Περιοδικό «Φωτεινή Γραμμή»

Εισαγωγή
Εκδόσεις Περιοδικού «Φωτεινή Γραμμή»

Ζητῶμεν κατεπειγόντως ἐθελοντὰς διὰ συμπαράστασιν εἰς τὴν πραγματοποίησιν ὅλων τῶν σκοπῶν καὶ προοπτικῶν μας καὶ διὰ νὰ λαμβάνουν καὶ νὰ διαδίδουν τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή» παντοῦ.

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑΡΡΟΣ, ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ 12.1.18

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΕΣ

ΘΑΡΡΟΣ, ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

12.1.2018

Εὐλογημένα, χαρούμενα καὶ εἰρηνικὰ ἔτη πολλὰ καὶ μὲ χριστιανικὴ ἀγάπη σὲ ὅλους τοὺς φίλους καὶ θαυμαστὰς τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν τῶν φορέων μας : «Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν», «Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», «Oἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».

Ἰδιαιτέρως δὲ εὐχαριστοῦμε τοὺς ἀγνώστους, ἀφανεῖς ἑλληνόψυχους ποὺ ἔχουν τὴν ἀνεκτίμητο παρρησία καὶ θάρρος νὰ μᾶς συμπαρίστανται καὶ δὲν εἶναι «θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνά», ἀπὸ τὴν ὁποία εἶναι ὑπερχορτάτη ἡ κοινωνία μας.  Τοὺς εὐχόμεθα ὁλοψύχως ἔτη πολλὰ καὶ εὐτυχισμένα.

 

 

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ

ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

1. Ἀναρτῶμε καὶ πάλι δελτάριο ἐγκαινίων τοῦ Ἱ.Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας, τὸν ὁποῖον ἀνήγειρε ἐκ θεμελίων τὸ Ἵδρυμά μας. Εἷναι ὁ μοναδικὸς Ναὸς τῆς ὑφηλίου, τὸν ὁποῖον κοσμοῦν ἁγιογραφίες Νεομαρτύρων ἀπὸ ὅλη την ὑφήλιο. Προσωπικότητες τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ θαυμάζουν τὸ ἔργο καὶ ἔκθαμβοι ἀναφωνοῦν : « ἀνθρώπινον ἤ θεῖον χέρι τὰ κατεσκεύασε ! ».

 

 

2.Τὴν Ἱερὰν Πανήγυρη τοῦ Ἁγ. Παύλου δὲν θὰ τὴν τελέσουμε ἐφέτος τὸ πλησιέστερο Σάββατο πρὸς τὴν γιορτὴ τοῦ Ἁγίου (ἡ μνήμη του εἶναι 22 Μαΐου καθ’ἕκαστο ἔτος). Ὡς γνωστὸν ὁ Σεβασμιώτατός μας ἔχει καθιερώσει νὰ ἑορτάζεται τὸ πλησιέστερον Σάββατον πρὸς τὴν ἑορτήν του, γιὰ νὰ δύναται νὰ προσέρχεται τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα, τόσον κληρικοί, ὅσον καὶ λαϊκοί.

 

Τὴν 19ην Μαΐου 2018 θὰ ἔχουν οἱ ἀδελφοὶ Πόντιοι – Μικρασιάτες τὶς ἐκδηλώσεις των.  Εἴμεθα πάντοτε νὰ διευκολύνωνται οἱ πάντες καὶ ὄχι ὁ ἕνας νὰ ἐμποδίζῃ τὸν ἄλλον, ὡς δυστυχῶς εἴθισται.

 

Τὴν 26ην Μαΐου 2018 θὰ ἔχωμεν  παραμονὴ τῆς Πεντηκοστῆς καὶ Ψυχοσάββατο, ὁπότε οὔτε κληρικοὶ οὔτε λαϊκοὶ θὰ δύνανται νὰ προσέλθουν.

 

Κατὰ συνέπεια ὁ Σεβασμιώτατός  μας Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβρόσιος ἀπεφάσισε νὰ τελεσθῆ ἡ Ἱερὰ πανήγυρις  ἐφέτος, τὸ Σάββατον 12ην Μαΐου 2018.

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 2017 - 2018

1.Ἐλπίζομεν ἐν τῷ μεταξὺ νὰ λαμβάνετε τὸ περιοδικόν μας « Φωτεινὴ Γραμμή » καὶ νὰ διαβάζετε εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας, facebook  καὶ Twitter τὰ περὶ ἡμῶν.

 

2.Εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr ἔχομε δημοσιεύσει καὶ τὸ Ἑορτολόγιό μας (ὄχι ἡμερολόγιο), μὲ ἀπαρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, δηλαδὴ Ἑορτολόγιον ὡσὰν κανονικὸ βιβλίο.

 

Εἶναι μοναδικὸν καὶ ἐξαίσιον.

