Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

6.7.15- Ψήφισμα Διορθοδόξου Συνδέσμου ο Απόστολος Παύλος στην Γενικὴ Συνέλευσι 22.6.2015

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

INTERORTHODOX ASSOCIATION «ST. PAUL THE APOSTLE»

Δι’ ἀλληλογραφίαν : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ

Τηλ. 0030 2103254321-2, fax 3236978,

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους καὶ Φωτεινή Γραμμή

Twitter: @PANEL_TAMA

ΑΦΜ 090208446 ΣΤ΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 22.6.2015

6.7.2015

 

(Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 64, σελ. 57-59)

 

Zητώντας συγνώμην γιὰ τὴν παράλειψι κοινοποιήσεως τοῦ Ψηφίσματος τῆς Γεν. Συνελεύσεως τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου ,,Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ,, τῆς 22.6.2015 (λόγῳ τῆς δείνης τῶν τελευταίων γεγονότων), τὸ ἀναρτοῦμε κατωτέρω, πρὸς ἐνημέρωσιν τῶν παλαιῶν καὶ νέων φἰλων.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 22.6.2015

-         Ὁ Ἀγώνας συνεχίζεται

-         Ζητοῦμε συμπαραστάτες βοηθούς – χορηγούς – συνδημιουργούς - ἐθελοντές.

-         Ἀγωνιζόμαστε νυχθημερόν. Κανένας Ἀγώνας δὲν χάνεται.

-         Ἡ Πολιτεία ἀγνοεῖ πολλά καὶ δὲν θεσμοθετεῖ τὰ δέοντα βάσει ἀναγκῶν. Δὲν εἶναι ἠθικὸν νὰ εἰσπράτῃ ἡ Πολιτεία Φ Π.Α. ἀπὸ τὰ προσφερόμενα εἴδη τοῦ «ὅλοι μαζί μποροῦμε».

-         Πῶς νὰ ἐπιστρέφῃ τὰ εἰσπραχθέντα στὴν κοινωνία ; Μὲ πολλοὺς τρόπους, ὡς π.χ. :

1. Μὲ ἄτοκα μικρὰ δάνεια σὲ νέες μικρὲς ἐπιχειρήσεις ἀγροτουρισμοῦ διαδρομῶν Ε4 – διαδρομῶν κρασιῶν – διαδρομῶν τυριῶν – καθὼς καὶ σὲ μικρὲς ἐπιχειρήσεις Ἑλλήνων, ποὺ διαδίδουν / προσφέρουν Ἑλληνικὲς γεύσεις καὶ Ἑλληνικὴ Φιλοξενία σὲ πόλεις τοῦ κόσμου προωθώντας τὴν Ἑλλάδα, τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν γλῶσσα της.

2. Μὲ δωρεὰν Σχολὲς Μαγείρων – Οἰνοχόων – Ζαχαροπλαστῶν - Ἀμπελουργῶν – Οἰνοποιῶν - Ἐλαιοκαλλιεργητῶν - Ἀνθοκόμων σὲ κάθε περιφέρεια τῆς χώρας.

3.  Μὲ δωρεὰν προγράμματα ἐπαγγελματικῆς κατάρτισης ὅσων δημιουργοῦν κοινωνικὲς συνεταιριστικὲς ἐπιχειρήσεις.

4. Ζητοῦμε ἀπὸ τὴν Κυβέρνησι νὰ θεσμοθετήσῃ στρατηγικὴ προστασίας τροφίμων, ὥστε καθένας, ποὺ ἔχει τρόφιμα, ποὺ λήγουν σὲ 30 ἡμέρες, ὀφείλει νὰ τὰ ἀποστείλῃ βάσει εἰδικοῦ σχεδίου εἰς κέντρο διανομῆς καὶ ἀνταλλαγῆς τροφίμων, τὸ ὁποῖο ἐφοδιάζει ἐπιπρόσθετα καὶ ὄχι ἀποκλειστικὰ κάθε φορέα κοινωνικό-ἐκκλησιαστικό-ἰδιωτικό, ποὺ προσφέρει δωρεὰν φαγητό, ἔστω καὶ γιὰ συγκεκριμένη χρονικὴ περίοδο μόνο, μὲ ἐλάχιστο τὸ δίμηνο.

Οἱ Νέοι Δήμαρχοι Μαδρίτης – Βαρκελώνης ξεκινοῦν μαθητικὰ συσσίτια καὶ τὸ καλοκαίρι.

5. Τὴν θέσι τοῦ ἑνὸς κέντρου διανομῆς καὶ ἀνταλλαγῆς τροφίμων μποροῦν νὰ πάρουν καὶ ἄλλα διαπιστευμένα κέντρα κοινωνικῶν φιλανθρωπικῶν ἢ ἄλλων φορέων ἀκόμα καὶ ἐπιχειρήσεων, ποὺ ἡ φύσι τοῦ ἔργου τους ἐξυπηρετεῖ ἢ ἡ ἑταιρικὴ ἠθική τους ἐπιθυμεῖ, βάσει σχεδίου.

Ἂς μὴ τὸ ξεχνᾶ ἡ Ἑλληνικὴ Βουλὴ καὶ ὁ ΟΑΕΔ.

Ἡ Γαλλία ἑτοιμάζει ἀνάλογη Νομοθεσία. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ προτείνει στὰ Κράτη – μέλη ἐθνικὲς στρατηγικές, γιὰ νὰ μὴ σπαταλῶνται, γιὰ νὰ μὴ καταστρέφωνται τρόφιμα.

6. Ὁ Ὀργανισμὸς Τροφίμων καὶ Γεωργίας ἀνακοινώνει πὼς 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων φθάνουν στὰ σκουπίδια. Γιατί; Ἡ ἀξία τους σύμφωνα μὲ τὸν ΟΗΕ ἀνέρχεται σὲ 570 δὶς δολλάρια ἐτησίως. Ἡ πεῖνα στὸν κόσμο θὰ ἐξαλειφθῇ μόνο ὅταν δὲν θὰ πετᾶμε τίποτα, ἀλλὰ θὰ ἀξιοποιοῦμε ὅλα τὰ ἀγαθά.

7. Ἕνα παγκόσμιο σχέδιο, γιὰ νὰ ἔχουν ὅλοι τρόφιμα καὶ καθαρὸ νερὸ εἶναι πρώτης προτεραιότητας μὲ εὐθύνη τοῦ ΟΗΕ καὶ τοῦ Ὀργανισμοῦ Τροφίμων καὶ Γεωργίας τοῦ ΟΗΕ (FAO) – (Food and Agriculture Organisation).

8. Ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος δικαιώνεται μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια. Τρόφιμα ὑπάρχουν. Πολιτικὲς γιὰ κατάλληλα φαγητὰ πρὸς ὅλους λείπουν.

Δικαιώνεται ξανὰ καὶ ξανὰ ὁ Μέγας Οἰκονομολόγος Καθηγητὴς Θ. Βέμπλεν, ποὺ εἶπε: «Ἡ πεῖνα δὲν εἶναι μόνο πρόβλημα παραγωγῆς, ἀλλὰ κυρίως μεταφορῶν καὶ διανομῆς στοὺς τόπους ἀναγκῶν».

9. Προχωρεῖστε σὲ χιονομαστεύσεις καὶ προώθησι νεροῦ χιόνων καὶ πηγῶν μὲ ἀγωγούς, ὅπου λείπει. Τὸ σχῆμα τοῦ πλανήτη καὶ οἱ ὑψομετρικὲς διαφορὲς τὸ πηγαίνουν μὲ φυσικὴ ροή.

10. Παιδιὰ - ἄνθρωποι καὶ γαλακτοφόρα ζῶα πεθαίνουν καθημερινά, λόγῳ ἐλλείψεως καθαροῦ νεροῦ.

11. Ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως πρέπει νὰ προωθηθοῦν ἐξαγωγὲς καὶ ἀνταλλαγὲς τροφίμων μὲ δαπάνες μεταφορᾶς ΟΗΕ.

12. Λυπούμαστε ἀφαντάστως γιὰ τὶς παρελάσεις τῶν ἀσθενῶν ὁμοφυλοφίλων  μετὰ τῶν Ἁρμοδίων Ἀρχόντων. Συμμετέχουμε στὶς ἀγρυπνίες ἀλλὰ «οἱ καιροί οὐ μενετοί».

Πρέπει, πάσῃ δυνάμει νὰ σταματήσουμε τὴν ψήφισι τοῦ ἀναίσχυντου σοδομήτικου Νομοσχεδίου γιὰ τὸ ,,σύμφωνο συμβίωσης,, καὶ στὰ ὁμοφυλόφιλα  ζυεγάρια.

13. Εἶναι Ὑπερεπεῖγον:

ΟΑΕΔ– Μητροπόλεις - Ἐνορίες – Δῆμοι – Φορεῖς - Ἐθελοντές μὲ ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς ἀπὸ ΟΑΕΔ νὰ συνδημιουργοῦν γεύματα ἀπὸ ἀγαθὰ ὅσων τὰ προσφέρουν, ὅσων τὰ δημιουργοῦν καὶ ὅσων ἔχουν ἀνάγκη βοηθείας. Κοινὴ τράπεζα, ἀδελφοί μου, ὅπου καὶ ὅταν εἶναι δυνατόν, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε Μοναστήρι καὶ κάθε Ἐνορία.

Τὸ φαγητὸ τῶν πέντε χορταίνει καὶ ἑπτὰ ἢ ὀκτώ σὺν Θεῷ… καὶ ἐξ αὐτῶν «πεντάκις χιλίους ἄνδρας χορτάσας» εἶπεν καὶ ἔδειξεν ὁ Ἰησούς.

Ὁ δὲ Ἕλλην Ἱπποκράτης εἶπεν:  «τὸ φάρμακό μας, ἡ τροφή μας».

Ξεκινᾶμε πάλι.

Θέτουμε προτεραιότητα  τὴν συνδημιουργία καὶ συνυποστήριξι ἐθελοντῶν – χορηγῶν γιὰ ἀναστύλωσι - ἀναβίωσι ἐπαναλειτουργία ἱστορικῶν καὶ παλαίφατων Ὀρθοδόξων Μονῶν, ποὺ εἶναι κιβωτοὶ φωτός Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ.

