεβίζιον: μόνο το πρόθεμα εναι λληνικό, κατάληξι εναι λατινική, σλφ νάλυσις, δ εναι μόνο κατάληξι, μικροεβολούσιον, μόνο το πρόθεμα, ραντιοφόουν, μόνο κατάληξι, κλπ.
Ν κα μερικς λέξεις πο οτε καν ποπτευόμαστε πς εναι λληνικές. Massage, εναι π τ μάσσω. Channel, εναι π τ κάννα, καλάμι δηλαδή. Pose, π τ πασις. Gas, gasi, εναι π τ χάος, π τος δρατμούς, ταν σχηματιζόταν κόσμος. Parish, παροικία. Caliber, καλάπους, καλαπόδι. Brilliant, π τ λαμπρός. Blame, π τ βλάπτω. Prune, π τ προύμνον, τ δαμάσκηνο. Solecism, σολοικισμός, μμιλν σωστ τν ττικ διάλεκτο κάτοικος τν Σόλων Κιλικίας, που ατ συνέβαινε κα οθηναοι τοὺς κορόϊδευαν. Laconic, π τ Λακωνία, λλ κα τν σπαρτιατικ λιτότητα, κ.ο.κ. Σ τί ποσοστντιστοιχεριθμς το δανείου τν 120.000 λληνικν λέξεων στ σύνολο τς γγλικς γλώσσας; Πλησιάζει τ 28%. Ποι εναι τ ποσοστ τν λληνικν λέξεων στν ατρικρολογία, βάσει τογκυρου πιστημονικοῦ λεξικοῦ Dorland; Εναι 54%. Στ Ζωολογία λων των κλάδων (Πρωτόζωα, Μαλάκια, χθύες, ντομα, ρπετά, Πτηνά, Θηλαστικά), βάσει τς 13άτομης Animal Life Encyclopedia GRZIMEK φτάνει τκπληκτικ ποσοστ το 70.4%.
 
ναφέρθηκα προηγουμένως στς βασικς λέξεις σκέψεως κα ἐκφράσεως, πογγλικλλ κα ολλες ερωπαϊκς γλσσες χουν δανεισθῆ π τν λληνική. Ννα λάχιστο δεγμα, πο δανείζομαι ξανπ τν μελέτη το Κωνσταντινίδη: analysis, synthesis, antithesis, problem, hypothesis, method, theory, practice, empiric, paradigm, music, orchestra, melody, rhythm, harmony, rhapsody, organ, hypocricy, theater, drama, tragedy, comedy, poetry, lyrism, symptom, diagnosis, therapy, politic, democracy, tyranny, anarchy, despotism, oligarchy, idea, ideology, logic, dilemma, category, program, system, organization, etiology, symbol, syllable, phrase, dialect, κλπ, κλπ. Τδιο συμβαίνει κα μ τς νομασίες τν κυριώτερων κλάδων τν πιστημν. ς δομε μερικές: Aetiology, Anemology, Angiology, Anthropology, Ontology, Entomology, Ecology, Gynaecology, Geography, Hydrology, Myology, Oneirology, Mathematics, Penology, Petrology, Myrmecology, Malacology, Phytology, Osteology κα μπορ ν συνεχίσω πνα ποσοστλληνικν νομασιν πο φτάνει τ λιγότερο στ 70% τν κυριώτερων κλάδων λων των πιστημν. κόμα , δν θ συναντήσῃ κανες εκολα να μορφωμένο μερικάνο γγλέζο, πο δν θ χρησιμοποιήσῃ, που πάρχει καγγλοσαξωνικ λέξι, τ nostalgia ντ το homesickness, τ apathy ντ το indifference, τ energetic ντ το industrious τ antithesis ντ το opposition. πίσης, γι παράδειγμα, στν γγλικπάρχουν δύο ὅροι, πο καθορίζουν τν πόγειο σιδηρόδρομο: στν γγλία τν λένε underground κα στν μερικ τν λένε subway. Ο ψυχαναλυτς μως, πο χρειάσθηκε ν δημιουργήσουν ναν ὅρο γι τ φοβία πο προξενε σρισμένους νθρώπους τ βάθος, στποο εὑρίσκεται πόγειος σιδηρόδρομος, δν νομάστηκε οτε undergroundphobia οτε subwayphobia λλ bathysiderodromophobia. Τδιο συμβαίνει μ τος περισσότερους νεοδημιουργούμενους ρους στς διάφορες πιστμες. Παράδειγμα, πμε πάλι στν γγλική. Δν λέμε oldology, γι τν πιστήμη το γήρατος, youngology, γι τν πιστήμη ποφορ τος νέους commerciatrics γι τν πιστήμη ποφορ τμπόριο, π τ old, τ young κα τ commerce, λλ gerontology, ephebiatrics κα emporiatrics. Δν λέμε insectology, π τ insect, οτε plantology, π τ plant, λλ entomology κα phytology, π τντομο κα τ φυτό. κτς μως π τ λεξιλόγιο, τγγλικχουν δανεισθῆ π τλληνικά τὸ συντακτικ κα τν γραμματική. Μ λίγα λόγια, ν φαιρεθον τλληνικ «δάνεια», γγλικ γλῶσσα καταρρέει, λέει ριστείδης Κωνσταντινίδης. Τ La Trobe University τς Μελβούρνης, τ μεγαλύτερο τῆς Αστραλίας, χει τξς σύνθημα: Learn Greek to improve your English (μάθε ἑλληνικὰ γιὰ νὰ βελτιώσῃς τὰ ἀγγλικά σου). Ατ λέει περισσότερα κι π' σα επα μέχρι τώρα γώ.
 
