Ἔγκυρος καὶ ἐγκαιρος διαφώτισις

Previous Επόμενο
27.9.16-Και πάλι περι των αδειών μεγαλοκαναλαρχών «πατριαρχών» διαπλοκής και «αετονύχηδων»-Νεώτερα 27.9.16-Και πάλι περι των αδειών μεγαλοκαναλαρχών «πατριαρχών» διαπλοκής και «αετονύχηδων»-Νεώτερα ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΚΑΝΑΛΑΡΧΩΝ - «ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ» ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ ΚΑΙ «ΑΕΤΟΝΥΧΗΔΩΝ» ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 27.9.2016 1. Αὐτὸ τὸ δημόσιο – λίαν περιζήτητο καὶ μὲ ἰσχυρότατο μαγνητικὸ πεδίο δημόσιο ἀγαθὸ εἶναι τὸ μέγιστο σύγχρονο μέσο, μὲ τὸ ὁποῖο δύνανται νὰ διαπλάθωνται ἀκέραιοι χαρακτῆρες μὲ ἦθος, εὐσυνειδησία, φιλότιμο, εὐπρέπεια καὶ εὐποιΐα, ἐὰν εἶναι στὰ χέρια φιλεύσπλαγχνων ἀνθρω...
23.9.2016-Ἀδεις για «χαζοκούτια» 23.9.2016-Ἀδεις για «χαζοκούτια» ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ «ΧΑΖΟΚΟΥΤΙΑ» 23.9.2016 1. Αὐτὸ τὸ δημόσιο – λίαν περιζήτητο καὶ μὲ ἰσχυρότατο μαγνητικὸ πεδίο δημόσιο ἀγαθὸ εἶναι τὸ μέγιστο μέσο, μὲ τὸ ὁποῖο δύνανται νὰ διαπλάθωνται ἀκέραιοι χαρακτῆρες μὲ ἦθος, εὐσυνειδησία, φιλότιμο, εὐπρέπεια καὶ εὐποιΐα, ἐὰν εἶναι στὰ χέρια φιλεύσπλαγχνων ἀνθρωπιστῶν, ἀλτρουϊστῶν, ἰδεολόγων. 2. Ἐὰν ἀντιθέτως ἀνήκει σὲ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, «φελλούς», «παλλακ...
12.9.16-ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ-Έλληνες Μικρασίας-Ορθόδ. Συρίας. Κ. Βαρδάκας, Δημ. El Khoury. Σχόλια Τάματος 12.9.16-ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ-Έλληνες Μικρασίας-Ορθόδ. Συρίας. Κ. Βαρδάκας, Δημ. El Khoury. Σχόλια Τάματος ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ Ἡ ἐξουθένωσις τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, διὰ τοῦ σφαγιασμοῦ καὶ τῆς ἀναγκαστικῆς ἐκριζώσεώς των, καὶ ἡ ἐξολόθρευσις τῶν φίλων Ὀρθοδόξων κατοίκων τῆς Συρίας καὶ λοιπῶν χωρῶν τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς διὰ τῆς βίαιης προσφυγιᾶς Ἄρθρο τοῦ Δρ. Κωνσταντίνου Βαρδάκα Ὁμιλία τοῦ Δημητρίου El Khoury 12.9.2016 1.Ὁ φίλος Δρ. Κων/νος Βαρδάκας, εἰς τὸ ἄρθρο του « Το ISIS στην Σμύρνη ...
5.9.16-Αγία & Μεγάλη Σύνοδος. Μία απάντησις σε όλα τα ερωτήματα: Μητροπολίτης Γόρτυνος κ. Ιερεμίας ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ Κ. ΙΕΡΕΜΙΑΣ «ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ»   5.9.2016 1. Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐλάχιστους μαχητὲς ὑπέρ τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας, τῆς ἀδιαφθόρου Οἰκογενείας καὶ τῆς ἀκεραίας πατρίδος εἶναι καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίας, αὐτὸς ὁ ταπεινὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, πνευματικὸ τέκνο τοῦ εἰς πάντα...
30.8.16-Άγγελος σωτηρίας των Ρωμιών ο Χατζή Χαλίλ Εφέντη.Μνημονεύεται &απο τον αείμ. Κ. Δεσποτόπουλο ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ Ο ΧΑΤΖΗ ΧΑΛΙΛ ΕΦΕΝΤΗ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟ 30.8.2016 1. Τὴν 3.8.2016 ἀναρτήσαμε στὴν ἱστοσελίδα μας http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1132-3816--------- γιὰ τὸν σπουδαῖο ἀνθρωπιστὴ Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη τρίτο στὴν ἱεραρχία τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Μὲ τὴν εὐσυνειδησία του, τὸ ἦθος καὶ τὸν ἀκέραιο χαρακτῆρα ...
ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΚΑΥΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΚΑΥΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΚΑΥΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 23.8.2016 Στερούμενοι δυστυχῶς πεπειραμένου καὶ ἱκανοῦ προσωπικοῦ, ἀδυνατοῦμε ὄχι μόνο νὰ ἔχουμε 24 ὧρες τὸ 24ωρο ἔγκυρο καὶ σοβαρὴ ἐμφάνισι στὸ web t.v. ἀλλὰ καὶ γιὰ σωστὲς καὶ ἤρεμες ἀποστολὲς ἀναρτήσεων στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή καὶ Twitter: @PANEL_TAMA. Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦμε τὰ ...
4.8.16-Οι πάντες ηχρειώθησαν άχρι ενός! «ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΗΧΡΕΙΩΘΗΣΑΝ ΑΧΡΙ ΕΝΟΣ» (Δηλαδὴ ὅλοι ἐκμαυλίσθησαν καὶ ἐξωμότησαν, ἐκτὸς ἐλαχίστων) 4.8.2016 1. Οἱ πάντες ἐνδιαφέρονται γιὰ μωαμεθανικὸ τέμενος ἀντὶ γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἐνῷ δεξιοὶ καὶ ἀριστεροὶ εἶναι διατεθειμένοι νὰ κηρύξουν ἀκόμη καὶ ἐμφυλίους πολέμους καὶ νὰ τὰ κάνουν «γυαλιὰ καρφιά», καὶ σὲ ὁ,τιδήποτε ἀνήθικο καὶ ἀντιχριστιανικὸ εἶναι ὅλοι ἑνωμένοι ἐπὶ τῷ αὐτῷ καὶ παντοιοτρόπως στρέφονται λί...
3.8.16-Χατζή Χαλίλ. Ένας αλτρουϊστής μουσουλμάνος ή ένας κρυπτοχριστιανός ; 3.8.16-Χατζή Χαλίλ. Ένας αλτρουϊστής μουσουλμάνος ή ένας κρυπτοχριστιανός ; ΧΑΤΖΗ ΧΑΛΙΛ ΕΝΑΣ ΑΛΤΡΟΥΪΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ Ἤ ΕΝΑΣ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ  ; ΜΗΔΕΝΙ ΔΙΚΗΝ ΔΙΚΑΣΗΣ, ΠΡΙΝ ΑΜΦΟΙΝ ΜΥΘΟΝ ΑΚΟΥΣΗΣ (Δηλαδὴ μὴ τρέχουμε νὰ ἀποφαινόμαστε χωρὶς προηγουμένως νὰ ἔχουμε ἐξετάσει τὴν ὅλη ἱστορία τῆς ὑποθέσεως). Σημείωσι διορθώσεως: Εἰς τὴν ἐν λόγῳ ἀνάρτησιν ἐκ παραδρομῆς ἐδημοσιεύσαμεν φωτογραφίαν ἀπὸ τὴν Ἐφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» τῶν Δημοσίων Λουτρῶν τῆς ὁδοῦ...
1.8.16-Τάμα του Έθνους. Συνέντευξις στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ TV ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ TV «Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί» (Ρωμ. 1, 14) (Δηλαδὴ τόσον ἔναντι τῶν διαπαιδαγωγημένων Ἑλλήνων, ὅσον και γιὰ τοὺς ἀμόρφωτους - τοὺς βάρβαρους, ἔχω καθῆκον ὅλους νὰ τοὺς διαφωτίζω) 1.8.2016 Παρ᾿ ὅλον ὅτι τὰ ἔχουμε τονίσει κατὰ κόρον καὶ διευκρινίσει τὴν ἀληθινὴ ἱστορία τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἐν τούτοις...
26.7.16-Πορεία Τάματος του Έθνους & η μη άρση επισήμως του αφορισμού των ηρώων της Παλιγγενεσίας μας 26.7.16-Πορεία Τάματος του Έθνους & η μη άρση επισήμως του αφορισμού των ηρώων της Παλιγγενεσίας μας ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ Η ΜΗ ΑΡΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΤΟΥ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΤΟΠΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ Περιληπτικῶς περὶ αὐτῶν τῶν αἰτιῶν τῆς κακοδαιμονίας μας δῆτε ἐξώφυλλα «Φωτεινῆς Γραμμῆς» τεῦχος 67 καὶ ἐκτενῶς στὸ ἄρθρο τοῦ ταπεινοῦ καὶ εὐλαβοῦς ἀσκητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους π. Βλασίου σελ. 3-13. 26.7.16 Ἐπειδὴ πο...
21.7.16-Τάμα του Έθνους. Κοινή προσευχή επ΄ ευκαιρία 6.8.2016 21.7.16-Τάμα του Έθνους. Κοινή προσευχή επ΄ ευκαιρία 6.8.2016   ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 6.8.2016 21.7.16   1. Δυστυχῶς τὸ αἰσχρὸ καὶ ἀντίχριστο κατεστημένο μᾶς προσφέρει ἀφρόνως τὰ πάντα καὶ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία, γιὰ νὰ γίνουμε μαλθακοί, ἑτεροκίνητοι καὶ ἀντὶ νὰ προσκυνοῦμε τὸν Τριαδικὸ Θεό, νὰ πιστεύουμε θεωρητικὰ καὶ κυρίως πρακτικὰ σὲ ἑτέρα τριάδα : α) ἄμετρο ἐγωϊσμό - ἰσχυρογνωμοσύνη καὶ ἀδιαλλαξία β...
19.7.16-Τo Τάμα του Έθνους στην http://odysseia.tv/ την Πέμπτη 21.7.2016 και ώρα 21.00 – 22.00 19.7.16-Τo Τάμα του Έθνους στην http://odysseia.tv/ την Πέμπτη 21.7.2016 και ώρα 21.00 – 22.00 ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΤΗΝ http://odysseia.tv/ τὴν Πέμπτην 21.7.2016 καὶ ὥρα 21.00 – 22.00 19.7.16 1. Ἐμεῖς ἀποφεύγουμε νὰ εἴμαστε μιὰ ἀπὸ τὰ ἴδια μὲ τοὺς «ἀετονύχηδες», τοὺς «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, οἱ ὁποῖοι ἑκάστοτε ἀνεβάζουν καὶ κατεβάζουν Ὑπουργοὺς καὶ κυβερνήσεις, καὶ διὰ τοῦτο δὲν ἐλάβαμε συχνότητες γιὰ Ραδιοφωνικὸ καὶ Τηλεοπτικὸ Σταθμὸ «Φωτεινῆς Γραμμῆς», καὶ τώρα οὔτε κἂν ἐπανήλθαμε γιὰ ἀδειοδότη...
12.7.16-Τα πάντα δια της θελήσεως και της πίστεως γίνονται κατορθωτά. Όσιος Παΐσιος 12.7.16-Τα πάντα δια της θελήσεως και της πίστεως γίνονται κατορθωτά. Όσιος Παΐσιος ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΡΘΩΤΑ 12.7.2016 Ἐὰν ἔχουμε θέλησι καὶ πίστι, μποροῦμε νὰ μετατοπίσουμε ἀκόμη καὶ βουνά, ἰδίως τὰ βουνὰ τῶν προβλημάτων καὶ τῶν σατανικῶν ἀντιξοοτήτων. Αὐτὸ μᾶς τὸ ἐπιβεβαιοῦν οἱ σύγχρονοι Ἅγιοι, ὅπως ὁ Ὅσιος Παΐσιος τοῦ ὁποίου τὴν μνήμη ἑορτάζουμε σήμερα 12 Ἰουλίου. Διὰ τῆς ἄκρας ταπεινώσεως, αὐστηροτάτης ἀσκήσεως καὶ θερ...
6.7.16-Γεν. Συνέλευσις Τάματος του Έθνους-Ανάγνωσι συγχαρητηρίων & λήξι με Εθνικό Ύμνο (συνέχεια 7η) 6.7.16-Γεν. Συνέλευσις Τάματος του Έθνους-Ανάγνωσι συγχαρητηρίων & λήξι με Εθνικό Ύμνο (συνέχεια 7η) ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 22.6.16 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ 7Η) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΗΞΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΥΜΝΟ 6.7.2016 Ἡ Γραμματεὺς τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως κ. Ἔλλη – Σοφία Λειβαδά, ὁ Στρατηγὸς ἐ.ἀ. κ. Ἀνδρέας Μπλάνος καὶ ὁ Καθηγητὴς κ. Κωνσταντῖνος Νιάρχος, ὁ ὁποῖος ἀνέγνωσε καὶ τὶς κατωτέρω συγχαρητήριες ἐπιστολές  : ...
5.7.16-Γεν. Συνέλευση Τάματος του Έθνους 22.6.16. Βραβεύσεις Πρέσβεων Καλής Θελήσεως (συνέχεια 6η) 5.7.16-Γεν. Συνέλευση Τάματος του Έθνους 22.6.16. Βραβεύσεις Πρέσβεων Καλής Θελήσεως (συνέχεια 6η) ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 22.6.16 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ 6Η) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ 5.7.2016   ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΣ ...
4.7.16-Γεν. Συνέλευσι Τάματος του Έθνους 22.6.16. Βραβεύσεις Πρέσβεων Καλής Θελήσεως (συνέχειια 5η) 4.7.16-Γεν. Συνέλευσι Τάματος του Έθνους 22.6.16. Βραβεύσεις Πρέσβεων Καλής Θελήσεως (συνέχειια 5η) ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 22.6.16 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ 5Η) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ 4.7.2016 Τ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΙ Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ             ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ.  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ               ΝΟΜΙΚΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ     ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ     {denvideo https://w...
1.7.16-Έγγραφο Οικουμενικού Πατριαρχείου για το Τάμα του Έθνους-Γεν. Συν. 22.6.16 (συνέχεια 4η) 1.7.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 22.6.16 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ 4Η) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Σωματείου, ὁ ὁποῖος ἀνέγνωσε καὶ τὸ κατωτέρω ἀπαντητικὸ ἔγγραφο ποὺ ἀπεστάλη ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο στὸ μέλος μας κ. Νικόλαο Παπαχριστοδούλου σχετικῶς μὲ τὸ Ἱερὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ὅπως τὸ χαρακτηρίζει τὸ Οἰκου...
30.6.16-Τάμα του Έθνους. Γεν. Συνέλ. 22.6.16 (συνέχεια 3η) - Εισαγωγή, έκθεσι πεπραγμένων ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 22.6.16 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ 3η) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 30.6.2016   Μετὰ τὴν προσευχή, τὴν ἐκλογὴ Προεδρείου, κατὰ τὴν ὁποία ἐξελέγησαν Πρόεδρος ὁ κ. Κων/νος Κατσιάρης, μέλος τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως καὶ Γραμματεὺς ἡ δικηγόρος κ. Ἕλλη Λειβαδᾶ καὶ τὶς ἀνακοινώσεις, ἀνεγνώσθησαν ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς κ. Εὐθύμιο Σανιδᾶ ὁ Ἀπολογισμὸ...
29.6.16-Απολογισμός πεπραγμένων Διορθοδόξου Συνδέσμου ο Απόστολος Παύλος (Γεν. Συνέλευσι 22.6.16) Ο ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΛΕΙΝΕΙ 24 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ! 29/6/2016 ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 22.6.2016 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ «καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν» (Ματθ. 24,12) (ὅταν ἀποκορυφωθῆ τὸ κακό, τότε...
28.6.16-Τάμα του Έθνους. Γεν. Συνέλευση 22.6.16- Έκθεση πεπραγμένων και προτάσεις προοπτικών 28.6.16-Τάμα του Έθνους. Γεν. Συνέλευση 22.6.16- Έκθεση πεπραγμένων και προτάσεις προοπτικών ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 22.6.2016 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ 28.6.2016 Σὲ μία ἐμπεριστατωμένη ἀνάλυση οἱ παρόντες παρακολούθησαν καὶ κατανόησαν πῶς ἔχει ἐξελιχθῆ ἡ κατάσταση μέχρι τώρα. Μέλη καὶ θαυμαστὲς τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους μὲ ἀγωνία συμμετεῖχαν στοὺς προβληματισμοὺς γιὰ τὶς μελλοντικὲς προοπτικές · Καταγανακτισμένοι γιὰ τὸ σ...

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 • Επιστολές Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου

  Πέμπτη, 05 Νοέμβριος 2015 09:10
 • Επιστολές Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου

  Πέμπτη, 05 Νοέμβριος 2015 08:07
 • Ευχή εις τον Σωτήρα Κύριον

  Δευτέρα, 20 Ιούλιος 2015 14:10
 • Έγγραφο Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου απο 16.2.2015

  Πέμπτη, 26 Φεβρουάριος 2015 08:10

Δραστηριότητες

image image
«Φίλοι του Τάματος του Εθνους»
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
«Φίλοι του Τάματος του Εθνους»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

Ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ καὶ ὅλοι οἱ ἁγνοὶ ἀγωνισταὶ τοῦ 1821, πιστεύοντες εἰς τὸν Θεάνθρωπον, προσηύχοντο εἰς Αὐτὸν νὰ βοηθήσῃ νὰ ἐλευθερωθῇ ἡ Ἑλλάδα, καὶ ἔκαμνον Τάμα, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν νὰ κτίσουν εἰς τὴν ὁριστικὴν Πρωτεύουσαν τῆς Ἑλλάδος Ναὸν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ∙ αὐτὸς ὁ πόθος καὶ αὐτὸ τὸ Τάμα τοὺς ἔδιδε δύναμιν.

