Ἔγκυρος καὶ ἐγκαιρος διαφώτισις

Previous Επόμενο
21.7.16-Τάμα του Έθνους. Κοινή προσευχή επ΄ ευκαιρία 6.8.2016 21.7.16-Τάμα του Έθνους. Κοινή προσευχή επ΄ ευκαιρία 6.8.2016   ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 6.8.2016 21.7.16   1. Δυστυχῶς τὸ αἰσχρὸ καὶ ἀντίχριστο κατεστημένο μᾶς προσφέρει ἀφρόνως τὰ πάντα καὶ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία, γιὰ νὰ γίνουμε μαλθακοί, ἑτεροκίνητοι καὶ ἀντὶ νὰ προσκυνοῦμε τὸν Τριαδικὸ Θεό, νὰ πιστεύουμε θεωρητικὰ καὶ κυρίως πρακτικὰ σὲ ἑτέρα τριάδα : α) ἄμετρο ἐγωϊσμό - ἰσχυρογνωμοσύνη καὶ ἀδιαλλαξία β...
19.7.16-Τo Τάμα του Έθνους στην http://odysseia.tv/ την Πέμπτη 21.7.2016 και ώρα 21.00 – 22.00 19.7.16-Τo Τάμα του Έθνους στην http://odysseia.tv/ την Πέμπτη 21.7.2016 και ώρα 21.00 – 22.00 ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΤΗΝ http://odysseia.tv/ τὴν Πέμπτην 21.7.2016 καὶ ὥρα 21.00 – 22.00 19.7.16 1. Ἐμεῖς ἀποφεύγουμε νὰ εἴμαστε μιὰ ἀπὸ τὰ ἴδια μὲ τοὺς «ἀετονύχηδες», τοὺς «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, οἱ ὁποῖοι ἑκάστοτε ἀνεβάζουν καὶ κατεβάζουν Ὑπουργοὺς καὶ κυβερνήσεις, καὶ διὰ τοῦτο δὲν ἐλάβαμε συχνότητες γιὰ Ραδιοφωνικὸ καὶ Τηλεοπτικὸ Σταθμὸ «Φωτεινῆς Γραμμῆς», καὶ τώρα οὔτε κἂν ἐπανήλθαμε γιὰ ἀδειοδότη...
12.7.16-Τα πάντα δια της θελήσεως και της πίστεως γίνονται κατορθωτά. Όσιος Παΐσιος 12.7.16-Τα πάντα δια της θελήσεως και της πίστεως γίνονται κατορθωτά. Όσιος Παΐσιος ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΡΘΩΤΑ 12.7.2016 Ἐὰν ἔχουμε θέλησι καὶ πίστι, μποροῦμε νὰ μετατοπίσουμε ἀκόμη καὶ βουνά, ἰδίως τὰ βουνὰ τῶν προβλημάτων καὶ τῶν σατανικῶν ἀντιξοοτήτων. Αὐτὸ μᾶς τὸ ἐπιβεβαιοῦν οἱ σύγχρονοι Ἅγιοι, ὅπως ὁ Ὅσιος Παΐσιος τοῦ ὁποίου τὴν μνήμη ἑορτάζουμε σήμερα 12 Ἰουλίου. Διὰ τῆς ἄκρας ταπεινώσεως, αὐστηροτάτης ἀσκήσεως καὶ θερ...
6.7.16-Γεν. Συνέλευσις Τάματος του Έθνους-Ανάγνωσι συγχαρητηρίων & λήξι με Εθνικό Ύμνο (συνέχεια 7η) 6.7.16-Γεν. Συνέλευσις Τάματος του Έθνους-Ανάγνωσι συγχαρητηρίων & λήξι με Εθνικό Ύμνο (συνέχεια 7η) ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 22.6.16 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ 7Η) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΗΞΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΥΜΝΟ 6.7.2016 Ἡ Γραμματεὺς τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως κ. Ἔλλη – Σοφία Λειβαδά, ὁ Στρατηγὸς ἐ.ἀ. κ. Ἀνδρέας Μπλάνος καὶ ὁ Καθηγητὴς κ. Κωνσταντῖνος Νιάρχος, ὁ ὁποῖος ἀνέγνωσε καὶ τὶς κατωτέρω συγχαρητήριες ἐπιστολές  : ...
5.7.16-Γεν. Συνέλευση Τάματος του Έθνους 22.6.16. Βραβεύσεις Πρέσβεων Καλής Θελήσεως (συνέχεια 6η) 5.7.16-Γεν. Συνέλευση Τάματος του Έθνους 22.6.16. Βραβεύσεις Πρέσβεων Καλής Θελήσεως (συνέχεια 6η) ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 22.6.16 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ 6Η) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ 5.7.2016   ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΣ ...
4.7.16-Γεν. Συνέλευσι Τάματος του Έθνους 22.6.16. Βραβεύσεις Πρέσβεων Καλής Θελήσεως (συνέχειια 5η) 4.7.16-Γεν. Συνέλευσι Τάματος του Έθνους 22.6.16. Βραβεύσεις Πρέσβεων Καλής Θελήσεως (συνέχειια 5η) ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 22.6.16 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ 5Η) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ 4.7.2016 Τ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΙ Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ             ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ.  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ               ΝΟΜΙΚΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ     ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ     {denvideo https://w...
1.7.16-Έγγραφο Οικουμενικού Πατριαρχείου για το Τάμα του Έθνους-Γεν. Συν. 22.6.16 (συνέχεια 4η) 1.7.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 22.6.16 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ 4Η) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Σωματείου, ὁ ὁποῖος ἀνέγνωσε καὶ τὸ κατωτέρω ἀπαντητικὸ ἔγγραφο ποὺ ἀπεστάλη ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο στὸ μέλος μας κ. Νικόλαο Παπαχριστοδούλου σχετικῶς μὲ τὸ Ἱερὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ὅπως τὸ χαρακτηρίζει τὸ Οἰκου...
30.6.16-Τάμα του Έθνους. Γεν. Συνέλ. 22.6.16 (συνέχεια 3η) - Εισαγωγή, έκθεσι πεπραγμένων ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 22.6.16 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ 3η) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 30.6.2016   Μετὰ τὴν προσευχή, τὴν ἐκλογὴ Προεδρείου, κατὰ τὴν ὁποία ἐξελέγησαν Πρόεδρος ὁ κ. Κων/νος Κατσιάρης, μέλος τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως καὶ Γραμματεὺς ἡ δικηγόρος κ. Ἕλλη Λειβαδᾶ καὶ τὶς ἀνακοινώσεις, ἀνεγνώσθησαν ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς κ. Εὐθύμιο Σανιδᾶ ὁ Ἀπολογισμὸ...
29.6.16-Απολογισμός πεπραγμένων Διορθοδόξου Συνδέσμου ο Απόστολος Παύλος (Γεν. Συνέλευσι 22.6.16) Ο ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΛΕΙΝΕΙ 24 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ! 29/6/2016 ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 22.6.2016 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ «καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν» (Ματθ. 24,12) (ὅταν ἀποκορυφωθῆ τὸ κακό, τότε...
28.6.16-Τάμα του Έθνους. Γεν. Συνέλευση 22.6.16- Έκθεση πεπραγμένων και προτάσεις προοπτικών 28.6.16-Τάμα του Έθνους. Γεν. Συνέλευση 22.6.16- Έκθεση πεπραγμένων και προτάσεις προοπτικών ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 22.6.2016 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ 28.6.2016 Σὲ μία ἐμπεριστατωμένη ἀνάλυση οἱ παρόντες παρακολούθησαν καὶ κατανόησαν πῶς ἔχει ἐξελιχθῆ ἡ κατάσταση μέχρι τώρα. Μέλη καὶ θαυμαστὲς τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους μὲ ἀγωνία συμμετεῖχαν στοὺς προβληματισμοὺς γιὰ τὶς μελλοντικὲς προοπτικές · Καταγανακτισμένοι γιὰ τὸ σ...