στερα π' λα ατά, τρώτημα πο ελόγως γεννιέται εναι τξς: τλληνικ δν χουν δανεισθῆ πλλες γλσσες; Μσφαλς καχουν δανεισθῆ. διαφορ εναι πόσες λέξεις δανείζεται μία γλῶσσα π μία λλη. Παράδειγμα, πμε πάλι στν γγλική: π τ σλαβικά, γγλικχει δανεισθῆ μόνο 34 λέξεις, καπ τ τουρκικ 57, πάντα βάσει τς ργασίας το Κωνσταντινίδη. Πο 57 λέξεις κα πο 120.000, ποὺ δανείσθηκε ἡ ἀγγλική ἀπὸ τὴν ἑλληνική ;
 
Τ λέω λα ατ γιατί σημεριν παγκοσμιοποίησι μπορε ν εναι κα πολτοποίησι. κούγεται δτι τγγλικ θ γίνουν κύρια γλῶσσα πικοινωνίας, στν χι κα τόσο μακριν πι μελλοντικ κόσμο, κάτι πο νομίζω εναι σωστό: τγγλικχουν δη πιβληθῆ π μόνα τους σν γλῶσσα παγκόσμιας πικοινωνίας, χωρς ν περιμένουν ννομασθον πισήμως. λλ γιλους τοὺς λόγους, πονάφερα παραπάνω, πρν π μι τέλεια κμάθησι τν γγλικν, γι τος λληνες, ἀλλὰ καὶ παγκοσμίως, πιβάλλεται μι τέλεια παράλληλη κμάθησι τν λληνικν. Ατ πρέπει ν εναι παγκοσμίως βασική γλῶσσα πρν πποιανδήποτε λλη. χι μόνο γιατί σ' ατ βασίσθηκαν τγγλικ κα ολλες δυτικοευρωπαϊκς γλσσες, πειδ ατ δάνεισε τς ννοιες σκέψεως κα ἐκφράσεως, κάτι πο σημαίνει τι εναι γλῶσσα ννοιολογική, χι σημειολογική, λλκόμα κα γι τν πρακτικ λόγο τοῦ τι τλληνικ βοηθνε στν κμάθησι τν λλων ερωπαϊκν γλωσσν, φο ατποτελον τν πηγή τους.
ννοιολογικ εναι μι γλῶσσα, πορολογιά της χει μία πρωτογεν, διαίρετη σχέσι μ τ σημασία της. Π.χ. λέξη τραπέζι εναι π τ τέτρα=τέσσερα=τετράποδο, τετραπέζι, δηλαδ στηρίζεται σ τέσσερα πόδια. Τντίθετο τῆς ννοιολογικς εναι σημειολογική, δηλαδή, λέξη σημαίνει κάτι πο αθαίρετα τῆς χει ρισθῆ ν σημαίνῃ. Π.χ., πμε πάλι στγγλικά, λέξη σκάϊ.
 
Προσωπικά, μιλάω κα γράφω διάφορες γλσσες, κα σν συγγραφέας γράφω, κατ καιρούς, πάντα στλληνικ γλῶσσα λλ πιστεύω σ ατ πο επε μερικανς συγγραφεὺς Βίκτωρ Ντέϊβις Χάνσον : «μ μι σωστκμάθησι τν λληνικν, λλάζει νος τονθρώπου».
 
Σς παρακαλ μν ξεχάσετε τὴνλλάδα κα τ γλῶσσα της.******

7. Δυστυχῶς ὁ Δρ. Σὰμ Τσέκουας δὲν εἶχε χρόνο νὰ παραμείνῃ πλησίον μας, ὁπότε θὰ τὸν μεταφέραμε καὶ σὲ ἄλλους Τηλεοπτικοὺς Σταθμοὺς καὶ Ραδιόφωνα, γιὰ νὰ δώσῃ συνεντεύξεις, καθὼς καὶ στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, γιὰ νὰ τὸν βραβεύσῃ γιὰ τοὺς ἀνιδιοτελεῖς ἀγῶνες του.
 