14. Ἂς διαφυλλάξουμε ἀδελφοί μας ἀλώβητον τὴν Ὀρθοδοξίαν μας, τὴν ἁγνὴν οἰκογένειαν, τὸ Εὐαγγέλιον καὶ τὸν Ἑλληνοχριστιανικὸν Πολιτισμόν.

Πρὸς τοῦτο ἂς προσευχόμαστε μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς μας  εἰς τὸν Μέγα Δημιουργὸν τὴν Ἁγίαν Τριάδα τῶν Ὀρθοδόξων  Χριστιανῶν.

 

Παρ’ ὅλον ότι ὁ ὰγῶνας εἶναι σκληρὸς καὶ ἐπίπονος, πρέπει ὅλοι μας νὰ ἐνημερώνουμε συνεχῶς ἁρμοδίους Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας καὶ φορεῖς, ζώντας χριστιανικῶς καὶ ὀρθοδόξως.

Νὰ ἀγαπᾶμε τὸν Χριστό, τὴν Ἑλλάδα, τοὺς Ἕλληνες καὶ τοὺς Φιλέλληνες, γιατὶ ὅλοι μαζὶ μεγαλουργοῦμε.

 

1.11.16-Η Φωτεινή Γραμμή ανα την Υφήλιο. Μαθήματα στην Εταιρεία Φίλων του Λαού

 

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ

«Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις,

σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί»

(Ρωμ. 1, 14)


...........................


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

 

1.11.2016

1. Στὴν προσπάθειά μας νὰ διαφωτίσουμε τὶς πολλὲς δεκάδες ἑκατομμύρια Ἕλληνες πρώτης, δευτέρας, τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς σχεδὸν ἀνὰ ἤπειρο, οἱ ὁποῖοι εἶναι ὡς πρόβατα ἀπολωλότα, ἐγκαταλελειμμένα ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν πολιτεία καὶ τοὺς ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τὴν πνευματικὴ ἡγεσία, μάλιστα δὲ καὶ ἀπὸ τὴν θρησκευτική ἡγεσία, συναντᾶμε ὄχι μόνο Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται «μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια» νὰ κρατήσουν τὶς ἀνεκτίμητες πνευματικὲς καὶ ἠθικὲς ἀξίες τῆς φυλῆς μας, ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία, ἀδιάφθορον Οἰκογένειαν, ἀκεραία καὶ ἐλευθέρα Πατρίδα καὶ ἀθάνατη Ἑλληνικὴ Γλῶσσα. Οἱ ἠθικοὶ πυλῶνες καὶ ἀξίες τῆς φυλῆς μας διετήρησαν ἀνὰ τὶς χιλιετίες τὸ ὅμαιμο, τὸ ὁμόγλωσσο, τὸ ὁμότροπο καὶ τὸ ὁμόθρησκο καὶ δὲν κατώρθωσαν νὰ μᾶς κάνουν «κιμά» καὶ νὰ ἐξαφανίσουν τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος.


2. Ἐπίσης συναντᾶμε πολλοὺς Φιλέλληνες, ὅπως τὸν κ. Sam Chekwas, ὁ ὁποῖος τὴν 10.5.2014 στὸν σύντομο χαιρετισμό του ἀπηύθυνε ἔκκλησι πρὸς πολλὲς ἑκατοντάδες προσκυνητὲς στὸν Ἅγιο Παῦλο Ἀροανίας Καλαβρύτων: «κρατήσατε τὴν Ἑλλάδα, τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Γλώσσα ἀναλοίωτα».


Ἐπίσης ἐσχάτως στὴν ἱστοσελίδα του ἀνήρτησε :


Ο Sam Chekwas πρόσθεσε 4 νέες φωτογραφίες — μαζί με Manolis Christodoulakis.

16 Ιουνίου ·

Για μένα η Ελλάδα παραμένει το φώς, το κέντρο της ανθρώπινης ψυχής. Επισκεφτείτε το υιοθετημένο μου χωριό, το Σωποτό στη Αροανια, να απολαύσετε τη ομορφη φύση και τις ιστορικές εκκλησίες του χωρίου. Και οταν ειστε εκει ελπίζω ότι θα απολαύσετε τον καλύτερο καφέ με τον ιδιοκτήτη.

https://www.facebook.com/sam.chekwas.1


3. Τὸ ἴδιο ἐπανέλαβε καὶ ὁ ὁμόδοξος καὶ ὅμαιμος Πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς κ. Δημήτριος Ἐλ Χούρυ τὴν 14.5.2016 στὴν Ἀροανία Καλαβρύτων.

Ἴδετε σύντομο χαιρετισμό του http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/1079---------------14516


4. Πρὸ ἡμερῶν ἐλάβαμε ἀπὸ τὸν Ἰνδονήσιο Ὀρθόδοξο ἱερέα π. Χρυσόστομο τὸ ἑξῆς λίαν συγκινητικὸ καὶ ἐνθαρρυντικὸ κείμενο:

«Χαίρετε έν Κυρίω,

Έλαβα το περιοδικό Σας, και σας ευχαριστώ πολύ δια την αγάπη Σας διότι από το περιοδικό αυτό μαθαίνω τα πράγματα τι έγιναν στην Ελλάδα. Ο  Θεός να ευλογήσει τα ευχάριστα σας έργα.

Pater Chrysostmos Manalu, Indonesia.»


5. Μακάρι νὰ εἴχαμε συμπαραστάτες καὶ πολλοὺς ἰδεολόγους ἐθελοντές νὰ «ὀργώνουμε» τὴν ὑφήλιο μὲ τὰ ὑπερσύγχρονα μέσα μας ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή, Twitter: @PANEL_TAMA, καὶ νὰ τοὺς διαφωτίζουμε καταλλήλως, γιὰ νὰ δημιουργοῦμε συνεχῶς Φιλέλληνες καὶ νὰ ἀφυπνίζουμε καὶ τοὺς Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς.


6. Ἡ ἀκραιφνὴς Ὀρθοδοξία καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Γλώσσα καὶ ἐν γένει ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς ἀποτελοῦν ἀνεκμετάλλευτες δυνάμεις, τὶς ὁποῖες ἐπιβάλλεται νὰ ἀξιοποιήσουμε, ἐὰν θέλουμε ὄχι μόνο νὰ μὴ καταποντιστοῦμε στὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου, ποὺ μᾶς ὁδήγηγαν ἀνάξιοι καὶ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες, πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ἀλλὰ νὰ ὀρθοποδήσουμε καὶ μεγαλουργήσουμε καὶ πάλι.


7. Ἐπαναλαμβάνουμε, ἐὰν πραγματοποιήσουμε τὸ μεγαλεπήβολο καὶ κολοσσιαῖο μνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λαττρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, θὰ δυνηθῇ νὰ ἀναπτερωθῇ καὶ νὰ ἀναζωογονηθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων, νὰ συνειδητοποιήσωμε ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκη νὰ ἐπανέλθωμε εἰς τὰς ρίζες μας, ὁπότε κατὰ τὸ μέγα ἔλεος τοῦ Θεοῦ θὰ ρυσθῶμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου καὶ τότε θὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ ἀειμνήστου ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη:

«Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».


8. Τότε θὰ ἔχουμε θάρρος καὶ παρρησία νὰ ἀναφωνοῦμε, ὅπως ὁ ἐθνικὸς ἡμῶν ποιητής :

Φιλέλληνες σώσατε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες».


9. Διαφορετικὰ θὰ ἐπαναλαμβάνεται ὁ τελευταῖος στίχος τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Σουρῆ:

«Ὤ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα, τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα ! ».


10. Τέτοιοι Φιλέλληνες θὰ ἔπρεπε νὰ βραβεύωνται ἀπὸ τὸ ἐπίσημο κράτος καὶ τὴν ἐπίσημη Ἐκκλησία, ἐὰν δὲν ἐφηρμόζετο ἡ βιβλικὴ ρῆσι: «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων ἡμεῖς ἄδομεν».


11. Παρακαλοῦμεν, διαδώδατε τὶς ἐν λόγῳ ἰδέες παντοῦ, ἐπαναλαμβάνοντες τὸ τοῦ ποιητοῦ μας Κωστῆ Παλαμᾶ :

«Αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα, μεθύστε με τ' αθάνατο κρασί του Εικοσιένα.»


12. Ἐπ᾿ εὐκαιρία ταύτῃ ἐνημερώνουμε τοὺς φίλους ἐπισκέπτες μας νὰ ἐνδιαφερθοῦν γιὰ τὶς δωρεὰν ὁμιλίες τοῦ Ὁμότ. Καθηγητοῦ Λαυρέντιου Γ. Δελλασούδα, ὡς τὸ κατωτέρω πρόγραμμα. Σημειωτέρον ὅτι οἱ δηλώσεις παρατείνονται μέχρι 4.11.2016.


ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

 

23.12.16-Τάμα του Έθνους. Αδιάσειστα πλέον στοιχεία στο τεύχος 69 της Φωτεινής Γραμμής αποστομώνουν

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΤΑ ΑΔΙΑΣΕΙΣΤΑ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 69 ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

(ΣΕΛΙΔΕΣ 57-98)

ΑΠΟΣΤΟΜΩΝΟΥΝ


ὅλους τοὺς ἀνιστόρητους «ἱστορικούς»  ἢ τοὺς ἀστοιχείωτους ἢ τοὺς ἰδιοτελεῖς διαστρεβλωτὲς τῆς ἀληθείας, ὅλα τὰ «φασιστοειδῆ» ὑποκείμενα δεξιᾶς καὶ ἀριστερᾶς, ποὺ μᾶς ἀντιμετώπιζαν μέχρι τώρα ὡς δῆθεν κατάλοιπα τῆς χούντας ἢ ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, τοῦ ἀνεπανάληπτου Ἐθνάρχη – Κυβερνήτη Ἰωάννου Καποδίστρια πραγματοποιήθηκε δῆθεν μὲ τὴν οἰκοδόμησι τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν στὸ ὄνομα Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἢ στὸ Μήλεσι ἀπὸ τὸν Ἅγιο Πορφύριο ἢ στὴν Αἴγινα ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου…


23.12.2016

1. Πρὸς τοῦτο κάνουμε ἔρευνες στὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους καὶ ἄλλες λίαν ἀξιόπιστες πηγές, καὶ ὅλα τὰ ἀδιάσειστα αὐτὰ στοιχεῖα βροντοφωνοῦν πρὸς ὅλους τοὺς ἀνωτέρω τρισάθλιους ὅτι :


ὄχι μόνο ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, ὁ ὁποῖος πρότεινε καὶ ὑπέγραψε τὸ Η΄ Ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως τῆς 31.7.1829,

ὄχι μόνο ὁ Ὄθων, ὅπου ἐπὶ βασιλείας του ἐκδόθησαν τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα 1834 (ΦΕΚ 5/29-1-1834) & 1838 (ΦΕΚ 12/11-4-1838)

καὶ δεσμεύθηκαν τὸ 1841 καὶ μετέπειτα οἱ περιοχές :

α) γύρω ἀπὸ τὴν Ὁμόνοια

β) γύρω ἀπὸ τὴν Πλατεία Θεάτρου

γ) ἀπὸ Ἀμερικῆς μέχρι Σίνα καὶ ἀπὸ Πανεπιστημίου μέχρι Ἀκαδημίας,


ἀλλὰ καὶ πολλὲς ἄλλες προσπάθειες ἔγιναν, ὡς π.χ. :

α) οἱ προσπάθειες κατὰ τὴν περίοδο Γεωργίου Α΄ μὲ Θρασύβουλο Ζαΐμη καὶ Τσίλερ.

