Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

ΓΕΝ. ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ & ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ 23.10.17,17.00 ΔΗΜΑΡΧ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ


ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ

23.10.2017 ΩΡΑ 17.00  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

22.10.17

1.Πιστεύοντας πάντοτε ὅτι τὰ κάστρα πέφτουν, μὲ τὴν βοήθεια  τοῦ Θεοῦ, μόνον ἄν συνδιασθοῦν πυρὰ ἀπὸ θαλάσσης, ἀέρος καὶ ξηρᾶς καὶ ἄν συσπειρωθοῦν ὅλες οἱ ὑγιεῖς δυνάμεις ποὺ πιστεύουν στοὺς ἀνεκτίμητους πυλῶνες τῆς φυλῆς μας, ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία, ἀλώβητο  Οἰκογένεια καὶ ἀκεραία Πατρίδα, κοινοποιοῦμε τὴν πρόσκλησι τῶν φορέων «ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ»,  «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ», «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» & «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» ποὺ διοργάνωσαν φωνὴ διαμαρτυρίας ἐναντίον τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ τῶν ὀργάνων αὐτῶν.


ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.10.2017 ΩΡΑ 5 μ.μ.

ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

 

2. Ἄς ὄψονται ὁ Μακαριώτατος  καὶ ἄλλοι.

 

3. Πρέπει ὅλοι νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴν ἀλήθεια ὅτι ἡ καλυτέρα θεραπεία εἶναι ἡ πρόληψις.

Ὅλα αὐτὰ εἶναι, δυστυχῶς, κατόπιν ἑορτῆς, σκέτη ματαιοπονία γιὰ ψευδαισθήσεις.

 

4.Ἄς διαφωτισθῆ κατάλληλα ὁ Λαός τὴν ἡμέρα τῆς κάλπης νὰ μὴ ψηφίζῃ τοὺς ἀμοραλιστές, τοὺς ἀντίχριστους, τοὺς ἔχοντας λίαν εὔκαμπτον τὴν σπονδυλικὴ στὴλη τῆς ἠθικῆς, ἀλλὰ ἐπιλεκτικῶς ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἑλληνόψυχους καὶ εὐλαβεῖς ἀνθρώπους ποὺ εὶναι μέσα στὰ διάφορα κόμματα.

 

Καὶ ἄς ἀπαιτήσουν ἀλλαγὴ τρόπου ἐκλογῶν – κατάσταση ὅλων τῶν ὑποψηφίων εἰς τὴν κομματική των παράταξη καὶ νὰ ψηφίζουν ὑποψηφίους ποὺ δὲν εἶναι ἀντίχριστοι καὶ ἀνθέλληνες. Καὶ νὰ σχηματίζεται Κυβέρνησις ἀπὸ ἐκείνους τοὺς βουλευτὲς ὅλων τῶν παρατάξεων ποὺ ἔχουν ἀναλογικῶς τοὺς περισσοτέρους σταυροὺς ἀνὰ τὴν Ἐπικράτεια.

 

5. Ἄς σεβαστοῦμε ἐπί τέλους τὸν τίμιο σταυρὸ καὶ νὰ μὴ τὸν ἀτιμάζουν βάζοντάς τον σὲ ἀμοραλιστές, ἀντίχριστους καὶ ἀνθέλληνες ποὺ ψηφίζουν τοὺς ἀπάθρωπους, ἀντικοινωνικούς, ἀντίχριστους καὶ ἀνθεληνικοὺς νόμους.

 

6.Αὐτὸ τὸ πνεῦμα νὰ καλλιεργηθῇ ἀπὸ τώρα σὲ ὅλους τοὺς ἐνορίτες καὶ ὅλες τὶς γειτονιὲς τῆς Ἑλλάδος.

Διαφορετικά, ὅπως στρώνουμε θὰ κοιμόμαστε, ὅ,τι σπέρνουμε θὰ θερίζουμε.

Ἀδιαφορία σπέρνουμε, θὰ θερίζουμε ὄλεθρο καὶ συμφορά.

Ἄς προσγειωθοῦμε καὶ μὴ ἐφαρμόζουμε τὴν πολιτικὴ τῆς στρουθοκαμήλου.

Διαφορετικά, θὰ εἴμαστε ἀναπολόγητοι, ὅτι καταντήσουμε εἰς τὸ Ζήτω ποὺ καήκαμε !


7. Στῶμεν καλῶς καὶ μὴ ἐνισχύουμε περαιτέρω τοὺς διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, τοὺς σκοταδιστές, τὰ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321

 

 

ΕΛΛΑΔΑ-ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΙ 15.11.17 ΘΕΑΤΡΙΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΜΕ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΚΛΟΙΟ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΩΝ

15.11.2017

ΝΤΟΠΙΟΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ  ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΑΤΡΙΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΜΕ

Ἐκφράζουμε τὴν ἐκ μέσης καρδίας βαθύτατη θλίψη μας γιὰ τὰ θύματα τῶν τελευταίων πλημμυρῶν ἀλλὰ καὶ τὴν ὀργή μας γιὰ τοὺς ἀνεγκέφαλους, ἀνευθυνοϋπεύθυνους κυβερνῶντες, δοτοὺς τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

1. To περιοδικό μας « Φωτεινὴ Γραμμὴ » καὶ οἱ φορεῖς μας: « Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν », Σωματεῖο « Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους » καὶ ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος « Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος » ἐδῶ καὶ 10 χρόνια τάσσονται ὑπὲρ τῶν πτωχῶν καὶ ἀδυνάτων καὶ ὄχι οἱ ἔχοντες καὶ κατέχοντες νὰ θησαυρίζουν καὶ νὰ πολλαπλασιάζουν τὶς ἀνέσεις τους καὶ οἱ πτωχοὶ καὶ ἀνήμποροι, ἄλλοτε νὰ κολυμποῦν, στὶς νεροποντές, στὶς παγωνιὲς καὶ στὰ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα, νὰ πνίγωνται στὶς λάσπες, νὰ ὑποφέρουν ἀφαντάστως καὶ νὰ χάνουν καὶ τὶς ζωὲς τους λόγῳ ἐλλείψεως ὑποδομῶν καὶ τὸ καλοκαίρι νὰ κολυμποῦν στόν λίβα, στὸν ἱδρώτα, τὴν ἀποπνικτικὴ ἀτμόσφαιρα καὶ νὰ σιγοπεθαίνουν.

 

Παραδείγματος χάριν τὴν 13 Ὀκτωβρίου 2009, εἰς τὴν δυναμικὴ Ἰστοσελίδα μας, www.fotgrammi.gr  ἀναπτύξαμε τὸ ἄρθρο μας :

Εγγειοβελτιωτικά έργα-Δενδροφύτευσις-Μητροπολιτικόν Πάρκον

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

ΝΑΙ
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΝΑΙ
ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΝ
ΟΧΙ
«ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΡΚΟΝ»
ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΙΝ
ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-07-04/98-2010-11-22-12-39-37

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-07-04/98-2010-11-22-12-39-37?start=1

Καὶ παλαιότερα εἴχαμε γράψει νὰ ἐκποιηθοῦν :

α. Οἱ ἐκτάσεις τῶν παλαιῶν πολιτικῶν ἀεροδρομίων ( δυτικοῦ καὶ ἀνατολικοῦ ) .

β. Οἱ βάσεις τοῦ στρατιωτικοῦ ἀεροδρομίου.

γ. Ἡ ἀμερικανικὴ βάσις.

Ὅλα εἰς τὸ Ἑλληνικό.

2. Καὶ ἄλλα  παρόμοια ἔγγραφά μας, τὰ εἴχαμε ἀποστείλει, ὄχι μόνο στὸ Ὑπερνομάρχη, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους τους Δημάρχους (συμπεριλαμβανομένους καὶ τῆς Δυτικῆς Ἀττικῆς) καὶ σὲ ὅλους τοὺς Ὑπουργοὺς καὶ Πρωθυπουργούς.