8. Ἀπὸ 12 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2014 θὰ τὸν ἔχουμε πάλι κοντά μας.
 
Θὰ προσπαθήσουμε νὰ ὀργανώσουμε μία ἐνδιαφέρουσα καὶ ὠφέλιμη ἐκδήλωσι, γιὰ νὰ συμπνευματισθοῦμε καὶ νὰ εὐφρανθοῦμε.
Τὸ πρόγραμμα θὰ ἀνακοινωθῇ ἐγκαίρως.
 
 Ἐπ’εὐκαιρίᾳεὐελπιστοῦμε τὰ διάφορα κανάλια νὰ δείξουν ἐνδιαφέρον καὶ νὰ τὸν παρουσιάσουν στὴν τηλεόρασι καὶ στοὺς διαφόρους Ραδιοφωνικοὺς Σταθμοὺς καὶ Ἱστοσελίδες.
 
9. Ἔχουμε γράψει καὶ στὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν νὰ τὸν ἀνακηρύξῃ ὡς πρεσβευτὴ τῶν ἑλληνικῶν θέσεων καὶ ἀπόψεων. Τέτοιοι φιλέλληνες ἐπιβάλλεται νὰ ἀναγνωρίζωνται καὶ νὰ ὁρίζωνται ὡς πρεσβευτὲς καλῆς θελήσεως τῆς Ἑλλάδος καὶ ὄχι ὅπως ἡ κ. Γιάννα Ἀγγελοπούλου, ἡ ὁποία ἀλογίστως μετὰ τῶν συνεργατῶν της σπατάλησε ἄπειρα δισεκατομμύρια ἀπὸ τὰ θαλασσοδάνεια γιὰ εὐτελέστατα ὀλυμπιακὰ ἔργα ἀνεξελέγκτως καὶ ἀκόμη δὲν γνωρίζουμε πόσα δισεκατομμύρια ἐσπαταλήσθησαν ἀπὸ αὐτήν. Ἔκανε καὶ δεξιώσεις καὶ ἀπὸ τὰ ἄπειρα πυροτεχνήματα ἔπιασαν φωτιὰ τὰ «Τουρκοβούνια» καὶ δὲν παρέστη ἀνάγκη οὔτε κἄν τὸ κατῶφλι τῆς Ἀστυνομίας νὰ πατήσῃ. Ἐὰν ἦταν κάποιο ἀνόητο ἄσημο πλάσμα ἢ κάποιος γέρος ἢ κάποια γριούλα καὶ ἀπὸ τὸν ὑπερβολικὸ κάματο δὲν προλάβαινε νὰ σβήσῃ κάποια φωτιά, ποὺ προξένησε, θὰ πήγαινε ἀμέσως αὐτόφωρο καὶ θὰ ἤτανε στὴν φυλακή. Ἡ κ. Γιάννα Ἀγγελοπούλου συνέχισε καὶ τὴν ἑπομένη ἡμέρα νὰ κάνῃ ξέφρενο γλέντι, γιὰ νὰ χωρέσουν καὶ οἱ ὑπόλοιποι Ὑπουργοί, Βουλευτὲς καὶ λοιποὶ ἰθύνοντες, ποὺ δὲν χώρεσαν τὴν προηγουμένη ἡμέρα…
 
10. Πληροφορούμεθα δὲ ὅτι ἡ κ. Γιάννα Ἀγγελοπούλου λαμβάνει ἀκόμη καὶ σήμερα 54.000 € ἐτησίως ὡς καλὴ πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος …
 
11. Ἰδοὺ πῶς σπαταλᾶται ὁ ἱδρῶτας τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ οἱ ἰθύνοντες συνεχίζουν νὰ ἐφαρμόζουν τὸ δόγμα τῆς δημοσιονομικῆς πολιτικῆς :
 
«Ἅπαξ ἐπιβληθέντες φόροι οὐδέποτε καταργοῦνται.
Καὶ ἐὰν καταργηθοῦν, ἐπανέρχονται ὑπὸ ἀγριωτέρα μορφή.»
 