β) οἱ προσπάθειες κατὰ τὴν περίοδον Δημητρίου Βικέλα στὸν Λυκαβηττὸ περίπου τὸ 1900.

γ) οἱ προσπάθειες κατὰ τὴν περίοδο Σπυρίδωνος Λάμπρου στὸ Ζάππειο.

δ) οἱ προσπάθειες κατὰ τὴν περίοδο Ἐλευθερίου Βενιζέλου καὶ Θεμιστοκλῆ Σοφούλη στὸ Λόφο Ἀρδητοῦ – Καλλιμάρμαρο (1918).

ε) οἱ προσπάθειες τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς Μεγάλου Μνημείου μὲ πρόεδρο τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο καὶ Γραμματέα τὸν  Ι. Δαμβέργη (1928) καὶ ἐπὶ Προέδρου Δημοκρατίας Ἀλεξάνδρου Ζαΐμη στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως μαζὶ μὲ Ναό (30.3.1930).

2. Μᾶς εἶναι ἄκρως ἀδιανόητο οἱ ἀνωτέρω ἀντίχριστοι νὰ τολμήσουν νὰ χαρακτηρίσουν καὶ τοὺς Πρωθυπουργοὺς Θρασύβουλο Ζαΐμη, Δημήτριο Βικέλα, Σπυρίδωνα Λάμπρου, Θεμιστοκλὴ Σοφούλη, Ἐλευθέριο Βενιζέλο, τοὺς βασιλεῖς Ὄθωνα, Γεώργιο τὸν Α΄ καὶ Προέδρους τῆς Δημοκρατίας Ἀλέξανδρο Ζαΐμη κ.λπ. ὡς δῆθεν κατάλοιπα τῆς χούντας.


3. Διότι ὅλοι αὐτοὶ οἱ διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας θὰ πρέπῃ νὰ δηλωθοῦν ὡς «πειραματόζωα γιὰ τὸ φεγγάρι».


4. Οἱ ἔρευνες συνεχίζονται καὶ σὲ ἑπόμενα τεύχη τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς ἢ ἄρθρα μας στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή, Twitter: @PANEL_TAMA θὰ βλέπετε τὰ νεώτερα.


5. Εὐχηθεῖτε καὶ προσευχηθεῖτε, ἀγαπητοί μας φίλοι, ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τοὺς ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας. νὰ παύσουν νὰ μᾶς ὑποτιμοῦν, περιφρονοῦν, κωλυσιεργοῦν καὶ «σαμποτάρουν».


6. Παρ᾿ ὅλον τὸ πεπερασμένο τῆς ἡλικίας μας καὶ τὴν λίαν ἐπισφαλῆ ὑγεία μας καὶ παρ᾿ ὅλον ὅτι ἐργαζόμαστε ἀπὸ 5ης πρωινῆς μέχρι τὶς πρῶτες μεταμεσονύκτιες ὧρες, ἐν τούτοις δὲν προλάβαμε νὰ στείλουμε τὴν Φωτεινὴ Γραμμὴ νωρίτερα. Διαπιστώνοντες ὅτι καὶ τὰ ΕΛ.ΤΑ. σκοπίμως καὶ ἰδιοτελῶς τὰ ὁδηγοῦν γιὰ ξεπούλημα ὅσο - ὅσο καὶ ὅτι τὰ περιοδικά μας ἀκόμη δὲν ἔφθασαν στοὺς παραλῆπτες μας, σπεύδουμε νὰ ἀναρτήσουμε στὴν ἱστοσελίδα μας τὸ ὅλο περιοδικό μας.

http://www.fotgrammi.gr/index.php/vivliothiki/1169-2016-12-23-08-08-38


7. Ἐπειδὴ γιὰ τὴν ἔκδοσι καὶ ἀποστολὴ τῶν 60.000 τεμαχίων τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς ὑφιστάμεθα μία τρομακτικὴ οἰκονομικὴ αἱμορραγία (εἴμαστε τὸ μόνο περιοδικό τῆς ὑφηλίου, ποὺ ἐκδίδεται σὲ πολλὲς δεκάδες χιλιάδες ἀντίτυπα καὶ ἀποστέλλεται δωρεὰν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο), ἀδυνατοῦμε νὰ ἐκδίδουμε τὸ περιοδικό μας συχνότερα καὶ μὲ περισσότερες σελίδες.


8. Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι ἀγωνιζόμαστε νὰ διαφωτίζουμε καὶ τὰ 120.000.000 Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς πρώτης, δευτέρας, τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς, διότι ὄντως αὐτοὶ οὐσιαστικὰ εἶναι ἐγκαταλελειμμένοι ὄχι μόνο ἀπὸ τὸ κράτος, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν πνευματικὴ ἡγεσία, καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν θρησκευτικὴ ἡγεσία, πλὴν ἐνίων.


9. Μάλιστα ἐσχάτως τὰ ΕΛ.ΤΑ. γιὰ ἀποστολὲς ἄνω τῶν 200γρ. πολλαπλασίασαν τὸ κόμιστρο.

Γιὰ τὸ κάθε τεῦχος πρέπει νὰ πληρώνουμε 4,90€, γιὰ νὰ μὴ ὑπάρχει οὐσιαστικὰ ἐλευθέρα κυκλοφορία τῶν ἰδεῶν καὶ νὰ μὴ μένουν οἱ ἄνθρωποι στὸ σκοτάδι.


10. Κατὰ συνέπεια ἤδη ἡ Πανηγυρικὴ Ἔκδοσι τεῦχος 69 σχεδὸν ἐξαντλήθηκε καὶ ἔχουμε μόνο ἐλάχιστα ἀντίτυπα, τὰ ὁποῖα τὰ φυλᾶμε, μήπως διδάσκαλοι καὶ καθηγητὲς μᾶς τὰ ζητήσουν, γιὰ νὰ τὰ ἔχουν ὡς ἐξωσχολικὰ βιβλία γιὰ τοὺς μαθητές τους. Εἴτε νὰ παίρνουν θέματα καὶ ἰδέες καὶ νὰ διδάσκουν, εἴτε νὰ τὸ ἔχουν γιὰ τὴν δανειστικὴ βιβλιοθήκη τοῦ σχολείου τους καὶ νὰ τὸ δανείζουν στοὺς μαθητές.


11. Γιὰ αὐτὸ τὸν λόγο κάνουμε ἔκκλησι καὶ σὲ ὅλες τὶς φίλες ἱστοσελίδες καὶ φιλικὰ ΜΜΕ νὰ ἀναρτήσουν καὶ τὸ ἐν λόγῳ ἄρθρο μας στὶς σοβαρὲς καὶ ἔγκυρες ἱστοσελίδες τους, γιὰ νὰ διαφωτίζωνται ὅλοι οἱ ἀγαθοπροαίρεται, ἰδιαιτέρως δὲ οἱ νέοι, γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ τοὺς εἴμαστε λίαν εὐγνώμονες.


12. Ἂς φιλοτιμηθοῦν ἐπὶ τέλους οἱ γονεῖς, παπποῦδες, γιαγιάδες, ἀνάδοχοι, νὰ συνιστοῦν στὰ παιδιά τους νὰ βλέπουν σοβαρὲς ἱστοσελίδες, γιὰ νὰ μὴ εἶναι στὴν ζωὴ «καρπαζοεισπράκτορες» ἢ βορὰ τοῦ ὑποκόσμου.


13. Εὐχόμεθα σὲ ὅλους τοὺς ἀδελφούς, μέλη, συνεργάτες, φίλους καὶ θαυμαστὲς τῶν φορέων μας :

Σωματείου «ο Φίλοι το Τάματος το θνους»,

δρύματος Προασπίσεως θικν κα Πνευματικν ξιν,

Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ πόστολος Παλος», εὐλογημένα, χαρούμενα καὶ εἰρηνικὰ Χριστούγεννα, ὑγεία καὶ κάθε ἀγαθὸ γιὰ τὶς Ἅγιες ἡμέρες τοῦ Δωδεκαημέρου.


ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

   

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 27.5.2017 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ 29.5.17

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 27.5.2017

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

29.5.17

Ἀπίστευτες καὶ ἀδιανόητες σατανικὲς ἀντιξοότητες εἴχαμε καὶ ἐφέτος. Ἐν τούτοις εἴχαμε μεγάλη ἐπιτυχία, διότι βοήθησε ὁ Πανάγιος Θεὸς διὰ μεσιτιῶν τοῦ φίλου του, Ἁγ. Παύλου, ποὺ εἶναι πάρα πολὺ θαυματουργικὸς ἀλλὰ καὶ ἴσως ὁ μόνος Ἅγιος, ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται νὰ συνετίζῃ ὅλους ἐκείνους ποὺ προσπαθοῦν μὲ ἔργα καὶ μὲ λόγια ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἀναξιοπρεπέστατη νοοτροπία νὰ ἀδιαφοροῦν, νὰ λασπολογοῦν καὶ ἀμέσως ἤ ἐμμέσως νὰ σαμποτάρουν τὰ ἔργα. Μέχρι πού, ἐδῶ καὶ 20 χρόνια, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, ὅταν διαπίστωσε τὸν σατανικὸ πόλεμο κατὰ τῶν ἔργων τοῦ Ἁγίου, ἔγραψε καὶ ἀπέστειλε παραινετικὴ ἐγκύκλιο, ἀνακαλῶν τοὺς παρεκτρεπομένους εἰς τὴν τάξιν, γράφων μεταξὺ πολλῶν ἄλλων :  «…Διερωτώμεθα μήπως σεῖς πλέον, οἱ νεώτεροι τῆς Ἀροανίας, ἀνασκολοπίζετε τὸν Νεομάρτυρα καὶ τὸν ὑποβάλλετε εἰς νέα μαρτύρια. Διότι, ἀληθῶς λέω, ὁσάκις σύρετε τὸν κ. Ἀναγνωστόπουλον εἰς τὰ Δικαστήρια καὶ ὁσάκις ἐπίσης ἀντιδρᾶτε εἰς τὰ ὑπὸ ἐκείνου νομίμως καὶ καλῶς ἐνεργούμενα καὶ πραττόμενα εἰς δόξαν τοῦ Ἁγίου, τὸν ἅγιον Νεομάρτυρα Παῦλον διώκετε ! Καθίστασθε θεομάχοι καὶ ὅσοι ἀντιδρᾶτε καὶ ὅσοι ἀπαθῶς θεᾶσθε τὰ δρώμενα καὶ πραττόμενα ! Μὲ τὴν πεποίθησιν, ὅτι δὲν ἔχετε συλλογισθῆ ἐπαρκῶς τὴν μεγάλην  εὐθύνην, τὴν ὁποίαν ἐκουσίως ἤ ἀκουσίως ἀναλαμβάνετε καὶ τὴν μεγάλην τιμωρίαν, τὴν ὁποίαν ἐφελκύετε εἰς ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους ὡδηγήθημεν εἰς τὴν ἀπόφασιν νὰ θέσωμεν ἕκαστον ἐξ ὑμῶν ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν του… »

Παρὰ ταῦτα συνεχίσθηκε περαιτέρω ὁ πόλεμος.

«Ὁ δὲ παράνομος Ἰούδας οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι».

Ὅμως ἐμεῖς συνεχίζομε, παρὰ τις τεράστιες ἀναστατώσεις ποὺ μᾶς ἔκαναν καὶ κάνουν ἀσυνέιδητοι πολιτικοὶ μηχανικοί, μηχανολόγοι-ἠλεκτρολόγοι μηχανικοὶ, ἐργολάβοι καὶ ἐργατοτεχνῖτες, ὅπως π.χ. ἀναγκασθήκαμε νὰ ξεσκεπάσουμε καὶ ξανασκεπάσουμε τὸν Ναό καὶ τὰ προσκτίσματά του γιὰ τρίτη φορά ! ! ! . . .

Ἤ π.χ. ὅλα τὰ φρεάτια ἀποβολῆς ὀμβρίων ὑδάτων νὰ ἔχουν πυθμένα καὶ τὸ κεντρικὸ φρεάτιο νὰ εἶναι χωρὶς πυθμένα! ! ! . .  .

Καὶ ἐργάζονται συνεχῶς συνεργεῖα γιὰ ἀποκαταστάσεις σατανικῶν ζημιῶν, ἐλλείψεων, παραλείψεων καὶ ἐλαττωμάτων καὶ νὰ ξοδεύωμε συνεχῶς ἀμύθητα ποσά.

Ἐν τούτοις, παρακαλοῦμε τὸν μέγιστο θαυματουργὸ Ἅγιο Παῦλο νὰ σταματήσῃ νὰ παίρνῃ τοιούτους ἀνεγκέφαλους καὶ ἀσυνείδητους, προσευχόμενοι ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ἰδιατέρως αὐτοὺς τοὺς κακοήθεις.

Γιὰ τὰ ἄπειρα καὶ ἀπίστευτα θαύματα τοῦ Ἁγίου Παύλου εὐελπιστοῦμε νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ τὰ καταγράψουμε σὲ εἰδικὸ λεύκωμα. Εἶναι ὁ μοναδικὸς Ναὸς τῆς ὑφηλίου ὅπου κυριαρχοῦν ἐπιλεκτικῶς Νεομάρυρες ἀπὸ ὅλη τὴν ὑφήλιο.

Καὶ ἐφέτος μᾶς ἀξίωσε νὰ τελέσωμε τὴν πανηγυρικὴ θεία λειτουργία μὲ ὅλη τὴν λαμπρότητα.

Παρὰ τὰ μετεωρολογικὰ δελτία ἑλληνικῶν καὶ ξένων σταθμῶν ὅτι θὰ εἴχαμε βροχές, καὶ πάλι ὁ Ἅγιός μας ἔκανε τὸ θαῦμα του καὶ μᾶς ἔκανε ἄριστο καιρὸ ἀποτρέπων τὶς βροχὲς στὴν Ἀροανία καὶ δροσιζόμεθα κάτω ἀπὸ μιὰ ἐλαφριὰ συννεφιά.

Ἀκόμη καὶ τὸ «ράδιο ἀρβύλα» ἀγωνιζόταν νὰ ἐνσπείρῃ τὸν πανικὸ μέσῳ λαϊκῶν καὶ κληρικῶν καὶ τῆς ἀστυνομίας ὅτι δῆθεν θὰ «κλείσουν οἱ δρόμοι» γιὰ τοὺς ραλλίστες ἀπὸ τὶς 15.00 ἡ ὥρα, ἀντὶ ἀπὸ 16.58 ὥρα, ὅπως ἦταν προγραμματισμένο, Ἐν τούτοις, ὁ Ἁγ, Παῦλος δὲν ἐπέτρεψε καὶ αὐτὸν τὸ πανικὸ τοῦ «ράδιο ἀρβύλα».

Οἱ εὐλαβεῖς προσκυνηταὶ τῶν 4 λεωφορείων καὶ τῶν ἑκατοντάδων ἰδιωτικῶν ἐπιβατικῶν ὀχημάτων παρέμειναν στὸ χῶρο τοῦ Ναοῦ μέχρι τὴν 16.00 ὥρα.

Κατὰ τὴν ἐπιστροφὴ ἐπισκευθήκαμε, ὅπως κάθε χρόνο καὶ ὅπως ἦταν τὸ πρόγραμμα, τὰ προσκυνήματα τῆς περιοχῆς, καὶ ἐφθάσαμε καὶ στὴν Ἀθήνα πολὺ ἐνωρίς.

 

Παρακαλοῦμε τὸ Θεὸ καὶ τὸν Ἅγιο Παῦλο νὰ φωτίσῃ ὅλα αὐτὰ τὰ δυστυχισμένα πλάσματα ποὺ ἐπέτρεψαν στὸν διάβολο νὰ καταπολεμᾶ τὴν πανήγυρι τοῦ Ἁγίου μας καὶ τοῦ χρόνου νὰ προσέλθουν εἰς τὴν ἱερὰ πανήγυρι σωφρονισμένα καὶ αὐτὰ τὰ δυστυχισμένα πλάσματα.

 

Άναρτοῦμε ἀποσπάσματα τῆς Θείας Λειτουργίας, τῶν ὁμιλιῶν καὶ τῶν βραβεύσεων τῶν Πρέσβεων Καλῆς Θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τὶς προσωπικότητες ποὺ μᾶς ἐτίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους. (εὐγενὴς προσφορὰ τοῦ φίλου-εθελοντοῦ μας κ. Παναγιώτη Σαραντίδη).

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ  ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος παρέδωσε τὶς βραβεύσεις εἰς τὸν

 

Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἠλιουπόλεως, κ. Θεόδωρο τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Ὑπέρτιμον καὶ Ἔξαρχον Μέσης Αἰγύπτου,

 

εἰς τὸν

Ἁγιογράφο κ. Κωνσταντῖνο Γιωτάκη καὶ τὴν συνεργάτιδα του κ. Ἑλένη Δερβίσογλου.

 

 

καὶ εἰς τὴν

 

Καθηγήτριαν ἰατρὸν κ.Εἰρήνη Γράψα.

 

 

Ὑπουργὸς κ. Ἀνδρέας Ζαΐμης παρέδωσε τὶς βραβεύσεις

εἰς τὸν Δρ. πολιτικὸ μηχανικὸ κ. Ἰωάννη Κύρου,

τὶς συνεργάτριές του, ἀρχιτέκτονες μηχανικοὺς κυρίες

κ. Φοίβην Ματάνα  καὶ κ. Ἀλεξάνδρα Παναγιωτίδου

 

καὶ  εἰς τὸν πολιτικὸ μηχανικὸ κ. Εὐστράτιον Λαζούρα.

 

Ὁ  ἐ. Ἀρεοπαγίτης κ. Ἀνδρέας Τσόλιας παρέδωσε τὴν βράβευσι εἰς τὸν νομικὸν κ. Παναγιώτη  Πολάλη.

 

Ὁ παρουσιάζων τοὺς βραβευομένους, διεθνοῦς φήμης Ἕλληνας τενόρος κ. Κων/νος Παλιατσάρας παρέδωσε τὴν βράβευσι

εἰς τὸν τοπογράφο μηχανικὸ κ.Ἰωάννη Μπαρδάκη.