Τὸ περίεργο ὅμως, δὲν εἶναι ὅτι ἐκώφευσαν  καὶ ἀδιαφόρησαν σκανδαλωδῶς οἱ ἐθνοκάπηλοι τῆς δεξιᾶς, ἀλλὰ ἐκώφευσαν καὶ οἱ δῆθεν σοσιαλίζοντες καὶ οἱ μαρξίζοντες, οἱ ὁποῖοι, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, δὲν πιστεύουν στὶς σοσιαλιστικὲς – κοινωνικὲς  ἰδέες, καὶ ἀρχὲς καὶ πράξεις, ἀλλὰ  τὸ  λ ὶ στὸ σοσιαλίστες πρέπει νὰ ἀντικατασταθῇ στὴν περίπτωσή τους μὲ  λ η , δηλαδὴ εἶναι σοσιαληστὲς τῶν κοινωνικῶν ὁμάδων.

3. Ἐὰν ἐπωλεῖτο τὸ μέγιστο μέρος αὐτῶν τῶν ἀεροδρομίων, θὰ εἰσέπραττε τὸ κράτος ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια  εὐρὼ γιὰ αὐτὰ τὰ πανέμορφα, ἄριστα καὶ ἀνεπανάληπτα « φιλέτα » ! ! !

Καὶ μὲ αὐτὰ τὰ δισεκατομμύρια οἱ ἰθύνοντες θὰ ἠδύναντο νὰ ἐξοφλήσουν τὰ θαλασσοδάνεια καὶ νὰ μὴ ἔχωμε ὑποδουλώσει καὶ τὰ τετρασσέγγονά μας! ! ! . . .

Θὰ περίσσευαν καὶ πολλὲς ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια, γιὰ νὰ γίνουν ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα, ὄχι μόνον στὶς τρισάθλιες δυτικὲς περιοχὲς τῆς Ἀττικῆς, ἀλλὰ καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα.

Εἶναι παγκοίνως γνωστὸν ὅτι πρὸ 10 ἐτῶν ἡ ἀξία τῆς γῆς ἦταν στὰ ὕψη καὶ στὴν κεντρικὴ καὶ ἀνεπτυγμένη περιοχὴ τῶν ἀεροδρομίων, μὲ τὶς ἄριστες βίλλες, τὰ ἐμπορικὰ κέντρα, ὅλες τὶς ὑποδομὲς καὶ συγκοινωνία Μετρὸ θὰ μποροῦσαν νὰ πουληθοῦν σχεδὸν  2.000.000 εὐρὼ τὸ στρέμμα.

4. Ἐὰν δὲν ἀπέβλεπαν οἱ ἰθύνοντες στὶς παχιὲς μίζες καὶ στὰ παχιὰ λαδώματα, θὰ ἐξοφλοῦσαν ὅλα τα θαλασσοδάνεια, ἂν δὲν τὰ δώριζαν στὶς Τράπεζες, στὶς λαίμαργες βδέλλες ποὺ κατ’ εὐφημισμὸ ὀνομάζονται Πιστωτικὰ Ἱδρύματα.

Ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ πρέπει νὰ παραλείψουμε νὰ ἀναφέρουμε ὅτι ἀπὸ τὰ 280.000.000.000 εὐρὼ θαλασσοδανείων , ἡ μερίδα τοῦ λέοντος, περίπου 240.000.000.000 εὐρὼ, διατέθησαν εἰς « ἀετονύχηδες » καὶ ἀνθρώπους τῆς διαπλοκῆς, τραπεζίτες, οἱ ὁποῖοι, πανεπιστήμονες ὄντες, τὰ ἐφυγάδευσαν, γιὰ νὰ ἐπανέρχωνται εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, ὡς ἐπενδυτικὰ κεφάλαια, μὲ τὴν σύμπραξη καὶ ξένων Τραπεζῶν ἢ «ἀετονύχηδων » ξένων ἐπενδυτῶν.

Ὁ θυμόσοφος Ἑλληνικὸς Λαὸς πιστεύει ὅτι συνήθως τὰ περισσότερα τῶν παρακρατουμένων μισθῶν τῶν ἐργαζομένων, τοὺς τὰ παίρνουν οἱ ἔμποροι καὶ προμηθευτὲς διαφόρων ἀγαθῶν καὶ ἂν οἱ ἔμποροι καὶ παραγωγοὶ    δὲ   διαθέτουν   δικά   τους   κεφάλαια,    τοὺς   τὰ

« ληστεύουν » τὰ Πιστωτικὰ Ἱδρύματα.

Ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις, ἔμποροι καὶ παραγωγοί, ἀδυνατοῦν νὰ ἀνταγωνισθοῦν τὸν ἀθέμιτο ἀνταγωνισμὸ ποὺ ἔχουν οἱ ξένοι παραγωγοὶ καὶ ἔμποροι καὶ μὲ τὶς ὑποθῆκες ποὺ λαμβάνουν οἱ Τράπεζες τῶν ἀκινήτων τῶν παραγωγῶν καὶ τῶν ἐμπόρων καὶ μὲ τὶς  ὑπερημέριες, τοὺς ἰδιοποιοῦνται οἱ Τράπεζες, ὄχι μόνο τα ἀκίνητά των ἀλλὰ τὰ σπίτια τους.

Ἔντιμοι ἐπιχειρηματίες, γιὰ νὰ ἐκπληρώσουν ὑποχρεώσεις τους (μισθούς, ἀποζημιώσεις, ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς κ.α., χρέη τους), ἀναγκάζονται νὰ πουλήσουν καὶ αὐτὲς τὶς κατοικίες τους καὶ νὰ μένουν μὲ ἐνοίκιο. Ἀδυνατοῦντες δὲ νὰ πληρώνουν καὶ τὸ ἐνοίκιό τους, μένουν στὸν δρόμο. Αὐτοὶ εἶναι ἐκ περιστάσεως ἄστεγοι καὶ πεινασμένοι καὶ ἡ ἀξιοπρέπειά τους δὲν τοὺς ἐπιτρέπει νὰ ἁπλώνουν τὸ χέρι. Διὰ τοῦτο , νὰ μὴ λυπούμεθα αὐτοὺς ποὺ ἔχουν συνηθίσει νὰ ἁπλώνουν τὸ χέρι καὶ νὰ λαμβάνουν, ἀλλὰ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν τὴν τόλμη καὶ πεθαίνουν « σὰν τὸ σκυλὶ στὸ ἀμπέλι » ! ! ! . . .

Ἔτσι θὰ ἔμεναν στὸ Κράτος πάρα πολλὰ δισεκατομμύρια γιὰ τὶς ὑποδομὲς σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ μὴ θρηνοῦνται χιλιάδες θύματα κάθε ἔτος, ἀπὸ τὰ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα, πλημμύρες, αὐτοκινητιστικὰ ἀτυχήματα, πυρκαγιές, λόγῳ ἐλλείψεως μέτρων προλήψεως τῶν πυρκαγιῶν στὰ πρῶτα λεπτὰ τῆς ὥρας. . .

« Ἑνὸς κακοῦ δοθέντος, μύρια κακὰ ἕπονται ».

5. Τὸ ἄκρως ἐξοργιστικὸ εἶναι ὅτι οἱ « καραγκιόζηδες » τῶν ΜΜΕ,  θεατρινικῷ τῷ τρόπῳ, χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, ὑπὲρ τῶν φτωχῶν καὶ τῶν ἀδυνάτων, ἐνῷ στὴν οὐσία κόπτονται γιὰ τὰ ἰσχυρὰ ἀφεντικά τους, τὰ ὁποῖα, ὡς παντοδύναμα ὄργανα αὐτῶν, ἀνεβάζουν καὶ κατεβάζουν Ὑπουργοὺς καὶ κυβερνήσεις καὶ γίνονται ἑξαπτέρυγα καὶ δεκανίκια  τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

6. Αὐτὲς οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις μέσω τῶν ΜΜΕ, ὄχι ἐνημερώσεως, ἀλλὰ παραπληροφορήσεως, μέσῳ τῶν  «χαζοκουτιῶν » κάνουν πλύση ἐγκεφάλου τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.

Μὲ τὰ ἀφθονότατα,  αἰσχρότατα θεάματα καὶ ἀκροάματα   ἐκμαυλίζουν καὶ ἐξαχρειώνουν τόσο πολύ, ὄχι μόνο τους νέους, ἀλλὰ καὶ τοὺς μεγάλους καὶ τοιουτοτρόπως δὲν ἔχουν δυνάμεις ἀντιστάσεως, ὁπότε ἐξαθλιώνεται ὑλικὰ καὶ σωματικὰ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ ἡ μεγίστη ἀβεβαιότης καὶ τὸ ἄγχος διὰ τὸ αὔριο τὸν ὁδηγεῖ στὶς αὐτοκτονίες ! ! !