 

3.Ἐὰν σᾶς ἀρέσῃ κάποιο ἀπὸ τὰ περιοδικά μας ποὺ τὰ ἔχομε ἀναρτίσει εἰς τὴν ἰστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr καθὼς καὶ στὰ facebook : «Φωτεινή Γραμμή » & « Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους » (τὰ ὁποῖα οἱ ἀντίχριστοι μᾶς τὰ ἔχουν κατεβάσει), παρακαλοῦμε τηλεφωνήσατέ μας νὰ σᾶς τὰ ἀποστείλωμε δωρεάν, ἐὰν δὲν ἔχουν ἐξαντληθῇ.

 

4. Ὁ,τιδήποτε ἄλλο θέλετε, εἴμεθα, δυστυχῶς, ἀπὸ τῆς 5ης πρωϊνῆς ἕως τὶς πρῶτες μεταμεσονύκτιες ὧρες εἰς διαρκῆ ὑπερένταση καὶ κατὰ συνέπεια εἰς τὴν διάθεσίν σας.

 

 

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟΥΣ

ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ

ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

1.Θὰ ἦτο μεγίστη ἁμαρτία καὶ ἐντροπὴ δι᾽ ἡμᾶς, ἐὰν δὲν  εὐχαριστούσαμε τοὺς φίλους καὶ ἰδιαιτέρως τοὺς ἄγνωστους,  ἐκ μέσης καρδίας διὰ τὴν ἔμπρακτον κατανόησή τους, τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρησία ποὺ ἔχουν νὰ τονίζουν ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκη γιὰ τὴν ἄμεση πραγματοποίηση τοῦ Τάματος τοῦ θρυλικοῦ Γέροντος τοῦ Μοριᾶ – Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ ὄχι ὅπως κάποιος θερμότατος ὑποστηρικτὴς τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, σπουδαιότατος Ἱεράρχης ποὺ κάποτε ἔλεγε - ἔγραφε : «... Δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχη μεγαλύτερο, ὡραιότερο καἰ σημαντικότερο ὅραμα γιὰ τοὺς σύγχρονους Ἕλληνες καὶ πιστοὺς Χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ Τάματος τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας. Ταυτόχρονα ὁμως, δὲν ὑπάρχει καὶ μεγαλύτερο σκάνδαλο ἀπὸ τὴν μὴ πραγμάτωσή του...» καὶ τώρα λέγει ὅτι εἶναι «Τάμα τοῦ  Ἀναγνωστοπούλου» ! ! !

Τί σημαίνει αὐτό, ὑπαναχώρησις ; ; ; . . . Ὕπαγε τῆς βλασφημίας ! ! ! . . .

2.Τὸ Τάμα εἶναι τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ συνεπῶς εἶναι Τάμα ὅλων τῶν Ἑλλήνων καὶ τελευταίου τοῦ Ἀναγνωστοπούλου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνα ἄσημο ἀνθρωπάκι καὶ τὸν καταπατοῦν, καταπεριφρονοῦν καὶ σαμποτάρουν ὅλοι οἱ ἰθύνοντες, ἐπειδὴ δὲν τοὺς δίδει διὰ διαθήκης τὸν μὲ ἀπερίγραπτες ψυχικὲς καὶ σωματικὲς ἀλγηδόνες, ἀλλὰ καὶ μιᾶς ζωῆς ὁλοκλήρου στερήσεις, δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου του. Ἐπιθυμεῖ καὶ ἡ τελευταία δεκάρα ἐσόδων καὶ ἐξόδων νὰ διαχειρίζεται ὑπὸ τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς μὲ Πρόεδρο τὸν ἑκάστοτε Μακαριώτατο Ἀθηνῶν και πάσης Ἑλλάδος καὶ τὸ ἥμισυ τῶν μελῶν τῆς ΔΙΣ κάθε ἔτος διὰ κληρώσεως καὶ μέλη πρόσωπα εὐϋπόληπτα – μὲ καλή ἔξωθεν μαρτυρία, μὲ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτη διαφάνεια πρὸς δημιουργία αὐτοῦ τοῦ Μνημείου, ἀλλὰ καὶ τῶν προσκτισμάτων αὐτοῦ καὶ τὴν συντήρηση αὐτῶν. Καὶ μελλοντικῶς ἡ ἀνιδιοτελὴς αὐτὴ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ νὰ διαχειρίζεται ὡσαύτως ὁποιαδήποτε ποσὰ εἰσπράττονται καὶ νὰ καταμετρῶνται αὐτὰ εἰς φωταγωγούμενες καὶ βιντεοσκοπούμενες αἴθουσες. Ἡ αὐστηροτάτη Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ νὰ ἐπαγρυπνῇ, ὥστε καὶ ἡ τελευταία δεκάρα νὰ διατίθεται διὰ τὴν οἰκοδόμηση, συντήρηση καὶ λειτουργία Ὀρφανοτροφείων, Γηροκομείων καὶ λοιπῶν εὐαγῶν ἱδρυμάτων, γιὰ ἀνακούφιση δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ ὄχι νὰ τὰ νοσφίζωνται «ἡμέτερα»  «τρωκτικά» τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας.

ΑΙΤΙΟΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

1.Διατὶ ὁ Μακαριώτατος καὶ οἱ περὶ αὐτόν Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς δὲν θέλουν νὰ καταλάβουν αὐτὰ τὰ ἁπλούστατα πραγματάκια καὶ νὰ γίνονται τὰ πάντα μὲ ἀπόλυτον διαφάνεια καὶ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια ; ; ; . . .

 

2.Ἀκόμη καὶ ἄν ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶχε ἐξανεμίσει τὸν ἀμύθητον θησαυρόν, ποὺ εἶχαν προσφέρει εὐλαβεῖς λαϊκοὶ, καὶ προτίθετο νὰ κατασκεύαζε ἐξ ἰδίων πόρων τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, θὰ ἔπρεπε νὰ βρῇ μεγίστης διαμέτρου  «ραντάρ» καὶ σὰν Διογένης νὰ ψάχνῃ νὰ εὕρῃ ταπεινοὺς καὶ εὐλαβεῖς ἀνθρώπους, μὲ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ νὰ ἀναθέσῃ εἰς αὐτοὺς τοὺς ἀνιδιοτελεῖς « Ἀριστεῖδες » νὰ πραγματοποιήσουν τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ ὄχι εἰς ἄτομα ὡς τὰ   «ἡμέτερα» «τρωκτικά» τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ πασχίζουν νὰ ἐξασφαλίζουν ἀκόμη καὶ τὰ τετρασσέγγονά τους  μὲ τούς …« ἡμετέρους » τους.

Ἀντικειμενικῶς κρίνοντας, αὐτὸ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔκανε ἡ Ἐκκλησία, γιὰ νὰ κατασκευάσῃ ὅλα αὐτὰ καὶ νὰ μὴ διασύρεται περαιτέρω ἀπὸ τὴν ἀκόρεστο, ληστρικὴ βουλιμία τῶν «ἡμετέρων» καὶ νὰ ἀποφεύγεται ὁ  ὑποβόσκων διασυρμὸς τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τοὺς σιωνιστές, μαρξιστές, φιλοτομαριστές, ἰδιοτελεῖς ὑλιστὲς καὶ ἀντιχρίστους.

 

3. Εἶναι πολὺ λυπηρὸ πρᾶγμα ὁ Μακαριώτατος νὰ μὴ προτρέπῃ εἰς μετάνοια ὅλον αὐτὸ τὸν συρφετὸ ποὺ τὸν πλησιάζει καὶ ἀντιθέτως νὰ τὸν ἐνισχύη καὶ νὰ παραμένουν καὶ νὰ θριαμβεύουν εἰς τὴν ἀντίχριστη ζωή των καὶ ἀπάνθρωπον, ἀντικοινωνικὴν καὶ ἀντιεθνικὴν συμπεριφορά των.

 

4.Τὸ δὲ λυπηρότερον ὅλων εἶναι νὰ κατατρέχῃ καὶ τοὺς ἐλάχιστους εὐθαρσεῖς, ἔντιμους, ἠθικοὺς καὶ ἐναρέτους ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ ὁποῖοι δὲ πιστεύουν χρυσόν, ἀλλὰ Χριστὸν καὶ δὲν ζοῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ διὰ τὴν Ἐκκλησία, καθὼς καὶ τὸ λεῖμμα ( τοὺς  ἐλάχιστους πραγματικὰ εὐλαβεῖς, ταπεινοὺς καὶ Ἑλληνόψυχους τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας ) .

 

5.Εἶναι ἄκρως ἀδιανόητον, φρικτότατον καὶ αἰσχρότατον πρᾶγμα ὁ Μακαριώτατος νὰ ἐνισχύῃ οὐσιαστικὰ ὅλες τὶς ἀντίχριστες συμπεριφορὲς καὶ νὰ βάζῃ τὰ ἑξαπτέρυγά του ἐκ προοιμίου νὰ τονίζουν : « οὐδὲν  μεμπτὸν » βρίσκει ἡ Ἐκκλησία γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς σατανικοὺς νόμους. Ὅταν δὲ στριμώχνεται  νὰ  « παίζῃ » καὶ αὐτὸς « τὸν κάργα ».

 

Ἂν εἶχε δὲ ἴχνος ταπεινοφροσύνης καὶ ἐφήρμοζε τὸ τοῦ Χριστοῦ μας:

 

« τί νὰ μὲ λέγωσι οἱ ἄνθρωποι εἶναι» καὶ δὲν ἐφοβοῦντο οἱ διάφοροι φίλοι του καὶ συνεργάτες, θὰ ἄκουγε τὰ ἐξ ἁμάξης . (ἡ φράση προῆλθε ἀπὸ τὴν συνήθεια τῶν γυναικῶν, ποὺ ἐπέστρεφαν ἀπὸ τὰ Ἐλευσίνια Μυστήρια, ἐπάνω σὲ ἅμαξες, νὰ κάνουν περιπαικτικά, καυστικὰ ἀκόμη καὶ ὑβριστικὰ σχόλια στοὺς περαστικούς).