Στὴν θαυμάσια ἐκδήλωσι εἶχαν προσκληθῆ καὶ ἐτίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους μετὰ τῶν συνοδειῶν αὐτῶν (ζητοῦμε συγνώμην ἄν κάποιοι διέφυγαν τῆς προσοχῆς μας – τοὺς παρακαλοῦμε νὰ μᾶς ἐνημερώσουν γιὰ τὴν παρουσία τους, γιὰ νὰ ἐπανορθώσουμε) :

 

Οἱ Σεβασμιώτατοι

Μητροπολίτες Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος καὶ

Ἠλιουπόλεως, κ. Θεόδωρος τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Ὑπέρτιμος καὶ Ἔξαρχος Μέσης Αἰγύπτου,

Ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱ.Μ. Ἁγ. Λαύρας παν/τος ἀρχ. πατὴρ Εὐσέβιος Σπανός,

Ὁ Γεν.Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱ.Μ. Κηφισσίας, Ἀμαρουσίου καὶ  Ὠρωποῦ καθηγητὴς π. Χρῖστος Κυριακόπουλος,

Ὁ τ. Ὑπουργὸς κ. Ἀνδρέας Ζαΐμης,

ταξίαρχος κ. Σπυρίδων Ζώης, Διοικητὴς τοῦ ΚΕΤΧ, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Γ.Ε.Σ & Γ.Ε.Ν.,

Ὁ Γραμματεὺς τῆς Πρεσβείας τῆς Ρωσσίας κ. Θεόδωρος Kalaidov,

Ὁ Στρατηγὸς τῆς ΕΛ.ΑΣ. ἐ.ἀ. κ. Κων/νος Τσιτίνης,

Οἱ δικαστικοὶ κος Ἀνδρέας Τσόλιας ἐ. Ἀρεοπαγίτης, ἡ Πρόεδρος Εἰρηνοδικείου Ἀθηνῶν κ. Δήμητρα Ἀναστασοπούλου καὶ ἡ Πρόεδρος Πρωτοδικείου Καλαβρύτων κ. Βασιλικὴ Καρβέλα,

 

Ὁ κ. Γρηγόριος Ἀλεξόπουλος, Ἀντιπεριφερειάρχης, Δυτ. Ἑλλάδος ΠΕ Ἀχαΐας,

Ὁ Δήμαρχος τῆς ἡρωικῆς πόλεως τῶν Καλαβρύτων κ. Γεώργιος Λαζουρας,

Ἡ Ἀντιδήμαρχος Ἀχαΐας κ. Χαρὰ Γεωργακοπούλου,

Ὁ Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Κοινότητος Ἀροανίας κ. Σπυρίδων Κουρής,

 

Ὁ Ἀντιδήμαχρος Δήμου Ἰλίου κ. Ἰωάννης Γκιώνης,

 

Ὁ Πρόεδρος καὶ μέλη τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως, καθὼς καὶ τῶν τοπικῶν συλλόγων τῆς περιοχῆς,

 

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Θυμάτων Καλαβρυτινοῦ Ὁλοκαυτώματος κ. Χαρίλαος Ἑρμείδης.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Σκακιστικοῦ-Ἐπιμορφωτικοῦ  Ὁμίλου Καλαβρύτων ἰατρὸς κ. Νικόλαος Ραζής.

 

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἱερολοχιτῶν κ. Γεώργιος Μονογιός,

Λέσχη Φιλίας Ρίου Πάτρας,

 

Ὁ Σύλλογος Ἀλληλεγγύης καὶ προσφορᾶς Ἀμαλιάδος,

 

Ἡ Δι/ντρια τοῦ ΚΕΠ Αἰγίου κ. Λιάνα Ματθαίου,

καὶ ὁ ὑπὲρ ἐννενηκονταπενταετὴς δάσκαλος ἀπὸ τὴ Μεσσηνία κ. Παναγιώτης Ρήγας,

καθὼς καὶ οἱ ἀνωτέρω προσωπικότητες, ποὺ ἀναφέρονται ὅτι ἐβραβεύθησαν ὡς Πρέσβεις Καλῆς θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἔχουν τὸ βιβλίο μὲ περιληπτικὴ ἱστορία περὶ τοῦ Ἁγίου Παύλου Ἀροανίας (βίος, ἀκολουθία, ἐγκώμια, παρακλητικὸς κανόνας, ἱστορικὸ τοῦ Ναοῦ καὶ τῶν δραστηριοτήτων τοῦ ἱδρύματός μας)  καθὼς καὶ τὸ νέο ἑορτολόγο μας, ἄς μᾶς γράψουν εἰς τὸ φάξ : 210-3236978 ἤ στὸ email μας : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ἤ ἄς μᾶς τηλεφωνήσουν στὸ 210-3254321 – 2. Αὐτὰ καὶ Ἐπετηρίδες τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμῆς» θὰ τὰ ἔχουν ἔναντι τῆς συμβολικῆς τιμῆς τῶν ἕξ (6) Εὐρὼ πρὸς κάλυψιν μέρους τῶν ἐξόδων μας.

Γιὰ ὅσους στεροῦνται καὶ αὐτὸ τὸ πενιχρὸ ποσό καὶ γιὰ νὰ ἀποφύγουμε καὶ τὴν διαδικασία τῆς ἀποστολῆς (ἐπειδὴ δυστυχῶς δὲν ἔχουμε πολλοὺς καὶ ἱκανοὺς ἐθελοντὲς καὶ παρὰ τὴν ἄκρως ἐξαντλητικὴ θυσία μας ἄνω τῶν 20 ὡρῶν ἡμερησίως ἐπὶ 365 ἡμέρες τὸ ἔτος, ἐν τούτοις, ἐπαναλαμβάνουμε, ὅτι δυστυχῶς στενάζομε κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων. Κάνομε ὑστάτη ἔκκλησιν γιὰ ἐθελοντές), ἄς τὰ μελετήσουν αὐτὰ εἰς τὴν δυναμικὴ ἱστοσελίδα μας : www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή, Τάμα καὶ στὸ Twitter: @PANEL_TAMA.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΗ   ΓΡΑΜΜΗ   ΤΗΛ. 210 - 3254321

 

 

 

ΕΑΝ ΔΕ ΤΟ ΑΛΑΣ ΜΩΡΑΝΘΗ, ΕΝ ΤΙΝΙ ΑΛΙΣΘΗΣΕΤΑΙ 15.6.17

Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

15.6.2017

«Ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται. Εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι, εἲ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων».

(Ματθ. 5, 13).

1.Ἡ ἀνάγκη ἐγκαίρου ἀντιμετωπίσεως σατανικῶν ἀντιξοοτήτων μᾶς ἐμπόδισε νὰ τηρήσουμε τὴν ἀνακοίνωσί μας, ὅτι θὰ ἀρχίζαμε ἀπὸ τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα νὰ δημοσιεύουμε τὰ ἀναπάντητα ἔγγραφά μας πρὸς τὸν Μακαριώτατον καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο.

 

2.Σήμερα, εὐχόμενοι εἰς τὸν Μακαριώτατον κατ’ἀρχὰς ὑγεία καὶ δύναμι, ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς του, ἰδιατέρως παρακαλοῦμε τὸν Κύριον νὰ τὸν φωτίσῃ νὰ μὴ ἀσχολεῖται μὲ εὐτελῆ καὶ νὰ κάνῃ μεταβολὴ 180 μοιρῶν γιὰ τὰ σπουδαῖα. Νὰ μὴ μεριμνᾶ καὶ τυρβάζει περὶ πολλῶν ἄλλων, ἀλλὰ περὶ σπουδαίων καὶ ζωτικῶν μακροχρονίων πολλῶν προβλημάτων καὶ νὰ μὴ ἐνεργῇ κατόπιν ἑορτῆς γιὰ τὰ ζωτικότατα προβλήματα τῆς Κοινωνίας καὶ τοῦ Ἔθνους.

 

Οὐδέποτε νὰ ἐφαρμόζεται διὰ τοὺς ἰθύνοντας τό: «… τῶν οἰκιῶν ὑμῶν ἐμπιπραμένων, αὐτοὶ ᾄδετε….» (ἐνῷ καίγεται τὸ σπίτι σας ἐσεῖς χοροπηδᾶτε).

 

3.Εἴθε οἱ θρησκευτικοὶ ταγοὶ νὰ ἀλλάξουν ρόλους καὶ νὰ συνευοχοῦνται μὲ τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ ἀθέους ὄχι γιὰ νὰ τοὺς στηρίζουν εἰς τὴν ἀπιστία των καὶ εἰς τὴν ἀντίχριστον συμπεριφοράν των ἀλλὰ γιὰ νὰ τοὺς ὁδηγήσουν εἰς μετάνοιαν.

 

4.Ἄς εὐχηθοῦμε καὶ προσευχηθοῦμε πολὺ δυνατά, ἐπαναλαμβάνοντας τό:

 

Παναγία Τριάς, φώτισον ἡμᾶς τὶ δεῖ ἡμᾶς ποιεῖν καὶ λέγειν.

 

Ἰδίως τὸν Μακαριώτατόν μας, ὁ ὁποῖος εἴτε ἑκουσίως εἴτε τὸν παρασύρουν κάκιστοι συνεργάτες του - δολιοφθορεῖς, οἱ ὁποῖοι τὸν ποδηγετοῦν καὶ ὁδηγοῦν τὴν Ἐκκλησία, τὴν Κοινωνία, τὴν Ὀρθοδοξία καὶ ἐν γένει τὴν Ἑλλάδα μας εἰς τὸ βάραθρο. Οἱ κατόπιν ἑορτῆς σπασμωδικὲς ἐνέργειες εἶναι μόνον στάκτη στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων! ! !

 

Ὁ Ἡρακλὴς πρέπει νὰ ἔχῃ καὶ Ἰόλαους γιὰ νὰ καυτηριάζουν ἀμέσως τὰ κεφάλια τῆς  Λερναίας Ὕδρας πρὶν νὰ πολλαπλασισθοῦν  ! ! ! . . .

 

Μακάρι καὶ τώρα ὁ Μακαριώτατος νὰ ἀντιληφθῆ τὶς ἀνιδιοτελεῖς καὶ ἁγνὲς προθέσεις μας, καὶ νὰ σταματήσουμε νὰ δημοσιεύουμε ὅλα τὰ ἄλλα ἀναπάντητα ἔγγραφά μας, ὅπως τὰ Δ.Σ. μας ἔχουν ἀποφασίσει.

 

5.Εἰς τὸ σήμερα δημοσιευόμενο – κοινοποιούμενο ἔγγραφό μας ὑπ’ἀριθμ. 26/15.1.2016, ποὺ ἔλαβε ἀριθμ. πρωτοκ. 121/15.1.2016 εἰς τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ὰθηνῶν καὶ 192/15.1.2016 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, εἰς τὴν παράγαρφο 28 τοῦ ἐγράφαμε :

 

«… 28. Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦμε θερμῶς ὅπως ἔχετε τὴν εὐγενῆ καλωσύνην καὶ μεριμνήσετε ὥστε μέχρι τὴν 12ην Φεβρουαρίου 2016, νὰ ἔχωμεν λάβει γραπτῶς εἰς χείρας μας τὰς ἀπόψεις σας…».