Τὸ λυπηρὸ  εἶναι ὅτι καὶ ἡ πνευματικὴ ἡγεσία πασχίζει νὰ ἀναρριχηθῇ, ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας, ἀλλὰ διὰ τῆς τεθλασμένης, τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ τῆς φαυλοκρατίας, ὀμνύουσα καὶ αὐτὴ γῆ καὶ ὕδωρ εἰς τὸ αἰσχρότατον κατεστημένον καὶ  τὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὰ δράματα τοῦ Λαοῦ . . .

7. Τὸ ἀκόμη λυπηρότερον καὶ ἀπογοητευτικότερο εἶναι ὅτι καὶ τινὲς  τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας ὑποκύπτουν στὶς σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ δὲν ἔχουν θάρρος καὶ παρρησία νὰ ἐφαρμόζουν τὸ πνεῦμα Ἰωάννη Προδρόμου :

« Οὐκ ἔξεστι σοὶ βιώνειν, πρεσβεύειν, λατρεύειν, νομοθετεῖν καὶ ἐφαρμόζειν τρισάθλιους, ἀπάνθρωπους, ἀντιχριστιανικούς, ἀντικοινωνικοὺς καὶ ἀντεθνικοὺς νόμους ».

 

8. Ἡ τρίτη στὴν τάξη τῆς πολιτειακῆς, πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς χώρας, ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Ἄννα Ψαρούδα - Μπενάκη, προειδοποιοῦσε τὸν τότε Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια νὰ μὴ τολμήσῃ νὰ φέρῃ τὴν παραμικρὰ ἀντίρρηση, λέγοντάς του κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς ὁρκωμοσίας του ὡς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τὴν 12.3.2005 :

«...Ἀναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, τὴν Προεδρίαν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας διὰ μίαν πενταετίαν, ὅπου θὰ σημειωθοῦν σημαντικὰ γεγονότα καὶ ἐξελίξεις : Ἡ εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίησις θὰ προωθηθῇ μὲ τὴν ψήφισιν ἐνδεχομένως καὶ τῆς Συνταγματικῆς Συνθήκης, τὰ ἐθνικὰ σύνορα καὶ ἕν μέρος τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας θὰ περιορισθοῦν χάριν τῆς εἰρήνης, καὶ τῆς εὐημερίας καὶ τῆς ἀσφαλείας εἰς τὴν διηυρυμένην Εὐρώπην, τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη θὰ ὑποστοῦν μεταβολές, καθὼς θὰ ἠμποροῦν νὰ προστατεύωνται, ἀλλὰ ἴσως καὶ νὰ παραβιάζωνται ἀπὸ ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες πέραν τῶν γνωστῶν καὶ καθιερωμένων καὶ πάντως ἡ Δημοκρατία θὰ συναντήσῃ προκλήσεις καὶ θὰ δοκιμασθῇ ἀπὸ ἐνδεχόμενες νέες μορφές διακυβερνήσεως. Ἡ χώρα μας ἐξ ἄλλου θὰ ἔχῃ νὰ ἀντιμετωπίσῃ σοβαρὰ διλήμματα εἰς πολλοὺς τομεῖς...».

 

9. Ὅλα αὐτὰ ποὺ βιώνουμε ἐμεῖς σήμερα, μᾶς τὰ εἶχε προαναγγείλει ἡ κ. Μπενάκη καὶ  ἐμεῖς συνεχίσαμε νὰ «στρώνουμε» στραβὰ καὶ ἀνάποδα καὶ νὰ σπέρνουμε ἀδιαφορία καὶ τώρα ἔχουμε καὶ τὸ θράσος νὰ διαμαρτυρώμεθα γιὰ τὸν ὄλεθρο καὶ τὴν συμφορὰ ποὺ θερίζουμε.

 

10. Αὐτὰ τὰ 160.000 στρέμματα τῶν ἀεροδρομίων ἐπωλήθησαν γιὰ μόνο 730.000.000 εὐρὼ καὶ ὁ μέγιστος κομπιναδόρος ἀγοραστὴς φέρεται ὅτι θὰ ἀρχίσῃ νὰ πληρώνῃ μὲ δόσεις μετὰ ἀπὸ 20 χρόνια. Μάλιστα δέ, αὐτὸς φέρεται νὰ κατόρθωσε νὰ τοῦ κατασκευάσῃ ἡ Πολιτεία ὑπόγειες διαβάσεις καθ’΄ὅλον τὸ μῆκος τῆς παραλίας καὶ αὐτὲς οἱ ὑπόγειες διαβάσεις τῶν ποταμῶν τῶν ὀχημάτων φέρεται  νὰ κοστίσουν εἰς τὸν δύσμοιρο - βαρύτατα φορολογούμενο, πτωχὸ ἑλληνικὸ λαὸ ἀρκετὰ δισεκατομμύρια. Ἂν πραγματικὰ αὐτὸ εἶναι ἀλήθεια, τότε ὁ δύσμοιρος λαὸς θὰ δουλεύῃ - θὰ καταβάλλῃ βαρύτατους φόρους  καὶ γιὰ αὐτὸ τὸ ἔργο  γιὰ δεκαετίες ὁλόκληρες! ! !

 

11. Ἂν δὲν εἶχαν καταργήσει οἱ κακοῦργοι τὴν ΜΟΜΑ ὑπὲρ τῶν μεγαλοεκδοτῶν – μεγαλοεργολάβων δημοσίων ἔργων, ἡ ὁποία ἔφτιαχνε ἄριστα ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα καὶ δρόμους μὲ ἐλάχιστο κόστος καὶ τὰ ἔργα τῆς ΜΟΜΑ διατηροῦνται  γιὰ δεκαετίες ὁλόκληρες ἀνέπαφα (διότι ὁ στρατὸς τότε δὲν ἔκλεβε, τώρα δυστυχῶς ὅλοι ἐξαχρειώθησαν), δὲν θὰ συνέβαιναν αὐτὰ τὰ παρατράγουδα κάθε χρόνο.

«...πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν· οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός.» (Ρωμ.3, 12).

12. Α. Κατήργησαν τὴν ΜΟΜΑ οἱ ἀχρεῖοι γιὰ νὰ διευκολύνουν νὰ αἰσχροκερδοῦν οἱ μεγαλοεκδότες - μεγαλοεργολάβοι δημοσίων ἔργων μὲ τὰ τεράστια δημόσια  ἔργα, ποὺ κατασκευάζονται «ἅρπα κόλλα» καὶ γιὰ νὰ κόβουν κορδέλες  εἰς εὐτελῆ ἔργα  «Κυριακῆς χαρᾶς, Δευτέρας λύπης – Γ΄ κατηγορίας» οἱ ἰθύνοντες τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας καὶ νὰ κομπορρημονοῦν, μέχρι νὰ ἀρχίσουν  νὰ ξεφτᾶνε αὐτὰ τὰ εὐτελέστατα ἔργα ! ! !

 

Β. Αὐτοὺς τοὺς τρισάθλιους ποὺ κατήργησαν τὴν ΜΟΜΑ, γιὰ νὰ εἶναι εὐγνώμονες σὲ αὐτοὺς ποὺ τοὺς βοήθησαν νὰ ἀναρριχηθοῦν στὴν ἐξουσία, πρέπει ἡ Ἱστορία νὰ τοὺς ἀναγράψῃ ὡς εἰδεχθέστατους ἐγκληματίας.

