Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟ Ενωμένη Ρωμηοσύνη βίντεο ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ 2.5.17

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ, ΠΡΙΝ ΔΟΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Ενωμένη Ρωμηοσύνη

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

«Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» (VIDEO)

https://www.youtube.com/watch?v=75BLasx01zQ

2.5.2017

Τὰ γεγονότα τρέχουν. Καὶ ἡ ἐνημέρωση τρέχει.

Ὅλη ἡ γῆ, μία γειτονιά. Ὁ καθένας παρακολουθεῖ μὲ ἀγωνία τὴν ἐπικαιρότητα παγκοσμίως.

Ἀλλὰ τοὺς τελευταίους μῆνες, στὰ πρῶτα θέματα τῆς ἑλληνικῆς ἐπικαιρότητας,  εὑρίσκεται σταθερὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

Μία πρόχειρη στατιστικὴ μελέτη   (ἔγινε τὴν 1.5.2017     ὥρα  18.30) κατωτέρω δείχνει κάτι ἐκπληκτικό :

Στὴν ἀναζήτηση «Συρία πόλεμος» ἐμφανίζονται 143.000 ἀποτελέσματα.

Στὴν ἀναζήτηση «Τάμα του Έθνους» ἐμφανίζονται 74.000 ἀποτελέσματα.

 

 

Τὸ θέμα «Τάμα του Έθνους» συγκεντρώνει τὸ 50 % τοῦ ἐνδιαφέροντος ἔναντι τοῦ θέματος  «Συρία πόλεμος».

 

Ὅμως μπορεῖ πολλοὶ νὰ ποῦν «Τὶ μᾶς ἐνδιαφέρει ἐμᾶς ἡ Συρία καὶ ὁ ἐκεῖ πόλεμος ;».

 

Κάναμε ἕνα ἀκόμη πείραμα τὴν ἴδια ὥρα μὲ τὴν φράσι  «Ανεργία στην Ελλάδα».

Τὰ ἀποτελέσματα : 409.000.

Ὅταν   5,5  ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν «Ανεργία στην Ελλάδα»,

1 ἐνδιαφέρεται γιὰ τό «Τάμα του Έθνους» !

 

Φίλοι ἀπ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ ὅλη τὴν ὑφήλιο - ὅλοι οἱ ἀνιδειοτελεῖς ἰδεολόγοι βοηθᾶν γιὰ τὴν ἐνημέρωση περὶ τοῦ Τάματος.

 

ΠΗΓΗ : Χατζηαναγνώστου Γιώργος 1 Μαΐ, 1:21 μ.μ.

 

Ἐὰν ἐπὶ ἴσοις ὄροις γινόταν μία δημοσκόπηση σήμερα, τὸ 70 % θὰ ἐτάσσοντο ἀνεπιφύλακτα ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη.

 

Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη στὴν ἐκπομπὴ ΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΪΚΟΣ τοῦ ἐ. Στρατηγοῦ Ἀνδρέα Μπλάνου (Ἀχελῶος TV Πέμπτη 28.4.2017) φιλοξένησε τὸν κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΜΑΚΡΗ, Δημοσιογράφο/Θεολόγο, Διευθυντὴ τῆς ἔγκριτης  Ἐφημερίδας ΣΤΥΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ὅπου εἰπώθη ἡ ἀλήθεια.

Πρὸς τὸν Μακαριώτατο ἔχουμε γράψει ἐπανειλημμένως καὶ ἐκτενῶς πολλὲς ἄλλες πραγματικότητες στὴν ὠμὴ ρεαλιστικὴ γλῶσσα τῆς ἀλήθειας καὶ τοῦ τὰ ἔχουμε πεῖ «ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια». Στὸ  τελευταῖο μας ἔγγραφο ὑπ’ ἀριθμ. 204/3.4.2017, τὸ ὁποῖο ἔλαβε ἀρ. πρωτοκ. 1665/3.4.2017 ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ 3508/4.4.2017 ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς,  μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα ἀντικρούσαμε ὅλα τὰ σατανικὰ φληναφήματα ποὺ κυκλοφοροῦν κατὰ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἀπὸ ἐκεῖνον καὶ ἀπὸ τοὺς στυλοβάτες του.

 

Λόγῳ τῶν Ἁγίων ἡμερῶν τοῦ Πάσχα τοῦ ἐθέσαμε προθεσμία μέχρι τέλος Ἀπριλίου νὰ μᾶς δεχθῇ, νὰ λυθοῦν τυχὸν παρανοήσεις, παρεξηγήσεις καὶ νὰ ἀποφευχθοῦν νίλες καὶ συμφορὲς καὶ νὰ τεθοῦν  ὑγιεῖς βάσεις ὑπὸ τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε τὴν ἑπόμεη ἡμέρα μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν συνάντηση νὰ ἀρχίσῃ ἡ πραγματοποίηση τοῦ Τάματος, πρὸς καταισχύνη τοῦ ἀντικειμένου ἡμῶν διαβόλου καὶ τῶν ὀργάνων του.

Φαίνεται ὅμως ὅτι ὅλα τὰ «ἑξαπτέρυγα» τοῦ Μακαριωτάτου συνέχισαν νὰ τὸν παραπληροφοροῦν καὶ λόγῳ ἡλικίας ἴσως νὰ ξεχνᾷ ὁ Μακαριώτατος τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ ἐπιμένῃ στὴν φρικτότατη πλάνη ποὺ τὸν ἔχουν ὁδηγήσει.

Ἐμεῖς ποὺ πασχίζουμε νὰ παραμείνουμε πιστότατα μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ἐμπράκτως, καὶ διὰ τοῦτο δὲν θέλουμε νὰ δημοσιευθοῦν οἱ πικρότατες αὐτὲς ἀλήθειες γιὰ νὰ μὴ λάβουν ἀφορμὴ οἱ ἄθεοι, οἱ ἀντίχριστοι, οἱ φαῦλοι, οἱ ἀμοραλιστὲς καὶ ἐν γένει τὰ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ χύνουν περαιτέρω δηλητήριο αὐτὲς οἱ ἄκρως ἐπικίνδυνες «δίποδες βασσιλικὲς κόμπρες» ἐναντίον τῆς ἀμωμήτου πίστως μας καὶ τῆς ἀκεραίας πατρίδος μας.

