Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΘΡΑΚΗ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ, ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 1.12.2017

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ

ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1.12.2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ

2.12.2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΚΑΙ

ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

3.12.217 ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

«ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ»

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΠΑΣΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΠΑΙΝΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟΝ ΚΑΙ

ΝΑ ΣΤΗΛΙΤΕΥΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟΝ

ΜΕΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ

ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΥΓΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

1.12.2017

Πιστεύουμε ἀκραδάντως ὅτι πρέπει νὰ παραμένουμε  σταθεροὶ ἰδεολόγοι καὶ νὰ συναγωνιζόμαστε καὶ μὲ πρωτοβουλίες ἄλλων ὁμάδων - ἄλλων ἀγωνιστῶν ποὺ μοχθοῦν γιὰ τὴν προάσπιση τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας μας, τῆς ἀδιαφθόρου ἑλληνικῆς οἰκογενείας, τῆς καθαρῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, τοῦ ἀθανάτου ἑλληνικοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἀκεραίας καὶ ἀδούλωτης Ἑλλάδος.

Ὅμως, δυστυχῶς, οἱ πτωχότατες δυνάμεις μας ἀλλὰ καὶ τὸ πεπερασμένο τῆς ἡλικίας μας καὶ ἡ ὑγεία μας δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ εἴμαστε πανταχοῦ παρόντες.

Θηριομαχοῦμε ἄνω τῶν 20 ὡρῶν, ἡμέρα καὶ νύκτα.

Ἄν εἴχαμε ἱκανὸ καὶ ἔμπειρο προσωπικό (γνῶστες καὶ χρῆστες τῆς καθομιλουμένης σωστῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν), μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ εἴχαμε ἐκπληρώσει χιλιάδες σκοπούς, δραστηριότητες καὶ προοπτικὲς τῶν φορέων μας.

Ὅμως ἐδῶ, μιμούμενοι τὸν Ἰωάννη Χρυσόστομο, ἀγωνιζόμεθα νὰ καταργήσουμε τὸ «ἐμὸν καὶ τὸ σόν, τὸ ἀλλότριον τοῦτο ρῆμα παρὰ τοῖς Χριστιανοῖς».

Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἀξιώσει νὰ διδάσκουμε πάντοτε διὰ τοῦ παραδείγματος καὶ νὰ φθάσουμε στὴν ἀνώτατη βαθμίδα, διαγράφοντες ἀπὸ τὸ λεξιλόγιό μας καὶ τὸ βίο μας, ὄχι μόνον «τὸ δικό μου», «τὸ δικό σου», ἀλλὰ καὶ τὸ «δικό μας» καὶ νὰ βιώνουμε καὶ φρονοῦμε  : «τὸ δικό σας».

Εἶναι ντροπὴ καὶ μέγιστον αἶσχος ὁ καθένας μας νὰ κάνῃ «καπετανάτα» καὶ νὰ ἐναντιούμεθα στοὺς εὐγενεῖς ἀγῶνες ἐπειδὴ τοὺς ἐπρότινε κάποιος ἄλλος καὶ ὄχι ἐμεῖς.

Διότι ἔτσι τὸ καλὸν συρρικνοῦται μὲ ἀριθμητικὴ πρόοδο καὶ ἀπεναντίας τὸ κάθε μορφῆς κακό, συνασπισμὸς ὅλων τῶν ἀντιορθοδόξων, ἀνθελληνικῶν, ἀπάνθρωπων, ἀντιχριστιανικῶν κινημάτων καὶ δραστηριοτήτων, θριαμβεύει μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο.

Οἱ κοινὲς δράσεις ποὺ ἐπιβάλλεται νὰ συμπτυσσόμεθα καὶ νὰ ἀγωνιζόμεθα εἶναι πάρα πολλές.

Συνιστοῦμε τὶς παρακάτω καὶ εὐελπιστοῦμε νὰ μὴ παρεξηγηθοῦμε ἀπὸ πολλοὺς ἄλλους.

 

1.12.2017 στὶς 8 μ.μ.
στὸ Polis Art Cafe, Στοὰ τοῦ Βιβλίου

Τὸ ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ὀργανώνει τὴν ἐκδήλωση γιὰ τὸ περιοδικό ΕΝΔΟΧΩΡΑ

 

γιὰ τὴν Θράκη ποὺ ἀντιστέκεται, γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ ποὺ ἐπιμένει (ἀκόμη ἐκεῖ)...

μὲ ὁμιλητὲς τοὺς

Γ. Λεκάκη, Κ. Ασημακόπουλο, Ν. Καρρά, Αθ. Κόρμαλη, Ιω. Γιαννάκενα

καὶ παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ Δ. Βαλασίδη γιὰ τὸν Ξενοφώντα

Πρέπει νὰ μαχόμεθα νὰ σταματήσουν οἱ ψευδοδιανοούμενοι νὰ διαστραυλώνουν τὴν προέλευσή μας - ἱστορία μας καὶ τὸ προορισμό μας.

 

2.12.2017

Ἐξομῶτες ἡγέτες - ἰθύνοντες ἀδιαφόρησαν γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ ἀντιχριστιανικοῦ, ἀνθελληνικοῦ καὶ ἀπάνθρωπου νέου βιβλίου τῶν θρησκευτικῶν καὶ τώρα προσποιοῦνται (ὅπως καὶ μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ καὶ παρομοίων ἄλλων αἰσχροτάτων νόμων) ὅτι δῆθεν θηριομαχοῦν.

Ἴχνος Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ἀνθρωπισμοῦ ἐπιβάλλουν ὅλοι οἱ εὐλαβεῖς καὶ οἱ ἑλληνόψυχοι νὰ ἀντιδράσουμε παντοιοτρόπως. Νὰ ἀπαιτήσουν οἱ γονεῖς ἀπὸ τὰ παιδιά τους νὰ φέρουν τὰ βιβλία τῶν θρησκευτικῶν στὸ σπίτι (διότι ἀπὸ ὅ,τι πληροφορούμεθα, οἱ δάσκαλοι ἔχουν τὴν ἐντολὴ νὰ μὴ ἐπιτρέπουν στοὺς μαθητὲς νὰ φέρνουν τὸ βιβλίο τῶν θρησκευτικῶν στὸ σπίτι), γιὰ νὰ ἐνημερωθοῦν οἱ γονεῖς καὶ νὰ ἀντιδράσουν παντοιοτρόπως.

Διαφορετικὰ θὰ βαδίζουμε ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χείριστο.

 

Ἤδη ὁ Ὑπουργὸς Ἀπαιδείας ἔχει ἐξωθήσει τὰ παιδιὰ ἐναντίον τῶν γονέων τους ποὺ τοὺς συνιστοῦν καὶ τὰ προτρέπουν νὰ μαθαίνουν καὶ νὰ ἀριστεύουν.

Μὲ τὸ πρόγραμμα τοῦ Ὑπουργείου Ἀπαιδείας «Τσάντα στὸ Σχολεῖο» (Ηappy Friday) οἱ μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ θὰ μποροῦν νὰ ἀφήνουν τὴν τσάντα τους στὸ σχολεῖο μία Παρασκευὴ κάθε μήνα, ὥστε νὰ ἔχουν ἐλεύθερο χρόνο μέσα στὸ Σαββατοκύριακο !

Αὐτὸ ἐφαρμόζεται τώρα πιλοτικὰ σὲ 5 δημόσια σχολεῖα, καὶ ἀπὸ τὸ 2018 θὰ ἐπεκταθεῖ στὰ περίπου 4.400 Δημοτικὰ τῆς χώρας.

 

Ἀξίζουν  συγχαρητήρια  σὲ ὅσους γονεῖς ἀντιδροῦν.

Παραδείγματος χάριν :


Ὁ Δῆμος Σκύδρας καὶ ἡ Ἕνωση Γονέων Δήμου Σκύδρας προσκαλοῦν, τὸ Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017, καὶ ὥρα 6:00μ.μ., στὸ Πνευματικὸ Κέντρο Σκύδρας, στὴν ἐνημερωτικὴ ἐκδήλωση, μὲ θέμα:

Τὰ νέα «Βιβλία-Φάκελοι» τῶν Θρησκευτικῶν Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου.

Ὁμιλητές: π. Σάββας Ἁγιορείτης, Ιερομόναχος / Νατσιὸς Δημήτριος, Δάσκαλος-Θεολόγος / Σπαλιώρας Κωσταντίνος, Διδάκτωρ Θεολογίας, Μέλος τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων (Π.Ε.Θ.).

 


3.12.2017

Εὐτυχῶς τὸ θρησκευτικὸ φρόνημα δὲν ἐξέλειπε ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, παρ’ ὅλες τὶς λυσσαλέες προσπάθειες τῶν ἀντιχρίστων.

 

Ὁ Σύλλογος ,,Φίλοι Οἰνουσσῶν,, προσκαλεῖ στὶς ἐκδηλώσεις τιμῆς καὶ μνήμης τοῦ Ἁγίου Νικολάου, προστάτη τῶν ναυτιλλομένων καὶ πολιούχου Οἰνουσσῶν , τὴν Κυριακὴ 3.12.2017

Β΄Θεία Λειτουργία μετ’ἀρτοκλασίας στὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγ. Σώστη, Λ.Συγγροῦ στὶς 10.10

καὶ Πανηγυρικὴ ἐκδήλωση στὸν Πολυχῶρο Νέου Κόσμου τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, Τιμοκρέοντος 6α (περιοχὴ Ἁγ. Σώστη) στὶς 12.00 μ.

 

Καὶ  μία σύντομη ἱστοριούλα :

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀντίχριστης καὶ παλιμβάρβαρης ἐποχῆς τοῦ σταλινισμοῦ οἱ ἰνστρούκτορες συγκέντρωναν τοὺς πολίτες καὶ ἔκαναν τὴν ἀντιχριστιανικὴ καὶ ἀπάνθρωπη προπαγάνδα τους.

Ἐπειδὴ ὅλοι οἱ δῆθεν μορφωμένοι πνευματικοὶ ἡγέτες εἶχαν πανικοβληθῆ καὶ μουγκαθῆ - «γιατὶ τὰ σκιαζε φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε σκλαβιά» οἱ ἀλαζῶνες καὶ ἀποθρασυνόμενοι ἰνστρούκτορες προκαλοῦσαν τοὺς συγκεντρωμένους νὰ τοὺς ἀντικρούσουν.

Τότε ἕνας ἀγράμματος χωριάτης ἔλαβε τὸν λόγο :

«Ἐγώ, ἀδελφοί μου, δὲν γνωρίζω γράμματα ἀλλὰ πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ νὰ κάνῃ τὸν ἄνθρωπο Θεό. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ...