 

Γ. Παλαιότερα, ὡς γνωστό, ὀργίαζε γιὰ τὶς περιβόητες μίζες καὶ λαδώματα, ὄχι μόνο ἡ Πολεοδομία, ἀλλὰ καὶ ἡ Ἀστυνομία ποὺ ἔναντι γενναίων « λαδωμάτων » καὶ μιζῶν,  ἔκαναν τὰ  στραβὰ μάτια γιὰ αὐθαίρετα καὶ οἰκοδομικὲς παραβάσεις ἐντὸς δημοσίων ἢ κοινοχρήστων περιουσιῶν, ἐντὸς ρευμάτων καὶ ἐντὸς  μὴ ἀρτίων καὶ οἰκοδομήσιμων οἰκοπέδων. Τότε ἀσυνείδητοι καὶ ἀλμπάνηδες ἐργολάβοι καὶ μηχανικοὶ ἐκμεταλλεύονταν τοὺς φουκαράδες βιοπαλεστές καὶ ἐφαρμόζοντας τὸ «ἐμεῖς οἱ βλάχοι ὅπως λάχει», ἔκτιζαν «ἅρπα κόλλα» καί «ὅποιον πάρει ὁ χάρος». Καὶ ὅλα αὐτὰ συμβάλλουν τὰ μέγιστα εἰς τὶς φυσικὲς καταστροφὲς ποὺ ἔχουν οἱ πτωχοί, ἀδύναμοι καὶ  ἰδοὺ τὰ ἀποτελέσματα.

 

Δ. Βλέποντας ἡ Διεθνὴς Διαφάνεια ὅλες αὐτὲς τὶς  τρισάθλιες ἀτασθαλίες, μᾶς ἔχει ὑποβιβάσει στὴν 69η θέση στὴν διεθνὴ κατάταξη τῆς διαφάνειας τὸ 2016,  ἐπὶ συνόλου 168 χωρῶν, ἐνῷ τὸ 2015 ἡ Ἑλλάδα εἶχε βελτιώσει τὴν θέση της ἀνεβαίνοντας στὴν 58η θέση. Τώρα  δηλαδὴ εἴμαστε πλησίον τῶν Μάου-Μάου καὶ Τὰμ-Τάμ. Ἄς ὄψονται καὶ αὐτοὶ ποὺ συμβάλουν νὰ στείλουν γρήγορα εἰς τὰς αἰωνίους μονὰς τούς  πλημμυροπαθεῖς, πυροπαθεῖς καὶ λοιπὰ θύματα ἀκραίων φυσικῶν φαινομένων.

 

13. Γιὰ νὰ μὴ κουράζουμε ἄλλο τοὺς ἀγαπητούς μας ἀναγνῶστες ἐπιτρέψτε μας νὰ ἐπαναλάβουμε στίχους τοῦ Σουρῆ:

 

Ποιὸς εἶδε κράτος λιγοστὸ

σ  ὅλη τὴ γῆ μοναδικό,

ἑκατὸ νὰ ἐξοδεύη

καὶ πενήντα νὰ μαζεύη;

Νὰ τρέφη ὅλους τους ἀργούς,

νάχη ἑπτὰ Πρωθυπουργούς,

ταμεῖο δίχως χρήματα

καὶ δόξης τόσα μνήματα;

 

Νάχη κλητῆρες γιὰ φρουρὰ

καὶ νὰ σὲ κλέβουν φανερά,

κι ἐνῶ αὐτοί σε κλέβουνε

τὸν κλέφτη νὰ γυρεύουνε ;

* * *

Κλέφτες φτωχοὶ καὶ ἄρχοντες μὲ ἅμαξες καὶ ἄτια,

κλέφτες χωρὶς μία πῆχυ γῆ καὶ κλέφτες μὲ παλάτια,

ὁ ἕνας κλέβει ὄρνιθες καὶ σκάφες γιὰ ψωμὶ

ὁ ἄλλος τὸ ἔθνος σύσσωμο γιὰ πλούτη καὶ τιμή.

* * *

Ὅλα σ  αὐτὴ τὴ γῆ μασκαρευτῆκαν

ὀνείρατα, ἐλπίδες καὶ σκοποί,

οἱ μοῦρες μας μουτσοῦνες ἐγινήκαν

δὲν ξέρομε τί λέγεται ντροπή.

* * *

Ὁ Ἕλληνας δυὸ δίκαια ἀσκεῖ πανελευθέρως,

συνέρχεσθαι τὲ καὶ οὐρεῖν εἰς ὅποιο θέλει μέρος.

* * *

Χαρὰ στοὺς χασομέρηδες! χαρὰ στοὺς ἀρλεκίνους!

σκλάβος ξανάσκυψε ὁ ρωμιὸς καὶ δασκαλοκρατιέται.

* * *

Γὶ  αὐτὸ τὸ κράτος, ποὺ τιμᾶ τὰ ξέστρωτα γαϊδούρια,

σικτὶρ στὰ χρόνια τὰ παλιά, σικτὶρ καὶ στὰ καινούργια!

* * *

Καὶ τῶν σοφῶν οἱ λόγοι θαρρῶ πὼς εἶναι ψώρα,

πιστὸς εἰς ὅ,τι λέγει κανένας δὲν ἐφάνη...

αὐτὸς ὁ πλάνος κόσμος καὶ πάντοτε καὶ τώρα,

δὲν κάνει ὅ,τι λέγει, δὲν λέγει ὅ,τι κάνει.

* * *

Σουλούπι, μπόϊ, μικρομεσαῖο,

ὕφος τοῦ γόη, ψευτομοιραῖο.

Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,

λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.

Σπαθὶ ἀντίληψη, μυαλὸ ξεφτέρι,

κάτι μισόμαθε κι ὅλα τα ξέρει.

Κι ἀπὸ προσπάππου κι ἀπὸ παπποὺ

συγχρόνως μποῦφος καὶ ἀλεποῦ.

* * *

Καὶ ψωμοτύρι καὶ γιὰ καφὲ

τὸ «δὲ βαρυέσαι» κι «ὢχ ἀδερφέ».

Ὡσὰν πολίτης, σκυφτὸς ραγιὰς

σὰν πιάσει πόστο : δερβεναγάς.

 

Θέλει ἀκόμα -κι αὐτὸ εἶναι ὡραῖο-

νὰ παριστάνει τὸν εὐρωπαῖο.

Στὰ δυὸ φορώντας τὰ πόδια ποὺ  χεῖ

στὸ  νὰ λουστρίνι, στ  ἄλλο τσαρούχι.

* * *

Δυστυχία σου Ἑλλάς, μὲ τὰ τέκνα ποῦ γεννᾶς.

Ὢ Ἑλλάς, ἡρώων χώρα, τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα; ; ;

 

14. Αὐτοὶ οἱ κουτοπόνηροι ἰθύνοντες ἐφαρμόζουν ὄχι μόνο το δόγμα τῆς δημοσιονομίας :

«Ἅπαξ ἐπιβληθέντες φόροι οὐδέποτε καταργοῦνται. Καὶ ἂν καταργηθοῦν, ἐπανέρχονται ὑπὸ ἀγριωτέρα μορφὴ πάλι»,

ἀλλὰ  ὡς πιστοὶ μαθητὲς καὶ μέλη τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ἐφαρμόζουν τὴν ἀκραία ὑπερφορολόγηση γιὰ νὰ μποροῦν νὰ συμπεριφέρωνται ὅπως οἱ ἰησουίτες ποὺ ἐφορμοῦσαν στοὺς Ὀρθόδοξους Ναούς, ἅρπαζαν 100 εἰκόνες καὶ βγαίνοντας ἔξω ἔδιδαν 10 - 20 εἰκόνες, τὶς περισσότερες ἄχρηστες καὶ καταστραμένες, ὑπὲρ τοῦ Ναοῦ.

 

15.Ἔτσι δημιουργοῦν καὶ πλεονάσματα, ὄχι ὅμως

γιὰ νὰ τὰ δίνουν σὲ αὐτοὺς ποὺ χρωστᾶν,

ἢ  γιὰ τὴν ἀγορὰ κατάλληλων ἐναερίων πυροσβεστικῶν μέσων γιὰ νὰ προλαμβάνωνται οἱ πυργκαγιὲς τὰ πρῶτα λεπτά της ὥρας καὶ νὰ γλυτώνουν οἱ Ἕλληνες τὰ ὄμορφα δάση τους, τοὺς πνεύμονες πρασίνου καὶ γενικὰ τὸν πολιτιμότατο φυσικὸ ἐθνικὸ πλοῦτο,

ἢ  νὰ κάνουν ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα καὶ νὰ μὴ μετατρέπωνται πόλεις καὶ χωριὰ σὲ νεκροταφεῖα ! ! ! . . .