Πρὸς τοῦτο ἐκφράσαμε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὴν  ἀπερίγραπτη θλίψη καὶ καταγανάκτηση μας εἰς πολλοὺς Μητροπολίτας – Συνοδικοὺς καὶ τοὺς παρακαλέσαμε νὰ ἀποκτήσουν θάρρος καὶ παρρησία καὶ νὰ κρούσουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου στὸν Μακαριώτατο πρίν αὔριο εἶναι πάρα πολὺ ἀργά.

Ἐπ’ ουδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ δώσουμε στὴ δημοσιότητα πληθώρα ἐπιστολῶν μας πρὸς τὸν Μακαριώτατο, διότι θὰ βλάψουν ἀφαντάστως  τὸ μνημεῖο δοξολογίας εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστόν, δηλαδὴ τὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη / Καποδίστρια καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

Καὶ στὸ πάρον ἄρθρο μας ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι ὅπου ὑπάρχει καλόπιστος διάλογος φυγαδεύται ὁ διάβολος καὶ ὅπου δὲν ὑπάρχει  πρόθεσις διὰ καλόπιστο διάλογο βασιλεύει  καὶ κυριαρχεῖ ὁ διάβολος.

Εὐχηθῆτε, Ἅγιοι πατέρες, μοναχοὶ καὶ εὐλαβεῖς λαϊκοί, ὁ Κύριος νὰ φωτίζῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τὸν Μακαριώτατο, νὰ παύσῃ νὰ δέχεται «μὲ τὸν τόννο» λιβανωτὸ ἀπὸ τοὺς παρατρεχάμενους και ἰδιοτελεῖς κόλακες συναργάτες του καὶ νὰ καταδεχθῇ ἐπιτέλους νὰ μᾶς δεχθῇ ὄχι νὰ τοῦ προσφέρουμε λιβανωτό, ἀλλά, μὲ τὴν  βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ τοῦ ἀποδείξουμε ὅτι ἡ μέχρι τώρα στάση του ἦταν ἐντελῶς καὶ ἄκρως ἀρνητικὴ γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη.

Ἐκ μέρους μας θυριομαχοῦμε νὰ πείσουμε τὰ δικαιολογημένως ἀναστατωμένα μέλη μας, συνεργάτες μας, φίλους καὶ θαυμαστὲς τῶν φορέων μας  νὰ κάνουν ὑπομονὴ  μιᾶς – δύο ἑβδομάδων ἀκόμη, πίνοντας τὰ πικρότατα ποτήρια τοῦ καθημερινοῦ μαρτυρίου ποὺ μᾶς δημιουργοῦν αὐτοὶ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ πρωτοστατοῦν ὑπὲρ τοὺ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη.

Ἄς παρακαλοῦμε μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μας ἐπαναλαμβάνοντας τὴν θερμὴ προσευχή «Παναγία Τριὰς φώτισον ἡμᾶς τὶ δεῖ ἡμᾶς ποιεῖν καὶ λέγειν».

Παρερχομένων τῆς μιᾶς ἤ ἔστω δύο  ἑβδομάδων, θὰ ἀναγκασθοῦμε :

Α)Νὰ δημοσιεύσουμε ὅλες τὶς ἐπιστολές μας πρὸς τὸν Μακαριώτατο, οἱ ὁποῖες θὰ ἀποτελέσουν ἀτομικὲς καὶ ὑδρογονικὲς βόμβες καὶ διηπειρωτικοὺς πυραύλους γιὰ τοὺς δαιμονιωδῶς ἀντιδρῶντες.

Β) Νὰ πραγματοποιήσουμε  τοὺς ἀνιδειοτελέστατους σκοπούς μας μὲ ἀπόλυτη διαφάνεια μὲ ἄλλα Πατριαρχεῖα ἤ μὲ Μητροπολίτας ποὺ δὲν πιστεύουν χρυσὸ ἀλλὰ Χριστὸ καὶ δὲν ζοῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἀλλὰ γιὰ τὴν Ἐκκλησία, κυκλοφοροῦντες μία μαύρη βίβλο μὲ χρυσὰ γράμματα : «Εἰς αἰώνια καταισχύνη καὶ ἐντροπὴ τῶν δαιμονιωδῶς ἀντιδρασάντων, συκοφαντούντων καὶ πολεμίων τῆς ἱερᾶς παρακαταθήκης τῶν ἀειμνήστων ἡρώων τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἀναγράφοντας καὶ τὸ ἐν λόγῳ κείμενο στὸ μνημεῖο δοξολογίας εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστόν, δηλαδὴ στὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη / Καποδίστρια καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

Εὐχόμαστε ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μας νὰ μὴ ἀναγκασθοῦμε νὰ το κάνουμε αὐτό.

 

Μακάρι καὶ ἄλλοι λόγιοι νὰ μὴ τὰ λέν μόνον σὲ μᾶς ἀλλὰ νὰ ἀποκτήσουν θάρρος καὶ παρρησία καὶ νὰ κυκλοφορήσουν  τὶς ὑγιεῖς σκέψεις τους στὰ Μ.Μ.Ε.  καὶ νὰ μὴ εἶναι ἀναπολόγητοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ἀκούοντες τό «κατασυκοφαντούμενος, κατατρεχόμενος, καταταλαιπωρούμενους ἤμουν καὶ ἀδιαφορήσατε…».

 

Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδού νῦν ἡμέρα σωτηρίας.

 

 

Η αλήθεια για το Τάμα του Έθνους

28 Απριλίου 2017 σε ΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΙΚΟΣ

Ο δημοσιογράφος Διονύσης Μακρής, με αφορμή την πρόσφατη απόσυρση της υπογραφής των 16 βουλευτών για την εκπλήρωση του ” Τάματος του Έθνους”, αποκαλύπτει όλη την ιστορική αλήθεια αλλά και τους λόγους της μη πραγματοποίησης του ιερού μας χρέους εδώ και 200 χρόνια :

– Γιατί το Τάμα του Έθνους παραμένει για δυο αιώνες μια ανεκπλήρωτη ακόμη απόφαση της 4ης Εθνοσυνέλευσης στην οποία συμμετείχαν ο Θ. Κολοκοτρώνης, ο Ι. Καποδίστριας και όλοι οι αγωνιστές, και αφορά την ανέγερση ενός περίλαμπρου ναού αφιερωμένου από το Έθνος στον Σωτήρα Χριστό που του χάρισε την Ελευθερία ;

– Ποιές οι προσπάθειες στο παρελθόν υλοποίησης του τάματος από Θεμιστοκλή Σοφούλη, Θρασύβουλο και Αλέξανδρο Ζαίμη, Ελευθέριο Βενιζέλο αλλά και άλλους Πρωθυπουργούς ;

– Γιατί κάποιοι θέλουν σκοπίμως και σήμερα να παρουσιάσουν το “Τάμα του Έθνους” ως χουντικής έμπνευσης έργο ; Ποιοί σημερινοί ευεργέτες θέλουν να το υλοποιήσουν και δε τους αφήνουν; Γιατί εθνικά και πνευματικά είναι σήμερα απαραίτητη η εκπλήρωσή του ;        http://enromiosini.gr/logos_romaiikos

Get Adobe Flash player

 

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ ΑΛΛΩΣ Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ 14.6.2017

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

ΑΛΛΩΣ Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ

14.6.2017

 

1.Στὶς ζοφερώτατες ἡμέρες, ποὺ διερχόμεθα «πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν· οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός.» (Ρωμ. 3, 12).