Ἡ συντιπτικὴ πλειοψηφία τῶν συγκεντρωμένων ἐπιβεβαίωσε μὲ παρατατεμένα χειροκροτήματα καὶ μὲ τὸ ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ.

Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τὸν Μακαριώτατο, νὰ πραγματοποιηθῆ ἐπιτέλους τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

Εἶναι ἡ μοναδικὴ δύναμη νὰ μᾶς βγάλη ἔξω ἀπὸ κάθε κρίση (ἠθική, οἰκογενειακή, γλωσσική, ἡμιμάθειας, ἐθνικὴ καὶ οἰκονομική), νὰ ἀνορθώσῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων, νὰ μᾶς δώσῃ δύναμη νὰ ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας γιὰ νὰ γλυτώσουμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου ὅπου μᾶς ὡδήγησαν οι τρισάθλιοι ἰθύνοντες καὶ νὰ κατωρθώσουμε νὰ ἐπανευγγελίσουμε τὴν Ἑλλάδα μας καὶ ὅλη τὴν ὑφήλιο καὶ νὰ ἐφαρμοσθοῦν τὰ λόγια τοῦ χριστιανοῦ ποιητῆ Γεωργίου Βερίτη  :

Ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενεῖς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς.

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

τηλ. 210-3254321

 

 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 2017 - 2018
Αποθήκευση Αρχείου Click

 

μακεδονια

   

ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΑ 23.2.2018

ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΑ

23.2.2018

 

1.Εἰς τὴν ἀνάρτησί μας ἀπὸ 21 Φεβρουαρίου 2018 (21.2.2018), ὑπὸ τὸν τίτλον «Δυὸ γαϊδάροι μάλωναν σὲ ξένον ἀχυρῶνα» δὲν ἠθέλαμε νὰ κουράσωμε περισσότερο τοὺς ἀγαπητούς μας ἐπισκέπτες - ἀναγνῶστες καὶ γι᾽ αὐτὸ ἐγράφαμε πολύ περιληπτικῶς καὶ εἴχαμε παράπονα ἀπὸ τοὺς νέους ἀνθρώπους καὶ τοὺς ὀλιγογραμμάτους, διότι μερικὰ  ἦσαν ἀκαταλαβίστικα, διότι ἦταν γραμμένα εἰς τὴν καθαρὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν (καθαρεύουσαν).

2.Ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ ἐπιβάλλεται νὰ ξανατονίσωμε ὅτι οἱ Ἐθνοπατέρες  διαπράττουν εἰδεχθέστατα ἐγκλήματα, ὡς παραδείγματος χάριν:

α. νὰ μὴ ὑπάρχῃ ὁ σωστὸς ἐπαγγελματικὸς προσανατολισμὸς καὶ ἀντὶ νὰ ἐκπαιδεύωνται ἐκεῖ ποὺ χρειάζονται ἐργατικὰ χέρια – τεχνίτες, ὀρθόδοξα - δηλαδὴ σωστὰ ἐκπαιδευμένοι, συνεχίζουν νὰ ἀποφοιτοῦν ἀπὸ τὶς βιομηχανίες ἡμιμαθῶν Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας καὶ Τριτοβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως χωρὶς ὀρθὴν ἐκλαϊκευμένην θεωρητικὴν κατάρτησι καὶ σχεδὸν καθόλου πρακτικὴν ἐξάσκησι, ὅπως γίνεται σὲ χρηστὰ κράτη δικαίου καὶ σὲ ὀργανωμένες κοινωνίες.

β. Ἀντὶ νὰ διαθέτουν οἱ ἰθύνοντες τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ εἰς τὴν ὀρθὴν ἐπαγγελματικὴν ἐκπαίδευσι διὰ νὰ ὑπάρχουν ἱκανὰ ἐργατικὰ χέρια εἰς τὴν ἔρευναν, τεχνολογίαν καὶ ἀνάληψι καὶ στελέχωσι τῶν διαφόρων τομέων, εἰς τὴν Ἑλλάδα κυριαρχεῖ ἡ ἡμιμάθεια, ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, εἶναι χειρότερη ἀπὸ τὴν ἀμάθειαν καὶ  δημιουργεῖ δοκισήσοφους (ἀνθρώπους ποὺ νομίζουν πὼς εἶναι σοφοί), ἐγωιστές, ἀλαζόνες οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀνίκανοι νὰ ἀνθέξουν εἰς τὴν ἰδιωτικὴν πρωτοβουλίαν καὶ τοιουτοτρόπως μετατρέπονται σὲ  στρατιὲς ἀφισοκολλητῶν καὶ συρφετῶν τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας, παράσιτα τοῦ συνδικαλισμοῦ καὶ τὰ τοιαῦτα.

γ. Κατὰ συνέπειαν εἰς τὴν Ἑλλάδα εἶσαι καὶ ἀναγνωρίζεσαι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅ,τι δηλώσεις. Τὸ πήρανε «χαμπάρι» οἱ Ἀλβανοί, οἱ Πακιστανοί, οἱ Νιγηριανοὶ καὶ ὅλος ὁ ἐσμός (δηλαδὴ τὰ μιλιούνια) τῶν ἐπιδρομέων ἀλλοφύλων, ἐποίκων καὶ λοιπά, οἱ ὁποῖοι ἔχουν κατακλύσει ὅλην τὴν Ἑλλάδα μας καὶ οἱ ἰθύνοντες μᾶς ἐξαπατοῦν ὅτι εἶναι μόνον μερικὲς δεκάδες χιλιάδων ἢ τὸ πολὺ μερικὲς ἑκατοντάδες χιλιάδες, ἐνῷ ἔχουν καταλάβει καὶ τὸ τελευταῖον χωριό, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐρημώσει οἱ ἰθύνοντες μὲ τὰ ἀπατηλότατα σχέδια «Καποδίστριας» καὶ «Καλλικράτης».

Εἶναι δὲ ἀπαράβατος νόμος τῆς φύσεως:

«τὸ κενὸν πληροῦται» !!!...

 

δ. Αὐτὲς οἱ στρατιὲς τῶν παρασίτων διοριζόμενοι στὸ Δημόσιον, ἀποκτοῦν ἀμέσως τὴν κατάπτυστον δημοσιοϋπαλληλικὴ νοοτροπία καὶ οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν ἀντὶ νὰ ὑπηρετοῦν κατατυραννοῦν αὐτοὺς ποὺ μοχθοῦν διὰ νὰ μισθοδοτοῦνται οἱ Δημόσιοι Ὑπάλληλοι. Οἱ περισσότερες Ὑπηρεσίες οὔτε κἀν καταδέχωνται νὰ σηκώνουν τὰ τηλέφωνα καὶ ἀν καμιὰ φορὰ καταδεχθοῦν νὰ τὸ σηκώσουν σοῦ συμπεριφέρονται τόσον ἀπαίσια,, ποὺ τὸ μετανοιώνεις ἀπειράκις ὅταν μιλήσῃς μαζί τους τηλεφωνικῶς ἢ ἔστω προφορικῶς, ὅταν εὑρεθῇς αὐτοπροσώπως ἐνώπιόν τους. Ἔχοντες «μπάρμπα εἰς τὴν Κορώνην», δὲν ἔχουν τὸν παραμικρὸν ἐνδοιασμὸν νὰ σοῦ συμπεριφερθοῦν σκαιώτατα καὶ χυδαῖα. Μόνον ἐὰν ἀπολυθοῦν ἀναποζημιώτως οἱ περισσότεροι Δημόσιοι Ὑπάλληλοι ποὺ ἔχουν τοιαύτην χειρίστην νοοτροπίαν καὶ συμπεριφορὰν μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες καὶ ὄχι νὰ γίνωνται δῆθεν Ε.Δ.Ε. (Ἔνορκες Διοικητικὲς Ἐξετάσεις) καὶ λοιπὰ  «κουραφέξαλα», ποὺ  διαιωνίζουν τὶς ὑποθέσεις πολλὰ ἔτη ἢ καὶ δεκαετίες  καὶ περιορισθῆ ὁ ἀριθμός τους τὸ πολὺ σὲ διακόσιες χιλιάδες (200.000) καὶ ἀν διορίζωνται μὲ ἀξιοκρατικὰ κριτήρια καὶ ὄχι τὰ μοναδικὰ τους προσόντα νὰ εἶναι αὐτὰ τοῦ ἀφισοκολλητοῦ καὶ ἡ κομματική τους ταυτότητα, τότε μόνον μὲ ἀνεξάρτητες ἐπιτροπὲς ποὺ θὰ κληρώνωνται καὶ θὰ  ἐνεργοῦν ἀστραπιαίως, ἴσως νὰ μπῇ τὸ νερὸ στὸ αὐλάκι καὶ νὰ ἀποκτήσωμε καὶ ἐμεῖς δημόσιους λειτουργοὺς καὶ ὄχι δημόσιους κηφῆνες.

ε. Ἀντὶ λοιπὸν νὰ διατίθενται τὰ χρήματα εἰς εἰδίκευσι τῶν ἐργαζομένων, τὰ διαθέτουν εἰς τὶς στρατιὲς τῶν λουφαδόρων, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ἐργασθοῦν ἀλλὰ εἰ δυνατὸν νὰ λαμβάνουν τὶς ἐπιταγὲς στὶς ἀμμουδιές τους.

στ. Ὅταν κατέρρευσεν ὁ ἔμπρακτος «Σοσιαλισμός», στὴν Ἀνατολικὴν Γερμανίαν οἱ Γερμανοὶ δὲν διέθεταν τὰ δισεκατομμύρια εἰς τὶς στρατιὲς τῶν ἀνέργων ἀλλὰ τοὺς ἔδιδαν ἐργασίαν, παραδείγματος χάριν τοὺς ἔδιδαν μία σκάλα, ἕνα πριόνι, μία ψαλίδα καὶ τοὺς ἔβαζαν νὰ κόβουν κλάδους δένδρων τῶν ὁδῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκάλυπταν τὶς πινακίδες σημάνσεως. Τοιοτοτρόπως ἀποφεύγοντο πολλὰ ἀτυχήματα, πολλὲς συμφορήσεις τῶν ὁδῶν. Ἐπίσης ἐπάσχιζαν οἱ ἰθύνοντες νὰ τοὺς μετεκπαιδεύσουν ὀρθόδοξα καὶ ὄχι διὰ νὰ τοὺς δώσουν «ἕνα χαρτὶ» ὅτι τυπικὰ δῆθεν μετεκπαιδεύθησαν. Ἐδῶ οἱ ἀναίσχυντοι πολιτικοὶ ὑπόσχονται «λαγοὺς μὲ πετραχήλια» καὶ ἔτσι συμβάλουν εἰς τὸ ξεχαρβάλωμα τῆς παραγωγῆς. Ἔτσι σχεδὸν ὅλα τὰ  ἀγαθὰ τῆς ὑπερκαταναλωτικῆς κοινωνίας μας εἶναι εἰσαγόμενα.