ἢ γιὰ τὴν ὑγεία ποὺ πᾶν οἱ ἀσθενεῖς μὲ μία ἀρρώστια καὶ φεύγουν μὲ 100 ἢ γιὰ τὸ σπίτι τους ἢ γιὰ τὰς αἰωνίους μονάς (καὶ πρέπει νὰ ντρεπώμαστε γιὰ τὰ  περισσότερα Νοσοκομεῖα μας),

ἢ  γιὰ τὴ Παιδεία, τὴν ὁποία μετέτρεψαν σὲ α- παιδεία! ! !

Ντροπή μας ! ! !

ἀλλὰ γιὰ ἄγρα ψήφων.

16.Ἔτσι ἀναγκάζουν τὰ ἑλληνόπουλα – τὰ πιὸ φωτισμένα μυαλὰ μὲ τόλμην καὶ παῤῥησία νὰ ἐγκαταλείπουν τὴν πατρίδα τους, τά ἀγαπημένα τους πρόσωπα καὶ νὰ πέρνουν τὸν δρόμο τῆς ξενητειᾶς - νὰ φᾶν τὸ πικρὸ ψωμὶ τῆς ξενητειᾶς  γιὰ νὰ ἀναδειχθοῦν σὰν ἐπιστήμονες, ἐπιχειρηματίες καὶ νὰ δημιουργήσουν οἰκογένειες! ! !

17. Στὸ ἴδιο πνεῦμα μὲ τὸν Σουρῆ, ἀλλὰ στὴν εὐπρεπῆ καθαρεύουσα γλώσσα γράφει καὶ ὁ σπουδαιότατος λογοτέχνης μας, ὁ  «Ἅγιος των ἑλληνικῶν γραμμάτων», ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης.

18. Κλείνουμε μὲ μικρὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰ ἔργα του :

« Ἡ ἀργία ἐγέννησε τὴν πενίαν. Ἡ πενία ἔτεκεν τὴν πεῖναν. Ἡ πείνα παρήγαγε τὴν ὄρεξιν. Ἡ ὄρεξις ἐγέννησε τὴν αὐθαιρεσίαν. Ἡ αὐθαιρεσία ἐγέννησε τὴν ληστείαν. Ἡ ληστεία ἐγέννησε τὴν πολιτικήν. Ἰδοὺ ἡ αὐθεντικὴ καταγωγὴ τοῦ τέρατος τούτου! ! !

Ἡ πλουτοκρατία ἦτο, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ὁ μόνιμος ἄρχων τοῦ κόσμου, ὁ διαρκὴς Ἀντίχριστος. Αὕτη γεννᾶ τὴν ἀδικίαν, αὕτη τρέφει τὴν κακουργίαν, αὕτη φθείρη σώματα καὶ ψυχάς.

Τώρα ὅμως ἡ πράγματι ἐπικρατοῦσα θρησκεία εἶναι ὁ πλέον ἀκάθαρτος καὶ κτηνώδης ὑλισμός. Μόνον κατὰ πρόσχημα εἶναι ἡ χριστιανοσύνη » .

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ   τηλ. 210-3254321

 

6.7.15- Ψήφισμα Διορθοδόξου Συνδέσμου ο Απόστολος Παύλος στην Γενικὴ Συνέλευσι 22.6.2015

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

INTERORTHODOX ASSOCIATION «ST. PAUL THE APOSTLE»

Δι’ ἀλληλογραφίαν : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ

Τηλ. 0030 2103254321-2, fax 3236978,

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους καὶ Φωτεινή Γραμμή

Twitter: @PANEL_TAMA

ΑΦΜ 090208446 ΣΤ΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 22.6.2015

6.7.2015

 

(Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 64, σελ. 57-59)

 

Zητώντας συγνώμην γιὰ τὴν παράλειψι κοινοποιήσεως τοῦ Ψηφίσματος τῆς Γεν. Συνελεύσεως τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου ,,Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ,, τῆς 22.6.2015 (λόγῳ τῆς δείνης τῶν τελευταίων γεγονότων), τὸ ἀναρτοῦμε κατωτέρω, πρὸς ἐνημέρωσιν τῶν παλαιῶν καὶ νέων φἰλων.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 22.6.2015

-         Ὁ Ἀγώνας συνεχίζεται

-         Ζητοῦμε συμπαραστάτες βοηθούς – χορηγούς – συνδημιουργούς - ἐθελοντές.

-         Ἀγωνιζόμαστε νυχθημερόν. Κανένας Ἀγώνας δὲν χάνεται.

-         Ἡ Πολιτεία ἀγνοεῖ πολλά καὶ δὲν θεσμοθετεῖ τὰ δέοντα βάσει ἀναγκῶν. Δὲν εἶναι ἠθικὸν νὰ εἰσπράτῃ ἡ Πολιτεία Φ Π.Α. ἀπὸ τὰ προσφερόμενα εἴδη τοῦ «ὅλοι μαζί μποροῦμε».

-         Πῶς νὰ ἐπιστρέφῃ τὰ εἰσπραχθέντα στὴν κοινωνία ; Μὲ πολλοὺς τρόπους, ὡς π.χ. :

1. Μὲ ἄτοκα μικρὰ δάνεια σὲ νέες μικρὲς ἐπιχειρήσεις ἀγροτουρισμοῦ διαδρομῶν Ε4 – διαδρομῶν κρασιῶν – διαδρομῶν τυριῶν – καθὼς καὶ σὲ μικρὲς ἐπιχειρήσεις Ἑλλήνων, ποὺ διαδίδουν / προσφέρουν Ἑλληνικὲς γεύσεις καὶ Ἑλληνικὴ Φιλοξενία σὲ πόλεις τοῦ κόσμου προωθώντας τὴν Ἑλλάδα, τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν γλῶσσα της.

2. Μὲ δωρεὰν Σχολὲς Μαγείρων – Οἰνοχόων – Ζαχαροπλαστῶν - Ἀμπελουργῶν – Οἰνοποιῶν - Ἐλαιοκαλλιεργητῶν - Ἀνθοκόμων σὲ κάθε περιφέρεια τῆς χώρας.

3.  Μὲ δωρεὰν προγράμματα ἐπαγγελματικῆς κατάρτισης ὅσων δημιουργοῦν κοινωνικὲς συνεταιριστικὲς ἐπιχειρήσεις.

4. Ζητοῦμε ἀπὸ τὴν Κυβέρνησι νὰ θεσμοθετήσῃ στρατηγικὴ προστασίας τροφίμων, ὥστε καθένας, ποὺ ἔχει τρόφιμα, ποὺ λήγουν σὲ 30 ἡμέρες, ὀφείλει νὰ τὰ ἀποστείλῃ βάσει εἰδικοῦ σχεδίου εἰς κέντρο διανομῆς καὶ ἀνταλλαγῆς τροφίμων, τὸ ὁποῖο ἐφοδιάζει ἐπιπρόσθετα καὶ ὄχι ἀποκλειστικὰ κάθε φορέα κοινωνικό-ἐκκλησιαστικό-ἰδιωτικό, ποὺ προσφέρει δωρεὰν φαγητό, ἔστω καὶ γιὰ συγκεκριμένη χρονικὴ περίοδο μόνο, μὲ ἐλάχιστο τὸ δίμηνο.

Οἱ Νέοι Δήμαρχοι Μαδρίτης – Βαρκελώνης ξεκινοῦν μαθητικὰ συσσίτια καὶ τὸ καλοκαίρι.

5. Τὴν θέσι τοῦ ἑνὸς κέντρου διανομῆς καὶ ἀνταλλαγῆς τροφίμων μποροῦν νὰ πάρουν καὶ ἄλλα διαπιστευμένα κέντρα κοινωνικῶν φιλανθρωπικῶν ἢ ἄλλων φορέων ἀκόμα καὶ ἐπιχειρήσεων, ποὺ ἡ φύσι τοῦ ἔργου τους ἐξυπηρετεῖ ἢ ἡ ἑταιρικὴ ἠθική τους ἐπιθυμεῖ, βάσει σχεδίου.

Ἂς μὴ τὸ ξεχνᾶ ἡ Ἑλληνικὴ Βουλὴ καὶ ὁ ΟΑΕΔ.

Ἡ Γαλλία ἑτοιμάζει ἀνάλογη Νομοθεσία. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ προτείνει στὰ Κράτη – μέλη ἐθνικὲς στρατηγικές, γιὰ νὰ μὴ σπαταλῶνται, γιὰ νὰ μὴ καταστρέφωνται τρόφιμα.

