Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΗΨΕΩΣ ΜΕ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΝ ΣΕΒ.ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 16.3.18

ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΗΨΕΩΣ ΜΕ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΝ

16.3.18

ΑΛΑΖΟΝΕΣ, ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΒΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ: «Εἶπεν ὁ γάιδαρος τὸν πετεινὸν κεφάλα»

Πάλιν Ἡρωδιὰς μαίνεται, πάλιν Ἡρωδιὰς

ζητεῖ τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου ἐπὶ πίνακι.

 

1.Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος ἀποστέλει τὰ ἑξαπτέρυγά του –δεκανίκια του καὶ ἐν γένει ὅλους τοὺς μισθοφόρους του εἰς τὰ ΜΜΕ νὰ διατυμπανίζουν: «οὐδὲν τρωτὸν εὑρίσκει ἡ Ἐκκλησία εἰς τὸν τάδε.....τάδε.... νόμον». Ἔτσι ψηφίστηκε καὶ ὁ «τρομονόμος»  ποὺ ἔχει καταστεῖ «φίμωτρο» δι᾽ ὅλους τοὺς εὐθαρσεῖς καὶ ἰδανικοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἐν γένει γιὰ τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα. Ὅταν δὲ πληθαίνουν οἱ κραυγὲς τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος, ὁ Μακαριώτατός μας τὸ παίζει ὡς δῆθεν καὶ αὐτὸς ἀντίθετος πρὸς αὐτοὺς τοὺς τρισάθλιους νόμους, ἀφοῦ τὰ πάντα ἔχουν τσιμεντοποιηθῆ πλέον καὶ ἡ δαμόκλειος σπάθη αὐτῶν τῶν τρισάθλιων, ἀπάνθρωπων καὶ ἀντιχριστιανικῶν νόμων αἰωρεῖται ἄνωθεν τῶν κεφαλῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν καὶ ἑλληνοψύχων πατριωτῶν. Ἡ μικρὰ μειοψηφία τῶν ὁπαδῶν αὐτῶν τῶν νόμων βυσσοδομεῖ καὶ λασπολογεῖ καὶ διασύρει τοὺς ἰδανικοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τοὺς ἑλληνόψυχους ὡς δῆθεν φασίστες, κατάλοιπα τῶν χουντικῶν καὶ ἄπειρα παρόμοια σατανικὰ φληναφήματα.

Πρὸς τοῦτο πρέπει νὰ ἀφυπνισθῇ  καὶ ἐξεγερθῇ τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα καὶ νὰ ἀπαιτήσῃγδιὰ ἐθνικά καὶ κοινωνικὰ θέματα νὰ μὴ ἀποφασίζουν οἱ δοτοὶ τοῦ Κοινοβουλίου, ἀλλὰ ὁ κυρίαρχος λαὸς διὰ τῶν Δημοψηφισμάτων.

2.Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ εἶναι ἀκραιφνεῖς Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες πατριῶτες καὶ ὄχι ὁ Σιωνισμός, ὁ Οἰκουμενισμός, ὁ Μαρξισμός, οἱ Γενίτσαροι τοῦ πνεύματος, οἱ ἐξωμότες πρὸς τὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ λοιπὲς κοινωνικὲς καὶ ἀνθελληνικὲς λαίλαπες.

Αὐτὰ τὰ ποταπὰ ἀνθρωπάκια πρέπει νὰ εἶναι εὐτυχισμένα ποὺ γίνονται ἀνεκτὰ εἰς τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία χωρὶς κανένα παραγκωνισμό. Λυπούμεθα βαθύτατα γιὰ τὴν ἀσθένειά των, πλὴν ὅμως δὲν ἀνεχόμεθα τὴν θρασύτητά των, τὴν ἀναισχυντία των καὶ τὴν ἀναίδειά των ἡ ἰσχνότατη αὐτὴ μειοψηφία νὰ εἶναι ποδηγέτης τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἡ ἀκραιφνὴς Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ ἀπόλυτος ἀλήθεια καὶ οὐδεμία ἀλλαγή - δίορθωση χρειάζεται. Ἐμεῖς τὰ τρισάθλια ἀνθρωπάκια ὀφείλουμε νὰ διορθωνώμεθα, νὰ μετανοοῦμε εἰλικρινά, νὰ ἐπικαλούμεθα τὸ θεῖον ἔλεος διὰ νὰ μᾶς λυτρώνῃ ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς ἀπὸ τὸ  χάος τῆς ἀβύσσου ποὺ μᾶς ὁδηγοῦν οἱ  τρισάθλιοι τῶν ΜΜΕ καὶ τῶν ἰθυνόντων.

3.Ἐὰν ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας, τότε θὰ δυνάμεθα μὲ ὁμόνοια καὶ μὲ σύμπνοια ὅλοι, δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί, νὰ ἐργαζώμεθα διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς Δόξαν Θεοῦ. Τότε θὰ μεγαλουργήσωμε καὶ μὲ ὅπλα τὴν αἰώνια, ἀδιάφθορο ἑλληνικὴ γλῶσσα, τὸν ἀκραιφνῆ ἑλληνοχριστιανικὸ πολιτισμὸ καὶ ἀεὶ μαχηταὶ ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ μεγαλουργήσωμε καὶ πάλι.

4.Πραγματοποιῶντες δὲ τὸ μνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας, λατρείας καὶ εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, θὰ ἀναζωογονηθῇ καὶ θὰ τονωθῇ  τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων, θὰ ἐπανευαγγελισθῶμε καὶ θὰ ἐπανευαγγελίσωμε τοὺς παλιμβάρβαρους «φίλους μας» = κολοβὰ φίδια ἀνὰ τὴν Ὑφήλιο.

5.Εἰς τὴν προκειμένη περίπτωσι καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κύριος Ἀμβρόσιος καὶ ὅλοι ἐμεῖς δὲν τολμοῦμε, δυστυχῶς, νὰ ὀνομάσωμε τὰ πράγματα ξεκάθαρα μὲ τὸ ὄνομά τους, διότι τὸ τρισάθλιο, ἀντικοινωνικό, ἀπάνθρωπο, ἀντεθνικὸ καὶ ἀντίχριστο κατεστημένο φροντίζει νὰ ἔχῃ ἐξασφαλίσει ἐκ τῶν προτέρων καὶ τὴν ἄμεσο ἢ ἔμεσο συγκατάθεση καὶ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου, ὁ ὁποῖος θὰ ἔπρεπε νὰ μιμῆται τὸν Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο, τὸν Ἰωάννη Χρυσόστομο καὶ ἄλλους εὐθαρσεῖς καὶ ἀνεπανάληπτους ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ ὁιποῖοι ἐπίστευαν καὶ πιστεύουν Χριστὸ καὶ ὄχι χρυσό, ποὺ ζοῦσαν καὶ ζοῦνε γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ εἰσήρχοντο ἀκόμη καὶ εἰς τὴν κρεββατοκάμαρα τοῦ κάθε Ἡρώδου καὶ τοὺς ἐτόνιζαν :

«Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου. »

Συγχαίρομε ἐκ μέσης καρδίας τὸν θαρραλέο Μητροπολίτη Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κύριο Ἀμβρόσιο, τοὺς Δημάρχους Καλαβρύτων καὶ Αἰγίου, τὸν Ἱερὸ Κλῆρο, τοὺς δικαστὲς ποὺ δὲν ἀκολούθησαν τὸ ρεῦμα τῆς ἐποχῆς των, ἀλλὰ ἔκαναν εὐσυνεδήτως δικαία ἐτυμηγορία καὶ τὶς ἄπειρες χιλιάδες τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος ποὺ τοῦ συμπαρεστάθησαν καὶ τοῦ συμπερίστανται. Ἀς ευχηθοῦμε καὶ προσευχηθοῦμε στὸν Πανάγαθο Θεὸ νὰ τοῦ χαρίζῃ ὑγεία, μακροζωία καὶ νὰ εἶναι πάντοτε συναντιλήπτωρ του, γιὰ νὰ δύναται νὰ θηριομαχῇ καὶ ὡς λέων ὡρυόμενος, σὰν γενναῖος στρατιώτης - ἀξιωματικὸς τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας, νὰ μάχεται ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ ὡς ἄλλος Ἰωάννης Βαπτιστὴς καὶ Ἱερὸς Χρυσόστομος νὰ εἰσέρχεται ἀκόμη καὶ στὴν κρεββατοκάμαρα τῶν γενίτσαρων τοῦ πνεύματος καὶ νὰ τούς βροντοφωνεῖ :

« Οὐκ ἔξεστί σοι πρεσβεύειν, λατρεύειν, νομοθετεῖν, βιώνειν καὶ φασιστικῶς ἐπιβάλλειν ἀπάνθρωπους, ἀντικοινωνικούς, ἀντιχριστιανικοὺς καὶ ἀντεθνικοὺς νόμους».