12. Ἐπιθυμώντας νὰ ἐνισχύσουμε τὸ σπουδαῖο ἔργο τοῦ Δρ. Σὰμ Τσέκουας ἀπευθυνθήκαμε ἐπίσης καὶ στὸν νέο Ὑπουργὸ Παιδείας κ. Ἀνδρέα Λοβέρδο νὰ ὁρίσῃ τὴν ἀπόσπασι Ἕλληνος διδασκάλου στὴν πατρίδα τοῦ ἀγαπητοῦ μας κ. Σάμ, τὸ Tochisville στὸ Oso / Lagosτῆς Νιγηρίας, ὅπου ἀπὸ τὸν προσεχῆ Σεπτέμβριο 250 παιδάκια θὰ διδάσκωνται τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, μὲ πρωτοβουλία καὶ προσωπικὴ διδασκαλία τοῦ Δρ. Σὰμ Τσέκουας.
 
13. Ἐλπίζουμε ὁ κ. Ὑπουργὸς Παιδείας νὰ ἀνταποκριθῆ σὲ αὐτὸ τὸ αἴτημα καὶ νὰ μὴ κωφεύσῃ μὲ τὴν εὐτελῆ δικαιολογία ὅτι «κάνουμε οἰκονομίες».
Ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ εἴμεθα «πάμφθηνοι στὸ ἀλεύρι καὶ ἀκριβοὶ στὰ πίτουρα» …
 
14. Παρακαλοῦμε τοὺς φίλους νὰ ἀναρτήσουν τὰ ἀνωτέρω στὶς ἔγκυρες καὶ εὐπρεπεῖς ἱστοσελίδες τους καὶ νὰ ἐπιμένουν καὶ αὐτοἰ, ὅπως τὰ αἰτήματά μας ἐγκριθοῦν ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας.
 
Πρὸς τοῦτο σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμότατα ἐκ τῶν προτέρων.
 
 
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
 
                                             ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
   

14-10-16-Φωτεινή Γραμμή τεύχος 68 & Εκκλησιαστικό Εορτολόγιο απο 1.9.16 έως 31.8.17 εκ 228 σελίδων

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΤΕΥΧΟΣ 68


ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΠΟ 1.9.2016 ΕΩΣ 31.8.2017

ΕΚ 228 ΣΕΛΙΔΩΝ


14.10.2016http://www.fotgrammi.gr/index.php/vivliothiki/1150-2016-10-07-09-47-46

Ζητοῦμε συγγνώμη, διότι δὲν προλάβαμε νὰ κυκλοφορήσουμε διαδικτυακῶς ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως τόσο τὸ τεῦχος 68 τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς, ὅσο καὶ τὸ Ἑορτολόγιό μας - ἐκκλησιαστικὸ Ἑορτολόγιο ἀπὸ 1.9.2016 ἕως 31.8.2017.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Σύντομος Πρόλογος ἐκδότου περὶ τῆς νέας ἐκδόσεως Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου
 • Ὁ Ὅσιος Παϊσιος (12 Ἰουλίου) Τὰ πάντα διὰ τῆς θελήσεως γίνονται κατωρθωτά
 • Ἀπολυτίκιον, Διδαχαί
 • Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους
 • Ἐτησία Γεν. Συνέλευσις 22.6.2016
 • Ἀπολογισμὸς 2015
 • Ἔγγραφον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.
 • Ἔγγραφον Ἱ.Μ.Κουτλουμουσίου Ἁγ.Ὄρους.
 • Ὁμόφωνον Ψήφισμα
 • Κανονισμὸς τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (Ἀποσπάσματα)
 • Βραβεύσεις Πρέσβεων Καλῆς Θελήσεως
 • Ἀνάρτησις τῶν δωρεῶν πρὸς τὸ Τάμα (συνέχεια)
 • Κουράγιο, ποίημα Γεωργίου Βερίτη
 • Ὤ! Πότε θὰ χαροῦμε κι ἐμεῖς τὸ Τάμα, τὸ θαῦμα ; π. Ἀντώνιος Κουλούρης
 • Ἐκδήλωσις διὰ Τὸ Τάμα τοῦ Γένους ἀπὸ τὸ Σωματεῖον ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΦΑΡΟΣ, Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία 15.3.2016.
 • Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ ὁμογενεῖς μας
 • Χατζὴ Χαλίλ. Ἕνας ἀλτρουϊστὴς μουσουλμάνος ἢ ἕνας κρυπτοχριστιανός ;
 • Ἀφορισμοὶ ἡρώων Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας
 • Θάλασσα & ἁλμυρὸ νερό, Παύλου Κ. Τούτουζα, Καθηγητοῦ – Διευθυντοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.
 • Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» 24 ἔτη συνεχοῦς δράσεως
 • Ἐτησία Γεν. Συνέλευσις 22.6.2016 Ἀπολογισμὸς 2015