27.6.2016-Αναζήτησι οικοπέδου ΑΝΑΖΗΤΗΣΙ  ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 27.6.2016 Ποῖοι διαθέτουν πανοραμικὴ ἔκτασι ἄνω τῶν 30 στρεμμάτων καὶ σὲ αὐτὴ ἐπιτρέπεται ἡ πολεοδόμησι καὶ τὸ ὑψοῦν, γιὰ νὰ κτισθῇ κοινωφελὲς Ὀρθόδοξο καθίδρυμα; Ἔτσι θὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὸν φόρο μεγάλης ἀκίνητης περιουσίας, τὸν «βραχνά»  τοῦ ΕΝΦΙΑ κ.λπ. «χαράτσια». Λίαν ευνοϊκὲς προσφορὲς θὰ ληφθοῦν ὑπ᾿ ὄψι. Πληρωμὴ τοῖς μετ...
24.6.16-Κυκλοφόρησε το τεύχος 67 της Φωτεινής Γραμμής 24.6.16-Κυκλοφόρησε το τεύχος 67 της Φωτεινής Γραμμής ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 67 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ 24.6.2016     «Τσουνάμι» δεκάδων καὶ ἑκατοντάδων μέτρων προκαλεῖ τὸ ἄρθρο τοῦ τοῦ ταπεινοῦ καὶ εὐλαβοῦς ἀσκητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους πατρὸς Βλασίου ἀπὸ τὶς Βίγλες Ἁγίου Ὄρους. Ἐκεῖ γράφει ὁ ταπεινὸς ἀσκητὴς ὅτι, ἐὰν δὲν ἀρθοῦν ἐπισήμως οἱ ἄδικοι ἀφορισμοὶ τῶν ἀγωνιστῶν τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ δὲν πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, τὰ δεινὰ τῆς Ἑλλά...
Δωρεές προς το Τάμα του Έθνους απο 1.11.2015 έως 22.6.2016 Δωρεές προς το Σωματείο οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους απο 1.11.2015 έως 22.6.2016 (Γενική Συνέλευσις)     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ   851 3.11.2015 50 852 30.11.2015 50 853 9.12.2015 35 855 9.12.2015 25 857 9.12.2015 25 859 9.12.2015 35 861 9.12.2015 20 86...
Γενική Συνέλευση Τάματος του Έθνους 22.6.16-Εναγώνιοι προβληματισμοί. Αναμένοντας τελικές αποφάσεις Γενική Συνέλευση Τάματος του Έθνους 22.6.16-Εναγώνιοι προβληματισμοί. Αναμένοντας τελικές αποφάσεις ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 22.6.2016 ΕΝΑΓΩΝΙΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 22.6.2016 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Ζιόμπολας καὶ ὁ τιμηθεὶς ὡς Πρέσβυς Καλῆς Θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους Καθηγητής, Ἄρχων Μουσικοδιδάσκαλος κ. Διαμαντὴς Μαυραγάνης παρακολουθοῦν τὸν χαιρετισμὸν τοῦ Δασκάλου Παναγιώτη Ρήγα, ἐπίσης τιμηθέντ...
21.6.16-Αν δεν αρθούν αφορισμοί & δεν πραγματοποιηθεί το Τάμα, τα δεινά της Ελλάδος θα διαιωνίζονται 21.6.16-Αν δεν αρθούν αφορισμοί & δεν πραγματοποιηθεί το Τάμα, τα δεινά της Ελλάδος θα διαιωνίζονται ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΟΝΙΖΟΥΝ: ΑΝ ΔΕΝ ΑΡΘΟΥΝ ΑΔΙΚΟΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (τοῦ Κολοκοτρώνη, Καποδίστρια καὶ λοιπῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας), ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΑ ΔΙΑΙΩΝΙΖΩΝΤΑΙ 21.6.2016   Ἄδικοι καὶ βάναυσοι ἀφορισμοὶ πρέπει νὰ ἀρθοῦν ἐπισήμως πάραυτα... Ἄς ἀγωνισθοῦμε ὅλοι μαζὶ νὰ ἀρθοῦν καὶ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ μνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνη...
17.6.16-Γενικές Συνελεύσεις Τάματος του Έθνους και Διορθοδόξου Συνδέσμου 22.6.2016 17.6.16-Γενικές Συνελεύσεις Τάματος του Έθνους και Διορθοδόξου Συνδέσμου 22.6.2016 ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΑΣ «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» καί «ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΣΤΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 22.6.16 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ ΕΤ.ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 12, ΑΘΗΝΑ 17.6.16   ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ «ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» Ὡς τὸ ἄρθρον 6 τοῦ Καταστατικ...
13.6.16-Επέτειος μάχης Μεγάλου Σπηλαίου (24.6.1827). ΟΛΒΙΟΣ ΟΣΤΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΣΧΕΝ ΜΑΘΗΣΙΝ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ (24.6.1827) ΟΛΒΙΟΣ ΟΣΤΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΣΧΕΝ ΜΑΘΗΣΙΝ Δηλαδή:  «Εἶναι πολὺ εὐτυχεῖς, ὅσοι γνωρίζουν τὴν ἱστορία τους καὶ τὴν καταγωγή τους» ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ 12.6.2016 13.6.2016 Παρ᾿ ὅλον ὅτι οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις διὰ τῶν ντόπιων ὀργάνων τους προσπαθοῦν νὰ καταργήσουν ἀκόμη καὶ τὶς ἐπέτειες Πανελλήνιες ἐκδηλώσεις, ἐν τούτοις ὁ Δήμαρχος τῆς μ...
10.6.16- Quo Vadis (ποῦ πᾶμε) ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ ! Quo Vadis (ποῦ πᾶμε) ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ ! 10.6.2016 Προσπαθοῦμε νὰ εἴμαστε αἰσιόδοξοι ἀλλὰ τὰ γεγονότα βοοῦν τελείως τὸ ἀντίθετο, ὄχι μόνο γιὰ τὸ παρὸν ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὸ πολὺ ἀβέβαιο μέλλον. Ἀπὸ παντοῦ τὰ προβλήματα καθημερινῶς πολλαπλασιάζονται - «ἑνὸς κακοῦ δοθέντος μύρια κακὰ ἕπονται». Ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τῆς πνευματικῆς ἡγεσίας ὄχι μόνον δὲν σηκώνει τὸ ἀνάστημά της ἀλλὰ ἀπεναντίας καθε...
31.5.16-Αγγελία για συνεργασία ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 31.5.2016 Ποιὸς ἔχει ἰσχυρὴ θέλησι, ἱκανότητα νὰ ἀρθρώσῃ λόγο, ἀλλὰ καὶ μεράκι νὰ ἐργασθῇ εὐσυνειδήτως, γιὰ νὰ τακτοποιήσῃ ὄχι μόνο τὸ παρὸν ἀλλὰ καὶ τὸ μέλλον του ; ; ; Μετὰ ἀπὸ 3 ἔτη ταλαιπωριῶν καὶ τριχοτομιῶν ἁρμοδίων τοῦ ΟΑΕΔ, κατωρθώσαμε ἐπὶ τέλους νὰ μᾶς κατατάξουν ὅτι δικαιούμαστε νὰ συμμετάσχουμε στὴν πρόσληψι ἀνέργων, οἱ ὁποῖοι πρέπει νὰ εἶναι   ἐγγεγραμμένοι ὡς μακροχρόνια ἄνεργοι...
30.5.16-Το Τάμα του Έθνους ανακοινώνει και προτρέπει διάδοσι και αθρόα προσέλευσι την 1.6.16 30.5.16-Το Τάμα του Έθνους ανακοινώνει και προτρέπει διάδοσι και αθρόα προσέλευσι την 1.6.16   ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΚΑΙ ΑΘΡΟΑΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΙΝ: «Η διαχρονική τουρκική απειλή έναντι του Ελληνισμού και άλλων λαών στην Εγγύς Ανατολή» Πολεμικό Μουσείο 1 Ιουνίου 2016, ώρα 18.30   30.5.2016 Πιστεύοντας ἀπολύτως ὅτι ὅλοι οἱ ὑγιῶς ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ σκεπτόμενοι Ἕλληνες - ἄνθρωποι ἐπιβάλλεται νὰ ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὸ δόγμα «ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει», σπεύδουμε νὰ...

