Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

ΑΓΑΛΙ ΑΓΑΛΙ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΓΟΥΡΙΔΑ ΜΕΛΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 13.12.16

ΑΓΑΛΙ – ΑΓΑΛΙ ΤΗΣ ΑΓΟΥΡΙΔΑΣ ΤΟ ΖΟΥΜΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΛΙ

ΤΡΩΓΟΝΤΑΣ ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΟΡΕΞΗ

Ὅπως ἀναφέρονται στὴ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»

καὶ στὸ «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΛΟΓΟ»

 

13.12.2016


1. Ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, οἱ γενίτσαροι τοῦ πνεύματος καταντοῦν ἑκατομμύρια φορὲς πιὸ ἐπικίνδυνοι ἀπ᾿ ὅ,τι οἱ «γενίτσαροι» τῆς ξιφολόγχης.


2. Π.χ. οἱ ἀναρχικοί, οἱ ἐξτρεμιστές, οἱ μαρξιστές-λενινιστές, οἱ ἀναρχικοί, οἱ μπαχαλάκηδες, οἱ χαοτικοί, οἱ ἐξωκοινοβουλευτικὲς ὀργανώσεις, οἱ ἐξτρεμιστὲς μουσουλμάνοι, οἱ τζιχαντιστές, οἱ φανατικοὶ τοῦ κράτους ISIS, οἱ μασῶνοι, οἱ σιωνιστὲς καὶ λοιπὰ «φροῦτα» τῆς ἐποχῆς μας δὲν σέβονται οὔτε ἱερά, οὔτε ὅσια, οὔτε θεσμούς, οὔτε σύμβολα, οὔτε πατρίδα, οὔτε θρησκεία. Ἀκόμη καὶ αὐτὸς ὁ σχιζοφρενὴς νέος Χίτλερ, ὁ εἰδεχθέστατος σουλτάνος, Ταπὶτ Ἐρντογὰν, ὁ ἐξτρεμιστὴς «γενίτσαρος» ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος διὰ τῶν ὀργάνων του λέγει, θὰ κατεβάσουν τὶς ἑλληνικὲς σημαῖες ἀπὸ ἑλληνικὰ νησιὰ καὶ θὰ τὶς στείλουν μὲ κούριερ στὴν Ἑλλάδα. Ἀντιθέτως Ἕλληνες γενίτσαροι «ἐθνοπατέρες» καταθέτουν καὶ νομοσχέδιο, διὰ νὰ μὴ διώκωνται οἱ ἀνωτέρω, ποὺ ποδοπατοῦν καὶ καῖνε τὶς ἑλληνικὲς σημαῖες σὰν «κουρελόπανα».


3. Μάλιστα δὲ καὶ παιδιὰ δεξιῶν πολιτικῶν, στρατηγῶν, ἀστυνομικῶν διευθυντῶν καὶ λοιπῶν φρονοῦν τὰ ἴδια, διότι καὶ αὐτοὶ εἶναι ἐξωμότες, πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ὡς π.χ. τοῦ Henry Kissinger, τοῦ Georg Soros καὶ λοιποὶ σιωνιστὲς ἀπὸ τὰ πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆς Σιῶν μέχρι καὶ σήμερον διεπίστωναν ὅτι δὲν μποροῦν νὰ ἐξαθρώσουν καὶ νὰ κατακρημνίσουν πλήρως τὶς αἰώνιες ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀξίες τῆς φυλῆς μας, ἀδιάφθορο Οἰκογένεια, ἀκεραίαν καὶ ἐλευθέρα Πατρίδα καὶ ἀνόθευτο Ὀρθοδοξία, χάριν τῶν ὁποίων μέχρι τοῦδε διατηρήσαμε τοὺς πυλῶνες τῆς φυλῆς μας, ὁμότροπον, ὁμόγλωσσον, ὁμόθρησκον, ὅμαιμο.


4. Ὅμως τὰ τελευταῖα ἔτη ἔχουν πετύχει δυστυχῶς διὰ τῆς ἀθρόας προσφορᾶς ἀφθονοτάτων – αἰσχίστων θεαμάτων τὰ «χαζοκούτια» καὶ λοιπὰ Μ.Μ.Ε. νὰ ἀποπροσανατολίζουν τὸν λαὸν καὶ ἰδίως τοὺς νέους, καὶ ἄλλοτε μὲν ἐφαρμόζοντας τὸ «Τσοβόλα δώστα ὅλα» νὰ ἀποχαυνώνουν καὶ νὰ ἀπονευρώνουν τὸν λαὸν σὲ μαλάκια ζῶα – τὸν ὑπερκαταναλωτισμὸ καὶ ἄλλοτε δὲ νὰ τοῦ στεροῦν καὶ τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο καὶ νὰ τὸν ὁδηγοῦν στὴν ἀπόγνωσι, τὴν ἀβεβαιότητα, τὸ ἄγχος καὶ τὶς αὐτοκτονίες.


5. Οἱ ντόπιοι καὶ διεθνεῖς «τοκογλύφοι», οἱ «ἀετονύχηδες» καὶ οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ τὸ καρτὲλ τῶν τραπεζιτῶν, ποὺ κατήντησαν νόμιμοι λήσταρχοι, ἀπομυζοῦν σὰν λαίμαργες βδέλλες καὶ τὴν τελευταία ἰκμάδα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.


6. Μόνον ἡ οἰκογένεια Ρότσιλντ, ποὺ βασιλεύει στὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ 1841 καὶ στὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ 1927 ἔχει κέρδη ἄνω τῶν 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ἡμερησίως ! ! ! ! !


7. Οἱ ἐθνοπατέρες συνεχίζουν τὰ ὄργια καὶ τὶς σπατάλες, βολεύοντας πρῶτα τὰ «γένια» τῶν συγγενῶν καὶ πολιτικῶν ὁπαδῶν συνεχίζοντες νὰ διορίζουν ἀπὸ τὸ «παράθυρο» «παράσιτα», ὡς π.χ. στὴν ΕΡΤ σὰν νὰ μὴ ἔφθαναν τὰ λίαν δυσβάστακτα θαλασσοδάνεια ἀπὸ τοὺς «φίλους μας» ἔναντι ὑποθηκεύσεως τῶν πάντων καὶ ξεπουλήματος τῶν πάντων, ὡς π.χ. :


α) τὰ τυχερὰ παιγνίδια (ΟΠΑΠ) τοῦ μεγίστου τζογαδόρου, ποὺ λέγεται κράτος, ἔναντι πινακίου φακῆς, ποὺ θὰ εἰσέπραττε μόνο ἀπὸ τοὺς φόρους μέσα σὲ 2-3 χρόνια.

β)  νὰ ξεπουλᾶν στοὺς Τούρκους καὶ τοὺς Ἄραβες ἔναντι πινακίου φακῆς τὸν ὄρμο Βουλιαγμένης γιὰ 390.000.000 Εὐρώ.

γ) τὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος γιὰ 90.000.000 Εὐρώ, ἐνῷ μόνον τὸ κεντρικὸ κατάστημα τῆς Ἀγροτικῆς κοστίζει ἄνω τῶν 90.000.000 Εὐρώ.

Ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι στὴν Ἀγροτικὴ Τραπέζα τῆς Ἑλλάδος εἶναι ὑποθηκευμένες ὅλες οἱ εὔφορες γαῖες τῆς Ἑλλάδος.

δ) τὸ τεράστιο ,,φιλέτο,, τοῦ παλαιοῦ Ἱπποδρομίου τὸ παρεχώρησαν στὸ «Ἵδρυμα Νιάρχου», καὶ ἀπὸ τέλος τοῦ ἔτους 2016 ἑκατοντάδες ἐργαοϋπαλληλικὸ προσωπικό, καθὼς καὶ προσωπικὸ τοῦ Πάρκου «Σταῦρος Νιάρχος» θὰ βαρύνουν τὸν βαρύτατα φορολογούμενο ἑλληνικὸ λαό, ἀπαθανατίζοντας τὸ ὄνομα «Σταῦρος Νιάρχος» καὶ μὲ ἀγάλματα.

ε) Τὰ 15,5 στρέμματα τοῦ Ἑλληνικοῦ τὰ ἐδώρισαν στὶς ἐπιχειρήσεις Λάτση ἔναντι 700.000.000 Εὐρώ, ποὺ θὰ πληρώνωνται μετὰ ἀπὸ 30 – 40 χρόνια μὲ δόσεις.

Πολιτεία δὲ εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ κάνῃ ὑπόγειες διαβάσεις ὅλων τῶν ὀχημάτων πρὸς Σούνιο καὶ πρὸς Αθήνα γιὰ νὰ ἑνώνωνται οἱ ἐκτάσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ μὲ τὴν θάλασσα.

Διερωτώμεθα, μήπως αὐτὲς οἱ σήραγγες θὰ κοστίσουν, ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει, πολὺ περισσότερο στὸ Κράτος ἀπὸ ὅ,τι θὰ εἰσπράξῃ τὸ Κράτος ! ! ! ! !

στ) Λιμάνια καὶ ἀεροδρόμια ἐκποιοῦνται ἔναντι πινακίου φακῆς.

ζ) Ἀκόμη καὶ ἄλλες στρατηγικὲς ἐπιχειρήσεις, ὡς π.χ. ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΛ.ΤΑ., ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «μπαίνουν στὸ σφυρί» ὅσο καὶ ὅσο πρὸς ἡμεδαπὰ καὶ ἀλλοδαπὰ «τρωκτικά», ἀρκεῖ νὰ βουλευτοῦν ὅλοι οἱ «ἡμέτεροι» ὅλων τῶν παρατάξεων, διὰ νὰ ὑπάρχῃ ἰσορροπία καὶ ἁρμονία.


8. Ἀφοῦ καὶ ἡ πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία ἔχουν πλειοδοτήσει νὰ ὑπερθεματίζουν ὅτι οὐδὲν τρωτὸν εὑρίσκουν στὸν τρομονόμο, τοὺς ἀντιχριστιανικοὺς νόμους γιὰ τὸ οἰκογενειακὸ δίκαιο, υἱοθετήσεις τέκνων καὶ ἀπὸ τοὺς ἄρρωστους ὁμοφυλόφιλους, τὴν κάρτα τοῦ πολίτη, ὁ λαὸς εἶναι τόσον πολὺ συσκοτισμένος μὲ τὴν ἀνυπόφορη κατάστασι τῆς οἰκονομικῆς συγκυρίας, ὥστε δὲν ἔχει δυνάμεις ἀντιστάσεως.


9. Ἔτσι καθημερινῶς οἱ ἀντίχριστοι νόμοι ψηφίζονται, ἐπιβάλλονται, ἐφαρμόζονται καὶ κάπου κάπου κάνουν σπασμωδικὲς ἐνέργειες, κατόπιν ἑορτῆς, μερικοὶ τῆς Πνευματικῆς καὶ Θρησκευτικῆς ἡγεσίας, γιὰ νὰ βγοῦν ἀπάνω ἀπὸ τὸ λάδι ! ! ! . . .


10. Καὶ τώρα θεσμοθετεῖται ὅτι μόνον αὐτοὶ ποὺ θὰ κάνουν χρῆσι τραπεζιτικῶν καρτῶν θὰ ἔχουν φορολογικὲς ἀπαλλαγές.

Δηλαδὴ οἱ εὐλαβεῖς, ταπεινοὶ καὶ πιστοὶ Χριστιανοί, ἀρνούμενοι νὰ πάρουν τὶς κάρτες τῶν Τραπεζῶν, θὰ εἶναι πάλι οἱ «καρπαζοεισπράκτορες». Καὶ τὸ κακὸ θὰ προοδεύῃ μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο, τὸ δὲ καλὸ θὰ συρρικνώνεται μὲ ἀριθμητική.


11. Γιὰ τὰ καθημερινὰ προβλήματα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ δὲν προχωροῦμε στὴν ἀνάπτυξί τους, διότι ἡ ἐκδότρια- ἰδιοκτήτρια - Διευθύντρια κα Σοφία Ἀθανασοπούλου – Μπρεδήμα συνεχίζει τὰ βήματα καὶ τὴν παράδοσι τοῦ συζύγου της κ. Θεοδώρου Μπρεδήμα καὶ ἐπιλαμβάνεται ἑβδομαδιαίως παντὸς αἰσθητοῦ εἰς τὸ ἔγκριτο καὶ ἔγκυρο ἑβδομαδιαῖο φύλλο της ΜΕΣΣΗΝΙAΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, ὁ ὁποῖος αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα ἀναπτύσει γλαφυρὰ καὶ καταληπτὰ τὰ ἑξῆς θέματα :

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣ

ΤΟΝ «ΜΕΣΣΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟ»

ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ. Αναστάσιος επίτιμος δημότης Καλαμάτας.

-Σε απόγνωση οι ελαιοπαραγωγοί της Μεσσηνίας.

-Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Καλαμάτα και την Μεσσηνία γενικότερα

-Η περιφέρεια Πελοποννήσου παρέδωσε 2 ασθενοφόρα στο ΕΚΑΒ Καλαμάτας.

-Ενδιαφέρουσες ειδήσεις από τους Δήμους Πύλου, Μεσσήνης, Οιχαλίας κλπ


Εἶναι περιληπτικὰ καὶ λίαν διαφωτιστικά.


12. Συνιστῶμε ἐνθέρμως τὸν ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΛΟΓΟ ὄχι μόνον στὰ μέλη καὶ συνεργάτες τῶν φορέων μας

Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ

Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,

ἀλλὰ καὶ στοὺς φίλους καὶ θαυμαστὲς

τοῦ περιοδικοῦ μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ,

τῆς ἱστοσελίδας μας www.fotgrammi.gr

Facebook : Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή,

Twitter: @PANEL_TAMA


Γιὰ περισσότερες πληροφορίες

εἴτε στὴν ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ 210 3254321 - 2

εἴτε στὸ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΛΟΓΟ τηλ. 27210-22264.ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΞΩ ΑΠ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΑΡΧΙΣΕ Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΙΣ;23.5.17

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

«Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ»

ΑΡΧΙΣΕ Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΙΣ ;

23.5.2017

1.Μὲ τὸ ὑπ ἀριθμὸν 204/3.4.2017 ἔγγραφό μας, εἴχαμε προειδοποιήσει τὸν Μακαριώτατο καὶ τοὺς Ἁγίους Συνοδικοὺς ὅτι μέχρι τέλους Ἀπριλίου θὰ ἀναμέναμε ἀπάντησί τους  γιὰ τὸ μεγαλεπήβολο καὶ κολοσσιαῖο μνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτήρα Χριστό – τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

 

2. Παρ᾽ ὅλον ὅτι, δυστυχῶς, καὶ πάλι δὲν τύχαμε κατανοήσεως ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου καὶ τῶν Ἁγίων Συνοδικῶν, διότι δὲν ἐπικρατεῖ τὸ «δημοκρατικὸν συνοδικὸν σύστημα», ἀλλὰ τὸ «ἀρχιεπισκοπικό»  - ἡ πλειοψηφία αὐτῶν, πλὴν ἐνίων, ὑπερθεματίζει ὅ,τιδήποτε καὶ ἂν εἰσηγηθῇ  καὶ ἀποφασίζῃ ὁ Μακαριώτατος·

καὶ παρ᾽ ὅλον ὅτι οἱ ἄπειρες χιλιάδες τοῦ Χριστεπώνυμου πληρώματος (κλήρου καὶ λαοῦ) καταφέρονται δριμύτατα ἐναντίον μας καὶ μᾶς ρωτοῦν : «γιατί μᾶς κοροϊδεύετε καὶ δὲν προχωρεῖτε γιὰ τὴν ὑλοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους  ; ; ; »,

ἐν τούτοις κάναμε ὑπομονὴ μέχρι τώρα, προσευχόμενοι ἡ Παναγία Τριὰς νὰ φωτίσῃ καὶ τὸν Μακαριώτατο νὰ ἀνανήψῃ καὶ ἀπὸ κοινοῦ νὰ ὑπάρξῃ ἕνας καλόπιστος διάλογος. Ὅπου ὑπάρχει καλόπιστος διάλογος φυγαδεύεται ὁ διάβολος καὶ ὅπου δὲν ὑπάρχει διάλογος βασιλεύει ὁ διάβολος! ! ! . . .

 

3. Βάσει τῆς κειμένης νομοθεσίας (ἄρθρ.5 παράγρ. Ι τοῦ Νόμου 1943/1999), ὅλες οἱ ὑπηρεσίες ὑποχρεοῦνται ἐντὸς 60 ἡμερῶν νὰ ἀπαντοῦν σέ ἀναφορὲς καὶ αἰτήματα πολιτῶν καὶ σὲ περίπτωσι ἀρνητική, πρέπει νὰ εἶναι μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα ἀπόλυτα τεθεμελιωμένη ἡ ἄρνησή τους.

Ἐὰν αὐτό εἶναι ἐπιλήψιμον γιὰ ὃλες τὶς ὑπηρεσίες, οἱ ὁποῖες εἶναι «μπάχαλο» καὶ ἀντὶ νὰ ὑπηρετοῦν, κατατυραννοῦν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, δὲν θὰ ἔπρεπε ποτὲ ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία νὰ κατασκανδαλίζῃ τὸ ποίμνιόν της καὶ νὰ συμπεριφέρεται σὰν τοὺς τεμπέληδες, ἄνευ ἤθους ἐργασίας δημοσίων ὑπηρεσιῶν.

 

4. Μὲ τὸ 184/24.3.2017 ἔγγραφόν μας ἀγωνισθήκαμε νὰ ἀνακαλέσουμε τὸν κ. Αἰμίλιο Πολυγένη, ὑπεύθυνο τῆς ἱστοσελίδας «Ρομφαία» στὴν τάξι γιὰ αὐτὰ ποὺ ἔγραψε τὴν 9.3.2017.

(http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/13427-arxiepiskopos-exei-kourasei-to-thema-tou-tamatos-tou-ethnous)

 

Ὁ κ. Πολυγένης χαρακτηρίζεται ἀπὸ τοὺς περισσότερους ἀναγνῶστες του, ὡς μὴ ἀντικειμενικός, γράφοντας πάντα ὑπὲρ του Μακαριώτατου, παραβλέποντας ἀκόμη καὶ φανερὰ ἀνθρώπινα σφάλματά του καί χρησιμοποιώντας ἀβίαστα τήν φράση «ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου» !

Ὅλως περιέργως πασχίζει πάντοτε νὰ τὸν προασπίζη καὶ τὸν δικαιολογῇ καὶ σὲ λανθασμένες ἐνέργειες τοῦ  Μακαριωτάτου, ὁ ὁποῖος παρασύρεται προφανῶς ἀπὸ κακοὺς συνεργάτες του! ! ! . . .

 

5.  Ἄπειρα ὅμως μέλη, φίλοι, συνεργάτες καὶ θαυμαστές των σκοπῶν, τῶν δραστηριοτήτων καὶ τῶν προοπτικῶν  τῶν φορέων μας, Σωματείου «οἱ Φίλοι του Τάματος τοῦ Ἔθνους», Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Διορθοδόξου Συνδεσμοῦ «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» μᾶς «ἄνοιξαν τὰ μάτια» ! ! ! . . .

Μᾶς ἔδειξαν  τὸ βίντεο :

http://intv.gr/arxeio/eidiseis/item/apantisi-tou-makariotatou-arxiepiskopou-athinon-kai-pasis-ellados-k-k-ieronymou-gia-to-tama-tou-ethnous

καὶ ἐκεῖ δὲν πιστεύαμε στὰ μάτια μας. Διερωτώμαστε, μήπως πρέπει νὰ πᾶμε στὸν ὀφθαλμίατρο, δὲν πιστεύαμε στὰ αὐτιά μας καὶ διερωτώμαστε μήπως πρέπει νὰ σπεύσουμε  στὸν ὠτορρινολαρυγγολόγο, δὲν πιστεύαμε στὴ λογική μας καὶ διερωτώμαστε, μήπως ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀκούγαμε καὶ βλέπαμε ἦταν στὸν ὕπνο μας καὶ ὄχι στὸν ξύπνιο μας, μήπως ἦταν σατανικὲς ἐνυπνιάσεις καὶ φαντασιώσεις, μήπως  ὁ ἀντικείμενος ἡμῶν σατανᾶς βάλθηκε νὰ μᾶς ἐξουθενώςῃ καὶ νὰ μᾶς ρήξῃ στὰ βάραθρα τῆς καταπογοητεύσεως, τῆς ἀπελπισίας, τῆς ἀπιστίας καὶ νὰ μᾶς ὁδηγήσῃ μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια καὶ γεωμετρικὴ πρόοδο στὴν ἄβυσσο τῆς κολάσεως;;;

Πρὸς τοῦτο ἀναγκασθήκαμε νὰ δείξουμε τὸ ἐν λόγω βίντεο καὶ σὲ πολλοὺς ἄλλους ἀνθρώπους τῶν γραμμάτων, τῶν τεχνῶν, τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς θρησκείας. Κατ΄ ἀρχήν, καὶ αὐτοὶ οἱ πανεπιστημιακοὶ καὶ ἄνθρωποι τῆς τέχνης καὶ τῆς ἐπιστήμης, τῆς οἰκονομίας καὶ πετυχημένοι οἰκογενειάρχες ἐπίσης, δὲν πίστευαν καὶ μᾶς παρακάλεσαν νὰ τοὺς δώσουμε ἀντίγραφο τοῦ βίντεο, γιὰ νὰ τὸ δοῦν καὶ ἐνώπιον ἄλλων.

Καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ καθαρώτατα μυαλά, οἱ ταπεινοὶ καὶ εὐλαβεῖς ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ σκεπτόμενοι καὶ βιοῦντες Ἕλληνες, ἔχασαν κάθε ἰδέα μὲ τὰ λεγόμενα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας! ! ! . . .

 

6. Γιὰ νὰ μὴ νομίζουν κάποιοι, ὅτι εἴμαστε προκατειλημμένοι,  ἀναρτῶμε αὐτούσιο τὸ ἀνωτέρω ἀναφερόμενο κείμενο τῆς «Ρομφαίας» μὲ τὰ λεχθέντα ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου τὴν 8.3.2017  καὶ τὸ Video! ! ! . . .

Διαπιστώνουμε, ὅτι δὲν εἶναι ὅλα λόγια τοῦ κ. Πολυγένη, ἀλλὰ  φεῦ σχεδὸν ὅλα φαρμακερὰ λόγια καὶ χολὴ τοῦ Μακαριωτάτου καὶ ζητοῦμε συγγνώμη ἀπὸ τὸν κ. Πολυγένη! ! ! . . .

 

7.Παρακαλοῦμε εὐγενῶς, μελετῆστε ὅλοι καὶ συναγάγετε δίκαιους χαρακτηρισμοὺς καὶ συμπεράσματα ! ! !

Εὐχηθῆτε καὶ προσευχηθῆτε καὶ ἐσεῖς ὁ Θεὸς νὰ φωτίζη ὅλους μας, ἰδίως τὸν Μακαριώτατόν μας, νὰ δῇ τὴν ἀλήθεια, δηλαδὴ τὶς ἀγαθὲς προθέσεις μας, τὴν ἀνιδιοτέλεια μας, τὴν προσφορά μας.

Ὅλα αὐτὰ εἶναι φανερὰ ἀπὸ συμβολαιογραφικὲς πράξεις, προτάσεις νομοθετικῶν ρυθμίσεων, ἀποφάσεις Ὑπουργείων, ΦΕΚ καὶ λοιπὰ ἐπίσημα ἔγγραφα, καθὼς καὶ τὶς χιλιάδες συγχαρητήριες ἐπιστολὲς Ἑλλήνων καὶ ξένων Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων, ἱερέων καὶ προσωπικοτήτων, ποὺ ἔχουν ἐπανειλημμένως δημοσιευθῆ!!!...

Εὐχηθῆτε, ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ὁ Μακαριώτατος νὰ συμπεριφέρεται δίκαια, ἀντικειμενικὰ, πατρικὰ καὶ εἰλικρινῶς, νὰ ὁμιλῇ τὴν Ὀρθόδοξη γλῶσσα τῆς ἀληθείας καὶ ὄχι τῆς διπλωματίας καὶ τὴν πολιτικάντικη. Ἄν δὲν ἐπιθυμῇ νὰ βοηθήσῃ ἔστω καὶ κατ’ ἐλάχιστον, τουλάχιστον νὰ μὴ ἐφαρμοζωνται τὰ γραφικά:

α) «…ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.» (Ματθ. 23, 14),

β)«κινδύνοις., κινδύνοις .., κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις·» (Β΄Κορ. 11, 26).

γ) «οὐκ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.» (Β΄ Κορινθ. 9, 7).

δ) «μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ» (Πρὸς Κολασσαεῖς, 3, 9 )

ἤ ε) τὸ δημῶδες ἀνέκδοτο «νὰ προσευχόμεθα νὰ ψοφήσει ἡ κατσίκα τοῦ γείτονα». Νὰ προσευχόμεθα νὰ μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεὸς νὰ ἀποκτήσουμε καὶ μεῖς κατσίκα, γιὰ νὰ πίνουν καὶ τὰ δικά μας παιδιά γάλα,

καὶ νὰ μὴ ἀγνοοῦνται καὶ περιφρονοῦνται πληθώρα ἄλλων  θεϊκῶν ἐντολῶν, πατερικῶν συμβουλῶν καὶ λαϊκῶν ρήσεων! ! ! . . .

 

8. Ἄς πιστεύσουμε ἀκραδάντως στὸ ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει, μὲ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια, ἀπόλυτη διαφάνεια καὶ ἔμπρακτη ταπείνωσι! ! ! . . .

 

9. Κατωτέρω δημοσιεύουμε καὶ τὴν ἀντίκρουσι στὰ ἀπαράδεκτα καὶ ἀχαρακτήριστα λεγόμενα – γραφόμενα στὴν ἱστοσελίδα «Ρομφαία», ἐπειδὴ διαπιστώσαμε, δυστυχῶς, ὅτι τὰ περισσότερα ἐξ αὐτῶν εἶναι αὐτούσια λεγόμενα τοῦ Μακαριώτατου, πρὸς ἀποκατάστασι τῆς ἀλήθειας.

 

10.Τὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφο δὲν τὸ ἀποστείλαμε στὸν Μακαριώτατο, μήπως ὁ Μακαριώτατος συνετίζετο καὶ ἐσταματοῦσε νὰ λασπολογῇ ἐναντίον μας καὶ νὰ μὴ ἐκφράζεται μὲ τοιούτους χυδαίους λιβέλλους γιὰ ἰδεολόγους, οἱ ὁποῖοι μοχθοῦν μὲ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτη διαφάνεια, χωρὶς νὰ κομπορρημονοῦν. Ἀκόμη καὶ οἱ χειρότεροι ἐπαῖτες τῆς ὑφηλίου νὰ εἴμεθα, θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς συμπεριφέρεται μὲ κάποια εὐγένεια, κάποιο σεβασμὸ καὶ κάποια ἀξιοπρέπεια. Καὶ νὰ μᾶς ἔλεγε : «παιδιά μου ἔχουμε μόνον 10 παξιμάδια, πάρτε καὶ σεῖς τὸ 1/10 τὸ παξιμαδιοῦ, δηλαδὴ ἕνα ἀντίδωρο, καὶ ὁ Θεὸς νὰ τὸ εὐλογήσῃ νὰ σᾶς στηρίξῃ μέρες καὶ ἑβδομάδες ὁλόκληρες»!!!...

Ἐμεῖς ὅμως δόξα τῷ Θεῷ δὲν ζητήσαμε οὔτε ἕνα ψίχουλο ! ! !

 

11. Ὅπως πολλὲς φορὲς ἔχουμε τονίσει σὲ ὅλους, καὶ στὸν Μακαριώτατο, ὄχι μόνο τὸν Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ ἐκμεταλλευθοῦμε –  οὔτε κὰν διανοούμαστε κάτι τέτοιο σατανικὸ - ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸν περιβάλλοντα χῶρο, ποὺ φιλοδοξοῦμε νὰ ἀναδείξουμε σὲ πρότυπον ἀλσύλλιο, γιὰ τὴ δημιουργία πράσινων πνευμόνων, νὰ οἰκειοποιηθοῦμε καὶ νὰ ἀπαθανατίσουμε τὸ ὀνοματάκι μας, ὅπως εἴθσται μποροῦν νὰ πράττουν ψοφοδεεῖς καὶ ματαιόδοξοι.

Τὸ ἐν λόγω ἀλσύλλιο θὰ ὀνομασθῆ «Ἐπίγειος Παράδεισος – Ἐδέμ».

12.Πρὸς τοῦτο εἴμαστε διατεθειμένοι νὰ ἀφήσουμε καὶ συμβολαιογραφικὴ πράξη - διαθήκη καὶ τὴν τελευταία δεκάρα νὰ τὴν διαθέσουμε γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους! ! ! . . .

 

13. Τήν, μὲ ἀπερίγραπτες ψυχικὲς καὶ σωματικὲς ἀλγηδόνες, ἀλλὰ καὶ στερήσεις μιᾶς ζωῆς ὁλόκληρης, δημιουργηθεῖσα περιουσία μου, δὲν θὰ  τὴν διαχειρίζωμαι ἐγὼ ἀλλὰ ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου καὶ  τεσσάρων ἄλλων Μητροπολιτὼν καθὼς καὶ ταπεινῶν καὶ εὐλαβῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ ἑλληνόψυχων, μὲ ἀρίστη ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία ! ! ! . . .

 

14. Ἡ Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπή, θὰ ἐλέγχη αὐστηρότατα μὲ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτη διαφάνεια μέχρι καὶ τὴν τελευταία δεκάρα τῶν ἐξόδων καὶ ἐσόδων, τόσον τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν & Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ὅσον καὶ τὰ ἔσοδα καὶ ἔξοδα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους! ! !

 

15. Ὅλα τα ἔσοδα τοῦ χρυσωρυχείου, ποὺ θὰ ὀνομάζεται «παγκάριο» νὰ διατίθεται γιά:

α) συντήρησι τοῦ μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστὸν καὶ τῶν προσκτισμάτων του.

β)γιὰ ἀναστήλωσι ἱστορικῶν ἱερῶν ναῶν καὶ ἱερῶν μονῶν.

γ)γιὰ ἐξοπλισμὸ σχολείων καὶ συσσίτια ἀπόρων μαθητῶν καὶ φοιτητῶν.

δ) γιὰ πραγματοποίησι πρότυπου  ἀλσυλίου ποὺ δὲν θὰ ὀνομάζεται «Ἀναγνωστοπούλειον » ἀλλὰ «ἐπίγειος Ἐδέμ».

 

16. Προτιθέμεθα νὰ δημοσιεύσουμε  ὅλες τὶς ἐπιστολές μας πρὸς τὸν Μακαριώτατο, ποὺ δὲν ἀπαντήθηκαν.

 

17. Ἐὰν ὅμως ὁ Μακαριώτατος και τὴν ὑστάτη αὐτὴ στιγμὴ θελήσῃ νὰ παύσῃ νὰ κατατρέχῃ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, νὰ λασπολογῇ, νὰ διασύρῃ καὶ νὰ ἐμποδίζῃ τὸ μεγαλεπήβολο τοῦτο ἔργο, τὸ ὁποῖο ἔχουμε κατ’ἐπανάληψη ἐκτενέστατα ἀναπτύξει, τότε εὐχαρίστως νὰ σταματήσουμε τὶς δημοσιεύσεις τοῦ πλήθους τῶν ἀναπάντητων ἐπιστολῶν μας πρὸς τὸν Μακαριώτατο καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, γιὰ νὰ μὴ βλασφημῆται τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τοὺς ἀντιχρίστους καὶ ἐφαρμοσθῆ τὸ γραφικό: «τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι᾽ὑμᾶς βλασθημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι»(Ρωμαίους 2, 24) !!!...

 

Ἄς ἐφαρμόσωμεν τὸ «Ἀναστάσεως ἡμέρα καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ Πανηγύρει καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν, ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς, συγχωρήσωμε πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν Χριστὸς Ἀνέστη…».

 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Τηλ. 210-3254321

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ :

 1. Τὸ ὑπ ἀριθμὸν 204/3.4.2017 ἔγγραφό μας πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον
 2. Τὸ ὑπ ἀριθμὸν 184/24.3.2017 ἔγγραφόν μας πρὸς  τὴν ἱστοσελίδα Ρομφαία
 3. Ἀντίκρουσις σαθρῶν τρισαθλίων συκοφαντιῶν κατὰ τοῦ Τάματος.

 

 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

Ἕδρα: Ἀπόλλωνος 23Β 10557 Ἀθήνα

λληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή

Twitter: @PANEL_TAMA

Α.Φ.Μ. 090050859 * ΣΤ´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀθηνῶν

Εἰς προσοχὴν Μακαριωτάτου  Ἀρχιεπισκόπου

Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος

καὶ Πρόεδρον τῆς Δ.Ι.Σ.  κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ Β΄                                        

Φ. 210-3250349 καὶ 210-7272210

 

Ἐπιστολὴ ὑπ’ ἀριθμ. 204/3.4.2017 Ε.Μ.

Ἀριθμ. Πρωτοκ. Δ.Ι.Σ.  1665/3.4.17

Ἱ.Ἀρχιεπισκοπῆς  3508/4.4.17

 

 

Μακαριώτατε Εὐλογεῖτε,

 

ΘΕΜΑ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΑΣ ΔΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΝ  ΜΕΤΑ ΤΗΣ

ΥΜΕΤΕΡΑΣ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ

 

Ἀναφερόμενοι εἰς τὰς μέχρι τοῦδε ἐπικοινωνίας μας, Σᾶς ἀναφέρυμεν καὶ τὰ ἑξῆς :

 

ΠΡΩΤΟΝ

Πολὺ φοβούμεθα, ὅτι τινές συνεργάται Ὑμῶν δὲν Σᾶς ἐνημερώνουν σωστὰ καὶ διὰ τοῦτο ἀγνοεῖτε τὴν ἀλήθειαν. Ἐπὶ ὀκτὼ συνεχῆ ἔτη, εἰς μάτην παρακαλοῦμεν νὰ συναντηθῶμεν καὶ συνεργασθῶμεν ὀρθόδοξα, ἀλλὰ μόνον τρεῖς φορὰς συνηντήθημεν.

 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ

1.Κατὰ τὴν πρώτην συνάντησίν μας, μᾶς ἐθέσατε τὸ ἐρώτημα «τὶ ἔγιναν τὰ χρήματα τῆς ἑπταετίας τῶν συνταγματαρχῶν», ἐνῷ δὲν εἴχομεν καὶ δὲν ἔχομεν καμμίαν σχέσιν μὲ τὴν  χούντα.

2. Παρ’ὅλα αὐτὰ ἡμεῖς, λυπούμενοι πραγματικῶς διὰ τὴν παράλειψιν τῆς Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας νὰ ἐνεργήσουν, ἔχομεν κινήσει εἰς τὸν Ἄρειον Πάγον τὴν διαδικασίαν νὰ γίνουν ἐξονυχιστικαὶ ἀνακρίσεις, διὰ νὰ μὴ «κουκουλλωθῇ» καὶ αὐτὴ ἡ ὑπόθεσις.

 

ΤΡΙΤΟΝ

1.Σχετικῶς μὲ τὰς ἀναφοράς Σας, διὰ τὴν περιουσίαν μας, Σᾶς εἶναι αὕτη γνωστή, καθ᾽ ὅσον πολλάκις Σᾶς ἔχομεν ἐγχειρίσει τὸ ΦΕΚ 853 Β /25.9.1997 τῆς συστάσεως τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ὅπου σαφῶς καταγράφεται καὶ ἡ περιουσία του.

 

2.Εἰς τὸ ἔγγραφον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπ’ ἀριθμ. 192/321/12.2.2016, τὸ ὁποῖον ἀπεστείλατε εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν, Διεύθυνσιν Δημοσίας Περιουσίας, ἀναφέρεται ἡ συμβολαιογραφικὴ πρᾶξις 4764/5.6.2013 τῆς συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Αἰκατερίνης Μαυρουδῆ, ὅπου περιέχεται λεπτομερέστατα ἡ ἐπιπλέον περιουσία τοῦ ἱδρύματος (Σᾶς ὑπενθυμίζομεν, ὅτι, διὰ τὸ ἐν λόγω ἔγγραφον ἐδηλώσατε κατηγορηματικῶς τὴν 21.3.2016, ὅτε μᾶς ἐπεσκέφθητε εἰς τὰ γραφεῖα μας Μουσῶν 14 εἰς Ψυχικόν, ἐνώπιον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελεστίνου κυρίου Δαμασκηνοῦ, τοῦ Στρατηγοῦ κυρίου Ἀνδρέου Μπλάνου, τῆς Γενικῆς Γραμματέως τῶν φορέων μας κυρίας Αἰκατερίνης Ἀναγνωστοπούλου, ἐμοῦ καὶ τοῦ διακόνου σας ὅτι τὸ ἀγνοούσατε καὶ θὰ τὸ ἀνακαλεῖτε ἐντός τῶν ἡμερῶν. Παρὰ τὰς ἐπανηλειμμένας ὑπενθυμίσεις, τὰς ὁποίας  Σᾶς ἐκάμαμε, μὲ πληθώραν ἐγγράφων μας, ἀλλὰ καὶ μηνυμάτων μας, ἐν τούτοις μέχρι στιγμῆς οὐδὲν ἐπράξατε).

 

3. Ὁ Συνοδικὸς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Φαλήρου κ. Σεραφείμ ἀνεκοίνωσε τὴν 21.2.2017, ὅτι ὡς Συνοδικὸς εἶχε καταθέσει εἰς τὴν Δ.Ι.Σ. λεπτομερέστατα καὶ ἀναλυτικώτατα στοιχεῖα τῆς περιουσίας μας μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 621/26.5.2011 εἰσήγησίν του, κατόπιν τῆς μὲ ὑπ’ἀριθμ. πρωτ. 2052/7.4.11 ἀναθέσεως σχετικῆς ἐρεύνης.

 

ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὰς Ἐπιτροπὰς διὰ τὸ Τάμα, Σᾶς ὑπενθυμίζομεν ὅτι Ὑμεῖς τὰς ὁρίσατε :

τὴν ὑπ’ἀριθμ.πρωτοκ. 3770/1840/27.9.2012, ἡ ὁποία  οὐδέποτε ἐδραστηριοποιήθη καὶ την  ὑπ’ἀριθμ. πρωτοκ. 1445/785/7.4.15, τὴν ὁποίαν οὐσιαστικῶς τὴν ἔχετε ἀφοπλίσει.

 

ΠΕΜΠΤΟΝ

Τὴν 1.4.2015 ἐξεδώσατε ἀνακοίνωσιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὅτι : μᾶς «δωρίζετε ἐκκλησιαστικὰ οἰκόπεδα καὶ ἐμεῖς τὰ ἀπορρίπτομεν»!!!...

 

Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι, ὅτι ἡμεῖς ἔχομε μὲν ,,ἐρωτευθῆ,, τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος, πλὴν ὅμως οὐδέποτε ἀπερρίψαμεν ἄλλας περιοχάς, ἀπεναντίας ἐκλιπαροῦμεν τοὺς πάντας, διὰ περίοπτον καὶ κεντρικὴν τοποθεσίαν, εἰδικῶς δὲ ὀχλοῦμεν ἐπανειλημμένως συνεχῶς τὴν Ναοδομίαν, τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ Ὑμᾶς προσωπικῶς, διὰ νὰ μᾶς δώσετε συγκεκριμένα τοπογραφικά. Δυστυχέστατα ὅμως μέχρι τοῦδε, παρὰ τὰς ἐπανειλημμένας ὑπενθυμίσεις, ὄχι μόνον τοπογραφικὰ δὲν ἐλάβαμε, ἀλλὰ οὐδὲ κἂν μιᾶς ἀπαντήσεώς σας ἐτύχομεν.

 

ΕΚΤΟΝ

Τοιαύτας διαστρεβλώσεις τῆς ἀληθείας, θὰ ἠθέλομεν νὰ τὰς συζητήσωμεν προσωπικῶς καὶ νὰ μὴ δημοσιεύωνται καὶ δίδωμεν ἀφορμὴν εἰς ἀθέους, ἀμοραλιστάς, καὶ ἀντιχρίστους νὰ καταφέρωνται ἐναντίον τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας. Εἶναι πέραν γιὰ πέραν σατανικὸν νὰ παραπληροφορῆσθε τόσον ἀναληθῶς, ὅπως παραδείγματος χάριν τὴν ἑσπέραν τῆς 8ης Μαρτίου 2017, εἰς ἄσχετον θέμα, νὰ χύνετε τόσον ἀφθονώτατον δηλητήριον κατὰ τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου – τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ γίνεται τοιαύτη διαστροφὴ τῆς ἀληθείας καὶ νὰ τὰ διαδίδουν οἱ καθημερινῶς ἀπασχολούμενοι νὰ ὑποστηρίζουν τὸ ἔργον σας.

 

ΕΒΔΟΟΝ

Εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ πίωμεν καὶ αὐτὰ τὰ πικρότατα ποτήρια, ἕως ὅτου συναντηθῶμεν. Καὶ ὅλα τὰ μέλη τῶν Διοικητικῶν μας Συμβουλίων διατίθενται νὰ κάνουν περαιτέρω ἰώβειον ὑπομονὴν μέχρι τῆς Κυριακῆς 30.4.2017, διαφορετικῶς ὑποχρεούμεθα νὰ ἐνεργήσωμεν βάσει τῶν :

α) Ἐγὼ εἰμί ἡ ὁδὸς καὶ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή (Ἰωάν. 14, 6),

β) «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν, 8, 32)

γ) «ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπέρ σου» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)».

 

Πρέπει ἐπιτέλους τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα νὰ πληροφορηθῇ τὴν ἀλήθειαν.

