Περιοδικό «Φωτεινή Γραμμή»

Εισαγωγή
Εκδόσεις Περιοδικού «Φωτεινή Γραμμή»

Ζητῶμεν κατεπειγόντως ἐθελοντὰς διὰ συμπαράστασιν εἰς τὴν πραγματοποίησιν ὅλων τῶν σκοπῶν καὶ προοπτικῶν μας καὶ διὰ νὰ λαμβάνουν καὶ νὰ διαδίδουν τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή» παντοῦ.

ΑΔΙΑΨΕΥΣΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ Η οδύσσεια ενός τάματος ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 11.01.2017

ΑΔΙΑΨΕΥΣΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

11.1.2017

«Η οδύσσεια ενός …,,τάματος,, των αγωνιστών του 1821»

Πρωτο θεμα

Παναγιώτης Σαββίδης 05/01/2017

 

(http://www.protothema.gr/greece/article/642884/i-odusseia-enos-tamatos-ton-agoniston-tou-1821/)

Παρ΄ὅτι, κατὰ τοὺς ἱστορικοὺς μελετητές, ὁ Καποδίστριας ,,...ήννόει ὅτι πράξις τοιαύτη, ὅμως φέρῃ τὴν σφραγίδα τοῦ μεγαλείου, ἔπρεπε νὰ ἔλθῃ ἐκ τῆς πρωτοβουλίας τοῦ ἔθνους καὶ νὰ φέρῃ τὴν σφραγίδα αὐτοῦ καὶ μόνον, ἡ δὲ Κυβέρνησις νὰ εἶναι ὁ ἁπλοῦς ἐκτελεστὴς μιᾶς ἐθνικῆς ἀποφἀσεως...,,  ἐμεῖς πρεσβεύομε ὅτι καὶ ἡ Ἐκκλησίας πρέπει νὰ ἔχῃ τὸν λόγο, καὶ ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἔχῃ μέγα μερίδιο στὸ λαμπρὸ αὐτὸ ἐθνικὸ μεγαλεῖο τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος. γιὰ νὰ μὴ παραγκωνίζεται ἡ μητέρα Ἐκκλησία καὶ νὰ τὴν ὑπολογίζουν καὶ τὴν σέβονται.

Ἡ ἐνημέρωση ἔρχεται ἁλυσιδωτά.

 

1.Ἐπιμένοντας στὴν ἔρευνα τῆς ἱστορίας τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας στὰ διάφορα ΦΕΚ, στὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, σὲ βιβλία, περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδες καὶ σὲ ἄλλες σπουδαῖες πηγές, ἀποκτήσαμε ὅπλα, ὡς παρακάτω περιληπτικά :

 

Α)Μετὰ τὸ Η΄Ψήφισμα τῆς Δ΄Ἐθνοσυνελεύσεως τῶν Ἑλλήνων στὸ Ἄργος, ὑπὸ τὶς

ὁδηγίες τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια τὴν 31.7.1829, δρομολογήθηκε ἡ πραγματοποίηση του μὲ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τοῦ Ὄθωνα (α) ἀπὸ 25.1.1834/ΦΕΚ 5 ποὺ ὅμως δὲν ἐπροχώρησε κυρίως λόγῳ τῆς ἀρνητικῆς στάσεως τῆς Ἀντιβασιλείας καὶ

(β) ἀπὸ 11.4.1838/ΦΕΚ 12, ποὺ ὥριζε ὡς τοποθεσία ἀρχικὰ τὴν Πλ. Ὀμονοίας

(τότε Πλ. Ὄθωνος) καὶ μετὰ τὴν Μονὴ Ἀσωμάτων, ἀλλὰ ποὺ ἐπίσης δὲν προχώρησε, γιὰ οἰκονομικούς λόγους.

Τὸ ἔτος 1838 ἔγιναν τὰ πρῶτα σχέδια ἀπὸ τὸν Λύσανδρο Καυταντζόγλου

(τὸν ἀρχιτέκτονα ποὺ ἔκανε τά κτήρια τοῦ Πολυτεχνείου, τὸ’Οφθαλμιατρεῖο, τὸ Ἀρσάκειο, τοὺς Ναοὺς τῆς Ἁγ. Εἰρήνης στὴν Αἰόλου, τοῦ Ἁγ. Κων/νου ὁδοῦ Πειραιῶς, τοῦἉγ. Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα στὴν Πάτρα κλπ σπουδαῖα ἔργα τέχνης).