Ὅλοι χρησιμοποιοῦν τὴν ξύλινην γλῶσσαν τῆς διπλωματίας καὶ τῶν πολιτικάντηδων  καὶ ὄχι τὴν ὠμὴ ρεαλιστικὴ γλῶσσα τῆς ἀληθείας.

Εὐτυχῶς, ὅμως, ὑπάρχουν καὶ δυνάμεις ἀντιστάσεως ἀκόμη. Εἶναι μερικὲς ἐξαιρέσεις ποὺ ἔχουν  τὸ σθένος καὶ τὸν ἡρωισμὸν νὰ πηγαίνουν κόντρα πρὸς τὸ ρεῦμα καὶ νὰ μὴ ἀκολουθοῦν τὰ ἑκάστοτε ρεύματα, ὅπως κάνουν οἱ φελλοί, οἱ παλακίδες, οἱ ἀνώμαλοι, τὰ πτώματα καὶ τὰ περιττώματα.

 

2.Μιὰ τέτοια δύναμις ἀντιστάσεως καὶ ἕνας, ποὺ ἔχει θάρρος καὶ παρρησία εἶναι ὁ ἔγκυρος καὶ ἔγκριτος «Στύλος τῆς Ὀρθοδοξίας» καὶ ὁ ἀκάματος καὶ εὐσυνείδητος θεολόγος καὶ δημοσιογράφος κύριος Διονύσιος Μακρῆς. Ἀγωνίζεται νὰ λέγῃ τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους μὲ μέγιστο κίνδυνο νὰ τὸν κυνηγήσουν κάποια ὥρα οἱ ἄρρωστοι ἄνθρωποι, οἱ ἀνώμαλοι καὶ ἀνώμαλες, νὰ συλληφθῇ παραδείγματος χάριν, κάποια Παρασκευὴ βραδάκι (ὅπως πρὸ μηνῶν προσπάθησαν νὰ κάνουν μὲ τὸν ἑλληνόψυχο Σεβασμιώτατο Πειραιῶς κ. Σεραφείμ),  γιὰ νὰ διανυκτερεύσῃ στὰ κρατητήρια τῆς Ἀστυνομίας καὶ νὰ πάῃ αὐτόφωρο τὴν Δευτέρα.

 

3.Τὰ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων μὲ τοὺς διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας δημοσιογράφους ἔχουν πετύχει νὰ ἀντιστρέφουν τὴν πραγματικότητα :

Νὰ βαπτίζουν τὸ σκότος γιὰ φῶς, τὸ πικρὸ γιὰ γλυκὸ κ.ο.κ.

Νὰ ἐπιβάλλουν μέσῳ τῆς «δαμοκλείου σπάθης», τῆς διαγραφῆς εἰς τοὺς βουλευτάς των, νὰ μὴ ψηφίζουν, κατὰ συνείδησιν, ἀλλὰ νὰ ἀναφωνοῦν σὰν μαϊμοῦδες καὶ παπαγάλοι, ὅ, τι λέει ὁ ἀρχηγός τους -  κομματικὴ πειθαρχία.

Κατὰ τὸ δίκην «πετάει ὁ γαίδαρος πετάει» πείθουν τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ ἔθνους νὰ προχωροῦν στὸ παρασύνθημα: «ὄχι μόνον πετάει ὁ γάϊδαρος, ἀλλὰ καὶ ὅποιος τολμήσει νὰ ἰσχυρισθῇ, ὅτι δὲν πετάει ὁ γάϊδαρος, εἶναι ἕνας γάϊδαρος».

 

4.Οἱ ὑγιῶς ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ σκεπτόμενοι Ἕλληνες βαπτίζονται ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς εἰδεχθέστατους φασίστες καὶ διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, ὡς σκοταδιστές, μὲ «σκουριασμένες ἰδέες», ὡς ρατσιστές, ἐθνικιστές, ὀπισθοδρομικοί, θρησκόληπτοι καὶ λοιπὲς πρόστυχες καὶ ἀηδιαστικὲς λασπολογίες.

Αὐτοὶ οἱ αἰσχρότατοι διαβολεῖς καὶ συκοφάντες, δεξιοὶ καὶ ἀριστεροὶ τὰ βρίσκουν μεταξύ τους καὶ ὁμοθυμαδὸν καὶ ἐνορχηστρωμένα διασύρουν ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἐνσυνειδήτους, μὲ «ἀκέραιον χαρακτῆρα» ἀνιδιοτελεῖς κοινωνικοὺς ἐργάτες καὶ μὲ «ἔργα εὐποιΐας», διὰ τὴν εὐημερίαν καὶ τὴν πρόοδον τοῦ συνόλου, ὡς δῆθεν ἀντίθετους πρὸς τὸ κοινωνικὸν σύνολον καὶ τοὺς προβάλλουν καὶ διασύρουν, ὡς δῆθεν τὴν αἰτἰα τοῦ κακοῦ.

Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ψευδοδιανοούμενοι, οἱ δοκησίσοφοι, οἱ ἀνιστόρητοι, οἱ παθιασμένοι, ποὺ ἔχουν, ὡς δόγμα των «οὐ μὲ πείσεις, κἄν μὲ πείσῃς» ὁμοιάζουν σὰν μερικοὺς μεθυσμένους ἢ ἔχοντες μανία καταδιώξεως ἢ  ὑπνοβάτες, ποὺ ὁδηγοῦν ἀντίθετα σὲ λεωφόρους, ὅπως στὸ ἀνέκδοτο, ποὺ κάποιος ὁδηγοῦσε ἀντίθετα τὴν Ἀκαδημίας καὶ ἀκούει στὸ ραδιόφωνο : «Προσοχὴ- προσοχὴ ἕνας ὁδηγεῖ ἀντίθετα στὴν Ἀκαδημίας» καὶ διερωτήθηκε : «Τὶ ἕνας ! Ἐγὼ μετράω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, …».