Τοιουτοτρόπως εἰς τὸ Ἄργος τὴν 31.7.1829 διακηρύσσεται :

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
Ὁ θεμέλιος λίθος ἐτέθη τὴν 23ην Ἰουνίου 1996 καὶ ἀναγράφει : ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΟΥ ΣΟΠΩΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙΛΑΜΠΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΛΙΘΟΣ ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΕΤΕΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΞΕΝΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.

Περιοδικό «Φωτεινή Γραμμή»

Εισαγωγή
Εκδόσεις Περιοδικού «Φωτεινή Γραμμή»

Ζητῶμεν κατεπειγόντως ἐθελοντὰς διὰ συμπαράστασιν εἰς τὴν πραγματοποίησιν ὅλων τῶν σκοπῶν καὶ προοπτικῶν μας καὶ διὰ νὰ λαμβάνουν καὶ νὰ διαδίδουν τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή» παντοῦ.

Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΚΑΝΑΛΑΡΧΩΝ -

«ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ» ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ ΚΑΙ «ΑΕΤΟΝΥΧΗΔΩΝ»

ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ


27.9.20161. Αὐτὸ τὸ δημόσιο – λίαν περιζήτητο καὶ μὲ ἰσχυρότατο μαγνητικὸ πεδίο δημόσιο ἀγαθὸ εἶναι τὸ μέγιστο σύγχρονο μέσο, μὲ τὸ ὁποῖο δύνανται νὰ διαπλάθωνται ἀκέραιοι χαρακτῆρες μὲ ἦθος, εὐσυνειδησία, φιλότιμο, εὐπρέπεια καὶ εὐποιΐα, ἐὰν εἶναι στὰ χέρια φιλεύσπλαγχνων ἀνθρωπιστῶν, ἀλτρουϊστῶν, ἰδεολόγων.


Εἰκόνα ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας εἰς Ἀροανία Καλαβρύτων (ἔργο Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευμαυτικῶν Ἀξιῶν)2. Ὁ μέγιστος φωστὴρ τῆς τρισηλίου Θεότητος, Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, καὶ ὁ Ἱερομάρτυς καὶ Ἐθνομάρτυς, Ἰσαπόστολος Πατρο Κοσμὰς ὁ Αἰτωλός, ἐμφορούμενοι ἀπὸ ἔνθεο ζῆλο καὶ διακατεχόμενοι ἀπὸ τὸν ζῆλο τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, ποὺ ἔλεγε : «οὐαί μοι ἐστιν, ἐὰν μὴ εὐαγγελίζομαι» (Α΄ Κορ. θ΄ 16), στενάζοντες ἐβροντοφωνοῦσαν:  εἴθε νὰ εἶχαν τὴν ἱκανότητα νὰ ἀνέβαιναν σὲ πανύψηλο ὄρος καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ κηρύττουν τὸν Θεὸ τῆς Ἀγάπης, τὴν ἀνόθευτη Ὀρθοδοξία, ἡ ὁποία εἶναι ἡ μόνη ποὺ ἐκηρύχθηκε μὲ λόγια, βεβαιώθηκε μὲ θαύματα καὶ σφραγίσθηκε μὲ αἷμα.

3. Ὁ θρυλικὸς γέρων, ὁ εἰς πάντα διαπρέψας ἀνεπανάληπτος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, Μητροπολίτης Πρώην Φλωρίνης ἀείμνηστος κυρὸς Αὐγουστῖνος, χαρακτηρίζει αὐτὴ τὴν τρισαθλία κατάστασι μὲ τὴν φράσι «Βασιλεύει τὸ ἀγκάθι» καὶ ἔχει γράψει τὸ περισπούδαστο πόνημα «Βασιλεύει τὸ ἀγκάθι».
Τὸ πολυτιμότατο αὐτὸ βιβλίο τοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου εἶναι προσιτὸ καὶ ἀξίζει τὸ κόπο νὰ τὸ ἀγοράζῃ κανεὶς καὶ νὰ τὸ δωρίζῃ σὲ προσφιλῆ του πρόσωπα κατὰ τὶς ἐπετείους ἀντὶ ἀνθέων καὶ νὰ διαφωτίζωνται οἱ πάντες, ποῦ μᾶς κατήντησαν οἱ τρισάθλιοι ἰθύνοντες.4. Ὁ μαθητὴς τῆς ἀγάπης, Ἰωάννης ὁ Θεολόγος στὴν Ἀποκάλυψί του ἀλλὰ καὶ ὁ Πατρο Κοσμὰς χαρακτηριστικὰ λέγουν :

«Θὰ ἔρθει ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία ὁ διάβολος θὰ εἰσβάλῃ εἰς ὅλες τὶς οἰκίες καὶ τὰ κέρατάκια του (κεραῖες συμβατικῶν τηλεοράσεων) θὰ φαίνωνται στὶς σκεπὲς τῶν οἰκιῶν.
5. Πρὸς τοῦτο θηριομαχὼν ὁ θρυλικὸς Αὑγουστῖνος ἐγκατέλειπε τὴν φλογέρα καὶ ὑφάρπαζε τὴν σφενδόνη καὶ κατατρόπωνε τοὺς λυσσαλαίους αἱμοδιψεῖς λύκους, τοὺς ἐκμαυλιστὲς τῆς κοινωνίας, προτρέποντας τοὺς εὐλαβεῖς Χριστιανοὺς νὰ μὴ βάλουν τὸν Διάβολο στὶς οἰκίες τους ἤ νὰ τὸν πετοῦν στὸ κάλαθο τῶν ἀχρήστων.6. Ἐὰν ἀντιθέτως ἀνήκει τὸ ἀγαθὸ σὲ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, «φελλούς», «παλλακίδες», «ἀετονύχηδες», ποὺ ἔχουν λίαν εὔκαμπτη τὴν σπονδυλικὴ στήλη τῆς ἠθικῆς καὶ ἑλλίσσονται ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ ἀκολουθοῦντες τὸ ἑκάστοτε ρεῦμα, ὅπως τὰ πτώματα, τὰ περιττώματα, καὶ ἐν γένει οἱ ψόφιοι ὀργανισμοί, εἶναι συμφορὰ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, γιὰ τὴν κοινωνία, τὴν ἑλληνικὴ οἰκογένεια καὶ ἐν γένει τὴν ἀκεραία Πατρίδα.


7. Ὡς γνωστό, οἱ λαοὶ ἔχουν μία ἀδυναμία νὰ συναθροίζωνται καὶ  νὰ βοοῦν γιὰ ἄρτο καὶ θεάματα. Οἱ ντόπιοι καὶ ξένοι τοκογλύφοι, οἱ τραπεζίτες, ἐκμεταλλεύονται ἄγρια τὸν λαὸ ἀπομυζοῦντες τὸν ἱδρῶτα τῶν μοχθούντων. Οἱ «πολιτικάντηδες» προσφέρουν ἀφθονότατα αἴσχιστα θεάματα, γιὰ νὰ ἐκμαυλίζωνται καὶ ἀχρειοποιοῦνται οἱ ἄνθρωποι, ἰδιαιτέρως ἡ νεολαία καὶ ἄλλοτε μὲν τοῦ προσφέρουν καὶ ἀρκετὸ ἄρτο, γιὰ νὰ τὸν ὁδηγοῦν στὴν ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία καὶ νὰ τὸν πολτοποιοῦν, νὰ τὸν κάνουν «κιμά», ἄλλοτε δὲ νὰ τοῦ στεροῦν καὶ τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο καὶ νὰ τὸν ὁδηγοῦν στὶς αὐτοκτονίες ἢ στὸν ὑπόκοσμο.


8. Ἡ πνευματικὴ δὲ ἡγεσία, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, πασχίζει παντοιοτρόπως μὲ κάθε θεμιτὸ καὶ ἀθέμιτο μέσο νὰ ἀναρριχᾶται διὰ τῆς φαυλοκρατίας καὶ ἀναξιοκρατίας.

Ἡ δὲ θρησκευτικὴ ἡγεσία, πλὴν ἐνίων, ἐφαρμόζει τὸν ψαλμὸν «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων ἡμεῖς ἄδομεν».


9. Ἡ ἑκάστοτε κυβερνῶσα κλίκα διέθετε καὶ αὐτὸ τὸ ἀνεκτίμητο δημόσιο ἀγαθὸ στοὺς «ἡμέτερους» κομματικοὺς παράγοντες, συνδικαλιστὲς καὶ ἐν γένει «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς μὲ προσωρινὲς ἄδειες, γιὰ νὰ τοὺς ἔχουν πάντοτε ὁμήρους.


10. Σὲ ἐμᾶς, ποὺ ἔχουμε ὄχι μόνο τὸ μέγιστο ἐλάττωμα νὰ μὴ «λαδώνουμε», ἀλλὰ καὶ δὲν γονατίζουμε, καὶ μὴ ἐπιθυμοῦντες νὰ γινόμαστε «ἕρμαιοι κάλαμοι» τῶν ἑκάστοτε ἀνέμων, δὲν μᾶς ἐνέκριναν, ὡς γνωστό, συχνότητα καὶ «κανάλι» γιὰ τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή». Εἴδαμε καὶ ἀποείδαμε καὶ ἀναγκασθήκαμε νὰ τοὺς τὰ λέμε «ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια», ὡς π.χ. στὴν πρὶν ἀπὸ 26 ἔτη ἐπιστολή μας (14.8.1990), παραγράφους τῆς ὁποίας ἀναδημοσιεύουμε καὶ πάλι:


«Ἔχομεν νὰ κάνωμεν πραγματικῶς μὲ σοβαρὰς κρατικὰς ὑπηρεσίας καὶ μὲ χρηστὸν κράτος, εἰς τὸ ὁποῖον δύναται κανεὶς νὰ ἐλπίζῃ καὶ νὰ βασίζεται, ἢ ἔχομεν νὰ κάνωμεν μὲ κράτος ἀναξιόπιστον, εἰς τὸ ὁποῖον μόνον πονηροὶ καὶ γόητες, Ἕρποντες, γλείφοντες καὶ μὲ τὰ κέρατά των, θὰ κατορθώνουν νὰ ἐπιπλέουν καὶ νὰ ἐπιβάλλουν τὴν θέλησίν των, μὲ ἔμμεσον ἢ ἄμεσον συνεργὸν εἰς τοῦτο τὸ ἐπίσημον κράτος ; Ἐπευλογεῖ τὸ κράτος ἀδικίας καὶ ἀτιμίας ἐπισήμως ;

Εἶμαι ὁ μόνος, ποὺ θὰ είσαγάγῃ ἀρχικῶς 12 ἑκατομμύρια γερμανικὰ μάρκα - σχεδὸν 1,5 δις δρχ. διὰ τὴν ὑλοποίησιν τοῦ ἔργου τῆς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ καὶ δὲν πρόκειται νὰ ἐξαγάγῃ οὔτε μίαν δεκάραν εἰς τὸ ἐξωτερικόν, ἐνῷ ὅλοι οἱ ἄλλοι σταθμοὶ ἐξάγουν πολύτιμον συνάλλαγμα.

Ἐνῷ συνήθως εἰς τὴν Ἑλλάδα μὲ τὸ τίποτε προσπαθοῦν νὰ παραστήσουν τοὺς μεγάλους ἐπιχειρηματίας καὶ μὲ ΄΄λαδώματα΄΄ κατορθώνουν νὰ ὑπάγωνται εἰς ἀναπτυξαικοὺς νόμους  καὶ νὰ εἰσπράττουν πρίμ, ἐπιχορηγήσεις μέχρι καὶ 60 ἢ 70% κ.λπ. κ.λπ., ἐγὼ μὲ τὸ σταυρὸ στὸ χέρι παρακαλῶ, μὲ ἀπόλυτον ἐντιμότητα, νὰ μὴ μὲ παραγκωνίζουν, ἀλλὰ δυστυχῶς φαίνεται, ὅτι, ἐπειδὴζῶ ὑπὲρ τριακονταετίαν είς τὴν Γεμανίαν, ὅπου ὑπάρχει χρηστὸν κράτος, ὅπου οἱ πάντες ἀξιοκρατικῶς έπιτυγχάνουν τὰ πάντα, ἐλησμόνησα ὅτι κατάγομαι ἀπὸ μίαν χώραν, εἰς τὴν ὁποίαν, ὅπως τὰ γεγονότα βοοῦν, τὸν τελευταῖον λόγον ἔχει ἡ ἀπάτη, ἡ ΄΄κομπίνα΄΄, τὸ ΄΄λάδωμα΄΄, ἡ θρασύτης, ἡ διαστροφὴ καὶ ἡ ἀθέτησις τῶν ὑποχρεώσεων. Ἐλησμόνησα, ὅτι πρόκειται διὰ μίαν χώραν, ὅπου σφαγιάζονται τὰ δίκαια τῶν τιμίων καὶ νομοταγῶν πολιτῶν, καὶ κατορθώνονται νὰ ριζώνουν καὶ νὰ ἐπιβάλλονται οἱ παρανομοῦντες καὶ οἱ πραξικοπηματικῶς ἐνεργοῦντες. Ἐλησμόνησα, ὅτι ἡ Ἑλλὰς εἶναι χώρα, ὅπου κυριαρχεῖ τὸ ΄΄ἅρπαξε νὰ φᾶς καὶ κλέψε ν᾿ ἄχῃς΄΄, καὶ τότε μόνον εἶσαι ἱκανός, ἐὰν ἠμπορῇς ὡς κλέπτης νὰ κρυφθῇς. Ἐλησμόνησα ὅτι ἡ Πατρίς μου εἶναι χώρα, ὅπου βασιλεύουν οἱ θρασεῖς καὶ οἱ ἀδίστακτοι.

Ἐπὶ δεκαετίαν παραγκωνίζομαι συστηματικώτατα καὶ οἱ ἑκάστοτε ἰθύνοντες προσπαθοῦν νὰ μοῦ κάνουν πλύσιν ἐγκεφάλου διὰ νὰ μὲ πείσουν, ὅτι κακῶς διαμαρτύρομαι. Ἐκπλήσσονται διότι δὲν εἶμαι μαζοχιστὴς διὰ νὰ ἐκλαμβάνω τὴν καταταλαιπώρησίν μου ὡς ἐξυπηρέτησιν καὶ τὸν σαδισμὸν ὡς εὐεργεσίαν. Δὲν θὰ ἤθελα νὰ προσθέσω τίποτε εἰς τὰ ἀνωτέρω. Αὐτὰ εἶναι ἀρκετά. Τὰ ἔξοδα, ἡ ταλαιπωρία, ἡ άγωνία καὶ οἱ ματαιούμεναι κάθε φορὰ ἐλπίδες. Ἀλλὰ καὶ ἡ μεγίστη ἀποθάρρυνσις νὰ διαθέσω ὅλον τὸν μόχθον τῆς ζωῆς μου διὰ τὸ κοινὸν καλόν…»


Ἴδ.  48 σέλιδο ἐνημερωτικὸ τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» ἀπὸ Σεπτέμβριο 2015, σελίδες 5-7.

Τὸ ἐν λόγῳ ἄρθρο ἔχει δημοσιευθῆ καὶ στὴν ἱστοσελίδα μας

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΗΜΑΤΟΦΟΡΟΣ

Παράγραφος Α) 1-3 καὶ ἐφεξής.

(http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-25-36/994--48#sthash.fRMZeI9o.dpuf) )


καθὼς ἐπίσης στὸ ἄρθρο μας

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΙ ΤΩΝ ΑΓΑΘΟΠΡΟΑΙΡΕΤΩΝ

ΥΓΙΩΣ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΑΠΟ ΨΕΥΔΟΛΟΓΟΥΣ, ΛΑΣΠΟΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ

Εἰς τὴν ἐπιστολήν μας  ΠΡΟΣ τὸ Ἱστολόγιο -Ὀμάδα ἐκπαιδευτικῶν

«Ὁ Παιδαγωγός» ὑπ᾿ ἀριθμ. 89/21.1.2015 Γ.Ι.

Παράγραφος 3 καὶ ἐφεξῆς.

(- See more at: http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/906-23115----------#sthash.gFDftIfr.dpuf)    στὴν ἱστοσελίδα μας τὴν 23.1.2015


καὶ σὲ πληθώρα ἄλλα ἄρθρα μας εἴτε στὸ περιοδικό μας, εἴτε στὴν ἱστοσελίδα μας, facebook καὶ twitter, εἴτε ἀκόμη σὲ διάφορες συνεντεύξεις μας καὶ ὁμιλίες μας.


11. Καὶ σημερινὴ κυβέρνησι γιὰ νὰ «βολέψῃ ἡμετέρους» μεγαλοεπιχειρηματίεςμεγαλοεργολάβους καὶ μεγαλονακαλάρχες τῆς «διαπλοκῆς» προκήρυξε διαγωνισμό, ὁποῖος πάσχει ἐξ ἀπόψεως ἠθικῆς, κοινωνικῆς, νομικῆς πλευρᾶς καὶ δίδει ἀφορμὴ σὲ κόμματα ἐξουσίας τῆς ἀντιπολιτεύσεως, νὰ τονίζουν ὅτι θὰ καταργήσουν διὰ νόμου τὸν ἐν λόγῳ διαγωνισμό, γιὰ νὰ δύνανται νὰ «βολέψουν» αὐτοὶ ἄλλους δικούς τους «ἀετονύχηδες» καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς. Ἔτσι ἐφαρμόζεται ἡ λαϊκὴ παροιμία «δυὸ γάϊδαροι μαλώνανε σὲ ξένο ἀχυρῶνα».


12. Ἀναγκαζόμαστε νὰ λέγουμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, γιὰ  νὰ λάμπῃ ἡ ἀλήθεια, ἐφαρμόζοντες τὰ Γραφικά:

«Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς»  (Ἰωάν, 8, 32)

καὶ

«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28).


