Περιοδικό «Φωτεινή Γραμμή»

Εισαγωγή
Εκδόσεις Περιοδικού «Φωτεινή Γραμμή»

Ζητῶμεν κατεπειγόντως ἐθελοντὰς διὰ συμπαράστασιν εἰς τὴν πραγματοποίησιν ὅλων τῶν σκοπῶν καὶ προοπτικῶν μας καὶ διὰ νὰ λαμβάνουν καὶ νὰ διαδίδουν τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή» παντοῦ.

Άρθρα - Κοινωνικές Δραστηριότητες

Πειφερική αρτηριοπάθεια, Παύλου Κ. Τούτουζα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΟΠΑΘΕΙΑ

Παλος Κ. Τούτουζας

μ. Καθηγητς –

Διευθυντς το λληνικο δρύματος Καρδιολογίας

(Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 61, σελ. 173-184)

Πέρα π τς στεφανιαες ρτηρίες τς καρδις, ο ποες, ταν πάσχουν, μπορε ν προκαλέσουν στηθάγχη, μφραγμα μυοκαρδίου κα καρδιακ νεπάρκεια, εναι κα ο περιφερικς ρτηρίες, ς ο ρτηρίες το γκεφάλου, ο καρωτίδες, ορτ-θωρακικ κα κοιλιακή, κα βέβαια ο ρτηρίες τν κάτω κρων. Ο ρτηρίες ατς τν κάτω κρων, νάλογα μτν ξεταζομένη περιοχή, νομάζονται μηριαες, γνυακς-πίσω π τ γόνατο, γαστροκνημιαες-γάμπα, ρτηρίες τν κρων ποδν.

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

πως ο στεφανιαες ρτηρίες, ο καρωτίδες παθαίνουν θηροσκλήρυνση κα στένωση ποικίλου βαθμο, πο μπορε νφθάσει μέχρι πλήρη πόφραξη, στε ν γίνει πέμβαση γι τν ποκατάσταση τς κυκλοφορίας. ντιλαμβάνεσαι τι στς καρωτίδες πάρχει κα τ νδεχόμενο ν φύγει να κομμάτι πτν θηρωματικ πλάκα μ θρόμβο, πο στενεύει τν ρτηρία, κα μ τ ρο αματος ατ τ κομμάτι ν φράξει-ν κάνει μβολ σ ρτηρία το γκεφάλου, δηλαδ ν χουμε γκεφαλικ πεισόδιο, λαφρ σοβαρό. Εναι γνωστ τι τ τελευταα χρόνια γίνεται πολλ συζήτηση γι τς καρωτίδες κα τς γκεφαλικς ρτηρίες, στε ν πορεύεται καλ κεφαλή.

Γι τ γκεφαλικό, πέρα π τς ρτηρίες, μπορε ν φταίει κα καρδιά. Σ μαρμαρυγ τν κόλπων συχν ποσπται θρόμβος π τ τίο το ριστερο κόλπου κα π τ χρο το διου το κόλπου κα μ τ ρο αματος πορεύεται πρς τν ορτή. π τ ορτικ τόξο, ἐὰν θρόμβος πλέει μ τ ροαματος πρς τς καρωτίδες, τότε προκαλεται μφραξη – μβολ γκεφαλικς ρτηρίας μ μφάνιση λαφρο σοβαροῦ ἐγκεφαλικο πεισοδίου. Τ γκεφαλικ πεισόδιο πίσης μφανίζεται συχν π θηροσκληρωτικ βλάβη ρτηριν, γκεφαλικν, καρωτίδων τς ορτς. Προκαλεται ετε μ τοπικὴ ἔμφραξη τς γκεφαλικς ρτηρίας μ μβολ ατς πτμμα θηρωματικς πλάκας, πο ποσπάστηκε π τς καρωτίδες τν ορτή.