6. Ὁ Ὀργανισμὸς Τροφίμων καὶ Γεωργίας ἀνακοινώνει πὼς 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων φθάνουν στὰ σκουπίδια. Γιατί; Ἡ ἀξία τους σύμφωνα μὲ τὸν ΟΗΕ ἀνέρχεται σὲ 570 δὶς δολλάρια ἐτησίως. Ἡ πεῖνα στὸν κόσμο θὰ ἐξαλειφθῇ μόνο ὅταν δὲν θὰ πετᾶμε τίποτα, ἀλλὰ θὰ ἀξιοποιοῦμε ὅλα τὰ ἀγαθά.

7. Ἕνα παγκόσμιο σχέδιο, γιὰ νὰ ἔχουν ὅλοι τρόφιμα καὶ καθαρὸ νερὸ εἶναι πρώτης προτεραιότητας μὲ εὐθύνη τοῦ ΟΗΕ καὶ τοῦ Ὀργανισμοῦ Τροφίμων καὶ Γεωργίας τοῦ ΟΗΕ (FAO) – (Food and Agriculture Organisation).

8. Ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος δικαιώνεται μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια. Τρόφιμα ὑπάρχουν. Πολιτικὲς γιὰ κατάλληλα φαγητὰ πρὸς ὅλους λείπουν.

Δικαιώνεται ξανὰ καὶ ξανὰ ὁ Μέγας Οἰκονομολόγος Καθηγητὴς Θ. Βέμπλεν, ποὺ εἶπε: «Ἡ πεῖνα δὲν εἶναι μόνο πρόβλημα παραγωγῆς, ἀλλὰ κυρίως μεταφορῶν καὶ διανομῆς στοὺς τόπους ἀναγκῶν».

9. Προχωρεῖστε σὲ χιονομαστεύσεις καὶ προώθησι νεροῦ χιόνων καὶ πηγῶν μὲ ἀγωγούς, ὅπου λείπει. Τὸ σχῆμα τοῦ πλανήτη καὶ οἱ ὑψομετρικὲς διαφορὲς τὸ πηγαίνουν μὲ φυσικὴ ροή.

10. Παιδιὰ - ἄνθρωποι καὶ γαλακτοφόρα ζῶα πεθαίνουν καθημερινά, λόγῳ ἐλλείψεως καθαροῦ νεροῦ.

11. Ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως πρέπει νὰ προωθηθοῦν ἐξαγωγὲς καὶ ἀνταλλαγὲς τροφίμων μὲ δαπάνες μεταφορᾶς ΟΗΕ.

12. Λυπούμαστε ἀφαντάστως γιὰ τὶς παρελάσεις τῶν ἀσθενῶν ὁμοφυλοφίλων  μετὰ τῶν Ἁρμοδίων Ἀρχόντων. Συμμετέχουμε στὶς ἀγρυπνίες ἀλλὰ «οἱ καιροί οὐ μενετοί».

Πρέπει, πάσῃ δυνάμει νὰ σταματήσουμε τὴν ψήφισι τοῦ ἀναίσχυντου σοδομήτικου Νομοσχεδίου γιὰ τὸ ,,σύμφωνο συμβίωσης,, καὶ στὰ ὁμοφυλόφιλα  ζυεγάρια.

13. Εἶναι Ὑπερεπεῖγον:

ΟΑΕΔ– Μητροπόλεις - Ἐνορίες – Δῆμοι – Φορεῖς - Ἐθελοντές μὲ ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς ἀπὸ ΟΑΕΔ νὰ συνδημιουργοῦν γεύματα ἀπὸ ἀγαθὰ ὅσων τὰ προσφέρουν, ὅσων τὰ δημιουργοῦν καὶ ὅσων ἔχουν ἀνάγκη βοηθείας. Κοινὴ τράπεζα, ἀδελφοί μου, ὅπου καὶ ὅταν εἶναι δυνατόν, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε Μοναστήρι καὶ κάθε Ἐνορία.

Τὸ φαγητὸ τῶν πέντε χορταίνει καὶ ἑπτὰ ἢ ὀκτώ σὺν Θεῷ… καὶ ἐξ αὐτῶν «πεντάκις χιλίους ἄνδρας χορτάσας» εἶπεν καὶ ἔδειξεν ὁ Ἰησούς.

Ὁ δὲ Ἕλλην Ἱπποκράτης εἶπεν:  «τὸ φάρμακό μας, ἡ τροφή μας».

Ξεκινᾶμε πάλι.

Θέτουμε προτεραιότητα  τὴν συνδημιουργία καὶ συνυποστήριξι ἐθελοντῶν – χορηγῶν γιὰ ἀναστύλωσι - ἀναβίωσι ἐπαναλειτουργία ἱστορικῶν καὶ παλαίφατων Ὀρθοδόξων Μονῶν, ποὺ εἶναι κιβωτοὶ φωτός Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ.

14. Ἂς διαφυλλάξουμε ἀδελφοί μας ἀλώβητον τὴν Ὀρθοδοξίαν μας, τὴν ἁγνὴν οἰκογένειαν, τὸ Εὐαγγέλιον καὶ τὸν Ἑλληνοχριστιανικὸν Πολιτισμόν.

Πρὸς τοῦτο ἂς προσευχόμαστε μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς μας  εἰς τὸν Μέγα Δημιουργὸν τὴν Ἁγίαν Τριάδα τῶν Ὀρθοδόξων  Χριστιανῶν.

 

Παρ’ ὅλον ότι ὁ ὰγῶνας εἶναι σκληρὸς καὶ ἐπίπονος, πρέπει ὅλοι μας νὰ ἐνημερώνουμε συνεχῶς ἁρμοδίους Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας καὶ φορεῖς, ζώντας χριστιανικῶς καὶ ὀρθοδόξως.

Νὰ ἀγαπᾶμε τὸν Χριστό, τὴν Ἑλλάδα, τοὺς Ἕλληνες καὶ τοὺς Φιλέλληνες, γιατὶ ὅλοι μαζὶ μεγαλουργοῦμε.

   

1.11.16-Η Φωτεινή Γραμμή ανα την Υφήλιο. Μαθήματα στην Εταιρεία Φίλων του Λαού

 

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ

«Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις,

σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί»

(Ρωμ. 1, 14)


...........................


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

 

1.11.2016

1. Στὴν προσπάθειά μας νὰ διαφωτίσουμε τὶς πολλὲς δεκάδες ἑκατομμύρια Ἕλληνες πρώτης, δευτέρας, τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς σχεδὸν ἀνὰ ἤπειρο, οἱ ὁποῖοι εἶναι ὡς πρόβατα ἀπολωλότα, ἐγκαταλελειμμένα ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν πολιτεία καὶ τοὺς ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τὴν πνευματικὴ ἡγεσία, μάλιστα δὲ καὶ ἀπὸ τὴν θρησκευτική ἡγεσία, συναντᾶμε ὄχι μόνο Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται «μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια» νὰ κρατήσουν τὶς ἀνεκτίμητες πνευματικὲς καὶ ἠθικὲς ἀξίες τῆς φυλῆς μας, ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία, ἀδιάφθορον Οἰκογένειαν, ἀκεραία καὶ ἐλευθέρα Πατρίδα καὶ ἀθάνατη Ἑλληνικὴ Γλῶσσα. Οἱ ἠθικοὶ πυλῶνες καὶ ἀξίες τῆς φυλῆς μας διετήρησαν ἀνὰ τὶς χιλιετίες τὸ ὅμαιμο, τὸ ὁμόγλωσσο, τὸ ὁμότροπο καὶ τὸ ὁμόθρησκο καὶ δὲν κατώρθωσαν νὰ μᾶς κάνουν «κιμά» καὶ νὰ ἐξαφανίσουν τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος.


2. Ἐπίσης συναντᾶμε πολλοὺς Φιλέλληνες, ὅπως τὸν κ. Sam Chekwas, ὁ ὁποῖος τὴν 10.5.2014 στὸν σύντομο χαιρετισμό του ἀπηύθυνε ἔκκλησι πρὸς πολλὲς ἑκατοντάδες προσκυνητὲς στὸν Ἅγιο Παῦλο Ἀροανίας Καλαβρύτων: «κρατήσατε τὴν Ἑλλάδα, τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Γλώσσα ἀναλοίωτα».