Τὰ χρήματα ποὺ εἶχαν συγκεντρωθῆ μέχρι τότε, διετέθησαν τὸ 1842 γιὰ τὸν Δημοτικὸ Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν (τὴν σημερινὴ Μητρόπολη).

 

Β) Τὸ θέμα ἐπανῆλθε δριμύτερο μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῶν 50 ἐτῶν τὸ 1870 ἀπὸ τὸν Βασιλέα Γεώργιο Α΄καὶ τὸν Πρωθυπουργὸν Θρασύβουλο Ζαῒμη μὲ σχέδια τοῦ γερμανοῦ ἀρχιτέκτονος Ernest Ziller καὶ ὡρισθεῖσα τοποθεσία τὴν Πλ. Ὀμονοίας.

Πολιτικὲς ἔριδες τῆς ἐποχῆς δὲν ἐπέτρεψαν τὴν πραγματοποίησιν.

 

Γ) Τὰ ἔτη 1901-1908 τὸ θέμα ἐτέθη πάλι μὲ τοποθεσία τὸν Λυκαβηττό, ἀπὸ τὸν λόγιο

Δημήτριο Βικέλα, γνωστὸ γιὰ τὴν συμμετοχή του στὴν Ἐπιτροπὴ Διοργάνωσης τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τῆς Ἀθήνας τὸ 1896 καὶ γιὰ τὸ γενικὸ  κοινωφελὲς ἔργο του (ἵδρυση τοῦ  Συλλόγου πρὸς διάδοσιν ώφελίμων βιβλίων, τοῦ Οἴκου Τυφλῶν κλπ).

 

Δ) Ὁ κατὰ ἔτη 1916-1917 Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος Σπυρίδων Λάμπρος ἀνέπτυξε, πέραν τῆς ἀναδείξεως τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, μεγάλη δραστηριότητα (1910) καὶ γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους στὸ Ζάππειο ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς ἑκατονταετηρίδος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, καθ’ὅτι εἶχε ἀναζωπηρωθῆ ἡ ἰδέα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους σὲ συνδιασμὸ μὲ τὴν νίκες τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων.

 

Ε)  Πρὸς τοῦτο τὸ 1918 ὡρίσθηκε Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους μὲ  Πρόεδρο τὸν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς Θεμοστοκλὴ Σοφούλη καὶ Γεν. Γραμματέα τὸν Ἰωάννη Δαμβέργη.

Ἡ Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ Μεγάλου Μνημείου μὲ Πρόεδρο τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο

ἀποφάσισε νὰ γίνει στὸν Λόφο Ἀρδηττοῦ, δίπλα στὸ Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

 

Ὅμως ἡ ἐπελθοῦσα μικρασιατικὴ ἐκστρατεία καὶ ἡ μικρασιατικὴ καταστροφὴ

ἐμπόδισαν τὴν πραγματοποίησή του, διότι οἱ Προϋπολογισμοὶ τῶν καθ’ὕλην ὑποχρέων, Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας δὲν ἐπαρκοῦσαν.

 

ΣΤ) Τελευταία σοβαρὴ προσπάθεια ἔγινε τὴν διετία 1928 - 1930.

Συγκεκριμένα ἐπανασυστάθηκε ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ μὲ Πρόεδρο τὸν διὰ 6η φορὰ Πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος Ἀλέξανδρο Ζαῒμη καὶ Γεν.Γραμματέα τὸν Ἰωάν. Δαμβέργη ποὺ ἐπρογραμμάτισαν τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Ναοῦ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους μετὰ Ἡρώου εἰς τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως. .

 

Τὴν 30.3.1930 (παρὰ τὸ «κράχ» τῆς παγκοσμίου οἰκονομικῆς κρίσεως τοῦ 1929, ποὺ ἐμάστιζε ἀφάνταστα τὴν Ἑλλάδα) οἱ ἑλληνόψυχοι αὐτοὶ ἄρχοντες τῆς Χώρας ἔθεσαν πανηγυρικῶς τὸ θεμέλιο λίθο στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως, ὅπου ὡμίλησε ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Ἀλέξανδρος Ζαῒμης, ὁ ὁποῖος μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐτόνισε :

«Ἡ Μεγάλη Ἰδέα περικλείει ἐν ἑαυτῇ τὸν σεβασμὸν πρὸς τὴν Θρησκείαν, τὴν ἀγάπην πρὸς τὴν πατρίδα καὶ τὴν ἀφοσίωσιν πρὸς τὴν οἰκογένειαν. Ἠ προσήλωσις δὲ εἰς τόν ἠθικὸν νόμον καὶ ἡ πίστις εἰς τὸ ἀκατάβλητον τοῦ Δικαίου ἀποτελοῦσι τὴν ὐπερτάτην δύναμιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἕθνους» (Ἐφημερίδα Ἑστία, τεῦχος 12768 τῆς 30.3.1930).