Πρν π λίγο καιρ γιαγι στν κουζίνα, κατ τς 9 τπρωί, ν φτιαχνε γλυκό, αφνιδίως σωριάζεται στ δάπεδο. ναστατωμένη γγον τηλεφωνε γι σθενοφόρο κα σλίγα λεπτ γίνεται μεταφορ στ νοσοκομεο. Σ ργανωμένη κοινωνία ο κινήσεις εναι σωστς χωρς καθυστέρηση, πειδὴ ὅλα λειτουργον μ προσοχή. Εναι καταρτισμένοισοι βρίσκονται στν τηλεφωνικ σύνδεση μ π.χ. τ σταθμ πρώτων βοηθειν σθενοφόρο τ νοσοκομεο στ ποο θ προστρέξει. τσι γγον ρωτται π τν τηλεφωνητ τς πηρεσίας, π.χ. Πρώτων Βοηθειν, περ τίνος πρόκειται κα μόλις ναφέρει τ τί συνέβη, τ μυαλ το παλλήλου στρέφεται πρς τ γκεφαλικ κα χι σ κάταγμα, καρδιακ δυσφορία, πόνο ἢ ἔμφραγμα κ.λπ. Μέσα σ λίγα λεπτ παραλαμβάνεται πάσχουσα μ κδηλα σημεα γκεφαλικο πεισοδίου, τ ποα κτιμον ναλόγως ο νοσοκόμοι το σθενοφόρου κα πηγαίνουν στ Γενικ Νοσοκομεο κατ’ εθείαν στ ΝευρολογικΤμμα. κε τ νοσηλευτικ κα ατρικ προσωπικό, μ μιματιά, ντιλαμβάνονται τι θ πρέπει πάσχουσα π τ γκεφαλικ μέσως ν ποβληθε σ ξετάσεις μ ξονικ μαγνητικ τομογραφία. φόσον παρουσιαστον νδείξεις το γκεφαλικο σθενς ποβάλλεται σ ρτηριογραφία γι ν ντοπιστε κριβς πάσχουσα π μβολ τοπικ θρόμβωση ρτηρία. καθετήρας π τν καρωτίδα φθάνει μέχρι τ μέση γκεφαλικ ρτηρία, που γίνεται γχυση σχυρο θρομβολυτικο φαρμάκου π.χ. rt-PA, τ ποο δίνουμε κα σ μφραγμα μυοκαρδίου κα μ τ ποο πιτυγχάνεται ντς λεπτν διάλυση το θρόμβου. τσι τώρα κυκλοφορία αματος στν προσβεβλημένη ατ περιοχ το γκεφάλου εναι λεύθερη.

(φροδίτη Καπώνη-νευρολόγος, δ/ντρια, Ερωκλινικ θηνν).

Ἐὰν γι τ γκεφαλικ δν εθύνεται γκεφαλικ ρτηρία λλ μία π τς δύο καρωτίδες, μέσ τν ποίων γίνεται κυκλοφορία π τν ορτ στν γκέφαλο, τότε μ περήχους λλ κα ρτηριογραφία προσδιορίζεται κριβς θέση κα τμέγεθος τς στενωτικς-μφρακτικς βλάβης τς καρωτίδος καὶ ἀμέσως γίνεται θεραπεία μ γγειοπλαστική, πως στς στεφανιαες ρτηρίες. Μ μπαλόνι νοίγει καρωτίδα, ποία παραμένει νοιχτ μ τοποθέτηση στντ κα τσι ποκαθίσταται κυκλοφορία το γκεφάλου.

Πάντα τατα γιναν χωρς καθυστερήσεις κα στ γιαγιά, πειδ φταιγε γκεφαλικ ρτηρία, γινε γχυση θρομβολυτικο φαρμάκου κα κατ τς 12 τ μεσημέρι ταν πάλι ρθια. Ξύπνησε, λοιπόν, μιλάει, περπατάει. τσι « καθάρισαν » , χωρς καθυστερήσεις δωσαν τ μάχη τους κα ο ρχαοι μας, Μιλτιάδης, Θεμιστοκλς κα Παυσανίας. μως, ταν ο μάδες δν λειτουργον καλά, τότε χουμε τ μεγάλα προβλήματα τοΠελοποννησιακο πολέμου μ πώλειες Περικλ, Κλέοντα, Βρασίδα κα τόσεςμόνιμες ναπηρίες Σπάρτης κα θήνας. Ἐὰν δν γίνει γκαίρως, τς πρτες δύο-τρες ρες, τότε μονιμοποιονται ο γκεφαλικς βλάβες μ αξηση τς θνητότητος ἢ ἀναπηρίες, π.χ. ν μιλάει /κα ν βαδίζει δύσκολα, ν χει παράλυτο να χέρι κ.α.