Ὅπως θὰ εἴδατε καὶ στὶς σελίδες 3-6 τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς συνεχίζουμε νὰ ὑφιστάμεθα τὴν μεγίστη οἰκονομικὴ αἱμορραγία καὶ νὰ ἐκδίδουμε τὴν Φωτεινὴ Γραμμὴ περαιτέρω σὲ 60.000 ἀντίτυπα, παρ᾿ ὅλον ὅτι σχεδὸν ὅλοι οἱ ἄλλοι ἐκδότες ἔχουν κλείσει ἢ ἀναστείλει ἢ περιορίσει τὰ περιοδικά τους καὶ τὶς ἐφημερίδες τους, διότι, λόγῳ τοῦ ὑψηλοῦ κόστους χάρτου, τυπογραφικῶν καὶ προπαντὸς τῶν ταχυδρομικῶν τελῶν κατέστησαν οἱ ἐκδόσεις ἄκρως ἀσύμφορες.


Γονατίζουμε κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων.


Πρὸς τοῦτο ἀρχικῶς δὲν θέλαμε νὰ ἐκδόσουμε καὶ φέτος τὸ Ἑορτολόγιό μας ἕνεκα τοῦ ὑψηλοῦ κόστους. Τελικῶς μὲ 1 μῆνα καθυστέρησι ἐκδόσαμε καὶ τὸ Ἑορτολόγιο μόνο στὸ ¼ τῆς ποσότητος ἀπ᾿ ὅτι πέρυσι.


Παρ᾿ ὅλον ὅτι τὸ ΦΠΑ ἀπὸ 6%, ποὺ ἦταν πέρυσι, ἀνῆλθε στὸ 24%, δηλαδὴ ¼ τοῦ τιμήματος, τὸ Ἑορτολόγιό μας διατίθεται πάλι στὶς ἴδιες λίαν χαμηλὲς – προσιτές τιμές.http://www.fotgrammi.gr/index.php/vivliothiki/1153--2016-2017


Παρακαλοῦμε μελετήσατε ἐπισταμένως τὶς σελίδες 3-6 τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς τεῦχος 68 καὶ ἐὰν ἐπιθυμεῖτε Ἑορτολόγια γνωστοποιήσατέ μας πόσα τεμάχια θέλετε καὶ σὲ ποιὸ ὄνομα μὲ Α.Φ.Μ. καὶ Δ.Ο.Υ. νὰ κόψωμεν τὸ τιμολόγιον.


Ἡ πληρωμὴ θέλετε νὰ γίνῃ μέσῳ τῶν τραπεζιτικῶν λογαριασμῶν τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν:

Ἐθνικὴ Τράπεζα: 146/296098-28 καὶ

Eurobank : 0026-0204-21-0100382086

ἢ μὲ ἀντικατοβαλή, ὅπου θὰ ἐπιβαρυνθῆτε ἀπὸ τὰ ΕΛ.ΤΑ. μὲ 0,80€ τὸ πακέτον.


Ἐπιβάλλεται νὰ διαδίδωνται καὶ τὰ εὐπρεπῆ, τὰ ἐποικοδομητικὰ καὶ τὰ ὠφέλιμα.


Ἕνα μπουκέτο, τὸ ὁποῖο μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες θὰ καταλήξῃ στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων, κοστίζει ὅσο 5 ἢ 10 Ἑορτολόγια τῶν 228 σελίδων ἕκαστον.


Ἕνα κουτὶ γλυκίσματα, ποὺ συνήθως καταστρέφει τὴν ὑγείαν, κοστίζει ἐπίσης ὅσο 10 ἢ 20 Ἑορτολόγια.


Τὸ πιὸ εὐνοϊκὸ καὶ ὠφελιμότερο δῶρο γιὰ ὀνομαστικὲς ἑορτὲς καὶ ἄλλες ἐπετείους εἶναι τὸ Ἑορτολόγιό μας.

Ἐμεῖς ζήτημα εἶναι νὰ καλύψουμε τὰ ἔξοδά μας.


Ἐὰν παρ᾿ ὅλα ταῦτα περισσεύσει κάποια δεκάρα, μὲ τὴν ἄκρα ἀνιδιοτέλεια, ποὺ ἔχουμε καὶ τὴν ἀπόλυτη διαφάνεια, θὰ βεβαιωθῆτε περὶ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς ὅτι θὰ διατεθοῦν γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.


Γιὰ ἔμπρακτη κατανόησί σας, θερμότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.