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 • Επιστολές Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου

  Πέμπτη, 05 Νοέμβριος 2015 09:10
 • Επιστολές Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου

  Πέμπτη, 05 Νοέμβριος 2015 08:07
 • Ευχή εις τον Σωτήρα Κύριον

  Δευτέρα, 20 Ιούλιος 2015 14:10
 • Έγγραφο Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου απο 16.2.2015

  Πέμπτη, 26 Φεβρουάριος 2015 08:10

Δραστηριότητες

image image
«Φίλοι του Τάματος του Εθνους»
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
«Φίλοι του Τάματος του Εθνους»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

Ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ καὶ ὅλοι οἱ ἁγνοὶ ἀγωνισταὶ τοῦ 1821, πιστεύοντες εἰς τὸν Θεάνθρωπον, προσηύχοντο εἰς Αὐτὸν νὰ βοηθήσῃ νὰ ἐλευθερωθῇ ἡ Ἑλλάδα, καὶ ἔκαμνον Τάμα, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν νὰ κτίσουν εἰς τὴν ὁριστικὴν Πρωτεύουσαν τῆς Ἑλλάδος Ναὸν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ∙ αὐτὸς ὁ πόθος καὶ αὐτὸ τὸ Τάμα τοὺς ἔδιδε δύναμιν.