Τ γκεφαλικ πεισόδια σ ποσοστ νω του 80% εναι σχαιμικά, λόγω στένωσης-πόφραξης τς πάσχουσας ρτηρίας το γκεφάλου κα σ μικρ ποσοστ 10-20% εναι αμορραγικά, συχν λόγω ρήξης τοιχωματικο νευρύσματος γκεφαλικς ρτηρίας. Σ σχαιμικ πεισόδιο, ς λέχθη, γίνεται διάνοιξη μ μπαλόνι κα στντ τς πάσχουσας ρτηρίας. Ἐὰν τ γκεφαλικ πεισόδιο εναι αμορραγικ π νεύρυσμα γκεφαλικς ρτηρίας, τότε γίνεται μέσως καθετηριασμς κα μ τν καθετήρα γίνεται « μβολισμός » στ σημεο τς αμορραγίας μ κατάλληλο συνθετικ λικό, δι το ποίου παύει αμορραγία. ν βέβαια εναι μικρ αμορραγία, μ καλ πρόγνωση δν γίνεται μβολισμός. λλά, καί, ντιστρόφως, ν εναι μεγάλη αμορραγία, τότε θ γίνει μέσως χειρουργικ πέμβαση (φροδίτη Καπώνη).

Στν λλάδα, δυστυχς, δν γίνονται λα γρήγορα, πως στ γιαγιά. ραία μας χώρα χει κόμα δυσκολίες. Γίνονται πεμβάσεις κα στ χώρα μας, πως στ γιαγιά, λλ χι σες θ πρεπε. Συχν συμβαίνει γκεφαλικ πεισόδιο καί, πως παλιά, στ νοσοκομεο γίνεται συντηρητικ θεραπεία, μ πεμβατική. δ, π κείνους πο παθαν γκεφαλικό, νας στος τρες θ χει ναπηρία κα συχν δν θ μπορε ν ατοεξυπηρετηθε. Ατ σημαίνει τι πρέπει ν χει κάποιο πρόσωπο κοντά του, πειδ δν χει σταθερ βάδισμα κα δν μπορε ν περπατήσει μόνος του, χει δυσκολία στν μιλία, στδιάβασμα, στ γράψιμο, ν πάει στν τουαλέτα. ποβάλλονται βέβαια σ τακτικ σκηση καί, τελικά, σ ρκετος βελτιώνεται σιγ-σιγ ναπηρία. σκηση πρέπει ν ρχίζει σο τ δυνατν νωρίς, π τ νοσοκομεο. Μ τ φυσιοθεραπεία λειτουργικς ποκατάστασης κα τ σχετικ κπαίδευση προλαμβάνεται δυσκαμψία μυν, κα ποκτται να εδος ατονομίας καδυνατότητος καλο λέγχου το σώματος. φυσιοθεραπεία περιλαμβάνει κινησιοθεραπεία κα ργοθεραπευτική. Γίνονται πίσης σκήσεις ρθοφωνίας, πως κα σκήσεις πο δηγον σ ψυχολογικ νίσχυση, κοινωνικ ποστήριξη κα διαιτητικβοήθεια. ρόλος τς οκογενείας κα τν φίλων εναι οσιώδης γι τν λη ξέλιξη τν σθενν.

Πέραν το κλασσικο γκεφαλικο πεισοδίου συχνς εναι ο ΤΙΑ, Transient Ischemic Attacks, παροδικς σχαιμικς προσβολές. Εναι « ξώφαλτσα » γκεφαλικ πεισόδια μ λάχιστα κα παροδικ συμπτώματα π κάποιο ργανο, π.χ. μούδιασμα στ πρόσωπο, σ νω κάτω κρο κ.. Ατ διαταραχ μπορε ν εναι κα ζάλη, τάση γι λιποθυμία, διαρκε γιβραχ χρονικ διάστημα, λεπτ κα λίγες ρες κα μετ ὁ ἄνθρωπος ασθάνεται καλά, οτε γάτα οτε ζημιά. μως τΤΙΑ εναι μηνύματα κινδύνου γι μφραγμα το γκεφάλου, δηλαδ σοβαρ πεισόδιο, πως κριβς στηθάγχη μπορε νεναι πρόδρομος μφράγματος το μυοκαρδίου. Τ ξώφαλτσο ατ ΤΙΑ νίοτε ποτροπιάζει, πανειλημμένα. Γι τ λόγο ατθ πρέπει ν γίνει στ νοσοκομεο ξονικ μαγνητικ τομογραφία το γκεφάλου, περηχογραφικ ξέταση τν καρωτίδων κα φυσικ λεκτροκαρδιογράφημα κα ξετάσεις αματος. τσι, μέσα σ λίγες, τ πολ 24 ρες, μπορε π.χ. ν γίνει χειρουργικ νδαρτηριεκτομ τς σω καρωτίδας, πειδ βρέθηκε ν χει σοβαρ στένωση 70-99% λλη θεραπεία ς γγειοπλαστικ γι πρόληψη βαρέως γκεφαλικο πεισοδίου, πο παίρνει σακατεύει τ ζωή.