 

6.Ὁ Μακαριώτατος ἔχει κατασκανδαλίσει τοὺς ἐνάρετους, εὐλαβεῖς, ἀλλὰ καὶ Ἑλληνόψυχους Χριστιανούς, νὰ βγάζῃ τὸν Σταυρό του καὶ νὰ τὸν κρύβῃ, διὰ νὰ μὴ τὸν βλέπουν οἱ μωαμεθανοὶ καὶ νὰ τὸν προβάλουν οἱ μαρξίζοντες καὶ οἱ ψευτοδιανοούμενοι. Νὰ κόπτεται ὑπὲρ μωαμεθανικῶν τεμενῶν καὶ νεκροταφείων, γιὰ τὰ ὁποῖα νὰ διατίθενται ἀκόμη καὶ δημόσιες, κρατικὲς ἐκτάσεις, ἀλλὰ καὶ ἐκκλησιαστικὲς  τοιαῦτες.

 

ΟΜΩΣ γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη - Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας νὰ μὴ  διατίθεται οὔτε μιὰ σπιθαμὴ γῆς καὶ νὰ μὴ « ἱδρώνουν τὰ αὐτιὰ » τοῦ Μακαριωτάτου καὶ ὅλων των ὁμοϊδεατῶν  καὶ φίλων του.

 

7. Ἀπεναντίας δὲ νὰ ψεύδωνται ἀσυστόλως καὶ νὰ διατυμπανίζουν, ὅτι μᾶς δωρίζουν ἐκκλησιαστικὰ οἰκόπεδα καὶ ὅτι ἐμεῖς δῆθεν τὰ ἀρνούμεθα. Τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα πιστεύει ἀκραδάντως ὅτι ὅ,τι ἀποφαίνονται αἱ Ἱεραὶ Σύνοδοι εἶναι ἐπιφοίτηση τοῦ Παναγίου Πνεύματος.

 

Προέρχεται δὲ ἀπὸ τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἡ ρῆσις τοῦ Μακαριωτάτου καὶ τῶν ὁμοϊδεατῶν του Συνοδικῶν ὅτι μᾶς δώρισαν οἰκόπεδα ; ; ; . . .

 

8. Ἀπεναντίας. Ἀναγκάζομεθα νὰ ξανατονίσουμε ὅτι ἑκατοντάδες φορές, χρόνια ὁλόκληρα, παρακαλέσαμε τὸν Μακαριώτατο καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν νὰ μᾶς δώσουν συγκεκριμένα τοπογραφικὰ καὶ ἐμεῖς οὔτε κἄν μιᾶς ἀπαντήσεώς των δὲν ἐτύχαμε, ἐφαρμοζομένου τοῦ γραφικοῦ :

 

«τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι᾽ὑμᾶς βλασθημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι» (Ρωμαίους 2, 24).

Δυστυχῶς, ὄχι μόνον δὲν πρωτοστατεῖ, ἀλλὰ ἐμμέσως σαμποτάρει, καὶ τὸ ναὶ ποὺ σοῦ λέγει, τὸ μετατρέπει ἀμέσως σὲ νέκρα.

 

9.Τηροῦν δὲ τὸν λόγον των σὲ ὁ,τιδήποτε ἀντιχριστιανικόν, ἀπάνθρωπον, ἀντικοινωνικόν, φαῦλον καὶ ἀντεθνικόν, ἐφαρμοζομένων τῶν γραφικῶν:

 

 

 

Α. «…ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.» (Ματθ. 23, 14)

 

καί: Β. ««πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν» (Ρωμ. 14, 23).

 

Γ. «ἔστω δ λόγος μν να ναί, ο ο· τ δ περισσν τούτων κ το πονηρο στιν.» (Ματθ. 5,37).

 

10. Ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, χαίρεται ὁ Μακαριώτατος καὶ οἱ συνεργάτες του, ὅταν γίνεται κάτι τὸ ἀντίχριστον, κάτι τὸ φαῦλον, κάτι τὸ ἀντεθνικὸν καὶ λυπεῖται, ὅταν γίνεται κάτι τὸ θεάρεστον, τὸ ὁποῖον πολεμᾶνε μὲ κάθε θεμιτὸ καὶ ἀθέμιτο μέσο, καὶ ὑπονομεύουν ἄλλοτε ἀμέσως, ἄλλοτε ἐμμέσως. Διότι δὲν ἔχουν συνειδοτοποιήσει τό :

 

«μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.» (Παῦλος, Β΄ Κορινθ. 9, 7).

11.Πόσο δίκαιο εἶχε ὁ γέρος τοῦ Μοριά, ὅταν ἐτόνιζε :

 

« Φωτιὰ καὶ τσεκούρι στοὺς νενέκους ».