6.Πρὸ παντὸς δὲ ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ καὶ ἄλλους τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος, ἰδιαιτέρως δὲ κληρικούς, νὰ τοῦ συμπαραστεκώμεθα. Μακάρι δὲ καὶ ὁ Σεβασμιώτατός μας κύριος Ἀμβρόσιος νὰ συνειδητοποιήσῃ τὴν σφοδροτάτη ἐπιθυμία τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος καὶ νὰ ἀνακαλέσῃ τὴν παραίτησίν του καὶ νὰ μείνῃ μαχόμενος μέχρι τελευταίας ρανίδος τοῦ αἵματός του καὶ τῆς ἀναπνοῆς του καὶ νὰ γίνῃ παράδειγμα πρὸς μίμησιν, διὰ τοὺς νεωτέρους διὰ νὰ ἀναφωνῶμεν ὁμοθυμαδόν :

«Τοιοῦτος ἔπρεπεν ἡμῖν Ἀρχιερεύς»,

μαχητὴς ὑπὲρ καθάρσεως Πολιτειακῆς, Πολιτικῆς, Νομοθετικῆς, Διοικητικῆς, Πνευματικῆς καὶ Ἐκκλησιαστικῆς Ἡγεσίας.

Οἱ λαϊκοὶ τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος, ἀναμένουν κατεπειγόντως Ἡγέτη.

Ἀς σπεύσωμε ὅλοι μαζὶ νὰ συγχαρῶμε αὐτὸν τὸν σύγχρονο μάρτυρα καὶ νὰ τοῦ ἀποδείξωμε ἐμπράκτως τὴν ἂνυπόκριτο ἀγάπη μας, τὴν σύμπνοιά μας καὶ τὴν συμπαράστασίν μας.

7.Ἐμεῖς ἔχομε ἐπανειλημμένως ἐκφράσει, τόσον τηλεφωνικῶς ὅσον καῖ προσωπικῶς καὶ γραπτῶς τὶς ἐγκάρδιες εὐχές μας, ὡς παραδείγματος χάριν εἰς τὸ ἄρθρο μας ὑπὸ τὸν τίτλο : «Σατανικὸν Σύμφωνον Συμβιώσεως. Quo Vadis? Πρὸς Σόδομα καὶ Γόμορα;;;» Περιοδικὸν Φωτεινὴ Γραμμή, τεῦχος 66,  σελ. 58 -63, τὸ ὁποῖον πρὸς διευκόλυνσι πολλῶν ἐπαναναρτῶμε.

Ἀνηρτήθη εἰς τὴν  ἱστοσελίδα μας τὴν 14.12.2015 :

http// www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/1040-141215----quo-vadis--------#sthash.Z.2jAFb2K.dpuf

 

Παρακαλοῦμε ὅλους τοὺς φίλους εἰς τὴν μητροπολιτικὴ Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὴν ϋφήλιο νὰ διαδώσουν αὐτὰ παντοῦ.

Ἐπαναλάμβάνομε : «Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει»,

Περιοδικὸν Φωτεινὴ Γραμμή,

Σωματεῖον «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»

Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν

Τηλ. 210-3254321


 

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ 25.3.18 WIKIPEDIA.ΤΩΝ ΦΡΟΝΙΜΩΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΙΝ ΠΕΙΝΑΣΟΥΝ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΝ

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

25 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 

Τάμα του Έθνους

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

ΤΩΝ ΦΡΟΝΙΜΩΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΖΥΜΩΝΟΥΝ

ΠΡΟΤΟΥ ΠΕΙΝΑΣΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

 

Ἡ Καθηγήτρια κ. Θεοδώρα Μαρκάτου, γράφει στὸ πόνημά της

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΗΡΩΟ

TOT ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ

(1830-1930)

 

ποὺ μεταφράσθηκε καὶ στὰ ἀγγλικά, ὅτι ὅλοι οἱ Πατέρες τοῦ Ἔθνους ὁμόφωνα ἐνέκριναν τὸ Η΄ ΨΗΦΙΣΜΑ τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως τοῦ 1829 καὶ ἀπὸ τότε ὅλοι οἱ Βασιλεῖς, ὅλοι οἱ Πρόεδροι Δημοκρατίας, ὅλοι οἱ Πρωθυπουργοὶ τῆς Ἑλλάδος, μέχρι καὶ τὸν Ἀνδρέα Ζαΐμη καὶ τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο ὀνειρεύοντο πανηγυρικὲς ἑορτές γιὰ τὰ 100 χρόνια τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας.

 

Ὁ σπουδαῖος Σπυρίδων Λάμπρου ἔκανε προγράμματα ἀπὸ τὸ 1899, ἀμέσως μετὰ τὸν ἀτυχὴ πόλεμο μὲ τὴν Τουρκία, καὶ  ἀγωνιζόταν νὰ πραγματοποιηθῆ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους στὰ ξέφωτα τοῦ Ζαππείου. Ὅμως αὐτοὶ οἱ μακροχρονίως προγραμματισμένοι ἑορτασμοὶ δὲν πραγματοποιήθηκαν λόγῳ τῆς ἐκστρατείας τῆς Ἑλλάδος στὴ Μικρὰ Ἀσία.

 

Ἀλλὰ τὸ 1928 ἀνασυστάθηκε ἡ Ἐθνικὴ  Ἐπιτροπὴ ὑπὸ τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο καὶ τὴν 30η Μαρτίου 1930 ὁ ἐπὶ ἕξι φορὲς διατελέσας Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Ἀνδρέας Ζαΐμης κατέθεσε τὸν θεμέλιο λίθο στὸ Πεδίο τοῦ Ἀρεως, παρουσίᾳ τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου.

 

Ὅμως οἱ διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, οἱ σκοταδιστὲς μετὰ τὴν μεταπολίτευση ἔφτιαξαν κλίκες καὶ ὅλα τὰ συντρόφια μαρτυροῦσαν ἐκ περιτροπῆς γιὰ τὸν καθένα τῆς κλίκας ὅτι ἦταν μεγάλος ἀντιστασιακός. Αὐτοὶ οἱ ἀρχισύντροφοι κατέλαβαν καίρια πόστα καὶ ὑπερφαλάγγισαν τοὺς λεγομένους ἐθνικόφρονες, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, δὲν εἶχαν ἰδανικά, ἀλλὰ ἐκόπτοντο νὰ καπηλεύονται τὴν «ἐθνικοφροσύνη». Αὐτὰ τὰ συντρόφια προσπαθοῦν νὰ κατακυριεύσουν καὶ νὰ ἰσοπεδώσουν τὰ πάντα.

Ὅσοι ἀκόμη εἶναι ἰδεολόγοι καὶ  κρατᾶν ἀντίσταση ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν χαρακτηρίζονται ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς σοσιαλ- ληστὲς ὡς ὀπισθοδρομικοί, καθυστερημένοι, ρατσιστές, φασίστες, χουντικοί, καὶ παρόμοια ἐμετικά, σατανικὰ φληναφήματα.

 

Αὐτοὶ οἱ ἀνιστόρητοι «ἱστορικοί», οἱ ἐξαγορασμένοι ἀπὸ τὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις ἐφαρμόζουν τὴν πολιτικὴ τοῦ Goebbels καὶ ἐνορχηστρωμένα ρίχνουν ἀφθονωτάτη λασπολογία καὶ κατασυκοφαντοῦν καὶ διασύρουν τοὺς ἔντιμους, ἠθικοὺς καὶ ἐναρέτους.