Πρόληψη νέου γκεφαλικο πεισοδίου. Πέρα π τσωστ ντιμετώπιση τν ΤΙΑ, ς νεφέρθη, γι ν μν ξαναπάθει γκεφαλικ πάσχων ρχίζει μι νέα ζωή. Κα ν μπορε ν μν χει ναπηρία, χαράσσονται σταθερς γραμμς πορείας μ σκηση κα γιειν διατροφή. ντιμετωπίζονται λοι ο παράγοντες κινδύνου προσβολς τν ρτηριν. πάσχων δν καπνίζει, ρυθμίζει τν ρτηριακ πίεση, ἐὰν εναι περτασικός, προσέχει τ σωματικό του βάρος, διατηρε χαμηλς τιμς σακχάρου κα χοληστερίνης στ αμα, σκεται, κολουθε δίαιτα μεσογειακή, μ σκοπ τν πρόληψη θηρωματικν πλακν, πο μπορε ν προκαλέσουν τν μφραξη στν καρωτίδα τ μέση γκεφαλικ ρτηρία. διαίτερα γι τν πρόληψη τν θηρωματικν πλακν, πως κα στς στεφανιαες ρτηρίες, θ πρέπει ν χορηγεται στατίνη, στε κακ LDL χοληστερίνη ν εναι κάτω των 70 mg%. π πλέον χορηγονται ντιθρομβωτικά, ς σπιρίνη κα κλοπιδογρέλη, γι τν πρόληψη θρόμβωσης τς ρτηρίας, ποία συνήθως παρουσιάζεται πάνω στν θηρωματικ πλάκα.

λέγχεται βέβαια κα καρδιά, κυρίως ς πρς τν μφάνιση κολπικς μαρμαρυγς. Ἐὰν πάρχει ατ πλήρης ρρυθμία, ετε μ παροξυσμος ετε ς μόνιμη, τότε χορηγεται ντιπηκτικ θεραπεία, sintrom, στε χρόνος προθρομβίνης - INR ν εναι 2 ως 3. ντ’ ατομπορε ν χορηγηθε να πτ νεότερα ντιπηκτικ φάρμακα σ χάπια, pradaxa xarelto eliquis. τσι προλαμβάνονται στος κόλπους θρομβώσεις, οἱ ὁποοι δν συστέλλονται λόγ τς μαρμαρυγς, πο εναι συνεχής. λλ κα σ σους χουν περάσει TIA, παροδικ σχαιμικ γκεφαλικ πεισόδιο, γίνονται ο παραπάνω ξετάσεις καὶ ἐνδεχομένως ν ντιμετωπισθε μεσα τυχν στένωση θρόμβωση μις ρτηρίας.

Συμπερασματικ ντιμετώπιση το γκεφαλικο σὲ ὀργανωμένη κοινωνία θ πρέπει ν γίνεται πειγόντως, ντς τριν το πολ ξι ρν, ς κριβς σ ξ μφραγμα το μυοκαρδίου. Κατ τν διο τρόπο γίνεται πρόληψη τοῦ ἐγκεφαλικο πεισοδίου, γουν μ ποφυγ καπνίσματος, παχυσαρκίας, θεραπεία περτάσεως, διαβήτη, περχοληστεριναιμίας κα λλων παραγόντων κινδύνου ς καθιστικ ζωή.

ΑΟΡΤΙΚΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ

ορτ λέγεται τ ρτηριακό « κανάλι » , πο ρχίζει πτν ριστερ κοιλία τς καρδις κα δέχεται τν γκο αματος πο ξωθε ατ κοιλία. Ατς γκος αματος νομάζεται σφυγμς στν ρτηρία-ρτηριακς σφυγμς κα θ μεταβε σὲ ὅλα τα ργανα κα τος στος το σώματος, γι ν τος δώσει ξυγόνο κα τροφή. ορτ στν κφυσή της χει μεγάλη διάμετρο, 2, 3 κα 4 κατοστ το μέτρου σ ψηλόσωμα πρόσωπα. Δηλαδ ορτ διαφέρει πολ π τς ρτηρίες, ποὺ ἔχουν αλ κα λίγων χιλιοστν στν κφυσή τους. Στς ρτηρίες ατς διάμετρος το αλο τος μικραίνει συνεχς, στ4,3,2 κα φθάνει ν εναι 1 χιλιοστ σο προχωρον πρς ττέλος τους, τ τριχοειδ, τ ποα χουν διάμετρο κάτω π 1 χιλιοστό. νάλογα μ τν ξεταζομένη θέση της ορτ διακρίνεται σ νιούσα, ορτικ τόξο π’ που κφύονται ο καρωτίδες γι τν αμάτωση τς κεφαλς κα ο ρτηρίες γι τν αμάτωση τν νω κρων κα γενικά το νωτέρου μίσεως το σώματος, στ συνέχεια εναι κατιούσα θωρακικ ορτ καί, τέλος, κοιλιακ ορτή, ποία χαμηλ στν κοιλία διχάζεται στς δύο λαγόνιες ρτηρίες, δεξι κα ριστερά, ο ποες βαθμηδν μεταπίπτουν στς μηριαες, γνυακές, γαστροκνημιαες κα τς ραχιαες ρτηρίες το κρου ποδς γι τν αμάτωση τν κάτω κρων. αλς το τελικο τμήματος, γουν τς κοιλιακς ορτς, χει διάμετρο, ποία κυμαίνεται π 1,6 κ. στος μικρόσωμους μέχρι 2,2 στος μεγαλόσωμους.

παθολογικ αξηση γενικ τς διαμέτρου το αλο τς ορτς νομάζεται νεύρυσμα. Στν νιούσα θωρακικ ορτεναι παθολογικ αξηση τς διαμέτρου το αλο, ταν ξεπερνάει τ 4 κ. δ ἐὰν διάμετρος τς νιούσης ορτς εναι 4-4,5 κ. πολλο γιατρο ντ το νευρύσματος χρησιμοποιον τν ρο διάταση τς ορτς κα γνωματεύουν μ τ λέξη νεύρυσμα ἐὰν αλς εναι πάνω π 4,5 κ.

ντίστοιχα πρς τ νεύρυσμα τς ορτς χουμε κα τνεύρυσμα τς κοιλιακς ορτς.Μιλμε γι νεύρυσμα τς κοιλιακς ορτς, ἐὰν διάμετρος περβαίνει τ 2,5 κ. σ βραχύσωμους κα τ 3 κ. σ ψηλόσωμους. Τόσο σ νεύρυσμα τς κοιλιακς ορτς, σο κα σ νεύρυσμα τς θωρακικς ορτς, πρέπει ν γίνεται παρακολούθησή του μ triplex καρδις, δηλαδ περηχογράφημα κάθε ξι μνες κα συχνότερα. συχάζει κανείς, ἐὰν δν αξάνεται λλο διάμετρος, κάτι πο συμβαίνει σ ρκετς περιπτώσεις. μως συχν αξάνεται διάμετρος το νευρύσματος, 1-3 χιλιοστ περισσότερο μέσα στος ξι μνες κα ατ μας κάνει αστηρότερους στν παρακολούθηση, μ τ σύσταση τς ποφυγς αξημένης ρτηριακς πίεσης, ρσης βάρους κα γενικ στρές, πο μπορε νπροκαλέσει αξηση τς πίεσης κα πιδείνωση το νευρύσματος. Στ ατια το ορτικο νευρύσματος περιλαμβάνεται βέβαια πέρταση, λλ κα κάθε τί πο πηρεάζει, δηλαδ πιδεινώνει τν θηροσκλήρυνση κα τν λειτουργία το ρτηριακο τοιχώματος. ορτ παθαίνει θηροσκλήρωση, πως κα οστεφανιαες ρτηρίες. τσι λοιπόν, κατ τ γνωστά, διακόπτεται τ κάπνισμα, θεραπεύεται μ στατίνη περχοληστεριναιμία, στε LDL χοληστερίνη ν εναι κάτω τν 70mg%, θ πρέπει νὰ ἀποφεύγεται παχυσαρκία, ν πάρχει πρόληψη κα ντιμετώπιση το σακχαρώδους διαβήτη. λλά, πως επαμε, τ σπουδαιότερο εναι ν μν πιέζεται τ νεύρυσμα π πέρταση.