13. Τοιουτοτρόπως ἐμφανίστηκαν στὸν ἀέρα «μύτες τῶν παγόβουνων» τῶν σκανδάλων, πλὴν ὅμως πολιτικοί μας ἐν τοῖς πράγμασι, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, δὲν ἔχουν οὔτε θρησκεία, οὔτε πατρίδα καὶ τὸ δόγμα τους εἶναι «ὅσα λέγονται δὲν γίνονται καὶ ὅσα γίνονται δὲν λέγονται». Οὐσιαστικὰ ἐφαρμόζουν τὴν λαϊκὴ ρῆσι «θὰ σὲ λέγω μαστρογιῶργο, θὰ μὲ λέγῃς μαστροκώστα, θ᾿ ἀγαπιόμαστε οἱ δυό μας, νὰ μᾶς ἀγαπᾶ ὁ κόσμος ὅλος». Ἀκόμη καὶ αὐτοί, ποὺ «σφαγιάζονται» στὴν Βουλὴ καὶ σὰν «κοκορόπουλα» κάνουν «κοκορομαχίες», τὶς κάνουν μόνο γιὰ «στάχτη στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων», ὅπως οἱ δικηγόροι μαλώνουν στὰ δικαστήρια, γιὰ νὰ ἐντυπωσιάζουν τοὺς πελάτες τους καὶ νὰ τοὺς «ξαφρίζουν» καὶ μετὰ πίνουν εἰς ὑγείαν τῶν «κορόϊδων».


14. Οἱ ἐκάστοτε ἰθύνοντες εἶναι  διατεθιμένοι νὰ ἐφαρμόσουν τὴν ρῆσι τοῦ Μάρξ ὅτι δύνανται νὰ προσφέρουν σὲ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ «ἀετονύχηδες» ἀκόμη καὶ τὸ σκοινί, μὲ τὸ ὁποῖο αὔριο θὰ τοὺς κρεμάσουν. Ἔχουμε ἄπειρα τέτοια παραδείγματα, ποὺ αὐτοὶ οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ «ἀετονύχηδες» ἐπὶ δεκαετίες ὁλόκληρες οὐσιαστικὰ «ἀνέβαζαν» καὶ «κατέβαζαν» Κυβερνήσεις καὶ Ὑπουργοὺς καὶ τυπικὰ ψήφιζε ὁ Λαὸς μὲ τὶς «πλύσεις ἐγκεφάλου», ποὺ ὑφίσταται.


15. Εὐφυεῖς ἐπιχειρηματίες ἀποφεύγουν νὰ ἀναμειγνύωνται μὲ Μ.Μ.Ε., γιὰ νὰ δύνανται  ἀθόρυβα καὶ ἀνεμποδίστως νὰ θριαμβεύουν σὲ ἄλλες οἰκονομικὲς δραστηριότητες. Διαφορετικὰ θὰ ἔμοιαζαν «σὰν ξένη κότα στὸ κοτέτσι». Βλέπε Κοσκοτάς, Καλογρίτσας καὶ ΣΙΑ.


16. Πέραν τῶν κρατικῶν διαφημίσεων τὸ αἰσχρὸ κατεστημένο ἔχει ἐξασφαλίσει στοὺς μεγαλοκαναλάρχες καὶ 200.000.000 € ἐτησίως ἔσοδα ἀπὸ διαφημίσεις τῆς ἀγορᾶς. Τὸ δὲ ἀγγελιόσημο πηγαίνει στὸ ταμεῖο τῶν διαστροφέων τῆς ἀληθείας δημοσιογράφων.


17. Σὰν νὰ μὴν ἔφθανε ὁ συρφετὸς τῶν 2.500 «παρατρεχάμενων», ποὺ ἀπασχολοῦνται στὴν ΕΡΤ καὶ νοσφίζονται τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, διορίζονται ἄλλα 50 «συντρόφια», γιὰ νὰ παρουσιάζουν τὸ μαῦρο γιὰ ἄσπρο, τὸ πικρὸ γιὰ γλυκό, τὸ σκότος γιὰ φῶς καὶ νὰ ἀποπροσανατολίζουν ἀκόμη καὶ τὶς λαϊκὲς μάζες ἀναλόγως τὶς ἐντολές, ποὺ παραλαμβάνουν ἀπὸ τὸ διεφθαρμένο κατεστημένο!!!...


18. Γιὰ τὶς χιλιάδες ἐπιχειρήσεις, ποὺ κλείνουν, καὶ χιλιάδες οἰκογένειες, ποὺ στεροῦνται τοῦ ἄρτου τοῦ ἐπιουσίου – γιὰ τὰ σχεδὸν 3.000.000 ἀνέργους, δὲν τοὺς «καίγεται καρφί» καὶ δὲν «ἱδρώνει κανενὸς τὸ αὐτί». «Κροκοδείλια δάκρυα» ξέρουν νὰ χύνουν μόνο γιὰ τοὺς πολλαπλάσιους δημοσίους ὑπαλλήλους, γιὰ τοὺς ὁποίους, γιὰ νὰ λαμβάνουν μισθοὺς καὶ συντάξεις, ἐκποιοῦνται τὰ πάντα πρὸς «λαμόγια» «ἡμετέρους» - στυλοβάτες τοῦ βρόμικου κατεστημένου ὅσο ὅσο μὲ τὸ ἀζημίωτο,


ὡς π.χ.  :

α) Τὰ τυχερὰ παιχνίδια ἔναντι εὐτελεστάτου ποσοῦ, ποὺ θὰ λάμβανε τὸ κράτος ἀπὸ φόρους 2-3 ἐτῶν


τὰ πανάκριβα «φιλέτα :

β) Τὸν Ἀστέρα Βουλιαγμένης στοὺς Τούρκους καὶ λοιποὺς μουσουλμάνους ἔναντι 390.000.000 €


γ) Τὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἔναντι 90.000.000 €, ἐνῷ μόνον τὸ κεντρικὸ κατάστημά της στὴν Πανεπιστημίου κοστίζει πιὸ πολλά. Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι στὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα εἶναι ὑποθηκευμένες οἱ πιὸ εὔφορες γαῖες τῆς Ἑλλάδος.


δ) Τὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο ἔναντι εὐτελεστάτου τιμήματος.


ε) Τὸ τεράστιο χρυσωρυχεῖο τῶν 15.500 στρεμμάτων τῶν παλαιῶν Ἀεροδρομίων καθὼς καὶ τὴν βάσι Ἀεροπορίας στὸ Ἑλληνικό σὲ «πανεπιστήμονες» «ἀετονύχηδες», ποὺ ἔβγαλαν τὰ χρήματα ἔξω καὶ τὰ ἐπαναφέρουν γιὰ δῆθεν ἐπενδύσεις καὶ τὰ 700 ἑκατομμυριάκια θὰ τὰ πληρώνουν μὲ δόσεις μετὰ ἀπὸ 20-30 χρόνια.


Ὅταν ἐμεῖς ἐτονίζαμε ἐδῶ καὶ 10 χρόνια νὰ ἀξιοποιοῦντο τὰ 15.500 στρέμματα τῶν παλαιῶν Ἀεροδρομίων καὶ τῆς Βάσης τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔναντι πολλῶν δισεκατομμυρίων εὐρὼ

(Ἴδατε

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-07-04/98-2010-11-22-12-39-37

τεῦχος 33 σελ. 79-88

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-07-04/426-24-9-2010-

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-30-31/835-2014-05-14-13-09-11

τεῦχος 58, σελ. 65-73

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/925-9315---------a-- )

καὶ μὲ τὰ χρήματα αὐτὰ νὰ ἔκαναν τεράστια ἔργα ὑποδομῶν ὄχι μόνο στὴν δυτικὴ Ἀττική, ἡ ὁποία κολυμπᾶ τὸ μὲν Χειμῶνα στὴν λάσπη, τὸ δὲ θέρος στὸν λίβα, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ μὲ τὴν ΜΟΜΑ νὰ ἀναζωογονεῖτο ὅλη ἡ Ἑλλάδα, ὅλος ὁ κίτρινος τύπος καὶ οἱ μεγαλοκαναλάρχες πάσχιζαν νὰ μὴ ἀξιοποιεῖτο τότε καὶ νὰ μὴ κάνουν ὑποδομὲς σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ κάνουν αὐτοὶ εὐτελέστατα ἔργα μὲ πολλαπλάσια χρήματα. Ὄχι μόνο οἱ δεξιοί, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀριστεροὶ Δήμαρχοι, Νομάρχες κ.λπ., πρὸς τοὺς ὁποίους εἴχαμε ἀπευθυνθεῖ, δὲν ἔδειξαν τὸ παραμικρὸν ἐνδιαφέρον. Μερικοὶ δὲ ἀριστεροί, οἱ ὁποῖοι πολεμοῦσαν τότε τὴν ἐκποίησι αὐτοῦ τοῦ χρυσωρυχείου, τώρα πρωτοστάτησαν καὶ μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους ὑπερθεμάτισαν γιὰ τὴν ἄμεση παραχώρησι.


Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι τὸ κράτος δεσμεύθηκε νὰ κάνῃ ὑπόγειες διαβάσεις ὀχημάτων καθόλο τὸ μῆκος τοῦ Ἀεροδρομίου γιὰ νὰ ἑνοποιηθοῦν οἱ ἐκτάσεις μὲ τὶς ἐκτάσεις τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ καὶ νὰ ἔχουν οἱ «ἀετονύχηδες» ὄχι μόνο ἀμύθητο «χρυσό», ἀλλὰ καὶ ἀμύθητα «διαμάντια».


Μεταξὺ ἐλαχίστων βουλευτῶν ἰδίως κατὰ τὶς μεταμεσονύκτιες ὧρες ψηφίζουν ἀκόμη καὶ τροπολογίες, ποὺ εἶναι κατάπτυστες «ντροπολογίες».


στ) Οἱ Ἑλληνικοὶ Σιδηρόδρομοι ἐκποιήθησαν σὲ Ἰταλούς, ὄπισθεν τῶν ὁποίων θὰ κρύπτωνται ἀσφαλῶς καὶ Ἕλληνες «ἀετονύχηδες», μόνο ἔναντι 35.000.000 €, διότι οἱ κυβερνῶντες μετὰ τὴν μεταπολίτευσι διόριζαν ἀφειδῶς ὅλο τὸν συρφετό τους καὶ οἱ συνδικαλιστὲς ἐνεργοῦσαν νὰ πέσουν ἔξω καὶ οἱ σιδηρόδρομοι, γιὰ νὰ τοὺς πάρουν  «ἀετονύχηδες» ξένοι καὶ ντόπιοι (una faca una raca).


19. Διερωτόμεθα δὲ μήπως ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει ὁ βαρύτατα φορολογούμενος πτωχὸς ἑλληνικὸς λαὸς δαπανήσει πιὸ πολλά ἀπ᾿ ὅ,τι θὰ εἰσπράξῃ μελλοντικῶς ἀπὸ τοὺς ἀετονύχηδες. Βέβαια ὅλα αὐτὰ εἶναι πλέον νόμιμα. Ὅμως, ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχουμε κατὰ κόρον τονίσει, «οὐχὶ κάθε νόμιμο εἶναι καὶ ἠθικό».


20. Ὁ χρόνος ὅμως καὶ ὁ χῶρος δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀναπτύξουμε δεκάδες καὶ ἑκατοντάδες ἄλλες χαριστικὲς ἐκποιήσεις τοῦ παρελθόντος, τοῦ παρόντος καὶ πολὺ φοβούμεθα καὶ τῶν ἑπομένων.


21. Γιὰ ὅλα εὑρίσκει ἐφαρμογὴ ὁ ἀκροστηθαῖος στίχος τοῦ Γεωργίου Σουρῆ :

«Ὤ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα, τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα»....


22. Ἀπογοητευθέντες ἐμεῖς ἀπὸ τὸ τρισάλθιο καὶ βρόμικο καθεστώς, σταματήσαμε νὰ διεκδικοῦμε τηλεοπτικές – ραδιοφωνικές ἄδειες καὶ ἀγωνιζόμαστε μὲ «νύχια καὶ μὲ δόντια» νὰ συνεχίσουμε νὰ ἀνεχόμαστε - ὑποφέρουμε τὴν μεγίστη οἰκονομικὴ αἱμορραγία καὶ νὰ διαθέτουμε τὸν μὲ ἀπερίγραπτες στερήσεις, σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες δημιουργηθέντα μόχθο τοῦ βίου μας γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ πρὸς δόξα Θεοῦ.


23. Ἐὰν εὐαισθητοποιηθοῦν καὶ ἄλλοι ἰδεολόγοι καὶ θελήσουν νὰ συμπτήξουμε τὶς δυνάμεις μας καὶ νὰ συνεργαζόμαστε στενά, τότε θὰ ἀγωνισθοῦμε μήπως δημιουργήσουμε καὶ web t.v., γιὰ νὰ διαδίδωνται οἱ ἰδέες καὶ νὰ λέγωνται τὰ πράγματα μὲ τὸ «ὄνομά τους». Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε.


24. Δὲν εἶναι μόνο οἱ ἰθύνοντες ὑπεύθυνοι, ἀλλὰ δυστυχῶς ἀνεύθυνος δὲν εἶναι καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαός, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐκμαυλισμένος καὶ ἀφιονισμένος καὶ δὲν θέλει νὰ συνειδητοποιήσῃ ὅτι «ὅπως στρώνει, κοιμᾶται καὶ ὅ,τι σπέρνει, θερίζει». Ἀδιαφορία σπέρνει, ἀνεμοθύελλες καὶ καταποντισμοὺς θὰ θερίζῃ.


25. Παρακαλοῦμε τοὺς φίλους νὰ διαδίδουν παντοῦ τὰ ἄρθρα μας, ἰδίως στοὺς νέους ἀνθρώπους.


26. Νὰ μὴ διακατεχόμαστε ἀπὸ ἡττοπάθεια, διότι «ἡ νίκη οὐ τῶν θρηνούντων, οὐ τῶν μεμψιμοιρούντων, ἀλλὰ τῶν μετὰ πάσης συναίσεως ἀγωνιζομένων» καὶ «ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει».


27. Μὴ πατᾶμε τὴν «πεπονόφλουδα» τοῦ σατανᾶ καὶ μὴ καλλιεργοῦμε τὸν ἄμετρο ἐγωισμό, τὴν οἴησι καὶ τὸ ἀλάθητο. Ἐνῷ κατηγοροῦμε τὸν ἀντίχριστο πάπα, καὶ πολὺ καλὰ πράττουμε, διότι ὁ μέγιστος Ἐθνομάρτυς καὶ Ἁγιομάρτυς - Ἱσαπόστολος Κοσμὰς ὁ Αἰτωλὸς λέγει «τὸν πάπα νὰ καταριέστε» καὶ ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία θὰ καταργηθῇ ἀπὸ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο», εἷς ἕκαστος ἐξ ἡμῶν μεταβάλλεται σὲ ἕνα μικρὸ ἢ μεγάλο πάπα.


28. Στῶμεν καλῶς καὶ ἂς ἐφαρμόσουμε τὸ :

«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28).


29. Ἀς ἀγωνιστοῦμε ὅλοι μαζὶ νὰ γίνῃ ὁ κόσμος «ὄμορφος, ἠθικός, ἀγγελικὰ πλασμένος» (Διονύσιος Σολωμός) καὶ νὰ καταργηθῇ τὸ αἴσχιστο κατεστημένο.ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

   

ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ «ΧΑΖΟΚΟΥΤΙΑ»


23.9.20161. Αὐτὸ τὸ δημόσιο – λίαν περιζήτητο καὶ μὲ ἰσχυρότατο μαγνητικὸ πεδίο δημόσιο ἀγαθὸ εἶναι τὸ μέγιστο μέσο, μὲ τὸ ὁποῖο δύνανται νὰ διαπλάθωνται ἀκέραιοι χαρακτῆρες μὲ ἦθος, εὐσυνειδησία, φιλότιμο, εὐπρέπεια καὶ εὐποιΐα, ἐὰν εἶναι στὰ χέρια φιλεύσπλαγχνων ἀνθρωπιστῶν, ἀλτρουϊστῶν, ἰδεολόγων.


2. Ἐὰν ἀντιθέτως ἀνήκει σὲ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, «φελλούς», «παλλακίδες», «ἀετονύχηδες», ποὺ ἔχουν λίαν εὔκαμπτη τὴν σπονδυλικὴ στήλη τῆς ἠθικῆς καὶ ἑλλίσσονται ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ ἀκολουθοῦντες τὸ ἑκάστοτε ρεῦμα, ὅπως τὰ πτώματα, τὰ περιττώματα, καὶ ἐν γένει οἱ ψόφιοι ὀργανισμοί, εἶναι συμφορὰ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, γιὰ τὴν κοινωνία, τὴν ἑλληνικὴ οἰκογένεια καὶ ἐν γένει τὴν ἀκεραία Πατρίδα.3. Ὡς γνωστό, οἱ λαοὶ ἔχουν μία ἀδυναμία νὰ συναθροίζωνται καὶ  νὰ βοοῦν γιὰ ἄρτο καὶ θεάματα. Οἱ ντόπιοι καὶ ξένοι τοκογλύφοι, οἱ τραπεζίτες, ἐκμεταλλεύονται ἄγρια τὸν λαὸ ἀπομυζοῦντες τὸν ἱδρῶτα τῶν μοχθούντων. Οἱ «πολιτικάντηδες» προσφέρουν ἀφθονότατα αἴσχιστα θεάματα, γιὰ νὰ ἐκμαυλίζωνται καὶ ἀχρειοποιοῦνται οἱ ἄνθρωποι, ἰδιαιτέρως ἡ νεολαία καὶ ἄλλοτε μὲν τοῦ προσφέρουν καὶ ἀρκετὸ ἄρτο, γιὰ νὰ τὸν ὁδηγοῦν στὴν ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία καὶ νὰ τὸν πολτοποιοῦν, νὰ τὸν κάνουν «κιμά», ἄλλοτε δὲ νὰ τοῦ στεροῦν καὶ τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο καὶ νὰ τὸν ὁδηγοῦν στὶς αὐτοκτονίες ἢ στὸν ὑπόκοσμο.