 

Πρὸ πολλοῦ φροντίζουν καὶ κόπτονται γιὰ κατασκευὴ μωαμεθανικῶν τεμενῶν, γιὰ τὴν περίθαλψη τῶν ἐποίκων καὶ ἐπιδρομέων ἀλλοφύλων, δωρίζοντας εἰς αὐτοὺς δημόσιες και ἐκκλησιαστικὲς ἐκτάσεις.

 

Ἀλλὰ γιὰ τὸν Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη – Καποδίστρια καὶ τοὺς ἄλλους ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ὄχι μόνον δὲν παραχωροῦν οὔτε μία σπιθαμὴ γῆς, ἀλλὰ σαμποτάρουν παντοιοτρόπως, τόσον οἱ ἰθύνοντες της Πολιτείας – Διοικήσεως ὅσον καὶ τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ ἀνώτατος ἀρχων κ. Προκόπης Παυλόπουλος ὄχι μόνον δὲν καταδέχεται νὰ μᾶς ἀκροασθῆ γιὰ 5 λεπτά, ἀλλὰ οὔτε κάν νὰ μᾶς ἀπαντήσῃ στὰ ἔγγραφά μας, ἐνῶ ἡ κειμένη νομοθεσία ἐπιβάλλει τὸ ἀργότατον ἐντὸς 60 ἡμερῶν νὰ ἀπαντοῦνται τὰ αἰτήματα τῶν πολιτῶν καὶ εἰς περίπτωση ἀρνητικὴ νὰ εἶναι ἡ ἀπάντηση ἀπόλυτα θεμελιωμένη.

Μάλιστα δὲ δὲν καταδέχεται οὔτε 1 λεπτὸ τῆς ὥρα νὰ βγῆ στὸ τηλεφωνο σὲ Νομικὰ Πρόσωπα Ἰδιωτικοῦ Δικαίου.

Ἀντιθέτως δὲ σὲ ἀρρώστους ἀνθρώπους, νὰ ζητᾶ συγνώμη ποὺ δὲν πῆγε στὸ γάμο τους καὶ νὰ τοὺς καλῆ στὴ Προεδρία νὰ τοὺς φιλοξενήσῃ.

 

O Tempora !  O mores !

 

Τὶ περιμένεις ὅμως ἀπὸ ἕνα ἄνθρωπο πού, ὅταν τὸ 2008 καιγόταν ἡ Άθήνα ὁ κ. Παυλόπολος ἔβγαινε στὰ ραδιόφωνα καὶ ὡς προϊστάμενος τῶν ὀργάνων καταστολῆς καὶ ἐπιβολῆς τῆς τάξεως νὰ τονίζῃ «ἐδώσαμε ἐντολή στὰ ὄργανα τῆς καταστολῆς καὶ τῆς ἐπιβολῆς τῆς δημοσίας τάξεως νὰ μὴ κτυπᾶν τοὺς νεαρούς» ! ! ! ! !

 

Ἀντίθετα ἡ Γεν. Γραμματευς τοῦ ΚΚΕ Ἀλέκα, νὰ τονίζῃ «μὴ χαϊδεύετε τὰ αὐτιὰ τῶν κουκουλοφόρων».

Ποιὸς μιλοῦσε ποιὸ σώφρονα  ὁ τότε Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν –Δημοσίας Τάξεως καὶ νῦν Πρόεδρος τῆς Δημοκρατία ἤ ἡ Ἀλέκα;;;

Βέβαια τότε τοῦ ὑπεγράφη γραμμάτιο καὶ τὸ ἐν λόγῳ γραμμάτιο εἰσεπράχθη, νὰ ψηφισθῆ ὡς ἀνώτατος ἄρχων μὲ 380.000 Εὐρὼ τὸ χρόνο ἀποζημίωση καὶ νὰ εἶναι στὰ πολυτελέστατα ἀνάκτορα μὲ τὰ πάντα δωρεάν.

 

Ὅλοι οἱ εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ χριστιανοὶ νομίζουν ὅτι ἐμεῖς καθυστεροῦμε ποὺ δὲν ξεκινᾶμε τὴν πραγματοποίηση τοῦ Τάματος Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου – τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ διερωτῶνται τὶ σόϊ ἑορτασμοὺς θὰ κάνουμε ; ; ; ;

Μὲ μωαμεθανικὰ τεμένη, μὲ μαντίλες, μὲ μποῦργες, μὲ αὐτομαστιγώματα τῶν ἐξτρεμιστῶν μουσουλμάνων  ; ; ;

 

Ἐπειδὴ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου – τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους θὰ τονώσῃ καὶ θὰ ἀναζωογονήση τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων, δὲν ἐπιτρέπουν οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις στὰ πειθήνια ὄργανά των νὰ γίνῃ κάτι τέτοιο.

 

Γιατὶ Ἕλληνα ραγιά, δὲν ἀντιλαμβάνεσαι ὅτι, ἐνῶ οἱ ἥρωες τοῦ 1821 ἔκαναν τὰ κορμιά τους κόσκινο νὰ μᾶς ἀπελευθερώσουν ἀπὸ τὸ βαρύτατο ὀθωμανικὸ ζυγό, σκλαβωθήκαμε ἀμέσως στὸν καισαροπαπισμό, τὸν προτεσταντισμὸ ὅλων των ἀποχρώσεων, τὸν οἰκουμενισμό, τὴν νέα τάξη πραγμάτων, τὴν παγκοσμιοποίηση, τοὺς σοσιαλ-ληστές, τοὺς σιωνιστές, τοὺς μασώνους  καὶ γενικὰ τὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις.

 

Ἄς ἀντισταθοῦμε, ἄς προσευχηθοῦμε, ὁ Θεὸς νὰ κάνῃ κανένα θαῦμα γιὰ νὰ πραγματοποιηθῆ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους πρὸς καταισχύνη ὅλων αὐτῶν τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων, πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Πέστε τα ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια πρὸς πᾶσα κατεύθυνση γιὰ νὰ πάψουν νὰ τρίζουν τὰ ὀστᾶ τοῦ Κολοκοτρώνη, Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

Δημοσιεύουμε ἕνα ΔΩΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.

Παρακαλοῦμε διαδῶστε το παντοῦ καὶ μὴ ἐφησυχάζουμε, διότι θὰ εἴμαστε ἀναπολόγητοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Τηλ. 210-3254321

 