Κατ τν κλινικ ξέταση ατρς ποψιάζεται νεύρυσμα σ ξεταζόμενο μετ τν λικία τν 50 τν, μ θετικ κληρονομικ στορικ κα μ παράγοντες κινδύνου, ς πέρταση, διαβήτης, τ κάπνισμα, περχοληστεριναιμία. π εδικος ἡ ἐξέταση γίνεται μ περήχους κα μ κρίβεια, τόσο στ νεύρυσμα τς θωρακικς σο κα τς κοιλιακς ορτς. τσι ὁ ἔλεγχος εναι εκολος, χωρς πίπτωση π το ξεταζομένου κα χωρς μεγάλη οκονομικ πιβάρυνση. Σ σπάνιες περιπτώσεις μφιβολίας διάγνωση γίνεται εκολα μ ξονικ τομογραφία.

Τ νεύρυσμα τς ορτς συνήθως εναι σιωπηρό, δν προκαλε πόνο κα νακαλύπτεται κατ τν κλινική, κτινολογικκα κυρίως τν περηχογραφικ ξέταση. Σ λεπτόσωμο πρόσωπο π.χ., μπορε γιατρς ν ποψιαστε νεύρυσμα τς κοιλιακς ορτς ψηλαφώντας ορτικ σφυγμ σ μεγάλη ριζόντια κταση τς κοιλίας κατ τν κτινογραφικ ξέταση τοθώρακος, ταν λαμβάνεται εκόνα αξησης τς σκις τς ορτς σ ριζόντια πάλι κταση. Τότε, μ περηχογραφικ ξέταση π ξειδικευμένο ατρ το ργαστηρίου τν περήχων, τίθεται σφαλς διάγνωση τόσο το νευρύσματος τς νιούσης τς κοιλιακς ορτς μ μέτρηση τς διαμέτρου τοαλο τς ορτς κα μ κρίβεια χιλιοστο. ν π.χ. τ νεύρυσμα τς νιούσης ορτς χει διάμετρο 46mm τς κοιλιακς ορτς εναι 38mm. Ο ξετάσεις ατς ν ξάμηνο μπορε νγίνονται π σειρ τν, χωρς σημαντικ αξηση τς διαμέτρου το νευρύσματος. Συνήθως παρατηρεται μι αξηση στ ξάμηνο 1-3mm, στε διάμετρος π 46 φθάνει στ 48mm στ θώρακα π 38 σ 40mm στν κοιλία. Ατ προοδευτικαξηση κατ 1 2 mm ν ξάμηνο δν νησυχε τν ατρό, μέχρις του ποφασίσει τ θεραπεία. πεμβατικ χειρουργικθεραπεία συνιστται, ἐὰν διάμετρος το νευρύσματος περβε στν νιούσα ορτ τ 55mm στν κοιλιακ ορτ τ50mm. μως, ἐὰν π ξάμηνο σ ξάμηνο αξηση τς διαμέτρου περβαίνει τ 5 mm, δηλαδ π 48mm φθάσει τ 54mm π 38mm τ 45mm στν κοιλία, τότε ατρς νησυχε καὶ ἀποφασίζει τν πέμβαση, πειδ πάρχει κίνδυνος ρήξης τοῦ ἀνευρύσματος. στε τότε δν περιμένουμε ν φθάσουμε τ ριο τν 50mm στν κοιλιακ τν 55mm στ θωρακικ ορτή.

στε τ νεύρυσμα τς κοιλιακς ορτς μπορε ν ξελίσσεται σιωπηλ π χρόνια χωρς πόνο. μως στ τελικ στάδιο ἐὰν τ τοίχωμα ραγε – σπάσει, τότε προκαλε ντονο πόνο καπρέπει ν γίνει μεση πεμβατικ-χειρουργικ θεραπεία μ τοποθέτηση μοσχεύματος.

πεμβατικ θεραπεία εναι δύσκολη στ νεύρυσμα τς νιούσης ορτς, ἐὰν τ νεύρυσμα πεκτείνεται στ ορτικτόξο, π τ ποο κφύονται ο καρωτίδες κα ο λλες ρτηρίες το νω μίσεως το σώματος. πάρχει δηλαδ φόβος βλάβης, π.χ. τς καρωτίδος, κατ τν πέμβαση κα πρόκλησης γκεφαλικο πεισοδίου. Κατ τν διο τρόπο μπορε ν πηρεαστε κυκλοφορία αμάτωσης το δεξιο ριστερο νω κρου. τσι τ χειρουργικ κέντρα, στ ποα ντιμετωπίζονται ατς ο περιπτώσεις νευρύσματος το ορτικο τόξου, εναι λίγα. Τ διο πρόβλημα πάρχει στ θεραπευτικὴἐπέμβαση νευρύσματος τς κοιλιακς ορτς, τ ποο δν θέλουμε ν φθάνει στ ψος τς νεφρικς ρτηρίας, πειδ τότε πάρχει φόβος χειρουργικς βλάβης ατς τς ρτηρίας μ συνέπεια τν σχαιμία κα νεπάρκεια το ντίστοιχου νεφρο. Ετυχς τ πλεστα τν νευρυσμάτων ατν, τόσο στν νιούσα ορτή, σο κα στν κοιλιακ ορτή, δν φθάνουν μέχρι τν κφυση ατν τν ρτηριν κα πέμβαση γίνεται κατ κανόνα μ πιτυχία χωρς διαίτερα προβλήματα.