 

ΟΓΔΟΟΝ

Ἐὰν δὲν πιστεύετε ἡμᾶς, οὔτε τοὺς ἀνιδιοτελεῖς ἐργάτας τοῦ Εὐαγγελίου, π.χ. τὸν Σεβασμιώτατον Πειραιῶς κύριον Σεραφείμ, τὸν Σεβασμιώτατον Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κύριον Ἀμβρόσιον, τὸν Σεβασμιώτατον Μεσογαίας κύριον Νικόλαον, τὸν Σεβασμιώτατον Βελεστίνου κύριον Δαμασκηνὸν καὶ πληθώραν ἄλλων ἐντίμων, εὐσυνειδήτων καὶ ἀνιδιοτελῶν ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου, εἴμεθα διατεθειμένοι ἀκόμη νὰ συντάξωμεν καὶ διαθήκην μὲ συμβολαιογραφικὴν πρᾶξιν, ὅπου θὰ ἀναφέρεται ρητῶς καὶ κατηγορηματικῶς, ὅτι ἁπαξάπασαν τὴν περιουσίαν μου τὴν διαθέτομεν ἀνεπιστρεπτὶ, διὰ τὸ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ καὶ διὰ κοινωφελῆ ἔργα δι᾽ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, πρὸς δόξαν Θεοῦ,

ὑπὸ τὴν δεσμευτικὴν προϋπόθεσιν, ὅτι τόσον ἡ περιουσία τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ὅσον καὶ τὰ ἔσοδα - ἔξοδα τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ διαχειρίζωνται μὲν παρὰ τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς μὲ Πρόεδρον τὸν ἑκάστοτε Μακαριώτατον, πλὴν ὅμως ἡ αὐστηροτάτη Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ θὰ ἐλέγχῃ, ἐὰν ὅλα τελῶνται μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν καὶ ἀπόλυτον διαφάνειαν, οὕτως ὥστε καὶ τὸ τελευταῖον δίλεπτον τῆς χήρας νὰ μὴ σφετερίζεται παρ᾽ ἡμετέρων, ἀλλὰ νὰ ἀξιοποιῆται διὰ κοινωφελεῖς σκοποὺς – δι᾽ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Οὐδαμοῦ δὲ νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομα τοῦ δωρητοῦ, οὔτε καὶ μετὰ θάνατον.

 

ΕΝΑΤΟΝ

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, παρακαλοῦμε θερμῶς ὁρίσατέ μας μίαν ἡμερομηνίαν καὶ ὥραν συναντήσεως μὲ ἀνώτερον χρονικὸν ὅριον τὴν Κυριακὴν 30.4.2017.

Σᾶς ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιὰν

μετὰ υἱικοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

 

Διὰ τὸ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Ὁ Πρόεδρος

Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος

 

 

 

Ἀξιότιμον Κύριον

Αἰμίλιον Πολυγένην

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΡΟΜΦΑΙΑ

e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

184/24.3.2017 Ε.Μ.

 

Ἀξιότιμε κ. Πολυγένη,

 

Ἄπειραι χιλιάδες μελῶν, συνεργατῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν τῶν φορέων μας, τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τοῦ «Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν», καθὼς καὶ τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή», μᾶς ἐρωτοῦν, γιατί δὲν διαφωτίζομεν καὶ ἐσᾶς, διὰ νὰ μὴ ἀποτελῆτε ἐξαίρεσιν καὶ ἀπαξιοῖτε νὰ εἶστε ἀντικειμενικὸς ἀναφορικῶς μὲ τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον μνημεῖον εὐχαριστίας, δοξολογίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν.

 

Ὡς γνωστόν, ὁ Θεάνθρωπος μᾶς διδάσκει καὶ προτρέπει :

 

α) «...ἐγώ εἰμί ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ἐμοῦ » (Ἰωάν., 14, 6),

β) «καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.» (Ἰωάν, 8, 32),

γ) «Ἕως θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπέρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28),

 

καὶ μὲ ἄπειρες τέτοιες προτροπὲς καὶ συμβουλὲς, ὄχι μόνον ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ ἡ Ἱερὰ Παράδοσις, ἀλλὰ ἡ καθ’ὅλου Ὀρθοδοξία μᾶς διδάσκει: «ἐρευνᾶτε τὰς Γραφάς». Μόνον ἡ «παπικὴ ἐκκλησία» καὶ αἱ ἄλλαι «ἐκκλησίαι» ὑπνωτίζουν τοὺς πιστούς των μὲ τὸ «πίστευε καὶ μὴ ἐρεύνα»!!!...

 

Ἑκατοντάδες ἔγκυρες καὶ ἔγκριτες ἱστοσελίδες ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ, αἱ ὁποῖαι εἶναι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἄγνωσται σ’ ἐμᾶς, ἔχοντας ἴχνη σοβαρότητος, ἐντιμότητος, ἤθους, εὐπρεπείας, ἀντικειμενικότητος, δικαιοσύνης καὶ ἀληθείας, ὄχι μόνον ἀναδημοσιεύουν-ἀναρτοῦν τὰ κείμενά μας, ἀλλὰ καὶ μὲ ἰδικά των ἀντικειμενικὰ ἄρθρα ἀγωνίζονται νὰ προασπισθοῦν τὴν ἀλήθειαν, τὴν ὁποίαν βάναυσα διαστρευλώνεται ἀπὸ ἀνιστορήτους «ἱστορικούς» καὶ ἰδιοτελεῖς συσκοτιστάς!!!...

 

Ὅλοι οἱ ὑγιῶς ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικῶς σκεπτόμενοι καὶ ἐνεργοῦντες Ἕλληνες διαμαρτύρονται, διότι ὑμεῖς δὲν εἶσθε ἀντικειμενικοὶ καὶ ἀκριβοδίκαιοι!!!...

 

Ἐπειδὴ ἔφθασεν «ὁ κόμπος στὸ χτένι», ἀναγκαζόμεθα νὰ κάμνωμεν μίαν ἀδελφικὴν κριτικὴν εἰς τὰ ὅσα ἐγράψατε τὴν 9ην Μαρτίου 2017 ἀναφορικῶς μὲ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους :

 

1)      Ἐὰν ἠθέλατε νὰ εἶστε ἀντικειμενικός, ἀνιδιοτελὴς καὶ νὰ μὴ συμβάλλετε καὶ ἐσεῖς εἰς τὴν τεραστίαν λασπολογίαν καὶ διαβολὴν τοῦ Τάματος, τοῦ Κολοκοτρώνη-Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, θὰ ὑπεβάλλεσθε εἰς τὸν κόπον νὰ βοηθήσετε τὸν λίαν πεφορτισμένον προβεβηκότα εἰς ἡλικίαν, ἀσθενῆ καὶ κουρασμένον Μακαριώτατον, διὰ νὰ ὑπερασπίζεται τὴν ἀλήθειαν καὶ νὰ εἶναι ἀντικειμενικός! ! !...

 

2)      Δυστυχῶς, ἡ πληθώρα τῶν ἄλλων θεμάτων εἶναι λίαν χρονοβόρος καὶ ὅταν ἀναφέρεται ὁ Μακαριώτατός μας, ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ καὶ διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, οἱ διάφοροι συνοδικοί, ἀκόμη καὶ αὐτοί, οἱ ὁποῖοι γραπτῶς καὶ προφορικῶς ὑπερθεματίζουν διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (ἡ πλειονότης τῶν Ἱεραρχῶν), γίνονται δυστυχῶς ἀφωνότεροι ἰχθύος. Προφανῶς, διότι θέλουν νὰ κρατήσουν τὴν συζήτησιν ὑψηλά, νὰ διεξαχθῇ, ἅπαξ διὰ παντός, ἐκτενεστάτη συζήτησις καὶ νὰ ληφθοῦν πραγματικά, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, σοβαρώτατες ἀποφάσεις ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως καὶ νὰ ἀποφεύγεται ἡ πολιτική «τοῦ σαλαμιοῦ καὶ τῶν διαιωνίσεων». Δι’ ὅλα ἐπιβάλλεται νὰ ὑπάρχῃ ἀγάπη, μεράκι, ἀφοσίωσις καὶ ἔρως ! ! !...

 

3)      Δυστυχῶς, ἀκόμη καὶ οἱ ἱεράρχαι κόπτονται, διὰ τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος, διὰ νὰ ριζώσουν οἱ τζιχαντισταὶ καὶ τὰ χριστιανόπουλα τοῦ μέλλοντος νὰ ἔχουν ὁδομαχίας μὲ τοὺς ἐξτρεμιστὰς μωαμεθανούς. Διὰ τὸ τάμα τοῦ θρυλικοῦ γέρου τοῦ Μωριὰ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, «δὲν ἱδρώνει κανενὸς τὸ αὐτί». Διότι de facto οἱ ἄφρονες ἀναγνωρίζουν μουσουλμανικὴν μειονότητα εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα, ἐνῷ ἡ συνθήκη τῆς Λωζάννης μόνον εἰς τὴν Ξάνθην καὶ Κομοτηνήν μας ! ! !...

 

4)      Νὰ ὑπάρχῃ ἀντικειμενικὸς καὶ καλόπιστος διάλογος, διότι, ὅπου δὲν ὑπάρχει ὁ καλόπιστος διάλογος βασιλεύει ὁ διάβολος καὶ ὅπου ὑπάρχει ὁ καλόπιστος διάλογος, φυγαδεύεται ὁ διάβολος ! ! !...

 

Ὄντως, ἐμεῖς εἴμεθα «ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου», διότι τὸ γὲ νῦν ἔχον, ὅπου βασιλεύει τὸ «ἀγκάθι» καὶ πρυτανεύει ἡ λατρεία, ὄχι τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀλλὰ εἰς τὴν πρᾶξιν, ἡ ἑτέρα τριάς : ἄμετρος ἐγωισμὸς-φιλαυτία, γαστέρα καὶ ὑπογάστριον καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον οἱ ἄνθρωποι δὲν εἶναι ἰδεολόγοι, ἀλλὰ ἰδιοτελέστατοι καὶ δὲν πιστεύουν Χριστόν, ἀλλὰ χρυσόν, δὲν ζοῦν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν, ἀλλὰ ἐκ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὀμνύουν γῆν καὶ ὕδωρ εἰς τοὺς ἐντολεῖς των, δὲν τολμοῦν νὰ εἶναι ἀντικειμενικοί, εὐσυνείδητοι, ἔντιμοι, ἠθικοὶ καὶ ἐνάρετοι, ἀλλὰ ἐθελοτυφλοῦντες («τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἳνα μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιστραφῶσι καὶ ἰάσομαι αὐτούς», Ἰωάννης 12, 40).

Ἰδίως δὲ τοῦτο συμβαίνει εἰς πολλοὺς ἀπασχολουμένους ἐντὸς τῶν Μ.Μ.Ε., οἱ ὁποῖοι, ἂν δὲν ἔχουν ἀπολύτως πεπορωμένην τὴν συνείδησίν των, ἐρχόμενοι εἰς αὐτοκριτικήν, κατὰ μόνας ἢ ἐνώπιον ἰδικῶν των ἀνθρώπων καὶ ἰδιαιτέρως εἰς σωστὸν καὶ ἀντικειμενικὸν πνευματικόν των μὲ εἰλικρίνειαν, θὰ παρεδέχοντο αὐτά, τὰ ὁποῖα εἶπε ὁ διάσημος Ἀμερικανὸς δημοσιογράφος John Swinton, πρώην ἀρχισυντάκτης τῶν New York Times : «Δὲν ὑπάρχει τέτοιο πρᾶγμα, σὲ αὐτὴ τὴ περίοδο τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, ποὺ νὰ ἀποκαλεῖται ἀνεξάρτητος Τύπος. Τὸ γνωρίζετε καὶ τὸ γνωρίζω. Οὔτε ἕνας ἀνάμεσά σας θὰ τολμοῦσε νὰ ἐκστομίσῃ μία ἔντιμη γνώμη. Καὶ ἄν τολμούσατε νὰ τὴν ἐκφράσετε, γνωρίζετε, ἐκ τῶν προτέρων, ὅτι ποτὲ δὲν θὰ ἐμφανιζόταν τυπωμένη στὸ χαρτί. Πληρωνόμαστε ἀρκετά, ὥστε νὰ κρατᾶμε τὴν τίμια ἄποψι μας, ἔξω ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα, γιὰ τὴν ὁποία γράφομε. Ἐσεῖς ἐπίσης παίρνετε ἱκανοποιητικοὺς μισθοὺς γιὰ παρόμοιες ὑπηρεσίες. Καὶ ἄν κάποιος τολμοῦσε ἢ ἦταν τόσο τρελός, ὥστε νὰ γράψῃ τὴν τίμια γνώμη του, θὰ εὑρισκόταν πολὺ σύντομα στὸ δρόμο…. Εἶναι δουλειὰ καὶ καθῆκον κάθε δημοσιογράφου να καταστρέφῃ τὴν ἀλήθεια, νὰ ψεύδεται, νὰ διαστρεβλώνῃ, νὰ ἐξυβρίζῃ, νὰ κολακεύῃ γονυπετὴς τὸ Μαμωνὰ καὶ νὰ πουλάῃ τὴ Πατρίδα του γιὰ τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο…. Εἴμαστε ὑποτελείς. Ὄργανα τῶν πλουσίων, ποὺ εὑρίσκονται εἰς τὸ παρασκήνιον. Εἴμαστε καραγκιόζηδες. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι κινοῦν τὰ νήματα καὶ ἐμεῖς χορεύουμε στὸ ρυθμό τους. Ὁ χρόνος, ἡ ζωή μας, οἱ ἱκανότητές μας εἶναι ἰδιοκτησία αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. Εἴμαστε διανοούμενες πόρνες». . .

 

5) Ὄντως σήμερον ὑπάρχουν ἐλαχιστότατοι ἰδεολόγοι, διότι: «Toῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί· ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἤ φιλόθεοι, ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι. καὶ τούτους ἀποτρέπου. ἐκ τούτων γάρ εἰσιν οἱ ἐνδύνοντες εἰς τάς οἰκίας καὶ αἰχμαλωτίζοντες γυναικάρια σεσωρευμένα ἁμαρτίαις, ἀγόμενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις, πάντοτε μανθάνοντα καὶ μηδὲποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα  … οὕτω καὶ οὗτοι ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν, ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν…»  (Τιμόθ. Β΄ Κεφ. Γ,  1-9 )! ! !...

 

6)      Καὶ αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος, ἐὰν ἐπανήρχετο, θὰ ἀνεσταυρώνετο, ὄχι ὅπως ἄριστα διατυπώνει αὐτὸ ἡ νοσηρὰ φαντασία τοῦ ἀντιχρίστου Καζαντζάκη, ἀλλά, ὅπως διατυπώνει αὐτὸ ὁ πρῶτος μετὰ τὸν Ἕνα :

«... ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ καὶ παραδειγματίζοντας.» (Ἑβραίους 6, 6). Τὸν ρόλον τοῦ Ἄννα καὶ τοῦ Καιάφα θὰ ὑπεδύοντο μεγαλόσχημοι κληρικοί. Τοὺς γραμματεῖς καὶ τοὺς φαρισαίους θὰ ὑποδύοντο οἱ τυπολάτραι, θρησκόληπτοι. Τέλος θὰ ὑπεδύοντο τὸν ὄχλον ὁ ἑσμὸς τῶν αὐλοκολάκων καὶ τῶν ἀνιστορήτων «ἱστορικῶν», τῶν ἰδιοτελεστάτων εἰς τὰ Μ.Μ.Ε. ὑπηρετούντων, οἱ λαμβάνοντες τὸν ρόλον τοῦ διαφωτιστοῦ, εἰς τὴν πραγματικότητα ὅμως διαστρεβλωτῶν τῆς ἀληθείας, οἱ ὁποῖοι προβαίνουν εἰς πλῦσιν ἐγκεφάλου, διὰ νὰ πείσουν ἡμιμαθεῖς καὶ ἀδαεῖς νὰ ἀναφωνοῦν: «ὄχι μόνον πετάει ὁ γάϊδαρος, ἀλλὰ καὶ ὅποιος τολμήσει νὰ ἰσχυρισθῇ ὅτι δὲν πετάει, εἶναι ἕνας γαίδαρος» ! ! !...

 

7)      Ἐὰν κύριε Πολυγένη εἴχετε ἐμφορηθῆ πραγματικὰ παρὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Εὐαγγελίου, θὰ διεφωτίζετε καὶ τὸν Μακαριώτατόν μας, νὰ γνωρίζῃ καὶ αὐτός τὸ θέμα καὶ θὰ ἠκούετε μετὰ προσοχῆς, μετὰ πολλῶν εὐσυνειδήτων καὶ ἐντίμων ἱεραρχῶν καὶ δὲν θὰ ὑπεστηρίζατε ζωηρῶς τό : «,,ἀδειάζοντας,, ἔτσι πολλοὺς ἱεράρχες ποὺ ἀσχολήθηκαν μὲ τὸ θέμα φανερὰ ἢ ἐν τῷ κρυπτῶ»! ! !...

 

Μόνον «πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἒρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἳνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἒργα αὐτοῦ» (Ἰωάννης 3, 20).

 

8)      Ὄντως ἡ θερμὴ προσευχὴ τῶν Θεοδώρου Κολοκοτρώνη - Ἰωάννου Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας εἶναι

πολὺ μεγάλη ἰδέα καὶ θὰ ὑπενθυμίζατε εἰς τὸν Μακαριώτατόν μας, ὅτι ἡ πραγματοποίησις τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἶναι ὁ μόνος μοχλός, ὁ ὁποῖος θὰ ἐνθαρρύνῃ καὶ θὰ ἀναζωογονήσῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικόν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων καὶ ἐὰν μετανοήσωμεν καὶ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὰς ρίζας μας καὶ ἐπικαλεσθῶμεν τὸ θεῖον ἔλεος, τότε, τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, θὰ ρυσθῶμεν ἀπό τοῦ κακοῦ!!!...

 

9)      Ἴχνος φόβου Θεοῦ θὰ ἔπρεπε νὰ σᾶς συνετίζῃ νὰ μὴν χαίρεσθε, διὰ τὸ «ἄδειασμα» πολλῶν ἱεραρχῶν, ἀλλὰ νὰ συμβάλλετε καὶ ἐσεῖς, ὥστε ὅλοι οἱ ἱεράρχαι νὰ ταχθοῦν ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ ἱεροῦ προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ὄχι νὰ παραπέμπεται τὸ ζήτημα εἰς Ἐπιτροπάς, δηλαδὴ εἰς τὰς ἑλληνικὰς καλένδας. Ἀρκετά, ἐπὶ 188 ὁλόκληρα ἔτη διῃωνίσθη τὸ θέμα μετ’ ἀπεριγράπτων προφάσεων ἐν ἁμαρτίαις, παρὰ τὸ γεγονός, ὅτι ἡ Πολιτεία διέθεσεν ἄπειρα δισεκατομμύρια εὐρὼ διὰ εὐτελῆ ἔργα, ὅπου ὑπῆρχε «γερὸ λάδωμα» καὶ «χοντρὲς μίζες» καὶ ἡ Ἐκκλησία διέθετε μίαν ἀμύθητον περιουσίαν! ! !...

 

10)Ἐὰν εἴχατε ἀγάπην διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, θὰ ἐβοήθειτε τὸν Μακαριώτατόν μας νὰ συνήρχετο ἡ ἐπιτροπή, τὴν ὁποίαν εἶχε συστήσει ὁ ἲδιος ἐδῶ καὶ 6 χρόνια, μὲ πρόεδρον τὸν ἑαυτὸν του καὶ ἀντιπρόεδρον τὸν Σεβασμιώτατον Μεσογαίας κύριον Νικόλαον, ἀλλὰ δυστυχῶς ἡ ἐν λόγω ἐπιτροπὴ δὲν συνῆλθε οὔτε μίαν φοράν! ! !...

 

11)Ἐπίσης θὰ ἠδύνασθε νὰ ἐνημερώσετε τὸν πλήρη ἡμερῶν Μακαριώτατόν μας ὅτι εἰς τὸ «πόσα εἶναι τὰ λεφτά»: τὴν ἀπάντησιν τὴν λαμβάνει εἰς τὸ ἀπὸ 17.9.1997 Προεδρικὸν Διάταγμα, δημοσιευθὲν εἰς τὸ ΦΕΚ 853 Β/25-9-1997 καὶ εἰς τὴν ὑπ’ἀριθμ. 4764/5.6.2013 τροποποιητικὴν συμβολαιογραφικὴν πρᾶξιν τῆς συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Αἰκατερίνης Μαυρουδῆ. Δηλαδὴ ἐκτὸς τῶν ἀναφερομένων εἰς τὸ ΦΕΚ 853 Β/25-9-1997 ἄρθρο 3, εἶναι καὶ τὰ ἀκίνητα εἰς τὴν ὁδὸν Μουσῶν 14, Παλαιὸν Ψυχικόν, καὶ τὸ διαμέρισμα ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ἀπόλλωνος 23Β, Ἀθήνα, καθὼς καὶ ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Παύλου καὶ τὰ προσκτίσματά του καὶ τὸ γενέθλιον οἴκημα τοῦ Ἁγίου Παύλου εἰς τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων, ὅπου ἔχω ἐπενδύσει ἄνω των 2.500.000.000 δραχμῶν. Πέραν αὐτῶν εἶναι καὶ δέκα ἄλλα οἰκόπεδα εἰς τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων, τὰ ὁποῖα ἔχουν δωρηθῇ μὲ τὴν ὑπ’ἀριθμ. 111/21.8.2015 συμβολαιογραφικὴν πρᾶξιν τοῦ συμβολαιογράφου Κλειτορίας κυρίου Σπυρίδωνος Παναγιωτοπούλου.

 

Θὰ ὑπενθυμίζατε εἰς τὸν Μακαριώτατόν μας, ὅτι αἱ πλήρεις ἐκτάσεις καὶ διευθύνσεις τῶν διαφόρων γηπέδων μας, ἀναγράφονται εἰς τὴν συμβολαιογραφικὴν πρᾶξιν ὑπ’ἀριθμ. 106430/1-2-1996 τοῦ συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Κωνσταντίνου Ε. Παπαδοπούλου. Δυστυχῶς τὸ Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν δὲν ἀναφέρει λεπτομερείας ἐκτάσεων καὶ διευθύνσεων. Ἔκρινεν αὐτὰς λίαν περιττάς, ἀφοῦ ἡ ἀνωτέρω πρᾶξις εἶναι ἀναπόσπαστον προσάρτημα τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος καὶ ἐκεῖ ἀναφέρονται τὰ πάντα.