4. Ἡ πνευματικὴ δὲ ἡγεσία πασχίζει παντοιοτρόπως μὲ κάθε θεμιτὸ καὶ ἀθέμιτο μέσο νὰ ἀναρριχᾶται διὰ τῆς φαυλοκρατίας καὶ ἀναξιοκρατίας.

Ἡ δὲ θρησκευτικὴ ἡγεσία, πλὴν ἐνίων, ἐφαρμόζει τὸν ψαλμὸν «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων ἡμεῖς ἄδομεν».


5. Ἡ ἑκάστοτε κυβερνῶσα κλίκα διέθετε αὐτὸ τὸ ἀνεκτίμητο δημόσιο ἀγαθὸ στοὺς «ἡμέτερους» κομματικοὺς παράγοντες, συνδικαλιστὲς καὶ ἐν γένει «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς μὲ προσωρινὲς ἄδειες, γιὰ νὰ τοὺς ἔχουν πάντοτε ὁμήρους.


6. Σὲ ἐμᾶς, ποὺ ἔχουμε τὸ μέγιστο ἐλάττωμα νὰ μὴ «λαδώνουμε» καὶ νὰ μὴ γινόμαστε σὰν «ἕρμαιοι κάλαμοι» τῶν ἑκάστοτε ἀνέμων, δὲν μᾶς ἐνέκριναν, ὡς γνωστό, συχνότητα καὶ «κανάλι» γιὰ τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή». Εἴδαμε καὶ ἀποείδαμε καὶ ἀναγκασθήκαμε νὰ τοὺς τὰ λέμε «ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια», ὡς π.χ. στὴν πρὶν ἀπὸ 26 ἔτη ἐπιστολή μας (14.8.1990), παραγράφους τῆς ὁποίας ἀναδημοσιεύουμε καὶ πάλι:


«Ἔχομεν νὰ κάνωμεν πραγματικῶς μὲ σοβαρὰς κρατικὰς ὑπηρεσίας καὶ μὲ χρηστὸν κράτος, εἰς τὸ ὁποῖον δύναται κανεὶς νὰ ἐλπίζῃ καὶ νὰ βασίζεται, ἢ ἔχομεν νὰ κάνωμεν μὲ κράτος ἀναξιόπιστον, εἰς τὸ ὁποῖον μόνον πονηροὶ καὶ γόητες, Ἕρποντες, γλείφοντες καὶ μὲ τὰ κέρατά των, θὰ κατορθώνουν νὰ ἐπιπλέουν καὶ νὰ ἐπιβάλλουν τὴν θέλησίν των, μὲ ἔμμεσον ἢ ἄμεσον συνεργὸν εἰς τοῦτο τὸ ἐπίσημον κράτος ; Ἐπευλογεῖ τὸ κράτος ἀδικίας καὶ ἀτιμίας ἐπισήμως ;

Εἶμαι ὁ μόνος, ποὺ θὰ είσαγάγῃ ἀρχικῶς 12 ἑκατομμύρια γερμανικὰ μάρκα - σχεδὸν 1,5 δις δρχ. διὰ τὴν ὑλοποίησιν τοῦ ἔργου τῆς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ καὶ δὲν πρόκειται νὰ ἐξαγάγῃ οὔτε μίαν δεκάραν εἰς τὸ ἐξωτερικόν, ἐνῷ ὅλοι οἱ ἄλλοι σταθμοὶ ἐξάγουν πολύτιμον συνάλλαγμα.

Ἐνῷ συνήθως εἰς τὴν Ἑλλάδα μὲ τὸ τίποτε προσπαθοῦν νὰ παραστήσουν τοὺς μεγάλους ἐπιχειρηματίας καὶ μὲ ΄΄λαδώματα΄΄ κατορθώνουν νὰ ὑπάγωνται εἰς ἀναπτυξαικοὺς νόμους  καὶ νὰ εἰσπράττουν πρίμ, ἐπιχορηγήσεις μέχρι καὶ 60 ἢ 70% κ.λπ. κ.λπ., ἐγὼ μὲ τὸ σταυρὸ στὸ χέρι παρακαλῶ, μὲ ἀπόλυτον ἐντιμότητα, νὰ μὴ μὲ παραγκωνίζουν, ἀλλὰ δυστυχῶς φαίνεται, ὅτι, ἐπειδὴζῶ ὑπὲρ τριακονταετίαν είς τὴν Γεμανίαν, ὅπου ὑπάρχει χρηστὸν κράτος, ὅπου οἱ πάντες ἀξιοκρατικῶς έπιτυγχάνουν τὰ πάντα, ἐλησμόνησα ὅτι κατάγομαι ἀπὸ μίαν χώραν, εἰς τὴν ὁποίαν, ὅπως τὰ γεγονότα βοοῦν, τὸν τελευταῖον λόγον ἔχει ἡ ἀπάτη, ἡ ΄΄κομπίνα΄΄, τὸ ΄΄λάδωμα΄΄, ἡ θρασύτης, ἡ διαστροφὴ καὶ ἡ ἀθέτησις τῶν ὑποχρεώσεων. Ἐλησμόνησα, ὅτι πρόκειται διὰ μίαν χώραν, ὅπου σφαγιάζονται τὰ δίκαια τῶν τιμίων καὶ νομοταγῶν πολιτῶν, καὶ κατορθώνονται νὰ ριζώνουν καὶ νὰ ἐπιβάλλονται οἱ παρανομοῦντες καὶ οἱ πραξικοπηματικῶς ἐνεργοῦντες. Ἐλησμόνησα, ὅτι ἡ Ἑλλὰς εἶναι χώρα, ὅπου κυριαρχεῖ τὸ ΄΄ἅρπαξε νὰ φᾶς καὶ κλέψε ν᾿ ἄχῃς΄΄, καὶ τότε μόνον εἶσαι ἱκανός, ἐὰν ἠμπορῇς ὡς κλέπτης νὰ κρυφθῇς. Ἐλησμόνησα ὅτι ἡ Πατρίς μου εἶναι χώρα, ὅπου βασιλεύουν οἱ θρασεῖς καὶ οἱ ἀδίστακτοι.

Ἐπὶ δεκαετίαν παραγκωνίζομαι συστηματικώτατα καὶ οἱ ἑκάστοτε ἰθύνοντες προσπαθοῦν νὰ μοῦ κάνουν πλύσιν ἐγκεφάλου διὰ νὰ μὲ πείσουν, ὅτι κακῶς διαμαρτύρομαι. Ἐκπλήσσονται διότι δὲν εἶμαι μαζοχιστὴς διὰ νὰ ἐκλαμβάνω τὴν καταταλαιπώρησίν μου ὡς ἐξυπηρέτησιν καὶ τὸν σαδισμὸν ὡς εὐεργεσίαν. Δὲν θὰ ἤθελα νὰ προσθέσω τίποτε εἰς τὰ ἀνωτέρω. Αὐτὰ εἶναι ἀρκετά. Τὰ ἔξοδα, ἡ ταλαιπωρία, ἡ άγωνία καὶ οἱ ματαιούμεναι κάθε φορὰ ἐλπίδες. Ἀλλὰ καὶ ἡ μεγίστη ἀποθάρρυνσις νὰ διαθέσω ὅλον τὸν μόχθον τῆς ζωῆς μου διὰ τὸ κοινὸν καλόν…»

Βλέπε καὶ

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1105-19716-o-----httpodysseiatv---2172016---2100--2200


7. σημερινὴ κυβέρνησι γιὰ νὰ «βολέψῃ ἡμετέρους» μεγαλοεπιχειρηματίεςμεγαλοεργολάβους καὶ μεγαλονακαλάρχες προκήρυξε διαγωνισμό, ὁποῖος πάσχει ἐξ ἀπόψεως ἠθικῆς, κοινωνικῆς, νομικῆς πλευρᾶς καὶ δίδει ἀφορμὴ σὲ κόμματα ἐξουσίας τῆς ἀντιπολιτεύσεως, νὰ τονίζουν ὅτι θὰ καταργήσουν διὰ νόμου τὸν ἐν λόγῳ διαγωνισμό, γιὰ νὰ «βολέψουν» αὐτοὶ ἄλλους δικούς τους «ἀετονύχηδες» καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς. Ἔτσι ἐφαρμόζεται ἡ λαϊκὴ παροιμία «δυὸ γάϊδαροι μαλώνανε σὲ ξένο ἀχυρῶνα».


8. Ἀναγκαζόμαστε νὰ λέγουμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, γιὰ  νὰ λάμπῃ ἡ ἀλήθεια, ἐφαρμόζοντες τὰ Γραφικά:

«Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς»  (Ἰωάν, 8, 32) καὶ

«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28).


9. Τοιουτοτρόπως ἐμφανίστηκαν καὶ μερικὰ σκάνδαλα στὸν ἀέρα, πλὴν ὅμως οἱ πολιτικοί μας ἐν τοῖς πράγμασι, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, δὲν ἔχουν οὔτε θρησκεία, οὔτε πατρίδα καὶ τὸ δόγμα τους εἶναι «ὅσα λέγονται δὲν γίνονται καὶ ὅσα γίνονται δὲν λέγονται». Οὐσιαστικὰ ἐφαρμόζουν τὴν λαϊκὴ ρῆσι «θὰ σὲ λέγω μαστρογιῶργο, θὰ μὲ λέγῃς μαστροκώστα, θ᾿ ἀγαπιόμαστε οἱ δυό μας, νὰ μᾶς ἀγαπᾶ ὁ κόσμος ὅλος». Ἀκόμη καὶ αὐτοί, ποὺ «σφαγιάζονται» στὴν Βουλὴ καὶ σὰν «κοκορόπουλα» κάνουν «κοκορομαχίες», τὶς κάνουν μόνον γιὰ «στάχτη στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων», ὅπως οἱ δικηγόροι μαλώνουν στὰ δικαστήρια, γιὰ  νὰ ἐντυπωσιάζουν τοὺς πελάτες τους καὶ νὰ τοὺς «ξαφρίζουν».


10. Στὴν προκειμένη περίπτωσι εὑρίσκει ἐφαρμογὴ ὁ ἀκροστηθαῖος στίχος τοῦ Γεωργίου Σουρῆ :

«Ὤ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα, τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα»....


11. Ἀπογοητευθέντες ἐμεῖς ἀπὸ τὸ τρισάλθιο καὶ βρόμικο καθεστώς, σταματήσαμε νὰ διεκδικοῦμε τηλεοπτικές – ραδιοφωνικές ἄδειες καὶ ἀγωνιζόμαστε μὲ «νύχια καὶ μὲ δόντια» νὰ συνεχίσουμε νὰ ἀνεχόμαστε - ὑποφέρουμε τὴν μεγίστη οἰκονομικὴ αἱμορραγία καὶ νὰ διαθέτουμε τὸν μὲ ἀπερίγραπτες στερήσεις, σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες δημιουργηθέντα μόχθο τοῦ βίου μας γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ πρὸς δόξα Θεοῦ.


12. Ἐὰν εὐαισθητοποιηθοῦν καὶ ἄλλοι ἰδεολόγοι καὶ θελήσουν νὰ συμπτήξουμε τὶς δυνάμεις μας καὶ νὰ συνεργαζόμαστε στενά, τότε θὰ ἀγωνισθοῦμε μήπως δημιουργήσουμε καὶ web t.v., γιὰ νὰ διαδίδωνται οἱ ἰδέες καὶ νὰ λέγωνται τὰ πράγματα μὲ τὸ «ὄνομά τους». Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε.13. Παρακαλοῦμε τοὺς φίλους νὰ διαδίδουν παντοῦ τὰ ἄρθρα μας, ἰδίως στοὺς νέους ἀνθρώπους.


Νὰ μὴ διακατεχόμαστε ἀπὸ ἡττοπάθεια, διότι «ἡ νίκη οὐ τῶν θρηνούντων, οὐ τῶν μεμψιμοιρούντων, ἀλλὰ τῶν μετὰ πάσης συναίσεως ἀγωνιζομένων» καὶ «ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει».

Μὴ πατᾶμε τὴν «πεπονόφλουδα» τοῦ σατανᾶ καὶ μὴ καλλιεργοῦμε τὸν ἄμετρο ἐγωισμό, τὴν οἴησι καὶ τὸ ἀλάθητο. Ἐνῷ κατηγοροῦμε τὸν ἀντίχριστο πάπα, καὶ πολὺ καλὰ πράττουμε, διότι ὁ μέγιστος Ἐθνομάρτυς καὶ Ἁγιομάρτυς - Ἱσαπόστολος Κοσμὰς ὁ Αἰτωλὸς λέγει «τὸν πάπα νὰ καταριέστε» καὶ ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία θὰ καταργηθῇ ἀπὸ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο»,  εἷς ἕκαστος ἐξ ἡμῶν μεταβάλλεται σὲ ἕνα μικρὸ ἢ μεγάλο πάπα.


Στῶμεν καλῶς καὶ ἂς ἐφαρμόσουμε τὸ :

«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28).


ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

   


ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ

Ἡ ἐξουθένωσις τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, διὰ τοῦ σφαγιασμοῦ καὶ τῆς ἀναγκαστικῆς ἐκριζώσεώς των, καὶ ἡ ἐξολόθρευσις τῶν φίλων Ὀρθοδόξων κατοίκων τῆς Συρίας καὶ λοιπῶν χωρῶν τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς διὰ τῆς βίαιης προσφυγιᾶς

Ἄρθρο τοῦ Δρ. Κωνσταντίνου Βαρδάκα

Ὁμιλία τοῦ Δημητρίου El Khoury


12.9.2016

1.Ὁ φίλος Δρ. Κων/νος Βαρδάκας, εἰς τὸ ἄρθρο του

« Το ISIS στην Σμύρνη το 1922… Τι παίζει σήμερα; »

παραλληλίζει τὰ δράματα καὶ τὶς τραγωδίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ τοῦ Πόντου καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, μὲ τοὺς σύγχρονους μάρτυρες τῶν ὁμοδόξων φίλων καὶ ἀδελφῶν τῆς Συρίας.

Τὸν παραλληλισμὸ τῶν δραμάτων καὶ τραγωδιῶν τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας τοῦ 1922/1923 καὶ τῶν σημερινῶν Ἑλληνορθοδόξων τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς, ἰδίως τῆς Συρίας, ἀνέπτυξε ἀντίστοιχα καὶ ὁ φίλος, μέλος καὶ ἐξοχώτατος Πρέσβυς Καλῆς θελήσεως τοῦ Σωματείου ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, κ. Δημήτριος Ἐλ Χούρυ, Πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς ποὺ τὸν εἴχαμε προσκεκλημένο μας - φιλοξενούμενο μας καὶ ὁμιλητὴ τόσο εἰς τὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν τὴν 10.9.2014, ὅσο καὶ στὴν πανήγυρι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου, τοῦ εξ Ἀροανίας, τὴν 14.5.2016

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/1079---------------14516,

καὶ τὸ ὁποῖο ὑπογράμμισε σὲ πληθώρα συνεντεύξεών του σὲ τηλεοράσεις, ἐφημερίδες, περιοδικὰ καὶ ἱστοσελίδες τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.2. Κατωτέρω παραθέτουμε τοὺς δύο ΒΙΟΥΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥΣ


Α) τοῦ φιλτάτου Δρ. Κων/νου Βάρδακα, γιὰ τὴν

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΟ ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝΗ ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΙΓΕΤΑΙ


Β) τοῦ ἐξοχωτάτου πρέσβεως καλῆς θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ Προέδρου τῶν Ἑλληνορθοδόξων τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς κ. Δημήτριου Ἐλ Χούρυ.

Ἂς συγκρίνουν οἱ ἐπισκέπτες μας τὰ δράματα τοῦ 1922/1923 καὶ τῶν σημερινῶν στὴν Ἐγγὺς Ἀνατολὴ καὶ ἀλλοῦ.

3.Ὅπως καὶ ἄλλοτε ἔχουμε ἐπιμέρους ἀναπτύξει, πρωτογενὴς αἰτία τῆς δυστυχίας καὶ τῆς προσπάθειας ἀφανισμοῦ τῶν μικρῶν καὶ ἀδυνάτων λαῶν τῆς ὑφηλίου εἶναι ἡ ληστρικὴ βουλιμία καὶ ἀπληστία τῶν μεγάλων καὶ ἰσχυρῶν τῆς γῆς.

Ἤδη ἐδῶ καὶ χιλιετίες οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς πρῶτα ἔστελναν τοὺς ἱεραποστόλους γιὰ νὰ κηρύξουν δῆθεν τὸν Θεὸν τῆς ἁγάπης καὶ νὰ διαφωτίσουν (ἤ νὰ ἀφιονίσουν τοὺς ὑπανάπτυκτους λαούς)!!!...

Κατόπιν μετέβαιναν οἱ ἔμποροι καὶ ἔναντι «πινακίου φακῆς» τοὺς ὑφάρπαζαν διαμάντια, κοράλλια, ἐλεφαντοστᾶ καὶ ἐν γένει πανάκριβα ἀγαθά τῆς γῆς τους.


4.Ὅταν δὲ οἱ λαοὶ ἀντιδροῦσαν, τότε τοὺς ἔστελναν ἀστυνομικοὺς καἰ στρατό, γιὰ νὰ τοὺς καθυποτάξουν. Πέραν τοῦ κανονικοῦ μισθοῦ τους οἱ στρατιωτικοί ἀμείβοντο ἐπιπλέον καὶ ἀναλόγως μὲ τὶς ἐπιδόσεις ἑκάστου, μὲ τὴν ἐπικήρυξι τῶν κεφαλῶν καὶ ἐλάμβαναν ἕκαστος γενναῖες ἁμοιβὲς γιὰ κάθε κεφαλή, ποὺ θὰ προσεκόμιζαν στὸ διοικητή τους. Ἀπὸ τὴν χαρά τους οἱ στρατιωτικοὶ ἐκλωτσοῦσαν τὶς κεφαλές.