Ἐπίσης ἐσχάτως στὴν ἱστοσελίδα του ἀνήρτησε :


Ο Sam Chekwas πρόσθεσε 4 νέες φωτογραφίες — μαζί με Manolis Christodoulakis.

16 Ιουνίου ·

Για μένα η Ελλάδα παραμένει το φώς, το κέντρο της ανθρώπινης ψυχής. Επισκεφτείτε το υιοθετημένο μου χωριό, το Σωποτό στη Αροανια, να απολαύσετε τη ομορφη φύση και τις ιστορικές εκκλησίες του χωρίου. Και οταν ειστε εκει ελπίζω ότι θα απολαύσετε τον καλύτερο καφέ με τον ιδιοκτήτη.

https://www.facebook.com/sam.chekwas.1


3. Τὸ ἴδιο ἐπανέλαβε καὶ ὁ ὁμόδοξος καὶ ὅμαιμος Πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς κ. Δημήτριος Ἐλ Χούρυ τὴν 14.5.2016 στὴν Ἀροανία Καλαβρύτων.

Ἴδετε σύντομο χαιρετισμό του http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/1079---------------14516


4. Πρὸ ἡμερῶν ἐλάβαμε ἀπὸ τὸν Ἰνδονήσιο Ὀρθόδοξο ἱερέα π. Χρυσόστομο τὸ ἑξῆς λίαν συγκινητικὸ καὶ ἐνθαρρυντικὸ κείμενο:

«Χαίρετε έν Κυρίω,

Έλαβα το περιοδικό Σας, και σας ευχαριστώ πολύ δια την αγάπη Σας διότι από το περιοδικό αυτό μαθαίνω τα πράγματα τι έγιναν στην Ελλάδα. Ο  Θεός να ευλογήσει τα ευχάριστα σας έργα.

Pater Chrysostmos Manalu, Indonesia.»


5. Μακάρι νὰ εἴχαμε συμπαραστάτες καὶ πολλοὺς ἰδεολόγους ἐθελοντές νὰ «ὀργώνουμε» τὴν ὑφήλιο μὲ τὰ ὑπερσύγχρονα μέσα μας ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή, Twitter: @PANEL_TAMA, καὶ νὰ τοὺς διαφωτίζουμε καταλλήλως, γιὰ νὰ δημιουργοῦμε συνεχῶς Φιλέλληνες καὶ νὰ ἀφυπνίζουμε καὶ τοὺς Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς.


6. Ἡ ἀκραιφνὴς Ὀρθοδοξία καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Γλώσσα καὶ ἐν γένει ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς ἀποτελοῦν ἀνεκμετάλλευτες δυνάμεις, τὶς ὁποῖες ἐπιβάλλεται νὰ ἀξιοποιήσουμε, ἐὰν θέλουμε ὄχι μόνο νὰ μὴ καταποντιστοῦμε στὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου, ποὺ μᾶς ὁδήγηγαν ἀνάξιοι καὶ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες, πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ἀλλὰ νὰ ὀρθοποδήσουμε καὶ μεγαλουργήσουμε καὶ πάλι.


7. Ἐπαναλαμβάνουμε, ἐὰν πραγματοποιήσουμε τὸ μεγαλεπήβολο καὶ κολοσσιαῖο μνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λαττρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, θὰ δυνηθῇ νὰ ἀναπτερωθῇ καὶ νὰ ἀναζωογονηθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων, νὰ συνειδητοποιήσωμε ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκη νὰ ἐπανέλθωμε εἰς τὰς ρίζες μας, ὁπότε κατὰ τὸ μέγα ἔλεος τοῦ Θεοῦ θὰ ρυσθῶμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου καὶ τότε θὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ ἀειμνήστου ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη:

«Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».


8. Τότε θὰ ἔχουμε θάρρος καὶ παρρησία νὰ ἀναφωνοῦμε, ὅπως ὁ ἐθνικὸς ἡμῶν ποιητής :

Φιλέλληνες σώσατε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες».


9. Διαφορετικὰ θὰ ἐπαναλαμβάνεται ὁ τελευταῖος στίχος τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Σουρῆ:

«Ὤ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα, τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα ! ».


10. Τέτοιοι Φιλέλληνες θὰ ἔπρεπε νὰ βραβεύωνται ἀπὸ τὸ ἐπίσημο κράτος καὶ τὴν ἐπίσημη Ἐκκλησία, ἐὰν δὲν ἐφηρμόζετο ἡ βιβλικὴ ρῆσι: «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων ἡμεῖς ἄδομεν».


11. Παρακαλοῦμεν, διαδώδατε τὶς ἐν λόγῳ ἰδέες παντοῦ, ἐπαναλαμβάνοντες τὸ τοῦ ποιητοῦ μας Κωστῆ Παλαμᾶ :

«Αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα, μεθύστε με τ' αθάνατο κρασί του Εικοσιένα.»


12. Ἐπ᾿ εὐκαιρία ταύτῃ ἐνημερώνουμε τοὺς φίλους ἐπισκέπτες μας νὰ ἐνδιαφερθοῦν γιὰ τὶς δωρεὰν ὁμιλίες τοῦ Ὁμότ. Καθηγητοῦ Λαυρέντιου Γ. Δελλασούδα, ὡς τὸ κατωτέρω πρόγραμμα. Σημειωτέρον ὅτι οἱ δηλώσεις παρατείνονται μέχρι 4.11.2016.


ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

 

23.12.16-Τάμα του Έθνους. Αδιάσειστα πλέον στοιχεία στο τεύχος 69 της Φωτεινής Γραμμής αποστομώνουν

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΤΑ ΑΔΙΑΣΕΙΣΤΑ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 69 ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

(ΣΕΛΙΔΕΣ 57-98)

ΑΠΟΣΤΟΜΩΝΟΥΝ


ὅλους τοὺς ἀνιστόρητους «ἱστορικούς»  ἢ τοὺς ἀστοιχείωτους ἢ τοὺς ἰδιοτελεῖς διαστρεβλωτὲς τῆς ἀληθείας, ὅλα τὰ «φασιστοειδῆ» ὑποκείμενα δεξιᾶς καὶ ἀριστερᾶς, ποὺ μᾶς ἀντιμετώπιζαν μέχρι τώρα ὡς δῆθεν κατάλοιπα τῆς χούντας ἢ ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, τοῦ ἀνεπανάληπτου Ἐθνάρχη – Κυβερνήτη Ἰωάννου Καποδίστρια πραγματοποιήθηκε δῆθεν μὲ τὴν οἰκοδόμησι τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν στὸ ὄνομα Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἢ στὸ Μήλεσι ἀπὸ τὸν Ἅγιο Πορφύριο ἢ στὴν Αἴγινα ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου…


23.12.2016

1. Πρὸς τοῦτο κάνουμε ἔρευνες στὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους καὶ ἄλλες λίαν ἀξιόπιστες πηγές, καὶ ὅλα τὰ ἀδιάσειστα αὐτὰ στοιχεῖα βροντοφωνοῦν πρὸς ὅλους τοὺς ἀνωτέρω τρισάθλιους ὅτι :


ὄχι μόνο ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, ὁ ὁποῖος πρότεινε καὶ ὑπέγραψε τὸ Η΄ Ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως τῆς 31.7.1829,

ὄχι μόνο ὁ Ὄθων, ὅπου ἐπὶ βασιλείας του ἐκδόθησαν τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα 1834 (ΦΕΚ 5/29-1-1834) & 1838 (ΦΕΚ 12/11-4-1838)

καὶ δεσμεύθηκαν τὸ 1841 καὶ μετέπειτα οἱ περιοχές :

α) γύρω ἀπὸ τὴν Ὁμόνοια

β) γύρω ἀπὸ τὴν Πλατεία Θεάτρου

γ) ἀπὸ Ἀμερικῆς μέχρι Σίνα καὶ ἀπὸ Πανεπιστημίου μέχρι Ἀκαδημίας,


ἀλλὰ καὶ πολλὲς ἄλλες προσπάθειες ἔγιναν, ὡς π.χ. :

α) οἱ προσπάθειες κατὰ τὴν περίοδο Γεωργίου Α΄ μὲ Θρασύβουλο Ζαΐμη καὶ Τσίλερ.