Ἔτσι καὶ  αὐτοὶ οἱ δυστυχισμένοι, οἱ μεθυσμένοι κάὶ ἀφηρημένοι ἢ ψυχοπαθεῖς λέγουν : «τί ἕνας, σχεδὸν ὅλοι πηγαίνουν ἀντίθετα…», πιστεύοντας οἱ δυστυχισμένοι, ὅτι μόνον αὐτοὶ ὁδηγοῦν σωστά…

 

5. Γι’αὐτό, εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη, ὅλοι οἱ ὑγιῶς ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ σκεπτόμενοι Ἕλληνες νὰ συμπτυχθοῦμε, διότι «ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει», νὰ ἀντιπαραταχθῶμε σὲ αὐτούς, ποὺ ἀκολουθοῦν τὰ ἑκάστοτε ρεύματα, διότι  πιστεύουν οἱ δυστυχισμένοι, ὅτι μόνον αὐτοὶ ὁδηγοῦν σωστά...

 

Διαφορετικά, κινδυνεύομε νὰ πάθωμε «πνευμονικὸν οἴδημα» βαρυτάτης μορφῆς, ποὺ δὲν θὰ δύνανται νὰ μᾶς σώσουν ὅλοι οἱ πανεπιστήμονες πνευμονολόγοι, θεολόγοι, ψυχολόγοι, δάσκαλοι. Μόνον ρακένδυτοι μοναχοί, ποὺ δὲν πιστεύουν χρυσὸν, ἀλλὰ Χριστὸν καὶ δὲν ζοῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ γιὰ τὴν Ἐκλησία, ποὺ θηριομαχοῦν νυχθημερὸν ἐναντίον τοῦ ἀντικειμένου διαβόλου, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ μπορέσουν νὰ κάνουν ἐξορκισμούς, ποὺ νὰ πιάνουν καὶ νὰ λυτρωθῶμε ἀπὸ τὸν ἐξαφανισμό μας.

 

Ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι Του καὶ μὴ «χοιρινότερα»!

 

Ἄς ἀφουγκρασθοῦμε στὸ ΣΤΥΛΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ τοῦ Ἰουνίου 2017, ποὺ κυκλοφορεῖ στὰ περίπτερα, τὸν πλέον ἀποκαλυπτικὸ ΣΤΥΛΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ τῶν τελευταίων ἐτῶν, θέματα, ποὺ θὰ προκαλέσουν συζητήσεις καὶ ὅπου γιὰ πρώτη φορὰ ἀποκαλύπτονται σοβαρὰ πράγματα ποὺ εἴθισται νὰ ἀποσιωπῶνται.

 

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Τηλ.  210-3254321


 

3.10.14-Ολόκληρη η βιντεοσκόπηση του συμποσίου της 10.9.14 στο Πολεμικό Μουσείο
Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030 2103254321-2,    fax 210-3236978
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
ΑΦΜ 998406487 ΔΟΥ Ψυχικοῦ


ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 10.9.14ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΙ ΤΟΥ

ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ


ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΙΑ

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗ ELKHOURYKAI

ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΣ TV
3.10.2014
Χιλιάδες ἱστοσελίδες τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἐφημερίδες, περιοδικὰ καὶ λοιπὰ Μ.Μ.Ε., μέχρι καὶ ἀραβικῶν χωρῶν, περιγράφουν ἀκόμη τὴν κοσμοπλημμύρα.
Ἡ Ἐφημερίδα «Δημοκρατία» τὴν 4.10.2014 θὰ ἔχῃ τὸ 3ο δημοσίευμα της γιὰ τὴν ἐκδήλωσί μας.
Ἔτσι εὐελπιστοῦμε νὰ συγκινηθοῦν καὶ νὰ ραῒσουν οἱ καρδιὲς καὶ τῶν ἰθυνόντων Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, νὰ σταματήσουν ἐπὶ τέλους τὶς προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις καὶ τὶς κωλυσιεργεῖες καὶ νὰ ἀφυπνισθοῦν γιὰ τὸ καλὸ τῆς Κοινωνίας, τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας.
Μέχρι τώρα ἐνημερώσαμε τοὺς φίλους ἐπί μέρους.
Τώρα ἀναρτοῦμε τὴν πλήρη βιντεοσκόπισι, μὲ ὅλη την ἐκδήλωσι, ποὺ μᾶς τὸ ἔστειλε καθυστερημένα τὸ καὶ πάλι εὐγενῶς προσφερθὲν ΑΧΕΛΩΟΣ TV.

