Περιοδικό «Φωτεινή Γραμμή»

Εισαγωγή
Εκδόσεις Περιοδικού «Φωτεινή Γραμμή»

Ζητῶμεν κατεπειγόντως ἐθελοντὰς διὰ συμπαράστασιν εἰς τὴν πραγματοποίησιν ὅλων τῶν σκοπῶν καὶ προοπτικῶν μας καὶ διὰ νὰ λαμβάνουν καὶ νὰ διαδίδουν τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή» παντοῦ.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

(Ι.Π.Η.Π.Α)

Ρεαλιστικῶς καὶ περιλητικῶς μία ἱστορία, ποὺ μοιάζει μὲ παραμύθι: Ἡ περιουσία τοῦ Ἱδρύματος προέρχεται ἀπὸ τὴν ἐπὶ 60-ετία σκληροτάτην ἐργασίαν τοῦ Ἱδρυτοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπὸ 10 χρονῶν παιδάκι ἐπρομήθευε ἀπὸ τὰ χαράματα μέχρι τὴν 8ην βραδυνὴν 350 Φαρμακεῖα, σηκώνοντας εἰς τὴν πλάτη ὅλην τὴν ἡμέρα μέχρι 80 καὶ 100 κιλά... Ἀπὸ τὴν 8ην βραδυνὴν μέχρι τὰ μεσάνυκτα παρακολουθοῦσε τὸ Νυκτερινὸν Γυμνάσιον. Καὶ μετὰ τὰ μεσάνυκτα ἐπρομήθευε τὰ διανυκτερεύοντα Φαρμακεῖα μέχρι τὸ πρωί, στερούμενος τὰ μέγιστα, ἀκόμη καὶ τὸν ὕπνον. Καὶ εἰς τὴν «ξενιτειά» ἐσπούδαζε, ἐργαζόμενος ταυτόχρονα σκληρότατα.

Πλατεία Ὁμονοίας, ἐμπόριον φαρμακευτικῶν εἰδῶν.

 

Ἀναλυτικῶς ἀναφέρονται ὅ λ α εἰς τοὺς σκοποὺς τοῦ Ἱδρύματος. Κάθε φράσις τῆς ἱστοσελίδος μας ἀναλύει τὶς μέχρι τώρα δραστηριότητες καὶ τὶς προοπτικές μας.

    Μοιράσου το:
     
  •   
  •   
  •   
  •   
Developed by © mpistiries.com