πεμβατικ θεραπεία μπορε ν γίνει μ καθετηριασμὸ ἢ μ γχείρηση. Μ τ μία τν λλη πέμβαση γίνεται τοποθέτηση τεχνητο - πλαστικο ορτικο μοσχεύματος ες ντικατάσταση το νευρύσματος. Περισσότερες πεμβάσεις γίνονται σ νεύρυσμα τς κοιλιακς ορτς. χειρουργικ θεραπεία ορτικο νευρύσματος συνήθως εναι πιτυχς κα χει καλ πορεία π μακρ σειρ τν.

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΟΠΑΘΕΙΑ.

δ πάσχουν ο ρτηρίες στ κάτω κρα, ο ποες παθαίνουν θηροσκλήρυνση, πως ο στεφανιαες κα ο καρωτίδες. Γι τ λόγο ατό, ταν τ περηχογράφημα-τρίπλεξ ρτηριν δείχνει στένωση π.χ. καρωτίδων, μηριαίων στος μηρος κα τς γαστροκνημίας ρτηρίας στς γάμπες, θ πρέπει ν γίνεται προληπτικ θεραπεία μ στατίνη, ν πέσει κακ LDL χοληστερίνη κάτω των 70 mg%. τσι δν θ αξάνεται θηρωματικ πλάκα, ν πάρχει, μάλιστα μερικο ποστηρίζουν τι συρρικνοται. Μ τν τρόπο ατ ποφεύγεται σοβαρ στένωση τς ρτηρίας. π πλέον σ ρτηριακ θηρωμάτωση χορηγεται σπιρίνη κλοπιδογρέλη ς ντιθρομβωτικό, ν μν μφανίζεται θρόμβος πάνω στν πλάκα κα ν χειροτερεύει στένωση.

Τ συμπτώματα τς περιφερικς ποφρακτικς ρτηριοπάθειας δηγον κα στ διάγνωση τς νόσου. πάσχων δηλώνει σχετικ ναπηρία στ βάδισμα, πάσχει. Συγκεκριμένα ναφέρει τι, π.χ. τος τελευταίους ξι μνες τ τελευταα να-δύο χρόνια, ν βαδίζει κανονικά, βαθμηδν κουράζεται κα χει πόνους στς γάμπες μφιπλεύρως μόνο στ μία, δεξι ριστερά. Στ βάδισμα πόνος γίνεται τόσο νοχλητικός, στε ναγκάζεται ν σταματήσει, πότε συνέρχεται κα μετ να δύο λεπτ συνεχίζει τ βάδισμα. Ατ ναπηρία, διαλείπουσα χωλότητα, πως τν νομάζει ατρική, μπορε ν εναι λαφρ σοβαρή. λαφρ εναι ταν πάσχων βαδίζει ζωηρμεγάλες ποστάσεις κα ναγκάζεται ν σταματήσει π πόνο στ 2.000 1.000 μέτρα. ντιστρόφως, πάθηση εναι σοβαρή, ταν σταματάει στ 50-100 μ. κα μάλιστα μ ργ βάδισμα στὸ ἴσιωμα. Ενόητο τι πόνος πο μφανίζεται στς γάμπες φείλεται στ τι ο γαστροκνημίες, πως νομάζονται, δν ξυγονονται καλά. Διαμαρτύρονται ο μύες ατο μ πόνο στ βάδισμα, πειδ ζητον περισσότερο ξυγόνο κα τροφή, τ ποα δν λαμβάνουν, καθς πάσχουν π θηροσκληρυντικ στένωση ο ρτηρίες, πο τος τροφοδοτον. Ο πεύθυνες στενώσεις σ διαλείπουσα χωλότητα μπορε ν ντοπίζονται στς μηριαες ρτηρίες, στς γνυακς πίσω π τ γόνατο, πως κα πικάτω στς ρτηρίες τς κνήμης.