 

12)  Ἐμεῖς δὲν εἴμεθα ἀερητζῆδες, ἀπατεῶνες ἢ «πατριάρχαι» τῆς διαπλοκῆς ἢ ἀετονύχηδες ἢ κομπιναδόροι, ὅπως μερικοί, οἱ ὁποῖοι πλησιάζουν πρωθυπουργούς, ὑπουργούς, Ἀρχιεπισκόπους καὶ προσπαθοῦν «νὰ τὸ παίξουν» μεγαλοεπιχειρηματίαι καὶ ζάμπλουτοι, τινὲς τῶν ὁποίων εἶναι φυλακὴ ἢ εἶναι ἀκόμη ἔξω μὲ τὰ τερτίπια ἢ μετὰ τῶν μεθόδων τῶν ἀναβολῶν, διὰ νὰ εἶναι «παραγραφάκηδες». Ἀλλὰ, ἀγωνιζόμεθα μετὰ φόβου Θεοῦ νὰ εἴμεθα εὐθεῖς, εἰλικρινεῖς, ἔντιμοι. Δὲν εἴμεθα «ψώνια» νὰ πασχίζωμεν νὰ ἀποθανατίζωμεν τὸ ὀνοματάκι μας ἢ τὸ ὄνομα συγγενῶν. Ἔχομεν ἤδη ἀποστείλει ἄνω τῶν 75.000 τόνων φαρμάκων, τροφίμων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν, ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, πρᾶγμα, τὸ ὁποῖον δὲν ἔχουν κάμει αἱ στρατιαὶ τῶν μισθωτῶν τῆς Ἐκκλησίας, τῶν λαμογιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ καὶ τῶν ἑκατοντάδων Μ.Κ.Ο., τῶν φίλων  τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης «κλίκας» καὶ λοιπῶν, οἱ ὁποῖοι διεσπάθισαν ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια εὐρὼ πρὸς αὐτὰ τὰ μανιτάρια Μ.Κ.Ο.. Οὐδὲν πρόγραμμά μας ὑπὸ τοῦ κράτους ἐνεκρίθη καὶ ἐπεδοτήθη ! ! !...

 

13)   Ὅ,τι ἐκάναμε καὶ δὲν κάναμε, διότι ἐμποδιζόμεθα, παρὰ τοῦ ἑσμοῦ τῶν ἐχόντων κομματικὴν ταυτότητα, συνδικαλιστικὴν ἰδιότητα, συμμετοχὴν εἰς τὰς καταχθονίους σκοτεινὰς δυνάμεις, τῶν ἀνιστορήτων ἱστορικῶν καὶ τῶν βαναύσως διαστρεβλωτῶν τῆς ἀληθείας δημοσιογραφίσκων, τὸ ἐπράξαμε μόνοι μας. Θηριομαχοῦμεν κυριολεκτικῶς, ἀπὸ βαθυτάτων χαραμάτων μέχρι καὶ μετὰ τὰς μεταμεσονυκτίους ὥρας, διὰ νὰ δυνηθῶμεν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ νὰ κατατροπώσωμεν τὸ κακὸν διὰ τοῦ καλοῦ καὶ νὰ ἀξιωθῶμεν μετ’ ἀπολύτου διαφανείας καὶ ἄκρας ἀνιδιοτελείας νὰ ὁλοκληρώσωμεν τοὺς σκοπούς, δραστηριότητας καὶ προοπτικὰς τῶν φορέων μας καὶ νὰ κλείσωμεν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ νὰ ἀπέλθωμεν ἀπὸ τοῦ ματαίου τούτου κόσμου, ὡς ἄγνωστοι στρατιῶται καὶ οὐδαμοῦ νὰ ἀναγραφῇ τὸ ὄνομά μας, ἀκόμη καὶ μετὰ θάνατον! ! !...

 

14)  Πέραν τῶν ὡς ἄνω πηγῶν καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κύριος Ἀμβρόσιος καὶ προπαντὸς ὁ Πειραιῶς καὶ Φαλήρου κύριος Σεραφείμ, ἔχουν ἐνημερώσει ἐπανειλημμένως ἐκτενέστατα τὴν Δ.Ι.Σ. Μάλιστα δέ, ὁ Σεβασμιώτατος Πειραιῶς, ἔχει δώσει εἰς τὴν δημοσιότητα τὴν εἰσήγησίν του,  ὡς εἰσηγητὴς τῆς Δ.Ι.Σ. τὸ 2011. Ἐσεῖς κύριε Πολυγένη, ἐνῷ εἶσθε λαλίστατος παντοῦ, «ὅπου φυσάει εὐνοϊκὸς ἄνεμος», γίνεσθε ἀφωνότερος ἰχθύος εἰς τοιαύτας τετραγωνικὰς ἀληθείας. Σκοπίμως, ὄχι μόνον ἀποκρύπτετε τὴν ἀλήθειαν, ἀλλὰ καὶ ἐνσυνειδήτως τὴν πολεμεῖτε. Καὶ ὡς τοιοῦτος δὲν ἐτολμήσατε νὰ φέρετε εἰς φῶς τὴν ἀλήθειαν «Οὐδεὶς δύναται δυσι κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἤ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τῷ καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ» (Ματθ.6, 24). Ἐσεῖς κύριε Πολυγένη, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, ἔχετε «βολευθῆ» ἀκολουθῶν τὸν κατήφορον τῆς ἀπωλείας καὶ δὲν ἠθελήσατε ποτὲ νὰ ἀκολουθήσετε τὸν ἀνηφορικὸν δρόμον τῆς ἀρετῆς – τῆς ἀληθείας. Πῶς λοιπὸν νὰ πολεμήσετε ὑπὲρ ἀληθείας, ἀφοῦ εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν ἐσεῖς τὴν πολεμεῖτε ; ; ;

 

15)   Ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν κύριε Πολυγένη, ἐμεῖς ἔχομεν μέν «ἐρωτευθῆ» τὸν λόφον Ἀγχεσμός (Ἀττικὸν Ἄλσος καὶ ὄχι «Τουρκοβούνια - ἄς καθαρίσωμεν ἐπιτέλους τὴν γλῶσσαν μας, διότι μέχρι τώρα, χάρις εἰς τὴν θυσίαν τῶν ἡρώων μας τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας εὐτυχῶς δὲν ἔχομεν τὸν μωαμεθανικὸν ζυγόν), πλὴν ὅμως ἔχομεν δεκάδας ἐναλλακτικὰς λύσεις.

16)  Οὐδόλως δὲ ἀληθεύει ἡ ἀπὸ 1.4.2014 ἀνακοίνωσις τῆς Δ.Ι.Σ., ὅτι μᾶς

δωρίζουν ἐκκλησιαστικὰ οἰκόπεδα καὶ τὰ ἀπορρίπτομεν...

Ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διεδόθη μὲν ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὅτι: «μᾶς δωρίζουν ἐκκλησιαστικὰ οἰκόπεδα καὶ ἐμεῖς τὰ ἀρνούμεθα»!!!... Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι: ὅτι ἐμεῖς ἐδῶ καὶ 6 χρόνια ἀναμένομεν συγκεκριμένα τοπογραφικὰ καὶ παρ’ ὃλας τὰς ἑκατοντάδας ὑπενθυμίσεις, τὰς ὁποίας ἔχομεν κάνει πρὸς τὴν Δ.Ι.Σ., τὸν Μακαριώτατόν μας, ἐν τούτοις, ὄχι μόνον τοπογραφικὰ δὲν ἐλάβομεν, ἀλλὰ οὔτε κἄν μιᾶς ἀπαντήσεως ἐτύχoμεν!!!...

 

17)  Ἀπεναντίας, ἐξετάζομεν οἱανδήποτε ἔκτασιν, τὴν ὁποίαν εἶχαν οἱ ὑγιῶς ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ σκεπτόμενοι ἑλληνόψυχοι πρόγονοί μας, π.χ. :

 

 • Τὸ 1870 ὁ Βασιλεὺς Γεώργιος Α΄ μὲ τὸν Θρασύβουλον Ζαΐμην, βάσει σχεδίων τοῦ Ziller καὶ τοῦ Λυσάνδρου Καυταντζόγλου, εἶχαν ἀποφασίσει νὰ πραγματοποιήσουν αὐτὸ ἐπὶ τῆς Πλατείας Ὂθωνος -Ὁμονοίας.

 

 • Δημήτριος Βικέλας (ὁ ὁποῖος ἐπανέφερε τοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνας εἰς τὴν Ἑλλάδα) τὸ 1908 πρότεινε νὰ ἀνεγερθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἰς τὸν Λυκαβηττόν (Ἐφημερίς Ἑστία ἀριθ. 12367/22.2.1929 σελ.1).

 

 • Ὁ Πρωθυπουργὸς Σπυρίδων Λάμπρος ἐπρωτοστάτησε τὸ 1910, διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα εἰς τὸ Ζάππειον.

 

 • Ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Θεμιστοκλῆς Σοφούλης τὸ 1918 ὑπῆρξε Πρόεδρος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ Τάμα.

 

 • Ἐλευθέριος Βενιζέλος ἦτο Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς, διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα εἰς τὸν Λόφον Ἀρδηττοῦ.

 

 • Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Ἀλέξανδρος Ζαΐμης τὴν 30.3.1930 ἔθεσε τὸν θεμέλιον λίθον εἰς τὸ τέλος τῆς «Λεωφόρου Ἡρώων» εἰς τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως, ὅπου καὶ ἐξεφώνησε λόγον μεστότατον νοημάτων, μεταξύ τῶν ὁποίων ἀνέφερε :

 

« Ἡ Μεγάλη Ἰδέα περικλείει ἐν ἑαυτῇ τὸν σεβασμὸν πρὸς τὴν Θρησκείαν, τὴν ἀγάπην πρὸς τὴν πατρίδα καὶ τὴν ἀφοσίωσιν πρὸς τὴν οἰκογένειαν. Ἡ προσήλωσις δὲ εἰς τὸν ἠθικὸν νόμον καὶ ἡ πίστις εἰς τὸ ἀκατάβλητον τοῦ Δικαίου ἀποτελοῦσι τὴν ὑπερτάτην δύναμιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους ». (Ἐφημερίς Ἑστία, τεῦχος 12768 τῆς 30.3.1930).

 

18)  Μόνον ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Βελεστίνου κ. Δαμασκηνοῦ παρηγορούμεθα «κάθε τόσο καὶ λιγάκι» ὅτι ὅλα, κατὰ τὰς διαβεβαιώσεις τοῦ Μακαριωτάτου μας, θὰ ἔρθουν κατ’εὐχήν, ὅλα θὰ γίνουν. Ὅμως ἡ 25η Μαρτίου 2021 ἤγγικε καὶ οὐδὲν πράσινον φῶς βλέπομεν, εἰ μὴ ἀπατηλὰς διαβεβαιώσεις καὶ ὑποσχέσεις ! ! !...

 

19)  Ἐμεῖς εἴμεθα σοβαροὶ καὶ ἐφαρμόζομέν τα:

 

α) «...ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα.» (Β΄ Κορ. 4, 13).

β) «μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.» (Β΄ Κορινθ. 9, 7).

γ) «πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν.» (Ρωμ. 14, 23).

δ) Ἔχοντες καὶ ἐπίγνωσιν τοῦ : «ἔστω δὲλόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.» (Ματθ. 5, 37).

ε) Πασχίζομεν νὰ μὴ εἴμεθα δίψυχοι, διότι: «ἀνήρ δίψυχος ἀκατάστατος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ» (Ἰακ. 1, 8),

καὶ δὲν βασανίζομεν τὴν φαιάν μας οὐσίαν τὸ ναὶ νὰ γίνῃ νέκρα ! ! !

ζ) Ἐπειδή «πηγαίνομε μὲ τὸν Σταυρὸν στὸ χέρι», ἐφαρμόζεται τὸ γραφικόν : «..λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλήν γωνίας·...» (Ματθ. 21, 42).

 

20)  Ἀξιότιμε κύριε Πολυγένη, «Γέγονα ἄφρων καυχώμενος ! ὑμεῖς μὲ ἠναγκάσατε. ἐγὼ γᾶρ ὤφειλον ὑφ’ ὑμῶν συνίστασθαι· ...» (Β΄ Κορινθ., 12, 11). Δὲν ἐπιθυμοῦμεν νὰ σᾶς ὑπενθυμίσωμεν πληθώραν ἄλλων χωρίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν παραδόσεων καὶ τῶν νηπτικῶν καὶ Ἁγίων Πατέρων τῆς ἀμωμήτου Ὀρθοδοξίας. Ὅλα αὐτὰ θὰ τὰ γνωρίζετε ἐσεῖς καλύτερα ἡμῶν. Πρὸς τοῦτο, θὰ κλείσωμεν τὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφόν μας, παρακαλοῦντες τοὺς νομικούς μας συμβούλους νὰ μὴ ἀκολουθήσουν τὴν δικαστικὴν ὁδόν, διὰ τὴν ἄμεσον ἢ ἔμμεσον λασπολογίαν καὶ δηλητήρια, τὰ ὁποῖα χύνετε ἀμέσως ἢ ἐμμέσως ἐναντίον μας καὶ ἐναντίον τῆς ἀληθείας. Τουτέστιν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ Ἐσταυρωμένου καὶ Ἀναστάντος ἐκ νεκρῶν. Ἐλπίζομεν νὰ φωτίσῃ ὁ Θεὸς καὶ ἐσᾶς νὰ ἀνανήψετε, νὰ παύσετε νὰ πολεμῆτε περαιτέρω τὴν ἀλήθειαν καὶ ἀφοῦ ἀντιληφθῆτε τὸ ἀνοσιούργημα τῆς διαστροφῆς τῆς ἀληθείας, προσέλθετε καὶ ἐσεῖς νὰ συναγωνισθῶμεν, ἀποκαθιστῶντες τὴν ἀλήθειαν καὶ ἐπιδεικνύοντες καὶ εἰς ἄλλους τὴν ὁδὸν τῆς σωτηρίας. Καὶ νὰ μὴ συναντηθῶμεν εἰς τὰς δικαστικὰς αἰθούσας, ἀλλὰ εἰς τὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ, εἰς τὴν δεξιὰν μερίδα, τῶν ἀγαθοποιῶν καὶ ὄχι τὴν ἀριστεράν, τῶν διαστρεβλωτῶν.

 

Μετὰ τιμῆς

Διὰ τὰ Διοικητικὰ Συμβούλια

 

Ὁ Πρόεδρος                        Ἡ Γεν. Γραμματέας

 

 

Ἰ. Αναγνωστόπουλος               Αἰκ. Αναγνωστοπούλου


ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΣ ΣΑΘΡΩΝ -ΤΡΙΣΑΘΛΙΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ  *

 

Ἐν συνεχεία τῆς στιχομυθίας, τὴν ὁποίαν εἴχομεν, κατά τὸ τέλος τῆς ἐκδηλώσεως, διὰ τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίων Θεοδώρων, τὰ ἀκόλουθα:

 

1.Ἐμεῖς Μακαριώτατέ μας, εἴμεθα καὶ ἐπιθυμοῦμεν διακαῶς νὰ παραμείνωμεν  (ἀναφωνοῦντες: «...πιστεύω, Κύριε· βοήθει μοι τῇ ἀπιστίᾳ.», Μάρκος 9, 24) ζωντανὰ μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Μάλιστα δὲ ἀγωνιζόμεθα νὰ ἐπιστρέφωμεν εἰς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν, ὅλους ἐκείνους, τοὺς ὁποίους ἄλλοι ἀπομακρύνουν. Καὶ τοῦτο, ὄχι ἐπαγγελματικῶς, ἀλλὰ ἰδεολογικῶς καὶ ἀνιδιοτελῶς, διότι, ὡς γνωστόν, ὅπου ὑπάρχει καλόπιστος διάλογος, φυγαδεύεται ὁ διάβολος. Ὅπου δέ, δὲν ὑπάρχει ὁ καλόπιστος διάλογος, βασιλεύει ὁ διάβολος!!!...

 

Μακαριώτατε, ἐμεῖς δὲν εἴμεθα ἐπαγγελματίαι, διότι «ὁ δέ μισθωτός φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περί τῶν προβάτων» (Ἰωάννης 10, 13). Ἐμεῖς, ὄχι μόνον δὲν ἀμειβόμεθα, ἀλλὰ ἀμείβομεν ἐκ τῶν θυλακίων μας καὶ διὰ τὰς ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας (ἀποδεδειγμένως 75.000 τόνους) καὶ διὰ τὰς πνευματικὰς καὶ κοινωνικὰς δραστηριότητας καὶ διὰ τὸ προσωπικόν, «αὐτοί γινώσκετε ὃτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ’ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται» (Πράξεις 20, 34).

 

Ὅπως καὶ ὁ πρῶτος μετὰ τὸν Ἕνα, ἐπαναλαμβάνομεν και ἡμεῖς...

Ἐμεῖς δὲν πιστεύομεν χρυσὸν, ἀλλὰ Χριστόν. Δὲν ζῶμεν ἐκ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ διὰ τὴν Ἐκκλησίαν-τὸ κοινὸν καλὸν, πρὸς δόξαν Θεοῦ!!!...

 

2. Μακαριώτατε, ἐμεῖς πιστεύομεν ἀπολύτως καὶ εἰς τὴν φράσιν ἀποφάσεως τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐδῶ καὶ 67 περίπου ἔτη: «ἡ προσπάθεια δημιουργίας φήμης πέριξ τοῦ ἄλφα ἢ τοῦ βήτα προσώπου, εἶναι ἡ ὑψίστη ἰδιοτέλεια». Πρὸς τοῦτο φρονοῦμεν καὶ ἀπαξιοῦμεν εἰς ὁ,τιδήποτε πράττομεν, νὰ ἀναφέρεται τὸ ὄνομά μας ἀκόμη καὶ μετὰ θάνατον. Νὰ κλείσωμεν τοὺς ὀφθαλμούς μας καὶ νὰ ἀπέλθωμεν ἐκ τοῦ ματαίου τούτου κόσμου, ὡς ἄγνωστοι στρατιῶται. Φιλοδοξοῦμεν νὰ διατεθῇ ὁ μετ’ ἀπεριγράπτων  σωματικῶν καὶ ψυχικῶν ἀλγηδόνων, ἀλλὰ καὶ στερήσεων, ὀγδόντα ἐτῶν δημιουργηθεὶς μόχθος τοῦ βίου μου, μετ’ ἄκρας ἀνιδιοτελείας καὶ ἀπολύτου διαφανείας καὶ οἱαδήποτε ἔσοδα ἤθελαν προκύψουν μελλοντικῶς, νὰ ἀξιοποιῆται ἐξ αὐτῶν καὶ τὸ τελευταῖον δίλεπτον τῆς χήρας, διὰ κοινωφελεῖς σκοποὺς μετ’ ἂκρας ἀνιδιοτελείας, ὑπὸ τὴν ἄμισθον Προεδρίαν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος καὶ τῶν διαδόχων Σας, μετ’ ἂλλων τεσσάρων Μητροπολιτῶν καὶ μετ’ ἰδεολόγων καὶ ἄκρως ἀνιδιοτελῶν προσωπικοτήτων μετά καλῆς ἔξωθεν μαρτυρίας, διὰ νὰ δοξάζεται τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Διότι ὁ δύσμοιρος καὶ,  κατ’ἐξοχὴν, φιλότιμος, ἀλλὰ καὶ βαρύτατα φορολογούμενος πτωχὸς ἑλληνικὸς λαὸς καταπογοητεύεται διὰ τῶν μεθοδειῶν τῶν διαφόρων φορέων...

«...οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.» (Ματθαῖος 5,16).

 

Μακαριώτατε, ὅλοι μας ὀφείλομεν νὰ ἔχωμεν συναίσθησιν τῶν λεγομένων μας καὶ νὰ ἀγωνιζώμεθα, νὰ τηρῶμεν τὸν λόγον μας κατὰ τά :

 

α) «ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὔ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.» (Ματθ. 5, 37).

β) «μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.» (Β΄ Πρὸς Κορινθ. 9, 7).

γ) «...ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα.» (Β΄ Πρὸς Κορινθ 4, 13).

δ) Διότι: «πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν.» (Ρωμ. 14, 23).

ε) Πρέπει νὰ ἐνεργῶμεν ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως κατὰ τό : «ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας» (Β΄ Πρὸς Κορινθ. 6, 2), τὸ ὁποῖον ἐξεμεταλλεύθη καὶ ἠλλοίωσεν ὁ μέγας Ἀνδρέας καὶ τὸ ἔκανε «ἐδῶ καὶ τώρα».

στ) Διότι: «…οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσι.» (Λουκ. 16, 8).

Δυστυχῶς ἀναγκάζομαι νὰ ἐπαναλάβω τὸ Παύλειον «τὶς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τὶς σκανδαλίζεται καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι ;;;» (Β΄ Πρὸς Κορινθ. 11, 29).

 

Μακαριώτατε, ὅπως σᾶς ἀνεφέραμεν κατ’ἐπανάληψιν, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἀκούῃ καὶ τῆς ὑπολοίπου στρατευομένης Ἐκκλησίας, τοῦ βασιλείου ἱερατεύματος, τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἐφαρμόζουσα τὸ τοῦ Χριστοῦ «τίνα μὲ λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;;;»...