5. Ὅταν οἱ λαοὶ ὑποδουλώθηκαν διὰ τῆς βίας καὶ ἐσταμάτησαν οἱ ἐπικηρύξεις τῶν κεφαλῶν, οἱ στρατιῶτες, ἐθισθέντες στὸ λάκτισμα κατεσκεύαζαν ὁμοιώματα κεφαλῶν ἀπὸ παλαιὰ ροῦχα καὶ τὰ κλωτσοῦσαν καὶ τοιουτοτρόπως ἀνεπτύχθη καὶ ἐπεκράτησε ἡ ποδοσφαῖρα, ποὺ εἶναι τὸ ὅπιο τῶν λαῶν. Οἱ μάζες παθαίνουν ὁμαδικὸ παραλλήρημα καὶ ἀλλοίμονο σὲ κάποιο, ποὺ θὰ ἐναντιωθῇ, ἐντὸς τοῦ σταδίου, κατὰ τῆς ποδοσφαίρας. Εὐτυχῶς, ἀπομακρυνόμενοι οἱ περισσότεροι φανατικοὶ τῆς ποδοσφαίρας, ἡρεμοῦν, ὅταν εἶναι μεμονωμένοι καὶ δὲν εἶναι τόσο «ἀγρίμια», ὅπως εἶναι, ὅταν συναντιοῦνται κατὰ ὁμάδες καὶ ἀλληλοσφάζονται καὶ τὰ κάνουν ὅλα «γυαλιὰ καρφιά».


6. Οἱ ἱσχυροὶ τῆς γῆς ἄκρως ἰδιοτελῶς συνεργάζονται μὲ ὅλα τὰ καθεστῶτα. Ὅταν αὐτὰ τολμοῦν νὰ ἔχουν δικές τους ἀπόψεις καὶ θέσεις, τότε τοὺς δημιοουργοῦν ἐμφυλίους σπαραγμοὺς καὶ πασχίζουν παντοιοτρόπως  μὲ κάθε θεμιτὸ καὶ ἀθέμιτο μέσο νὰ τὰ γκρεμίσουν καὶ ἐγκαταστήσουν ἐξωμότες, ἀνδρείκελα καὶ δοτούς, ὡς π.χ. πρόσφατα στὸ Ἀφγανιστάν, πρώην Γιουγκοσλαβία, Ἰράκ, Αἴγυπτο, Λιβύη καὶ λοιπὲς χῶρες.


7. Τοὺς παλιμβάρβαρους καὶ ἀγρίμια οὐτσεκάδες, οἱ ὁποῖοι ὄμοσαν γῆ καὶ ὕδωρ στὸν πλανητάρχη καὶ τὸν συρφερτὸ τῶν νατοϊκῶν, τοὺς βάπτισαν «ἐπιβολεῖς τῆς τάξεως», παντοιοτρόπως τοὺς ἐνίσχυσαν νὰ ἐξουθενώσουν τοὺς Ὀρθοδόξους Σέρβους καὶ ἐπέβαλαν ἀμέσως ἢ ἐμμέσως τὴν ἀναγνώρισι τοῦ Κοσσυφοπεδίου ὡς ἀνεξάρτητο κράτος. Οἱ παλιμβάρβαροι νατοϊκοί, ἀκόμη καὶ τὴν ἡμέρα τοῦ Πάσχα τῶν Ὀρθοδόξων ἔριχναν πυραύλους, στοὺς ὁποίους ἀνέγραφαν μὲ σπρέϋ «Καλὴ Ἀνάστασι, Καλὸ Πάσχα».


8. Τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων (σιωνιστῶν, μασώνων, καισαροπαπισμοῦ τῶν χιλιάδων δογμάτων καὶ τῆς πανσπερμίας τοῦ οἰκουμενισμοῦ) ἔχουν σκοπό τους ὄχι μόνο νὰ ἐξουθενώσουν τοὺς Ὀρθόδοξους πληθυσμοὺς τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς, ἀλλὰ καὶ νὰ δημιουργήσουν μωαμεθανικὸ τόξο ἀπὸ τὴν Θράκη, Σκόπια, Ἀλβανία μέχρι καὶ τὴν Ἀδριατικὴ θάλασσα καὶ νὰ καταλάβουν καὶ ὅλη τὴν Εὐρώπη διὰ τῶν ἐποίκων, τὶς ἐπιδρομὲς ἀλλοφύλων, τῶν γεννήσεων κ.λπ.


9. Ὑπολογίζεται ὅτι σὲ μερικὲς δεκαετίες ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης θὰ εἶναι μουσουλμανικὴ καὶ οἱ Χριστιανοὶ θὰ εἶναι μειοψηφία καὶ θὰ πρέπῃ νὰ ὑπακούῃ στὴν πλειοψηφία τῶν φανατικῶν μουσουλμάνων.


10.Ψεύδονται ἀσυστόλως οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος, ὅτι δῆθεν ἔχουμε μόνον 50.000 – 60.000 μουσουλμάνους γιὰ νὰ ἀφιονίζουν τοὺς Ὀρθοδόξους. Στὴν πραγματικότητα ὅμως πρέπει νὰ εἶναι ἑκατοντάδες χιλιάδες καὶ ἑκατομμύρια μωαμεθανοί.

Οἱ «φίλες» χῶρες, βαλκάνιοι, δυτικοὶ καὶ βορειοευρωπαῖοι, ἤδη ἔχουν κλείσει τὰ σύνορά τους μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀπειλοῦν, βάσει τῆς Συνθήκης τοῦ Δουβλίνου, νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Ἑλλάδα τοὺς μὴ ἱκανούς, μὴ εὐφυεῖς καὶ μὴ ὁμαλοὺς μωαμεθανούς. Οἱ λαοὶ αὐτοὶ νοσταλγοῦν νὰ δημιουργήσουν τὴν ἀρία φυλή. Ἔτσι καθημερινῶς ἔχουμε εἰσαγωγὴ πολλῶν ἑκατοντάδων ἐπιβολέων προβληματικῶν ἀλλοφύλων.


11.Ἐὰν δὲ τελειώσουν καὶ τὰ παιχνίδια τοῦ Ἐρντογάν, θὰ ἔχουμε καθημερινῶς χιλιάδες εἰσβολεῖς - ἐπιδρομὲς ἀλλοφύλων, μεταξὺ τῶν ὁποίων «καμουφλάρονται» καὶ χιλιάδες δολιοφθορεῖς τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Τουρκίας, διὰ νὰ ἐπιφέρουν στὴν ὡραία μας Ἑλλάδα ὄλεθρο καὶ συμφορά. Ὡς δῆθεν ταλαίπωροι πρόσφυγες τῆς Συρίας «καμουφλάρονται» καὶ πολλοὶ τζιχαντιστές.  Οἱ σιωνιστὲς εἶναι τόσο θρασεῖς καὶ ἀδίστακτοι, ποὺ δημιουργοῦν καὶ «προβοκάτσια», ὡς π.χ. τοὺς Δίδυμους Πύργους τῆς 11.9.2001. Ἀδιστάκτως προγραμμάτισαν τὴν ἐξόντωσι χιλιάδων ἐργαζομένων στοὺς Δίδυμους Πύργους. Παρ᾿ ὅλον ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἐργαζομένων στοὺς Δίδυμους Πύργους ἦταν Ἑβραῖοι, κανένας Ἑβραῖος δὲν φονεύθηκε, εἰ μὴ μόνο Ἰταλοί, Ἕλληνες, Κορεάτες καὶ λοιποὶ μετανάστες ἐργαζόμενοι γιὰ τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο. Χιλιάδες στρατιές, ἐὰν ἀπέστελνε ὁ πλανητάρχης δὲν θὰ πετύχαινε οὔτε 1/1.000.000 ἀπ᾿ ὅ,τι πέτυχε καὶ ἐπιτυγχάνει μὲ τὶς «προβοκάτσιες». Τοιουτοτρόπως ὄχι μόνο ἀντιστάσεις δὲν συναντᾶ ὁ πλανητάρχης καὶ οἱ ἑτέροι του Νατοϊκοί, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας ἀμέσως ἢ ἐμμέσως διευκολύνεται ἀκουσίως ἢ ἐκουσίως νὰ ὑποδουλώνῃ καὶ ἐξουθενώνῃ τοὺς μικροὺς καὶ ἀδύνατους. Μήπως ὁ φίλος τῆς ἐξ ἀνατολῶν γείτονος ὁ ραδιοῦργος κ. Ἐρντογὰν ἐζήλευσε ἢ ἐδιδάχθη ἀπὸ τὸν πλανητάρχη, πῶς γίνονται εὔπιστα καὶ λίαν ἐπιτυχῆ τὰ σκηνοθετημένα πραξικοπήματα ; Γιατὶ οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος πατᾶνε τὴν «πεπονόφλουδα» καὶ «χαϊδεύουν» ὑπὲρ τὸ δέον τὸν κ. Ἐρντογὰν καὶ τὴν κλίκα του ;

Αὐτοὶ οἱ δοτοὶ Ἕλληνες δὲν ἔχουν ἴχνος Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ Ἐθνικῆς συνειδήσεως καὶ δὲν μοιάζουν στὸ ἐλάχιστο στὸν ἀνεπανάληπτο Κυβερνήτη ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΟΣΤΡΙΑ.Ἀλλοίμονό μας, ἐὰν πετύχουν τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ἐπιτραπεῖ ἡ ἄνευ βίζας εἴσοδος τῶν Τούρκων στὴν Ἑλλάδα. Ἑκατομμύρια ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων, μεταξὺ τῶν ὁποίων θὰ εἶναι καὶ καμουφλαρισμένοι καὶ ἄριστα ἐκπαιδευμένοι δολιοφθορεῖς, ὄχι μόνο θὰ ἔρθουν στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἀπεναντίας θὰ ριζώσουν ἐδῶ, μιὰ καὶ οἱ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος φρόντισαν νὰ χτιστοῦν μωαμεθανικὰ τεμένη σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.
ΧΙΟΣΟἱ  Τοῦρκοι μὲ τοὺς καμπουφλαρισμένους δολιοφθορεῖς θὰ ἐντείνουν τὶς προσπάθειές τους νὰ ἐξολοθρεύσουν τὴν Ἑλλάδα διὰ τῶν πυρκαϊῶν καὶ ἄλλων τρόπων. Ὁ πρώην Πρωθυπουργὸς Μ. Γιλμάζ εἶχε εἶχε δώσει ἐντολὴ νὰ καῇ ἡ Ἑλλὰς καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς δράστες τῶν μυστικῶν τουρκικῶν ὑπηρεσιῶν, ὁ Γιασὰρ Ὀζ ἐκαυχᾶτο ὅτι ἐνασχολεῖτο ἐντατικὰ νὰ καίῃ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ κανενὸς τῶν ἰθυνόντων δὲν ἵδρωσε τὸ αὐτί, νὰ καταγγείλουν τὴν Τουρκία στοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς ὡς παλλιμβάρβαρη καὶ ἐγκληματία πολέμου καὶ νὰ ζητήσουν ἀποζημιώσεις.ΘΑΣΟΣ
ΕΥΒΟΙΑ12. Τοιουτοτρόπως de facto καραργοῦν ἀκόμη καὶ τὴν Συνθήκη τῆς Λωζάνης, ἡ ὁποία προβλέπει μουσουλμανικὴ μειονότητα μόνο στὴν Ξάνθη καὶ τὴν Κομοτηνή μας καὶ ὄχι σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.

13.Τὰ ὀστὰ τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας θὰ τρίζουν λέγοντας : «ἀνάθεμα στοὺς ἀπογόνους μας, διότι ἐμεῖς κάναμε τὸ κορμί μας κόσκινο νὰ διώξουμε μερικὲς ἑκατοντάδες χιλιάδες Τούρκους μωαμεθανοὺς καὶ αὐτοὶ οἱ δοτοὶ ἔφεραν πολλαπλάσιους».14.Ἡ καλλιτέρα θεραπεία εἶναι ἡ πρόληψι. Ἂς ἀγωνιστοῦμε τώρα, προτοῦ αὔριο εἶναι πολύ ἀργά.

Παρακαλοῦνται οἱ φίλοι ἀναγνῶστες τῆς ἱστοσελίδος μας, www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή καὶ Twitter: @PANEL_TAMA, ὅπως ἀναπτύξουν αὐτὲς τὶς πτωχὲς γραμμὲς στὴν ἔγκυρο καὶ ἔγκριτο ἱστοσελίδα τους, facebook καὶ twitter καὶ τὴν προωθήσουν σὲ φίλους, συγγενεῖς καὶ γνωστούς τους.ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΤΗΛ. 210-3254321******


Το ISIS στην Σμύρνη το 1922… Τι παίζει σήμερα;

Μην μπερδεύεστε , δεν πρόκειται για εικόνες από την Συρία του 2016. Είναι κεφάλια σφαγμένων Ελλήνων...

28 Αυγούστου 2016, 2:31 πμ

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

Μην μπερδεύεστε , δεν πρόκειται για εικόνες από την Συρία του 2016.

Είναι κεφάλια σφαγμένων Ελλήνων και παλουκωμένα με το ίδιο τελετουργικό τρόπο από τους διαχρονικούς μακελλάρηδες που έδρασαν το 1922 και στην Μικρασιατική Καταστροφή.

¨ η Συρία της Ελλάδος εν έτει 1922 ¨ είναι η προτύπωση της Μικρασιατικής Καταστροφής στο δικό της μέγεθος.

ISIS τότε.. ISIS σήμερα.. πόσο όμως κοντά μας;

Σμύρνη 1922 – ISIS τότε

Στις 27 Αυγούστου γίνεται η πρώτη εμφάνιση Τούρκων «τσετών» (=ατάκτων) υπό τον Κιορ (=μονόφθαλμος) Μπεχλιβάν στη Σμύρνη. Τρομοκρατία απλώνεται στην πόλη. Τα πλήθη συρρέουν στη Μητρόπολη. Ο Χρυσόστομος, βοηθούμενος από τον αδελφό του Ευγένιο, κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει. Τελεί την τελευταία του λειτουργία στην Αγία Φωτεινή. Είναι κάτωχρος από τη νηστεία και την αγρύπνια. Όταν όμως βγαίνει στην Ωραία Πύλη γονατίζει και προσεύχεται σαν ταπεινός λευίτης και εγείρεται ως άγιος. Είναι το τελευταίο κήρυγμά του……….

Ο Τουρκικός όχλος, τελώντας σε έξαλλη κατάσταση, παρέλαβε τον Χρυσόστομο. Επιτέθηκε εναντίον του κτυπώντας τον με γροθιές, λοστούς και ξύλα και τον οδήγησαν σε ένα κουρείο, όπου τον ανάγκασαν να φορέσει μια λευκή μπλούζα. Στην συνέχεια, του ξερίζωσαν τη γενειάδα και τον έσυραν στην τουρκική συνοικία, προπηλακίζοντας και πτύνοντάς τον. Εκεί του επεφύλαξαν έναν αργό και βασανιστικό θάνατο: τον μαχαίρωσαν σε πολλά σημεία του σώματος του, εξόρυξαν τους οφθαλμούς του και του έκοψαν τα αυτιά και την μύτη.

Ο Χρυσόστομος αιμόφυρτος, σιωπηρός, περήφανος, χωρίς να ικετεύει και να λυγίζει στον εχθρό, σέρνεται από το πλήθος και αφού σε όλη τη διάρκεια των μαρτυρίων του έλεγε «Κύριε, ελέησόν με», αφήνει την τελευταία του πνοή αναφωνώντας: «Θεέ μου!». http://averoph.wordpress.com/

ΕΥΡΩΠΗ 2016– Τι παίζει σήμερα;

Α. ¨Frontex: Τρομοκράτες κρύβονται ανάμεσα στους πρόσφυγες που ζητούν άσυλο

Καμπανάκι κινδύνου για πιθανούς κινδύνους από την αύξηση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη σημαίνει η Frontex στην έκθεση ανάλυσης ρίσκου για το 2016 προειδοποιώντας ότι ανάμεσα σε όσους ζητούν άσυλο μπορεί να βρίσκονται και τρομοκράτες που βρήκαν αυτόν τον τρόπο για να μπουν στην Ευρώπη.

¨http://www.protothema.gr/ 06/04/2016

Β. ¨Μια εικόνα χίλιες λέξεις για τις σχέσεις Ερντογάν – Ισλαμικού Κράτους

Σε ταράτσα στην πρόσφατα απελευθερωμένη από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) πόληΜανμπίτζ της βορειοδυτικής Συρίας, οι Κούρδοι αντάρτες αντίκρισαν κάτι που δεν τους ξάφνιασε καθόλου.

Τρεις σημαίες πεσμένες μαζί. Η σημαία της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, η σημαία της Τουρκίας και η σημαία του ισλαμιστικού κόμματος AKP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όλοι γνωρίζουν ότι η Τουρκία βρίσκεται πίσω από τους τζιχαντιστές. Όλες οι μυστικές υπηρεσίες και όλα τα δυτικά κράτη. Ίσως το μόνο που έχει μείνει να μας «ξαφνιάζει» είναι πώς ανέχονται όλοι τους, ενώ γνωρίζουν την αλήθεια, την τζιχαντιστική Τουρκία να συνεχίζει να υποστηρίζει την ισλαμιστική τρομοκρατία παγκοσμίως.

¨ http://www.tribune.gr/news/world 20 Αυγούστου 2016, 10:42 |

Γ. ¨Περίπου 200 ειδικοί αξιωματικοί της Europol θα ενισχύσουν την προσπάθεια των συνοριακών φυλάκων για να αναγνωρίσουν πιθανούς τρομοκράτες ανάμεσα στους πρόσφυγες

Σε συνέντευξή του στην αγγλική εφημερίδα Evening Standard ο διευθυντής της Europol, Rob Wainright, ξεκαθάρισε ότι οι επιθέσεις στο Παρίσι, τις Βρυξέλλες και τη Νίκαια δεν ήταν μεμονωμένες τραγωδίες, αλλά μέρος μίας στρατηγικής απόφασης του Ισλαμικού Κράτους.¨

http://www.bankingnews.gr/ 27/08/2016 – 12:17

Το 1922 τους έλεγαν Τουρκικά τάγματα θανάτου , σήμερα το 2016 τους λένε ISIS ή Ισλαμικό Κράτος.