Καθυστέρησαν λόγῳ τῆς εἰς Κύριον ἐκδημήσεως τοῦ ἐκ τῶν ἰδιοκτητῶν τοῦ ΑΧΕΛΩΟΣ TV, μεγάλου κοινωνικοῦ, ἐθνικοῦ καὶ ὀρθόδοξου μαχητοῦ ἀειμνήστου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΚΑ. Δυστυχῶς ὁ Κύριος μᾶς τὸν ἐπῆρε πρόωρα εἰς τὰς αἰωνίους μονάς του. Ἐλπίζουμε ἀπὸ εκεῖ νὰ συνεχίσῃ νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ κάθαρσι κοινωνίας, ἐκκλησίας καὶ πολιτείας καὶ νὰ μεσητεύῃ εἰς τὸν Κύριον ὑπὲρ ἡμῶν.
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥς ἐπαναλαμβάνουμε :
Ὅλα τὰ ἔξοδα γιὰ τὴ πραγματοποίησι του τὰ ἀναλαμβάνουμε ἐμεῖς. Οἱ καθ’ ὕλην ὑπόχρεοι Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας νὰ μὴ δώσουν οὔτε μία δεκάρα.
Τὸ μόνον ποὺ ζητᾶμε εἶναι :
A) μν κκλησία ν πρωτοστατ ελογοσα,
B) ἡ δ Πολιτεία ν νομοθετ διευκολύνουσα
Θὰ εἶναι μέγιστο αἶσχος γιὰ τὴν Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία νὰ ἀγκαλιάζουν τῆν βιομηχανία ,,Καμικάζι,, καὶ τζιχαντιστῶν καὶ νὰ πολεμοῦν ἐμμέσως τὸ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.
Μόνον τοιουτοτρόπως θὰ σταματήσουν νὰ τρίζουν τὰ ὀστὰ τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ, Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, τοῦ ἀνεπανάληπτου Κυβερνήτη Ἰωάννη Καποδίστρια καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
Δὲν τὸ ὀνομάζουμε πλέον Τάμα τοῦ Ἔθνους, διότι ἀνεγκέφαλοι, ψευδοδιανοούμενοι καὶ ἀνιστόρητοι ταγοὶ τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως συνεχίζουν νὰ μᾶς κατατάσσουν στὰ κατάλοιπα τῆς χούντας, παρ’ ὅλον ποὺ ἔχουμε μὲ χιλιάδες σελίδες ἀποκρούσει αὐτὴ τὴν λασπολογία καὶ τὴν αἰσχροτάτη δυσφήμησί μας ἀλλὰ τὸ «παίζουν» κουφοί.
Ἡ λαϊκὴ παροιμία λέει «δὲν ὑπάρχει κουφότερος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ ἀκούσῃ». . .
Μὲ τὴν πραγματοποίησι αὐτοῦ θὰ ἀναζωογονηθῇ καὶ θὰ ἀναπτερωθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων. Ἔτσι θὰ γλυτώσουμε ἀπὸ τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου ποὺ μᾶς κατήντησαν οἱ ἀνεγέφαλοι ἰθύνοντες.
Ὅσοι διατείνονται ὅτι ἐμφοροῦνται ἀπὸ Ὀρθόδοξες καὶ Ἐθνικὲς ἀρχές, ἄς διαφωτίζουν καὶ τοὺς ἰθύνοντες, βομβαρδίζοντας τους μὲ τηλεφωνήματα, ε μαιλ, φάξ ἐπιστολές γιὰ νὰ σταματήσουν νὰ συνεχίζουν νὰ μᾶς ἐμπαίζουν.
Μόνον ἔτσι θὰ συνειδητοποιήσουν τὴ λαϊκὴ παροιμία ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ

   

5.9.16-Αγία & Μεγάλη Σύνοδος. Μία απάντησις σε όλα τα ερωτήματα: Μητροπολίτης Γόρτυνος κ. Ιερεμίας

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ :


ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ Κ. ΙΕΡΕΜΙΑΣ

«ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ»

 

5.9.2016


1. Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐλάχιστους μαχητὲς ὑπέρ τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας, τῆς ἀδιαφθόρου Οἰκογενείας καὶ τῆς ἀκεραίας πατρίδος εἶναι καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίας, αὐτὸς ὁ ταπεινὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, πνευματικὸ τέκνο τοῦ εἰς πάντα διαπρέψαντος θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου Καντιώτη, ἀειμνήστου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης.


2..Στὸ Κυριακάτικο ἐγκύκλιο κήρυγμά του τὴν Κυριακὴ 28.8.2016 ἀνέπτυξε ἐκλαϊκευμένα  «Τί εἶναι ἡ ἐκκλησία καὶ ποῖοι εἶναι ἐκτὸς ἐκκλησίας».


3. Ἐπειδὴ τὸ θέμα εἶναι λίαν ἐπίκαιρο καὶ οἱ περισσότεροι ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου ἔγιναν «ἀφωνότεροι ἰχθύος», διότι φοβοῦνται τοὺς ἰθύνοντες πολιτείας καὶ ἐκκλησίας καὶ τῆς καθεστηκυίας τάξεως, καὶ δὲν τοὺς ἒπιτρέπεται νὰ ἀποδείξουν ὅτι ἡ προσφάτως συνελθοῦσα σύνοδος στὸ Κολυμπάρι Χανίων Κρήτης ἦταν ἀνεπιτυχής, ἀναρτοῦμε τὸ κείμενο τοῦ Σεβασμιωτάτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλουπόλεως, γιὰ νὰ μὴ σκανδαλισθοῦν οἱ περισσότεροι ἁπλοϊκοὶ Χριστιανοὶ καὶ γιὰ νὰ ἀποφευχθῇ σχίσμα.


4. Οἱ ἑννέα Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι συνήρχοντο γιὰ νὰ καταδικάσουν αἱρέσεις. Ἡ τελευταία κατ΄ εὐφημισμό «μεγάλη σύνοδος» συνῆλθε γιὰ νὰ ἀμνηστεύσῃ ἀποσχισθεῖσες ἀπὸ τὴν Μία, Ἀγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ ἐκκλησία, τὴν Ὀρθοδοξία, καὶ νὰ τὶς ἀνακηρύξῃ ὡς ἰσότιμες ἀδερφές ἐκκλησίες. . .


5. Ἀπ΄ ὅ,τι ἐφοβοῦντο οἱ παλαίμαχοι τῆς ὀρθοδοξίας, ὡς παραδείγματος χάριν ὁ Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς, ὁ ἀείμνηστος πρώην Μητροπολίτης Δριυνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυρὸς Σεβαστιανός, ὁ πρώην Μητροπολίτης Ὕδρας, Σπετσῶν, Αἰγίνης καὶ Ἐρμιόνης κυρὸς Ἱερόθεος, ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιμανδρίτης Ἐπιφάνειος Θεοδωρόπουλος καὶ λοιπὰ μεγάλα ἀναστήματα τῆς Ὀρθοδοξίας, ζῶντες καὶ τεθνεῶτες, ἀκολουθοῦντες τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθόδοξη γραμμὴ τοῦ Ἐθνομάρτυρα καὶ Ἁγιομάρτυρα Πατροκοσμᾶ, ποὺ μᾶς διδάσκει  «τὸν Πάπα νὰ καταριέστε», δὲν ἐγλύτωσαν.


Προέβλεψαν ὅτι αὐτὴ ἡ «μεγάλη σύνοδος», ποὺ νοσταλγοῦσαν ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες οἱ ταγοὶ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐὰν δὲν καταδικάσῃ τὶς αἱρέσεις, ἀλλὰ τὶς «χαϊδεύει», τὶς ἀμνηστεύει  καὶ ἐρωτοτροπεῖ μετὰ τῶν αἱρετικῶν, δὲν θὰ εἶναι μεγάλη καὶ οἰκουμενική σύνοδος.


6. Ἂς εὐχηθοῦμε καὶ προσευχηθοῦμε μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς μας νὰ μὴ ἀποθαρρυνθοῦμε καὶ νὰ μὴ ἀποκάμνουμε καὶ κατασκανδαλιστοῦμε.