Z) Τελικῶς ἔγινε στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως ἡ  «Λεωφόρος τῶν Ἡρώων» μὲ τὶς προτομὲς τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, τὰ ἀποκαλυπτήρια τῶν ὁποίων ἔγιναν τὴν 25.3.1937, ἀλλὰ δὲν ἐπρόλαβαν νὰ πραγματοποιηθοῦν ὁ Ναὸς καὶ τὸ Ἡρῶον, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καὶ κυρίως λόγῳ τοῦ ἐπερχόμενου Β΄Παγκοσμίου Πολέμου.

 

 

2. Οἱ ὁμόδοξοι ἐκπλήρωσαν τὸ Τάμα τους, οἱ Γεωργιανοί, οἱ Ρουμάνοι, οἱ Ρῶσοι,

οἱ Πολωνοὶ ἀμέσως μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσή τους ἀπὸ τὸν ἄθεο μαρξισμό, ἰδιαιτέρως δὲ οἱ ὁμόδοξοι Σέρβοι ἀκόμη καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ βάρβαρου πολέμου ὑπὸ τῶν

παλιμβαρβάρων Νατοϊκῶν, ἔκτιζαν τὸν μεγαλοπρεπῆ Ναὸ τοῦ Ἁγ.Σάββα στὸ Βελιγράδι.

 

 

3.Οἱ μόνοι ποὺ δὲν ἔχουμε ἕνα Ναό, μνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, εἴμαστε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, διότι οἱ ἰθύνοντες εἶναι τυφλὰ ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

Ἀκόμη καὶ τὴν συνθήκη τῆς Λωζάνης ἐμμέσως κατήργησαν, ἀναγνωρίζοντας de facto

διὰ τῆς πραγματοποιήσεως μωαμεθανικῶν τεμενῶν, μωαμεθανικὴ μειονότητα σὲ ὅλη τὴν Ἑλλαδα, ἐνδιαφερόμενοι μόνον καὶ διὰ νομιμοποιήσεις τῶν ἀρρώστων ὁμοφιλοφύλλων, ἐξομοιώσεις οἰκογενειακοῦ δικαίου μὲ τὶς τρισάθλιες καὶ κτηνώδεις

διαβιώσεις αὐτῶν τῶν παρὰ φύσι ἀσέλγων, υἱοθεσίες τέκνων κλπ. μέχρι καὶ ὅτι

τὸ κάψιμο τῆς σημαίας δὲν ἀποτελεῖ ποινικὸ ἀδίκημα.

 

 

4. Μέχρι τώρα οἱ κακόβουλοι μᾶς ἐλασπολογοῦσαν καὶ κατασυκοφαντοῦσαν

ὅτι εἴμαστε «κατάλοιπα» τῆς «χούντας» καὶ «φασίστες».

Ὅλοι οἱ  ἀνιστόρητοι «ἱστορικοί», τὰ φασιστοειδῆ καὶ οἱ ἰδιοτελεῖς διαστρεβλωτὲς

τῆς ἀλήθειας μὲ σαθρότατα ἐπιχειρήματα μᾶς διέσυραν ἀνεντίμως.

 

Τὶ θὰ κάνουν ὅλα αὐτὰ τὰ τρισάθλια ἀνθρωπάκια, θὰ τολμήσουν νὰ κατηγορήσουν,

λασπολογήσουν καὶ διασύρουν καὶ τούς :

Θρασύβουλο καὶ Ἀλέξανδρο Ζαΐμη, Θεμιστοκλὴ Σοφούλη, τὸν Ἐλευθέριο ΒΒενιζέλο, Σπυρίδωνα Λάμπρο, τὸν Βασιλέα Γεώργιο Α΄, τοὺς παραπάνω ΠΠρωθυπουργοὺς καὶ Προέδρους Δημοκρατίας  καὶ λοιπὲς καὶ λοιπὲς προσωπικότητες, ὡς κατάλοιπα τῆς χούντας ; ; ; …

Ὅμως ὅλες αὐτὲς οἱ προσωπικότητες προϋπῆρχαν τῆς χούντας τοῦ Γεωργίου

Παπαδοπούλου ! ! ! …

5. Περισσότερα καὶ γλαφυρότερα στὸ συνημμένο ἄρθρο τοῦ εὐσυνείδητου καὶ

φιλότιμου δημοσιογράφου Παναγιώτη Σαββίδη στὴν ἔγκυρη καὶ ἔγκριτη ἠλεκτρονικὴ ἔκδοση τῆς 5.1.2017 τῆς σοβαρῆς ἐφημερίδας ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ.