 

 

ΠΕΡΙΡΡΕΟΥΣΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

1. Ἀλλὰ ἄς ἀφήσουμε τὸν ἰατρὸν σεβαστὸν κ. Λυκοῦργο Νάνη μὲ τὸ ἄρθρο του : «Μποροῦμε καὶ χωρὶς ἐσᾶς Μακαριώτατε, τὸ ἱστολόγιο Ἀβέρωφ : «Ἱερώνυμος, μία σοβαρὴ περίπτωση ποὺ πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολήσει» καὶ ἄπειρες ἄλλες ταπεινὲς καὶ εὐλαβεῖς ψυχές, θερμὰ ἐνεργὰ μέλη τῆς μιᾶς Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας νὰ ἐκφράσουν καὶ αὐτοὶ τὸν πόνο τῆς ψυχῆς τους γιὰ τὸ κατάντημα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας.

 

2. Ἄς παραδειγματισθοῦν καὶ πολλοὶ ἄλλοι εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ ἄγνωστοι πρὸς ἐμᾶς Χριστιανοὶ καὶ ἄς παρακαλέσουν τὸν Κύριο νὰ τοὺς δώσει χάρισμα θάρρους καὶ παρρησίας καὶ ὡς λέοντες ὠρυόμενοι, εἴτε λαϊκοί, εἴτε κληρικοί, νὰ μιμοῦνται τὸν Ἱερὸν Πρόδρομον, τὸν Ἱερὸν Χρυσόστομον καὶ ἄλλους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας  καὶ νὰ βροντοφωνοῦν μὲ ὅλη τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς τους, κρούοντες πρύμνη, ὅτι ἐμεῖς ὀφείλομε νὰ διορθωνώμεθα καὶ νὰ μὴ ἀρμενίζομε στραβά. Ὁ «γυαλός» τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι 2000 χρόνια καθορισμένος καὶ δὲν ἐπιτρέπεται καὶ δὲν ἐπιδέχεται διορθώσεις ἡ Ὀρθοδοξία μας.

 

3. Ἄς εὐχηθοῦμε, πατέρες καὶ ἀδελφοί, νὰ φωτίση ὁ Θεὸς ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τὸν Μακαριώτατο καὶ τοὺς συνεργάτες του, διὰ νὰ συνεργασθοῦμε μὲ τὸ δόγμα : « ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει », κατὰ τοῦ πολυώνυμου κακοῦ, γιὰ νὰ δυνηθοῦμε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀναχαιτίσουμε τὸ κακό. Διαφορετικά, τὸ πολυώνυμο ὀργανωμένο κακὸ θὰ συνεχίσῃ νὰ πολλαπλασιάζεται μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο. Τὸ δὲ καλὸ θὰ συνεχίζῃ νὰ συρρικνοῦται συνεχῶς, λόγω τῆς ἀδιαφορίας μας, τοῦ  ἄκρατου ἐγωισμοῦ μας, τῆς οἰήσεώς μας καὶ τῆς ἀναποφασιστηκότητος μας νὰ πολεμήσουμε γιὰ τὰ χριστιανικὰ καὶ ἐθνικὰ ἰδεώδη.

 

4.Στῶμεν καλῶς, γιὰ νὰ μὴ εἴμεθα ἀναπολόγητοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. Ὁ Χριστὸς δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἐμᾶς. Δύναται ἐκ  τῶν λίθων τούτων ἀναστῆναι τέκνα Ἀβραάμ. Ἄς πάψουμε νὰ εἴμαστε φλύαροι, γιατὶ τοὺς φλύαρους καὶ τοὺς ψυχροὺς θὰ μᾶς  ἐμέσει  (ξεράση) ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὁ δικαιοκριτὴς Θεός.

 

Κινδυνεύομε νὰ μείνουμε ἔξω τοῦ Νυμφῶνος. Μὴ γένοιτο ! ! !....

 

24.Ὁ Κύριος μᾶς τὸ εἶπε ξεκάθαρα:

 

« ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. 10, 33).

 

«Ἀλλ' ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται». (Πρὸς Τιμόθεον Β’, 2, 9).

Μόνον οἱ γλῶσσες τῶν μὴ ὀρθοτομούντων τὸν λόγον τῆς ἀληθείας τοῦ Θεοῦ, αὐτὲς πρέπει νὰ γίνωνται ἄλαλες.

 

Ἄς μὴν ξεχνοῦμε καί τά :

 

Α. «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἤ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζεται  ὑμῖν παρ΄ὅ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω» (Γαλάτας 1, 8).

 

Β. «.Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (ΠΡΑΞ.5, 29).

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΕΥΧΗ

Ἐπικειμένης τῆς ἐπετείου τῶν 200 ἐτῶν, ἡ ὁποία ἀπέχει ἀπὸ σήμερον μόλις καὶ μετὰ βίας 3 ἔτη, εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὁ Κύριος νὰ ἀναδείξῃ χιλιάδες εὐλαβεῖς μὲ θάρρος καὶ παρρησία Ἑλληνόψυχους ἀγωνιστάς, νὰ μᾶς συμπαρασταθοῦν διὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου – Ἔθνους πρὸς δόξα Θεοῦ γιὰ νὰ παραδειγματισθοῦν πολλοὶ γνωστοὶ καὶ φίλοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν  γίνει,  δυστυχῶς, ἀφωνότεροι ἰχθύος.