ζ. Τὸ αἰσχρότατον δὲ καὶ τὸ πλέον εἰδεχθέστατον ἔγκλημα εἶναι ὅτι τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας, ἀντὶ νὰ ἐνδιαφέρεται διὰ τὴν σωστὴν ἐπιμόρφωσι τῶν Ἑλληνοπαίδων καταργεῖ καὶ τὴν ἀριστείαν καὶ κατήντησεν Ἀπαιδείας καὶ ἀντιχριστιανικῶν ἰδεῶν.

η. Χάριν λοιπὸν τῶν δυστυχισμένων νέων ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι οἱ εὐέλπιδες καὶ ἡ ἐλπὶς τοῦ μέλλοντος, ποὺ ἀχρηστεύονται ἀπὸ τὶς  καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις μὲ τὰ χαζοκούτια, τὰ ραντίσματα καὶ λοιπὰ καὶ ἔτσι ἡ Ἑλλάδα μας στερεῖται ὄχι μόνον τοῦ μισοῦ ἑκατομμυρίου νέων ποὺ ἐπήρανε τὰ μάτια τους καὶ μετέβησαν νὰ τρώγουν τὸ ψωμὶ τῆς ξενητειᾶς καὶ νὰ δημιουργηθοῦν, ἀλλὰ καὶ χάριν αὐτῶν τῶν ἐναπομεινάντων εἰς τὴν χώραν μας ποὺ εἶναι ὅ,τι δηλώσουν, μεταφράζουμε τὴν σοφὴν ἀποστολικὴν περικοπὴν εἰς τὴν ἀνάρτησί μας ἀπὸ 21 Φεβρουαρίου 2018:

ΕΘΝΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«ΔΥΟ ΓΑΪΔΑΡΟΙ

ΜΑΛΩΝΑΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΧΥΡΩΝΑ»

 

 

21.2.2018

 

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1251-2018-02-21-16-34-42

 

 

«Γνώριζε δὲ καλὰ τοῦτο, ὅτι δηλαδὴ κατὰ τὰς τελευταίας αὐτὰς ἡμέρας θὰ ἔλθουν καιροὶ δύσκολοι καὶ ἐπικίνδυνοι.

Διότι οἱ ἄνθρωποι θὰ εἶναι φίλαυτοι καὶ θὰ ἀγαπᾷ ὁ καθένας των μόνον τὸν ἑαυτόν του, θὰ εἶναι φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, ἀπαθεῖς εἰς τοὺς γονεῖς των, ἀχάριστοι,ἀσεβεῖς μὴ ἔχοντες ἱερὸν καὶ ὅσιον.

Θὰ στεροῦνται καὶ αὐτὴν ἀκόμα τὴν φυσικὴν στοργήν, θὰ εἶναι ἀδιάλλακτοι, διαβολεῖς, ἀκρατεῖς εἰς τὰς ἐπιθυμίας των, σκληροὶ καὶ ἀνήμεροι, ἐχθροὶ παντὸς ἀγαθοῦ,

προδόται, αὐθάδεις, φουσκωμένοι ἀπὸ ὑπερηφάνειαν καὶ ἐγωϊσμόν, ἄνθρωποι ποὺ θὰ ἀγαποῦν τὰς ἡδονὰς μᾶλλον παρὰ τὸν Θεόν.

Καὶ θὰ ἔχουν μὲν τὸ ἐξωτερικὸν σχῆμα τῆς εὐσεβείας, θὰ ἔχουν ἀρνηθῇ ὅμως τὴν δύναμίν της. Ἀπόφευγε καὶ τούτους.

Ἀπόφευγέ τους διὰ νὰ μὴ συσταίνωνται, ὅτι ἔχουν σχέσιν μαζί σου. Διότι ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ἐκεῖνοι, ποὺ εἰσχωροῦν εἰς τὰ σπίτια καὶ ὑποδουλώνουν σὰν αἰχμαλώτους γυναικάρια φορτωμένα ἀπὸ σωροὺς ἁμαρτιῶν, ποὺ σύρονται ἀπὸ ποικίλες ἐπιθυμίας,

καὶ διαρκῶς περιεργάζονται νὰ μάθουν,ἀλλὰ δὲν ἠμποροῦν ποτὲ νὰ ἔλθουν είς ἐπίγνωσιν ἀληθείας.

Ὅπως δὲ ὁ Ἰαννῆς καὶ ὁ Ἰαμβρῆς, οἱ μάγοι τοῦ Φαραώ, ἀντεστάθησαν κατὰ τοῦ  Μωϋσέως, ἔτσι καὶ αὐτοὶ ἀντιστέκονται κατὰ τῆς ἀληθείας, ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν διεστραμμένον τὸν νοῦν καὶ εἶναι ἀποδοκιμασμένοι ὡς πρὸς τὴν πίστιν».

(Μετάφρασι τοῦ τῆς Β’Ἐπιστολῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Πρὸς Τὸν Τιμόθεον, γ’ 1 - 8 ).

 

θ.  Εἰς αὐτὸ τὸ σχέδιον τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ἐφαρμοζεται τὸ ρητὸν τοὺ Ἀρχαίου Τραγικοῦ Ποιητοῦ Σοφοκλέους:

«Ἑνὸς κακοῦ δοθέντος, μύρια κακὰ ἕπονται»

Ὡς παραδείγματος χάριν:

1.Δύσμοιροι νέοι βλέποντες ὅτι δὲν εἶναι εἰς θέσι νὰ δημιουργήσουν καὶ νὰ συντηρήσουν οἰκογένεια, δὲν παντρεύονται διότι θὰ ἀδυνατοῦν νὰ ἀντεπεξέλθουν εἰς τὴν δημιουργίαν μιᾶς ἁρμονικῆς, ἀγαπημένης καὶ ἀπὸ τὸν Θεὸν εὐλογημένης οἰκογενείας, διότι δὲν πιστεύουν σωστά - ἀκραδάντως εἰς τὴν παναγίαν Τριάδα, ἀλλὰ εἰς τὴν ἑτέραν Τριάδα, ὅπως ἔχομεν ἐπανειλημμένως ἀναπτύξει.

2. Σαπίζουν εις τὴν ἀχαλίνωτον ἡδονὴν καὶ ἔτσι διευρύνεται ἡ μόδα νὰ «παίζουν» ἐπὶ δεκαετίες τοὺς παντρεμένους χωρὶς νὰ ἔχουν συνείδησι τῶν συζυγικῶν των δικαιωμάτων καὶ καθηκόντων.

3. Εἰς τὸν πολλαπλασιασμὸν τῶν ἐκτρώσεων.

4. Διευρύνουν ἄκρως ἐπικινδύνως τὴν ὑπογεννητικότητα.

5. Ἀποκορύφωσι τῆς ἀναισχυντίας καὶ τῆς ἀλαζονίας τῶν ἰθυνόντων νὰ συμβάλουν εἰς τὴν ὑπογεννητικότητα, τονίζοντες ὅτι δὲν χρειάζονται γέννες, ἔρχονται ἕτοιμοι πρόσφυγες - ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων (ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων καὶ ἐποίκων), ἄκρως ἀντίθετον πρὸς τὶς εὐχὲς τῆς Ὀρθοδοξίας μας.

Παραδείγματος χάριν εἰς τὸ Νοσοκομεῖον Ἀλεξανδρουπόλεως, ἀπὸ τὶς ἑκατὸ (100) γέννες ἡμερησίως, οἱ ἑβδομήντα - ὀγδόντα (70 - 80) εἶναι μουσουλμανάκια καὶ μόνον τὸ 20% - 30% ἑλληνάκια.

Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ στὰ Νοσοκομεῖα Κομοτηνῆς, Ξάνθης καὶ λοιπά. Ὁ πρώην ἀρχηγὸς τῶν UCK, ὡς Πρόξενος πλέον τῆς Τουρκίας εἰς τὴν Κομοτηνήν μας ὀργανώνει ἡμερησίως δεκάδες λεωφορεῖα μὲ ἑτοιμόγεννες «Χανούμισσες», οἱ ὁποῖες γεννοῦν σὲ Νοσοκομεῖα καὶ Ἰδιωτικὲς Κλινικὲς τῆς Θράκης μας καὶ ἀλλαχοῦ τῆς Ἑλλάδος, τὰ μουσουλμανάκια ἀποκτοῦν τὴν Ἑλληνικὴν Ἰθαγένειαν καὶ εἰς τὴν Τουρκίαν γαλουχοῦνται ὡς Γενίτσαροι.

Οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος θὰ ἔπρεπε νὰ λογοδοτήσουν καὶ νὰ τιμωρηθοῦν παραδειγματικῶς καὶ δι᾽ αὐτὰ τὰ εἰδεχθέστατα ἐγκλήματά τους καὶ ὄχι νὰ ἀνακηρύσσωνται σὰν λαοπρόβλητοι μεγάλοι Ἡγέτες καὶ Ἐθνάρχες!!!...

6.Ἐπιτέλους πρέπει νὰ συνέλθουν ὅλα τὰ κόμματα εἰς ἑαυτοὺς καὶ ἐὰν ὑπάρχῃ ἴχνος πατριωτισμοῦ νὰ χαράξουν ἐθνικὴν στρατηγικὴν καὶ ἄλλες στρατηγικές, ὡς παραδείγματος χάριν Παιδείας, Ὑγείας, Ἔρευνας καὶ Τεχνολογίας καὶ πρὸ παντὸς Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς ὅτι πρέπει νὰ ἐγκαταλείψωμεν τὸ δόγμα «ὅτι ἀνήκωμεν εἰς τὴν Δύσι».

Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νὰ εἶναι γιὰ τοὺς Ἕλληνες καὶ οἱ Ἕλληνες γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ ὄχι ξενόδουλοι καὶ ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

7. Οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις, ὅσον ἐξυπηρετοῦνται ἀπὸ τοὺς δοτοὺς καὶ τὰ  ἀνδρίκελα τοῦ διεφθαρμένου καθεστῶτος, τοὺς στηρίζουν μὲ τὶς διάφορες διεθνεῖς ληστρικὲς κλίκες τῶν Τραπεζῶν καὶ βγαίνουν ὡς δεκανίκια τους καὶ ἑξαπτέρυγά τους καὶ ὑπερτονίζουν ὅτι ἄλλοτε ἀναβαθμίζεται ἡ πιστωτικὴ κατάστασι  τῆς Ἑλλάδος μας ἕνα, δύο ἢ τρεῖς βαθμοὺς πρὸς τὰ ἄνω καὶ ἄλλοτε τὴν ὑποβαθμίζουν ἕνα, δύο ἢ τρεῖς βαθμοὺς πιὸ κάτω, ἀναλόγως τῆς ληστρικῆς τους βουλημίας καὶ πόσον χρόνον ἐπιθυμοῦν νὰ ἔχουν τὸ Α κόμμα ἢ Συνασπισμὸν εἰς τὴν Κυβέρνησι καὶ ποῖα ἄλλα θέλουν νὰ ἀναδείξουν.

8. Εἴδαμε εἰς τὴν ἱστοσελίδα https://hellas-now.com/

Χένρι Κίσινγκερ: «Μέχρι το 2018 η Ελλάδα δεν θα έχει τίποτα δικό της»

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Έλληνας Φοιτητής που έτυχε να σπουδάζει προ δεκαετιών στις ΗΠΑ, κι έμεινε εμβρόντητος όταν ο Καθηγητής του στο Χάρβαρντ, του ζήτησε να κάνει μια εργασία για τις συνέπειες ένταξης της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ, την μετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην απορία του φοιτητή μας «μα είναι δυνατόν η Ελλάδα να μπει ποτέ στην ΕΟΚ;», η απάντηση ήταν περίπου «άκουσε εμένα που σου το λέω»…
Ο Καθηγητής εκείνος ήταν ο ίδιος ο Χένρυ Κίσσινγκερ, ο μετέπειτα ΥΠΕΞ των ΗΠΑ και θιασώτης της άνανδρης εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο…

Η ΕΛΛΑΔΑ ΞΑΦΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΟΚ…
Πράγματι, ξαφνικά, το 1979 η Ελλάδα μπαίνει κυριολεκτικά χατηρικά στην ΕΟΚ, οπότε και αρχίζει η καταστροφή της εσωτερικής παραγωγής και στις αρχές κιόλας της δεκαετίας του 1980 μεγάλες και πασίγνωστες, μεγάλες, Ελληνικές επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο (εργοστάσια παραγωγής όπως Πειραϊκή Πατραϊκή, Αιγαίον, αλλά και ελληνικές αλυσίδες λιανικής όπως Μινιόν, Ατενέ, Κλαουδάτος, Δραγώνας, Λαμπρόπουλος κα), αφού τα εισαγόμενα προϊόντα δεν είχαν πια δασμούς και φραγμούς, αλλά και οι ξένες επιχειρήσεις μπορούσαν να απλωθούν πλέον εύκολα στην λιανική αγορά της Ελλάδας με πολλά εισαγόμενα…

Έτσι το πραγματικό ΑΕΠ αδυνάτισε σοβαρά και άρχισε να μεγαλώνει το ΧΡΕΟΣ και οι περίφημες αγροτικές επιδοτήσεις… Το μεγάλο δόλωμα, μιας μεγάλης αράχνης που ύφαινε συστηματικά τον ιστό της…

Και τότε είναι που στενός συνεργάτης Καθηγητής του Κίσσινγκερ, ζητά μια νέα εργασία για τις συνέπειες ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ!
Ο φοιτητής μας και πάλι απόρησε: «στο ευρώ η Ελλάδα; Από πού κι ως πού»;

Και η απάντηση ήταν εφιάλτης:

«Αγαπητέ μου, μην απορείς. Η Ελλάδα θα μπει στο ευρώ και θα καταστραφεί οικονομικά. Μέχρι το 2018 δεν θα υπάρχει τίποτα δικό της! Δεν θα έχει μείνει τίποτα στην Ελλάδα»!

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩ…
Πράγματι και πάλι, προς μεγάλη έκπληξη του Έλληνα Φοιτητή, που είχε γίνει στο μεταξύ ένα σημαντικό στέλεχος στις ΗΠΑ, η Ελλάδα της δυνατής και παμβαλκανικής τότε δραχμής, μπήκε ξαφνικά και απρόσμενα επί Σημίτη στο ευρώ το 2001, με το τρυκ του αμερικανικού σουέπ της Goldman Sachs, που έκρυψε μέρος του Χρέους και συγκεκριμένα 2,8 δισ., τα οποία θα τα πληρώσουμε εντόκως 16 δισ…
Οι Καθηγητές της παρέας Κίσσινγκερ ήταν λοιπόν πολύ καλά ενημερωμένοι, γνωρίζοντας χρόνια πριν αυτά που σχεδιάζονταν για τη χώρα μας. Διότι όχι μόνο μπήκαμε στο Ευρώ, αλλά πραγματικά καταστραφήκαμε οικονομικά, αφού στερηθήκαμε το εθνικό νόμισμα, που αντί περικοπής μισθών, έκανε απλά μια διόρθωση ισοτιμίας, κρατώντας ανταγωνιστικά τα εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα (όσα είχαν μείνει) και κυρίως τις δημοφιλείς ελληνικές υπηρεσίες (Τουρισμός)…

ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Σήμερα, στα 2017, η καταστροφή είναι πια τραγική, τα λουκέτα χιλιάδες, οι άνεργοι εκατομμύρια, οι νεόπτωχοι εκατομμύρια και ο εθνικός πλούτος μπαίνει στο Ταμείο Ξεπουλήματος, έναντι πινακίου φακής! Αεροδρόμια, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Μετοχές, Οικόπεδα και Ακίνητα, Υποδομές, ξεπουλιούνται κυριολεκτικά στο ελάχιστο της πραγματικής τους αξίας, «λόγω ανάγκης» ή καλύτερα «λόγω βλακείας», για να μην πούμε τίποτε χειρότερο…
Και σε λίγο, πραγματικά δεν θα μείνει τίποτα στην Ελλάδα. Δεν θα υπάρχει καν Ελλάδα, με χιλιάδες πρόσφυγες και απεσταλμένους παράλληλα ισλαμιστές μετανάστες, να τους έχουν φέρει «για να μας λύσουν το Δημογραφικό», την τρομακτική υπογεννητικότητα που μας αφανίζει πια σαν Έθνος…

Του Κωστή Αλεξίου

Αὐτὰ εἶχαν προαποφασίσει οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ τὰ εἶχαν ἀποδεχτεῖ τὰ πιόνια μας (δηλαδὴ αὐτὲς τὶς ἐγκληματικὲς ἀποδοχὲς ποὺ εἶχαν κάνει καὶ διετυμπάνιζε ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κυρία Ἄννα Ψαρούδα – Μπενάκη τὴν 8ην Φεβρουαρίου 2005 εἰς τὸν κύριον Κάρολο Παπούλια, κατὰ τὴν τελετὴ ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων του ὡς Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας). Κατωτέρω δημοσιεύομεν αὐτούσιον τὸ ἐν λόγῳ κείμενον, τὸ ὁποῖον πρέπει ὁ κάθε Ἕλλην νὰ τὸ μελετήσῃ διὰ νὰ βγάζῃ ἀντικειμενικὰ συμπεράσματα:«ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ, ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ, ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ, ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΘΟΥΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ, ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΘΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΘΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΣ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΚΙΜΑΣΘΕΙ, ΑΠΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ».

9. Χιλιάδες  ἄλλες  τρισάθλιες συμπεριφορὲς  τῶν ἰθυνόντων δὲν ἐπιθυμοῦμεν νὰ τὶς ἀναπτύξωμεν φειδόμενοι (ὑπολογίζοντας) τὸν πολυτιμώτατον χρόνον σας καὶ τὶς σπουδαιότατες ὑποχρεώσεις σας. Ἐλπίζομεν νὰ ἀξιωθῶμεν καὶ πάλιν λίαν προσεχῶς νὰ ἀναπτύξωμεν τέτοια θέματα.

Δὲν ἐπιτρέπεται κανένας Ἕλλην τοῦ Ἐσωτερικοῦ καὶ Ἐξωτερικοῦ καθὼς καὶ οἱ Φιλέλληνες νὰ παραμένουν ἀνενημέρωτοι.

Σᾶς εὐχαριστοῦμεν ἐκ τῶν προτέρων διὰ τὴν μεγίστην διάδοσι αὐτῶν τῶν ἰδεῶν.

Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

Σωματεῖον οἱ «Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»

Περιοδικὸν «Φωτεινὴ Γραμμή»

 

 

 

ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΡΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΝΗΣΥΧΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 10.3.18

ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΡΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΝΗΣΥΧΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΣΗΜΑΝΤΑ

10.3.18

Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΒΡΥΧΑΤΑΙ

1.Ἀπὸ τὰ πάρα πολλὰ χαϊδέματα ποὺ τοῦ κάνουμε ἐμεῖς οἱ προσκυνητοὶ στὸν μέγα Σουλτάνο :

α. ζεμπέκικοι χοροὶ τοῦ ΓΑΠ μὲ τὸν ΙSMAEL CΕΜ.

Ἀπάνω στὸ ἀποκορύφωμά τους συμφώνησαν ἀστραπιαίως τὴν μὲν ἑλληνικὴ ἱστορία νὰ τὴν γράφουν Τοῦρκοι, τὴν δὲ τουρκικὴ κορυφαῖοι Ἕλληνες ἐπιστήμονες μὲ κύρος, γεγονὸς ποὺ στὴν πράξη δὲν ἀπεδέχθησαν καθόλου οἱ «φίλοι» μας Τοῦρκοι, ἡ Ἑλλάδα ὅμως τῶν ἐξωμοτῶν καὶ τῶν ἀνδρείκελων δέχεται τὴν Ἱστορία της νὰ τὴν γράφουν πάσης φύσεως «βασιλικὲς κόμπρες» καὶ νὰ χύνουν τὸ δηλητήριόν τους, ὅπως παραδείγματος χάριν Ρεπούση καὶ ἄλλοι ἀνθέλληνες, ἀνιστόρητοι, ἰδιοτελεῖς καὶ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ἱστορικοί.  Οἱ συμφωνίες περιέχονται καὶ στὸν προδοτικό, ἀνθελληνικὸ καὶ ἐξωμοτικὸ νόμο 2929/27.6.2001/ΦΕΚ 142 Α / 2001, ποὺ ἐπιχρυσώθηκε μὲ πολιτιστικὴ «σάλτσα».