β) οἱ προσπάθειες κατὰ τὴν περίοδον Δημητρίου Βικέλα στὸν Λυκαβηττὸ περίπου τὸ 1900.

γ) οἱ προσπάθειες κατὰ τὴν περίοδο Σπυρίδωνος Λάμπρου στὸ Ζάππειο.

δ) οἱ προσπάθειες κατὰ τὴν περίοδο Ἐλευθερίου Βενιζέλου καὶ Θεμιστοκλῆ Σοφούλη στὸ Λόφο Ἀρδητοῦ – Καλλιμάρμαρο (1918).

ε) οἱ προσπάθειες τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς Μεγάλου Μνημείου μὲ πρόεδρο τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο καὶ Γραμματέα τὸν  Ι. Δαμβέργη (1928) καὶ ἐπὶ Προέδρου Δημοκρατίας Ἀλεξάνδρου Ζαΐμη στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως μαζὶ μὲ Ναό (30.3.1930).

2. Μᾶς εἶναι ἄκρως ἀδιανόητο οἱ ἀνωτέρω ἀντίχριστοι νὰ τολμήσουν νὰ χαρακτηρίσουν καὶ τοὺς Πρωθυπουργοὺς Θρασύβουλο Ζαΐμη, Δημήτριο Βικέλα, Σπυρίδωνα Λάμπρου, Θεμιστοκλὴ Σοφούλη, Ἐλευθέριο Βενιζέλο, τοὺς βασιλεῖς Ὄθωνα, Γεώργιο τὸν Α΄ καὶ Προέδρους τῆς Δημοκρατίας Ἀλέξανδρο Ζαΐμη κ.λπ. ὡς δῆθεν κατάλοιπα τῆς χούντας.


3. Διότι ὅλοι αὐτοὶ οἱ διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας θὰ πρέπῃ νὰ δηλωθοῦν ὡς «πειραματόζωα γιὰ τὸ φεγγάρι».


4. Οἱ ἔρευνες συνεχίζονται καὶ σὲ ἑπόμενα τεύχη τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς ἢ ἄρθρα μας στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή, Twitter: @PANEL_TAMA θὰ βλέπετε τὰ νεώτερα.


5. Εὐχηθεῖτε καὶ προσευχηθεῖτε, ἀγαπητοί μας φίλοι, ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τοὺς ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας. νὰ παύσουν νὰ μᾶς ὑποτιμοῦν, περιφρονοῦν, κωλυσιεργοῦν καὶ «σαμποτάρουν».


6. Παρ᾿ ὅλον τὸ πεπερασμένο τῆς ἡλικίας μας καὶ τὴν λίαν ἐπισφαλῆ ὑγεία μας καὶ παρ᾿ ὅλον ὅτι ἐργαζόμαστε ἀπὸ 5ης πρωινῆς μέχρι τὶς πρῶτες μεταμεσονύκτιες ὧρες, ἐν τούτοις δὲν προλάβαμε νὰ στείλουμε τὴν Φωτεινὴ Γραμμὴ νωρίτερα. Διαπιστώνοντες ὅτι καὶ τὰ ΕΛ.ΤΑ. σκοπίμως καὶ ἰδιοτελῶς τὰ ὁδηγοῦν γιὰ ξεπούλημα ὅσο - ὅσο καὶ ὅτι τὰ περιοδικά μας ἀκόμη δὲν ἔφθασαν στοὺς παραλῆπτες μας, σπεύδουμε νὰ ἀναρτήσουμε στὴν ἱστοσελίδα μας τὸ ὅλο περιοδικό μας.

http://www.fotgrammi.gr/index.php/vivliothiki/1169-2016-12-23-08-08-38


7. Ἐπειδὴ γιὰ τὴν ἔκδοσι καὶ ἀποστολὴ τῶν 60.000 τεμαχίων τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς ὑφιστάμεθα μία τρομακτικὴ οἰκονομικὴ αἱμορραγία (εἴμαστε τὸ μόνο περιοδικό τῆς ὑφηλίου, ποὺ ἐκδίδεται σὲ πολλὲς δεκάδες χιλιάδες ἀντίτυπα καὶ ἀποστέλλεται δωρεὰν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο), ἀδυνατοῦμε νὰ ἐκδίδουμε τὸ περιοδικό μας συχνότερα καὶ μὲ περισσότερες σελίδες.


8. Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι ἀγωνιζόμαστε νὰ διαφωτίζουμε καὶ τὰ 120.000.000 Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς πρώτης, δευτέρας, τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς, διότι ὄντως αὐτοὶ οὐσιαστικὰ εἶναι ἐγκαταλελειμμένοι ὄχι μόνο ἀπὸ τὸ κράτος, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν πνευματικὴ ἡγεσία, καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν θρησκευτικὴ ἡγεσία, πλὴν ἐνίων.


9. Μάλιστα ἐσχάτως τὰ ΕΛ.ΤΑ. γιὰ ἀποστολὲς ἄνω τῶν 200γρ. πολλαπλασίασαν τὸ κόμιστρο.

Γιὰ τὸ κάθε τεῦχος πρέπει νὰ πληρώνουμε 4,90€, γιὰ νὰ μὴ ὑπάρχει οὐσιαστικὰ ἐλευθέρα κυκλοφορία τῶν ἰδεῶν καὶ νὰ μὴ μένουν οἱ ἄνθρωποι στὸ σκοτάδι.


10. Κατὰ συνέπεια ἤδη ἡ Πανηγυρικὴ Ἔκδοσι τεῦχος 69 σχεδὸν ἐξαντλήθηκε καὶ ἔχουμε μόνο ἐλάχιστα ἀντίτυπα, τὰ ὁποῖα τὰ φυλᾶμε, μήπως διδάσκαλοι καὶ καθηγητὲς μᾶς τὰ ζητήσουν, γιὰ νὰ τὰ ἔχουν ὡς ἐξωσχολικὰ βιβλία γιὰ τοὺς μαθητές τους. Εἴτε νὰ παίρνουν θέματα καὶ ἰδέες καὶ νὰ διδάσκουν, εἴτε νὰ τὸ ἔχουν γιὰ τὴν δανειστικὴ βιβλιοθήκη τοῦ σχολείου τους καὶ νὰ τὸ δανείζουν στοὺς μαθητές.


11. Γιὰ αὐτὸ τὸν λόγο κάνουμε ἔκκλησι καὶ σὲ ὅλες τὶς φίλες ἱστοσελίδες καὶ φιλικὰ ΜΜΕ νὰ ἀναρτήσουν καὶ τὸ ἐν λόγῳ ἄρθρο μας στὶς σοβαρὲς καὶ ἔγκυρες ἱστοσελίδες τους, γιὰ νὰ διαφωτίζωνται ὅλοι οἱ ἀγαθοπροαίρεται, ἰδιαιτέρως δὲ οἱ νέοι, γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ τοὺς εἴμαστε λίαν εὐγνώμονες.


12. Ἂς φιλοτιμηθοῦν ἐπὶ τέλους οἱ γονεῖς, παπποῦδες, γιαγιάδες, ἀνάδοχοι, νὰ συνιστοῦν στὰ παιδιά τους νὰ βλέπουν σοβαρὲς ἱστοσελίδες, γιὰ νὰ μὴ εἶναι στὴν ζωὴ «καρπαζοεισπράκτορες» ἢ βορὰ τοῦ ὑποκόσμου.


13. Εὐχόμεθα σὲ ὅλους τοὺς ἀδελφούς, μέλη, συνεργάτες, φίλους καὶ θαυμαστὲς τῶν φορέων μας :

Σωματείου «ο Φίλοι το Τάματος το θνους»,

δρύματος Προασπίσεως θικν κα Πνευματικν ξιν,

Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ πόστολος Παλος», εὐλογημένα, χαρούμενα καὶ εἰρηνικὰ Χριστούγεννα, ὑγεία καὶ κάθε ἀγαθὸ γιὰ τὶς Ἅγιες ἡμέρες τοῦ Δωδεκαημέρου.


ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

   

σελίδα 3 απο 93

Developed by © mpistiries.com