(http://www.protothema.gr/greece/article/642884/i-odusseia-enos-tamatos-ton-agoniston-tou-1821/

 

Καὶ ἀκόμη ἀναλυτικότερα στὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 69,

σελ. 57 – 98

καὶ γενικὰ στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr.

 

 

Κανεὶς δὲν χάνῃ, ὅταν ἐνημερώνεται.

Ὅποιος θέλει νὰ λαμβάνῃ τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή»  δωρεάν, τιμῆς ἕνεκεν,

ἄς ἐπικοινωνήσῃ στὰ τηλ. 210-3254321.

Ὄφελός μας ἡ διάδοση τῆς ἰδέας γιὰ τὸ κοινὸ καλό.

6.Εὐελπιστοῦμε καὶ ὅλες οἱ ἄλλες σοβαρές, μὲ Ὀρθόδοξο καὶ ἀκραιφνὲς ἐθνικὸ πνεῦμα ἱστοσελίδες καὶ ἔντυπος τύπος νὰ τὸ ἀναδημοσιεύσουν καὶ νὰ παρακαλέσουν τοὺς ἐπισκέπτες  - ἀναγνῶστες τους νὰ τὸ διαδώσουν ὁ καθένας εἰς ἑκατοντάδες e mail, γιὰ νὰ ξυπνήσουν ἐπὶ τέλους καὶ οἱ εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ καὶ οἱ ἐθνικῶς σκεπτόμενοι Ἕλληνες καὶ ἐν γένει ὅλοι οἱ ἀγαθοπροαίρετοι ἄνθρωποι, νὰ καταλάβουν ὅτι δὲν πάει ἄλλο.

 

Δὲν μποροῦν νὰ μᾶς ἐμπαίζουν, καὶ διασύρουν ποταπὰ ἀνθρωπάκια.

Αὐτὸ θὰ εἶναι ἕνας ἰσχυρότατος κόλαφος στὸ αἰσχρὸ κατεστημένο, εἰς τοὺς ἰθύνοντες

πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἐμπαίζουν, σαμποτάρουν καὶ

γελοιοποιοῦν  ἐπὶ 10 ετία καὶ ἀφιονίζουν τοὺς ἀπληροφόρητους ! ! ! …

 

 

7.Ὑπάρχουν πολλοὶ ἀνιδιοτελεῖς ἰδεολόγοι. Ὅλοι μαζὶ συμπάσχουμε καὶ ἀγωνιζόμαστε.

Ἐλᾶτε ὅλοι νὰ συστρατευθοῦμε ἐναντίον τοῦ βρώμικου αὐτοῦ κατεστημένου,

σύμφωνα μὲ τὶς διαβεβαιώσεις καὶ προτροπὲς τοῦ Θεανθρώπου :

«…Ἐγὼ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή…» (Ἰωάν. 14, 6)

«Καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν. 8, 32)

«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ»  (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)».

Ὁπότε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ θὰ ἠμπορέσουμε νὰ πραγματοποιθήσουμε θαύματα.

Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει !

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Τηλ. 210-3254321

E mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


«Η οδύσσεια ενός …,,τάματος,, των αγωνιστών του 1821»

Πρωτο θεμα

Παναγιώτης Σαββίδης 05/01/2017

Πρόκειται για την ανέγερση ενός μεγαλοπρεπούς ναού στην Αθήνα, εκπλήρωση της «υπόσχεσης προς τον Θεό» που είχε δώσει το 1829 η Δ’ Εθνοσυνέλευση. Την εκπλήρωση ενός –ανεκπλήρωτου έως σήμερα- τάματος έχει βάλει στόχο ζωής ο επιχειρηματίας Ιωάννης Αναγνωστόπουλος και το σωματείο «Οι φίλοι του Τάματος του Έθνους» που έχει ιδρύσει, ενόψει της συμπλήρωσης 200 ετών από την Εθνεγερσία του 1821 που οδήγησε στην απελευθέρωση και στη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους.