β. Τὰ «κουμπαριά» τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ τοῦ νεωτέρου  καὶ τοῦ Τούρκου Πρωθυπουργοῦ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

γ. οἱ ἀδελφικὲς σχέσεις τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα μετὰ τοῦ ψυχοπαθοῦς καὶ γενίτσαρου τῆς Τουρκίας Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογάν.

Αὐτὰ τὰ ἐκμεταλλεύεται ἄγρια ὁ ψυχοπαθὴς καὶ αἱμοσταγὴς Ἐρντογὰν καὶ ἀπειλεῖ νὰ ἐπανακαταλάβῃ ὅλες τὶς περιοχὲς τῆς πάλαι ποτὲ φρικτότατης ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας.

2.Ἤδη κυκλοφοροῦν χάρτες τῶν «φίλων» τῆς Ἑλλάδος, δηλαδὴ τῶν «κολοβῶν φιδιῶν», ὅπου ἡ Ἑλλάδα ὁρίζεται κάτω ἀπὸ τὴν Ἄρτα, κάτω ἀπὸ τὴν Λάρισα (γενναιότατα μᾶς ἀφήνουν τὴν Χαλκίδα, τὶς Σποράδες) καὶ ὅλα τὰ νησιὰ μας, Αἰγαίου Πελάγους καὶ  παραλίων Μικρᾶς Ἀσίας, καθὼς καὶ ἡ Κρήτη εἶναι ἐκτὸς Ἑλλάδος.

3.Ἀφοῦ οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος εἶναι τόσον ξευτιλισμένοι, πρὸς τὶ νὰ χαλάσουν τὸ ζαχαρένιον τους οἱ φίλοι μας καὶ σύμμαχοί μας Νατοϊκοί, Ἑνωμένης Εὐρώπης καὶ λοιπῶν νὰ μαλώνουν τὰ χαϊδεμένα παιδιὰ τῆς Τουρκίας ;;; ...

4. Τὸ ἄκρως περίεργο καὶ ἐπικίνδυνο μυστήριο εἶναι μὲ τὸν ἀξιωματικό μας καὶ ὑπαξιωματικό μας στὸν Ἕβρο.

Οἱ ἔχοντες ὑπηρετήσει ἐκεῖ, τονίζουν ὅτι πέραν τῶν τάφρων τοῦ Ἕβρου μόνον 250 - 300 μέτρα ὑπάρχει χερσαία δίοδος.

Χιλιάδες ἐρωτηματικὰ ὑπάρχουν :

α) μήπως αὐτὸ εἶναι στημένη παγίδα ἤ προβοκάτσια τῶν Τούρκων ; ; ;

β) μήπως ἡ σύλληψις ἔγινε διὰ εἰδικῶν ἐκπαιδευμένων ὀργάνων τῆς Τουρκίας ἐπὶ ἑλληνικοῦ ἐδάφους ; ; ;

γ) δὲν θὰ ἔπρεπε μετὰ ἀπὸ τὶς τόσες «λυσασμένες» δηλώσεις

τοῦ σχιζοφρενοῦς Σουλτάνου νὰ περιπολοῦν εἰς ἀπόστασιν 150 μέτρων ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλο, μεγαλύτερες ὁμάδες ἀποτελούμενες ἀπὸ 5 ἤ 10 ἄριστα ἐκπαιδευμένους στρατιῶτες μας ; ; ;

δ) Γιατὶ ἄργησαν οἱ ἰθύνοντες νὰ ἐνημερώσουν τὸν κυρίαρχο ἑλληνικὸ λαὸ ἕνα ἡμερόνυκτο καὶ ὄχι ἀμέσως ; ; ;

ε) Γιατὶ δὲν ζήτησαν τὴν ἄμεσο ἐπέμβαση τῶν «φίλων μας» Νατοϊκῶν καὶ εὐρωπαίων ἑταίρων μας ; ; ;

στ) μήπως διέθεσαν οἱ ἐξτρεμιστὲς μωαμεθανοὶ τεράστια ποσὰ γιὰ νὰ μᾶς σκηνοθετήσουν καὶ αὐτὴν τὴν ὕπουλη καὶ ἐγκληματικὴ πράξη, γιὰ νὰ ἐκμεταλευθοῦν οἱ Τοῦρκοι τὴν ἀφορμὴ γιὰ νὰ μᾶς κτυπήσουν ἀπὸ ἀνατολάς, ἤ στὰ σύνορα ἤ νὰ μᾶς καταλάβουν τὰ νησιά μας καὶ νὰ ἔχουμε νέους Ἀττίλες ; ; ;ΣΑΤΑΝΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟ ΧΡΥΣΟ, ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΠΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ.

 1. 1. Ἀφοῦ διέλυσαν τὸ Ἀφγανιστάν, τὸ Ἰράκ, τὴν Λιβύην ἐνσπείρουν τὸν ὄλεθρο καὶ τὴν συμφορά, ἀλλὰ καὶ τὴν γενοκτονία τοῦ ὑπερήφανου μαρτυρικοῦ συριακοῦ γένους - ἔθνους.

 1. 2. Τοιουτοτρόπως δημιουργοῦν ἀτέρμονες στρατιὲς ἐποίκων καὶ ἐπιδρομέων ἀλλοφύλων. Ἐνῷ ἡ Ἐκκλησία μας εὔχεται ὁ Θεὸς νὰ μᾶς σώση καὶ ἀπὸ αὐτούς, οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις κατόρθωσαν νὰ πείσουν καὶ τὴν ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας νὰ συνοδοιπορῇ καὶ νὰ   κόπτεται γιὰ τὴν περίθαλψη τῶν ἐποίκων καὶ ἐπιδρομέων ἀλλοφύλων καθ΄ ἥν στιγμὴ Ἕλληνες λιμοκτονοῦν καὶ ἡ Ἁγία Γραφὴ μᾶς τονίζει: «Ὅστις οὐ προνοεῖ τῶν οἰκείων τῆς πίστεως, οὗτος γέγονεν χείρων ἀπίστων ....».

 1. 3. Μάλιστα δὲ ὁ Μακαριώτατός μας ἔβγαλε καὶ τὸν Τίμιον Σταυρόν «διὰ νὰ μὴ σκανδαλίζη τοὺς Μωαμεθανούς»!!!...

 1. 4. Ἐνῷ ἔχομε πολλὰ ἑκατομμύρια φανατικῶν Μουσουλμάνων ποὺ πατᾶνε τὰ Ἅγια καὶ Ἱερὰ χώματα τῆς πατρίδος μας, ὅπου ἔχυσαν τὸ αἷμα των οἱ ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγεγνεσίας καὶ ἐνῷ οἱ ἐξτρεμιστὲς Μουσουλμάνοι ἔχουν ἤδη ἑκατοντάδες τεμένη καὶ εἰς τὸ Λεκανοπέδιον Ἀττικῆς, ἐν τούτοις τὸ τρισάθλιο ἀντίχριστο Κατεστημένο, ἡ Πνευματικὴ καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἡγεσία παραχωροῦν ἐκκλησιαστικὲς ἐκτάσεις γιὰ νεκροταφεῖα καὶ μουσουλμανικὰ τεμένη, ἀκόμη καὶ εἰς τὴν ναυτικὴ βάσι τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ εἰς τὸν Βοτανικό, ὑπνωτίζοντας τὸν ἀποχαυνωμένο ἑλληνικὸ λαό, ποὺ μὲ τὰ καθημερινὰ ραντίσματα ποὺ ὑφίσταται ἔχουν μειωθῆ οἱ δυνάμεις ἀντιστάσεώς του. Αὐτὸν τὸν ραντισμένο καὶ ἀφιονισμένο ἑλληνικὸ λαὸ τὸν ἐξαπατοῦν καὶ τονίζουν ὅτι δῆθεν τὸ μωαμεθανικὸ τέμενος θὰ κοστίσῃ λιγώτερο ἀπὸ 1.000.000 Ε ἤ γύρω στὸ 1.000.000. Εἰς ἀπόρρητο ὅμως ἔκθεση τοῦ Ναυτικοῦ Ἐπιτελείου, ἀναφέρεται ὅτι θὰ ὑπερβαίνῃ τὰ 130.000.000Ε.

 1. 5. Ἡ ἴδια ἡ κυρία Ντόρα Μπακογιάννη εἶχε προϋπολογίσει εἰς τὸν νόμον της  80.000.000Ε.

 

 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

1.Ἡ ὡς ἄνω κυρία Μπακογιάννη ἐμοχθοῦσε νὰ φέρη 10.000 ἱερόδουλες ἀπὸ τὸν τέως ὑπαρκτὸ σοσιαλισμό, γιὰ νὰ μὴ μείνουν «οἱ ἀθάνατοι» χωρὶς τὴν ἀπόλαυση τῶν γυναικῶν, ἄν καὶ πάρα πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ἄρρωστοι, εἴτε ἀμφιφυλόφιλοι εἴτε σκέτοι ὁμοφυλόφιλοι καὶ θὰ προτιμοῦσαν τοὺς τσολιάδες μας, τοὺς ναῦτες μας, τοὺς βοσκούς μας καὶ ὅλα τὰ γερὰ παληκάρια μας. Γιὰ νὰ μᾶς πολλαπλασιάσουν τὸ ἔιτζ καὶ τὰ διάφορα ἀφροδίσια νοσήματα.

2.Παρ ὅλον ὅτι παρῆλθον 14 ὁλόκληρα χρόνια, ἀκόμη δὲν γνωρίζομε πόσες ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια καὶ δισεκατομμύρια ἐσπατάλησε «ὁ ἄνθρωπος τῶν κροτίδων», ὁ Ἀροὺχ Ἀαρών καὶ τὸ ξέφρενο γύναιο, ἡ Γιάννα καὶ σία, σπαταλῶντες τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ὑποδουλώνοντας τὴν ὡραιότατη Ἑλλάδα μας νὰ ζοῦμε γιὰ 100 ἔτη ὑπὸ ἐπιτροπεία καὶ ὅλες οἱ ἐπιχειρήσεις τῆς Ἑλλάδος, ἀκόμη καὶ οἱ ὑποδομές μας στρατηγικῆς καὶ στρατιωτικῆς σημασίας, ὅπως εἶναι τὸ νερό, τὸ ἠλεκτρικὸν ρεῦμα, ἡ τηλεφωνία, τὰ ΕΛ.ΤΑ, τὸ φυσικὸν ἀέριον, τὰ τραῖνα μας, τὰ ἀεροδρόμιά μας, τὰ λιμάνια μας νὰ ἔχουν ξεπουληθῆ ὅσο ὅσο -- ἔναντι πινακίου φακῆς (ἀρκεῖ κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι ποικιλοτρόπως μέσῳ OFF SHORE ἑταιρειῶν ἢ ἀπίθανων λογαριασμῶν ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον νὰ ἔχουν κατατεθῇ ἀμύθητα ποσὰ ἀκόμη καὶ γιὰ ἐξασφάλιση τῶν τετρασέγγονων των)!!!