 

Ὁπωσδήποτε τὰ τέκνα ὀφείλουν νὰ ἀκούουν τῶν γονέων, ἀλλὰ καὶ ἐνίοτε, Μακαριώτατε, καὶ οἱ γονεῖς ὀφείλουν νὰ «ἀφουγκράζωνται» τὸν πόνον, τὴν πικρίαν καὶ τὴν ἀφόρητον δυστυχίαν τῶν τέκνων καὶ νὰ μὴ ἐπαναλαμβάνουν τὸ «ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς» ;;;... (Ιωάννην 9, 34).

 

Μακαριώτατε, «γέγονα ἄφρων καυχώμενος! ὑμεῖς μὲ ἠναγκάσατε. ἐγὼ γὰρ ὤφειλον ὑφ’ὑμῶν συνίστασθαι· οὐδέν γάρ ὑστέρησα τῶν ὑπέρ λίαν ἀποστόλων, εἰ καὶ ουδέν εἰμι.»( Β΄ Πρὸς Κορινθ. 12, 11).

 

3. Μακαριώτατε, ἄπειραι χιλιάδες τέκνων τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν κατασκανδαλισθῆ καὶ διὰ τῆς ἀνακοινώσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἀπὸ 1/4/2015, διότι ἡ ἀλήθεια εἶναι, ὅπως ἐπανειλημμένως ἐκτενέστατα σᾶς ἔχομεν ἀναπτύξει, ὅτι οὐδέποτε μᾶς προσέφερεν ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία «κάτι» τὸ συγκεκριμένον καὶ θετικόν. Ἀπεναντίας, ἐπὶ τόσα ἔτη ἀναμένομεν συγκεκριμένα τοπογραφικὰ, καὶ παρὰ τὰς ἐπανειλημμένας προφορικὰς καὶ γραπτὰς ὑπενθυμίσεις μας, ὄχι μόνον τοπογραφικὰ δὲν ἐλάβομεν, ἀλλὰ οὔτε κἂν μιᾶς ἀπαντήσεώς σας ἐτύχομεν.

Συμφώνως πρὸς τὸ Σύνταγμα (ἄρθρ. 10) καὶ βάσει τῆς κειμένης νομοθεσίας (ἄρθρ.5 παράγρ. Ι τοῦ Νόμου 1943/1999), ὅλαι αἱ ὑπηρεσίαι ὑποχρεοῦνται ἐντὸς 60 ἡμερῶν νὰ ἀπαντοῦν εἰς ἀναφορὰς καὶ αἰτήματα πολιτῶν καὶ εἰς περίπτωσιν ἀρνητικήν, πρέπει νὰ εἶναι ἐπὶ ἀδιασείστων στοιχείων τεθεμελιωμένη ἡ ἄρνησίς των. Ἐὰν αὐτό εἶναι ἐπιλήψιμον δι’ ὃλας τὰς ὑπηρεσίας, οἱ ὁποῖαι εἶναι «μπάχαλο» καὶ ἀντὶ νὰ ὑπηρετοῦν, κατατυραννοῦν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, δὲν θὰ ἔπρεπε ποτὲ ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία νὰ κατασκανδαλίζῃ τὸ ποίμνιόν της καὶ νὰ συμπεριφέρεται τοιουτοτρόπως. Αἱ ἄπειραι αὐταὶ χιλιάδες ἀναμένουν τὴν ἀπάντησίν σας. Τὶ ὅμως νὰ τοὺς ἀπαντήσωμεν, ἐνῷ καὶ ἡμεῖς οἱ ἴδιοι δὲν ἐτύχομεν κατανοήσεως καὶ οὐδεμίαν ἀπάντησιν ἐλάβομενπαρ’ Ὑμῶν ; ; ;...

 

4.Ἡμεῖς, ὡς ἐνσυνείδητα, πιστὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ἐπ΄οὐδενὶ λόγῳ ἐπιθυμοῦμεν νὰ κυκλοφοροῦν δυσμενεῖς φῆμαι ἐναντίον τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, ἀκόμη καὶ ὅταν βαναύσως λασπολογώμεθα καὶ διασυρώμεθα ἀκόμη καὶ ἐκ τῆς διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας. Παρακαλοῦμε δὲ τὸν Θεὸν μεθ’ ὅλης τῆς δυνάμεως τῆς ψυχῆς μας νὰ μὴ ἀποθαρρυνώμεθα καὶ νὰ συνεχίσωμεν νὰ κάμνωμεν ἰώβειον ὑπομονὴν περαιτέρω. Ὅμως καὶ ἡμεῖς εἴμεθα ἄνθρωποι καὶ μᾶς «τρώει» τὸ πικρότατον παράπονον. Διότι, ἐνῷ ἡ Ἐκκλησία θὰ ἔπρεπε νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα, ἀντιθέτως δίδει τὸ χείριστον παράδειγμα καὶ εἰς τὰς δημοσίας ὑπηρεσίας, δηλαδὴ, τὸ αἰσχρότατον κατεστημένον νὰ μᾶς περιφρονῇ, νὰ μᾶς ἐμπαίζῃ ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως καὶ τὸ ναὶ νὰ γίνεται νέκρα, διὰ νὰ καγχάζῃ ὁ διάβολος καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, διὰ τὴν διαιώνισιν τῆς μὴ πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ μόνον, ὃπερ θὰ συμβάλῃ ἀφαντάστως νὰ ἐνθαρρυνθῇ καὶ ἀναζωογονηθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων. Νὰ κάμνωμεν μεταβολὴν 180 μοιρῶν, νὰ ἐπανέλθωμεν εἰς τὰς ρίζας μας καὶ νὰ ρυσθῶμεν ἀπὸ τοῦ πλήρους καταποντισμοῦ εἰς τὴν ἄβυσσον εἰς τὴν ὁποίαν μᾶς ὡδήγησαν αἱ καταχθόνιαι σκοτειναὶ δυνάμεις, διὰ τῶν ὀργάνων των!!!...

Νὰ ἑνωθῶμεν. Εἰς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους χωροῦν δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί, οἱ πάντες, διότι δὲν θὰ διαιρῇ, ἀλλὰ θὰ ἑνώνει. Ὁσάκις οἱ Ἕλληνες ἦσαν ἡνωμένοι, τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, ἐθαυματούργησαν, ὅταν δὲ εἶχαν διχονοίας ἐπήρχοντο συμφοραί. Εἶναι δὲ, διὰ τοὺς ἀπείρους χιλιάδας νοσταλγούς καὶ θαυμαστὰς τῶν θεαρέστων σκοπῶν τῶν φορέων μας ἄκρως ἀπογοητευτικὸν τὸ γεγονὸς, ὃτι καὶ ἡ Ἐκκλησία ἐπιδεικνύει κατανόησιν, διὰ κενοδόξους, ἰδιοτελεῖς, συμφεροντολόγους, «φιλοτομαριστὰς» καὶ ἀνθρώπους λατρεύοντας τὴν τριάδα: ἄμετρον ἐγωισμόν, γαστέρα, καὶ ὑπογάστριον καὶ ἐμεῖς, οἱ ὁποῖοι πασχίζομεν, ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν, ἐν λόγοις καὶ ἒργοις νὰ ὁμολογῶμεν Τριάδα ὁμοούσιον καὶ ἀχώριστον καὶ νὰ ὑποβαλλώμεθα εἰς μαρτυρικήν δοκιμασίαν ἀπὸ 5ης πρωινῆς, μέχρι καὶ μετὰ τὰ μεσάνυχτα, ἐπὶ 365 ἡμέρας κατ’ ἔτος, διὰ τὸ κοινὸν καλὸν, πρὸς δόξαν Θεοῦ, ἄκρως ἀνιδιοτελῶς καὶ μετ’ ἀπολύτου διαφανείας, νὰ ἔχωμεν χαριστικὴν βολὴν, νὰ διαπομπευώμεθα καὶ λοιδορώμεθα, τόσον ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως, παρεχομένου οὓτω τοῦ «πρασίνου φωτός» εἰς τοὺς ἀθέους, τοὺς ἀνιστορήτους καὶ τοὺς ἰδιοτελεῖς διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, νὰ μᾶς περιφρονοῦν καὶ παραγκωνίζουν. Μάλιστα δὲ ἰσχυριζομένη ἡ διοικοῦσα ἐκκλησία, ὅτι δῆθεν δὲν γνωρίζει ποίαν περιουσίαν ἔχομεν, παρὰ τὸ γεγονὸς, ὃτι ἐπανειλημμένως, γραπτῶς καὶ προφορικῶς «σᾶς τὸ ἔχομεν διακηρύξει» καὶ ὡς εἰς τὴν εἰσήγησίν του ὁ Σεβασμιώτατος Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ, ἤδη ἀπὸ τοῦ 2011 καὶ συγκεκριμένως εἰς τὸ ὑπ’ ἄρ. πρωτοκόλλου 621/26-5-2011 ἔγγραφόν του ἀναφέρει, ὡς καὶ εἰς τὸ ἀπὸ 21-2-2017 ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς!!!...

 

Δεκάδας φορὰς ἔχομεν ἐγχειρίσει ἢ ἀποστείλει (Ὑμῖν) τὸ ΦΕΚ Β 853, ἐπί τοῦ ὁποίου ἔχει δημοσιευθῆ τὸ Προεδρικὸν Διάταγμα ἀπὸ 17-9-1997. Ἐκεῖ εἰς τὸ ἄρθρον 3 (περιουσία τοῦ Ἱδρύματος) ἀναφέρονται περιληπτικῶς (ὅπως ἔκρινε ἡ Δ/νσις Κληροδοτημάτων τοῦ Ὑπ. Οἰκονομικῶν). Ἐμεῖς εἰς τὰς ἀναφερομένας συμβολαιογραφικὰς πράξεις, πάντα ταῦτα ἀναφέρομεν ἐκτενέστατα, καὶ εἶναι πολὺ λυπηρὸν τὸ γεγονὸς νὰ μᾶς ἐνοχοποιῆτε καὶ πρὸς τοῦτο.

Ἐν τῷ μεταξὺ, ἔχουν προστεθῆ καὶ τὸ ἀκίνητον εἰς τὸ Ψυχικόν, τὸ διαμέρισμα εἰς τὴν Ἀπόλλωνος 23Β, ὁ περίλαμπρος Ἱερὸς Ναὸς καὶ τὰ προσκτίσματά του εἰς τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων, ὅπου ἔχω ἐπενδύσει ἄνω των 2.500.000.000 δραχμῶν καὶ πολλὰ ἄλλα ἀκίνητα εἰς τὴν Ἀροανίαν!!!...

 

Καὶ ἡ τροποποιητικὴ πρᾶξις 4764/5.6.2013, ἐξ αἰτίας τῆς ὁποίας ἀπεστείλατε τὸν λίβελλον ὑπ’ἀριθμ. πρωτοκ. 192/321/12.12.2016, διὰ τοῦ ὁποίου ἀναφέρονται ἀναλυτικώτατα τὰ ἀκίνητα τοῦ Ἱδρύματος, ἄνω τῶν 100 στρεμμάτων εἰς τὴν Ἀττικήν. Τὸ ἕκτον ἐξ αὐτῶν, 4 στρεμμάτων, ἐξεποιήθη ἔναντι 3.276.000 εὐρώ!!!...

 

Διατὶ τολμᾶτε, Μακαριώτατε, τόσον βάναυσα νὰ μᾶς διασύρετε πλήρως, ἰσχυριζόμενος  ὅτι : «...Ζητήσαμε νὰ μᾶς πῇ ποῦ εἶναι τὰ οἰκόπεδα, ἀλλὰ οὔτε ἐδῶ λάβαμε κάποια ἀπάντησι...»;;;....

Ἐὰν ἀμφισβητῆτε τὸ Προεδρικὸν Διάταγμα, τὸ ΦΕΚ, τὰ συνημμένα τῆς ἀπὸ 26.5.2011 Εἰσηγήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Πειραιῶς καὶ τὸν Ἐσωτερικὸν Κανονισμὸν τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς, τὸν ὁποῖον ἔχομεν δώσει Ὑμῖν ἐπανειλημμένως, καθὼς καὶ τοὺς Ἰσολογισμούς καὶ Ἀπολογισμοὺς τοῦ Ἱδρύματός μας ποὺ ἐλέγχονται ἀπὸ ἐλεγκτὰς καὶ Ἐπιθεωρητὰς τοῦ Ὑπουργεῖου Οἰκονομικῶν θὰ ἠδυνάμεθα νὰ φορτώσωμεν δεκάδας φακέλλων εἰς φορτηγό, διὰ νὰ πεισθῆτε Ὑμεῖς καὶ οἱ συνεργάται σας, ἐὰν δὲν ἔχουν, ὡς δόγμα των τὸ «οὐ μὲ πείσεις, κἂν μὲ πείσῃς».

Πέραν ἐνίων ἰδιοτελῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι σᾶς πλησιάζουν, ὑπάρχουν καὶ ἄπειραι χιλιάδες ὑγιῶς, ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικῶς σκεπτόμενοι καὶ ἐνεργοῦντες Ἓλληνες, οἱ ὁποῖοι ἦσαν κριτικοὶ καὶ ἔχουν βεβαιωθῆ διὰ τὴν ἀπόλυτον ἐντιμότητά μας, εἰλικρίνειάν μας, σοβαρότητά μας, εὐθύτητά μας, ἀνιδιοτέλειάν μας καὶ τὴν ἀπόλυτον διαύγειάν μας καὶ λυποῦνται σφόδρα, διὰ τὴν διαστροφὴν τῆς ἀληθείας. Διατὶ νὰ κατασκανδαλίζεται τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα!!!...

 

Μακαριώτατε, κατὰ τὴν ἰδίαν ἡμέραν, 8ην Μαρτίου 2017, κατὰ τὴν ὁποίαν συνηντήθημεν εἰς τὴν ἐκδήλωσιν τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως, μᾶς ἐτηλεφώνησεν καὶ ὁ Σεβασμιώτατός μας Βελεστίνου κύριος Δαμασκηνὸς καὶ μᾶς εἶπεν, ὅτι θέλετε νὰ ἔλθετε νὰ συζητήσωμεν. Μᾶς εἶστε, ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν, λίαν εὐπρόσδεκτος, τόσον Ὑμεῖς, ὅσον καὶ ἄλλοι Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ ἀγαπητοὶ συνεργάται σας. Θέλομεν καὶ πρέπει νὰ διδάσκωμεν, διὰ τοῦ παραδείγματος, ὅτι ὁ λόγος μας δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γίνεται νέκρα, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ, ἀλλὰ νὰ ὁμιλῶμεν τὴν ὠμὴν ρεαλιστικὴν γλῶσσαν τῆς ἀληθείας καὶ ὄχι τὰς τρισαθλίας ξυλίνας γλώσσας τῆς εὐτελεστάτης πολιτικῆς καὶ τῆς διπλωματίας!!!...

Ἂς συναντηθῶμεν λοιπὸν, ὃπου δεῖ, διὰ νὰ ἀρθοῦν παρανοήσεις, παρεξηγήσεις, ἀποκαρδιώσεις καὶ διὰ νὰ ἀποφευχθοῦν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ περαιτέρω «νῖλες» καὶ συμφοραί!!!...

 

5. Ἄν Μακαριώτατε, παρεπέμπετε τὴν ὅλην ὑπόθεσιν τοῦ θέματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ εἰς τὴν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀφήνατε ἐλεύθερα νὰ ὁμιλήσῃ πᾶς Ἱεράρχης, καὶ ὄχι ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ ὁμοῦ μετά πληθώρας ἄλλων θεμάτων, τότε θὰ εἶχε πρυτανεύσει ἡ σύνεσις καὶ θὰ εἶχε πραγματοποιηθῆ πρὸ πολλοῦ τὸ μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας καὶ εὐγνωμοσύνης εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν  Σωτῆρα Χριστὸν καὶ ἕν μέρος τῶν προσκτισμάτων του, διὰ κοινωφελεῖς σκοπούς. Καὶ δὲν θὰ ἐχαίρετο ὁ ἀντικείμενος ἡμῖν διάβολος καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ!!!...

 

6. Ἐπειδή, Μακαριώτατε, ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ἔχομεν τὴν ἀδυναμίαν νὰ λησμονῶμεν καὶ ὁ διάβολος θολώνει τὸ μυαλό μας, θὰ ἔπρεπε νὰ εἴχομεν ζητήσει ἀπὸ τῆς  πρώτης στιγμῆς νὰ κρατῶνται πρακτικὰ, κατὰ τὰς συναντήσεις μας, ἤ ἔστω μαγνητοφωνήσεις εἰς διπλοῦν, πρὸς διασφάλισιν τῶν ἑκατέρωθεν δηλώσεων. Σεβόμενοι τὴν προσωπικότητά δὲν ἐζητήσαμεν αὐτὸ. Ὁπότε δὲν θὰ εἴχομεν σήμερον τὰς μεθοδείας τοῦ σατανᾶ!!!...

 

7. Ἐάν, Μακαριώτατε, εἴχατε Ὑμεῖς καὶ οἱ προκάτοιχοι σας ἐνδιαφερθῆ νὰ μὴ «κουκουλλωθῇ» καὶ ὁ σφετερισμὸς τοῦ ἱεροῦ χρήματος, ὁ ὁποῖος συνεκεντρώθη, κατὰ τὴν ἑπταετίαν τῆς χούντας, θὰ εἴχατε διαπιστώσει πόσα χρήματα συνεκεντρώθησαν, ποῦ καὶ ποῦ κατετέθησαν, καὶ ποῖοι ἀπατεῶναι ἐνοσφίσθησαν καὶ αὐτὸ τὸ ΙΕΡΟΝ χρῆμα. Ὅμως, δυστυχῶς, ὄχι μόνον ἡ Πολιτεία ἠδιαφόρησε, ἀλλὰ καὶ ἡ Διοίκησις τῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τέσσαρας ὁλοκλήρους δεκαετίας ἐπεδείξατε πλήρη ἀβελτερίαν, ἀρκούμενοι μόνον νὰ πίπτῃ ἀφθονωτάτη λασπολογία καὶ διασυρμὸς ἐναντίον μας.

Ἐμεῖς, τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, προσπαθοῦμεν νὰ διαλάμψῃ ἡ ἀλήθεια καὶ τοῦτο γνωρίζετε πολὺ καλά, ἀφοῦ ἀποστέλλετε συνεργάτας σας εἰς τὸν ἀνακριτήν, νὰ θολώσουν τὰ νερὰ καὶ νὰ διαστρεβλώνουν πλήρως τὴν ἀλήθειαν!!!...

 

8. Μακαριώτατε, μὴ προβαίνετε εἰς κατάχρησιν τῆς ἐξουσίας σας. Ἄς ἀρθῶμεν εἰς τὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ ἄς συναγωνισθῶμεν νὰ πραγματοποιηθῇ ἀμέσως τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη πρὸς δόξαν Θεοῦ, διὰ νὰ ἀποθανατισθῇ τὸ ὄνομα σας εἰς τὸν θεμέλιον λίθον, εἰς τὰ ἐγκαίνια. Τοιουτοτρόπως, ὑπό τὸ πρότυπον χρηστῆς διοικήσεως περὶ τοῦ Τάματος – θαύματος θὰ προβληθῇ διεθνῶς μία τοιαύτη ἀνιδιοτελεστάτη προσπάθεια μετ’ ἀπείρων ὠφελημάτων, διὰ τὴν Ἑλλάδα μας, τὴν ἑλληνικὴν κοινωνίαν καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν μας.

Μακάρι, Μακαριώτατε, μυριάκις εἴθε, ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας νὰ πρυτανεύσῃ ἡ σύνεσις καὶ νὰ παύσωμεν νὰ εἴμεθα Σαῦλοι καὶ νὰ καταστῶμεν οὓτω Παῦλοι, διὰ νὰ κατατροπωθοῦν οἱ δαίμονες!!!...

 

9. Ἤ μήπως σᾶς ἐνοχλεῖ ἡ πρωτοβουλία τὴν ὁποίαν ἀνέλαβόν τινες ἄνθρωποι, ἳνα πραγματοποιήσουν τοῦτο τὸ ὁποῖον ἠδύναντο καὶ ὢφειλον νὰ πράξουν, τόσον ἡ Πολιτεία, ὃσον καὶ ἡ Ἐκκλησία ;;;...

Μακαριώτατέ μας, ἐμεῖς, οὔτε κατὰ διάνοιαν, διενοήθημεν νὰ ὑπερσκελίσωμεν τὴν Μητέρα ΄Εκκλησίαν. Ἀλλὰ μελετῶντες ἐπισταμένως τὴν ἱστορίαν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ πονοῦντες ἀφαντάστως, διὰ τὰς προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις ἰθυνόντων ἠθελήσαμεν νὰ ἄρωμεν τὸν βαρύτατον Σταυρὸν τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀναλαμβάνοντες τὰ πάντα ἐμεῖς!!!...

 

Ἄν λοιπόν, Μακαριώτατε, σᾶς ὀχλῇ ἡ παρουσία μας καὶ μετεβάλετε γνώμην καὶ ἐπιθυμεῖτε νὰ ἐπιτελέσετε Ὑμεῖς τὸ μεγαλεπήβολον αὐτὸ ἒργον, ὁπότε θὰ ἔχετε καὶ τὸ χρυσορυχεῖον, τὸ ὁποῖον ὁρίζεται παγκάριον, δηλώσατε αὐτὸ ἡμῖν σαφῶς, Μακαριώτατε, διὰ νὰ παραιτηθῶμεν ἐπισήμως!!!...