Πρόκειται για την ανέγερση ενός μεγαλοπρεπούς ναού στην Αθήνα, εκπλήρωση της «υπόσχεσης προς τον Θεό» που είχε δώσει το 1829 η Δ’ Εθνοσυνέλευση εφόσον η Ελλάδα αποκτούσε την ανεξαρτησία της. Μία απόφαση που είχε επικυρωθεί από τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια, αλλά έως σήμερα παρέμεινε στα χαρτιά, αν και στις αρχές του προηγούμενου αιώνα είχε δρομολογηθεί η κατασκευή ναού ή μνημείου, που τελικά βάλτωσε λόγω της Μικρασιατικής Καταστροφής.


Από το 2006 η υλοποίηση του «Τάματος του Έθνους», με την ανέγερση ενός μεγαλοπρεπούς ναού στην ελληνική πρωτεύουσα που παρόμοιος του δεν θα υπάρχει στην Ελλάδα, αποτελεί στόχο ζωής για τον κ.Αναγνωστόπουλο και τη σύζυγό του Αικατερίνη, που  δηλώνουν έτοιμοι να διαθέσουν όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία τους προς επίτευξη του σκοπού αυτού και σύμφωνα με πρόχειρες εκτιμήσεις ξεπερνάει τα 15 εκ. ευρώ.  Εκτός από τον μεγαλοπρεπή ναό, σύμφωνα με τα σχέδια, το «Τάμα του Έθνους» θα περιλαμβάνει και μεγάλο Συνοδικό Πνευματικό Κέντρο Βυζαντινής Παράδοσης και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων.


Ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος είχε ενθουσιαστεί με την ιδέα εκπλήρωσης του «Τάματος» επιδεικνύοντας προσωπικό ενδιαφέρον για το χώρο ανέγερσής του. Το 2012 με εντολή του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου συστάθηκε Ειδική 9μελής Επιτροπή στην Εκκλησία της Ελλάδος, που όμως δεν προχώρησε σε ουσιαστικό έργο και δεν ήρθε σε καμία επαφή με την πολιτεία ώστε να κινηθούν οι αναγκαίες διαδικασίες.


Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, φαίνεται πως αποτελεί «άλλοθι» για τις αρμόδιες Αρχές, που θα μπορούσαν να παραχωρήσουν την αναγκαία έκταση για την ανέγερση του ναού. Ωστόσο οι  δωρητές Ιωάννης και Αικατερίνη Αναγνωστόπουλου επιμένουν πως δεν θα χρειαστεί ούτε ένα ευρώ από τα κρατικά ταμεία, για να εκπληρωθεί το «Τάμα» των Αγωνιστών του 1821.  Επιθυμία των δωρητών είναι ο ναός-ορόσημο να κατασκευαστεί σε κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας, προτείνοντας να διατεθεί έκταση 50 στρεμμάτων στο Αττικό Άλσος. Ωστόσο οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στην Εκκλησία της Ελλάδας, αλλά και στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά και στην Περιφέρεια Αττικής.


Από τον Καποδίστρια έως τον Βενιζέλο, τον Σοφούλη και τον Ζαΐμη
Η προσπάθεια του σωματείου «Οι φίλοι του Τάματος του Έθνους» για ανέγερση του μεγαλοπρεπούς ναού, λοιδορείται κατά καιρούς από εθνομηδενιστές, υπέρμαχους της αναθεωρητικής ιστοριογραφίας και ενίοτε θερμούς υποστηρικτές –αναφαίρετο δικαίωμα τους- ανέγερσης μουσουλμανικού τεμένους στον Βοτανικό.
Επιχειρώντας να απαξιώσουν το «Τάμα» των Αγωνιστών του 1821,  επιχειρούν να τη συνδέσουν με τη… χούντα, λόγω της πρωτοβουλίας που είχε αναλάβει το 1969 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος για την κατασκευή του ναού-συμβόλου. Μάλιστα τότε είχε ιδρυθεί Ειδικό Ταμείο, όπου συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με εκτιμήσεις περίπου 453 εκ. δρχ. Τεράστιο ποσό για την εποχή εκείνη, το οποίο όμως ουδείς γνωρίζει τι απέγινε.