Ποια είναι η διαφορά;

Αφού και οι δύο παλουκώνουν τα κεφάλια των αθώων θυμάτων τους , ένδειξη κοινής αιμοβόρικης ράτσας με τα ίδια χαμερπή ένστικτα.

ΕΥΡΩΠΗ 2016 : «όλα τα σκιάζει η φοβέρα και τα πλακώνει η τρομοκρατία»

Ακόμη και ο Ρώσος την πάτησε:

Οι Ρώσοι «διαρρέουν» ότι ο Ερντογάν τους εξαπάτησε – «Δεν συμφωνήσαμε να μπει στη Συρία» http://www.tsantiri.gr/ 22:43 – 26 Αυγ 2016

Δεν έμαθε , όπως έμαθαν οι πρόγονοι μας στην μαρτυρική Μικρά Ασία, στον Πόντο, στην Καππαδοκία

«ότι ο τούρκος φίλος δεν πιάνεται»

ΣΗΜΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΑΛΙ ΦΡΙΚΤΑ

Η Ιστορία κλείνει τον κύκλο του αίματος με αυτήν την αιμοβόρικη ράτσα.

Και τα τελευταία λόγια του Αγίου Ιερομάρτυρος Χρυσοστόμου Επισκόπου Σμύρνης ηχοβολοὐν στις εκ νέου χειμαζόμενες Ελληνικές Ψυχές:

¨ Η Θεία Πρόνοια, δοκιμάζει την πίστιν μας και το θάρρος μας και την υπομονή μας την ώραν αυτήν. Αλλ’ ο Θεός δεν εγκαταλείπει τους χριστιανούς. Εις τας τρικυμίας αναφαίνεται ο καλός ναυτικός και εις τας δοκιμασίας ο καλός Χριστιανός. Προσεύχεσθε και θα παρέλθη το ποτήριον τούτο. Θα ίδωμεν πάλιν καλάς ημέρας και θα ευλογήσωμεν τον Θεόν. Θαρρείτε ως εμπρέπει εις καλούς χριστιανούς.¨

Ποιος τα λέει αυτά; Είναι το τελευταίο κήρυγμα του Αγιοφόρου Αρχιερέα Χρυσοστόμου Σμύρνης που ευλογεί σαν Πρωτομάρτυρας τα Μαρτύρια του Εσταυρωμένου Ελληνισμού της Μικρασιατικής Γης και δίνει στίγμα πορείας για την δικιά μας γενιά που βρέθηκε σε δεινά.

¨ η Συρία της Ελλάδος εν έτει 1922 ¨ είναι η προτύπωση της Μικρασιατικής Καταστροφής στο δικό της μέγεθος.

Όμως η Ιστορία κλείνει τον κύκλο του αίματος με αυτήν την αιμοβόρικη ράτσα.

Ένα προσφυγόπουλο που γεννήθηκε στις Αλησμόνητες Πατρίδες μας, ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ μας δίνει το μήνυμα:

¨ οι Τούρκοι έχουνε τα κόλλυβα στο ζωνάρι τους¨

Το συνώνυμο της βαρβαροκρατίας που είναι η τουρκοκρατία παίρνει τέλος…

Ο ρώσος μέσα σε ώρες απηύδησε με τον αναξιόπιστο σε όλα Σουλτάνο και η ρωσική στρατιωτική ηγεσία φορτώνει άσχημα…

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ δεν αλλάζει

Με πνευματική ευθύνη και συνείδηση

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

*******Και στα Ελληνικά θα μιλήσω… στη γλώσσα του Ευαγγελίου και των προγόνων μου ... και να συγχωρέσετε την άγνοιά μου ...αλλά "μια μόνο λέξη"  στη μητέρα των γλωσσών  παραμένει πιο εύγλωττη από όλες τις γλώσσες της γης....

Εδώ σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο το 1818, έδωσαν τη δυνατότητα επιλογής στον ΑΓΙΟ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ ΠΑΥΛΟ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ  μεταξύ του Ισλάμ ή του θανάτου ...

Και μαρτύρησε αρνούμενος ν’ αφήσει την Ορθόδοξη πίστη του. ..

Εδώ,  κι όχι στη γη των Αράβων, οι ηγεμόνες  ήταν «τζιχαντιστές», και οι  διοικούμενοι Έλληνες…

Εδώ, και  όχι στη γη των Αράβων, οι «δικαστές» ήταν «τζιχαντιστές», και οι καταπιεσμένοι Έλληνες…

Εδώ,  και όχι στη γη των Αράβων, οι «στρατιώτες» ήταν τζιχαντιστές ... και οι Έλληνες  διοικούμενοι και καταπιεσμένοι, που οδηγούνταν για σφαγή…

Εδώ στην Αθήνα, διακόσια χρόνια πριν, οι πρόγονοί μας ζούσαν ό,τι βιώνουν τα παιδιά μας στη Συρία σήμερα ...

Εδώ στις εκκλησίες της Χίου, τα παιδιά μας έκλαιγαν εκατό χρόνια πριν, όπως έκλαψαν τα παιδιά της Al-Suqaylabiyah σήμερα, στην εκκλησία τους την Κυριακή των Βαΐων κάτω από τον βομβαρδισμό και τις οβίδες  των πυραύλων ...

Εδώ, επίσης,  πόσο αίμα έπεσε, πόσα δάκρυα, για να απελευθερωθεί  αυτό το μικρό μέρος της τεράστιας ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, που σήμερα ονομάζεται "Ελληνική Δημοκρατία ";

Εδώ πόσες θυσίες έγιναν για να μετατραπούν οι διοικητές σε διοικούμενους και οι δούλοι σε ελεύθερους;

Πόσοι μάρτυρες έπεσαν για να επιστραφούν οι χώρες των Ρωμιών στους Ρωμιούς και οι χώρες των Ελλήνων στους Έλληνες;

Αγαπητοί μου!

Το ίδιο ξίφος που αποκεφάλισε τον Νεομάρτυρα Παύλο, κόβει τα κεφάλια των Ρωμιών της Ανατολής σήμερα ...

Το ίδιο χέρι που σκότωσε τους μάρτυρες της Χίου, βομβαρδίζει  τα παιδιά της Al-Suqaylabiyah...

Η ίδια πίστη που κατέλαβε την Αθήνα για τέσσερις αιώνες, προσπαθεί να εξαπλώνεται στην Ανατολή σήμερα, για να επιστρέψει στην Αθήνα αργότερα ...

Επομένως, σας εκλιπαρώ. ... Σας εκλιπαρώ…

Σας εξορκίζω στο όνομα των γενιών μας που έγιναν στάχτη ... και στις γενιές που δεν γεννήθηκαν ακόμα ....

Κρατήστε τη γη που  απελευθερώθηκε από το αίμα των προγόνων μας ... μη την παραδώσετε στον ίδιο τον λύκο, που έρχεται σε σας ντυμένος με ρούχα αγνού προβάτου…

Σας εκλιπαρώ...

Θυμηθείτε  ότι είμαστε απόγονοι του Ελληνικού πολιτισμού,  θυμηθείτε ότι είμαστε οι απόγονοι του Ρωμιακού πολιτισμού ... και μην ξεχνάτε ότι είστε  φύλακες της κληρονομιάς του ανθρώπινου πολιτισμού, "Ορθόδοξος πολιτισμός" που είναι οι φύλακες ...

Σας ικετεύω, μην αφήσετε τους βάρβαρους να τον κλέβουν και να τον καταστρέφουν ...

Είμαστε σήμερα, όπως ήμασταν πάντα, έχουμε αντιμετωπίσει δύο πολέμους: ένας πόλεμος από τη Δύση που σκοτώσει το πνεύμα στο όνομα της ύλης  και άλλος πόλεμος από την Ανατολή που σκοτώνει τη σάρκα, στο όνομα της θρησκείας ... αλλά δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κόψει ένα κεφάλι του αθάνατου δικέφαλου αετού μας  ...

Εμείς δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να σπάσει τα φτερά του, για να τον σταματήσει να πετάξει ξανά...

Ναι, δεν θα ηττηθούμε όσο μένουν   μαχητές για τον Ελληνισμό και στρατιώτες για την Ορθοδοξία, όπως ο κύριος και η κυρία Αναγνωστοπούλου ..., στρατιώτες που διαδίδουν το φως στο σκοτάδι, που καλλιεργούν στις ψυχές την αγάπη για το έθνος και την Ορθόδοξη πίστη ... σε κάθε γωνιά της γης ... στην Ανατολή και τη Δύση, όπου, όποτε ποθήσει η ψυχή μας την Ελλάδα, έρχονται ανάμεσά μας λόγια φωτός, που ονομάζονται «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» λόγια τα οποία καλλιεργούν μέσα μας την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον ...

Με όλη την καρδιά μου, ευχαριστώ τον Θεό για την παρουσία σας, εσείς που με κάνατε να  μαρτυρώ με υπερηφάνεια, όπως και στο Σύμβολο της Πίστεως  «Πιστεύω εις ένα Θεόν», και σε ένα Αθάνατο και άφθαρτο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΟΡΑ.

Αγαπητοί αδελφές και αδελφοί στην οικογένεια μου ,,Τάμα τον Έθνους,,…

Επαναλαμβάνω, είμαι υπερήφανος να είμαι ένας "στρατιώτης" στο στρατό σας, και πάντα έτοιμος να είμαι μαζί σας.

Προσφέρω στο ΤΑΜΑ το νέο βιβλίο μου «Οι Ρωμιοί της Ανατολής: ταυτότητα και γλώσσα» που είναι η πρώτη ιστορική μελέτη στην αραβική γλώσσα, που μιλάει για την ελληνική ταυτότητα και την ελληνική γλώσσα της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας στην Εγγύς Ανατολή.

Με όλη την αγάπη και την υποστήριξη.

ΖΗΤΩ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΖΗΤΩ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ EL KHOURY

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ  14.5.2016

ΕΟΡΤΗ ΜΝΗΜΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ


Και στα Ελληνικά θα μιλήσω… στη γλώσσα του Ευαγγελίου και των προγόνων μου ... και να συγχωρέσετε την άγνοιά μου ...αλλά "μια μόνο λέξη"  στη μητέρα των γλωσσών  παραμένει πιο εύγλωττη από όλες τις γλώσσες της γης....

Εδώ σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο το 1818, έδωσαν τη δυνατότητα επιλογής στον ΑΓΙΟ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ ΠΑΥΛΟ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ  μεταξύ του Ισλάμ ή του θανάτου ...

Και μαρτύρησε αρνούμενος ν’ αφήσει την Ορθόδοξη πίστη του. ..

Εδώ,  κι όχι στη γη των Αράβων, οι ηγεμόνες  ήταν «τζιχαντιστές», και οι  διοικούμενοι Έλληνες…

Εδώ, και  όχι στη γη των Αράβων, οι «δικαστές» ήταν «τζιχαντιστές», και οι καταπιεσμένοι Έλληνες…

Εδώ,  και όχι στη γη των Αράβων, οι «στρατιώτες» ήταν τζιχαντιστές ... και οι Έλληνες  διοικούμενοι και καταπιεσμένοι, που οδηγούνταν για σφαγή…

Εδώ στην Αθήνα, διακόσια χρόνια πριν, οι πρόγονοί μας ζούσαν ό,τι βιώνουν τα παιδιά μας στη Συρία σήμερα ...

Εδώ στις εκκλησίες της Χίου, τα παιδιά μας έκλαιγαν εκατό χρόνια πριν, όπως έκλαψαν τα παιδιά της Al-Suqaylabiyah σήμερα, στην εκκλησία τους την Κυριακή των Βαΐων κάτω από τον βομβαρδισμό και τις οβίδες  των πυραύλων ...

Εδώ, επίσης,  πόσο αίμα έπεσε, πόσα δάκρυα, για να απελευθερωθεί  αυτό το μικρό μέρος της τεράστιας ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, που σήμερα ονομάζεται "Ελληνική Δημοκρατία ";

Εδώ πόσες θυσίες έγιναν για να μετατραπούν οι διοικητές σε διοικούμενους και οι δούλοι σε ελεύθερους;

Πόσοι μάρτυρες έπεσαν για να επιστραφούν οι χώρες των Ρωμιών στους Ρωμιούς και οι χώρες των Ελλήνων στους Έλληνες;

Αγαπητοί μου!

Το ίδιο ξίφος που αποκεφάλισε τον Νεομάρτυρα Παύλο, κόβει τα κεφάλια των Ρωμιών της Ανατολής σήμερα ...

Το ίδιο χέρι που σκότωσε τους μάρτυρες της Χίου, βομβαρδίζει  τα παιδιά της Al-Suqaylabiyah...

Η ίδια πίστη που κατέλαβε την Αθήνα για τέσσερις αιώνες, προσπαθεί να εξαπλώνεται στην Ανατολή σήμερα, για να επιστρέψει στην Αθήνα αργότερα ...

Επομένως, σας εκλιπαρώ. ... Σας εκλιπαρώ…

Σας εξορκίζω στο όνομα των γενιών μας που έγιναν στάχτη ... και στις γενιές που δεν γεννήθηκαν ακόμα ....

Κρατήστε τη γη που  απελευθερώθηκε από το αίμα των προγόνων μας ... μη την παραδώσετε στον ίδιο τον λύκο, που έρχεται σε σας ντυμένος με ρούχα αγνού προβάτου…

Σας εκλιπαρώ...

Θυμηθείτε  ότι είμαστε απόγονοι του Ελληνικού πολιτισμού,  θυμηθείτε ότι είμαστε οι απόγονοι του Ρωμιακού πολιτισμού ... και μην ξεχνάτε ότι είστε  φύλακες της κληρονομιάς του ανθρώπινου πολιτισμού, "Ορθόδοξος πολιτισμός" που είναι οι φύλακες ...

Σας ικετεύω, μην αφήσετε τους βάρβαρους να τον κλέβουν και να τον καταστρέφουν ...

Είμαστε σήμερα, όπως ήμασταν πάντα, έχουμε αντιμετωπίσει δύο πολέμους: ένας πόλεμος από τη Δύση που σκοτώσει το πνεύμα στο όνομα της ύλης  και άλλος πόλεμος από την Ανατολή που σκοτώνει τη σάρκα, στο όνομα της θρησκείας ... αλλά δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κόψει ένα κεφάλι του αθάνατου δικέφαλου αετού μας  ...

Εμείς δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να σπάσει τα φτερά του, για να τον σταματήσει να πετάξει ξανά...

Ναι, δεν θα ηττηθούμε όσο μένουν   μαχητές για τον Ελληνισμό και στρατιώτες για την Ορθοδοξία, όπως ο κύριος και η κυρία Αναγνωστοπούλου ..., στρατιώτες που διαδίδουν το φως στο σκοτάδι, που καλλιεργούν στις ψυχές την αγάπη για το έθνος και την Ορθόδοξη πίστη ... σε κάθε γωνιά της γης ... στην Ανατολή και τη Δύση, όπου, όποτε ποθήσει η ψυχή μας την Ελλάδα, έρχονται ανάμεσά μας λόγια φωτός, που ονομάζονται «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» λόγια τα οποία καλλιεργούν μέσα μας την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον ...

Με όλη την καρδιά μου, ευχαριστώ τον Θεό για την παρουσία σας, εσείς που με κάνατε να  μαρτυρώ με υπερηφάνεια, όπως και στο Σύμβολο της Πίστεως  «Πιστεύω εις ένα Θεόν», και σε ένα Αθάνατο και άφθαρτο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΟΡΑ.

Αγαπητοί αδελφές και αδελφοί στην οικογένεια μου ,,Τάμα τον Έθνους,,…

Επαναλαμβάνω, είμαι υπερήφανος να είμαι ένας "στρατιώτης" στο στρατό σας, και πάντα έτοιμος να είμαι μαζί σας.

Προσφέρω στο ΤΑΜΑ το νέο βιβλίο μου «Οι Ρωμιοί της Ανατολής: ταυτότητα και γλώσσα» που είναι η πρώτη ιστορική μελέτη στην αραβική γλώσσα, που μιλάει για την ελληνική ταυτότητα και την ελληνική γλώσσα της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας στην Εγγύς Ανατολή.

Με όλη την αγάπη και την υποστήριξη.

 

ΖΗΤΩ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΖΗΤΩ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ EL KHOURY

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

 

ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΩΡΥΤΩΝ 14.5.2016

- See more at: http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/1079---------------14516#sthash.sv8iuWZD.dpuf


   

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ :


ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ Κ. ΙΕΡΕΜΙΑΣ

«ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ»

 

5.9.2016


1. Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐλάχιστους μαχητὲς ὑπέρ τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας, τῆς ἀδιαφθόρου Οἰκογενείας καὶ τῆς ἀκεραίας πατρίδος εἶναι καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίας, αὐτὸς ὁ ταπεινὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, πνευματικὸ τέκνο τοῦ εἰς πάντα διαπρέψαντος θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου Καντιώτη, ἀειμνήστου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης.


2..Στὸ Κυριακάτικο ἐγκύκλιο κήρυγμά του τὴν Κυριακὴ 28.8.2016 ἀνέπτυξε ἐκλαϊκευμένα  «Τί εἶναι ἡ ἐκκλησία καὶ ποῖοι εἶναι ἐκτὸς ἐκκλησίας».


3. Ἐπειδὴ τὸ θέμα εἶναι λίαν ἐπίκαιρο καὶ οἱ περισσότεροι ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου ἔγιναν «ἀφωνότεροι ἰχθύος», διότι φοβοῦνται τοὺς ἰθύνοντες πολιτείας καὶ ἐκκλησίας καὶ τῆς καθεστηκυίας τάξεως, καὶ δὲν τοὺς ἒπιτρέπεται νὰ ἀποδείξουν ὅτι ἡ προσφάτως συνελθοῦσα σύνοδος στὸ Κολυμπάρι Χανίων Κρήτης ἦταν ἀνεπιτυχής, ἀναρτοῦμε τὸ κείμενο τοῦ Σεβασμιωτάτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλουπόλεως, γιὰ νὰ μὴ σκανδαλισθοῦν οἱ περισσότεροι ἁπλοϊκοὶ Χριστιανοὶ καὶ γιὰ νὰ ἀποφευχθῇ σχίσμα.


