Περιοδικό «Φωτεινή Γραμμή»

Εισαγωγή
Εκδόσεις Περιοδικού «Φωτεινή Γραμμή»

Ζητῶμεν κατεπειγόντως ἐθελοντὰς διὰ συμπαράστασιν εἰς τὴν πραγματοποίησιν ὅλων τῶν σκοπῶν καὶ προοπτικῶν μας καὶ διὰ νὰ λαμβάνουν καὶ νὰ διαδίδουν τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή» παντοῦ.

Ιστορικό-Δραστηριότητες

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

Ὁ ἱδρυτής του, ὁ ὁποῖος διέθεσεν τὸν μὲ ἀπερίγραπτες θυσίες, στερήσεις, κακουχίες καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου του, ἐργαζόμενος σκληρότατα ἀπὸ 10 ἐτῶν παιδὶ μέχρι τὴν 8ην βραδυνήν, ἀπὸ δὲ τὴν 8ην βραδυνὴν μέχρι τὰ μεσάνυκτα φοιτῶν εἰς τὸ νυκτερινὸν Γυμνάσιον καὶ μετὰ τὰ μεσάνυκτα προμηθεύων τὰ διανυκτερεύοντα φαρμακεῖα ἐπὶ 365 ἡμέρες τὸν χρόνον, 63 ὁλόκληρα συναπτὰ ἔτη καὶ δὲν ἐχόρτασε μίαν νύκτα τὸν ὕπνον, δὲν ὠνόμασε τὸ Ἵδρυμα του ἀπαθανατίζων τὸ ὄνομά του ἤ γονέων του καὶ προγόνων του, ὡς εἴθισται, ἀλλὰ πιστεύων ἀκραδάντως, ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται κανεὶς νὰ εἶναι ἐπιδειξίας καὶ ματαιόδοξος, ἔθεσε σκοποὺς πνευματικοὺς καὶ ἐν γένει πνευματικὰς ἀξίας τῆς Φυλῆς μας ὡς προμετωπίδα ὅλων τῶν ἐνεργειῶν.

Ἀρχὲς δεκαετίας 1950. Ὁδὸς Ἁρμοδίου, ἐμπορικὸν κατάστημα τῆς ἐποχῆς.

 

Τὸ «Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν», βάσει τῶν σκοπῶν του, ἀναπτύσσει διάφορες πνευματικὲς δραστηριότητες.

    Μοιράσου το:
     
  •   
  •   
  •   
  •   
agioritikovima
Developed by © mpistiries.com