3.Αὐτοὶ οἱ ἄστοργοι καὶ ἐξωμότες, κοινῇ συνεργασίᾳ ἐθνοκαπήλων καὶ «σοσιαληστῶν», ψηφίζουν νόμους γιὰ σύντομες παραγραφὲς  τῶν ἐγκληματιῶν Πρωθυπουργῶν, Ὑπουργῶν, Γραμματέων καὶ Φαρισαίων ὑποκριτῶν καὶ ἔτσι στὴν Ἑλλάδα ἐφαρμόζεται κατὰ γράμμα ἡ θεωρία τοῦ Ἀναχάρσεως, μαθητοῦ καὶ φίλου τοῦ Σόλωνος (6η Ἑκατονταετηρίδα πρὸ Χριστοῦ) :

Ὅλοι οἱ ἀνθρώπινοι νόμοι ὁμοιάζουν μὲ δίκτυ ἀράχνης ποὺ αἰχμαλωτίζει ὅλα τὰ μικροσκοπικὰ ζωάκια, ἀλλὰ ἐπιτρέπει τὰ μεγάλα νὰ περνοῦν...

4.Ἔτσι στὴν Ἑλλάδα δὲν ὑπάρχουν ἀθῶοι, ἀλλὰ κυρίως «παραγραφάκηδες». Καὶ στὶς φυλακὲς καταλήγουν μόνον οἱ μικροὶ καὶ οἱ ἀδύνατοι, ἀδυνατοῦντες νὰ εὕρουν καὶ νὰ ἀμείψουν ἀετονύχηδες δικηγόρους, ποὺ νὰ τοὺς μείνουν πιστοὶ καὶ νὰ μὴ ἐξαγορασθοῦν ἀπὸ τοὺς μεγάλους καὶ ἰσχυρούς.

5.Οἱ ἀπάτριδες καὶ μὴ ἑλληνόψυχοι Ἕλληνες οὐδέποτε ἐνδιαφέρθησαν καὶ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἐπίλυση  μακροχρονίως δυσεπίλυτων προβλημάτων, ὡς π.χ.  τοῦ ἄκρως ἀνησυχαστικοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος καὶ σοῦ ἀπαντοῦν : «δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀνησυχοῦμε γιὰ τὴν συρρίκνωση τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, διότι ἔρχονται ἕτοιμοι οἱ τζιχαντιστές», ποὺ τοὺς βαπτίζουν ὡς ἐποίκους –μετανάστες, πρόσφυγες καὶ τὰ τοιαῦτα μὲ τὰ πονηρὰ βαπτιστικὰ ὀνόματα ποὺ τοὺς δίδουν. Σὲ μία ἐπίθεση τῶν Τούρκων θὰ ἔχωμε πιὸ πολλοὺς νεκροὺς στὶς πόλεις, στὰ χωριά, στὶς ἐπιχειρήσεις καὶ λοιπὰ ἀπ᾽ ὅ,τι στὸ μέτωπο μὲ τοὺς Τούρκους.

6.Ὅλοι αὐτοὶ οἱ Μωαμεθανοὶ θὰ ἀποτελέσουν τὸν Δούρειον Ἵππον καὶ θὰ κάνουν χρῆση τῶν ἐντολῶν ποὺ τοὺς ἔχουν δώσει ἢ θὰ τοὺς δώσουν.

Ἀλλοίμονόν μας ἄν ἀρχίσουν νὰ ἐφαρμόζουν τὰ σχέδιά τους ἀπὸ τὶς ἐπικείμενες Περιφορὲς Ἐπιταφίων ἢ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ἀκολουθίας τῆς Ἀναστάσεως. Καὶ οἱ Ἀστυνομικοὶ θὰ νομίζουν ὅτι εἶναι κροτίδες τῶν «παλιόπαιδων» καὶ θὰ κοιτᾶνε νὰ ἀπομακρυνθοῦν νὰ μὴ πέση καμιὰ κροτίδα πάνω τους. Στὴν οὐσία ὅμως μπορεῖ νὰ εἶναι πολυβόλα ποὺ νὰ μᾶς θερίζουν. Ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του καὶ νὰ μᾶς σώση ἀπὸ τέτοια κακά.

7.Ἀκόμη καὶ σήμερον σαπίζουν αὐτὰ τὰ περιβόητα Ὀλυμπακὰ ἔργα, διότι οἱ ἀνεγκέφαλοι τῶν Γραφείων – ὁ συρφετὸς τῶν «ἡμέτερων», δὲν εἶχαν μυαλὸ νὰ σχεδιάσουν καὶ νὰ προγραμματίσουν τὶ θὰ γίνουν αὐτὰ τὰ ἔργα γιὰ νὰ δύνανται νὰ ἀξιοποιηθοῦν. Ἀρκεῖ νὰ ἔχωμε ἐμεῖς τὴν κουτάλα καὶ νὰ ἔχωμε ἐξασφαλίσει τὶς τεράστιες μίζες καὶ τὰ χοντρὰ λαδώματα. . .

8.Ὅλα δὲ τὰ παθιασμένα, ραντισμένα καὶ ναρκωμένα μυαλὰ φωνασκοῦσαν γιὰ πολλὰ θεάματα καὶ τώρα ποὺ κόβονται μισθοὶ καὶ συντάξεις γιὰ νὰ ἀποπληρωθοῦν τὰ θαλασσοδάνεια, ἀλλὰ καὶ ὁ συρφετὸς τῶν συνεχῶς διοριζομένων δημοσίων ὑπαλλήλων, ποὺ ἐξυπηρετοῦν τὰ συμφέροντα τῆς ἑκάστης κυβερνώσης κλίκας, πηγαίνουν αὐτὰ τὰ δυστυχισμένα καὶ παθιασμένα ἀπὸ θεάματα ἀνθρωπάκια καὶ αὐτοκτονοῦν!!!...

9. Τὶ καὶ τὶ νὰ πρωτοαναφέρουμε. Τόννοι ὁλόκληροι δὲν φθάνουν νὰ περιγράψουμε τὴν ἀπόλυτη καὶ ἀφόρητη δυστυχία καὶ κατατυραννία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. Φειδόμενοι, ὅμως, τοῦ ἐλάχιστου καὶ πολυτιμότατου χρόνου ἀλλὰ καὶ τῆς τυραννίας καὶ τοῦ ἄγχους καὶ τῆς ἀβεβαιότητος τῶν φίλων μας γιὰ τὴν ἑπομένη ἡμέρα δὲν ἐπιθυμοῦμε ὄχι μόνον νὰ ἀναπτύξουμε ἀλλὰ οὔτε κὰν νὰ τὰ ἀπαριθμήσουμε.

10. Παραδείγματος χάριν τὰ καυτότατα καὶ ἀνεπίλυτα προβλήματα τοῦ λαοῦ, ὅπως π.χ.

τὴν ληστρικὴ βουλιμία τῶν Τραπεζῶν, ἄλλοτε μὲν νὰ κάνουν πλύση ἐγκεφάλου τοῦ καθενὸς νὰ λάβῃ θαλασσοδάνεια καὶ ἄλλοτε δὲ νὰ τὸν κατατρομοκρατοῦν γιὰ νὰ τοὺς πετάξουν στὸ δρόμο ἀπὸ τὶς ἑστεῖες τους, ἔστω καὶ ἄν τὸ μεγαλύτερο ποσὸ τὸ ἔχουν ἤδη ἐξοφλήσει.

Ἀσφαλῶς, μεταξὺ τῶν δανειοληπτῶν θὰ ὑπάρχουν καὶ ἀετονύχηδες, κομπιναδότοι, ἀλλὰ ἡ πλειοψηφία ὑποφέρει καὶ μάλιστα καὶ αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔλαβαν καθόλου δάνεια ἀπὸ λήσταρχους τραπεζίτες, διότι ἀπὸ τὰ 280.000.000.000 ΕΥΡΩ θαλασσοδάνεια ποὺ ἐλάβαμε ἀπὸ τοὺς διεθνεῖς τοκογλύφους σιωνιστές, τὰ 240.000.000.000 διετέθησαν δύο φορὲς γιὰ τὴν ἀνακεφαλαίωση τῶν Τραπεζῶν, οἱ ὁποῖες γιὰ ψύλλου πήδημα μηχανεύονται πῶς θὰ καταληστεύουν τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς ἀδυνάτους.

Αὐτὸ τὸ αἷμα τῶν μοχθούντων πολιτῶν τὸ βγάζουν ἔξω καὶ τὸ ἐπαναφέρουν ὡς δῆθεν δάνεια καὶ ἐπενδύσεις ἀπὸ ξένες τράπεζες, γιὰ νὰ συμμετέχουν ὁμοῦ μετὰ ξένων τοκογλύφων γιὰ τὴν ἀφαίμαξη κάθε «φιλέτου».

Ἔχουν ἀπόλυτον δίκαιο οἱ γερμανοὶ ἰθύνοντες, οἰκονομολόγοι, κοινωνιολόγοι, νομικοὶ καὶ λοιποὶ  τῶν γραμμάτων καὶ τῆς ἐπιστήμης νὰ γράφουν ὅτι οἱ Τράπεζες κατήντησαν κίνδυνος ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν Δημοκρατία.

11.  Ὁριστικὸ χάρισμα τῶν φιλέτων, τῶν τεραστίων ἐκτάσεων, πολιτικῶν ἀεροδρομίων παλαιοῦ καὶ νέου, βάσεως τῆς Πολεμικῆς μας Ἀεροπορίας καὶ Ἀμερικανικῆς Βάσεως εἰς τὸ Ἑλληνικόν.

Γιὰ νὰ ὁριστικοποιηθοῦν αὐτὰ τὰ «φιλέτα» ἔναντι πινακίου φακῆς, 730.000.000Ε καὶ μάλιστα οἱ δόσεις νὰ ἀρχίσουν νὰ πληρώνωνται μετὰ ἀπὸ 20ετία - 30ετία, φαίνεται ὅτι ἕνα μεγάλο μέρος τῶν λαδωμάτων καὶ τῶν μιζῶν διατίθεται ἀκόμη καὶ σὲ ξένους παράγοντες καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἐπέβαλαν στὴν Κυβέρνηση νὰ ὁριστικοποιηθοῦν τὰ πάντα γιὰ νὰ δύναται ἡ Ἑλλάδα μας νὰ ἀποπληρώνῃ μέρος τῶν θαλασσοδανείων!!!