Τάμα του Έθνους

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το Τάμα του Έθνους ήταν υπόσχεση των Ελλήνων επαναστατών του 1821 προς τον Χριστό για την ανέγερση ενός Ιερού Ναού ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον Οθωμανικό ζυγό. Eμπνευστής του τάματος θεωρείται ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος και το πρότεινε στους συναγωνιστές του, ενώ ο ίδιος μεσολάβησε επί δυναστείας του Όθωνα προκειμένου να εκδοθούν δυο σχετικά βασιλικά διατάγματα (1834 και 1838)[1]. Ο Ναός θα ήταν αφιερωμένος στον «Σωτήρα» Χριστό, όπως αποφασίσθηκε με ειδικό ψήφισμα κατά την Εθνική Συνέλευση του 1829[2], εν συνεχεία υπογράφτηκε από τον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και δημοσιεύθηκε ως διάταγμα στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» με τον τίτλο «Περί ανεγέρσεως Ναού του Σωτήρος εν Αθήναις»[3]. Σαν πιθανές τοποθεσίες για την ανέγερση του ναού, είχαν κατά καιρούς προταθεί το Ζάππειο, ο Εθνικός Κήπος ή το Αττικό Άλσος[4]. Από το 1838 μέχρι το 1968 έγιναν από διάφορες προσωπικότητες πάρα πολλές προσπάθειες («Οι προτάσεις για Πανελλήνιο Ηρώο του Εικοσιένα (1830-1930)», Μνήμων 17(1995), σ. 37-68 της Αναπληρωματικής Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θεοδώρας Μαρκάτου http://dx.doi.org/10.12681/mnimon.524. , οι σημαντικότερες των οποίων είναι : α) Του Βασιλέως Όθωνος για περιοχές περί την Πλ. Ομονοίας ή την Πλ. Θεάτρου ή την οδό Πανεπιστημίου, β) του Βασιλέως Γεωργίου Α΄ το 1870 για την Πλ. Ομονοίας, γ) του Θρασύβουλου Ζαΐμη το 1870 για την Πλ. Ομονοίας, δ) του Δημήτριου Βικέλα το 1908 στον Λυκαβηττό, ε) του Σπυρίδωνος Λάμπρου το 1910 στο Ζάππειο, στ) του Θεμιστοκλή Σοφούλη το 1918, ζ) του Ελευθερίου Βενιζέλου ως Προέδρου της Ειδικής Επιτροπής για την κατασκευή στον Λόφο Αρδηττού το 1928, η) του Αλεξάνδρου Ζαΐμη ο οποίος ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε τον θεμέλιο λίθο του μνημείου την 30.3.1930 στο Πεδίο του Άρεως. Η κατασκευή, ωστόσο, του ναού δεν πραγματοποιήθηκε έως σήμερα, παρότι το θέμα ανακινήθηκε κατά καιρούς[5], με αποκορύφωμα το 1968, όταν θέλησε να το υλοποιήσει η δικτατορία[6] χτίζοντας ένα μεγαλοπρεπές όσο και υπερφίαλο (όπως αμφισβητήθηκε από πολλούς) αρχιτεκτονικό κατασκεύασμα στην περιοχή του λόφου του Αγχεσμού («Τουρκοβούνια»). Μάλιστα για το σκοπό αυτό συστήθηκε ειδικό ταμείο στο οποίο συγκεντρώθηκαν από δωρεές και άλλες πηγές, 435 εκατομμύρια δραχμές κάτω από συνθήκες που αμφισβητήθηκαν έντονα και το ζήτημα εξέλαβε -μετά την πτώση της χούντας- τη μορφή σκανδάλου[7].Το 2008 ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών (ΦΕΚ 853 Β/25.9.1997)  http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-02-13-22-08/2009-07-02-13-41-29?showallτο Σωματείο «Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους»http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/380---------l----r με σκοπό την πραγματοποίηση του Τάματος του Έθνους, αποκλειστικά με έξοδα του Ιδρύματος και του Σωματείου, χωρίς να διαθέσει η Πολιτεία και η Εκκλησία χρήματα. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος την 8.6.2012 εξέδωσε σχετική απόφαση http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/holysynod.asp?id=1517&what_sub=d_typou , να πραγματοποιηθεί το Τάμα του Έθνους μέχρι την 200η επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας. Ακολούθησαν πολλές άλλες σχετικές εγκύκλιοι της Εκκλησίας της Ελλάδος και άνω των εξήντα Πατριαρχών, Αρχιεπισκόπων, Μητροπολιτών, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία της ελλαδικής Εκκλησίας όχι μόνο προφορικώς αλλά και γραπτώς ετάχθη υπέρ της αμέσου πραγματοποιήσεως του Τάματος – του Τάματος Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου. Στις 13 Φεβρουαρίου του 2017 το θέμα ανακινήθηκε εκ νέου, όταν 16 βουλευτές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν σχετικό ερώτημα στη Βουλή των Ελλήνων, για να το αποσύρουν όμως, στη συνέχεια, λόγω των αντιδράσεων που προκλήθηκαν[8].Στις 13 Φεβρουαρίου του 2017 το θέμα ανακινήθηκε εκ νέου, όταν 16 βουλευτές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν σχετικό ερώτημα στη Βουλή των Ελλήνων, για να το αποσύρουν όμως, στη συνέχεια, λόγω των αντιδράσεων που προκλήθηκαν[8].

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AC%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%88%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82

 

 

BILD ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ HORST SEEHOFFER «ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ» 30.3.18

OI ΠΑΛΙΜΒΑΡΒΑΡΟΙ NATOΪKOI ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΑΙΜΟΔΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΛΗΣΤΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΘΗΚΑΝ ΝΑ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ

ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΥ ΣΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΙΣΧΥΡΩΝ ΛΑΩΝ

ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ HORST SEEHOFER στην BILD (16.3.2018)

30.3.2018

 

Ἐξοπλίζουν συστηματικὰ τοὺς ἐξτρεμιστἐς Μωαμεθανούς, τοὺς ὁποίους βαπτίζουν «Συριακὸ Παρατηρητήριο» καὶ προτρέπουν Σηΐτες, Σουνίτες, Ἀλεβίτες, Κούρδους καὶ Χριστιανούς (Ἀραβοσύριους, Μαρωνίτες καὶ Ἑλληνορθοδόξους) νὰ ἀλληλοσπαράζωνται γιὰ νὰ ἀποκτήσουν αὐτοὶ οἱ ἄπληστοι τὰ ἐδάφη καὶ τὸν ἀφθονώτατο ὀρυκτὸ πλοῦτο αὐτῶν τῶν λαῶν.

ΚΑΤΩΤΕΡΩ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΕΛΗΝΙΚΑ

ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΥΠΟYΡΓΟΥ  HORST SEEHOFER

ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

BILD

στοὺς δημοσιογράφους Ralf Schuler καὶ Franz Solms-Laubach

ΘΕΜΑ :

Ο ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ HORST SEEHOFER :

«ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

Ἐδῶ καὶ δύο ἡμέρες εἶναι ὁμοσπονδιακὸς ὑπουργὸς ὁ κύριος Horst

Seehofer (68 ἐτῶν ἀπὸ τὸ Χριστιανοκοινωνικὸ δημοκρατικὸ Κόμμα, CSU ) καὶ δίνει ἕνα ξεκάθαρο σύνθημα.


,,  Bild:

Κύριε Seehofer, εἶστε 68 χρονῶν καὶ ἕνας ὑπέροχος ὑπουργὸς τοῦ διευρυμένου Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, Πολεοδομίας καὶ Πατρίδος {Γερμανικῆς Χώρας} . Πιστεύετε, ὅτι θὰ τὰ καταφέρετε;

Seehofer:

Ἡ ἡλικία μου δὲν τίθεται σὲ συζήτηση. Γνωρίζω ἑκατοντάδες δραστήριους ἀνθρώπους στὴν ἡλικία μου ,οἱ ὁποῖοι διευθύνουν ἐπιχειρήσεις ἢ ἄλλους ποὺ ἐκτελοῦν καθημερινὰ μεγάλα ἔργα. Ἡ ἡλικία δὲν εἶναι ἐμπόδιο καὶ ἡ νεότης δὲν εἶναι κερδος.

Bild:

Τὸ μεγάλο θέμα στὸ χρόνο ὑπηρεσίας σας θὰ εἶναι νὰ ὑπερνικήσετε τὴν λαθρομεταναστευτικὴ κρίση.

Πῶς μπορεῖτε νὰ ξαναποκτήσετε τὴν χαμένη ἐμπιστοσύνη τοῦ λαοῦ ;

Seehofer:

Θὰ θέσουμε σὲ ἐφαρμογὴ αὐτὰ ποὺ ἐδῶ καὶ τρία χρόνια ἀπαιτοῦμε.

Σ᾽ αὐτὰ ἀνήκουν, ἔλεγχος χωρῶν προελεύσεως τῶν μεταναστῶν, μία ἀνώτατη πηγὴ πληροφόρησης γιὰ γρηγορότερη ἀπέλαση καἰ ἰσχυρὴ καταπολέμηση τῶν αἰτιῶν στὶς χῶρες καταγωγῆς ,ποὺ προκαλοῦν τὴν λαθρομετανάστευση.

Καὶ γιὰ ὅσους χρειάζονται πραγματικὴ προστασία ,εἶναι αὐτονόητο ,ὅτι πρέπει νὰ τοὺς προσφέρουμε προστασία.

Καὶ ὅσοι θέλουν νὰ παραμείνουν στὴ χώρα μας ,θὰ πρέπει μὲ κάθε συντονισμένο μέσον νὰ τοὺς ἐντάξουμε στὴν κοινωνία μας.

Bild:

Γιατὶ πρέπει τώρα ,ἀπότομα νὰ ἐπιτύχετε κάτι ,ποὺ πιὸ μπροστὰ δὲν μπορέσατε νὰ πραγματοποιήσετε ;

Seehofer:

Θὰ πρέπει πρῶτα ἡ κεντρικὴ Ὑπηρεσία τῆς ὁμοσπονδίας νὰ ἀναλάβῃ μὲ μεγαλύτερη εὐθύνη τὴν ὑπόθεση τῶν ἀπελάσεων τῶν λαθρομεταναστῶν.Τὰ ἐπὶ μέρους κρατίδια {τῆς Γερμανίας} θὰ ὲξακολουθοῦν καὶ στὸ μέλλον νὰ εἶναι  ὑπεύθυνα νὰ ἀπελαύνουν τοὺς ἀνεπιθύμητους λαθρομετανάστες.

