Περιοδικό «Φωτεινή Γραμμή»

Εισαγωγή
Εκδόσεις Περιοδικού «Φωτεινή Γραμμή»

Ζητῶμεν κατεπειγόντως ἐθελοντὰς διὰ συμπαράστασιν εἰς τὴν πραγματοποίησιν ὅλων τῶν σκοπῶν καὶ προοπτικῶν μας καὶ διὰ νὰ λαμβάνουν καὶ νὰ διαδίδουν τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή» παντοῦ.

«Απόστολος Παύλος»

α. Προσπαθοῦμεν εἰς τὴν πρᾶξιν νὰ γινώμεθα τὸ μέσον διὰ τοῦ ὁποίου ὑλοποιεῖται ἡ ἀδελφικὴ στοργὴ καὶ ἡ ἀγάπη τῆς μεγάλης καρδίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

β. Φρονοῦμε  ὅτι σημασία δὲν ἔχει, ἐὰν ἀποστέλλῃ κάποιος ἀνθρωπιστικὴν βοήθειαν, ἀλλά, κυρίως, ἐὰν φθάνῃ καὶ πρὸ παντὸς ποῦ καταλήγει καὶ ἀγωνιζόμεθα πάντοτε νὰ διαμοιράζεται ἡ βοήθεια παντοῦ εἰς ὅλους τοὺς δεινοπαθοῦντας συνανθρώπους μας καὶ νὰ μὴ καταλήγῃ σὲ «ἀετονύχηδες»…

γ. Ἀγωνιζόμεθα, ὥστε ἀκόμη καὶ τὸ τελευταῖον «δίλεπτον τῆς χήρας» νὰ μὴ σπαταλᾶται, ἀλλὰ νὰ ἀξιοποιεῖται ἀπολύτως καὶ νὰ γράφεται εἰς τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς.

δ. Εἴμεθα ἀνεγνωρισμένοι διεθνῶς· μέχρι τὸ τέλος τοῦ 2000, ὑπήρξαμε ἡ μόνη ἑλληνικὴ ἀνθρωπιστικὴ ὀργάνωσις καταχωρισμένη εἰς τὴν ἐφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν κοινοτήτων.

agioritikovima
Developed by © mpistiries.com