 

4.Ἀντὶ ἀπαντήσεως των πρὸς ἡμᾶς, ἐστάλη περιέργως καὶ ἀδιανοήτως τὸ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτοκ. 192/321/12.2.2016 ἔγγραφον τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου πρὸς τὸ Ὑπ. Οἰκονομικῶν γιὰ νὰ σταματήσῃ  ἡ ἔκδοσις Προεδρικοῦ Διατάγματος γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

 

 

Εὐελπιστοῦμε, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καὶ ἔντιμοι πολίτες, μὲ ἀκέραιον χαρακτῆρα, ποὺ πιστεύουν στὴ ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία καὶ στὴν ἀκεραία Ἑλλάδα νὰ ἐνεργοποιηθοῦν καὶ νὰ ἀφυπνίσουν τοὺς ἁρμοδίους μὲ τὸ quo vandis (ποῦ πᾶμε) ;

Εἴμαστε στὴν διάθεσι ὅσων ἔχουν ὁποιανδήποτε ἀπορία.

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Τηλ. 210-3254321

Ἡ χώρα μας, ἡ Ἑλλάδα Μας χρειάζεται ἐπανεκίνησιν, διὰ νὰ ἀποτινάξῃ πάλιν τοὺς δυνάστας καὶ τοῦτο προϋποθέτει ΣΧΕΔΙΟΝ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΝ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ Ἑλληνισμοῦ, Φιλελληνισμοῦ καὶ Ὀρθοδοξίας.Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν. Κληρικοὶ καὶ Λαϊκοὶ Ὀρθόδοξοι ἔχομεν χρέος νὰ διακηρύξωμεν «Στῶμεν καλῶς.

Τὸ Εὐαγγέλιον νὰ γίνῃ τὸ Σύνταγμά μας εἰς τὴν Γῆν καὶ τὸν Οὐρανόν».

Μακαριώτατον  Ἀρχιεπίσκοπον

Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος  καὶ Πρόεδρον τῆς Δ.Ι.Σ.

κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ Β΄                                                                     

Ἁγ. Φιλοθέης 21    10556 ΑΘΗΝΑ

Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμ. 26/15.1.2016 Γ.Ι.

Μακαριώτατε Εὐλογεῖτε,

 

Ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ ἐκτίμησίς μας πρὸς τὸ σεπτὸν πρόσωπόν Σας μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι τὰ πάρα πολλὰ ἀγαθὰ ἐπιτεύγματα τῆς συνετῆς ποιμαντορίας Σας, ὡς πρώτου τῇ τάξει εἰς τὸ Πηδάλιον τῆς Ἐκκλησίας, θὰ προβληματίσουν τὸν μελλοντικὸν βιογράφον Σας, ὅταν θὰ ἐπιχειρήσῃ τὴν κατάταξίν των ἀπὸ τὸ πρώτιστον ἕως τὸ ἐλάχιστον!!!

 

1. Ἐμεῖς ἔχομεν τὴν βεβαιότητα, ὅτι ἡ κορωνὶς τῆς διακονίας Σας, ποὺ θὰ συνδέσῃ ἄρρηκτα τὴν Ἐκκλησίαν μὲ τὴν Ἐλευθέραν Ἑλλάδα καὶ θὰ συντελέσῃ εἰς τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ ἱστορικοῦ προσώπου Σας ὡς ἰσοδυνάμου τῶν ἐλευθερωτῶν μας τοῦ 1821, θὰ εἶναι ἡ πνευματικὴ κάλυψίς Σας, ἡ εὐλογία Σας διὰ τὴν πραγματοποίησιν εἰς τὰς ἡμέρας Σας τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖον ἔταξαν οἱ γενναῖοι πρόγονοί μας πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, εἰς τοὺς κρισίμους καιρούς, ποὺ διέρχεται σήμερον τὸ ἐλεύθερον Κράτος μας…

Αὐτὴ ἡ ἐνδόμυχος ἐπιθυμία τῶν ἐλευθερωτῶν μαχητῶν διὰ τὴν ἔκφρασιν τῆς εὐγνωμοσύνης τοῦ Ἔθνους πρὸς τὸν Ὕψιστον, δίχως τὸ θέλημα τοῦ ὁποίου δὲν θὰ εἴχαμε ἐλευθέραν Ἑλλάδα, καθιστᾶ μίαν καὶ μοναδικὴν ἑνότητα, τὴν βούλησιν διὰ τὴν ἐλευθερίαν τῆς Πατρίδος, τοὺς ἀγώνας τῶν σκλάβων, τὰς θυσίας καὶ τὰς ἐπιτυχίας των, τὸ θέλημα καὶ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἡ πραγματοποίησις τοῦ ὁποίου κλείνει τὸν κύκλον καὶ τὴν πνευματικὴν ὑποχρέωσιν, ἐνῷ ἡ συνέχισις τῆς μὴ πραγματοποιήσεως, σχεδὸν 200 χρόνια ἀπὸ τὴν ἀνάληψιν τῆς ἐκφράσεως  τῆς εὐγνωμοσύνης μας, σημαίνει ἀγνωμοσύνη καὶ ἀχαριστία, αἱ ὁποῖαι εἶναι θάνατος, ποὺ ἀναδεικνύεται καὶ γίνεται ὁρατὸς ἀπὸ τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν!!!

 

2. Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ εὐθύνη τῶν Ταγῶν της συνίσταται εἰς τὸ νὰ προβάλλουν τὴν παρέμβασιν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ Λαοῦ του εἰς τὰς δοκιμασίας του, δι᾿ αὐτὸ καὶ ἡ ὑποχρέωσις αὐτὴ εἶναι ἐπιβεβλημένη δι᾿ ὅσους πιστεύουν εἰς τὴν ζῶσαν Ἐκκλησίαν μας καὶ στηρίζουν τὰς ἐλπίδας τῆς πάσης φύσεως σωτηρίας των εἰς τὸ θέλημα καὶ εἰς τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ.

 

3. Ὅπως γνωρίζετε, τὸ Ἵδρυμά μας, διὰ τῆς διαθέσεως μιᾶς μεγάλης περιουσίας, ἀποταμιευθείσης ἐπὶ μίαν ὁλόκληρον ζωήν, ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ συντελέσῃ εἰς μείζονα βαθμὸν διὰ τὴν ἔναρξιν καὶ τὴν πρόοδον τοῦ ἔργου καὶ ἡ ἀποπεράτωσις αὐτοῦ θὰ εἶναι ζήτημα ἐπιτεύξιμον, ὅταν ἡ ἀνέγερσις τοῦ μεγαλεπηβόλου Ἱεροῦ Ναοῦ θὰ φανῇ εἰς τὸν οὐρανὸν τῆς πρωτευούσης τοῦ «ἐλευθέρου» μας Κράτους καὶ θὰ συγκινήσῃ πλείστους ἀρωγοὺς καὶ συμπαραστάτας.

 

4. Πρὸς τοῦτο ὀφείλομεν νὰ Σᾶς ἐπαναλάβωμεν τὰς κατωτέρω διευκρινίσεις:

 

5.Ἐπειδὴ Ὑμεῖς εἶσθε πολυάσχολος καὶ λόγῳ ἐκτάκτων ἀναγκῶν δυστυχῶς, δὲν ἔχομεν τὴν δυνατότητα νὰ συμπνευματιζόμεθα συχνάκις, ἀναγκαζόμεθα νὰ καταθέτωμεν τὰς ἀπόψεις μας ἔστω γραπτῶς.

 

6. Ἡ Στρατευομένη Ἐκκλησία ἀποτελεῖται ἀπὸ λαϊκοὺς καὶ κληρικούς, πλὴν ὅμως οἱ λαϊκοὶ δὲν ἔχουν τὴν Θείαν χάριν νὰ πραγματοποιοῦν τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀλλὰ ἰδεολόγοι λαϊκοὶ μὲ ἀκέραιον χαρακτῆρα, εὐσυνειδησίαν, ἦθος, καλὴν ἔξωθεν μαρτυρίαν, μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν ἀλλὰ καὶ ἀπόλυτον διαφάνειαν καὶ ὄχι «ἡμέτεροι», «περιεργαζόμενοι» και «παρατρεχάμενοι», οἱ ὁποῖοι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, πασχίζουν νὰ ἐξασφαλίζουν καὶ τὰ τετρασέγγονά των πρέπει νὰ προτιμοῦνται διὰ κοινωνικὰ καὶ εὐαγῆ Ἱδρύματα, ὅπως ἐθέσπισεν ἀρχικῶς ἡ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, διὰ τῶν 7 διακόνων, διὰ νὰ μὴ ἐγκαταλείπουν ἅγιοι κληρικοὶ «τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, διακονεῖν τραπέζαις…».

Ὅσοι φρονοῦν ὅτι ἡ ἀφιέρωσις τῶν περιουσιῶν ἐπιβάλλεται νὰ γίνεται εἰς τὸ Κράτος καὶ τὴν Ἐκκλησίαν ἀγνοοῦν προφανῶς τὸ Ἄρθρον 109 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, τὸ ὁποῖον ρητῶς ὁρίζει : «Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ μεταβολὴ τοῦ περιεχομένου ἢ τῶν ὅρων διαθήκης, κωδικέλλου ἢ δωρεᾶς, ὡς πρὸς τὶς διατάξεις τους ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου ἢ ὑπὲρ κοινωφελοῦς σκοποῦ…».

Μὲ ἄλλους λόγους ἡ βούλησις τοῦ δωρητοῦ εἶναι ἀναπαλλοτρίωτος.

 

7. Φρονοῦμεν ὅτι ὅπου ὑπάρχει καλόπιστος καὶ εἰλικρινὴς διάλογος καὶ πρυτανεύει ἡ σύνεσις, ἐκδιώκεται, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, ὁ διάβολος. Ἀντιθέτως, ὅπου δὲν ὑπάρχει κἂν διάλογος, τότε βασιλεύει ὁ διάβολος.