 

 

 

 

ΑΓΑΛΙ ΑΓΑΛΙ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΓΟΥΡΙΔΑ ΜΕΛΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 13.12.16

ΑΓΑΛΙ – ΑΓΑΛΙ ΤΗΣ ΑΓΟΥΡΙΔΑΣ ΤΟ ΖΟΥΜΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΛΙ

ΤΡΩΓΟΝΤΑΣ ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΟΡΕΞΗ

Ὅπως ἀναφέρονται στὴ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»

καὶ στὸ «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΛΟΓΟ»

 

13.12.2016


1. Ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, οἱ γενίτσαροι τοῦ πνεύματος καταντοῦν ἑκατομμύρια φορὲς πιὸ ἐπικίνδυνοι ἀπ᾿ ὅ,τι οἱ «γενίτσαροι» τῆς ξιφολόγχης.


2. Π.χ. οἱ ἀναρχικοί, οἱ ἐξτρεμιστές, οἱ μαρξιστές-λενινιστές, οἱ ἀναρχικοί, οἱ μπαχαλάκηδες, οἱ χαοτικοί, οἱ ἐξωκοινοβουλευτικὲς ὀργανώσεις, οἱ ἐξτρεμιστὲς μουσουλμάνοι, οἱ τζιχαντιστές, οἱ φανατικοὶ τοῦ κράτους ISIS, οἱ μασῶνοι, οἱ σιωνιστὲς καὶ λοιπὰ «φροῦτα» τῆς ἐποχῆς μας δὲν σέβονται οὔτε ἱερά, οὔτε ὅσια, οὔτε θεσμούς, οὔτε σύμβολα, οὔτε πατρίδα, οὔτε θρησκεία. Ἀκόμη καὶ αὐτὸς ὁ σχιζοφρενὴς νέος Χίτλερ, ὁ εἰδεχθέστατος σουλτάνος, Ταπὶτ Ἐρντογὰν, ὁ ἐξτρεμιστὴς «γενίτσαρος» ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος διὰ τῶν ὀργάνων του λέγει, θὰ κατεβάσουν τὶς ἑλληνικὲς σημαῖες ἀπὸ ἑλληνικὰ νησιὰ καὶ θὰ τὶς στείλουν μὲ κούριερ στὴν Ἑλλάδα. Ἀντιθέτως Ἕλληνες γενίτσαροι «ἐθνοπατέρες» καταθέτουν καὶ νομοσχέδιο, διὰ νὰ μὴ διώκωνται οἱ ἀνωτέρω, ποὺ ποδοπατοῦν καὶ καῖνε τὶς ἑλληνικὲς σημαῖες σὰν «κουρελόπανα».


3. Μάλιστα δὲ καὶ παιδιὰ δεξιῶν πολιτικῶν, στρατηγῶν, ἀστυνομικῶν διευθυντῶν καὶ λοιπῶν φρονοῦν τὰ ἴδια, διότι καὶ αὐτοὶ εἶναι ἐξωμότες, πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ὡς π.χ. τοῦ Henry Kissinger, τοῦ Georg Soros καὶ λοιποὶ σιωνιστὲς ἀπὸ τὰ πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆς Σιῶν μέχρι καὶ σήμερον διεπίστωναν ὅτι δὲν μποροῦν νὰ ἐξαθρώσουν καὶ νὰ κατακρημνίσουν πλήρως τὶς αἰώνιες ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀξίες τῆς φυλῆς μας, ἀδιάφθορο Οἰκογένεια, ἀκεραίαν καὶ ἐλευθέρα Πατρίδα καὶ ἀνόθευτο Ὀρθοδοξία, χάριν τῶν ὁποίων μέχρι τοῦδε διατηρήσαμε τοὺς πυλῶνες τῆς φυλῆς μας, ὁμότροπον, ὁμόγλωσσον, ὁμόθρησκον, ὅμαιμο.


4. Ὅμως τὰ τελευταῖα ἔτη ἔχουν πετύχει δυστυχῶς διὰ τῆς ἀθρόας προσφορᾶς ἀφθονοτάτων – αἰσχίστων θεαμάτων τὰ «χαζοκούτια» καὶ λοιπὰ Μ.Μ.Ε. νὰ ἀποπροσανατολίζουν τὸν λαὸν καὶ ἰδίως τοὺς νέους, καὶ ἄλλοτε μὲν ἐφαρμόζοντας τὸ «Τσοβόλα δώστα ὅλα» νὰ ἀποχαυνώνουν καὶ νὰ ἀπονευρώνουν τὸν λαὸν σὲ μαλάκια ζῶα – τὸν ὑπερκαταναλωτισμὸ καὶ ἄλλοτε δὲ νὰ τοῦ στεροῦν καὶ τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο καὶ νὰ τὸν ὁδηγοῦν στὴν ἀπόγνωσι, τὴν ἀβεβαιότητα, τὸ ἄγχος καὶ τὶς αὐτοκτονίες.