Τοιουτοτρόπως εἰς τὸ Ἄργος τὴν 31.7.1829 διακηρύσσεται :

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
Ὁ θεμέλιος λίθος ἐτέθη τὴν 23ην Ἰουνίου 1996 καὶ ἀναγράφει : ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΟΥ ΣΟΠΩΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙΛΑΜΠΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΛΙΘΟΣ ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΕΤΕΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΞΕΝΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.

Περιοδικό «Φωτεινή Γραμμή»

Εισαγωγή
Εκδόσεις Περιοδικού «Φωτεινή Γραμμή»

Ζητῶμεν κατεπειγόντως ἐθελοντὰς διὰ συμπαράστασιν εἰς τὴν πραγματοποίησιν ὅλων τῶν σκοπῶν καὶ προοπτικῶν μας καὶ διὰ νὰ λαμβάνουν καὶ νὰ διαδίδουν τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή» παντοῦ.

Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

 

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 6.8.2016

21.7.16


 

1. Δυστυχῶς τὸ αἰσχρὸ καὶ ἀντίχριστο κατεστημένο μᾶς προσφέρει ἀφρόνως τὰ πάντα καὶ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία, γιὰ νὰ γίνουμε μαλθακοί, ἑτεροκίνητοι καὶ ἀντὶ νὰ προσκυνοῦμε τὸν Τριαδικὸ Θεό, νὰ πιστεύουμε θεωρητικὰ καὶ κυρίως πρακτικὰ σὲ ἑτέρα τριάδα :

α) ἄμετρο ἐγωϊσμό - ἰσχυρογνωμοσύνη καὶ ἀδιαλλαξία

β) γαστέρα

γ) ὑπογάστριο.

Καὶ κυρίως ἡ κεντρομόλος δύναμι νὰ εἶναι στὸ ὑπογάστριο.


2. Ὁπότε ἐφαρμόζονται οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ «τὸ γὰρ πολὺ τοῦ ἔρωτος γεννᾶ παραφροσύνη».

Τοιουτοτρόπως ἐφαρμόζεται τὸ Γραφικό :

«καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς.» (Ψαλμός 48,13). Δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος, ποὺ πλάσθηκε κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ δὲν στάθηκε στὸ ὕψος του, ἀλλὰ ἐξέπεσε καὶ ἔγινε σὰν τὰ ἀνόητα κτήνη, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι μερικὰ κτήνη εἶναι πιὸ ἔντιμα, πιὸ ἠθικά, πιὸ ἐνάρετα, πιὸ πιστά, πιὸ στοργικὰ ἀπ᾿ ὅ,τι τὰ δίποδα ὄντα, ὅταν γίνονται παλιμβάρβαροι!!!...


3. Διαπιστώνοντας αὐτὰ οἱ ἔμποροι, οἱ φεουδάρχες, οἱ βιομήχανοι καὶ οἱ λαίμαργες «βδέλλες», καὶ προπαντὸς οἱ ἀετονύχηδες καὶ οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς ποὺ λέγονται τραπεζίτες, κηρύττουν ἄγρια ἐκμετάλλευσι τῶν πάντων, ἰδίως τῶν λαϊκῶν στρωμάτων. Οἱ «πολιτικάντηδες», πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ὑπόσχονται καὶ προσφέρουν στὶς λαϊκὲς μάζες, ποὺ φωνασκοῦν γιὰ ἄρτο καὶ θεάματα, ἀφθονότατα αἰσχρὰ θεάματα,  γιὰ νὰ τὶς ἐκμαυλίζουν καὶ νὰ τὶς ἐξαθλιώνουν μὲ ἐλάχιστο ἄρτο. Καὶ οὔσα κακομαθημένη ἡ πλειοψηφία τῶν μαζῶν, κατὰ τὴν περίοδον τῆς ὑπερκαταναλωτικῆς κοινωνίας, ὁδηγεῖται στὶς αὐτοκτονίες.


4. Ἡ πνευματικὴ ἡγεσία εἶναι καὶ αὐτὴ τόσο πολὺ ἐκμαυλισμένη καὶ ἐξαχρειωμένη, ποὺ δὲν λαμβάνει θέσι ὑπὲρ τῶν ἀδυνάτων καὶ τῶν πτωχῶν, ἀλλὰ προσπαθεῖ νὰ ἀναρριχηθῇ ἀκόμη πιὸ ψηλὰ ἢ τουλάχιστον «νὰ κολλήσῃ στὴν καρέκλα», ποὺ ἀναδείχθηκε διὰ τῆς φαυλοκρατίας - ἀναξιοκρατίας.

Καὶ ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία, πλὴν ἐνίων, πασχίζει νὰ ἀκολουθῇ τὰ ρεύματα τοῦ ἑκάστοτε κατεστημένου, ἐφαρμοζομένου τοῦ Γραφικοῦ:

«τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων ἡμεῖς ἄδομεν».


5. Λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ 6η Αὐγούστου συμπίπτει στὴν αἰχμὴ τοῦ θέρους καὶ ὅλοι οἱ «κουρασμένοι» θέλουν νὰ «ξεκουραστοῦν» στὰ ἐξοχικά τους, τὶς ἀμμουδιές τους ἢ τὰ χωριουδάκια τους, ἢ ταξίδια ἀναψυχῆς στὸ ἐξωτερικό, δὲν εἴμαστε δυστυχῶς σὲ θέσι νὰ καλέσουμε τὰ μέλη μας, τοὺς φίλους καὶ θαυμαστὲς τῶν φορέων μας νὰ συγκεντρωθοῦμε σὲ κάποιο συγκεκριμένο Ναὸ ἢ αἴθουσα καὶ νὰ προσευχηθοῦμε καὶ προβληματισθοῦμε γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.


6. Καὶ γιὰ τὸ μέλλον μᾶς τονίζουν πολλοὶ φίλοι καὶ θαυμαστὲς τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ὅτι πρέπει τὴν πανήγυρι νὰ τὴν τελοῦμε σὲ κάποια ἄλλη ἐποχή, π.χ. :

τὴν 25η Μαρτίου, ποὺ εἶναι «διττὴ ἑορτὴ μεγάλη, μισὴ εἶναι τῆς ἐλευθεριᾶς καὶ τοῦ Χριστοῦ ἡ ἄλλη».

Ἡ δεύτερη πανήγυρι νὰ λαμβάνῃ χώρα τὴν 6η Αύγούστου καὶ

ἡ τρίτη πανήγυρι νὰ λαμβάνῃ χώρα τῆς Ἁγίας Σκέπης τὴν 1η Ὀκτωβρίου, ἡ ὁποία ἔχει μεταφερθῆ γιὰ τὴν 28η Ὀκτωβρίου.

Ἀφήνουμε λοιπὸν τὸν κάθε φίλο καὶ θαυμαστὴ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, νὰ ἐπιλέξῃ ποῦ θὰ πάῃ νὰ ἐκκλησιαστῇ.

«Οὐ ὁ τόπος, ἀλλὰ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον προσευχόμεθα», ἔχει μεγίστην ἀξία καὶ σημασία.

Διότι, κατὰ τὸν Μέγα Βασίλειο: «Ἑορτὴ Ἁγίου μίμησις Ἁγίου».


7. Ὁ Θεάνθρωπος μᾶς τὸ ξεκαθαρίζει στὸν διάλογό του μὲ τὴν Σαμαρείτιδα : «Πνεμα ὁ Θεὸς καὶ τοὺς προσκυνοντας Ατὸν ν πνεύματι καὶ ληθεί δε προσκυνεν» (ωαν. Δ, 24) !  !  !


8. Μακάρι λοιπὸν νὰ ἔχουμε βαθιὰ πίστι ἀναφωνοῦντες:

«Πιστεύω Κύριε, βοήθοι μοι τῆ ἀπιστίᾳ».

Να ἔχουμε ἄκρα ταπείνωσι συναισθανόμενοι τὴν ἐλεεινότητα τοῦ χαρακτῆρα μας καὶ νὰ ἐπικαλούμαστε τὸ θεῖο ἔλεος, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ρυσθοῦμε ἀπὸ τὴν σατανικὴ ἀρνητικὴ συμπεριφορὰ τῶν ἰθυνόντων γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ μεγαλεπηβόλου μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό.


9. Ὁ πανταχοῦ παρὼν Θεὸς ἐὰν διαπιστώσει ποταμοὺς δακρύων εὐλαβῶν καὶ ταπεινῶν Χριστιανῶν, θὰ κάνῃ τὸ θαῦμα του καὶ θὰ φωτίσῃ τοὺς ἰθύνοντες νὰ παύσουν νὰ ἀντιδροῦν διαμωνιωδῶς.

Ὁπότε μὲ τὴν βοήθεια ἐκείνου θὰ μπορέσουμε νὰ ἐργαστοῦμε πυρετωδῶς, γιὰ νὰ τεθῇ ὁ θεμέλιος λίθος ἐντὸς τοῦ 2016 καὶ τὴν 25η Μαρτίου 2021, κατὰ τὴν πανηγυρικὴ ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου, νὰ ἑορτάσουμε λαμπρῶς τὰ 200 ἔτη ἀπὸ τὴν Ἐθνική μας Παλιγγενσία, νὰ τιμήσουμε τοὺς ἥρωες προγόνους μας καὶ νὰ ὑμνήσουμε, δοξολογήσουμε καὶ εὐχαριστήσουμε δεόντως τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτήρα Χριστό, τελοῦντες τὰ ἐγκαίνια τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦἜθνους.


ΑΜΗΝ ΓΕΝΟΙΤΟ


Κατωτέρω ἀκολουθεῖ  καὶ τὸ κείμενον προσευχῆς τοῦ Ὑμνογράφου Δρ Χαραλάμπους Μπούσια.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΤΗΛ. 210-3254321
ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Εὐχὴ εἰς τὸν Σωτῆρα Κύριον,