Ἡ πίεση εἶναι τεράστια .

Ἄν τώρα ὁρισμένες πόλεις σταματήσουν νὰ  δέχονται λαθρομετανάστε , αὐτὸ ἀποδεικνύει ἀκριβῶς αὐτό, ποὺ ἦταν δική μου τοποθέτηση ἐδῶ καὶ χρόνια.

Ἡ δυνατοτητα ἐπανένταξης στὴν κοινωνια μας εἶναι περιορισμένη καὶ δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε νὰ καταρακωθῆ  ὑπερβολικά.

Bild:

Τὰ κρατίδια τῆς Ὁμοσπονδίας εἶναι ὑπερβολικὰ βεβαρυμένα, οὔτε ὑπάρχει συνεργασία μὲ τὶς χῶρες καταγωγῆς καὶ ἐκμεταλλευονται τὰ κενὰ στὸ σύστημα.

Seehofer:

Τώρα ὅλα αὐτὰ τελειώνουν.

Ἡ ὑποδοχή, ἡ ὑποβολὴ αἰτήσεως καὶ ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴν αἴτηση θὰ πραγματοποιηθοῦν στὸ μέλλον στὰ κέντρα ὑποδοχῆς.

Θέλουμε μέχρι τὶς καλοκαιρινές διακοπὲς νὰ ὑποβάλουμε αὐτὸν τὸν νόμο. Θὰ πρέπῃ μέχρι τὸ φθινόπωρο νὰ πραγματοποιηθη τὸ πρῶτο κέντρο ὑποδοχῆς.

Bild:

Ἡ στατιστικὴ δείχνει, ὅτι ἡ Γερμανία εἶναι διηρημένη. Πῶς μπορεῖτε νὰ ξαναενώσετε τὴν πατρίδα ;

Seehofer:

Αὐτὸς εἶναι ὁ σπουδαιότερος σκοπός μου, γι΄ αὐτὸ εἶμαι ὑπουργὸς πατρίδος.

Ἡ πατρίδα εἶναι γιὰ τοὺς ἀνθρώπους πολὺ σπουδαῖο πρᾶγμα, τοὺς προσφέρει σιγουριά.

Εἶναι ἀνοησία νὰ ἐξισώνη  κανείς τὴν πατρίδα μὲ τὰ ἔθιμα. Αὐτὰ  συμβαδίζουν  παράλληλα μὲ τὴν σπουδαιότητα τῆς ζωῆς καὶ τὶς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων.

Ορισμένες περιοχὲς ματώνουν, οἱ χῶροι συνοστισμοῦ ἔχουν ξεχειλίσει. Πρέπει νὰ δωθοῦν ἐδῶ ἐρεθίσματα , γιὰ νὰ ἰσοροπήση πάλι ἡ κατάσταση.

Bild:

Ὁλοένα καὶ περισσότεροι Μουσουλμάνοι άναζητοῦν στὴ Γερμανία μία καινούρια πατρίδα.

Ἀνήκει τὸ Ἰσλὰμ στὴ Γερμανία ;

Seehofer:

Ὄχι τὶ Ἰσλὰμ δὲν ἀνήκει στὴν Γερμανία.

Ἡ  Γερμανία διαμορφώθηκε σύμφωνα μὲ τὸν Χριστιανισμό.

Σ΄ αὐτὸ ἀνήκουν, ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς, οἱ ἐκκλησιαστικὲς ἑορτές, οἱ ἑορτὲς τοῦ Πάσχα, τῆς Πεντηκοστῆς, τῶν Χριστουγέννων.

Αὐτονόητο εἶναι, ὅτι οἱ Μουσουλμάνοι,ποὺ ζοῦν ἐδῶ, ἀνήκουν στὴ Γερμανία.

Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει, ὅτι ἐμεῖς ἀπὸ μία λανθασμένη κατανόηση θὰ ἐγκαταλείψουμε τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα τῆς πατρίδος μας.

Bild:

Χρειάζεται ἕνα ἰσλαμικὸ συνέδριο ;

Seehofer:

Ὁπωσδήποτε εἶναι πολὺ σπουδαῖο ἕνα ἰσλαμικὸ συνέδριο γιὰ μένα.

Θὰ πρέπει νὰ καθίσουμε μὲ τὰ ἰσλαμικὰ συνδικάτα σὲ ἕνα τραπέζι γιὰ νὰ κάνουμε διάλογο καὶ ὅπου ὑπάρχει ἀνάγκη νὰ ἀποδομήσουμε.

Τὸ δικό μου μήνυμα εἶναι :

Οἱ Μωαμεθανοὶ πρέπει νὰ ζοῦνε μαζί μας . Ὄχι δίπλα μας καὶ οὔτε πάνω ἀπὸ μᾶς.

Γιὰ νὰ τὸ ἐπίτυχουμε αὐτό, χρειάζεται ἀλληλοκατανόηση . Αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται μὲ διάλογο.

Bild:

Εἶναι καλὸ  νὰ ἔχει κανεὶς στὸ ὑπουργικὸ συμβούλιο κάποιον μὲ μεταναστευτικὲς ἰδέες ;

Seehofer:

Ἐγὼ θὰ ἀνταπαντήσω.

Πρέπει νὰ εἶμαι γιατρὸς γιὰ νὰ μπορῶ νὰ γίνω ὑπουργὸς ὑγείας ;

Ἡ πολιτικὴ ἐπιδιώκει νὰ θέσῃ σὲ ἐφαρμογὴ πολιτικὲς ἰδέες γιὰ τὸ καλὸ τῆς κοινωνίας μας.

Γι ᾽αὐτὸ εἶναι ἀπαραίτητη καὶ ἡ συμβουλὴ τῶν εἰδικῶν.

Κάποιος ,ποὺ ἔχει μόνον μεταναστευτικὲς ἰδέες δὲν εἶναι αὐτὸ  ἡ προϋπόθεση, ὥστε νὰ γίνῃ κάποιος καὶ ποιοτικὰ καλὸς πολιτικός.  ,,


Ὁ Γολγοθὰς τῶν Συρίων.

Ἡ φωτογραφία μοιάζει μὲ εἰκόνα Ἁγίων. Δείχνει αἰσθητὰ τὸ καθημερινὸ ἀνυπόφορο μαρτύριο τῶνΣυρίων…

 

 

 

Ὁ πανδαιμονισμὸς τῶν ἄγγλων, γάλλων, γερμανῶν καὶ ἀμερικάνων καὶ ὅλων αὐτῶν τῶν παλιμβαρβάρων ἐμπόρων ὅπλων καὶ ἡ ἀκατάσχετη διαβολικὴ δίψα γιὰ τὰ πετρέλαια, ἀέριο καὶ τὸν πολυτιμότατο ὀρυκτὸ πλοῦτο εἰς Ἀφγανιστάν, Ἰράκ, Συρία καὶ λοπὲς χῶρες Ἐγγὺς καὶ Μέσης Ἀνατολῆς ἀλλὰ καὶ Ἀφρικῆς ὁδηγεῖ τοὺς εἰδεχθέστατους εγκληματίες ἰθυνόντων ἰσχυρῶν τῆς γῆς εἰς τὴν ὑποδούλωση ὅλων αὐτῶν τῶν χωρῶν καὶ γενοκτονία τῶν ἐν λόγῳ λαῶν.