 

Τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ ἐμεῖς ἐκάμναμεν μέχρι τοῦδε ἰώβειον ὑπομονὴν καὶ δὲν ἐπιθυμοῦμεν νὰ δώσωμεν τὰς ἐν λόγῳ ὰπαντήσεις μας δημοσίως εἰς τὸ εὐρὺ κοινόν, διὰ νὰ μὴ εὐτελίζεται περαιτέρω ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία. Ἐλπίζομεν προσεχῶς  νὰ μὴ ἀναγκασθῶμεν νὰ παύσωμεν νὰ ἀποσιωπῶμεν καὶ αὐτὸ τὸ ἄκρως ἀνυπόφορον μαρτύριον τῆς βαναύσου διαστροφῆς τῆς ἀληθείας καὶ τὰ δηλητήρια ἃτινα καθημερινῶς ποτιζόμεθα!!!...

 

10. Ἡ 25η Μαρτίου ἤγγικε καὶ τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα καὶ οἱ ὑγιῶς ἐθνικὰ σκεπτόμενοι Ἕλληνες, ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, διερωτῶνται «τί σόι ἑορτασμοὶ θὰ τελεσθοῦν τῇ 25η Μαρτίου 2021»;;;  «Γιατί δὲν ξεκινᾶμε καὶ κοροϊδεύομεν τὸν λαὸν τοῦ Θεoῦ»;;;

 

Εὐελπιστοῦντες, ὅτι θὰ τύχωμεν τῆς δεούσης κατανοήσεως καὶ ἐντίμου ἀπαντήσεώς σας, εὐχόμεθα δι’ εὐλογημένην, Ἁγίαν Τεσσαρακοστὴν καὶ καλὴν Ἀνάστασιν εἰς τὰς ψυχάς μας, τοὺς πλησίον μας, τὴν Ἑλλάδα μας καὶ τὸν κόσμο ἅπαντα,

Σᾶς ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιὰν

μετὰ υἱικοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ὁ Πρόεδρος     Ἡ Γεν. Γραμματεὺς

 

Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος     Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου

 

ΥΓ. Μακαριώτατε βοᾷ ὅλη ἡ κοινωνία καὶ τὰ 120.000.000 πρώτης, δευτέρας καὶ τρίτης γενεᾶς, παραδείγματος χάριν ἐνημερώθησαν διὰ τὸν λίβελλον τὸν ὁποῖον ἀναγράφει ἡ ἱστοσελὶς ΡΟΜΦΑΙΑ. Ἐμεῖς καθησυχάζομεν τοὺς Πανέλληνας, τονίζοντες εἰς αὐτοὺς, ὅτι θὰ πρόκειται περὶ νοσηρῶν φαντασιώσεων ἢ ἰδιοτελῶν καὶ σκοπίμων διαβολῶν τοῦ δημοσιογράφου, διότι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ διανοηθῶμεν, ὅτι Ὑμεῖς ἐξεστομήσατε τοιαῦτα φρικτὰ πράγματα.

Οὔτε τὰς ἐπιτροπάς σας ἀπεποιήθημεν. Ἀπεναντίας, ὠχλήσαμεν ἐπανειλημμένως καὶ Ὑμᾶς καὶ συνεργάται Σας καὶ αὐτὸν τὸν Ἀντιπρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς Σας, Ἃγιον Μεσογαίας. Ἀλλὰ, δυστυχῶς δὲν συνεκαλέσατε τὴν ἐν λόγῳ ἐπιτροπήν, οὔτε ἅπαξ ἐδῶ καὶ 7 περίπου ἔτη. Ὁ δὲ θυμόσοφος λαὸς γνωρίζει καὶ τονίζει: «θέλεις νὰ καταχωνιάσεις μιὰν ὑπόθεσιν, παράπεμψέ την σὲ ἐπιτροπάς». Ἐμεῖς Μακαριώτατε πασχίζομεν νὰ διδάσκωμεν, διὰ τοῦ παραδείγματος, ὅτι δὲν εἴμεθα διπρόσωποι, ἀλλὰ εὐθεῖς, εἰλικρινεῖς καὶ ἔντιμοι καὶ ἀπαιτοῦμεν καὶ οἱ ἄλλοι νὰ μᾶς συμπεριφέρωνται ἔντιμα, διότι «ἀνήρ δίψυχος, ἀκατάστατος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ» (Ἰακώβου 1, 8).

 

 

 

*

Τὸ παρὸν ἔγγραφον, τὸ ὁποῖον ἀνεγράφη διὰ τὸν Μακαριώτατον, πλὴν ὅμως δὲν τοῦ ἀποστείλαμε, διὰ νὰ μὴ τὸ λάβῃ ὡς ἀφορμήν καὶ «σαμποτάρει» παντοῦ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη –Καποδίστρια,  ἀναγκαζόμεθα νὰ τὸ δημοσιεύσωμε, μὴ ἀνεχόμενοι περαιτέρω τὸν παντοειδῆ ἐμπαιγμό μας καὶ τὴν βάναυσην συμπεριφορά του.

 


 

24.7.14-Ομιλία Δρ. Σαμ Τσέκουας 10.5.14, διαπρυσίου πρεσβευτού ελληνικών θέσεων & μεγάλου φιλέλληνος
 
  ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
     ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
 ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr


 
ΟΜΙΛΙΑ

ΔΡ. ΣΑΜ ΤΣΕΚΟΥΑΣ
 
 
ΔΙΑΠΡΥΣΙΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΩΝ-

ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΣ
 

ΣΤΗΝ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 10.5.2014
 
 
                                                        24.7.2014
 
 
1. Ὁ Δρ. Σὰμ Τσέκουας γεννήθηκε στὸ χωριὸ Tochisville στὸ Oso / Lagosτῆς Νιγηρίας, ἦρθε στὴν Ἑλλάδα καὶ σπούδασε στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Ἑλληνικὴ Φιλολογία καὶ Ὀδοντιατρική. Ἐγκαταστάθηκε καὶ αὐτὸς τὸ 1989 στὴν Νέα Ὑόρκη καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νυχθημερὸν μοχθεῖ γιὰ τὴν διάδοσι καὶ ἐπικράτησι τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀνὰ τὴν ὑφήλιο.
 
2. Αὐτὸν τὸν μεγάλο φιλέλληνα τὸν φέραμε ἀπὸ τὴν Νέα Ὑόρκη, τὸν φιλοξενήσαμε στὰ ἔργα εἰς μνήμη τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας καὶ τὴν ἡμέρα τῆς πανήγυρης τῆς 10.5.2014 τὸν βραβεύσαμε μὲ ἀναμνηστικὴ πλακέτα καὶ μεμβράνη, τῶν ὁποίων τὸ κείμενο ἔχει :
 
 
 

3. Προτείναμε ἐπίσης στὸν Πρόεδρο τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου Ἀροανίας κ. Σπυρίδωνα Κουρὴ καὶ στὸν Δήμαρχο τοῦ Δήμου Καλαβρύτων κ. Γεώργιο Λαζουρὰ νὰ τὸν ἀνακηρύξουν ἐπίτιμο δημότη καὶ νὰ τὸν βραβεύσουν μὲ ἀργυρὴ πλακέτα καὶ μεμβράνη, μὲ τὸ κατωτέρω κείμενο :
 
Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
 
ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΡΟΑΝΙΑΣ
 
εὐγνωμοσύνης καὶ ἀπείρου ἐκτιμήσεως
ἕνεκεν
 
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΝ
ἐπίτιμον δημότην των
τὸν μεγάλον ἐθναπόστολον
 
Dr. SamChekwas
 
ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται ἐπὶ δεκαετίας
διὰ τὴν διάδοσιν τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης
καὶ ἐπικράτησιν αὐτῆς ἀνὰ τὴν ὑφήλιον
καὶ διὰ τὴν προάσπισιν τῶν ἑλληνικῶν θέσεων καὶ ἀπόψεων
 
Ἐν Καλαβρύτοις
τῇ 10ῃ Μαΐου 2014
 
 
ΔΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΥΡΑΣ
 
Ἐν Ἀροανίᾳ Καλαβρύτων
τῇ 10ῃ Μαΐου 2014
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΡΟΑΝΙΑΣ
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΚΟΥΡΗΣ
 
 
4. Ὁ Δρ. Σὰμ Τσέκουας εὐχαρίστησε τὶς ἑκατοντάδες προσωπικότητες τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ μιλώντας μὲ μεγάλο ἐνθουσιασμό, ποὺ συνέπηρε τοὺς φίλους προσκυνητές. Στὴν θερμὴ ὁμιλία του ὑπογράμμισε ὅτι πρέπει νὰ προστατεύουμε πάντοτε τὸ ἀθάνατο ἑλληνικὸ πνεῦμα καὶ τὴν σωτήρια Ὀρθοδοξία. Διακήρυξε ὅτι εἶναι καὶ αὐτὸς ἕνας Ἀροάνιος καὶ ἕνας Καλαβρυτινό, ὅτι εἶναι ἕνα ἑλληνόπουλο. Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι ὁ Δρ. Σὰμ Τσέκουας ἀκόμη δὲν ἔχει κατηχηθῆ δεόντως καὶ δὲν ἔχει βαπτισθῆ Ὀρθόδοξος. Εὐελπιστοῦμε νὰ μελετήσῃ ἐπισταμένως τὴν Ὀρθοδοξία καὶ νὰ βαπτισθῇ, ὁπότε θὰ ἀναδειχθῇ σὲ ἕνα διαπρύσιο κήρυκα, σὲ ἕνα ἱεροεθναπόστολο.
 
5. Τὴν αὐθόρμητη ἀπὸ στήθους ὁμιλία τοῦ Δρ. Σὰμ Τσέκουας μπορεῖτε νὰ τὴν δῆτε στὸ βίντεοἈξίζει νὰ τὴν παρακολουθήσῃ κάποιος πάλι καὶ πάλι καὶ νὰ τὴν διαδίδῃ : Συγκινητικὴ καὶ συναρπαστική, θερμὴ και χειμαρώδης.
 
6. Τὸ γραπτὸ κείμενο, ποὺ εἶχε προετοιμάσει γιὰ τὴν ὁμιλία του μᾶς τὸ ἔδωσε καὶ τὸ δημοσιεύουμε κατωτέρω.
 
 
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας
κ. Ἀμβρόσιος ἐπιδίδει τὴν βράβευσι
εἰς τὸν φιλέλληνα Δρ. Σὰμ Τσέκουας.
Ἑορτὴ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου
Ἀροανία Καλαβρύτων 10.5.2014
 
 
******
 
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ
ΟΜΙΛΙΑ DrSAMCHEKWAS
ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ , 10.5.2014
Πρν σς διαβάσω τν μιλία μου γι τν λληνικ γλῶσσα κα τς καταβολές της, θέλω ν σς πτι δν εμαι παγγελματίας γλωσσολόγος. γάπη μου μως γι τὴν γλῶσσα μας, κα τ γεγονς τι καθημερινά, σν συγγραφέας, διερευν τς κφραστικές της δυνατότητες, μδήγησαν σ μελέτες βάθους, κανα μέρος π ατν τὴν γνώσι θ προσπαθήσω ν μοιρασθ μαζί σας σήμερα.
 
Μελέτες, ποφοροῦν τόσο τς καταβολς τς λληνικς γλώσσας, σο κα τν σπουδαιότητά της σν μοναδικργανο ἐκφράσεως κα πολιτισμο, λλ κα σν πηγ συνεισφορς στ δημιουργία λλων ερωπαϊκν κα παγκοσμίων γλωσσν.
 
Σήμερα γ θ σς μιλήσω γι τὴν γλῶσσα, να κφραστικργανο, ποχει στνεργητικό του μι προφορικ παράδοσι κοντ τεσσάρων χιλιάδων τν.
 
ταν ναφερόμαστε στλληνικ γράμματα, συνήθως ννοομε τν λληνικ γραμματεία. Δηλαδὴ τ σύνολο τς πεζογραφικς, φιλοσοφικς, ποιητικς, θεατρικς καποιας λλης γραπτς, λογοτεχνικς κδηλώσεως στν λληνικ γλῶσσα, π τν ρχαιότητα μέχρι σήμερα. ταν ναφερόμαστε μόνο στν ρχαία λληνικ γραμματεία, ναφερόμαστε σνα σύνολο 800 περίπου βιβλίων, ποπέζησαν το χρόνου, τν διώξεων κα τν καταστροφν.
 
Τ συγγράμματα τς ρχαίας λληνικς γραμματείας, ποχουμε σήμερα, εναι γραμμένα στς διάφορες διαλέκτους τς λληνικς γλώσσας, πομιλονταν κα γράφονταν στς π μέρους περιοχς τς λλάδος κα τολληνικο κόσμου γενικότερα, δηλαδὴ ἐκτὸς τῆς μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος καὶ στς λληνικς ποικίες τς Κάτω ταλίας, τς βηρικς χερσοννήσου, τς Βόρειας φρικς, τς ωνίας, το Εξεινου Πόντου, καλλο.
 
Κύριες διάλεκτοι πομιλονταν κα γράφονταν π τος λληνες, κα πολες ποτελοσαν μετεξέλιξι τς μηρικς, ταν δωρική, ωνική, αολική, κυμαϊκ - χαλκιδικ (πο σ' ατ βασίσθηκαν κα τς ποίας ποτελον μετεξέλιξι τ λατινικά), καί, τέλος, ττικ κοινή, πο ὁμιλήθηκε καποτέλεσε κύριο μέσο πικοινωνίας το κόσμου λόκληρου, μετ τς κστρατεες το Μεγάλου λεξάνδρου. Μετεξέλιξι τς ττικς κοινς πρξαν πίσης τ διάφορα στάδια τς βυζαντινς ρχαΐζουσας καθαρεύουσας, τς πλς καθαρεύουσας, πο καθιερώθηκε σν πίσημη γλῶσσα το νεοσύστατου λληνικο κράτους, μετ τν πελευθέρωσι π τος Τούρκους, καὶ τέλος τς δημοτικς λαλις, πο μιλμε σήμερα. λες ο παραπάνω διάλεκτοι κα στάδια ξελίξεως τς λληνικς γλώσσας χουν τς καταβολές τους στλφάβητο κα στ γλῶσσα τν μηρικν πν. Δηλαδὴ στν λιάδα κα στν δύσσεια. Παράδειγμα: Λέμε λεωφορεο, π τν μηρικ λέξι λες καχι λαοφορεο, πως χει ξελιχθῆ μηρικ λέξι λεὼς στὴν δημοτική λέξι λαός. Δν χρησιμοποιομε τὴν λέξι βρύχιος, λλ τν χουμε νσωματώσει στποβρύχιο, κλπ. Φυσικά, λα ατ πολ χοντρικά, φο τ περιθώρια μις μίωρης μιλίας εναι ρκετ περιορισμένα.
 
Τμηρικπη δν εναι μόνο πηγ τς λληνικς γλώσσας, τς ποίας δημοτικ εναι τ τελευταο στάδιο γραπτς ξελίξεως περίπου 2800 τν. Εναι παράλληλα, κρογωνιαος λίθος ατο πο σήμερα ποκαλομε Δυτικ Πολιτισμό. Γιατὶ κτς π μία ποιητικξιστόρησι το Τρωϊκο πολέμου, λιάδα καδύσσεια εναι να μωσαϊκπ πληροφορίες γι τν λληνικ πόλι – κράτος, πομφανίσθηκε περ τν 9ο - 8ο αώνα π.Χ. Μς μιλνε γι τὴν φύσι κα τς σχέσεις θεν κανθρώπων, γι κοινωνικς δομς κα συνήθειες τς ποχς το Χαλκο, θη, θιμα, γεωγραφία, θρησκεία, κακόμα κα γι τν τέχνη τς ναυπηγικς κα τς κατασκευς πλων, γι ν καταλήξω. ντελς δ παρεμπιπτόντως, φο τ θέμα μας δν εναι κυρίως ατό, ,τι βιώνουμε σήμερα στ Δυτικ κόσμο, τέχνες, φιλοσοφία, μαθηματικά, γεωμετρία, πρόοδο, παιδεία, ρχιτεκτονική, μηχανική, ποίησις, θέατρο, στορία, μυνα, δηλαδργανωμένος στρατς γι τν μυνα τς κάθε χώρας, λα χουν τς ρίζες τους στν λληνικ πόλι - κράτος. δλιάδα καδύσσεια, ποτελον κφρασι καπόδειξι ατο τοῦ γεγονότος. Ατ δν εναι μόνο γνώμη δική μου, τ λένε εκρινέστερα κα μ λεπτομέρειες ο εδικοί, πως ομερικανο καθηγητς κα συγγραφες το βιβλίου "Ποις σκότωσε τν μηρο;" Βίκτωρ Ντέϊβις Χάνσον κα Τζὼν Χήθ. Πόσες ταν ολληνικς πόλεις - κράτη στν λλαδικ χρο; Γύρω στς χίλιες. Μόνο Κρήτη εχε 90 κατ τν μηρο. Κεφαλλονιά, εχε τρες κα μαζ μ τν θάκη τέσσερις.
 
λα τα στάδια ξελίξεως τς λληνικς γλώσσας πορρέουν π τν λιάδα κα τν δύσσεια. Τί γλῶσσα μιλοσαν στν λλάδα πρν π τ γραφ τν μηρικν πν; Ννα πολ ελογο ρώτημα πο γεννιέται π μόνο του στν πλναγνώστη ατν τν στορικν δεδομένων.
 
ταν διάβασα γι πρώτη φορ τν μηρο, πρν πολλ χρόνια, ατ πο παρατήρησα ταν τξς: λοι ομπλεκόμενοι λαο στν Τρωικ πόλεμο μιλοσαν τν δια γλῶσσα , γι ν τ πλλις, εχαν μι γλῶσσα κοινς πικοινωνίας: Τρες κα Μυκηναοι, Λυδο καὶ Κάρες, Κρητικο κα Θράκες, Ατωλο κα Λύκιοι, πευθύνονταν ο μν στος δμεσα, χωρς τὴν μεσολάβησι διερμηνέα.
 
ς θυμηθομε, γι παράδειγμα, τὸν διάλογο το Διομήδη μ τν Λύκιο Γλακο, στ ραψωδία 6 τς λιάδας, που κα ο περίφημοι στίχοι: "Τυδεϊδη μεγάθυμε, τίη γενεν ρεείνεις;/ Οηπερ φύλλων γενε, τοίη δ κανδρν./Φύλλα τ μν τ' νεμος χαμάδις χέει, λλα δ θ' λη/ Τηλεθόωσα φύει, αρος δ' πιγίγνεται ρη./ς νδρν γενε μν φύει δ' πολήγει", δηλαδή: " Γι το Τυδέα μεγάθυμε, τί θέλεις τὴν γενιά μου;/πως τν φύλλων γενιά, τσι εν᾿ κα τν νθρώπων./π τ φύλλα νεμος λλα τ ρίχνει χάμου,/Κι λλα στ δάσος νοιξη χλωρ γεννάει βλαστάρια./τσι κι ονθρώπινες γενις ρχονται κα διαβαίνουν,/ μία φτάνει θαλλερν μιλλη φεύγει". Ατς καλλοι διάλογοι ντιμαχομένων ρώων πονοε καθαρτι λος κόσμος ποναφέρει μηρος μιλοσε μι κοιν γλῶσσα. Ποιταν ατ γλῶσσα φολιάδα καδύσσεια δν εχαν κόμα γραφθῆ;
 
Ατ εναι μ λίγα λόγια τ διάφορα στάδια ξελίξεως τς λληνικς γλώσσας. Μις γλώσσας μοναδικς στν στορία τς νθρωπότητος γι τν προσφορά της στὴν δημιουργία καναβάθμισι το πολιτισμο, λλ κα στν πίδρασι κα στὴν ἀνεκτίμητησυνεισφορά της γι τὴν δημιουργία τν λλων γλωσσν τς Δυτικς Ερώπης. Γιατί ο βασικς ννοιες σκέψεως κα ἐκφράσεως σ' ατς τς γλσσες εναι λληνικές. ς πάρουμε, γι παράδειγμα, τν γγλική, φο ζ στν μερικ καλοι λίγο πολύ μιλμε ατ τὴν γλῶσσα. Τ στοιχεα, πο θναφέρω, τχω πάρει π τν κπληκτικ μελέτη, ργο ζως, τοριστείδη Κωνσταντινίδη "Ολληνικς λέξεις στν γγλική", πο πρε τ Πρτο Βραβεο τς καδημίας θηνν τ 1987. π ατν τὴν μελέτη, που συμπεριλαμβάνονται 20.600 λέξεις, δώδεκα χιλιάδες εναι πιστημονικοροι κα 8.600 λέξεις εναι τς καθομιλουμένης.
 