τὸν ἐλευθερωτὴν τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων

καὶ συμπαραστάτην τῶν κοπιώντων

διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους


Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐλευθερώσας ἡμᾶς ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ διὰ τοῦ τιμίου Σου αἵματος, ὁ ἀναιρέτης τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐλευθερωτὴς τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ὁ κλειδοῦχος τῆς ἀτελευτήτου μακαριότητος, ὁ εἰπών· «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς»  (Ἰωάν, η΄ 32), ὁ εὔσπλαγχνος καὶ πανευΐλατος καὶ πανοικτίρμων καὶ πολυέλεος Σωτὴρ τοῦ γένους ἡμῶν, ὁ διὰ τῆς Σῆς ἀναστάσεως συνθλάσας τοὺς δεσμοὺς ἡμῶν μετὰ τῆς δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου καὶ τῆς φθορᾶς τοῦ θανάτου, ἐπάκουσον νῦν ἡμῶν δεομένων Σου καὶ παράσχου ἡμῖν τοῖς ἐκθύμως δοξάζουσί Σε, τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν, ἐλεύθερον καὶ ἀνέσπερον ἦμαρ καὶ δύναμιν τὴν ἐκ Σοῦ ἐκπορευομένην τοῦ ἐφαρμόζειν ἀπαρεγκλίτως τὸ Παύλειον· «Τῇ ἐλευθερία, ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, στήκετε καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε» (Γαλ. δ΄ 1). Ναί, Κύριε Παντοκράτορ, ὁ ἐλευθερώσας καὶ τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων ἐκ τοῦ ζυγοῦ τῶν ἀπίστων ἐκγόνων τῆς Ἄγαρ καὶ ἐκ παντὸς αὐτοῦ ἐπιβούλου, βοήθησον ἡμῖν ἐν ἐλευθερίᾳ τὸν βίον διάγειν καὶ τῇ πανσθενεῖ χάριτι Σου συντρίβειν τὰ βέλη τῶν ἑκάστοτε ἐπιβούλων τῆς ἡμῶν ἐλευθερίας καὶ ἀνεξαρτησίας. Τήρησον ἡμᾶς ἐν ἠθικῇ ἐλευθερίᾳ τοὺς αἰχμαλώτους τῇ ἀσυδοσίᾳ καὶ κραιπάλῃ καὶ ἐκζητήσει τῶν περιττῶν καὶ οὐχὶ τῶν πρὸς τὸ ζῆν ἀπαραιτήτων. Ἀποδίωξον ἀφ’ ἡμῶν τὴν ἀχλὺν τῆς δουλείας ἀγνοίας τῶν ἐντολῶν Σου, ψεύδους, ὑποκρισίας, παθῶν ψυχοκτόνων καὶ χαμαιζήλων καὶ πρωτίστως ἐλλείψεως γνώσεως τοῦ ἀληθινοῦ ἡμῶν ἑαυτοῦ.


Ἔτι δεόμεθά Σου, ἐλευθερωτὰ Κύριε, Σῶτερ φιλάνθρωπε· Φώτισον τὰς καρδίας τῶν κρατούντων ἐπιθυμεῖν τὴν ἀνέγερσιν περικαλλοῦς καὶ περιδόξου Ναοῦ τῇ Σῇ Μεταμορφώσει, εἰς ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἡμῶν, καὶ δὴ εἰς περίοπτον τῶν Ἀθηνῶν θέσιν, ὅπερ ὀφείλομέν Σοι καθηκόντως, τῷ ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς ἐκ βαρυτάτης καὶ τυραννικῆς δουλείας. Καθοδήγησον ἡμᾶς εἰς ἐπιστροφὴν εἰς τὰς εὐγενεῖς καὶ τιμίας τοῦ γένους ἡμῶν ῥίζας, ἐξ ὧν ἐβλαστήσαμεν, καὶ ἐν ταὐτῷ τοὺς Ἄρχοντας ἡμῶν, Ἱεράρχας καὶ Κυβερνήτας εἰς τρίβον ἐκπληρώσεως τοῦ Τάματος αὐτοῦ γενόμενος οὐράνιος ἀρωγὸς τοῦ Ἱδρύματος προασπίσεως ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν καὶ τοῦ Σωματείου τῶν φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἵνα ἐν μιᾷ φωνῇ καὶ καρδίᾳ δοξάζομεν τὸ πάντιμον καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομά Σου, Σῶτερ, Ἐλευθερωτὰ καὶ προασπιστὰ τῶν ἀγαπώντων Σε, καὶ ἐξαιρέτως τοῦ λαοῦ τῶν Ἑλλήνων, τοῦ δοξάσαντός Σε κατὰ τὸ ῥῆμά Σου, ὃν τήρησον ἐσαεὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ ἐλεύθερον καὶ κακῶν ἀνεπίβουλον.


Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,

Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας


   


ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΣΤΗΝ

http://odysseia.tv/

τὴν Πέμπτην 21.7.2016 καὶ ὥρα 21.00 – 22.00


19.7.16


1. Ἐμεῖς ἀποφεύγουμε νὰ εἴμαστε μιὰ ἀπὸ τὰ ἴδια μὲ τοὺς «ἀετονύχηδες», τοὺς «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, οἱ ὁποῖοι ἑκάστοτε ἀνεβάζουν καὶ κατεβάζουν Ὑπουργοὺς καὶ κυβερνήσεις, καὶ διὰ τοῦτο δὲν ἐλάβαμε συχνότητες γιὰ Ραδιοφωνικὸ καὶ Τηλεοπτικὸ Σταθμὸ «Φωτεινῆς Γραμμῆς», καὶ τώρα οὔτε κἂν ἐπανήλθαμε γιὰ ἀδειοδότησι, διότι ἐκ τῶν προτέρων οἱ ἄδειες ἔχουν προαποφασισθῆ καὶ συμπεφωνηθῆ καὶ θὰ τὶς λάβουν οἱ στὰ παρασκήνια δρῶντες ἰθύνοντες τοῦ ἑκάστοτε αἰσχροῦ κατεστημένου.


http://1.bp.blogspot.com/-YrDcqujBkWA/U6CHwgQzQlI/AAAAAAAAGRQ/C1m5nbVeWxc/s1600/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%99%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B5%CF%84+%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7.png

Σὲ μία φάσι τῶν ἀδειοδοτήσεων μὲ εἶχε πάρει τὸ «παράπονο» καὶ ἔγραφα ἐδὼ καὶ 26 ὁλόκληρα ἔτη:


«Ἔχομεν νὰ κάνωμεν πραγματικῶς μὲ σοβαρὰς κρατικὰς ὑπηρεσίας καὶ μὲ χρηστὸν κράτος, εἰς τὸ ὁποῖον δύναται κανεὶς νὰ ἐλπίζῃ καὶ νὰ βασίζεται, ἢ ἔχομεν νὰ κάνωμεν μὲ κράτος ἀναξιόπιστον, εἰς τὸ ὁποῖον μόνον πονηροὶ καὶ γόητες, Ἕρποντες, γλείφοντες καὶ μὲ τὰ κέρατά των, θὰ κατορθώνουν νὰ ἐπιπλέουν καὶ νὰ ἐπιβάλλουν τὴν θέλησίν των, μὲ ἔμμεσον ἢ ἄμεσον συνεργὸν εἰς τοῦτο τὸ ἐπίσημον κράτος ; Ἐπευλογεῖ τὸ κράτος ἀδικίας καὶ ἀτιμίας ἐπισήμως ;

Εἶμαι ὁ μόνος, ποὺ θὰ είσαγάγῃ ἀρχικῶς 12 ἑκατομμύρια γερμανικὰ μάρκα - σχεδὸν 1,5 δις δρχ. διὰ τὴν ὑλοποίησιν τοῦ ἔργου τῆς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ καὶ δὲν πρόκειται νὰ ἐξαγάγῃ οὔτε μίαν δεκάραν εἰς τὸ ἐξωτερικόν, ἐνῷ ὅλοι οἱ ἄλλοι σταθμοὶ ἐξάγουν πολύτιμον συνάλλαγμα.

Ἐνῷ συνήθως εἰς τὴν Ἑλλάδα μὲ τὸ τίποτε προσπαθοῦν νὰ παραστήσουν τοὺς μεγάλους ἐπιχειρηματίας καὶ μὲ ΄΄λαδώματα΄΄ κατορθώνουν νὰ ὑπάγωνται εἰς ἀναπτυξαικοὺς νόμους  καὶ νὰ εἰσπράττουν πρίμ, ἐπιχορηγήσεις μέχρι καὶ 60 ἢ 70% κ.λπ. κ.λπ., ἐγὼ μὲ τὸ σταυρὸ στὸ χέρι παρακαλῶ, μὲ ἀπόλυτον ἐντιμότητα, νὰ μὴ μὲ παραγκωνίζουν, ἀλλὰ δυστυχῶς φαίνεται, ὅτι, ἐπειδὴζῶ ὑπὲρ τριακονταετίαν είς τὴν Γεμανίαν, ὅπου ὑπάρχει χρηστὸν κράτος, ὅπου οἱ πάντες ἀξιοκρατικῶς έπιτυγχάνουν τὰ πάντα, ἐλησμόνησα ὅτι κατάγομαι ἀπὸ μίαν χώραν, εἰς τὴν ὁποίαν, ὅπως τὰ γεγονότα βοοῦν, τὸν τελευταῖον λόγον ἔχει ἡ ἀπάτη, ἡ ΄΄κομπίνα΄΄, τὸ ΄΄λάδωμα΄΄, ἡ θρασύτης, ἡ διαστροφὴ καὶ ἡ ἀθέτησις τῶν ὑποχρεώσεων. Ἐλησμόνησα, ὅτι πρόκειται διὰ μίαν χώραν, ὅπου σφαγιάζονται τὰ δίκαια τῶν τιμίων καὶ νομοταγῶν πολιτῶν, καὶ κατορθώνονται νὰ ριζώνουν καὶ νὰ ἐπιβάλλονται οἱ παρανομοῦντες καὶ οἱ πραξικοπηματικῶς ἐνεργοῦντες. Ἐλησμόνησα, ὅτι ἡ Ἑλλὰς εἶναι χώρα, ὅπου κυριαρχεῖ τὸ ΄΄ἅρπαξε νὰ φᾶς καὶ κλέψε ν᾿ ἄχῃς΄΄, καὶ τότε μόνον εἶσαι ἱκανός, ἐὰν ἠμπορῇς ὡς κλέπτης νὰ κρυφθῇς. Ἐλησμόνησα ὅτι ἡ Πατρίς μου εἶναι χώρα, ὅπου βασιλεύουν οἱ θρασεῖς καὶ οἱ ἀδίστακτοι.

Ἐπὶ δεκαετίαν παραγκωνίζομαι συστηματικώτατα καὶ οἱ ἑκάστοτε ἰθύνοντες προσπαθοῦν νὰ μοῦ κάνουν πλύσιν ἐγκεφάλου διὰ νὰ μὲ πείσουν, ὅτι κακῶς διαμαρτύρομαι. Ἐκπλήσσονται διότι δὲν εἶμαι μαζοχιστὴς διὰ νὰ ἐκλαμβάνω τὴν καταταλαιπώρησίν μου ὡς ἐξυπηρέτησιν καὶ τὸν σαδισμὸν ὡς εὐεργεσίαν. Δὲν θὰ ἤθελα νὰ προσθέσω τίποτε εἰς τὰ ἀνωτέρω. Αὐτὰ εἶναι ἀρκετά. Τὰ ἔξοδα, ἡ ταλαιπωρία, ἡ άγωνία καὶ οἱ ματαιούμεναι κάθε φορὰ ἐλπίδες. Ἀλλὰ καὶ ἡ μεγίστη ἀποθάρρυνσις νὰ διαθέσω ὅλον τὸν μόχθον τῆς ζωῆς μου διὰ τὸ κοινὸν καλόν…»


Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ λέγει : «πονηρο δέ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν π τ χερον, πλανντες κα πλανώμενοι.» (Τιμ. Β΄ 3, 12-13).