Ἄλλοτε ὑποστηρίζουν τυραννικὰ καὶ ἀπαίσια καθεστῶτα βαπτίζοντας τα σὲ δημοκρατίες, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ κατατρέχουν παντοῦ καὶ παντοιοτρόπως τὸ ἴδιο τὸ θρέμμα των, Be Laden καὶ ἄλλα διεφθαρμένα πρόσωπα, σπέρνοντας τὸν ὄλεθρο καὶ τὴν συμφορὰ στὶς χῶρες ποὺ δροῦσαν. Παραδείγματος χάριν στὸ Ἀφγανιστάν γιὰ νὰ ἐκμεταλλεύονται τὸ χασίσι καὶ ἄλλα ἄκρως ἐπικίνδυνα ναρκωτικά, ἄλλοτε νὰ προκαλοῦν καὶ ἐνισχύουν πολέμους μεταξὺ τῶν κρατῶν ὅπως τὸ Ἰρὰκ καὶ τὸ Ἰράν, ὅπου κατὰ τὴν μακραίωνο αὐτὴ περίοδο ἐξουθένωσαν ἄνω τοῦ 1.000.000 ἀνθρώπους, ἄλλοτε δὲ μὲ τὰ πουλημένα δέρματα (κοινῶς τομάρια) κατασκόπους νὰ δημιουργοῦν ἀνήθικες καταστάσεις, ὅτι δῆθεν ὁ Σαντὰμ Χουσεϊν διέθετε τεράστιες ἀποθῆκες χημικῶν ὅπλων καὶ ὅτι ἦταν ὁ  «χασάπης» τῆς Ἐγγὺς καὶ Μέσης Ἀνατολῆς. Καὶ μὲ αὐτὰ τὰ τρισάθλια ψεύδη διέλυσαν τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν ὡραία χώρα – γῆ τοῦ Παραδείσου τοῦ Εὐφράτη καὶ τοῦ Τίγρεως.

Τὶς ἴδιες προβοκάτσιες ἔκαναν καὶ μὲ τὴν πρώην Γιουγκοσλαβία, χαρακτηρίζοντας τὸν ἡγέτη της ὡς «χασάπη» τῶν Βαλκανίων, μὲ τὴν Λιβύη καὶ λοπὲς χῶρες γιὰ νὰ καθυποτάξουν οἱ εἰδεχθέστατοι αὐτοὶ ἐγκληματίες τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς τὶς πτωχὲς καὶ ἀνίσχυρες χῶρες τῆς ὑφηλίου.

 

Ἀφοῦ ἑδραιώσουν ἄλλα ἀπάνθρωπα, βάρβαρα καὶ βρώμικα καθεστῶτα, τοὺς ἐπιβάλλουν διὰ τῆς βίας ὅλους αὐτοὺς τοὺς δοτοὺς καὶ τρισάθλιους γενίτσαρους τοῦ πνεύματος, ὅπως εἶναι καὶ ὁ «πολυχαϊδεμένος Σουλτάνος μας», ποὺ θὰ τὸν διατηροῦν ὅσο καιρὸ εἶναι πειθήνιο ἐκτελεστικὸ ὄργανο αὐτῶν τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. Θὰ διατηροῦν καὶ τὸν Ἐρντογκὰν καὶ τὰ ἄλλα βρώμικα καὶ τρισάθλια καθεστῶτα τῶν ἄλλων χωρῶν. Ὅταν δὲ σταματήσουν νὰ τοὺς κάνουν ὅλα τὰ χατήρια, τότε θὰ ἀναδείξουν ἄλλα ἀποβράσματα ὡς «δημοκρατικοὺς καὶ σωτῆρες τῶν κρατῶν» καὶ θὰ γκρεμίζουν  τὰ προηγούμενα ἀνδρείκελα ὅπως πετᾶμε τὶς λεμονόκοπες, ὅταν δὲν βγάζουν χυμό .

 

Ἑπόμενη ἐπέμβασή τους θὰ εἶναι μᾶλλον τὸ Ἰρὰν καὶ ἄλλες ἀνίσχυρες χῶρες.

Ἐνῶ ὁ φίλους τους καὶ ὁμοϊδεάτης τους Ερντογκάν ἔλαβε 3.000.000.000 Εὐρὼ γιὰ νὰ διαχειρίζεται  1.000.000 Σύριους καὶ λοιποὺς λαθρομετανάστες καὶ σὲ μᾶς ποὺ ἔχει διοχετεύσει ἡ κλίκα τοῦ Ερντογκὰν ἀρκετὰ ἑκατομμύρια ἐξτρεμιστὲς μουσουλμάνους, λαμβάνουμε ψιχία ἤ τίποτε.

Ἡ διαχείρισις τοῦ Ἐρντογκὰν συνίσταται νὰ ὀργανώνει δουλέμπορους καὶ μὲ σαπιοκάραβα ἤ ἐπικίνδυνα φουσκωτὰ νὰ μᾶς ξεφορτώνει παντοιοτρόπως ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἐποίκους καὶ ἐπιδρομεῖς ἀλλόφιλους, τοὺς ἀφιονισμένους μὲ τὸ δόγμα «ἀνήκουμε στὴ δύση».

Καὶ αὐτὰ τὰ φίδια τὰ κολωβά, οἱ δίποδες βασιλικὲς κόμπρες ὄχι μόνον δὲν ἀνακαλοῦν στὴ τάξη τὸν καθημερικῶς ἀποθρασυνόμενο γενίτσαρο τοῦ πνεύματος Ἐρντογκὰν ἀλλὰ ἀπεναντίας μᾶς εἰρωνεύονται ἐπαναλαμβάνοντας καταχρηστικῶς τό   «εἰρήνη ὑμῖν» ἤ τὸ τρισάθλιο  «βρὲς τα μεταξύ σας».

Μᾶς δημιούργησαν δὲ καὶ τὴ προβοκάτσια ὅτι δῆθεν οἱ ἀξιωματικοί μας εἰσῆλθαν εἰς τουρκικὸ ἔδαφος, ἐνῶ ἀπήχθησαν ἀπὸ τὸ  ἑλληνικὸ ἔδαφος, γιὰ νὰ συνεχίσουν νὰ μᾶς ἐκβιάζουν καθημερινῶς, ἄλλοτε μὲν μὲ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν φυγάδων Τούρκων ἀξιωματικῶν, ἄλλοτε δὲ μὲ τὶς τρισάθλιες τρομοκρατικές τους ὑπερπτήσεις ἄνωθεν τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν καὶ ἄλλοτε μὲ τὶς καταλήψεις τῶν παραλίων νησιῶν κοντὰ στὰ παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τοῦ Αἰγαίου.

Ἀκόμη καὶ μὲ ἐπὶ πλέον προβοκάτσιες στὴ Κύπρο μας..

 

 

 

 

 

   

ΠΑΣΧΑ 2018 ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 5.4.2018

ΠΑΣΧΑ 2018 ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

5.4.2018     

Τὰ μέλη, οἱ συνεργάτες, οἱ φίλοι καὶ οἱ θαυμαστὲς τῶν σκοπῶν, τῶν

δραστηριοτήτων καὶ τῶν προοπτικῶν τῶν φορέων μας :

Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν

Σωματεῖο «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνος»

Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

καὶ περιοδικό «Φωτεινὴ Γραμμή»

εὔχονται ἐκ μέσης καρδίας

 

Εὐλογημένο, Χαρούμενο καὶ προπαντὸς Εἰρηνικὸ Ἅγιο Πάσχα

 

διότι ὁ πολυχαϊδεμένος μας «κουμπάρος», «ἀδελφός» καὶ «φίλος» - ὁ σύγχρονος σχιζοφρενὴς Χίτλερ βρυχᾶται καὶ σὰν νέος αἱμοδιψὴς γενίτσαρος ψάχνει ἤ μᾶλλον μᾶς δημιουργεῖ καθημερινὰ ἀφορμὲς γιὰ νὰ μᾶς ἐπιτεθῇ.

 

Οἱ δὲ ἑταῖροι μας καί «φίλοι μας» νατοϊκοὶ καὶ ἄλλοι ἰσχυροὶ τῆς γῆς τὸν χαϊδεύουν καὶ ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως μᾶς συνιστοῦν νὰ εἴμαστε καλὰ παιδιὰ καὶ νὰ τὰ βροῦμε μεταξύ μας. . .

 

Ο ΤΕMPORA O MORES ! ! !