Σ σοβαρ περιφερικ ποφρακτικ ρτηριοπάθεια, πόνος στς γάμπες μφανίζεται μ βάδισμα λίγων μέτρων κα καττν ρεμία. Τ δέρμα εναι χρ κα χάνει τ τρίχωμά του. Τότε πάρχει μεγάλο πρόβλημα, πειδ κατάσταση δηγε πρς διακοπ κυκλοφορίας σ περιοχς το κρου ποδς κα χαμηλστν κνήμη μ μφάνιση νεκρώσεων-λκν, τ ποα εναι γνωστ κα ς τονα λκη. Ατ βεβαίως δν ποχωρον μὲ ἐπαλείψεις λλη φαρμακευτικ θεραπεία. Βαθμηδν τ δέρμα π πολ χρ ρχίζει ν μφανίζει κυάνωση κα ξέλιξη πρς μεγάλη νέκρωση-γάγγραινα. δ λύση εναι κρωτηριασμς το κάτω κρου. Ατ συμβαίνει σ κάποιους σθενες, συνήθως κατ τν γδοη δεκαετία τους, κυρίως κείνων πο πάσχουν π σοβαρ σακχαρώδη διαβήτη κα καπνίζουν.

κριβς διάγνωση τς νόσου γίνεται μ παρακλινικς ξετάσεις, συνήθως περηχογράφημα τν κάτω κρων. λέγχεται σύσταση τν θηρωματικν πλακν, π.χ. ν εναι μαλακς σκληρές, κα κυρίως βαθμς στενώσεως τς ρτηρίας. Οστενωτικς ατς βλάβες μπορε ν εναι μία περισσότερες, σ μία περισσότερες ρτηρίες. Συνήθως πόφαση τς πεμβατικς θεραπείας λαμβάνεται κα μετ π λεγχο το πάσχοντος κάτω κρου μ ρτηριογραφία, κατόπιν γχύσεως σκιερς οσίας ψηλ στ μηριαία ρτηρία.

Θεραπευτικ διαλείπουσα χωλότητα μπορε ν ποχωρήσει κα ν ποφευχθον σοβαρς ξελίξεις τς παθήσεως. Τβάδισμα βοηθάει στ διατήρηση λλ κα νάπτυξη τς κυκλοφορίας. πάρχει περίπτωση πάσχοντος, ποος πρν π δεκαπέντε χρόνια σταματοσε στ 100 μ. π διαλείπουσα χωλότητα κα μ τ καθημεριν βάδισμα 2-3 χιλιομέτρων εχε προοδευτικ βελτίωση, βαδίζοντας συνεχς μεγαλύτερες ποστάσεις. π τ 100 μ. ργότερα στεκόταν στ 200 μ., στ 300, καὶ ἔφθασε τώρα ν βαδίζει ρκετ ζωηρά,τουλάχιστον 1000 μ. γιν σταματήσει. Σήμερα χει περάσει τν λικία τν 80 ! Βέβαια δν καπνίζει, τ σάκχαρο εναι φυσιολογικό, προσέχει τχοληστερίνη του κα λους τος λλους παράγοντες κινδύνου.

ν μως σθενς δν πειθαρχε εναι τυχος κα ξελίσσεται πάθηση, τότε πάρχει πεμβατικ θεραπεία. Μὲ ἀγγειοπλαστική, δηλαδ μ καθετηριασμ γίνεται διάνοιξη τς πεύθυνης στενωτικς βλάβης. Ατ πιτυγχάνεται μ μπαλόνι κα τοποθέτηση συρματίνου ατοεκπτυσσόμενου πλέγματοςστντ πρς διατήρηση νοιχτς τς ρτηρίας. Μπορε μως, ντ γγειοπλαστικς, ν συνιστται χειρουργικ πέμβαση πρς θηρεκτομ τς στενωτικς βλάβης συνηθέστερα τοποθέτηση παρακαμπτηρίου μοσχεύματος. Μ τ μόσχευμα αμα ρέει π τν καλς λειτουργοσα νωθεν τς βλάβης ρτηρία πρς τ γις τμμα τς ρτηρίας κάτω π τν στένωση, που το αμα κυκλοφορε λεύθερα. Μ τν πεμβατικ ατ θεραπεία ο πάσχοντες συνήθως φελονται, βαδίζουν καλά.

 

σελίδα 1 απο 15

agioritikovima
Developed by © mpistiries.com