Ωστόσο ο δικτάτορας Παπαδόπουλος δεν ήταν ο πρώτος –μετά τον Ιωάννη Καποδίστρια- που επιχείρησε να εκπληρώσει το «Τάμα του Έθνους».
Επί Όθωνα εκδόθηκαν Βασιλικά Διατάγματα και δεσμεύθηκαν περιοχές γύρω από το Σύνταγμα για την ανέγερση του ναού.  Ανάλογες κινήσεις έγιναν και κατά την περίοδο βασιλείας του Γεωργίου Α’ από τον πρωθυπουργό Θρασύβουλο Ζαΐμη και τον μεγάλο αρχιτέκτονα της εποχής Ερνέστο Τσίλερ. Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο αναβιωτής των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 1896 Δημήτριος Βικέλας, φαντάστηκε το «Τάμα» στον Λυκαβηττό, όπως και ο πρωθυπουργός Σπυρίδωνος Λάμπρου το 1916 στο Ζάππειο. Ακόμη και επί Ελευθερίου Βενιζέλου και Θεμιστοκλή Σοφούλη, υπήρξαν πρωτοβουλίες για κατασκευή του ναού στο Λόφο Αρδηττού στο Καλλιμάρμαρο (1918).


Το 1830 ο μεγάλος αρχιτέκτονας  Λύσανδρος Καυταντζόγλου, παρουσίασε στο Θησείο τέσσερα σχέδια –μετά την υπόδειξη του Ιωάννη Καποδίστρια- για «Ηρώον εθνικόν εις μνήμην των υπέρ πατρίδος πεσόντων Ελλήνων και Φιλελλήνων». Το «Πάνθεον» του Καυταντζόγλου, δεν αφορούσε την κατασκευή ενός ναού, αλλά ουσιαστικά ενός μνημείου-οστεοφυλακίου όπου θα φυλάσσονταν τα οστά αγωνιστών του 1821. Το κτίριο συνδύαζε στοιχεία από την αρχαιοελληνική και ρωμαϊκή αρχιτεκτονική, με τον κεντρικό θόλο –με δωρική κιονοστοιχία εξωτερικά και ιωνική με κορινθιακά κιονόκρανα εσωτερικά- να εντυπωσιάζει.
Το «Πάνθεον» ουδέποτε υλοποιήθηκε. Η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια (1831) και η έλευση του  Όθωνα  έβαλε το σχέδιο στον … πάγο λόγω κόστους. Το 1834 η «αντιβασιλεία» εκδίδει διάταγμα για την ανέγερση ναού του Σωτήρος στην Αθήνα προς εκπλήρωση του «Τάματος». Ο χώρος που είχε επιλεχθεί ήταν πλησίον της σημερινής πλατείας Ομονοίας. Ωστόσο έμεινε στα χαρτιά. Το 1870 με τη συμπλήρωση 50 ετών από την Επανάσταση του 1821, η ανέγερση ενός μνημείου για την Εθνεγερσία, επανήλθε με πρωτοβουλία του βασιλιά Γεωργίου Α΄ και την υποστήριξη της κυβέρνησης του Θρασύβουλου Ζαΐμη. Το σχέδιο εκπόνησε ο Γερμανός αρχιτέκτονας Έρνεστ Τσίλερ και αποτελούνταν από μία ψηλή μαρμάρινη στήλη στην κορυφή της οποίας δέσποζε αλληγορικά η μορφή της Ελλάδας. Στη ζωοφόρο, αναπαριστάνονταν σκηνές από τον αγώνα του 1821 κατά των Τούρκων και στη βάση προσωποποιημένες μορφές περιοχών που συμμετείχαν στην Επανάσταση. Στην μπροστινή πλευρά θα χαρασσόταν η φράση : «To Έθνος τοις εαυτού ελευθερωταίς» και στην πίσω : «Η ομόνοια ισχυροποιεί». Η κριτική που άσκησε η αντιπολίτευση και ο προσκείμενος σε αυτήν Τύπος, που θεώρησε το μνημείο «μη αντάξιο» των αγώνων του 1821 και βλάσφημο επειδή φιλοτεχνήθηκε από ξένο, είχε ως αποτέλεσμα να λήξει άδοξα και η προσπάθεια αυτή.
Το 1908 ο Δημήτριος Βικέλας πρότεινε  την ανέγερση ενός Ηρώου της Ανεξαρτησίας στο λόφο του Λυκαβηττού, με τον αρχιτέκτονα Έρνεστ Τσίλερ, να παρουσιάζει ένα  ναό-μνημείο που θα αποτελούνταν από το ναό του Αγίου Γεωργίου πάνω σε μια τετράγωνη εξέδρα με τα αγάλματα της «Ελευθερίας» στις τέσσερις γωνίες.  Το ναό περιέβαλλε ένας περίβολος και αυτόν μια ανοικτή στοά, η «στοά των ηρώων». Το έργο, που επίσης δεν προχώρησε, ήταν σύνθεση στοιχείων αρχαιοελληνικών, βυζαντινών, αναγεννησιακών κλπ
Με αφορμή τη συζήτηση για τον εορτασμό της Εκατονταετηρίδας της Ελληνικής Επανάστασης (1921) το 1918, σχηματίστηκε Κεντρική Επιτροπή με επικεφαλής τον πρόεδρο της βουλής Θεμιστοκλή Σοφούλη,  ενώ ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, από τη θέση του προέδρου της ειδικής επιτροπής Μεγάλου Μνημείου, έδωσε το  «ΟΚ» για ανέγερση Πανελλήνιου Ηρώου επάνω στο λόφο του Αρδηττού. Αν και υπήρξε κινητοποίηση και αυτό το σχέδιο «βάλτωσε» λόγω της Μικρασιατικής Καταστροφής και της ανταλλαγής πληθυσμών που ακολούθησε ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία.