Πόσες χιλιάδες λληνικς λέξεις χουν συνολικφομοιώσει τγγλικ στν καθομιλουμένη κα σλους τοὺς κλάδους τν πιστημν κα τν τεχνν; Πάνω π 120.000 μιγες λέξεις. Σ' ατὲς δηλαδή δν συμπεριλαμβάνονται λήμματα πο μόνο το να π τ δύο συνθετικ τους εναι λληνικό, π.χ. τελεβίζιον: μόνο το πρόθεμα εναι λληνικό, κατάληξι εναι λατινική, σλφ νάλυσις, δ εναι μόνο κατάληξι, μικροεβολούσιον, μόνο το πρόθεμα, ραντιοφόουν, μόνο κατάληξι, κλπ.
Ν κα μερικς λέξεις πο οτε καν ποπτευόμαστε πς εναι λληνικές. Massage, εναι π τ μάσσω. Channel, εναι π τ κάννα, καλάμι δηλαδή. Pose, π τ πασις. Gas, gasi, εναι π τ χάος, π τος δρατμούς, ταν σχηματιζόταν κόσμος. Parish, παροικία. Caliber, καλάπους, καλαπόδι. Brilliant, π τ λαμπρός. Blame, π τ βλάπτω. Prune, π τ προύμνον, τ δαμάσκηνο. Solecism, σολοικισμός, μμιλν σωστ τν ττικ διάλεκτο κάτοικος τν Σόλων Κιλικίας, που ατ συνέβαινε κα οθηναοι τοὺς κορόϊδευαν. Laconic, π τ Λακωνία, λλ κα τν σπαρτιατικ λιτότητα, κ.ο.κ. Σ τί ποσοστντιστοιχεριθμς το δανείου τν 120.000 λληνικν λέξεων στ σύνολο τς γγλικς γλώσσας; Πλησιάζει τ 28%. Ποι εναι τ ποσοστ τν λληνικν λέξεων στν ατρικρολογία, βάσει τογκυρου πιστημονικοῦ λεξικοῦ Dorland; Εναι 54%. Στ Ζωολογία λων των κλάδων (Πρωτόζωα, Μαλάκια, χθύες, ντομα, ρπετά, Πτηνά, Θηλαστικά), βάσει τς 13άτομης Animal Life Encyclopedia GRZIMEK φτάνει τκπληκτικ ποσοστ το 70.4%.
 
ναφέρθηκα προηγουμένως στς βασικς λέξεις σκέψεως κα ἐκφράσεως, πογγλικλλ κα ολλες ερωπαϊκς γλσσες χουν δανεισθῆ π τν λληνική. Ννα λάχιστο δεγμα, πο δανείζομαι ξανπ τν μελέτη το Κωνσταντινίδη: analysis, synthesis, antithesis, problem, hypothesis, method, theory, practice, empiric, paradigm, music, orchestra, melody, rhythm, harmony, rhapsody, organ, hypocricy, theater, drama, tragedy, comedy, poetry, lyrism, symptom, diagnosis, therapy, politic, democracy, tyranny, anarchy, despotism, oligarchy, idea, ideology, logic, dilemma, category, program, system, organization, etiology, symbol, syllable, phrase, dialect, κλπ, κλπ. Τδιο συμβαίνει κα μ τς νομασίες τν κυριώτερων κλάδων τν πιστημν. ς δομε μερικές: Aetiology, Anemology, Angiology, Anthropology, Ontology, Entomology, Ecology, Gynaecology, Geography, Hydrology, Myology, Oneirology, Mathematics, Penology, Petrology, Myrmecology, Malacology, Phytology, Osteology κα μπορ ν συνεχίσω πνα ποσοστλληνικν νομασιν πο φτάνει τ λιγότερο στ 70% τν κυριώτερων κλάδων λων των πιστημν. κόμα , δν θ συναντήσῃ κανες εκολα να μορφωμένο μερικάνο γγλέζο, πο δν θ χρησιμοποιήσῃ, που πάρχει καγγλοσαξωνικ λέξι, τ nostalgia ντ το homesickness, τ apathy ντ το indifference, τ energetic ντ το industrious τ antithesis ντ το opposition. πίσης, γι παράδειγμα, στν γγλικπάρχουν δύο ὅροι, πο καθορίζουν τν πόγειο σιδηρόδρομο: στν γγλία τν λένε underground κα στν μερικ τν λένε subway. Ο ψυχαναλυτς μως, πο χρειάσθηκε ν δημιουργήσουν ναν ὅρο γι τ φοβία πο προξενε σρισμένους νθρώπους τ βάθος, στποο εὑρίσκεται πόγειος σιδηρόδρομος, δν νομάστηκε οτε undergroundphobia οτε subwayphobia λλ bathysiderodromophobia. Τδιο συμβαίνει μ τος περισσότερους νεοδημιουργούμενους ρους στς διάφορες πιστμες. Παράδειγμα, πμε πάλι στν γγλική. Δν λέμε oldology, γι τν πιστήμη το γήρατος, youngology, γι τν πιστήμη ποφορ τος νέους commerciatrics γι τν πιστήμη ποφορ τμπόριο, π τ old, τ young κα τ commerce, λλ gerontology, ephebiatrics κα emporiatrics. Δν λέμε insectology, π τ insect, οτε plantology, π τ plant, λλ entomology κα phytology, π τντομο κα τ φυτό. κτς μως π τ λεξιλόγιο, τγγλικχουν δανεισθῆ π τλληνικά τὸ συντακτικ κα τν γραμματική. Μ λίγα λόγια, ν φαιρεθον τλληνικ «δάνεια», γγλικ γλῶσσα καταρρέει, λέει ριστείδης Κωνσταντινίδης. Τ La Trobe University τς Μελβούρνης, τ μεγαλύτερο τῆς Αστραλίας, χει τξς σύνθημα: Learn Greek to improve your English (μάθε ἑλληνικὰ γιὰ νὰ βελτιώσῃς τὰ ἀγγλικά σου). Ατ λέει περισσότερα κι π' σα επα μέχρι τώρα γώ.
 
στερα π' λα ατά, τρώτημα πο ελόγως γεννιέται εναι τξς: τλληνικ δν χουν δανεισθῆ πλλες γλσσες; Μσφαλς καχουν δανεισθῆ. διαφορ εναι πόσες λέξεις δανείζεται μία γλῶσσα π μία λλη. Παράδειγμα, πμε πάλι στν γγλική: π τ σλαβικά, γγλικχει δανεισθῆ μόνο 34 λέξεις, καπ τ τουρκικ 57, πάντα βάσει τς ργασίας το Κωνσταντινίδη. Πο 57 λέξεις κα πο 120.000, ποὺ δανείσθηκε ἡ ἀγγλική ἀπὸ τὴν ἑλληνική ;
 
Τ λέω λα ατ γιατί σημεριν παγκοσμιοποίησι μπορε ν εναι κα πολτοποίησι. κούγεται δτι τγγλικ θ γίνουν κύρια γλῶσσα πικοινωνίας, στν χι κα τόσο μακριν πι μελλοντικ κόσμο, κάτι πο νομίζω εναι σωστό: τγγλικχουν δη πιβληθῆ π μόνα τους σν γλῶσσα παγκόσμιας πικοινωνίας, χωρς ν περιμένουν ννομασθον πισήμως. λλ γιλους τοὺς λόγους, πονάφερα παραπάνω, πρν π μι τέλεια κμάθησι τν γγλικν, γι τος λληνες, ἀλλὰ καὶ παγκοσμίως, πιβάλλεται μι τέλεια παράλληλη κμάθησι τν λληνικν. Ατ πρέπει ν εναι παγκοσμίως βασική γλῶσσα πρν πποιανδήποτε λλη. χι μόνο γιατί σ' ατ βασίσθηκαν τγγλικ κα ολλες δυτικοευρωπαϊκς γλσσες, πειδ ατ δάνεισε τς ννοιες σκέψεως κα ἐκφράσεως, κάτι πο σημαίνει τι εναι γλῶσσα ννοιολογική, χι σημειολογική, λλκόμα κα γι τν πρακτικ λόγο τοῦ τι τλληνικ βοηθνε στν κμάθησι τν λλων ερωπαϊκν γλωσσν, φο ατποτελον τν πηγή τους.
ννοιολογικ εναι μι γλῶσσα, πορολογιά της χει μία πρωτογεν, διαίρετη σχέσι μ τ σημασία της. Π.χ. λέξη τραπέζι εναι π τ τέτρα=τέσσερα=τετράποδο, τετραπέζι, δηλαδ στηρίζεται σ τέσσερα πόδια. Τντίθετο τῆς ννοιολογικς εναι σημειολογική, δηλαδή, λέξη σημαίνει κάτι πο αθαίρετα τῆς χει ρισθῆ ν σημαίνῃ. Π.χ., πμε πάλι στγγλικά, λέξη σκάϊ.
 
Προσωπικά, μιλάω κα γράφω διάφορες γλσσες, κα σν συγγραφέας γράφω, κατ καιρούς, πάντα στλληνικ γλῶσσα λλ πιστεύω σ ατ πο επε μερικανς συγγραφεὺς Βίκτωρ Ντέϊβις Χάνσον : «μ μι σωστκμάθησι τν λληνικν, λλάζει νος τονθρώπου».
 
Σς παρακαλ μν ξεχάσετε τὴνλλάδα κα τ γλῶσσα της.******

7. Δυστυχῶς ὁ Δρ. Σὰμ Τσέκουας δὲν εἶχε χρόνο νὰ παραμείνῃ πλησίον μας, ὁπότε θὰ τὸν μεταφέραμε καὶ σὲ ἄλλους Τηλεοπτικοὺς Σταθμοὺς καὶ Ραδιόφωνα, γιὰ νὰ δώσῃ συνεντεύξεις, καθὼς καὶ στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, γιὰ νὰ τὸν βραβεύσῃ γιὰ τοὺς ἀνιδιοτελεῖς ἀγῶνες του.
 
8. Ἀπὸ 12 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2014 θὰ τὸν ἔχουμε πάλι κοντά μας.
 
Θὰ προσπαθήσουμε νὰ ὀργανώσουμε μία ἐνδιαφέρουσα καὶ ὠφέλιμη ἐκδήλωσι, γιὰ νὰ συμπνευματισθοῦμε καὶ νὰ εὐφρανθοῦμε.
Τὸ πρόγραμμα θὰ ἀνακοινωθῇ ἐγκαίρως.
 
 Ἐπ’εὐκαιρίᾳεὐελπιστοῦμε τὰ διάφορα κανάλια νὰ δείξουν ἐνδιαφέρον καὶ νὰ τὸν παρουσιάσουν στὴν τηλεόρασι καὶ στοὺς διαφόρους Ραδιοφωνικοὺς Σταθμοὺς καὶ Ἱστοσελίδες.
 
9. Ἔχουμε γράψει καὶ στὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν νὰ τὸν ἀνακηρύξῃ ὡς πρεσβευτὴ τῶν ἑλληνικῶν θέσεων καὶ ἀπόψεων. Τέτοιοι φιλέλληνες ἐπιβάλλεται νὰ ἀναγνωρίζωνται καὶ νὰ ὁρίζωνται ὡς πρεσβευτὲς καλῆς θελήσεως τῆς Ἑλλάδος καὶ ὄχι ὅπως ἡ κ. Γιάννα Ἀγγελοπούλου, ἡ ὁποία ἀλογίστως μετὰ τῶν συνεργατῶν της σπατάλησε ἄπειρα δισεκατομμύρια ἀπὸ τὰ θαλασσοδάνεια γιὰ εὐτελέστατα ὀλυμπιακὰ ἔργα ἀνεξελέγκτως καὶ ἀκόμη δὲν γνωρίζουμε πόσα δισεκατομμύρια ἐσπαταλήσθησαν ἀπὸ αὐτήν. Ἔκανε καὶ δεξιώσεις καὶ ἀπὸ τὰ ἄπειρα πυροτεχνήματα ἔπιασαν φωτιὰ τὰ «Τουρκοβούνια» καὶ δὲν παρέστη ἀνάγκη οὔτε κἄν τὸ κατῶφλι τῆς Ἀστυνομίας νὰ πατήσῃ. Ἐὰν ἦταν κάποιο ἀνόητο ἄσημο πλάσμα ἢ κάποιος γέρος ἢ κάποια γριούλα καὶ ἀπὸ τὸν ὑπερβολικὸ κάματο δὲν προλάβαινε νὰ σβήσῃ κάποια φωτιά, ποὺ προξένησε, θὰ πήγαινε ἀμέσως αὐτόφωρο καὶ θὰ ἤτανε στὴν φυλακή. Ἡ κ. Γιάννα Ἀγγελοπούλου συνέχισε καὶ τὴν ἑπομένη ἡμέρα νὰ κάνῃ ξέφρενο γλέντι, γιὰ νὰ χωρέσουν καὶ οἱ ὑπόλοιποι Ὑπουργοί, Βουλευτὲς καὶ λοιποὶ ἰθύνοντες, ποὺ δὲν χώρεσαν τὴν προηγουμένη ἡμέρα…
 
10. Πληροφορούμεθα δὲ ὅτι ἡ κ. Γιάννα Ἀγγελοπούλου λαμβάνει ἀκόμη καὶ σήμερα 54.000 € ἐτησίως ὡς καλὴ πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος …
 
11. Ἰδοὺ πῶς σπαταλᾶται ὁ ἱδρῶτας τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ οἱ ἰθύνοντες συνεχίζουν νὰ ἐφαρμόζουν τὸ δόγμα τῆς δημοσιονομικῆς πολιτικῆς :
 
«Ἅπαξ ἐπιβληθέντες φόροι οὐδέποτε καταργοῦνται.
Καὶ ἐὰν καταργηθοῦν, ἐπανέρχονται ὑπὸ ἀγριωτέρα μορφή.»
 
12. Ἐπιθυμώντας νὰ ἐνισχύσουμε τὸ σπουδαῖο ἔργο τοῦ Δρ. Σὰμ Τσέκουας ἀπευθυνθήκαμε ἐπίσης καὶ στὸν νέο Ὑπουργὸ Παιδείας κ. Ἀνδρέα Λοβέρδο νὰ ὁρίσῃ τὴν ἀπόσπασι Ἕλληνος διδασκάλου στὴν πατρίδα τοῦ ἀγαπητοῦ μας κ. Σάμ, τὸ Tochisville στὸ Oso / Lagosτῆς Νιγηρίας, ὅπου ἀπὸ τὸν προσεχῆ Σεπτέμβριο 250 παιδάκια θὰ διδάσκωνται τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, μὲ πρωτοβουλία καὶ προσωπικὴ διδασκαλία τοῦ Δρ. Σὰμ Τσέκουας.
 
13. Ἐλπίζουμε ὁ κ. Ὑπουργὸς Παιδείας νὰ ἀνταποκριθῆ σὲ αὐτὸ τὸ αἴτημα καὶ νὰ μὴ κωφεύσῃ μὲ τὴν εὐτελῆ δικαιολογία ὅτι «κάνουμε οἰκονομίες».
Ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ εἴμεθα «πάμφθηνοι στὸ ἀλεύρι καὶ ἀκριβοὶ στὰ πίτουρα» …
 
14. Παρακαλοῦμε τοὺς φίλους νὰ ἀναρτήσουν τὰ ἀνωτέρω στὶς ἔγκυρες καὶ εὐπρεπεῖς ἱστοσελίδες τους καὶ νὰ ἐπιμένουν καὶ αὐτοἰ, ὅπως τὰ αἰτήματά μας ἐγκριθοῦν ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας.
 
Πρὸς τοῦτο σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμότατα ἐκ τῶν προτέρων.
 
 
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
 
                                             ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
   

14-10-16-Φωτεινή Γραμμή τεύχος 68 & Εκκλησιαστικό Εορτολόγιο απο 1.9.16 έως 31.8.17 εκ 228 σελίδων

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΤΕΥΧΟΣ 68


ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΠΟ 1.9.2016 ΕΩΣ 31.8.2017

ΕΚ 228 ΣΕΛΙΔΩΝ


14.10.2016http://www.fotgrammi.gr/index.php/vivliothiki/1150-2016-10-07-09-47-46

Ζητοῦμε συγγνώμη, διότι δὲν προλάβαμε νὰ κυκλοφορήσουμε διαδικτυακῶς ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως τόσο τὸ τεῦχος 68 τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς, ὅσο καὶ τὸ Ἑορτολόγιό μας - ἐκκλησιαστικὸ Ἑορτολόγιο ἀπὸ 1.9.2016 ἕως 31.8.2017.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Σύντομος Πρόλογος ἐκδότου περὶ τῆς νέας ἐκδόσεως Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου
 • Ὁ Ὅσιος Παϊσιος (12 Ἰουλίου) Τὰ πάντα διὰ τῆς θελήσεως γίνονται κατωρθωτά
 • Ἀπολυτίκιον, Διδαχαί
 • Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους
 • Ἐτησία Γεν. Συνέλευσις 22.6.2016
 • Ἀπολογισμὸς 2015
 • Ἔγγραφον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.
 • Ἔγγραφον Ἱ.Μ.Κουτλουμουσίου Ἁγ.Ὄρους.
 • Ὁμόφωνον Ψήφισμα
 • Κανονισμὸς τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (Ἀποσπάσματα)
 • Βραβεύσεις Πρέσβεων Καλῆς Θελήσεως
 • Ἀνάρτησις τῶν δωρεῶν πρὸς τὸ Τάμα (συνέχεια)
 • Κουράγιο, ποίημα Γεωργίου Βερίτη
 • Ὤ! Πότε θὰ χαροῦμε κι ἐμεῖς τὸ Τάμα, τὸ θαῦμα ; π. Ἀντώνιος Κουλούρης
 • Ἐκδήλωσις διὰ Τὸ Τάμα τοῦ Γένους ἀπὸ τὸ Σωματεῖον ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΦΑΡΟΣ, Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία 15.3.2016.
 • Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ ὁμογενεῖς μας
 • Χατζὴ Χαλίλ. Ἕνας ἀλτρουϊστὴς μουσουλμάνος ἢ ἕνας κρυπτοχριστιανός ;
 • Ἀφορισμοὶ ἡρώων Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας
 • Θάλασσα & ἁλμυρὸ νερό, Παύλου Κ. Τούτουζα, Καθηγητοῦ – Διευθυντοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.
 • Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» 24 ἔτη συνεχοῦς δράσεως
 • Ἐτησία Γεν. Συνέλευσις 22.6.2016 Ἀπολογισμὸς 2015


Ὅπως θὰ εἴδατε καὶ στὶς σελίδες 3-6 τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς συνεχίζουμε νὰ ὑφιστάμεθα τὴν μεγίστη οἰκονομικὴ αἱμορραγία καὶ νὰ ἐκδίδουμε τὴν Φωτεινὴ Γραμμὴ περαιτέρω σὲ 60.000 ἀντίτυπα, παρ᾿ ὅλον ὅτι σχεδὸν ὅλοι οἱ ἄλλοι ἐκδότες ἔχουν κλείσει ἢ ἀναστείλει ἢ περιορίσει τὰ περιοδικά τους καὶ τὶς ἐφημερίδες τους, διότι, λόγῳ τοῦ ὑψηλοῦ κόστους χάρτου, τυπογραφικῶν καὶ προπαντὸς τῶν ταχυδρομικῶν τελῶν κατέστησαν οἱ ἐκδόσεις ἄκρως ἀσύμφορες.


Γονατίζουμε κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων.


Πρὸς τοῦτο ἀρχικῶς δὲν θέλαμε νὰ ἐκδόσουμε καὶ φέτος τὸ Ἑορτολόγιό μας ἕνεκα τοῦ ὑψηλοῦ κόστους. Τελικῶς μὲ 1 μῆνα καθυστέρησι ἐκδόσαμε καὶ τὸ Ἑορτολόγιο μόνο στὸ ¼ τῆς ποσότητος ἀπ᾿ ὅτι πέρυσι.


Παρ᾿ ὅλον ὅτι τὸ ΦΠΑ ἀπὸ 6%, ποὺ ἦταν πέρυσι, ἀνῆλθε στὸ 24%, δηλαδὴ ¼ τοῦ τιμήματος, τὸ Ἑορτολόγιό μας διατίθεται πάλι στὶς ἴδιες λίαν χαμηλὲς – προσιτές τιμές.http://www.fotgrammi.gr/index.php/vivliothiki/1153--2016-2017


Παρακαλοῦμε μελετήσατε ἐπισταμένως τὶς σελίδες 3-6 τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς τεῦχος 68 καὶ ἐὰν ἐπιθυμεῖτε Ἑορτολόγια γνωστοποιήσατέ μας πόσα τεμάχια θέλετε καὶ σὲ ποιὸ ὄνομα μὲ Α.Φ.Μ. καὶ Δ.Ο.Υ. νὰ κόψωμεν τὸ τιμολόγιον.


Ἡ πληρωμὴ θέλετε νὰ γίνῃ μέσῳ τῶν τραπεζιτικῶν λογαριασμῶν τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν:

Ἐθνικὴ Τράπεζα: 146/296098-28 καὶ

Eurobank : 0026-0204-21-0100382086

ἢ μὲ ἀντικατοβαλή, ὅπου θὰ ἐπιβαρυνθῆτε ἀπὸ τὰ ΕΛ.ΤΑ. μὲ 0,80€ τὸ πακέτον.


Ἐπιβάλλεται νὰ διαδίδωνται καὶ τὰ εὐπρεπῆ, τὰ ἐποικοδομητικὰ καὶ τὰ ὠφέλιμα.


Ἕνα μπουκέτο, τὸ ὁποῖο μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες θὰ καταλήξῃ στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων, κοστίζει ὅσο 5 ἢ 10 Ἑορτολόγια τῶν 228 σελίδων ἕκαστον.


Ἕνα κουτὶ γλυκίσματα, ποὺ συνήθως καταστρέφει τὴν ὑγείαν, κοστίζει ἐπίσης ὅσο 10 ἢ 20 Ἑορτολόγια.


Τὸ πιὸ εὐνοϊκὸ καὶ ὠφελιμότερο δῶρο γιὰ ὀνομαστικὲς ἑορτὲς καὶ ἄλλες ἐπετείους εἶναι τὸ Ἑορτολόγιό μας.