 

 

 

Περιοδικὸν Φωτεινὴ Γραμμή

Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους

τηλ.   210-3254321

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Λυκούργος Νάνης, Μπορούμε και χωρίς εσάς Μακαριώτατε!

 

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΩΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Λυκούργος Νάνης, ιατρός

Η Εκκλησία της Ελλάδος θα έπρεπε να είναι μπροστάρισσα στον ιερό αγώνα που αποσκοπεί στην αποτροπή της διαφαινόμενης προδοσίας, από πλευράς της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας,  αναφορικά με το θέμα του ονόματος του γειτονικού προβληματικού κρατιδίου. Ενθυμούμαι με ρίγη συγκινήσεως το αλησμόνητο, ογκωδέστατο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης του 1992,  στο οποίο πρωτοστάτησε η τοπική Εκκλησία με τη συνδρομή  ορθόδοξων χριστιανικών  σωματείων, εκπροσώπων  του μοναστικού κόσμου και άλλων εκκλησιαστικών παραγόντων.

Δυστυχώς ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών, δέσμιος μιας χρόνιας, στρεβλής και προβληματικής συλλογιστικής, για μία ακόμη φορά μας απογοήτευσε με τις περί συλλαλητηρίων απαράδεκτες και αδιανόητες δηλώσεις του. Αποδείχθηκε για άλλη μία φορά κατώτερος των περιστάσεων και των προσδοκιών του πιστού λαού και των ορθοφρονούντων Ελλήνων.

Αφιερώνω στον κρίμασιν οις οίδε Κύριος κατέχοντα την αρχιεπισκοπική καθέδρα των Αθηνών  τις εξής σκέψεις του μακαριστού εθνικού ήρωα και αγωνιστή, κρατουμένου στα γερμανικά στρατοπεδα συγκεντρώσεως Στόουν και Μπερνάου όπου επί τριετία βασανίσθηκε φρικτά, αοιδίμου Τρίκκης και Σταγών Διονυσίου όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο του με τίτλο "Ο ΠΙΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ", σελ.27: "Πόσας πολυτίμους υπηρεσίας προσφέρει ο ιερεύς εις την Εκκλησίαν! Αλλά και αι υπηρεσίαι προς το Έθνος του Έλληνος ιερέως; Είναι κυριολεκτικώς αναρίθμητοι. Και γίνεται έτσι ο ιερεύς  Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΞ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ, Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΣΜΟΥ ΜΑΣ (λυπάμαι για την αλλεργική αντίδραση που θα προκληθή επί τη αναγνώσει των εθνοκεντρικών αυτών θέσεων σε κάποιους  θαμώνες της βολιώτικης "ακαδημίας",  εθνομηδενιστές θολο-λόγους και σε κάποιους συριζαιο-"θεολόγους" που λυμαίνονται τον επίσημο εκκλησιαστικό ραδιοσταθμό...).

Και συνεχίζει ο μακαριστός Διονύσιος: "Όπως η ασχημόθωρος άλμη διατηρεί το παστόν  ψάρι", γράφει ο Γκωσύ Δεσάν εις το βιβλίον του "Πάνω στους δρόμους της Μικράς Ασίας", "έτσι και το λιγδωμένον και ξεθωριασμένον ράσον του Έλληνος ιερέως συντηρή τον ελληνικόν εθνισμόν".

Είναι η ψυχή του Έθνους ο ιερεύς. Πρωτοπόρος αυτός πάντα και ενισχυτής και αγωνιστής θερμός εις καθε εθνικόν ιερόν αγώνα. Χωρίς δισταγμούς και αμφιταλαντεύσεις προτάσσει με θάρρος και ανδρείαν τον εαυτόν του, ασπίδα εναντίον κάθε επιβούλου εχθρού της πατρίδος. Του είναι πολύ γνώριμη η θυσία της ζωής του διά την πίστιν, αλλά και διά την πατρίδα".
Μήπως θυμάστε, μακαριώτατε, ποιος μίλησε στο συλλαλητήριο της ΠΕΕΚ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ) στην Αθηνα το 1956; Ο τότε ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ , μακαριστός προκάτοχός σας Δωρόθεος (Κοτταράς). Μήπως ενθυμείσθε ποιος υπήρξε γραμματέας της εν λόγω οργανώσεως; Ο τότε αρχιμανδρίτης και μετέπειτα αρχιεπίσκοπς Αθηνών Ιερώνυμος ο Α' (Κοτσώνης). Μήπως λησμονήσατε τον εθναρχικό ρόλο της Κυπριακής Εκκλησίας προ και κατά τη διάρκεια του Κυπριακού Έπος 1955-19591; Μήπως λησμονήσατε τους εθνικούς αγώνες των μακαριστών προκατόχων σας Χρυσάνθου και Δαμασκηνού;

Μπορούμε και χωρίς εσάς και τους δορυφόρους σας μακαριώτατε να κατέλθουμε στο "άγιο πεζοδρόμιο" για τη Μακεδονία μας! Δεν εκπροσωπείτε σεις εν προκειμένω το φρόνημα της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού αλλά και του πληρώματος της Εκκλησίας.