Ἔτσι ὑπέκυψαν ἀκόμη καὶ τὰ Δικαστήρια, τὰ Δασαρχεῖα, Ἐφορεῖες Ἀρχαιοτήτων καὶ λοιπά.

Φέρεται δὲ ὅτι ἀκόμη καὶ στὸ δυτικὸ μέρος πρὸς τὴν θάλασσα θὰ καταργηθοῦν οἱ ὑπαίθριοι λεωφόροι καὶ ὅλοι οἱ ποταμοὶ αὐτοὶ τῶν ὀχημάτων θὰ διέρχωνται ὑπογείως μέσῳ συράγγων ποὺ θὰ κατασκευασθοῦν.

Ἀπαιτοῦμε διευκρινίσεις «ποιὸς θὰ πληρώση τὸ μάρμαρον». Ἐὰν ἀληθεύη ὁ ψίθυρος ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ τεράστια ποσὰ θὰ ἐπιβαρύνουν τὸν βαρύτατα φορολογούμενο πτωχὸ ἑλληνικὸ λαό, τότε θὰ πρέπει νὰ παραμείνωμε ὑπὸ ἐπιτροπείαν καὶ ὑποδουλωμένοι ἄνω τῶν 100 ἐτῶν διὰ νὰ δυνηθῶμε νὰ ἐξωφλήσωμε τὰ θαλασσοδάνεια, ὁπότε μισθοὶ καὶ συντάξεις θὰ συνεχίσουν νὰ περικόπτωνται, ὁπότε οἱ Ἕλληνες θὰ ἀναγκάζωνται νὰ πωλοῦν ὄχι μόνον τὰ τιμαλφῆ των, τὰ ὄργανα τοῦ σώματός των, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ νὰ ἐκδίδωνται διὰ νὰ δυνηθοῦν νὰ ἐπιβιώσουν. Ὁπότε ἐπιβάλλεται νὰ ἐπαναλάβωμε :

α) «O tempora, o mores»!

β)ὡραία Ἑλλὰς καὶ κατ ἐξοχὴν φιλότιμε και ὑπερήφανε, πτωχὲ ἑλληνικὲ λαέ: «Quo vadis???»

γ) «Ὡ Ἑλλὰς Ἑλλήνων χώρα, τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα»!ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ 200ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

 1. 1.Ἀκόμη καὶ διὰ Μωαμεθανικὰ Τεμένη ὑπάρχουν διαθέσιμες τεράστιες ἐκτάσεις – φιλέτα. Διὰ τὸν θρυλικὸν Γέρον τοῦ Μωριᾶ Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη, Καποδίστρια καὶ τοὺς ἄλλους ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας «ἐμουλάρωσαν οἱ πάντες» καὶ οἱ ἰθύνοντες Πολιτειακῆς, Πολιτικῆς Ἡγεσίας, Διοικήσεως, Πνευματικῆς καὶ Θρησκευτικῆς Ἡγεσίας δὲν ἔχουν ἴχνος πατριωτισμοῦ καὶ δὲν θέλουν, δαιμονικῶς συμπεριφερόμενοι, νὰ διατεθῇ οὔτε μία σπιθαμή.
 1. 2. Ὅλοι οἱ νουνεχεῖς, εὐλαβεῖς, ταπεινοὶ καὶ ἑλληνόψυχοι Ἕλληνες διερωτῶνται :

Τὶ σόι ἑορτασμοὺς θὰ κάνωμε, μὲ μωαμεθανικὰ τεμένη γιὰ τοὺς ἐξτρεμιστὲς μουσουλμάνους, γιὰ νὰ φανατίζωνται καὶ νὰ πείθωνται οἱ καμικάζι πῶς νὰ ἐξολοθρεύουν τοὺς φιλήσυχους ἀνθρώπους παντοιοτρόπως ; ; ;

Μὲ τὶς μαντῆλες, τὶς μποῦργκες καὶ τὰ αὐτομαστιγώματα τῶν ἀφιονισμένων αὐτῶν παλιμβάρβαρων Μωαμεθανῶν ; ;

 1. 3.Ὅλοι αὐτοὶ καταφέρονται ἐναντίον μας λασπολογώντας καὶ σπιλώνοντας μας,  ὅτι δῆθεν ἐμεῖς εἴμεθα θεατρίνοι, κομπορρήμονες καὶ ἀλαζόνες καὶ ὅτι ἐξαπατοῦμε τὸν ἑλληνικὸ λαὸ γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.
 1. 4.Ἀς μᾶς δώσουν τὰ ξέφωτα σημεῖα τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως, ἐκεῖ ὅπου τὴν 30ην Μαρτίου 1930, ὁ ἐπὶ 6 φορὲς διατελέσας Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Ἀλέξανδρος Ζαΐμης μαζὶ μὲ τὸν Ἐλευθέριον Βενιζέλον , ἔθεσαν τὸν θεμέλιον λίθον τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη.
 1. 5. Συμβατικῶς ἀναλαμβάνομε τὴν ρητὴ ὑποχρέωση, ἄν παραστῆ ἀνάγκη  νὰ κοποῦν μερικὰ δένδρα καὶ θάμνοι, τότε νὰ φυτεύσωμε χιλιαπλάσια, εἰς τὴν Λεωφόρο Ἀλεξάνδρας, Πλατεία Αἰγύπτου, Ἐθνικὸ Μουσεῖο, Ἐθνικὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο καὶ νὰ δημιουργοῦμε πνεύμονες  πρασίνου καὶ νὰ τὰ ποτίζωμε μὲ τὰ θαμμένα νερὰ τῶν ἑκατοντάδων ὑπογείων ποταμῶν, παραποτάμων καὶ ρυάκων τῆς Ἀττικῆς.

 1. 6.Νὰ κατασκευάσωμε καὶ νὰ διατηρήσωμε λίμνες μὲ ψαράκια, ζωολογικὸ κῆπο, διάφορες ἀθλοπαιδεῖες γιὰ νὰ δύναται ὁ κάθε φουκαρὰς νὰ φέρνη τὰ παιδιά του καὶ τὴν οἰκογένειά του διὰ νὰ ψυχαγωγοῦνται δωρεάν. Ἀκόμη καὶ νὰ φιλεύωνται δωρεὰν μὲ λιχουδιές, ἀναψυκτικὰ καὶ λοιπά.
 1. 7.Αὐτὰ  προτείναμε καὶ γραπτῶς μὲ τὸ ὑπ ἀριθμ. 506/11.7.2017 ἔγγραφό μας εἰς τὴν Περιφεριάρχη κυρία Δούρου (ἀρ. πρωτοκ. 150419/18.7.2017), ποὺ ἐκαλοῦσε τὰ συντρόφια νὰ ἐπενδύσουν, νὰ αἰσχροκερδίσουν γιὰ νὰ δύνανται νὰ διαθέτουν μίζες καὶ λαδώματα. Διὰ τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς συντρόφια, ἐλάβαμε ἕνα ἐμετικὸ ἔγγραφο, τὸ ὁποῖον ὅταν τὸ διαβάζουν Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες,  γελᾶ καὶ τὸ παρδαλὸ κατσίκι ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον. Λὲς καὶ τὰ γραφόμενά μας ἦταν κινέζικα καὶ μᾶς ἀπήντησαν «κορακίστικα».

Αἰδὼς Ἀργεῖοι !

Κατὰ συνέπεια καὶ ἡ περιοχὴ τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως ἐντάσσεται οὐσιαστικὰ στὴν δικαιοδοσία τοῦ «Ἐξαρχιστὰν» καὶ κατὰ συνέπειαν ἄβατον γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία.

 

 1. 8.Δῆθεν κόπτονται γιὰ τὶς λαϊκὲς μάζες καὶ ξέχασαν ὅσα τοὺς ὑποσχέθηκαν καὶ παντοιοτρόπως μαστιγώνουν βάναυσα τοὺς νεκροὺς καὶ τοὺς ἀδυνάτους. Ἴσως βολεύει τοὺς ἰθύνοντες τὸ ἄνδρον ἀκολασίας (σωματεμπορίας, ἐμπορίου ναρκωτικῶν, ὅπλων καὶ φόβου καὶ τρόμου γιὰ γυναῖκες, παιδιά, μεμονωμένα ἄτομα καὶ μικρὲς ὁμάδες).
 1. 9.Τὴν ἐπιθυμία τοῦ ΓΑΠ ὅταν ἦταν Ὑπουργὸς Παιδείας καὶ συμβούλευε τὸν ἑλληνικὸ λαὸ νὰ καλλιεργοῦμε τὸ χασὶς στὶς γλάστρες μας γιὰ νὰ εἴμαστε αὐτάρκεις, ἔρχεται ἡ σημερινὴ Κυβέρνηση ποὺ ἐμφορεῖται ἀπὸ ἀπάνθρωπες, ἀντιχριστινιανικὲς καὶ ἀντεθνικὲς ἰδέες καὶ ἀρχὲς νὰ ὑλοποιήσῃ τὸν διακαέστατο πόθο τοῦ ΓΑΠ καὶ νὰ ἐπιτρέπεται ἡ ἐλευθέρα καλλιέργεια καὶ ἐμπορία τοῦ χασὶς καὶ μετὰ ἀγάλι ἀγάλι γίνεται ἡ ἀγουρίδα μέλι καὶ μὲ τὰ σκληρὰ ναρκωτικά. Σὰν νὰ μὴ μᾶς ἔφθαναν τὰ ἑκατομμύρια νικοτινομανῶν. Ἀλλὰ τὶ περιμένεις ἄν οἱ πατέρες τοῦ Κοινοβουλίου τὸ μετατρέπουν σὲ δωμάτια καὶ αἴθουσες νικοτινομανῶν καὶ τὸ ἔχουν καταντήσει «Κυνοβούλιον»;;;;
 1. 10.Οἱ εὐλαβεῖς, ταπεινοὶ καὶ ἑλληνόψυχοι πολίτες αὐτοῦ τοῦ δύσμοιρου τόπου διερωτῶνται μήπως πρέπει νὰ σπεύσουν καὶ νὰ ἐγκαταβιώνουν σὲ ἐρήμους καὶ ἐκεῖ νὰ εἶναι πλήρως ἀπομονωμένοι γιὰ νὰ μὴ ἀκούουν καθημερινῶς τὰ ἄκρως ἀνυπόφορα, ἀνήθικα, ἀντιχριστιανικά δρώμενα καὶ πραττόμενα.

Δηλαδή : «εἰς τὰ ὄρη ψυχὴ ἀρθῶμεν δεῦρο ὅθεν κακεῖσε βοήθεια σοὶ ἥξει».