Ἀπεναντίας ἂς ἐλπίσουμε ὁ δομήτωρ τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ ἀναδείξῃ ἀκραιφνεῖς, ὀρθοδόξους ἡγέτες καὶ νὰ ποιμένουν ὀρθοδόξως καὶ αὐτὲς τὶς ἐκκλησίες, τῶν ὁποίων οἱ προϊστάμενοι τους συμμετεῖχαν στὴν ἐν λόγῳ Σύνοδο.


7.Κακῶς δὲν προσῆλθαν διάφοροι λόγιοι Ὀρθόδοξοι Ἱεράρχες, γιὰ νὰ βροντοφωνήσουν : «οὐκ ἔξεστι εἰς ὑμᾶς, συμμετέχειν καὶ ‘’χαϊδεύειν’’ τοὺς αἱρετικούς».


Τοὺς αἱρετικοὺς πρέπει νὰ τοὺς ἀνακαλοῦμε στὴν τάξι ἐφαρμόζοντες τὰ Γραφικά :

α) « αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδῶς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὤν αὐτοκατάκριτος » (Τίτ. 3, 10-11).


β) «βλέπετε τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε τὴν κατανομήν» (Φιλ. 3, 2).


γ) «καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε· τὰ γὰρ κρυφῆ γινόμενα ὑπ’ἀυτῶν αἰσχρὸν ἔστι καὶ λέγειν...» (Ἐφ. 5, 11-13).


δ) « Ἐὰν δ μαρτήσ ες σ δελφός σου, παγε καὶ λεγξον ατν μεταξ σο κα ατο μόνου. άν σου κούσ, κέρδησας τν δελφόν σου· ἐὰν δ μ κούσ, παράλαβε μετ σο τι να δύο, να π στόματος δύο μαρτύρων τριν σταθ πν ῥῆμα· ἐὰν δ παρακούσ ατν, επ τ κκλησί· ἐὰν δ κα τς κκλησίας παρακούσ, στω σοι σπερ θνικς κα τελώνης. μν λέγω μν, σα ἐὰν δήσητε π τς γς, σται δεδεμένα ν τῷ ορανῷ, κα σα ἐὰν λύσητε π τς γς, σται λελυμένα ν τῷ οραν.» (Ματθ. 18, 15-18).

ε) «δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα καὶ οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται ἐν ὑμῖν. (Α΄ Κορ. 11,19).

Καὶ πληθώρα ἄλλων χωρίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ τῆς ὀρθοτομούσης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας –τῶν Ἁγίων Πετέρων.


Ἄν δὲν συμμετεῖχε ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς στὴν Φεράρα, θὰ εἴχαμε γίνει ὅλοι παπικοί.

Καὶ ὁ Πάπας ἐστέναζε : «Μάρκος οὐκ ὑπέγραψε, οὐδὲν ἐπετύχαμε»


8. Ὅλα αὐτὰ τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων εἶναι μελετημένα μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια, γιὰ νὰ μετατρέψουν τὴν Ἑλλάδα μας σὲ χώρα Πομπηίας καὶ Σοδόμων καὶ Γομόρων.


9. Μερικὰ πράγματα πρέπει νὰ λέγωνται μὲ τὸ ὄνομὰ τους.


Π.χ.  νὰ λέγεται  ὅτι :


στοὺς μετανάστες ὑπάρχουν καὶ λαθρομετανάστες, ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι «καμουφλαρισμένοι» πράκτορες τῆς Τουρκίας, ἀκόμη καὶ τζιχαντιστές,


ὁ ἀντιρατσιστικὸς νόμος εἶναι «φίμωτρο»  (γιὰ τὸν ὁποῖο, δυστυχῶς, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας κ. Κονιδιάρης ἐτόνιζεν : «οὐδὲν τρωτὸν βρίσκει ἡ Ἐκκλησία στὸν ἀντιρατσιστικό νόμο»,


γιὰ τὴν μάστιγα ἀποδημίας Ἐλλήνων ἐπιστημόνων,


ὅτι ὁ βαρύτατα φορολογούμενος φτωχὸς Ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει ὑποθηκεύσει-ἐπιβαρύνει καὶ τὰ δισέγγονὰ του γιὰ τὰ τρισκατάρατα μνημόνια καὶ ὑφίσταται μία ἄγρια φορολογία.


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΣΟΒΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΝΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΟΥΝ - ΑΝΑΡΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ Κ. ΙΕΡΕΜΙΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

www.fotgrammi.gr
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΑΣ, ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

ΚΑΤΗΧΗΣΗ


Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Kυριακή 28 Αὐγούστου 2016

Χριστιανοί μου,


1. Ἐμεῖς ὅλοι πού εἴμαστε σήμερα ἐδῶ στήν θεία Λειτουργία, ἀλλά καί οἱ ἄλλοι οἱ χωριανοί μας, πού γιά κάποιο λόγο δέν ἦλθαν, εἴμαστε «ἀδελφοί» καί ἀποτελοῦμε μία οἰκογένεια. Ἡ οἰκογένειά μας αὐτή λέγεται «Ἐκκλησία». Ναί! Ἐκκλησία εἶναι ἡ οἰκογένεια τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ. Καί γιά νά τό πῶ πιό ἁπλᾶ, Ἐκκλησία εἶναι «ἡ Ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ», στήν ὁποία χωρᾶμε ὅλοι. Ἡ Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἅγιο καί πανάγιο πράγμα, γιατί εἶναι θεῖο κατασκεύασμα. Δέν τήν ἔφτιαξαν οἱ παπάδες, ὅπως λένε μερικοί ἀκατήχητοι καί ἀσεβεῖς, ἀλλά τήν Ἐκκλησία τήν δημιούργησε ὁ Χριστός, γι᾽ αὐτό δέν πρόκειται ποτέ νά καταλυθεῖ. Πολλοί πολέμησαν καί πολεμοῦν τήν Ἐκκλησία, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία μένει καί θά μένει αἰώνια, γιατί ἔχει Ἱδρυτή τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Θεό!