Τις όποιες "συνετές" απόψεις σας κρατείστε τις για τον εαυτό σας.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΣΑΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ!

Υ.Γ.:"Χαμένες ευκαιρίες για την Εκκλησία της Ελλάδος οι αγώνες για το Μακεδονικό και τις ταυτότητες", κατά τον π.Βασίλειο Θερμό!!! Πού καταντήσαμε!

στις 6:21 π.μ.

Ετικέτες ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ

http://aktines.blogspot.gr/2018/01/blog-post_36.html#more

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Ιερώνυμος, μια σοβαρή περίπτωση που πρέπει να μας απασχολήσει.

Posted by Φαίη στο Ιανουαρίου 11, 2018

Από την ημέρα που ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας έκανε την κωλοτούμπα στο Κολυμπάρι, μας πήρε ο εξαποδώ και μας σήκωσε. Πρόδωσε την Πίστη, πρόδωσε τα παιδιά της Ελλάδος στο μάθημα των Θρησκευτικών, είναι υπόλογος απέναντι στο Σύνταγμα των Ελλήνων, και τώρα ετοιμάζεται να προδώσει και την Πατρίδα.

Μπορεί ο προκαθήμενός μας να μην έχει το σθένος και το ανάστημα να ηγηθεί της Εκκλησίας της Ελλάδος, έχει όμως αναπτύξει τις κατάλληλες επικοινωνιακές τεχνικές για να διασύρει και να υποβιβάζει την Εκκλησία τόσο χαμηλά όσο εκείνος μπορεί να φτάσει για να φανεί ‘χρήσιμος’. Συστηματικά αξιοποιεί τον ρόλο του συνειδησιακού μπάτσου για την ευθυγράμμιση των Ορθόδοξων Ελλήνων στις αντίχριστες και εθνοκτόνες αποφάσεις του πολιτικού κατεστημένου. Ο προκαθήμενος Ιερώνυμος Β’ έχει μετατρέψει την Εκκλησία στο πιο σικάτο μαγαζί των πολιτικών. Γωνιακό μαγαζί με αστείρευτους ‘πελάτες’ και με το καλύτερο ‘εμπόρευμα’· τον αστείρευτο λόγο του Ιερού Ευαγγελίου.

Σαν ένας άλλος Καίσαρας σηκώνει το χέρι του κάθε φορά και δίνει ‘το νεύμα’. Τα πλήθη σιωπούν, οι αντιρρήσεις καταλαγιάζουν, οι συνειδήσεις μουδιάζουν, μίλησε ο άγιος Καίσαρας τώρα…. και τα λιοντάρια ετοιμάζονται να κατασπαράξουν τους Χριστιανούς. Μόνο που τώρα οι καιροί άλλαξαν και οι Χριστιανοί δεν βρίσκονται μέσα σε κάποια αρένα, οι Χριστιανοί είναι τα ίδια τα πλήθη που εκείνος αμετανόητα παραδίδει κάθε φορά στα άγρια θηρία.

Μόλις χθες, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έκανε πάλι το θανατηφόρο ‘νεύμα’. Καθώς οι πολιτικοί ετοιμάζονται να παραδώσουν την Μακεδονία στους Σκοπιανούς ο προκαθήμενος «ξεκαθάρισε ότι δεν είναι υπέρ των συλλαλητηρίων και των λαοσυνάξεων» βάζοντας με αυτόν τον τρόπο τον εαυτό του δίπλα στον Μπουτάρη, ο οποίος χαρακτήρισε την διεξαγωγή συλλαλητηρίου στην Θεσσαλονίκη «κατάπτυστη». Δεν υπάρχει δικαιολογία για το πόσο επιεικείς ή βαρείς χαρακτηρισμοί χρησιμοποιήθηκαν εκατέρωθεν, το αποτέλεσμα είναι ένα και το αυτό, ότι και οι δύο λένε στον Ελληνικό λαό να μην υπερασπίσει την κληρονομιά του, την δική του ιστορία.

Μία αρχική δήλωση σαν και αυτή ανοίγει συνήθως τον δρόμο για αυτό που θα ακολουθήσει. Πρόκειται για μία επικοινωνιακή τακτική που έχουμε δει και στο παρελθόν. Ο σκοπός είναι να βάλει σιγά σιγά την ιδέα, σε κλήρο και λαό, να τους εξοικειώσει, να τους προετοιμάσει και ενδεχομένως να μετρήσει αντιδράσεις. Είδαμε αυτήν την τακτική μετά την Κολυμπάρια κωλοτούμπα και λίγο πριν την Σύνοδο της Ιεραρχίας. Ο προκαθήμενος τότε παρευρέθη στην Επιστημονική Ημερίδα «Μετά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο» στην Θεσσαλονίκη όπου «αναφέρθηκε στην πολύτιμη συμβολή του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στην διεξαγωγή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου λέγοντας πως ήταν ένα πολύ σημαντικό κατόρθωμα … » Το τι ακολούθησε μετά με το κείμενο «Προς τον λαό» όλοι το γνωρίζουμε. Την είδαμε επίσης πριν λίγους μήνες στο μάθημα των Θρησκευτικών μετά το φιάσκο του πρώτου αποτυχημένου κύκλου συζητήσεων, όταν δήλωσε ότι «Όποια λύση και να βρούμε θα είναι συμβιβαστική». Λίγες ημέρες πριν ο Γαβρόγλου είχε βγάλει υπουργική απόφαση επανατύπωσης των προσωρινών Φακέλων για τα Θρησκευτικά των τάξεων Γ΄ – ΣΤ΄ Δημοτικού για το επόμενο σχολικό έτος, δρομολογώντας την μονιμοποίησή τους.