4. Οἱ ἑννέα Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι συνήρχοντο γιὰ νὰ καταδικάσουν αἱρέσεις. Ἡ τελευταία κατ΄ εὐφημισμό «μεγάλη σύνοδος» συνῆλθε γιὰ νὰ ἀμνηστεύσῃ ἀποσχισθεῖσες ἀπὸ τὴν Μία, Ἀγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ ἐκκλησία, τὴν Ὀρθοδοξία, καὶ νὰ τὶς ἀνακηρύξῃ ὡς ἰσότιμες ἀδερφές ἐκκλησίες. . .


5. Ἀπ΄ ὅ,τι ἐφοβοῦντο οἱ παλαίμαχοι τῆς ὀρθοδοξίας, ὡς παραδείγματος χάριν ὁ Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς, ὁ ἀείμνηστος πρώην Μητροπολίτης Δριυνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυρὸς Σεβαστιανός, ὁ πρώην Μητροπολίτης Ὕδρας, Σπετσῶν, Αἰγίνης καὶ Ἐρμιόνης κυρὸς Ἱερόθεος, ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιμανδρίτης Ἐπιφάνειος Θεοδωρόπουλος καὶ λοιπὰ μεγάλα ἀναστήματα τῆς Ὀρθοδοξίας, ζῶντες καὶ τεθνεῶτες, ἀκολουθοῦντες τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθόδοξη γραμμὴ τοῦ Ἐθνομάρτυρα καὶ Ἁγιομάρτυρα Πατροκοσμᾶ, ποὺ μᾶς διδάσκει  «τὸν Πάπα νὰ καταριέστε», δὲν ἐγλύτωσαν.


Προέβλεψαν ὅτι αὐτὴ ἡ «μεγάλη σύνοδος», ποὺ νοσταλγοῦσαν ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες οἱ ταγοὶ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐὰν δὲν καταδικάσῃ τὶς αἱρέσεις, ἀλλὰ τὶς «χαϊδεύει», τὶς ἀμνηστεύει  καὶ ἐρωτοτροπεῖ μετὰ τῶν αἱρετικῶν, δὲν θὰ εἶναι μεγάλη καὶ οἰκουμενική σύνοδος.


6. Ἂς εὐχηθοῦμε καὶ προσευχηθοῦμε μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς μας νὰ μὴ ἀποθαρρυνθοῦμε καὶ νὰ μὴ ἀποκάμνουμε καὶ κατασκανδαλιστοῦμε.

Ἀπεναντίας ἂς ἐλπίσουμε ὁ δομήτωρ τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ ἀναδείξῃ ἀκραιφνεῖς, ὀρθοδόξους ἡγέτες καὶ νὰ ποιμένουν ὀρθοδόξως καὶ αὐτὲς τὶς ἐκκλησίες, τῶν ὁποίων οἱ προϊστάμενοι τους συμμετεῖχαν στὴν ἐν λόγῳ Σύνοδο.


7.Κακῶς δὲν προσῆλθαν διάφοροι λόγιοι Ὀρθόδοξοι Ἱεράρχες, γιὰ νὰ βροντοφωνήσουν : «οὐκ ἔξεστι εἰς ὑμᾶς, συμμετέχειν καὶ ‘’χαϊδεύειν’’ τοὺς αἱρετικούς».


Τοὺς αἱρετικοὺς πρέπει νὰ τοὺς ἀνακαλοῦμε στὴν τάξι ἐφαρμόζοντες τὰ Γραφικά :

α) « αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδῶς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὤν αὐτοκατάκριτος » (Τίτ. 3, 10-11).


β) «βλέπετε τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε τὴν κατανομήν» (Φιλ. 3, 2).


γ) «καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε· τὰ γὰρ κρυφῆ γινόμενα ὑπ’ἀυτῶν αἰσχρὸν ἔστι καὶ λέγειν...» (Ἐφ. 5, 11-13).


δ) « Ἐὰν δ μαρτήσ ες σ δελφός σου, παγε καὶ λεγξον ατν μεταξ σο κα ατο μόνου. άν σου κούσ, κέρδησας τν δελφόν σου· ἐὰν δ μ κούσ, παράλαβε μετ σο τι να δύο, να π στόματος δύο μαρτύρων τριν σταθ πν ῥῆμα· ἐὰν δ παρακούσ ατν, επ τ κκλησί· ἐὰν δ κα τς κκλησίας παρακούσ, στω σοι σπερ θνικς κα τελώνης. μν λέγω μν, σα ἐὰν δήσητε π τς γς, σται δεδεμένα ν τῷ ορανῷ, κα σα ἐὰν λύσητε π τς γς, σται λελυμένα ν τῷ οραν.» (Ματθ. 18, 15-18).

ε) «δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα καὶ οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται ἐν ὑμῖν. (Α΄ Κορ. 11,19).

Καὶ πληθώρα ἄλλων χωρίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ τῆς ὀρθοτομούσης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας –τῶν Ἁγίων Πετέρων.


Ἄν δὲν συμμετεῖχε ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς στὴν Φεράρα, θὰ εἴχαμε γίνει ὅλοι παπικοί.

Καὶ ὁ Πάπας ἐστέναζε : «Μάρκος οὐκ ὑπέγραψε, οὐδὲν ἐπετύχαμε»


8. Ὅλα αὐτὰ τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων εἶναι μελετημένα μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια, γιὰ νὰ μετατρέψουν τὴν Ἑλλάδα μας σὲ χώρα Πομπηίας καὶ Σοδόμων καὶ Γομόρων.


9. Μερικὰ πράγματα πρέπει νὰ λέγωνται μὲ τὸ ὄνομὰ τους.


Π.χ.  νὰ λέγεται  ὅτι :


στοὺς μετανάστες ὑπάρχουν καὶ λαθρομετανάστες, ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι «καμουφλαρισμένοι» πράκτορες τῆς Τουρκίας, ἀκόμη καὶ τζιχαντιστές,


ὁ ἀντιρατσιστικὸς νόμος εἶναι «φίμωτρο»  (γιὰ τὸν ὁποῖο, δυστυχῶς, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας κ. Κονιδιάρης ἐτόνιζεν : «οὐδὲν τρωτὸν βρίσκει ἡ Ἐκκλησία στὸν ἀντιρατσιστικό νόμο»,


γιὰ τὴν μάστιγα ἀποδημίας Ἐλλήνων ἐπιστημόνων,


ὅτι ὁ βαρύτατα φορολογούμενος φτωχὸς Ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει ὑποθηκεύσει-ἐπιβαρύνει καὶ τὰ δισέγγονὰ του γιὰ τὰ τρισκατάρατα μνημόνια καὶ ὑφίσταται μία ἄγρια φορολογία.


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΣΟΒΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΝΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΟΥΝ - ΑΝΑΡΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ Κ. ΙΕΡΕΜΙΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

www.fotgrammi.gr
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΑΣ, ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

ΚΑΤΗΧΗΣΗ


Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Kυριακή 28 Αὐγούστου 2016

Χριστιανοί μου,


1. Ἐμεῖς ὅλοι πού εἴμαστε σήμερα ἐδῶ στήν θεία Λειτουργία, ἀλλά καί οἱ ἄλλοι οἱ χωριανοί μας, πού γιά κάποιο λόγο δέν ἦλθαν, εἴμαστε «ἀδελφοί» καί ἀποτελοῦμε μία οἰκογένεια. Ἡ οἰκογένειά μας αὐτή λέγεται «Ἐκκλησία». Ναί! Ἐκκλησία εἶναι ἡ οἰκογένεια τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ. Καί γιά νά τό πῶ πιό ἁπλᾶ, Ἐκκλησία εἶναι «ἡ Ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ», στήν ὁποία χωρᾶμε ὅλοι. Ἡ Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἅγιο καί πανάγιο πράγμα, γιατί εἶναι θεῖο κατασκεύασμα. Δέν τήν ἔφτιαξαν οἱ παπάδες, ὅπως λένε μερικοί ἀκατήχητοι καί ἀσεβεῖς, ἀλλά τήν Ἐκκλησία τήν δημιούργησε ὁ Χριστός, γι᾽ αὐτό δέν πρόκειται ποτέ νά καταλυθεῖ. Πολλοί πολέμησαν καί πολεμοῦν τήν Ἐκκλησία, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία μένει καί θά μένει αἰώνια, γιατί ἔχει Ἱδρυτή τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Θεό!

2. Ἡ θύρα, ἡ πόρτα, ἀπό τήν ὁποία περνᾶμε γιά νά μποῦμε στήν Ἐκκλησία εἶναι τό βάπτισμα. Ὅλοι ἐμεῖς λοιπόν ἀνήκουμε στήν Ἐκκλησία, γιατί εἴμαστε βαπτισμένοι ἀπό κανονικό, ἀπό ὀρθόδοξο ἱερέα καί γεννηθήκαμε χριστιανοί, μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπό τήν Ἐκκλησία μας αὐτή ξέφυγαν μερικοί, ἀποκόπηκαν ἀπ᾽ αὐτήν, γιατί ἔκαναν ἄλλο «πιστεύω» καί φαντάστηκαν ἄλλες διδασκαλίες, διαφορετικές ἀπ᾽ αὐτές πού διατύπωσαν οἱ θεόπνευστοι ἅγιοι Πατέρες. Αὐτοί εἶναι οἱ Παπικοί πρῶτα καί οἱ Προτεστάντες ἔπειτα.


3. Αὐτοί, λοιπόν, οἱ Παπικοί καί οἱ Προτεστάντες, ἀφοῦ ἀποκόπηκαν ἀπό τήν Ἐκκλησία, πού ἔχει τήν σωστή διδασκαλία, δέν μποροῦν νά λένε ὅτι ἀποτελοῦν Ἐκκλησία. Αὐτοί βέβαια ἔτσι τό λένε, ἀλλά καί ἡ κοινή λογική δέν μπορεῖ νά τό δεχθεῖ αὐτό. ᾽Αφοῦ διαφοροποιήθηκαν ἀπό τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, δέν ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία. Οἱ Παπικοί καί Προτεστάντες θά εἶναι καί θά γίνουν πάλι Ἐκκλησία, ὅταν μετανοήσουν γιά τίς πλάνες τους καί ἔτσι μετανοημένοι ζητήσουν νά ξαναγυρίσουν στήν Ἐκκλησία ἀπό τήν ὁποία ἀποκόπηκαν. Καί αὐτό βέβαια, τό νά μετανοήσουν, δηλαδή, οἱ Παπικοί (τούς λένε καί «Καθολικούς») καί οἱ Προτεστάντες καί νά ἐπανέλθουν πάλι στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπό τήν ὁποία κόπηκαν, αὐτό, λέω, ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι πολύ τό θέλουμε καί τό ἐπιθυμοῦμε καί προσευχόμαστε ὁλόθερμα γι᾽ αὐτό. Τώρα ὅμως, ἀμετανόητοι ὅπως εἶναι αὐτοί μέ τίς πλάνες τους, εἶναι ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία.


4. Τό κακό ὅμως, χριστιανοί μου, εἶναι ὅτι ὑπάρχουν μερικοί δικοί μας, καί μάλιστα ρασοφόροι καί μάλιστα ὑψηλοί ρασοφόροι, πού λέγουν τόν ἐντελῶς ἀθεολόγητο λόγο ὅτι καί οἱ Παπικοί εἶναι «Ἐκκλησία». Μή χειρότερα Χριστέ καί Παναγιά!... Ὄχι, δέν εἶναι οἱ Παπικοί καί οἱ Προτεστάντες καί γενικά ὅλοι οἱ αἱρετικοί, ὄχι δέν εἶναι Ἐκκλησία. Σεῖς, χριστιανοί μου, πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας μας, σεῖς λέγω, ἀντίθετα ἀπό αὐτούς τούς φιλοπαπικούς καί μεταπατερικούς κληρικούς, ἐπιθυμῶ νά πιστεύετε σταθερά αὐτό πού βλέπω καί ἀκούω ὅτι πιστεύετε. Ὅτι, δηλαδή, ΜΙΑ εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Αὐτή εἶναι ἡ «ΜΙΑ, γία καί Καθολική κκλησία», γιά τήν Ὁποία μιλᾶμε στό «Πιστεύω» μας. Οἱ Καθολικοί καί οἱ Προτεστάντες εἶναι αἱρετικοί, ἀποτελοῦν μία κοινότητα, μία δική τους συναγωγή, ἀλλά δέν εἶναι Ἐκκλησία, μέ τήν ἔννοια πού τό ζήσαμε σήμερα ἐμεῖς ἐδῶ στήν θεία Λειτουργία. Γιατί τό τί εἶναι Ἐκκλησία τό γευόμαστε στήν θεία Λειτουργία. Ὅτι δέ αὐτό εἶναι ἀλήθεια φαίνεται ἀπό τό 11ο κεφάλ. τῆς Α´ πρός Κορινθίους ἐπιστολῆς του ὅπου μιλάει γιά τήν σύναξη, τήν συγκέντρωση τῶν πιστῶν γιά τήν Θεία Εὐχαριστία. Καί γιά τήν σύναξη αὐτή λέει «συνερχομένων ὑμῶν ΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» (στίχ. 18). Ἀφοῦ μέ τούς Παπικούς δέν μποροῦμε νά τελέσουμε μαζί τήν Θεία Λειτουργία, ἄρα αὐτοί δέν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία.


Μέ πολλές εὐχές

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

   

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ

Ο ΧΑΤΖΗ ΧΑΛΙΛ ΕΦΕΝΤΗ


ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟ


30.8.2016


1. Τὴν 3.8.2016 ἀναρτήσαμε στὴν ἱστοσελίδα μας

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1132-3816---------

γιὰ τὸν σπουδαῖο ἀνθρωπιστὴ Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη τρίτο στὴν ἱεραρχία τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Μὲ τὴν εὐσυνειδησία του, τὸ ἦθος καὶ τὸν ἀκέραιο χαρακτῆρα του ἀντιστάθηκε σθεναρῶς ἐναντίον τῆς ἀποφάσεως τοῦ εἰδεχθέστατου Σουλτάνου Μαχμοὺτ Β΄ καὶ τῶν συνεχῶν πιέσεων τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, πρώην πρέσβεως τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας στὸ Παρίσι Χαμέτ, ὁ ὁποῖος ἐπικροτοῦσε τὴν ἀπόφασι τοῦ Σουλτάνου, πρᾶγμα ποὺ ἐπικροτοῦσε καὶ τὸ «ἀσκέρι» τῶν γενιτσάρων.


2. Ὡς γνωστό, ὁ μεγάλος αὐτὸς ἀλτρουϊστὴς Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη βασανίστηκε μαζὶ μὲ τὴν σύζυγό του, ἡ ὁποία διαπομπέφθηκε καὶ ἀπὸ τὰ βασανιστήρια ὑπέκυψαν καὶ οἱ δύο.


3. Τοιουτροτρόπως σφαγιάσθηκαν μόνο 10.000 Ρωμιοὶ καταγόμενοι ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο καὶ κρεμάστηκε ὁ Ἅγιος Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε΄. Διαφορετικά, ἐὰν εἶχαν σφαγιασθῆ ὅλοι οἱ πρόγονοί μας, δὲν θὰ ὑπήρχαμε ἐμεῖς.


4. Πρὸς τοῦτο πρέπει νὰ δοξάζουμε τὸν Θεό, ποὺ φώτισε τὸν μέγα ἀνθρωπιστὴ Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη καὶ ἔστω καὶ ἀργὰ ὀφείλουμε νὰ τὸν τιμᾶμε δεόντως.


5. Γιὰ τὸν Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη ἔχουν ἀσχοληθῆ καὶ πληθώρα σπουδαίων ἐρευνητῶν καὶ ἐπιστημόνων, ὡς π.χ. ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, διάσημος καθηγητὴς Κωνσταντῖνος Δεσποτόπουλος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὴν σπουδαία προσωπικότητα τοῦ μεγάλου ἀνθρωπιστὴ καὶ φιλάνθρωπου – σωτῆρα τῶν Ἑλλήνων  Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη.


6. Κατωτέρω δημοσιεύουμε τὴν ὁμιλία τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Δεσποτοπούλου.

Get Adobe Flash player


7. Αἰωνία ἡ μνήμη τόσο τοῦ ἀειμνήστου φίλου Κωνσταντίνου Δεσποτοπούλου, ὅσον καὶ τοῦ ἀνεπανάληπτου σωτῆρος τῶν Ἑλλήνων Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη.


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΤΗΛ. 210-3254321
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ:

Στὴν ἀνάρτησί μας ἀπὸ 3.8.2016 ἐκ παραδρομῆς παρουσιάσαμε λανθασμένο κτίριο ὡς οἰκία τοῦ Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη. Θὰ ἐπανέλθουμε μὲ τὸ σωστό.