 1. 11,Καταντήσαμεν χειρότεροι ἀπὸ τὰ Σόδομα καὶ Γόμορα καὶ ἀπὸ τὴν Πομπηΐα. Εἰς τὴν Πομπηΐα ὄχι μόνον δὲν κατηγοροῦντο καὶ δὲν ἐτιμωροῦντο οἱ ἀσέμνως αἰσχρολογοῦντες καὶ σὰν τὰ ἀνόητα κτήνη στὶς πλατεῖες καὶ τὶς κεντρικὲς ὁδοὺς συμπεριφερόμενοι, ἀλλὰ ἀπεναντίας, ἄν ὑπῆρχε κανένας ἔντιμος, ἠθικὸς καὶ ἐνάρετος καὶ ἀνακαλοῦσε τοὺς ἀσχυμονοῦντες στὴ τάξη, τότε ἐφορμοῦσε ἡ Ἀστυνομία καὶ τὸν ἐμαύριζε στὸ ξύλο!!!!!..

 

ΦΩΝΗ  ΛΑΟΥ ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ

1.Θεοὶ καὶ δαίμονες πασχίζουν νὰ δηλητηριάσουν τὴν πατροπαράδοτη εὐσέβεια τοῦ λαοῦ μας. Δυστυχῶς, γενικά, τὸ πέτυχαν.

Ἀπὸ τὴν μία μὲ τὴν ἐπίπλαστη εὐμάρεια τοῦ τελευταίου μισοῦ αἰώνα, ἀπὸ τὴν ἄλλη μὲ τὴν ψυχοκτονία καὶ ὄχι ψυχαγωγία, μέσῳ τῶν ἀφθονότατων καὶ αἰσχρότατων ἀκροαμάτων καὶ θεαμάτων καὶ τώρα αὐτὰ τὰ σωματικὰ καὶ ψυχικὰ ράκη μὲ τὰ συνεχῆ κουρέματα τῶν μισθῶν καὶ τῶν συντάξεων νὰ τὰ ἀποθαρρύνουν, νὰ τὰ ἀπογοητεύουν καὶ νὰ τοὺς δημιουργοῦν τὴν ἀβεβαιότητα καὶ τὴν ἀγωνία τῆς αὔριον καὶ μὴ ἔχοντα ρίζες καὶ στηρίγματα πίστεως καὶ ἐλπίδος ὁδηγοῦνται σὲ αὐτοκτονίες.

2. Ὅμως ὅλοι οἱ ἔχοντες ἠθικὰ στηρίγματα πίστεως καὶ ἐλπίδος σωτηρίας εἰς τὸν Λυτρωτὴ Θεάνθρωπο συγκεντρώθησαν στὸ συλλαλητήριο γιὰ τὸ σκοπιανὸ τὴν 4.3.2018 ἄνω τῶν τριῶν ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων (3.000.000) συμφώνως μὲ σοβαρὰ εἰδησεογραφικὰ Πρακτορεῖα καὶ διετράνωσαν τὴν καταγανάκτησή τους ἐναντίον τῶν ἀπάνθρωπων, ἀντικοινωνικῶν, ἀντίχριστων καὶ ἀντεθνικῶν νόμων καὶ συμπεριφορῶν τῶν ἰθυνόντων. Ὅλοι αὐτοὶ τὴν ἐπάτησαν διότι ἐνόμιζαν ὅτι μὲ τὴν ἔγκριση  γιὰ τὴν ἰδία ἡμέρα ἀντισυλλαλητηρίων (πρᾶγμα ποὺ εἶναι εἰδεχθέστατο ἔγκλημα καὶ διεθνῶς σὲ ὅλα τὰ χρηστὰ κράτη δικαίου ἀπαγορεύονται τὰ ἀντισυλλαλητήρια) καὶ μὲ τὴν διάδοση ὅτι ἀπὸ 5 σημεῖα θὰ ξεκινοῦσαν ἐπιθέσεις ἐναντίον τῶν φιλήσυχων διαμαρτυρομένων τοῦ Συλλαλητηρίου καὶ ὅτι θὰ ἐχύνετο πολὺ αἷμα, κατάφεραν νὰ δειλιάσουν περίπου 1.500.000 ἑλληνόψυχων καὶ νὰ μὴ προσέλθουν στο συλλαλητήριον.

3. Οἱ ἰθύνοντες πανικόβλητοι προσπαθοῦσαν νὰ προβάλλουν πλάνα ποὺ εἶχαν βγάλει δύο ὧρες ἐνωρίτερα προτοῦ συγκεντρωθῆ ὁ κύριος ὄγκος τοῦ ἀδιαχώρητου ἤ στὸ τέλος ποὺ ἄρχισαν νὰ διαλύωνται καὶ διέδιδαν ΕΡΤ καὶ λοιπὰ ξεπουλημένα ΜΜΕ – ράδιο ἀρβύλα ὅτι εἰς τὸ Συλλαλητήριον εἶχαν  προσέλθει 30.000 ἤ 50.000 ἤ ἔστω 120.000 ἄνθρωποι.

4.Μετὰ σὰν σουπιὲς προσεπάθησαν νὰ θολώσουν τὰ νερὰ γιὰ νὰ μπορέσουν μὲ τὴν καπνογόνο βόμβα τοῦ NOVARTIS νὰ ἀποπροσανατολίσουν τὸν λαό.

5. Ὅμως καὶ τὴν 4ην  Μαρτίου 2018 συγκεντρώθησαν εἰς τὰ Προπύλαια ἄνω τῶν 40.000 εὐλαβῶν, ταπεινῶν καὶ ἑλληνόψυχων, διὰ νὰ διατυμπανίσουν τὴν καταγανάκτησή τους ἐναντίον τοῦ Ὑπουργείου Ἀπαιδείας γιὰ τὴν ἀντίχριστη διδασκαλία τῶν ἑλληνοπαίδων.

α)Καὶ ἐκεῖ ἔλλειψε ὄχι μόνον ὁ Ἀρχιεπίσκοπός μας, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ κληρικοὶ κάθε βαθμίδος ὑπὸ αὐτόν : Γιατὶ τὰ σκιαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.

β. «Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. » (Ματθ. 23,14).

γ. «…κινδύνοις ...., κινδύνοις ...., κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις·» (Β΄Κορ. 11, 26)

 

 

ΝΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

1.Ἐνῷ ἐμεῖς ἀγωνιζόμαστε νὰ φέρουμε τὸ καταπογοητευμένο χριστεπώνυμο πλήρωμα στὴν Ἐκκλησία, ἅγιοι ἀρχιερεῖς ἀπὸ ἰδιοτέλεια, ἀλαζονεία καὶ ἄμετρο ἐγωισμὸ καταφεύγουν στὰ δικαστήρια πρὸς μέγιστο σκανδαλισμὸ τῶν εὐλαβῶν, γιὰ νὰ ἐπωφεληθοῦν τῆς ὑλικῆς ἀξίας τοῦ Κληροδοτήματος Προμπονὰ καὶ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου.

Διὰ τοῦτο ὑπάρχουν Ναοὶ ἀκόμη καὶ μὲ ἄδεια καθίσματα.

2. Κατωτέρω δημοσιεύουμε τὴν εἴδηση  :

Αγωγή Ιερώνυμου κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου αλλά και κατά της επιτροπής του κληροδοτήματος Προμπονά.

Ιερός πόλεμος έχει ξεσπάσει μεταξύ Αθήνας και Φαναρίου με μήλο της έριδος τον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου στο κτήμα Προμπονά. 

……………………………………………………………………………

Αιτία για τη νέα ρήξη στις σχέσεις Οικουμενικού Πατριαρχείου και Εκκλησίας της Ελλάδος είναι ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου που κτίστηκε ύστερα από επιθυμία του Δημήτρη Προμπονά του Ναξιώτη ιατρού, η οποία αναφερόταν στη διαθήκη του.


Την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και ο Μακαριώτατος αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος κατέθεσαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου αλλά και κατά της επιτροπής του κληροδοτήματος Προμπονά, διότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο με συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς πήρε στην ιδιοκτησία του τον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου εντός του Κτήματος στὰ Πατίσσια. 

Από την πλευρά τους τα άτομα που απαρτίζουν την επιτροπή του κληροδοτήματος Προμπονά – η αγωγή στρέφεται και εναντίον τους - υποστηρίζουν ότι όταν ολοκληρώθηκε ο ιερός ναός προσπάθησαν να έρθουν σε επαφή με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών η οποία σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν τους επέδειξε μια στάση εχθρική και έπειτα παντελώς αδιάφορη. Στη συνέχεια ήρθαν σε επαφή με τη Μητρόπολη Παροναξίας τόπο καταγωγής του Δ. Προμπονά προσπάθεια που δεν τελεσφόρησε. Τέλος, όπως πάντα υποστηρίζουν τα μέλη της επιτροπής κληροδοτήματος Προμπονά,  κάλεσαν τον αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο προκειμένου να αποδεχθεί τη δωρεά αλλά σύμφωνα με την επιτροπή  ο κ. Ιερώνυμος δεν εμφανίστηκε. Μετά την άκαρπη προσπάθειά τους απευθύνθηκαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο που αποδέχτηκε την δωρεά με συμβολαιογραφική πράξη. 
……………………………………………………………………………

3. Διαβάζουμε στὸ τύπο (27.2.18) :

Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής επί της αρχής, επί των άρθρων και στο σύνολο το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Στο νομοσχέδιο εντάχθηκαν τροπολογίες, μεταξύ των οποίων και η τροπολογία που καθορίζει τη σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου. που ενσωματώθηκε στο σχέδιο νόμου ως άρθρο (48).

…………………..

4. Μὲ τέτοιες ἄπειρες τροπολογίες = ντροπολογίες σὲ τελείως ἄσχετα νομοσχέδια νὰ κατατίθενται τελείως ἄσχετες ντροπολογίες  ξεφτιλίζονται τὰ πάντα.

Παλαιότερα σὲ Νόμο Ὑπουργοῦ Απαιδείας «πῶς θὰ εἰσάγονται οἱ φοιτητὲς στὴν 3 βάθμια ἐκπαίδευση» ὁ τότε Ὑπουργὸς εἶχε βάλει ντροπολογία πῶς θὰ ἐκπαραθυρώνονται Μητροπολίτες (μὴ ἀρεστοὶ στὸν ἑκάστοτε προκαθήμενο καὶ τὸ αἰσχρὸ κατεστημένο) ! ! ! ! ! .

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  ΤΗΛ  210-3254321
   

σελίδα 5 απο 100

Developed by © mpistiries.com