 

Παρὰ τὶς τρισάθλιες ἁμαρτίες μας (ὅπως στρώνουμε, κοιμόμαστε καὶ ὅπως σπέρνουμε, θερίζουμε), ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του καὶ νὰ μᾶς σώσῃ. Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ εἰσακούσῃ τὶς προσευχὲς ἀσκητῶν καὶ

ἐλαχίστων εὐλαβῶν Χριστιανῶν ποὺ προσεύχονται μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς των στὸ Θεάνθρωπο Κύριο καὶ νὰ μᾶς σώσῃ ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου, στὸ ὁποῖο μᾶς ὡδήγησαν ἀνεγκέφαλοι, δοτοὶ καὶ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

 

Πρὸς τοῦτο θὰ συνέβαλε ἀφαντάστως ἡ πραγματοποίηση τοῦ μεγαλεπιβόλου καὶ κολοσσιαίου Μνημείου λατρείας, εὐχαριστίας καὶ δοξολογίας πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, δηλαδὴ τὸ Τάμα τῶν Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Εἶναι τὸ μόνον ποὺ θὰ ἐνθαρρύνῃ καὶ ἀναζωογονήσῃ τὸ κατατρωθὲν ἐθνικὸν καὶ ἠθικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων. Τοιουτοτρόπως θὰ μπορέσουμε νὰ ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας, νὰ ρυσθοῦμε ἀπὸ τὸ χάος τῆς ἀβύσσου – τοῦ παλιμβαρβαρισμοῦ.

 

Ὅμως, ὄχι μόνο ἡ Πολιτεία ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας ὄχι μόνον δὲν συμβάλλουν ἀλλὰ σαμποτάρουν.

 

Καὶ ὁ Ὑπουργὸς Ἀπαιδείας γράφει ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως εἰς τὰ παλαιά του ὑποδήματα ἀκόμη καὶ τὴν ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, διότι τὸν χαϊδεύει μέχρι καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπός μας .

 

Γιὰ τοὺς ἐξτρεμιστὲς μωαμεθανοὺς διατίθενται ἀκόμη καὶ πανάκριβα «φιλέτα» ἀκόμη καὶ δημοσίων καὶ ἐκκλησιαστικῶν χώρων, ὅμως γιὰ τὸν Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη – τὸν Καποδίστρια και τοὺς ἄλλους ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας οὔτε μία σπιθαμὴ γῆς.

 

Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους σαμποτάρεται καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, διότι δὲν τοῦ κάναμε διαθήκη τόν, μὲ ἀπερίγραπτες σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες μιᾶς ζωῆς ὁλοκλήρου, μόχθον τοῦ βίου μας, τὸν ὁποῖον θέλουμε νὰ διαθέσουμε ἐμεῖς μὲ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτη διαφάνεια, τόσον γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ὅσον καὶ γιὰ ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες.

Πλησιάζει ἡ 200η ἐπέτειος τῆς σφαγῆς τοῦ φίλου τοῦ Χριστοῦ, τοῦ παληκαριοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων (22 Μαΐου 2018), τὴν ὁποία θὰ τελέσουμε ἐφέτος τὴν 12η Μαΐου 2018 εἰς τὸν περίλαμπρον Ναὸν ποὺ ἔχει ἀνεγείρει τὸ Ἵδρυμά μας εἰς τὴν γενέτειρα του καὶ εἶναι ὁ μοναδικὸς Ναὸς τῆς Ὑφηλίου ὅπου κυριαρχοῦν οἱ Νεομάρτυρες.

 

Ἄν δὲν ὑπῆρχαν οἱ Νεομάρτυρες νὰ τονώνουν καὶ νὰ ἐνθαρρύνουν τοὺς σκλάβους κάτω ἀπὸ τὸν βαρύτατον Ὀθωμανικὸ - Τουρκικὸ ζυγὸ, δὲν θὰ εἴχαμε τὴν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία.

Οἱ Νεομάρτυρες ἐνθάρρυναν τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς χωρὶς βαρύτατο ὁπλισμὸ νὰ ξεκινήσουν γιὰ τὴν ἀποτίναξη τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ, ἔχοντας σὰν Θούριο τους καὶ βαρὺ ὁπλισμό τους :

 

Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν Ἁγία καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία, γι’ αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ καὶ ἄν δὲν τὰ ἀποκτήσω, τὶ μὲ ὠφελεῖ νὰ ζήσω;

 

Στὶς 12.5.18 σᾶς ἀναμένουμε ὅλους νὰ παρακαλέσουμε τοὺς Νεομάρτυρες καὶ τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστὸ νὰ μᾶς λυτρώσῃ ἀπὸ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν κακῶν.

Ὅσοι τολμήσουν νὰ προσέλθουν, θὰ ἀποζημιωθοῦν καὶ μὲ ἀθάνατα εὐπρεπῆ δημοτικὰ τραγούδια ἀπὸ τὸν Γεν. Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ, Καθηγητὴν μουσικῆς πατέρα Χρῖστο Κυριακόπουλο καὶ λοιποὺς καλλιτέχνες καὶ θὰ τοὺς παρασχεθῆ μεσημεριανὸ γεῦμα δωρεάν.

 

Τέλος εὐχόμεθα σὲ ὅλους καλὴ Ἀνάσταση στὶς ψυχές μας, στὶς οἰκογένειές μας, τοὺς πλησίον μας, τὸ Ἔθνος καὶ τὸν κόσμο ἅπαντα.

 

Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν

Σωματεῖο «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνος»

Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

περιοδικό «Φωτεινὴ Γραμμή»

Facebook: Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή)

Twitter: @PANEL_TAMA

 

ΤΗΛ. 210-3254321

 

6.7.15- Ψήφισμα Διορθοδόξου Συνδέσμου ο Απόστολος Παύλος στην Γενικὴ Συνέλευσι 22.6.2015

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

INTERORTHODOX ASSOCIATION «ST. PAUL THE APOSTLE»

Δι’ ἀλληλογραφίαν : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ

Τηλ. 0030 2103254321-2, fax 3236978,

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους καὶ Φωτεινή Γραμμή

Twitter: @PANEL_TAMA

ΑΦΜ 090208446 ΣΤ΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 22.6.2015

6.7.2015

 

(Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 64, σελ. 57-59)

 

Zητώντας συγνώμην γιὰ τὴν παράλειψι κοινοποιήσεως τοῦ Ψηφίσματος τῆς Γεν. Συνελεύσεως τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου ,,Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ,, τῆς 22.6.2015 (λόγῳ τῆς δείνης τῶν τελευταίων γεγονότων), τὸ ἀναρτοῦμε κατωτέρω, πρὸς ἐνημέρωσιν τῶν παλαιῶν καὶ νέων φἰλων.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 22.6.2015

-         Ὁ Ἀγώνας συνεχίζεται

-         Ζητοῦμε συμπαραστάτες βοηθούς – χορηγούς – συνδημιουργούς - ἐθελοντές.

-         Ἀγωνιζόμαστε νυχθημερόν. Κανένας Ἀγώνας δὲν χάνεται.

-         Ἡ Πολιτεία ἀγνοεῖ πολλά καὶ δὲν θεσμοθετεῖ τὰ δέοντα βάσει ἀναγκῶν. Δὲν εἶναι ἠθικὸν νὰ εἰσπράτῃ ἡ Πολιτεία Φ Π.Α. ἀπὸ τὰ προσφερόμενα εἴδη τοῦ «ὅλοι μαζί μποροῦμε».

-         Πῶς νὰ ἐπιστρέφῃ τὰ εἰσπραχθέντα στὴν κοινωνία ; Μὲ πολλοὺς τρόπους, ὡς π.χ. :

1. Μὲ ἄτοκα μικρὰ δάνεια σὲ νέες μικρὲς ἐπιχειρήσεις ἀγροτουρισμοῦ διαδρομῶν Ε4 – διαδρομῶν κρασιῶν – διαδρομῶν τυριῶν – καθὼς καὶ σὲ μικρὲς ἐπιχειρήσεις Ἑλλήνων, ποὺ διαδίδουν / προσφέρουν Ἑλληνικὲς γεύσεις καὶ Ἑλληνικὴ Φιλοξενία σὲ πόλεις τοῦ κόσμου προωθώντας τὴν Ἑλλάδα, τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν γλῶσσα της.

2. Μὲ δωρεὰν Σχολὲς Μαγείρων – Οἰνοχόων – Ζαχαροπλαστῶν - Ἀμπελουργῶν – Οἰνοποιῶν - Ἐλαιοκαλλιεργητῶν - Ἀνθοκόμων σὲ κάθε περιφέρεια τῆς χώρας.

3.  Μὲ δωρεὰν προγράμματα ἐπαγγελματικῆς κατάρτισης ὅσων δημιουργοῦν κοινωνικὲς συνεταιριστικὲς ἐπιχειρήσεις.