Ἐμεῖς ζήτημα εἶναι νὰ καλύψουμε τὰ ἔξοδά μας.


Ἐὰν παρ᾿ ὅλα ταῦτα περισσεύσει κάποια δεκάρα, μὲ τὴν ἄκρα ἀνιδιοτέλεια, ποὺ ἔχουμε καὶ τὴν ἀπόλυτη διαφάνεια, θὰ βεβαιωθῆτε περὶ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς ὅτι θὰ διατεθοῦν γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.


Γιὰ ἔμπρακτη κατανόησί σας, θερμότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.

 

 

 

 

10.12.16-Αποκαλυπτικά-συνταρακτικά στοιχεία υπέρ του Τάματος του Έθνους

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ – ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΥΠΕΡ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ


ΑΠΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΠΗΓΕΣ

10.12.2016
1. Στερούμεθα, δυστυχῶς, πολλῶν ἱκανῶν, εὐσυνείδητων, ἰδεολόγων καὶ ἄκρως ἀνιδιοτελῶν συνεργατῶν καὶ ἀναγκαζόμαστε νὰ ἀσχολούμεθα ἐμεῖς μὲ τὴν ἀντιμετώπισι πληθώρας σατανικῶν ἀντιξοοτήτων. Ἔτσι δὲν δυνάμεθα νὰ κάνουμε εἰς βάθος ἔρευνα γιὰ τὰ ἐπίκαιρα ζωτικῆς σημασίας θέματα, ἰδίως τῆς μεγίστης κοινωνικῆς καὶ οἰκονομικῆς μάστιγος, ποὺ διέρχεται ἡ Ἑλληνικὴ κοινωνία, οἱ Ἕλληνες τῆς Μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος, καθὼς καὶ τὰ περίπου 120.000.000 Ἕλληνες πρώτης, δευτέρας, τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἄκρως ἐγκαταλελειμμένοι ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν Πολιτεία, ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ ἀπὸ τοὺς περισσότερους ἰθύνοντες τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπίσης πάρα πολὺ χρόνο καὶ κόπο μᾶς ἀποσποῦν καὶ οἱ ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες.

Δὲν ἐπαρκοῦμε, παρότι ἐργαζόμεθα ἀπὸ τὶς 5 τὸ πρωὶ μέχρι πέραν τῶν πρώτων μεταμεσονυκτίων ὡρῶν.


2. Ἡ οἰκονομικὴ συγκυρία – μεγίστη οἰκονομικὴ κρίσι, ποὺ διερχόμεθα, ἤδη μαστίζει ἀφαντάστως καὶ τὰ μέλη μας, συνεργάτες μας, φίλους καὶ θαυμαστὲς τῶν φορέων μας :

Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ

Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,

ποὺ δὲν τοὺς ἐπιτρέπει νὰ μᾶς πλαισιώσουν καὶ νὰ μᾶς συνδράμουν.


3. Παρ᾿ ὅλα ταῦτα ἡ Γενικὴ Γραμματεὺς τῶν φορέων μας κ. Αἰκατερίνη Ἀναγνωστοπούλου ἀνεκάλυψε ὅτι πέραν αὐτῶν τῶν προσωπικοτήτων, ποὺ ἀνεφέραμε μέχρι τοῦδε, ἔχουν ἀσχοληθῆ μὲ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους – τὸ Τάμα τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ - τοῦ Καποδίστρια καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ πολλοὶ Πρωθυπουργοὶ καὶ Πρόεδροι τῆς Δημοκρατίας καὶ Βασιλεῖς, ὡς π.χ. :


πέραν τοῦ Καποδίστρια, ποὺ πρότεινε καὶ ὑπέγραψε τὸ Η΄ Ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως ἀπὸ 31.7.1829,

πέραν τοῦ Ὄθωνος, ὅπου ἐπὶ βασιλείας του ἐκδόθηκαν τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα ἀπὸ 1834 (ΦΕΚ 5/29-1-1834) & 1838 (ΦΕΚ 12/11-4-1838) καὶ δεσμεύθηκαν τὸ 1841 καὶ μετέπειτα οἱ περιοχές :

α) γύρω ἀπὸ τὴν Ὁμόνοια

β) γύρω ἀπὸ τὴν Πλατεία Θεάτρου

γ) ἀπὸ Ἀμερικῆς μέχρι Σίνα καὶ ἀπὸ Πανεπιστημίου μέχρι Ἀκαδημίας


ὑπάρχουν καὶ

α) οἱ προσπάθειες κατὰ τὴν περίοδον Γεωργίου Α΄ μὲ Θρασύβουλον Ζαΐμη καὶ Τσίλερ.

β) οἱ προσπάθειες κατὰ τὴν περίοδον Δημητρίου Βικέλα στὸν Λυκαβηττὸ περίπου τὸ 1900.

γ) οἱ προσπάθειες κατὰ τὴν περίοδον Σπυρίδωνος Λάμπρου στὸ Ζάππειον.

δ) οἱ προσπάθειες κατὰ τὴν περίοδον Ἐλευθερίου Βενιζέλου καὶ Θεμιστοκλῆ Σοφούλη εἰς Λόφον Ἀρδητοῦ – Καλλιμάρμαρον (1918).

ε) οἱ προσπάθειες τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς Μεγάλου Μνημείου μὲ Πρόεδρον τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο καὶ Γραμματέα τὸν  Ι. Δαμβέργη (1928) καὶ ἐπὶ Προέδρου Δημοκρατίας Ἀλεξάνδρου Ζαΐμη στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως μαζὶ μὲ Ναό – μαυσωλεῖο στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως (γι᾿ αὐτὸ εἶναι καὶ ἡ ὁδὸς τῶν Ἡρώων τοῦ 1821 μὲ τοὺς ἀνδριάντες τους - ἀγάλματά τους) ἀλλὰ ἡ μεγάλη οἰκονομικὴ κρίσι τοῦ 1929 σταμάτησε κάθε τέτοιες πολυτελεῖς δραστηριότητες.


4. Οἱ ἔρευνες συνεχίζονται, γιὰ νὰ ἀποδείξουμε στοὺς ἀνιστόρητους «ἱστορικούς», τοὺς ἡμιμαθεῖς ἢ τοὺς ἰδιοτελεῖς, ποὺ εἶναι ἀναγκασμένοι νὰ ἀκολουθήσουν τὴν γραμμὴ τοῦ κόμματός τους, τὴν πραγματικὴ συνέχεια τῆς προσπάθειας πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος, ὥστε νὰ μὴ ἐπαναλαμβάνουν τὰ σατανικὰ φληναφήματα ὅτι δῆθεν τὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἶναι ἔμπνευσι τοῦ δικτάτορος Παπαδόπουλου καὶ τῶν Συνταγματαρχῶν.


5. Πρὸ τοῦ Παπαδοπούλου καὶ τῶν συνταγματαρχῶν δεκάδες προσωπικότητες μὲ ὑγιεῖς, ὀρθόδοξες ἐθνικὲς ἰδέες καὶ ἀρχές, ὡς π.χ. οἱ χιλιάδες Ἥρωες - Ἀγωνιστὲς τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ὁ ἀνεπανάλητπος Ἐθνάρχης – Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας καὶ ἄπειροι ἀνώνυμοι ἀγωνιστές, ποὺ ἔπεσαν κατὰ τὸ ἱερὸ καθῆκον τους, ὄχι μόνο δὲ ἦσαν φασίστες, ὀπισθοδρομικοί, καθυστερημένοι καὶ ἀφιονισμένοι στὴν κομματικὴ γραμμὴ ἢ τὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις, ὅπως ἀνήκουν οἱ ἀνιστόρητοι ἱστορικοί, οἱ παθιασμένοι σημερινοὶ ἐπικριτές, ἀλλὰ ἦταν λίαν προοδευτικοί.

Καὶ ἐὰν ἄφηναν τὸν Καποδίστρια νὰ κυβερνήσῃ μερικὲς δεκαετίες ἀκόμη, ἡ Ἑλλάδα θὰ ἦταν κυριάρχη χώρα ὄχι μόνο τῶν Βαλκανίων, ἀλλὰ καὶ τῆς Εὐρώπης καὶ θὰ ἐφαρμόζονταν οἱ στίχοι τοῦ Χριστιανοῦ ποιητῆ Γεωργίου Βερίτη:

«Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».


6. Τὸ ἴδιο θὰ μπορούσαμε νὰ ἐπαναλάβουμε καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους ἀνωτέρω ἀναφερόμενους Πρωθυπουργούς – Προέδρους τῆς Δημοκρατίας, ὡς π.χ. τὸν Θρασύβουλο Ζαΐμη , τὸν Δημήτριο Βικέλα, τὸν Σπυρίδωνα Λάμπρου, τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο, τὸν Θεμιστοκλῆ Σοφούλη, τὸν Ἀλεξάνδρο Ζαΐμη ὅτι ἦσαν λίαν προοδευτικοὶ καὶ κοινωνιστὲς καὶ ὄχι, ὅπως ἐξ ἰδίων κρίνοντες τὰ ἀλλότρια τολμοῦν οἱ ἀναίσχυντοι, ἀνιστόρητοι ἱστορικοὶ νὰ χαρακτηρίζουν αὐτούς, ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη – τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὅτι δῆθεν εἶναι φασίστες.

Ὅπως λέγει καὶ ὁ Οὐίστον Τσώρτσιλ:

«Οἱ φασίστες τοῦ μέλλοντος θὰ λέγονται ἀντιφασίστες»!


7. Εἰς τὸ τεῦχος τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» 69, Πανηγυρικὴ ἔκδοσι 2017 δημοσιεύουμε ἀρκετὰ ἀπὸ αὐτά, ποὺ ἀνακαλύψαμε μέχρι τώρα καὶ θὰ συνεχίσουμε τὴν ἔρευνά μας, γιὰ νὰ τὰ ἀναφέρουμε καὶ στὰ ἄλλα τεύχη τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς, ἢ μᾶλλον ἐνδοιαμέσως καὶ στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή, Twitter: @PANEL_TAMA, διότι μέχρι τὸν Μάρτιον τὰ γεγονότα θὰ ἐξελίσσωνται ἀστραπιαίως.


8. Παρὰ τὶς τεράστιες δυσκολίες πασχίζομε «μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια» νὰ ἐκδίδουμε τὸ περιοδικό μας σὲ 60.000 ἀντίτυπα καὶ νὰ τὸ ἀποστέλλουμε δωρεὰν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, ἐνῷ ἀντιθέτως οἱ περισσότεροι μείωσαν δραστηρίως τὶς ἐκδόσεις τους ἢ τὶς σταμάτησαν. Ὅλοι μένουν μὲ τὴν ἄκρως ἐσφαλμένη ἀντίληψι ὅτι «ἀπὸ τὰ μπατζάκια» τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν «τρέχουν» δισεκατομμύρια καὶ τρισεκατομμύρια καὶ δὲν γνωρίζει ὁ δύσμοιρος ἱδρυτὴς ποῦ νὰ τὰ διαθέσῃ!!!!....


9. Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ὅτι τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν πρέπει νὰ ὑπολογίζῃ καὶ τὴν τελευταία δεκάρα ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ, διότι ὁ ἀντικείμενος ἡμῖν διάβολος, ποὺ παντοιοτρόπως μὲ κάθε θεμιτὸ καὶ ἀθέμιτο μέσο ἐμποδίζει τὴν πραγματοποίησι τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, θὰ καγχάζῃ, ἐὰν ἐμεῖς διασκορπίσουμε τὰ χρήματα, ποὺ ἔχουμε ὡς «μαγιά» γιὰ τὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα, καὶ θὰ διατυμπανίζῃ παντοῦ : «εἴδατε καὶ αὐτὸς ἦταν ἀεριτζὴς καὶ ξεφούσκωσε»!


10. Πρὸς τοῦτο ζητοῦμε συγγνώμη, ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ διαθέτουμε πιὸ πολλὰ χρήματα γιὰ ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες καὶ οἱ ἴδιοι στερούμεθα οἰκειοθελῶς τῶν περισσοτέρων ἀγαθῶν, γιὰ νὰ μὴ ἱκανοποιήσουμε τὸν διάβολο καὶ τοὺς γύρω ἀπὸ αὐτόν, οἱ ὁποῖοι παντοιοτρόπως «τρενάρουν», κωλυσιεργοῦν, μᾶς ἐμπαίζουν ἀμέσως ἢ ἐμμέσως καὶ ἀκόμη τὴν ἴδια στιγμή, ποὺ μᾶς λέγουν τό «ναί», οὐσιαστικὰ βασανίζουν τὴν φαιὰ οὐσία τοῦ ἐγκεφάλου τους πῶς θὰ γίνῃ «νέκρα».


11. Πρὸς τοῦτο, παρακαλοῦμε, ὅλους τοὺς φίλους καὶ θαυμαστὲς τοῦ Πανελληνίου  Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους-τοῦ Τάματος Κολοκοτρώνη, Καποδίστρια καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ὅλους τοὺς εὐλαβεῖς κληρικοὺς καὶ μοναχὲς καθὼς καὶ δεκάδες Ἀρχιερέων, ποὺ κόπτονται μὲν γιὰ τὴν ἄμεση πραγματοποίησι τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, πλὴν ὄμως δυστυχῶς στεροῦνται θάρρους καὶ παρρησίας, νὰ προσεύχωνται ὅλοι μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς τους. Ἰδίως κατὰ τὶς συνάξεις τῆς ΔΙΣ καὶ τῆς Ἱεραρχίας οἱ προειλημμένες ἀποφάσεις – τὰ ἡμερήσια θέματα δὲν ἐπιτρέπουν τὶς συζητήσες καὶ οὐδεὶς ἔχει τὴν τόλμη νὰ βροντοφωνήσῃ ὅτι μὲ συγκέντρωσιν ἄνω τῶν 25 ὑπογραφῶν δύνανται νὰ τεθοῦν πρὸς συζήτησι, ἰδέες καὶ προτάσεις πρὸς ἐπίλυσι λίαν καυτῶν προβλημάτων.


12. Ἐπειδὴ λοιπὸν ἐμεῖς δὲν ἐπαρκοῦμε νὰ ἐρευνοῦμε καὶ λαμβάνουμε θέσεις καὶ στὰ καθημερινὰ καυτὰ οἰκονομικά, ἐθνικά, οἰκογενειακὰ καὶ κοινωνικὰ προβλήματα, συνιστῶμε ἐνθέρμως τὸν Στύλο τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ ὁποῖος ἐπιλαμβάνεται λίαν ἐπιτυχῶς σὲ θρησκευτικά - ἐκκλησιαστικά, κοινωνικά, οἰκογενειακὰ καὶ ἐθνικὰ θέματα.
13. Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦμεν ἄμεσον προώθησι – γνωστοποίησι παντοῦ, γιὰ νὰ στηρίζωνται καὶ αὐτοί, ποὺ τολμοῦν νὰ λένε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους καὶ δὲν χρησιμοποιοῦν τὴν «πρόστυχη πολιτικάντικη» γλώσσα ἢ τὴν φαύλη καὶ ἀνήθικη τῆς διπλωματίας.


14. Ὁ κ. Διονύσιος Μακρὴς ὀρθοτομεῖ τὴν ἀλήθειαν καὶ παρακαλοῦμε ὅλους τοὺς φίλους νὰ τὸν ἐνισχύουν ἔστω προωθώντας αὐτὸ τὸ μήνυμα σὲ δεκάδες καὶ ἑκατοντάδες ὁ καθένας μας.


Γιὰ ἔμπρακτη κατανόησι καὶ προώθησι, σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμότατα ἐκ τῶν προτέρων.


ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Ἀθήνα 08 Δεκεμβρίου  2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μήν χάσετε τόν ἀποκαλυπτικό Στύλο Ὀρθοδοξίας πού κυκλοφορεῖ ἀπό τό Σάββατο 10 Δεκεμβρίου

Ἐπιβεβαιώνονται οἱ προφητεῖες τοῦ Ἁγίου Παϊσίου πού παρομοίαζε τήν Τουρκία ὡς ἀλεποῦ


ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ

Θέμα χρόνου ἡ ἐπιστροφή τῶν Ἑλλήνων στήν Κωνσταντινούπολη. Συνταρακτικές γεωπολιτικές ἀλλαγές

Ὁ παγιδευμένος Ἐρντογάν χοροπηδᾶ σάν τήν ἀλεποῦ γιά νά ἀποφύγει τίς παγίδες καί γι’ αὐτό γίνεται ἀπρόβλεπτος κι ἐπικίνδυνος

Νά γιατί ἡ πολιτική ἡγεσία τῆς Ἄγκυρας ἀνεβάζει τό θερμόμετρο στό Αἰγαῖο! Ὁ βρώμικος ρόλος τῆς Ἀλβανίας καί τοῦ πρωθυπουργοῦ της Ἔντι Ράμα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Παράταξη ἐξουσίας ἱδρύει ἡ ἐλίτ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας:

γιά μία ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ

Πανεπιστημιακοί, στρατηγοί καί ἔμπειροι ἐπιστήμονες μέ τήν ἔμμεση στήριξη τῆς Ἐκκλησίας σκοπεύουν σύντομα νά πάρουν στά χέρια τους τά ἡνία τῆς χώρας

Ὀγδόντα χιλιάδες ὀργανωμένα μέλη ἀριθμεῖ σήμερα ἡ «Ἐλεύθερη Πατρίδα» γιά μία νέα παλιγγενεσία τῆς Ἑλλάδος

Χριστούγεννα: Θεατές ἤ πρωταγωνιστές


ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ἀνοικτή ἐπιστολή πρός Ἀρχιερεῖς

Νά ποιοί πολιτικοί (πρωθυπουργοί καί ὑπουργοί) ἐπιδιώκουν τόν χωρισμό. Ἀναλυτικές δηλώσεις κατά τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀπό Παπανδρέου, Πάγκαλο, Φίλη κ.ἄ.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ὅσιος γέροντας Ἰάκωβος Τσαλίκης:

Ἕνας ἐπίγειος ἄγγελος στή ζωή μας


ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Ἡ θρησκευτικότητα τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη ὅπως τή διέσωσε ὁ παπά - Ἀνυπόμονος

Στόχος ὁ θρησκευτικός ἀποχρωματισμός τῶν Ἑλλήνων

Οἱ ρόλοι Ἐκκλησίας καί Πολιτείας εἶναι ἀπολύτως διακριτοί καί βρίσκονται στά ὅρια τῆς ἐκκοσμίκευσης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ-ΕΥ ΖΗΝ

Νέα Τάξη, ἀγροτική ἀνάπτυξη καί ἐπιδοτήσεις

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

Ἑρμαφρόδιτη ἡ στάση τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τό Κολυμπάρι!

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας λειτούργησε ὡς Πόντιος Πιλάτος ἀποφεύγοντας νά ἐπικροτήσει ἤ νά καταδικάσει τίς ἀποφάσεις τῆς ψευτοσυνόδου!


ΠΑΙΔΕΙΑ

Ἡ λογοτεχνία στό ἀπόσπασμα

ü Πνευματικός ὑποσιτισμός, ἀφελληνισμός καί ἐκκλησιομαχία.


ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Τό θαῦμα τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους

Μά αὐτός εἶναι ἴδιος ὁ παππούς πού συνάντησα στήν πλατεία

Στό τεῦχος αὐτό γράφουν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ὁ τέως γ. γ. Δημόσιας Περιουσίας κ. Δημ. Κλούρας, ὁ ἐπίτιμος Α’ Υπαρχηγός ΓΕΣ ἀντιστράτηγος ε. α Νικ. Ταμουρίδης, ὁ πανελληνίως γνωστός δάσκαλος κ. Δημήτρης Νατσιός, ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κωτσόπουλος, ὁ κ. Χαρ. Μπούσιας Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, κ. ά


Καί μαζί μέ τόν ΣΤΥΛΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ πού κυκλοφορεῖ

«Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΝΟΣ ΟΣΙΟΥ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ»

Τό νέο συγκλονιστικό βιβλίο τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Παπαδόπουλου σέ πρώτη ἔκδοση.

Ἡ ἱστορία τῆς Θεοδώρας καί ἡ ἐμφάνιση  στή ζωή της τοῦ ὁσίου γέροντα Νεόφυτου Σαρκαλᾶ, μίας σύγχρονης ἁγίας μορφῆς πού ἄφησε ἀνεξίτηλα τά σημάδια τῆς ἁγιότητας στήν Κοζάνη ἀλλά καί σ’ ὅλη τή Μακεδονία.

Ἡ Θεοδώρα γλύτωσε ἀπό τήν ἔκτρωση. Γλύτωσε ἀπό βέβαιο θάνατο, ὅταν ἡ μητέρα της τήν ἐγκατέλειψε σέ παγκάκι τριῶν μόλις ἡμερῶν! Κι ἀνακάλυψε τήν ἐν Χριστῷ ζωή ὅταν γνώρισε τόν Ὅσιο γέροντα.

Καί μαζί ἕνα ἀκόμη βιβλίο δῶρο τῶν ἐκδόσεων «ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ»


ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ἡ ἐφημερίδα πού γράφει αὐτά πού οἱ ἄλλοι σᾶς κρύβουν

Ζητῆστε τον σήμερα σέ ὅλα τά περίπτερα

Καί μαζί ἕνα ἀκόμη βιβλίο δῶρο προσφορά τῶν ἐκδόσεων Ἀγαθός Λόγος

   

σελίδα 6 απο 91

Developed by © mpistiries.com