Κάθε φορά ο Αρχιεπίσκοπος πετάει έτσι ‘αθώα’ μια ‘προσωπική άποψη’, γνωρίζοντας όμως πολύ καλά ότι δεν θα εκληφθεί έτσι. Γνωρίζει πολύ καλά ο Αρχιεπίσκοπος την θέση που κατέχει και την δύναμη που ασκεί στα πρόβατα τα κοιμισμένα. Τους λέει, εγώ προσωπικά πιστεύω αυτό -δημοκρατία έχουμε άλλωστε- αν θέλετε πιστέψτε το κι εσείς. Καταλαβαίνετε; Το κάνει και με γενναιοδωρία. Με αυτόν τον τρόπο κρατάει και μία πισινή σε περίπτωση που τον πάρει ο κόσμος με τις ντομάτες. Δεν τις εκφράζει όμως τόσο καθαρά τις ‘απόψεις του’, διότι πάντα μας γλιστράει, αφού και το λέει και δεν το λέει. Οι ‘προσωπικές του απόψεις’ χαρακτηρίζονται από μία ασχετο-σχεσιολογία και από κοινότυπες φράσεις με κάποια δόση αταίριαστης ευαισθησίας που ενδεχομένως κάποιοι να περάσουν για πνευματικότητα. Αυτό έκανε όταν ‘εξήγησε’ (τρόπος του λέγειν) τον λόγο για τον οποίο διαφωνεί με τα συλλαλητήρια. Είπε: «η Εκκλησία πορεύεται με αγάπη».!! Το ίδιο έκανε και με την νομική αναγνώριση αλλαγής φύλου. Είπε: «Ολα αυτά είναι παχνιδίσματα. Παιχνιδίσματα είναι. Η Εκκλησία έχει τις δικές της θέσεις. Η πατρίδα μας έχει τις παραδόσεις, έχει την οικογένεια. Ολα τα άλλα είναι εφευρήματα για να σκορπάμε την ώρα μας και τον χρόνο μας». Το ίδιο έκανε και στην Επιστημονική Ημερίδα για την «Αγία και Μεγάλη Σύνοδο». Είπε, «ο χρόνος που περνά εξωραΐζει τα πράγματα και δείχνει μόνο την ομορφιά. Κάθε μεγάλο γεγονός έχει πολλές εικόνες. Όταν περάσει ο καιρός, αυτοί που θα κάνουν την κρίση της συνόδου της Κρήτης θα βρουν κάποια καλά λόγια να πούνε, που δεν βρίσκουν οι σημερινοί».

Άρες μάρες κουκουνάρες. Και δεν θα ζητήσω συγνώμη για τον τρόπο που εκφράζομαι. Όταν διακυβεύονται τόσο σοβαρά θέματα τα πράγματα πρέπει να λέγονται με το όνομά τους.

Κατευθύνει, υπεκφεύγει, θολώνει τα νερά όπως κάνει η σουπιά.

Αγαπητοί αδελφοί, μας έλαχε το πιο πικρό ποτήρι. Η χειρότερη κυβέρνηση και ο χειρότερος προκαθήμενος στην διοίκηση της Εκκλησίας. Μέσα σε λίγους μήνες έχουν καταρρεύσει τα πάντα. Μας έκαναν δούλους και τώρα ετοιμάζονται να παραδώσουν και την ψυχή μας. Η αθανασία ενός ανθρώπου είναι η ψυχή του, η αθανασία ενός έθνους είναι η ιστορία του. Μην υποκύπτετε στις πονηριές του Αρχιεπισκόπου. Μην υποκύπτετε στα τεχνάσματά του. Μην πιστεύετε κουβέντα απ’ όσα λέει. Μην εμπιστεύεστε την Πατρίδα των παιδιών σας σε έναν άνθρωπο που αποδεδειγμένως είναι κατώτερος των περιστάσεων.

***

Φαίη για το ιστολόγιο ΑΒΕΡΩΦ.

https://averoph.wordpress.com/2018/01/11/%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%AE-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81/#more-100293

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Ἡ ἀμερικανίδα Ἀρχαιολόγος  Ντόροθι Κινγκ ὑπερασπίζεται τὴν ἱστορία τῆς Μακεδονίας

https://www.youtube.com/watch?time_continue=169&v=35t2jeXx3dA

 

 

     Μοιράσου το:
     
  •   
  •   
  •   
  •   
agioritikovima
Developed by © mpistiries.com