4. Ζητοῦμε ἀπὸ τὴν Κυβέρνησι νὰ θεσμοθετήσῃ στρατηγικὴ προστασίας τροφίμων, ὥστε καθένας, ποὺ ἔχει τρόφιμα, ποὺ λήγουν σὲ 30 ἡμέρες, ὀφείλει νὰ τὰ ἀποστείλῃ βάσει εἰδικοῦ σχεδίου εἰς κέντρο διανομῆς καὶ ἀνταλλαγῆς τροφίμων, τὸ ὁποῖο ἐφοδιάζει ἐπιπρόσθετα καὶ ὄχι ἀποκλειστικὰ κάθε φορέα κοινωνικό-ἐκκλησιαστικό-ἰδιωτικό, ποὺ προσφέρει δωρεὰν φαγητό, ἔστω καὶ γιὰ συγκεκριμένη χρονικὴ περίοδο μόνο, μὲ ἐλάχιστο τὸ δίμηνο.

Οἱ Νέοι Δήμαρχοι Μαδρίτης – Βαρκελώνης ξεκινοῦν μαθητικὰ συσσίτια καὶ τὸ καλοκαίρι.

5. Τὴν θέσι τοῦ ἑνὸς κέντρου διανομῆς καὶ ἀνταλλαγῆς τροφίμων μποροῦν νὰ πάρουν καὶ ἄλλα διαπιστευμένα κέντρα κοινωνικῶν φιλανθρωπικῶν ἢ ἄλλων φορέων ἀκόμα καὶ ἐπιχειρήσεων, ποὺ ἡ φύσι τοῦ ἔργου τους ἐξυπηρετεῖ ἢ ἡ ἑταιρικὴ ἠθική τους ἐπιθυμεῖ, βάσει σχεδίου.

Ἂς μὴ τὸ ξεχνᾶ ἡ Ἑλληνικὴ Βουλὴ καὶ ὁ ΟΑΕΔ.

Ἡ Γαλλία ἑτοιμάζει ἀνάλογη Νομοθεσία. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ προτείνει στὰ Κράτη – μέλη ἐθνικὲς στρατηγικές, γιὰ νὰ μὴ σπαταλῶνται, γιὰ νὰ μὴ καταστρέφωνται τρόφιμα.

6. Ὁ Ὀργανισμὸς Τροφίμων καὶ Γεωργίας ἀνακοινώνει πὼς 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων φθάνουν στὰ σκουπίδια. Γιατί; Ἡ ἀξία τους σύμφωνα μὲ τὸν ΟΗΕ ἀνέρχεται σὲ 570 δὶς δολλάρια ἐτησίως. Ἡ πεῖνα στὸν κόσμο θὰ ἐξαλειφθῇ μόνο ὅταν δὲν θὰ πετᾶμε τίποτα, ἀλλὰ θὰ ἀξιοποιοῦμε ὅλα τὰ ἀγαθά.

7. Ἕνα παγκόσμιο σχέδιο, γιὰ νὰ ἔχουν ὅλοι τρόφιμα καὶ καθαρὸ νερὸ εἶναι πρώτης προτεραιότητας μὲ εὐθύνη τοῦ ΟΗΕ καὶ τοῦ Ὀργανισμοῦ Τροφίμων καὶ Γεωργίας τοῦ ΟΗΕ (FAO) – (Food and Agriculture Organisation).

8. Ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος δικαιώνεται μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια. Τρόφιμα ὑπάρχουν. Πολιτικὲς γιὰ κατάλληλα φαγητὰ πρὸς ὅλους λείπουν.

Δικαιώνεται ξανὰ καὶ ξανὰ ὁ Μέγας Οἰκονομολόγος Καθηγητὴς Θ. Βέμπλεν, ποὺ εἶπε: «Ἡ πεῖνα δὲν εἶναι μόνο πρόβλημα παραγωγῆς, ἀλλὰ κυρίως μεταφορῶν καὶ διανομῆς στοὺς τόπους ἀναγκῶν».

9. Προχωρεῖστε σὲ χιονομαστεύσεις καὶ προώθησι νεροῦ χιόνων καὶ πηγῶν μὲ ἀγωγούς, ὅπου λείπει. Τὸ σχῆμα τοῦ πλανήτη καὶ οἱ ὑψομετρικὲς διαφορὲς τὸ πηγαίνουν μὲ φυσικὴ ροή.

10. Παιδιὰ - ἄνθρωποι καὶ γαλακτοφόρα ζῶα πεθαίνουν καθημερινά, λόγῳ ἐλλείψεως καθαροῦ νεροῦ.

11. Ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως πρέπει νὰ προωθηθοῦν ἐξαγωγὲς καὶ ἀνταλλαγὲς τροφίμων μὲ δαπάνες μεταφορᾶς ΟΗΕ.

12. Λυπούμαστε ἀφαντάστως γιὰ τὶς παρελάσεις τῶν ἀσθενῶν ὁμοφυλοφίλων  μετὰ τῶν Ἁρμοδίων Ἀρχόντων. Συμμετέχουμε στὶς ἀγρυπνίες ἀλλὰ «οἱ καιροί οὐ μενετοί».

Πρέπει, πάσῃ δυνάμει νὰ σταματήσουμε τὴν ψήφισι τοῦ ἀναίσχυντου σοδομήτικου Νομοσχεδίου γιὰ τὸ ,,σύμφωνο συμβίωσης,, καὶ στὰ ὁμοφυλόφιλα  ζυεγάρια.

13. Εἶναι Ὑπερεπεῖγον:

ΟΑΕΔ– Μητροπόλεις - Ἐνορίες – Δῆμοι – Φορεῖς - Ἐθελοντές μὲ ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς ἀπὸ ΟΑΕΔ νὰ συνδημιουργοῦν γεύματα ἀπὸ ἀγαθὰ ὅσων τὰ προσφέρουν, ὅσων τὰ δημιουργοῦν καὶ ὅσων ἔχουν ἀνάγκη βοηθείας. Κοινὴ τράπεζα, ἀδελφοί μου, ὅπου καὶ ὅταν εἶναι δυνατόν, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε Μοναστήρι καὶ κάθε Ἐνορία.

Τὸ φαγητὸ τῶν πέντε χορταίνει καὶ ἑπτὰ ἢ ὀκτώ σὺν Θεῷ… καὶ ἐξ αὐτῶν «πεντάκις χιλίους ἄνδρας χορτάσας» εἶπεν καὶ ἔδειξεν ὁ Ἰησούς.

Ὁ δὲ Ἕλλην Ἱπποκράτης εἶπεν:  «τὸ φάρμακό μας, ἡ τροφή μας».

Ξεκινᾶμε πάλι.

Θέτουμε προτεραιότητα  τὴν συνδημιουργία καὶ συνυποστήριξι ἐθελοντῶν – χορηγῶν γιὰ ἀναστύλωσι - ἀναβίωσι ἐπαναλειτουργία ἱστορικῶν καὶ παλαίφατων Ὀρθοδόξων Μονῶν, ποὺ εἶναι κιβωτοὶ φωτός Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ.

14. Ἂς διαφυλλάξουμε ἀδελφοί μας ἀλώβητον τὴν Ὀρθοδοξίαν μας, τὴν ἁγνὴν οἰκογένειαν, τὸ Εὐαγγέλιον καὶ τὸν Ἑλληνοχριστιανικὸν Πολιτισμόν.

Πρὸς τοῦτο ἂς προσευχόμαστε μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς μας  εἰς τὸν Μέγα Δημιουργὸν τὴν Ἁγίαν Τριάδα τῶν Ὀρθοδόξων  Χριστιανῶν.

 

Παρ’ ὅλον ότι ὁ ὰγῶνας εἶναι σκληρὸς καὶ ἐπίπονος, πρέπει ὅλοι μας νὰ ἐνημερώνουμε συνεχῶς ἁρμοδίους Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας καὶ φορεῖς, ζώντας χριστιανικῶς καὶ ὀρθοδόξως.

Νὰ ἀγαπᾶμε τὸν Χριστό, τὴν Ἑλλάδα, τοὺς Ἕλληνες καὶ τοὺς Φιλέλληνες, γιατὶ ὅλοι μαζὶ μεγαλουργοῦμε.

   

σελίδα 3 απο 100

Developed by © mpistiries.com