Μία δεκαετία αργότερα το 1928, και ενώ η χώρα επιχειρεί να επουλώσει τις πληγές της, επανασυστάθηκε η ειδική  επιτροπής Μεγάλου Μνημείου με πρόεδρο τον Αλέξανδρο Ζαΐμη. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 16/8/1928 και προέβλεπε την κατασκευή ενός  μνημείου από μικρούς κυβόλιθους που θα έστελναν συμβολικά δήμοι και κοινότητες από την Ελλάδα, την Κύπρο και την ομογένεια. Όσον αφορά το μνημείο θα ήταν συνδυασμός ναού και πάνθεου. Στις 30/3/1930 τέθηκε ο θεμέλιος λίθος του μνημείου στο σημερινό Πεδίον του Άρεως, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Αλέξανδρο Ζαΐμη. Ωστόσο ουδέποτε ολοκληρώθηκε και αυτός ο σχεδιασμός. Από τη συνολική πρόταση υλοποιήθηκε και παρέμεινε έως σήμερα η «λεωφόρος των Ηρώων» με τις μαρμάρινες προτομές των αγωνιστών του 1821.
Πληροφορίες και φωτογραφίες από :  Θεοδώρα  Μαρκάτου  (Αν. καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) «Οι προτάσεις για πανελλήνιο ηρώο του εικοσιένα 183—1930»)
Τὸ μεστότατον  νοημάτων αὐτὸ κείμενον τὸ ἀνήρτησαν καὶ ἄλλες σοβαρότατες καὶ ἀντικειμενικὲς ἱστοσελίδες, ὡς πχ. :
Από το 2006 η υλοποίηση του «Τάματος του Έθνους», με την ανέγερση ενός μεγαλοπρεπούς ναού στην ελληνική πρωτεύουσα που παρόμοιος του δεν θα υπάρχει στην Ελλάδα, αποτελεί στόχο ζωής για τον κ.Αναγνωστόπουλο και τη σύζυγό του Αικατερίνη, που  δηλώνουν έτοιμοι να διαθέσουν όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία τους προς επίτευξη του σκοπού αυτού και σύμφωνα με πρόχειρες εκτιμήσεις ξεπερνάει τα 15 εκ. ευρώ.  Εκτός από τον μεγαλοπρεπή ναό, σύμφωνα με τα σχέδια, το «Τάμα του Έθνους» θα περιλαμβάνει και μεγάλο Συνοδικό Πνευματικό Κέντρο Βυζαντινής Παράδοσης και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων. 

Ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος είχε ενθουσιαστεί με την ιδέα εκπλήρωσης του «Τάματος» επιδεικνύοντας προσωπικό ενδιαφέρον για το χώρο ανέγερσής του. Το 2012 με εντολή του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου συστάθηκε Ειδική 9μελής Επιτροπή στην Εκκλησία της Ελλάδος, που όμως δεν προχώρησε σε ουσιαστικό έργο και δεν ήρθε σε καμία επαφή με την πολιτεία ώστε να κινηθούν οι αναγκαίες διαδικασίες. 
Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, φαίνεται πως αποτελεί «άλλοθι» για τις αρμόδιες Αρχές, που θα μπορούσαν να παραχωρήσουν την αναγκαία έκταση για την ανέγερση του ναού. Ωστόσο οι  δωρητές Ιωάννης και Αικατερίνη Αναγνωστόπουλου επιμένουν πως δεν θα χρειαστεί ούτε ένα ευρώ από τα κρατικά ταμεία, για να εκπληρωθεί το «Τάμα» των Αγωνιστών του 1821.  Επιθυμία των δωρητών είναι ο ναός-ορόσημο να κατασκευαστεί σε κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας, προτείνοντας να διατεθεί έκταση 50 στρεμμάτων στο Αττικό Άλσος. Ωστόσο οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στην Εκκλησία της Ελλάδας, αλλά και στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά και στην Περιφέρεια Αττικής.  

Από τον Καποδίστρια έως τον Βενιζέλο, τον Σοφούλη και τον Ζαΐμη 

Η προσπάθεια του σωματείου «Οι φίλοι του Τάματος του Έθνους» για ανέγερση του μεγαλοπρεπούς ναού, λοιδορείται κατά καιρούς από εθνομηδενιστές, υπέρμαχους της αναθεωρητικής ιστοριογραφίας και ενίοτε θερμούς υποστηρικτές –αναφαίρετο δικαίωμα τους- ανέγερσης μουσουλμανικού τεμένους στον Βοτανικό. 

Επιχειρώντας να απαξιώσουν το «Τάμα» των Αγωνιστών του 1821,  επιχειρούν να τη συνδέσουν με τη… χούντα, λόγω της πρωτοβουλίας που είχε αναλάβει το 1969 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος για την κατασκευή του ναού-συμβόλου. Μάλιστα τότε είχε ιδρυθεί Ειδικό Ταμείο, όπου συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με εκτιμήσεις περίπου 453 εκ. δρχ. Τεράστιο ποσό για την εποχή εκείνη, το οποίο όμως ουδείς γνωρίζει τι απέγινε.   

Ωστόσο ο δικτάτορας Παπαδόπουλος δεν ήταν ο πρώτος –μετά τον Ιωάννη Καποδίστρια- που επιχείρησε να εκπληρώσει το «Τάμα του Έθνους». 

Επί Όθωνα εκδόθηκαν Βασιλικά Διατάγματα και δεσμεύθηκαν περιοχές γύρω από το Σύνταγμα για την ανέγερση του ναού.  Ανάλογες κινήσεις έγιναν και κατά την περίοδο βασιλείας του Γεωργίου Α’ από τον πρωθυπουργό Θρασύβουλο Ζαΐμη και τον μεγάλο αρχιτέκτονα της εποχής Ερνέστο Τσίλερ. Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο αναβιωτής των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 1896 Δημήτριος Βικέλας, φαντάστηκε το «Τάμα» στον Λυκαβηττό, όπως και ο πρωθυπουργός  Σπυρίδωνος Λάμπρου το 1916 στο Ζάππειο. Ακόμη και επί Ελευθερίου Βενιζέλου και Θεμιστοκλή Σοφούλη, υπήρξαν πρωτοβουλίες για κατασκευή του ναού στο Λόφο Αρδηττού στο Καλλιμάρμαρο (1918).

Το 1830 ο μεγάλος αρχιτέκτονας  Λύσανδρος Καυταντζόγλου, παρουσίασε στο Θησείο τέσσερα σχέδια –μετά την υπόδειξη του Ιωάννη Καποδίστρια- για «Ηρώον εθνικόν εις μνήμην των υπέρ πατρίδος πεσόντων Ελλήνων και Φιλελλήνων». Το «Πάνθεον» του Καυταντζόγλου, δεν αφορούσε την κατασκευή ενός ναού, αλλά ουσιαστικά ενός μνημείου-οστεοφυλακίου όπου θα φυλάσσονταν τα οστά αγωνιστών του 1821. Το κτίριο συνδύαζε στοιχεία από την αρχαιοελληνική και ρωμαϊκή αρχιτεκτονική, με τον κεντρικό θόλο –με δωρική κιονοστοιχία εξωτερικά και ιωνική με κορινθιακά κιονόκρανα εσωτερικά- να εντυπωσιάζει.  

    Μοιράσου το:
     
  •   
  •   
  •   
  •   
agioritikovima
Developed by © mpistiries.com