2. Ἡ θύρα, ἡ πόρτα, ἀπό τήν ὁποία περνᾶμε γιά νά μποῦμε στήν Ἐκκλησία εἶναι τό βάπτισμα. Ὅλοι ἐμεῖς λοιπόν ἀνήκουμε στήν Ἐκκλησία, γιατί εἴμαστε βαπτισμένοι ἀπό κανονικό, ἀπό ὀρθόδοξο ἱερέα καί γεννηθήκαμε χριστιανοί, μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπό τήν Ἐκκλησία μας αὐτή ξέφυγαν μερικοί, ἀποκόπηκαν ἀπ᾽ αὐτήν, γιατί ἔκαναν ἄλλο «πιστεύω» καί φαντάστηκαν ἄλλες διδασκαλίες, διαφορετικές ἀπ᾽ αὐτές πού διατύπωσαν οἱ θεόπνευστοι ἅγιοι Πατέρες. Αὐτοί εἶναι οἱ Παπικοί πρῶτα καί οἱ Προτεστάντες ἔπειτα.


3. Αὐτοί, λοιπόν, οἱ Παπικοί καί οἱ Προτεστάντες, ἀφοῦ ἀποκόπηκαν ἀπό τήν Ἐκκλησία, πού ἔχει τήν σωστή διδασκαλία, δέν μποροῦν νά λένε ὅτι ἀποτελοῦν Ἐκκλησία. Αὐτοί βέβαια ἔτσι τό λένε, ἀλλά καί ἡ κοινή λογική δέν μπορεῖ νά τό δεχθεῖ αὐτό. ᾽Αφοῦ διαφοροποιήθηκαν ἀπό τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, δέν ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία. Οἱ Παπικοί καί Προτεστάντες θά εἶναι καί θά γίνουν πάλι Ἐκκλησία, ὅταν μετανοήσουν γιά τίς πλάνες τους καί ἔτσι μετανοημένοι ζητήσουν νά ξαναγυρίσουν στήν Ἐκκλησία ἀπό τήν ὁποία ἀποκόπηκαν. Καί αὐτό βέβαια, τό νά μετανοήσουν, δηλαδή, οἱ Παπικοί (τούς λένε καί «Καθολικούς») καί οἱ Προτεστάντες καί νά ἐπανέλθουν πάλι στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπό τήν ὁποία κόπηκαν, αὐτό, λέω, ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι πολύ τό θέλουμε καί τό ἐπιθυμοῦμε καί προσευχόμαστε ὁλόθερμα γι᾽ αὐτό. Τώρα ὅμως, ἀμετανόητοι ὅπως εἶναι αὐτοί μέ τίς πλάνες τους, εἶναι ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία.


4. Τό κακό ὅμως, χριστιανοί μου, εἶναι ὅτι ὑπάρχουν μερικοί δικοί μας, καί μάλιστα ρασοφόροι καί μάλιστα ὑψηλοί ρασοφόροι, πού λέγουν τόν ἐντελῶς ἀθεολόγητο λόγο ὅτι καί οἱ Παπικοί εἶναι «Ἐκκλησία». Μή χειρότερα Χριστέ καί Παναγιά!... Ὄχι, δέν εἶναι οἱ Παπικοί καί οἱ Προτεστάντες καί γενικά ὅλοι οἱ αἱρετικοί, ὄχι δέν εἶναι Ἐκκλησία. Σεῖς, χριστιανοί μου, πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας μας, σεῖς λέγω, ἀντίθετα ἀπό αὐτούς τούς φιλοπαπικούς καί μεταπατερικούς κληρικούς, ἐπιθυμῶ νά πιστεύετε σταθερά αὐτό πού βλέπω καί ἀκούω ὅτι πιστεύετε. Ὅτι, δηλαδή, ΜΙΑ εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Αὐτή εἶναι ἡ «ΜΙΑ, γία καί Καθολική κκλησία», γιά τήν Ὁποία μιλᾶμε στό «Πιστεύω» μας. Οἱ Καθολικοί καί οἱ Προτεστάντες εἶναι αἱρετικοί, ἀποτελοῦν μία κοινότητα, μία δική τους συναγωγή, ἀλλά δέν εἶναι Ἐκκλησία, μέ τήν ἔννοια πού τό ζήσαμε σήμερα ἐμεῖς ἐδῶ στήν θεία Λειτουργία. Γιατί τό τί εἶναι Ἐκκλησία τό γευόμαστε στήν θεία Λειτουργία. Ὅτι δέ αὐτό εἶναι ἀλήθεια φαίνεται ἀπό τό 11ο κεφάλ. τῆς Α´ πρός Κορινθίους ἐπιστολῆς του ὅπου μιλάει γιά τήν σύναξη, τήν συγκέντρωση τῶν πιστῶν γιά τήν Θεία Εὐχαριστία. Καί γιά τήν σύναξη αὐτή λέει «συνερχομένων ὑμῶν ΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» (στίχ. 18). Ἀφοῦ μέ τούς Παπικούς δέν μποροῦμε νά τελέσουμε μαζί τήν Θεία Λειτουργία, ἄρα αὐτοί δέν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία.


Μέ πολλές εὐχές

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

 

24.11.16-Ο τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος εξεδήμησε εις Κύριον

 

Η ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ

ΜΕΓΑΣ «ΕΡΑΣΤΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΞΕΔΗΜΗΣΕ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ


24.11.2016


1. Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κωστὴς Στεφανόπουλος μᾶς εἶχε κάνει τὴν τιμὴ καὶ προσῆλθε στὰ ἔργα εἰς μνήμη Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου στὴν Ἀροανία Καλαβρύτων.


Κατὰ τὴν ὑποδοχή του


2. Μὲ «ἀνοικτὸ τὸ στόμα» ἀναφωνοῦσε :

« ἀνθρώπινο ἢ θεῖο χέρι τὰ κατεσκεύασε αὐτά ; ».


3. Στὸ βιβλίο ἐπισκεπτῶν ἀνέγραψε ἰδιοχείρως :


 

 


Ἐκφραστικὴ φωτογραφία ἀπὸ τὸ Πνευματικὸ Κέντρο


4. Ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν μᾶς ἀπέστελνε διάφορα μικροποσὰ ἀποδεικνύοντάς μας ἐμπράκτως τὴν ἀμέριστη ἠθικὴ συμπαράστασί του.


5. Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὁ φιλεύσπλαχνος καὶ φιλάνθρωπος Θεός μας νὰ τὸν ἀναπαύῃ εἰς τὰς αἰωνίους Αὐτοῦ μονὰς καὶ οἱ ἀγαπητοὶ οἰκεῖοι του νὰ εἶναι πάντοτε καλὰ καὶ τὸν ἐνθυμοῦνται.