   

σελίδα 1 απο 82

Πνευματικές Δραστηριότητες

Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος 16.6.1999

News image

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΗΛΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 16.6.1999  

περισσότερα

Βυζαντινό Τάγμα του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζούντος, Νοέμβριος 2006

News image

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006  

περισσότερα

Λόγος εις τον Άγιον Κοσμάν τον Αιτωλόν, Αρχ. Χρυσοστόμου Παπαθανασίου

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΚΟΣΜΑΝ ΤΟΝ ΑΙΤΩΛΟΝ* Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαθανασίου Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν Δ/ντοῦ ἰδιαιτέρου Γραφείου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 45, σελ. 9)     Ἑορτάζομεν σήμερον ἐδῶ εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τῶν Ἀθηνῶν μὲ κάθε λαμπρότητα καὶ βαθείαν εὐλάβειαν τὸν μεγάλον Ἅγιον τῶν νεωτέρων χρόνων, τὸν «προφήτην τοῦ νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ», τὸν «διδάχον τοῦ Γένους», τὸν Ἅγιον Κοσμᾶν τὸν Αἰτωλόν. Καὶ τὸν ἑορτάζομεν καὶ μὲ τὴν προσκύνησιν τοῦ τεμαχίου ἐκ τῶν ἱερῶν λειψάνων του, τὸ ὁποῖο φυλάσσει ἐδῶ ὁ πρῶτος αὐτὸς Ναὸς τῆς χώρας. Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Ὁ Ἰσαπόστολος, ὁ Ἐθναπόστολος, ὁ Ἱερομάρτυς. Ἂς προσεγγίσωμεν βαθύτερον τὰ τρία αὐτὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἰ...

περισσότερα

Βράβευσις αειμνήστου Τάσσου Παπαδόπουλου, Πολεμικό Μουσείο 12.1.2011

News image

  ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΤΑΣΣΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ 12.1.2011 Ὁ ἀείμνηστος Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Τάσσος Παπαδόπουλος, ὁ ὁποῖος εἶχεν τὸ σθένος νὰ μὴ ὑποκύψῃ εἰς τὰς παντοειδεῖς πιέσεις καὶ ἐβροντοφώνησεν τὸ σωτήριον ΟΧΙ ἐναντίον τοῦ ἰταμοῦ ἀνθελληνικοῦ Σχεδίου ΑΝΑΝ. Ἀναφορὰν εἰς τὴν προσωπικότητά του ἔκανε ὁ κ. Ἐμ. Μηλιαράκης, Πρόεδρος τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐτόνισεν : Εἶναι μεγάλη τιμὴ καὶ εὐθύνη γιὰ ἐμένα νὰ ὁμιλήσω γιὰ τὸν μεγάλο ἡγέτη τοῦ ἑλληνισμοῦ τὸν Τάσσον Παπαδόπουλον, ὁ ὁποῖος τιμῶν τὴν μακραίωνη μεγάλη ἱστορία τοῦ λαοῦ μας γιὰ ἐλευθερία καὶ ἀνεξαρτησία ἐτόλμησε τὸ ΌΧΙ εἰς τὸ ἔκτρωμα τοῦ Σχεδίου ΑΝΑΝ καὶ ὡδήγησε ἔτσι τὸν κυπριακὸν ἑλληνισμὸν εἰς τὸ συντριπτικὸ ΟΧΙ μὲ τὸ δημοψήφισμα τῆς 24.4.20...

περισσότερα

Ο Μακαριστός τ. ΥΔΡΑΣ κυρός Ιερόθεος ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΥΠΟ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 21.1.2009

News image

  Ὁ Μακαριστὸς Μητροπολίτης κυρὸς Ἱερόθεος       Ὁ Μακαριστὸς Μητροπολίτης κυρὸς Ἱερόθεος (κατὰ κόσμον Σπυρίδων) Τσαντίλης, ἐγεννήθη εἰς Πάτρας τὸ 1920. Ἐμαθήτευσεν εἰς τὸν ἀκραιφνῆ ὀρθόδοξον γέροντα ἀείμνηστον Γερβάσιον Παρασκευόπουλον. Ἔλαβεν τὸ πτυχίον του ἀπὸ τὴν Θεολογικὴν Σχολήν Ἀθηνῶν, ὑπηρέτησεν εἰς τὴν Θρησκευτικὴν Ὑπηρεσίαν Στρατοῦ, ὡς λαϊκός, ἐκήρυξεν εἰς Καβάλαν, Ἀμαλιάδα, Πάτραν, Αἴγιον καὶ τὸν Φεβρουάριον τοῦ 1958 ἐκάρη μοναχός, λαβὼν καὶ τὸν πρῶτον βαθμόν τῆς Ἱερωσύνης, καὶ τὴν 17ην Ἀπριλίου τοῦ ἰδίου ἔτους ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος-Ἀρχιμανδρίτης, ἀναλαβὼν καθήκοντα Πρωτοσυγκέλλου εἰς Πάτρας, μεταρσιώνων τὸ ἐκκλησίασμα μὲ τὴν ἱερουργίαν καὶ τὰ κηρύγματά του, συμβάλλων τὰ μέγιστα διὰ τὴν ἐπιστροφὴν τῆς τιμίας κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τὸ 1961. ...

περισσότερα

Αι κατα τόπους εστίαι πολέμων

ΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΕΣΤΙΑΙ ΠΟΛΕΜΩΝ (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 34, σελ. 59) Μεταξὺ τῶν κοσμοσωτηρίων μακαρισμῶν εἰς τὴν «Ἐπὶ τοῦ Ὄρους Ὁμιλία» τοῦ Θεανθρώπου, ὑπάρχει καὶ ὁ μακαρισμός: «μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται» (Ματθ. ε’, 9). Εἰς τὴν καθημερινὴν ζωήν, ὅμως, αὐτὸ δὲν ἐφαρμόζεται: παρ᾿ ὅλον ὅτι παρῆλθον 20 αἰῶνες, ἡ χριστιανικὴ διδασκαλία, δυστυχῶς, ἀκόμη ὄχι μόνον δὲν ἐξηπλώθη εἰς ὅλην τὴν Ὑφήλιον, ἀλλὰ οὔτε κἄν ἐφαρμόζεται εἰς τὰ λεγόμενα χριστιανικὰ κράτη. Ἐπὶ παραδείγματι, ἐνῷ ἡ χριστιανικὴ διδασκαλία διδάσκει, ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀδέλφια καὶ ὀφείλουν μεταξύ των νὰ συμπεριφέρωνται ὡς εὔσπλαγχνα καὶ ἀνιδοτελῆ ἀδέλφια καὶ ἕκαστος ἐπιβάλλεται νὰ προτάσσῃ τὸ γενικὸν συμφέρο...

περισσότερα

Κοινωνικές Δραστηριότητες

Ο αείμνηστος αδελφός Ευάγγελος Κωτσιόπουλος

     Ὁ ἀείμνηστος ἀδελφός Εὐάγγελος Κωτσιόπουλος   Ἐνθυμούμεθα ζωντανά τήν διήγησιν πού μᾶς ἔκανε εἰς τήν ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Παύλου τό 1997 περί τῶν τελευταίων στιγμῶν πρό τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας. Διότι εἶχε περάσει ὁ Ἅγιος Παῦλος ἀπό τό σπίτι τῆς προγιαγιᾶς τοῦ ἀδελφοῦ Εὐαγγέλου, πρίν πάει νά μαρτυρήσῃ διά τήν πίστιν του εἰς τόν Χριστόν. Μᾶς προσέφερεν τό οἰκόπεδόν του εἰς τό Ντράφι Ἀττικῆς διά νά κτίσωμε Ἱερόν Ναόν. Φρονοῦμε ὅμως ὅτι οἱ Ἱεροί Ναοί πρέπει νά κτίζωνται μέ συλλογικήν προσπάθειαν καί συνεισφοράν τῶν ἐνοριτῶν καί ἐπειδή ἐμεῖς δέν εἴχαμε καμμίαν σχέσιν μέ τό Ντράφι Ἀττικῆς ἀποποιηθήκαμε τήν ἐν λόγῳ δωρεάν.   Φρονοῦμεν ὅτι πρέπει νά γίνεται ἱεράρχησις τῶν ἀναγκῶν καί πρωτίστην ἀνάγκην ἔχομε νά πολεμῶμεν μ...

περισσότερα

Τα παράδοξα των ημερών μας

ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ σύνθετες σκέψεις μὲ ἁπλᾶ λόγια   (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή) τεῦχος 34, σελ. 66)   ● Ἔχουμε πλατύτερους δρόμους,  ἀλλὰ στενώτερες ἀντιλήψεις. ● Ξοδεύουμε πολλὰ, ἀλλὰ ἔχουμε λίγα, κυρίως γιὰ τὰ γεράματα. ● Ἀγοράζουμε πολλὰ, ἀλλὰ ἀπολαμβάνουμε λίγο. ● Ἔχουμε μεγαλύτερα σπίτια, ἀλλὰ μικρότερες οἰκογένειες καὶ ἐλάχιστη εὐτυχία. ● Περισσότερες ἀνέσεις, ἀλλὰ λιγώτερο χρόνο καὶ ἐλάχιστη εὐτυχία. ● Ἔχουμε περισσότερα πτυχία, ἀλλὰ λιγώτερους λογικοὺς ἀνθρώπους καὶ μεγαλύτερη ἡμιμάθεια. ● Περισσότερη γνώσι, μὰ λιγώτερη κρίσι καὶ εὐθυκρισία. ●Ἔχουμε πολλοὺς εἰδήμονες, ἀλλὰ περισσότερα προβλήματα καὶ ἀδιέξοδα. ● Πολλαπλασιάσαμε τὰ ὑπάρχοντά μας καὶ μειώσαμε τὶς πνευματικὲς ἀξίες μας. ● Μιλᾶμε πολὺ, ἀγαπᾶμε σπάνια...

περισσότερα

Εκπολιτιστική εκδήλωσις φορέων μας-Πολεμικόν Μουσείον 11.12.2011-Ενημερωτικόν σημείωμα

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ 11.12.2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 52, σελ. 123)      Καὶ ἡ ἐφετινὴ ἐκδήλωσις μας εἶχε μεγάλην ἐπιτυχίαν. Παρόντες ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἠλιουπόλεως κ. Θεόδωρος, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, ὁ Παν/τος π. Ἀντώνιος Χρήστου, ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Γλυφάδας κ. Παύλου, ὁ τ. Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος κ. Ἰωάν. Γρίβας, ὁ π. Σωτήριος Κόσκορης ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Συνδέσμου Ἑλληνικῆς-Σερβικῆς-Οὐκρανικῆς φιλίας καὶ συνεργασίας “Ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχες & Κύριλλος καὶ Μεθόδιος” ἀπὸ τὴν Ἀκρά...

περισσότερα

Απο την ιστορία της καρδιολογίας - Παύλου Τούτουζα Καθηγητού Καρδιολογίας

  ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Κ. ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ   (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 17, σελ. 8)         Συμβολή τοῦ ῾Ελληνισμοῦ στήν ἀρχαία καί σύγχρονη ᾿Ιατρική   ῾Η ᾿Ιατρική ὡς κοινωνική προσφορά στόν ἄνθρωπο ἔχει ἡλικίαν ὅσην καί ὁ ἄνθρωπος. Εὔκολα ἀντιλαμβάνεται κανείς ὅτι σέ ἕνα ἐπεισόδιο, στό ὁποῖον ἔχει τραυματισθῆ κάποιος, ὁ ἀρχαῖος συνάνθρωπός του ἔσκυβε νά τόν φροντίσῃ. Αὐτή βέβαια ἡ φροντίδα γιά τόν συνάνθρωπο εἶναι ἡ ἀπαρχή τῆς κοινωνίας, ἡ ὁποία θά συνεχισθῆ ἀπό πλευρᾶς ὑγείας, μέ ὅλα τά ὑπάρχοντα μέσα, θρησκευτικά, μαγικά, ἐνισχυτικά μέ διάλογο ἤ καί μέ ἀντικειμενικήν ἐφαρμογή κάποιας μεθόδου, μέ χρῆσιν κάποιας οὐσίας ἤ ἀσκήσεως κ.ἄ.   Στή λίθινη ἐποχή ἐμφανίζονται ...

περισσότερα

Αναστάσιος Παρπαΐρης. Ένας σπουδαίος άνθρωπος. (2.5.1917-6.4.2013)

News image

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΡΠΑΪΡΗΣ ΕΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (2.5.1917-6.4.2013)  (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 55, σελ. 79) Ἀπερχομένων τῶν ὁλοκληρωμένων προσωπικοτήτων καὶ τῶν ἐνσυνειδήτων καὶ ἐμπράκτων Χριστιανῶν γινόμεθα καθημερινῶς πτωχότεροι.   Τὰ ὁράματα, διὰ τὴν πραγματοποίησιν, τῶν ὁποίων ἀγωνίζονται ἀδιαλείπτως τὰ συμβούλια, τὰ μέλη καὶ οἱ φίλοι τῶν φορέων μας μὲ ζῆλον καὶ ἀφοσίωσιν, ἔχουν τὴν ἀπαρχήν των εἰς τοὺς εὐγενεῖς πόθους τῶν ἁγνῶν, ἀνιδιοτελῶν ἰδεολόγων καὶ μὲ ἱεραποστολικὰ ἰδανικὰ πρωτεργατῶν μας.   Οἱ σκαπανεῖς αὐτοὶ τῆς προασπίσεως τῶν ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν μὲ τὴν ἀγάπην των διὰ τὸν συνάνθρωπον, τὴν εὐελιξίαν, τὴν διορατικότητα, τὴν φώτισιν, τὴν γνῶσιν καὶ τὴν ἐμπειρίαν των ἔθεσαν τὰς βάσεις τ...

περισσότερα

Πρόσκλησις-Πρόγραμμα 12.1.2011 εις το Πολεμικόν Μουσείον Αθηνών

News image

   1. Διὰ ἐπερχομένας ἁγίας ἡμέρας Χριστουγέννων καὶ Δωδεκαημέρου, εὐχόμεθα εὐλογημένα, χαρούμενα καὶ εἰρηνικὰ Χριστούγεννα, ὑγείαν, μακροζωίαν καὶ πᾶν ἀγαθὸν, ἰδιαιτέρως δὲ πνευματικὰ καρποφόρον τὸ νέον ἔτος 2011.   2. Ὁ Θεὸς «νὰ βάλῃ τὸ χέρι του», διότι ὁ ἀντικείμενος ἡμῶν διὰ τῶν ὀργάνων του μᾶς ἐκαλλιέργησεν τὴν τελευταίαν 60ετίαν τὴν μεγίστην ἠθικὴν κρίσιν-καταρρακώνοντας τὶς ἀνεκτίμητες πνευματικὲς ἀξίες τῆς φυλῆς μας, ποὺ εἶναι Θρησκεία, Πατρίς, Οἰκογένεια, χάριν τῶν ὁποίων διετηρήσαμε ἀνὰ τὰς χιλιετίας τοὺς συνδετικοὺς κρίκους τῆς φυλῆς μας, δηλαδὴ τὸ ὅμαιμον, ὁμόδοξον, ὁμότροπον, ὁμόγλωσσον καὶ καταντήσαμε «Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν».   3. Ὡς ἐπακόλουθο δὲ τῆς ἠθικῆς κρίσεως μᾶς ἐπέφεραν τὴν οἰκονομικὴν κρίσιν καὶ μᾶς ἔφεραν εἰς τὸ &laq...

περισσότερα

Αναγνώρισις του Έργου

Αναγνώρισις του έργου μας απο τον Μεσσηνιακόν Λόγον 17.1.2013

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Πέμπτη 17 Ἰανουαρίου 2013, Σελ. 23   «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» Ἕνα τριμηνιαῖο πρωτότυπο περιοδικὸ   (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 54, σελ. 19-21)   Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες τοῦ σημειώματος αὐτοῦ γνωρὶζουν καὶ ἐκτιμοῦν ἰδιαιτέρως αὐτὸ τὸ ἀθηναϊκὸ περιοδικὸ μὲ τ...

Επιστολή από την κ. STELA ZDRENGHEA, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ρουμανίας, Δεκέμβριος 2010

(Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τεῦχος 52, σελ. 196)                                            &...

Follow us

agioritikovima
 welcome.jpg
Παρὰ τὶς πτωχές μας δυνάμεις εἰς χρῆμα, χρόνον καὶ γνώσεις, τολμῶμε νὰ ἐμφανισθῶμε εἰς τὸ διαδίκτυον, ὄχι γιὰ νὰ προσθέσωμε ἄλλη μίαν ἱστοσελίδα εἰς τὶς χιλιάδες κυματίζουσες (κυκλοφοροῦσες), ἀλλὰ γιὰ νὰ καλύψωμε ἕνα κενόν: νὰ ἐπαινῶμε τὸ καλὸν ὁπονθεδήποτε καὶ ἄν προέρχεται καὶ νὰ στηλιτεύωμε τὸ κακὸν μετὰ διακρίσεως χωρὶς νὰ λασπολογῶμε.
 
Σᾶς εὐχαριστοῦμε ποὺ συνεδέθητε μαζί μας.

Θὰ ἦτο εὐχῆς ἔργον νὰ συμπτύξωμε τὶς δυνάμεις μας καὶ νὰ ἀγωνισθῶμε διὰ τὴν Προάσπισιν τῶν Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (π.χ. Θρησκεία, Πατρίδα, Οἰκογένεια), τὴν ἀναστήλωσίν των καὶ τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὰς ρίζας μας.

Ἡ συμβουλὴ καὶ συμβολή σας εἶναι λίαν εὐπρόσδεκτες, διότι ἡ πολύτιμος γνώμη σας θὰ μᾶς βελτιώνῃ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ τηλ. 210-3254321.
 
Ὁ ἀρχαῖος πρόγονός μας ἥρωας Ἡρακλὴς ἠγωνίζετο ὄχι μὸνον διὰ τὴν κάθαρσιν τῆς κόπρου τοῦ Αὐγείου ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τῆς Λερναίας Ὕδρας, κόπτων τὶς κεφαλές της καὶ ὁ βοηθός του Ἰόλαος νὰ κατακαίῃ τὶς τομὲς γιὰ νὰ μὴ πολλαπλασιάζωνται οἱ κεφαλὲς αὐτῆς.
            Ἐμεῖς οἱ ἀνίσχυροι θὰ ἀγωνιζώμεθα, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, διὰ τῆς ἱστοσελίδος μας, ὡς πνευματικὸς σηματοφόρος τῶν

Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν
τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ
τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή»

...διὰ τὴν Προάσπισιν τῶν Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (π.χ. Θρησκεία, Πατρίδα, Οἰκογένεια), τὴν ἀναστήλωσίν των καὶ τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὰς ρίζας μας.
Developed by © mpistiries.com