 

8. Οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν τῶν λαϊκῶν ἐπιθυμεῖ νὰ ἀπαθανατισθῆ τὸ ὄνομά του. Μόνον Ὑμεῖς, Μακαριώτατε, καὶ οἱ Ἅγιοι Συνοδικοὶ θὰ ἀπαθανατίσετε τὸ ὄνομά Σας τόσον κατὰ τὸν θεμέλιον λίθον, ὅσον καὶ κατὰ τὰ ἐγκαίνια!!!

 

9. Προφανῶς μᾶς ἔχετε παρεξηγήσει. Τὰ ἐλατήριά μας εἶναι ἁγνὰ καὶ δὲν κινούμεθα ἀπὸ ἰδιοτέλειαν καὶ ἀπὸ φιλοδοξίαν. Ὅπως ἐδῶ καὶ 65 περίπου ἔτη ὁ Ἄρειος Πάγος εἶχε ἀποφανθῆ: «Ἡ προσπάθεια δημιουργίας φήμης πέριξ τοῦ α΄ ἢ β΄ προσώπου εἶναι ἡ ὑψίστη ἰδιοτέλεια».

 

10. Ἐγώ, ἡ σύζυγός μου καὶ ὅλα τὰ μέλη τῆς ἐπιτροπῆς, τὴν ὁποίαν ἐξουσιοδοτήσατε τὴν 7.4.2015, ἀγωνιζόμεθα καὶ προσευχόμεθα, ὁ Θεὸς νὰ μᾶς προσθέτῃ εὐλάβειαν, ταπείνωσιν, αὐτοθυσίαν, ἀλτρουϊσμὸν καὶ μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν καὶ ἀπόλυτον διαφάνειαν νὰ διαχειρισθῶμεν τὸν μὲ ἀπεριγράπτους στερήσεις, σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μου διὰ τὸ κοινὸν καλόν, πρὸς δόξαν Θεοῦ…

 

11. Πέραν τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας, τὴν ὁποίαν ἔχομεν ἀποστείλει ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, ἀγωνιζόμεθα, στερούμενοι πολλῶν ἀγαθῶν, νὰ ἀγοράζωμεν διάφορα εἴδη καὶ βοηθᾶμε μὲ τὴν ἐπιβεβλημμένην διάκρισιν ἀξιοπρεπεῖς, εὐσυνειδήτους καὶ ἐντίμους πολυτέκνους, πτωχοὺς συνταξιούχους καὶ μὲ ἦθος ἐργασίας καὶ εὐσυνειδησίας ἐπιχειρηματίας, οἱ ὁποῖοι ἠναγκάσθησαν νὰ πωλήσουν ἀκόμη καὶ τὰς οἰκίας των, διὰ νὰ ἀποζημιώσουν τὸ προσωπικόν των, νὰ πληρώσουν ἀσφάλιστρα, φόρους κ.λπ., ἔμεναν μὲ ἐνοίκιον, καί, ἀδυνατοῦντες νὰ πληρώσουν τώρα τὸ ἐνοίκιόν των, εἶναι κυριολεκτικῶς εἰς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ!!!

 

12. Ὑπολογίζομεν καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, διὰ νὰ εἴμεθα εἰς θέσιν νὰ συντηρῶμεν τὰ ἔργα εἰς μνήμην Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς Ἀροανίαν Καλαβρύτων. Ἐκεῖ ἔχομεν ἔπενδύσει ἄνω τῶν 2,5 δισεκατομμυρίων δρχ. διὰ τὸν περικαλλῆ Ἱερὸν Ναὸν καὶ τὰ προσκτίσματά του. Εἶναι ὁ μοναδικὸς Ναὸς τῆς Ὑφηλίου, ὅπου κυριαρχοῦν Νεομάρτυρες. Αὐτὸ δύνασθε νὰ τὸ διαπιστώσετε ἰδίοις ὅμμασι.

Εὐελπιστοῦμεν νὰ ἔχωμεν τὴν τιμὴν τὴν 14.5.2016, ἡμέραν Σάββατον, νὰ χοροστατήσητε εἰς τὴν Πανήγυριν. Μάλιστα δὲ εἰς τὰ πολυτελῆ κτίρια δύνασθε νὰ ἀναπαυθῆτε μερικὰς ἡμέρας καὶ νὰ ἀναζωογονηθῆτε σωματικῶς καὶ ψυχικῶς!!!

 

13. Διὰ νὰ μή «κλέβωμεν» τὸν πολυτιμότατον χρόνον Ὑμῶν, Σᾶς ἀποστέλλομεν συνημμένως ἐκ νέου τὸ περιληπτικὸν φυλλάδιον τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς ἐκ 48 σελίδων, διὰ νὰ ἰδῆτε λεπτομερῶς ποῖοι εἴμεθα, τί πρεσβεύομεν, σκοπούς, δραστηριότητας καὶ προοπτικὰς τῶν φορέων μας :

Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοἜθνους»,

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος».

 

14. Παρ᾿ ὅλον τὸ πεπερασμένον τῆς ἡλικίας μας καὶ τὴν ἄκρως ἐπισφαλῆ ὑγείαν μας, ἡμεῖς συνεχίζομεν νὰ ἐργαζώμεθα ἐντατικώτατα ἀπὸ τῆς 5ης πρωινῆς μέχρι τὰς πρώτας μεταμεσονυκτίους ὥρας, ἐπὶ 365 ἡμέρας τὸ ἔτος!!!

Θὰ εἴμεθα δὲ ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν εἰς τὴν διάθεσιν Ὑμῶν, διὰ νὰ Σᾶς παράσχωμεν κάθε πληροφορίαν καὶ νὰ Σᾶς «ἀνοίξωμεν τὴν καρδιάν μας», διὰ τὰ πραγματικῶς ἀνιδιοτελῆ καὶ μὲ ἄκραν διαφάνειαν κίνητρα τῶν διαθέσεών μας!!!

 

15. Διὰ νὰ μὴ μακρυγοροῦμεν, Σᾶς ἀποστέλλομεν συνημμένως ἐπίσης τὸ δισέλιδον ἔγγραφόν μας πρὸς τοὺς πολιτικοὺς καὶ ἰθύνοντας, διὰ νὰ ἰδῆτε τὰ ἄπειρα ὄφέλη τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ πολιτείας καὶ ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς βάθος χρόνου ἐκ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη…

 

16. Τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους δὲν θὰ ἀνήκῃ οὔτε εἰς τὸν Ἀναγνωστόπουλον, οὔτε πουθενὰ ἀλλοῦ, ἀλλὰ εἰς τὴν ἀκεραίαν καὶ ἀνεξάρτητον Ἑλλάδα μας καὶ εἰς τὴν ἀπανταχοῦ Ὀρθοδοξίαν!!!

 

17. Πρὸς τοῦτο προβλέπεται εἰς τὸ Σχέδιον Νόμου καὶ τὸν Κανονισμὸν διοικήσεως τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τὴν Προεδρείαν νὰ τὴν ἔχετε Ὑμεῖς, Μακαριώτατε, καὶ συνακολούθως ὁ ἑκάστοτε διάδοχος Ὑμῶν, τὴν δὲ Ἀντιπροεδρείαν εἷς ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς ἐπιλεγόμενος μὲ κλήρωσιν καὶ θὰ ἀκολουθοῦν 2 ἀκόμη Μητροπολίται ἀπὸ ὅλην τῆν Ἑλλάδα ἐκ τῶν ἐνδιαφερομένων καὶ οἱ ὁποῖοι πάλι ἠμποροῦν νὰ ἐκλεγοῦν διὰ κληρώσεως!!!

Ἐπίσης τὸ Γνωμοδοτικὸν Συμβούλιον θὰ προεδρεύεται ἀπὸ τὸν ἑκάστοτε Μακαριώτατον, Ἀντιπρόεδρον θὰ ἔχῃ ἕνα ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς ἐπιλεγόμενον μὲ κλήρωσιν καὶ θὰ ἠμποροῦν νὰ συμμετέχουν ὅλοι οἱ Ἅγιοι Συνοδικοὶ καὶ ὅποιοι ἄλλοι Σεβασμιώτατοι τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας ἐπιθυμοῦν. Μάλιστα δὲ θὰ δύνανται  νὰ ἐκφράζωνται καὶ διὰ τηλεδιασκέψεων (Skype) ἢ νὰ ἀποστέλλουν τὰς προτάσεις των τηλεομοιοτυπικῶς ἢ καὶ μὲ ἠλεκτρονικὸν ταχυδρομεῖον οὕτως ὥστε νὰ μὴ ὑποβάλλωνται εἰς περιττὰ ταξίδια καὶ κόπους....

 

18. Ὑπὸ τὰς προϋποθέσεις αὐτάς, θὰ δύναται τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ὄχι μόνον νὰ μὴ ἔχῃ ἀνάγκην ἀπὸ τοὺς προϋπολογισμοὺς τοῦ κράτους καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἀπεναντίας καὶ ἕνα 20% τῶν καθαρῶν ἐσόδων ἐκ τῶν πάσης φύσεως δραστηριοτήτων νὰ καταθέτῃ εἰς εἰδικὸν λογαριασμόν, διὰ ἐξοπλισμὸν σχολείων καὶ διὰ τὴν ἀναστύλωσιν ἱστορικῶν Ἱερῶν Μονῶν καὶ Ἱερῶν Ναῶν.

Μάλιστα δέ, ἐὰν οἱ διαχειρισταὶ εἶναι ἄκρως ἀνιδιοτελεῖς, ἰδεολόγοι, ταπεινοί, εὐλαβεῖς καὶ ἐνσυνείδητα ὀρθόδοξα μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καὶ ὑπολογίζουν καὶ τὸ τελευταῖον δίλεπτον ὡς «κόρην ὀφθαλμοῦ», θὰ δύνανται νὰ κατασκευάζουν, διατηροῦν καὶ λειτουργοῦν ὑπὸ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους συνεχῶς εὐαγῆ ἱδρύματα, τὰ ὁποῖα δὲν θὰ ὀνομάζωνται «Ἀναγνωστοπούλεια», ὡς εἴθισται, νὰ ὀνομάζουν εὐτελεῖς ἐπιδειξίαι, κοπτόμενοι νὰ ἀπαθανατίσουν τὸ «ὀνοματάκι» των ἢ τὸ ὄνομα συγγενῶν των, ἀλλὰ θὰ ὀνομάζωνται σύγχροναι «Βασιλειάδαι»!!!