5. Οἱ ντόπιοι καὶ διεθνεῖς «τοκογλύφοι», οἱ «ἀετονύχηδες» καὶ οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ τὸ καρτὲλ τῶν τραπεζιτῶν, ποὺ κατήντησαν νόμιμοι λήσταρχοι, ἀπομυζοῦν σὰν λαίμαργες βδέλλες καὶ τὴν τελευταία ἰκμάδα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.


6. Μόνον ἡ οἰκογένεια Ρότσιλντ, ποὺ βασιλεύει στὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ 1841 καὶ στὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ 1927 ἔχει κέρδη ἄνω τῶν 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ἡμερησίως ! ! ! ! !


7. Οἱ ἐθνοπατέρες συνεχίζουν τὰ ὄργια καὶ τὶς σπατάλες, βολεύοντας πρῶτα τὰ «γένια» τῶν συγγενῶν καὶ πολιτικῶν ὁπαδῶν συνεχίζοντες νὰ διορίζουν ἀπὸ τὸ «παράθυρο» «παράσιτα», ὡς π.χ. στὴν ΕΡΤ σὰν νὰ μὴ ἔφθαναν τὰ λίαν δυσβάστακτα θαλασσοδάνεια ἀπὸ τοὺς «φίλους μας» ἔναντι ὑποθηκεύσεως τῶν πάντων καὶ ξεπουλήματος τῶν πάντων, ὡς π.χ. :


α) τὰ τυχερὰ παιγνίδια (ΟΠΑΠ) τοῦ μεγίστου τζογαδόρου, ποὺ λέγεται κράτος, ἔναντι πινακίου φακῆς, ποὺ θὰ εἰσέπραττε μόνο ἀπὸ τοὺς φόρους μέσα σὲ 2-3 χρόνια.

β)  νὰ ξεπουλᾶν στοὺς Τούρκους καὶ τοὺς Ἄραβες ἔναντι πινακίου φακῆς τὸν ὄρμο Βουλιαγμένης γιὰ 390.000.000 Εὐρώ.

γ) τὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος γιὰ 90.000.000 Εὐρώ, ἐνῷ μόνον τὸ κεντρικὸ κατάστημα τῆς Ἀγροτικῆς κοστίζει ἄνω τῶν 90.000.000 Εὐρώ.

Ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι στὴν Ἀγροτικὴ Τραπέζα τῆς Ἑλλάδος εἶναι ὑποθηκευμένες ὅλες οἱ εὔφορες γαῖες τῆς Ἑλλάδος.

δ) τὸ τεράστιο ,,φιλέτο,, τοῦ παλαιοῦ Ἱπποδρομίου τὸ παρεχώρησαν στὸ «Ἵδρυμα Νιάρχου», καὶ ἀπὸ τέλος τοῦ ἔτους 2016 ἑκατοντάδες ἐργαοϋπαλληλικὸ προσωπικό, καθὼς καὶ προσωπικὸ τοῦ Πάρκου «Σταῦρος Νιάρχος» θὰ βαρύνουν τὸν βαρύτατα φορολογούμενο ἑλληνικὸ λαό, ἀπαθανατίζοντας τὸ ὄνομα «Σταῦρος Νιάρχος» καὶ μὲ ἀγάλματα.

ε) Τὰ 15,5 στρέμματα τοῦ Ἑλληνικοῦ τὰ ἐδώρισαν στὶς ἐπιχειρήσεις Λάτση ἔναντι 700.000.000 Εὐρώ, ποὺ θὰ πληρώνωνται μετὰ ἀπὸ 30 – 40 χρόνια μὲ δόσεις.

Πολιτεία δὲ εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ κάνῃ ὑπόγειες διαβάσεις ὅλων τῶν ὀχημάτων πρὸς Σούνιο καὶ πρὸς Αθήνα γιὰ νὰ ἑνώνωνται οἱ ἐκτάσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ μὲ τὴν θάλασσα.

Διερωτώμεθα, μήπως αὐτὲς οἱ σήραγγες θὰ κοστίσουν, ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει, πολὺ περισσότερο στὸ Κράτος ἀπὸ ὅ,τι θὰ εἰσπράξῃ τὸ Κράτος ! ! ! ! !

στ) Λιμάνια καὶ ἀεροδρόμια ἐκποιοῦνται ἔναντι πινακίου φακῆς.

ζ) Ἀκόμη καὶ ἄλλες στρατηγικὲς ἐπιχειρήσεις, ὡς π.χ. ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΛ.ΤΑ., ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «μπαίνουν στὸ σφυρί» ὅσο καὶ ὅσο πρὸς ἡμεδαπὰ καὶ ἀλλοδαπὰ «τρωκτικά», ἀρκεῖ νὰ βουλευτοῦν ὅλοι οἱ «ἡμέτεροι» ὅλων τῶν παρατάξεων, διὰ νὰ ὑπάρχῃ ἰσορροπία καὶ ἁρμονία.