6. Ὑπῆρξε μέγιστος πατριώτης μὲ ἦθος, χαρακτῆρα, εὐπρέπεια, εὐσυνειδησία καὶ εὐποιΐα καὶ γιὰ αὐτὸ τὸν ἀγάπησαν ὅλοι οἱ νουνεχεῖς Ἕλληνες μὲ ὑγιὲς ὀρθόδοξο φρόνημα γιὰ ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία, ἀλώβητη Οἰκογένεια καὶ ἀκέραια ἐλεύθερη Πατρίδα.


7. Εἶχε θάρρος, παρρησία καὶ τὸ σθένος νὰ τὰ πῇ «ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια» καὶ στὸν πλανητάρχη Κλίντον, τόσο γιὰ τὴν ἀδικία, ποὺ ἐγένετο εἰς βάρος κατὰ τῆς νικήτριας Ἑλλάδος κατὰ τὸν Α΄ καὶ Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, ὅσο καὶ γιὰ τὴν «ὠμή» ἐπέμβασι τοῦ βάρβαρου καὶ ἄξεστου Ἀτίλλα (τῆς Τουρκίας) στὴν Κύπρο γιὰ δῆθεν ἀποκατάστασι τῆς τάξης καὶ τοῦ Δημοκρατικοῦ Πολιτεύματος μὲ ἀποτέλεσμα 180.000 Ἑλληνοκύπριοι νὰ ἀπομακρυνθοῦν βιαίως ἀπὸ τὶς ἑστίες τους, τὶς ὁποῖες καὶ ἔχασαν.


8. Τόσο ὁ Πλανητάρχης, ὅσο καὶ οἱ δῆθεν δημοκρατικοὶ ὀργανισμοὶ ἐμμέσως ἢ ἀμέσως ἐνισχύουν τὴν ἀποθράσυνσι τῆς Τουρκίας καὶ ἐπὶ 42 ἔτη ὄχι μόνο κρατάει σκλαβωμένη τὴν Κύπρο μας, ἀλλὰ καὶ καθημερινῶς θρασύτατα ἀπειλεῖ τὴν Ἑλλάδα μας, μὲ ἀποκορύφωμα τὶς πρόσφατες τραγικὲς ἐξελίξεις.


9. Εἶναι μέγιστο αἶσχος, ὄχι μόνο γιὰ τὸν Πλανητάρχη και τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἰθύνοντες (τὸ ἀνθρωπάκι Σημίτης καὶ ἄλλοι ἐξωμότες καὶ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων), οἱ ὁποῖοι ἔφθασαν μέχρι τοῦ σημείου νὰ ἀναφωνοῦν: εὐχαριστοῦμε ἐπισήμως τὶς ΗΠΑ.


10. Ἡ προσφώνησι τοῦ εὐθαρσοῦς καὶ μεγάλου πατριώτου Κωστῆ Στεφανοπούλου πρὸς τὸν Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον τὴν 19.11.1999 θὰ πρέπῃ νὰ ἀναγραφῇ στὰ ἱστορικὰ βιβλία γιὰ τοὺς μαθητὲς τῶν Δημοτικῶν Σχολείων καὶ Γυμνασίων τῆς Ἑλλάδος, γιὰ νὰ ὀνειδίζωνται ἰδιοτελεῖς διάδοχοί του.


11. Και ἐὰν κάποτε θεσπισθῇ ἐπὶ τέλους καὶ οἱ Πρόεδροι τῆς Δημοκρατίας νὰ ἐκλέγωνται ἀπὸ τὸν λαὸ τῆς Ἑλλάδος καὶ ὄχι ἀπὸ ἀσυνείδητους, ἰδιοτελεῖς καὶ ἀνεγκέφαλους πολιτικούς, τότε νὰ ἐκλέγωνται ἔντιμοι, ἠθικοί, ἐνάρετοι, μὲ ἀκέραιο ἦθος, ὀρθόδοξοι, Ἑλληνόψυχοι καὶ Ἑλληνολάτρες, προσωπικότητες καὶ ὄχι ἀνδρείκελα, ποὺ ὀμνύουν γῆ καὶ ὕδωρ, γιὰ νὰ ἀνέλθουν καὶ νὰ «κολλήσουν» στὸν θρόνο τῆς Προεδρίας.


12. Πρέπει νὰ θεσπισθῇ καὶ νομοθέτημα οἱ Ἕλληνες πολίτες διὰ δημοψηφισμάτων μὲ ἄνω τῶν 50% τῶν ψηφιζόντων, νὰ ἀπαιτοῦν τὴν καθαίρεσι καὶ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ἐὰν ἐν τῷ μεταξὺ ὁμόσει γῆ καὶ ὕδωρ στὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ τοὺς ἀντιχρίστους.


13. Γιὰ τοῦτο εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐπιστρατευθοῦν ὅλες οἱ δυνάμεις, ποὺ ἐμφοροῦνται ἀπὸ ἀκραιφνῆ ὀρθόδοξη πίστι, ἀλώβητη Οἰκογένεια καὶ ἀκεραία ἐλευθέρα Ἑλλάδα, νὰ διαφωτίσουν τοὺς Πανέλληνες ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ νὰ  διεκδικοῦν τὰ δικαιώματά τους.

Νὰ μὴ ψηφίζουν ἀκόμη καὶ τὸν Πρόεδρο διάφορα κόμματα, διότι οἱ κομματάρχες ὁδηγοῦν τοὺς Βουλευτὲς σὰν «τὰ γαλιά» νὰ ψηφίζουν ἀκόμη καὶ παρά συνείδησιν, διαφορετικὰ ἐπέρχεται ὁ «πέλεκυς» τῆς διαγραφῆς.


14. Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὁ Θεὸς νὰ φώτισε τὸν ἀείμνηστο Πρόεδρο Κωστὴ Στεφανόπουλο, νὰ μετανόησε, διότι προφανῶς πιέστηκε ἀπὸ τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις νὰ μὴ υἱοθετήσῃ καὶ ἀξιοποιήσῃ τὰ 3.250.000 ὑπογραφὲς τῶν Ἑλλήνων ἐναντίον τῶν ἀντίχριστων νομοσχεδίων γιὰ ταυτότητες, κάρτα τοῦ πολίτη κ.λπ. καὶ ἰδιοτελεῖς καὶ πλανεμένοι διάδοχοί του νὰ τὰ ὑπογράφουν καὶ νὰ τὰ ἐπιβάλλουν στοὺς Ἕλληνες πολίτες.


ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ

ΤΟΥ ΑΙΜΝΗΣΤΟΥ

ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

   

σελίδα 9 απο 91

Developed by © mpistiries.com