 

19. Φιλοδοξοῦμεν, Μακαριώτατε καὶ Ἅγιοι Συνοδικοί, νὰ δημιουργῶμεν μία ἀπολύτως δημοκρατικήν, ἄκρως ἀνιδιοτελῆ καὶ διαφανῆ διοίκησιν, ἡ ὁποία νὰ ἔχῃ τὴν δυνατότητα νὰ προσφέρῃ μέγιστον κοινωνικὸν ἔργον, καὶ ὄχι νὰ νοσφίζωνται τὸ δίλεπτον τῆς χήρας σύγχρονοι «Ἰοῦδαι» καὶ φαῦλοι «ἀετονύχηδες» καί «πατριάρχαι» τῆς διαπλοκῆς, προσποιούμενοι τοὺς δῆθεν ἐντίμους, ἠθικοὺς καὶ ἐναρέτους, οἱ ὁποῖοι ὅμως εἰς τὴν πραγματικότητα πασχίζουν παντοιοτρόπως, πῶς νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὴν θέσιν των, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν!!!

 

20. Εἶναι πολὺ λυπηρὸν πρᾶγμα τὸ ὅτι μέχρι τοῦδε οἱ ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας δὲν ἠθέλησαν νὰ μᾶς ἐννοήσουν νὰ διακρίνουν τὰ ἁγνὰ καὶ ἄκρως ἀνιδιοτελῆ ἐλατήριά μας. Ἡμεῖς μὲ ἀμιγεῖς, ἄκρως ἀνιδιοτελεῖς ἰδέας καὶ ἀρχάς, νὰ περιφρονούμεθα καὶ νὰ ἐμπαιζόμεθα τόσον βαναύσως…

Δοξάζομεν τὸν Θεόν, διότι μᾶς δίδει δύναμιν νὰ μὴ ἀποκάμνωμεν, διότι «ὁ δὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.» (Ματθ. 10, 22)...

 

21. Ἡμεῖς πασχίζομεν νὰ ἐφαρμόζωμεν τό : «ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα» (Β΄ Κορ. 4,13)», ἔχοντες πάντοτε ὑπ᾿  ὄψιν μας : «μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός» (Β΄ Κορ. 9, 7), διότι « πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν » (Ρωμ. 14, 23).

 

22. Εὐελπιστοῦμεν ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος, ἐπὶ τέλους νὰ ἐκτιμήσῃ τὰς ἀγαθότατας προθέσεις μας καὶ νὰ μὴ διαδίδῃ ὅτι μᾶς ἔστειλεν ἐπιστολήν. Ἡμεῖς πέραν τῆς ἀπὸ 7.4.2015 ἐξουσιοδοτήσεως καὶ τῶν ὑπ᾿ ἀριθμ. 1378/27.5.2013, 3770/27.9.2012, 3817/22.6.2011, 3756/22.11.2010, 3513/15.1.2009, 2146/26.6.2008 ἐγγράφων οὐδὲν ἄλλον ἔγγραφον ἐλάβαμε, παρὰ τὰς ἐπανειλημμένας ὀχλήσεις μας καὶ διαμαρτυρίας μας.

Ἄν ὄντως ἔχει σταλῆ, τότε παρακαλοῦμεν νὰ μᾶς σταλῇ εἰς τὸ τηλεομοιότυπόν μας 210-3236978 καὶ τὴν ἠλεκτρονικὴν διεύθυνσιν Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

 

23. Βάσει δὲ τῆς κειμένης Νομοθεσίας ὅλαι αἱ ὑπηρεσίαι εἶναι ὑποχρεωμέναι ἐντὸς 60 ἡμερῶν τὸ ἀργότατον νὰ ἀπαντοῦν ὄχι μόνον εἰς ὀργανώσεις καὶ Ν.Π.Ι.Δ. ἀλλὰ καὶ εἰς κάθε κοινὸν θνητόν, ὅπως ἀνεπτύξαμε διεξοδικώτατα καὶ εἰς τὸ ἄρθρον μας «Ἐπίκλησις ὑπὸ τοῦ Ἱδρύματος τῆς Συνταγματικῆς Προστασίας» (Φωτεινὴ Γραμμή, τ. 2/2000, σελ. 199-203). Μάλιστα δὲ ὑποχρεοῦνται αἱ ὑπηρεσίαι εἰς περίπτωσιν ἀρνητικήν, τὸ μὲν νὰ θεμελιώνουν – δικαιολογοῦν τὴν ἄρνησίν των μὲ ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματα, τὸ δὲ νὰ γράφουν εἰς τοὺς κοινοὺς θνητοὺς εὐπρεπῆ ἔγγραφα…

 

24. Ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας ἔχομεν μεγίστην ἀνάγκην αὐτῆς τῆς συμπαραστάσεως, αὐτῆς τῆς εὐλογίας, ποὺ ἀποκλειστικῶς Τῆς ἀνήκει, τῆς εὐλογίας αὐτῆς, ὡς πρωτοβουλίας πραγματοποιήσεώς του, ἐκφραζομένης διὰ τῆς ἀναλήψεως ἐκ μέρους Σας αὐτῆς τῆς πνευματικῆς σκέπης τοῦ μοναδικοῦ αὐτοῦ ἔργου, κατόπιν τῆς ὁποίας καὶ οἱ ἁρμόδιοι κρατικοὶ ἰθύνοντες θὰ συμβάλλουν μὲ τὸ νὰ διαθέσουν οἰκοπεδικὴν ἔκτασιν (εἰς δεσπόζουσαν καὶ περίοπτον θέσιν π.χ. εἰς Ἀττικὸν Ἄλσος ἢ Ριζάρειον Ἄλσος ἢ Λυκαβητὸν ἢ Φιλοπάππου), τὴν ἄδειαν κ.λπ. καὶ νὰ συντελέσουν εἰς τὴν διευκόλυνσιν ἐπιτελέσεως τοῦ θαύματος αὐτοῦ τοῦ αἰῶνος μέχρι τὴν προσεγγίζουσαν 25ην Μαρτίου 2021, τὰ λοιπὰ δέ, τὰς θυσίας καὶ τοὺς κόπους, θὰ ἀναλάβῃ ἐξ ὁλοκλήρου τὸ Ἵδρυμά μας, ἀθορύβως καὶ ἀφανῶς, διότι ὁλόκληρον τὸ Ἔθνος θὰ εἰσφέρῃ τὸ ΤΑΜΑ εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Κύριον, πρὸς τὸν Ὁποῖον τὸ ὀφείλει!!!

 

25. Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν Σᾶς παρακαλοῦμεν νὰ ἀναλάβετε νὰ ἡγηθῆτε ἐπὶ τέλους πνευματικῶς καὶ νὰ συντελέσετε μὲ τὸ ὑψηλὸν κύρος Σας, μὲ τὴν εὐλογίαν τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας, πρὸς κάθε ἁρμόδιον παράγοντα, νὰ συμβάλῃ εἰς τὴν γραφειοκρατικὴν πρόοδον τῆς πραγματώσεως τοῦ ἀναμενομένου νὰ καταστῇ θαυμασίου καὶ ἐξαιρετικῶς ἐντυπωσιακοῦ αὐτοῦ ἔργου!!!

 

26. Τὰ λοιπά, θὰ τὰ ἀναλάβῃ τὸ πρὸς τοῦτο συσταθὲν Ἵδρυμά μας, πού, δι᾿ αὐτοῦ, εἴμεθα προετοιμασμένοι νὰ προχωρήσωμεν εἰς τὴν ὑλοποίησιν τοῦ ἱστορικοῦ καὶ ἐθνικοῦ αὐτοῦ στόχου μας…

 

27. Σᾶς παρακαλοῦμεν, νὰ εὐλογήσητε αὐτὴν τὴν προσφορὰν τῆς διακονίας μας καὶ νὰ προσφέρετε τὰς δυνατότητάς Σας καὶ τὰς ἐκ τοῦ ἀξιώματός Σας, πρὸς πάντα κρατικὸν ἁρμόδιον παράγοντα, προκειμένου νὰ μὴ χαθῇ περαιτέρω πολύτιμος χρόνος διὰ τὴν ἔναρξιν τοῦ ἔργου…

Εἴμεθα ἀνὰ πᾶσαν εἰς τὴν διάθεσίν Σας διὰ νὰ συζητήσωμεν σοβαρῶς καὶ νὰ συνεργασθῶμεν ἀπροσκόπτως διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ. Ἄς ἀρθῶμεν ὅλοι εἰς τὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ νὰ μὴ ἀφήνωμεν οὔτε μίαν ἡμέραν νὰ παρέρχεται ἀνεκμετάλλευτος.

28. Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦμεν θερμῶς ὅπως ἔχετε τὴν εὐγενῆ καλωσύνην καὶ μεριμνήσετε ὥστε μέχρι τὴν 12ην Φεβρουαρίου 2016, νὰ ἔχωμεν λάβει γραπτῶς εἰς χείρας μας τὰς ἀπόψεις σας. Διαφορετικῶς θὰ ἀποφασίσωμεν τὰς νέας δέουσας ἐνεργείας μας, τροποποιοῦντες τὴν στρατηγικήν μας διὰ τὸν ἴδιον στόχον.

Βέβαιοι ὄντες ὅτι θὰ τύχωμεν ἐπὶ τέλους τῆς δεούσης κατανοήσεως ἐκ μέρους Σας, ἐκ μέρους τῶν Ἁγίων Συνοδικῶν καὶ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, Σᾶς εὐχόμεθα ἐκ μέσης καρδίας Εὐλογημένα, πᾳνευφρόσυνα καὶ Εἰρηνικὰ Χρόνια Πολλά.

Ἐκζητοῦντες τὰς εὐχὰς τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, εὐχόμενοι εἰς Ὑμᾶς ὑγείαν καὶ πᾶν ἀγαθὸν παρὰ τοῦ Κυρίου κατὰ τὸν Νέον ἐνιαυτόν,

Σᾶς ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιὰν         μετὰ υἱικοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ὁ Πρόεδρος        Ἡ Γεν. ΓραμματεύςἸ. Ἀναγνωστόπουλος    Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου

Κοινοποίησις: Πρὸς τοὺς Ἁγίους Συνοδικούς.

   

σελίδα 3 απο 91

Developed by © mpistiries.com