8. Ἀφοῦ καὶ ἡ πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία ἔχουν πλειοδοτήσει νὰ ὑπερθεματίζουν ὅτι οὐδὲν τρωτὸν εὑρίσκουν στὸν τρομονόμο, τοὺς ἀντιχριστιανικοὺς νόμους γιὰ τὸ οἰκογενειακὸ δίκαιο, υἱοθετήσεις τέκνων καὶ ἀπὸ τοὺς ἄρρωστους ὁμοφυλόφιλους, τὴν κάρτα τοῦ πολίτη, ὁ λαὸς εἶναι τόσον πολὺ συσκοτισμένος μὲ τὴν ἀνυπόφορη κατάστασι τῆς οἰκονομικῆς συγκυρίας, ὥστε δὲν ἔχει δυνάμεις ἀντιστάσεως.


9. Ἔτσι καθημερινῶς οἱ ἀντίχριστοι νόμοι ψηφίζονται, ἐπιβάλλονται, ἐφαρμόζονται καὶ κάπου κάπου κάνουν σπασμωδικὲς ἐνέργειες, κατόπιν ἑορτῆς, μερικοὶ τῆς Πνευματικῆς καὶ Θρησκευτικῆς ἡγεσίας, γιὰ νὰ βγοῦν ἀπάνω ἀπὸ τὸ λάδι ! ! ! . . .


10. Καὶ τώρα θεσμοθετεῖται ὅτι μόνον αὐτοὶ ποὺ θὰ κάνουν χρῆσι τραπεζιτικῶν καρτῶν θὰ ἔχουν φορολογικὲς ἀπαλλαγές.

Δηλαδὴ οἱ εὐλαβεῖς, ταπεινοὶ καὶ πιστοὶ Χριστιανοί, ἀρνούμενοι νὰ πάρουν τὶς κάρτες τῶν Τραπεζῶν, θὰ εἶναι πάλι οἱ «καρπαζοεισπράκτορες». Καὶ τὸ κακὸ θὰ προοδεύῃ μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο, τὸ δὲ καλὸ θὰ συρρικνώνεται μὲ ἀριθμητική.


11. Γιὰ τὰ καθημερινὰ προβλήματα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ δὲν προχωροῦμε στὴν ἀνάπτυξί τους, διότι ἡ ἐκδότρια- ἰδιοκτήτρια - Διευθύντρια κα Σοφία Ἀθανασοπούλου – Μπρεδήμα συνεχίζει τὰ βήματα καὶ τὴν παράδοσι τοῦ συζύγου της κ. Θεοδώρου Μπρεδήμα καὶ ἐπιλαμβάνεται ἑβδομαδιαίως παντὸς αἰσθητοῦ εἰς τὸ ἔγκριτο καὶ ἔγκυρο ἑβδομαδιαῖο φύλλο της ΜΕΣΣΗΝΙAΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, ὁ ὁποῖος αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα ἀναπτύσει γλαφυρὰ καὶ καταληπτὰ τὰ ἑξῆς θέματα :

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣ

ΤΟΝ «ΜΕΣΣΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟ»

ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ. Αναστάσιος επίτιμος δημότης Καλαμάτας.

-Σε απόγνωση οι ελαιοπαραγωγοί της Μεσσηνίας.

-Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Καλαμάτα και την Μεσσηνία γενικότερα

-Η περιφέρεια Πελοποννήσου παρέδωσε 2 ασθενοφόρα στο ΕΚΑΒ Καλαμάτας.

-Ενδιαφέρουσες ειδήσεις από τους Δήμους Πύλου, Μεσσήνης, Οιχαλίας κλπ


Εἶναι περιληπτικὰ καὶ λίαν διαφωτιστικά.


12. Συνιστῶμε ἐνθέρμως τὸν ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΛΟΓΟ ὄχι μόνον στὰ μέλη καὶ συνεργάτες τῶν φορέων μας

Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ

Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,

ἀλλὰ καὶ στοὺς φίλους καὶ θαυμαστὲς

τοῦ περιοδικοῦ μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ,

τῆς ἱστοσελίδας μας www.fotgrammi.gr

Facebook : Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή,

Twitter: @PANEL_TAMA


Γιὰ περισσότερες πληροφορίες

εἴτε στὴν ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ 210 3254321 - 2

εἴτε στὸ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΛΟΓΟ τηλ. 27210-22264.ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

   

σελίδα 9 απο 98

Developed by © mpistiries.com