2. Πρὸς τοῦτο μετατρέψαμε τὸν τίτλο τοῦ Τηλεοπτικοῦ καὶ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» σὲ περιοδικό, τὸ ὁποῖο ἀποστέλλουμε σὲ 60.000 παραλῆπτες ἀνὰ τὴν ὑφήλιο δωρεάν. Οἱ μεγαλοκαναλάρχες καὶ οἱ μεγαλοεκδότες ὄχι μόνο δὲν ὑποστηρίζουν τὴν φωνή μας, ἀλλὰ ἀπεναντίας πασχίζουν παντοιοτρόπως μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον νὰ μᾶς εὐτελίζουν, νὰ μᾶς παραγκωνίζουν καὶ νὰ μᾶς «σαμποράρουν».


3. Πρὸς τοῦτο εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ παρακαλοῦμε καὶ ἄλλα ἔγκυρα καὶ ἔγκριτα Μ.Μ.Ε. γραπτῶν καὶ ἠλεκτρονικῶν μέσων νὰ ἀναδημοσιεύουν τὰ ἄρθρα μας καὶ νὰ μᾶς συνδράμουν.


4. Τὴν Πέμπτην 21.7.2016 καὶ ὥρα 21.00 – 22.00 θὰ μεταδοθῇ ἡ συνέντευξις, ποὺ ἐδώσαμε στὴν ἔγκυρη καὶ σοβαρὴ ἱστοσελίδα http://odysseia.tv/ καὶ παρακαλοῦνται τὰ μέλη, οἱ φίλοι καὶ οἱ θαυμαστὲς τοῦ μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτῆ Σωτῆρα Χριστὸ - τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς παραμένουν ἀφορισμένοι καὶ ὁ ἀφορισμός τους πρέπει νὰ ἀρθῇ ἀμέσως ἐπισήμως, νὰ τὴν παρακολουθήσουν.


5. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ λαμβάνουν τὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή», ἂς μᾶς τηλεφωνήσουν στὸ 210-3254321 γιὰ νὰ τοὺς τὸ ἀποστέλωμεν δωρεάν.


Γιὰ ἔμπρακτη κατανόησί σας θερμότατα εὐχαριστοῦμεν ἐκ τῶν προτέρων.


ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΤΗΛ. 210-3254321

 
   

ΤΑ ΠΑΝΤΑ

ΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΡΘΩΤΑ


12.7.2016


Ἐὰν ἔχουμε θέλησι καὶ πίστι, μποροῦμε νὰ μετατοπίσουμε ἀκόμη καὶ βουνά, ἰδίως τὰ βουνὰ τῶν προβλημάτων καὶ τῶν σατανικῶν ἀντιξοοτήτων.


Αὐτὸ μᾶς τὸ ἐπιβεβαιοῦν οἱ σύγχρονοι Ἅγιοι, ὅπως ὁ Ὅσιος Παΐσιος τοῦ ὁποίου τὴν μνήμη ἑορτάζουμε σήμερα 12 Ἰουλίου.


Διὰ τῆς ἄκρας ταπεινώσεως, αὐστηροτάτης ἀσκήσεως καὶ θερμοτάτης προσευχῆς ἀναδεικνύονται οἱ σύγχρονοι Ἅγιοι ἀπὸ τὸν Θεό, γιὰ νὰ δοῦμε καὶ ἐμεῖς ὅτι αὐτὸ εἶναι ἐφικτό, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἐὰν τοὺς μιμηθοῦμε : «Μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ». (Κορ. Α΄ 11,1)


Ὅλοι αὐτοὶ οἱ φίλοι τοῦ Χριστοῦ μετὰ τῆς Παναγίας αὐτοῦ μητρός εὔχονται καὶ προσεύχονται νὰ στηριζόμαστε στὴν πίστι καὶ ο φιλάνθρωπος Θεὸς νὰ μᾶς ἐνισχύῃ νὰ ταπεινωνόμαστε καὶ νὰ σκληραγωγούμαστε διὰ προσευχῆς καὶ νηστείας.


Ὁ Μέγας Βασίλειος μᾶς τονίζει :

«ἑορτὴ Ἁγίου μίμησις Ἁγίου».


Καλὸ ἀγῶνα λοιπὸν καὶ ἂς ἀγωνισθοῦμε ὅλοι μαζὶ γιὰ νὰ ἀρθοῦν ἐπισήμως οἱ ἄδικοι ἀφορισμοὶ ἐναντίον τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ὅπως τονίζει ὁ εὐλαβὴς καὶ ταπεινὸς ἀσκητὴς π. Βλάσιος ἀπὸ τὴν Βίγλα Ἁγίου Ὄρους.


ΑΜΗΝ ΓΕΝΟΙΤΟΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 

   

ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 22.6.16

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ 7Η)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ


ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΙ ΛΗΞΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΥΜΝΟ


6.7.2016

Ἡ Γραμματεὺς τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως κ. Ἔλλη – Σοφία Λειβαδά, ὁ Στρατηγὸς ἐ.ἀ. κ. Ἀνδρέας Μπλάνος καὶ ὁ Καθηγητὴς κ. Κωνσταντῖνος Νιάρχος, ὁ ὁποῖος ἀνέγνωσε καὶ τὶς κατωτέρω συγχαρητήριες ἐπιστολές  :

********************ΚΑΛΗΜΕΡΑ.

ΑΓΑΠΗΤΕ Κ. ΠΡΟΕΔΡΕ,

ΟΠΩΣ  ΕΧΩ  ΗΔΗ  ΠΡΟΪΔΕΑΣΕΙ,  ΜΗ  ΥΠΕΡΒΑΤΕΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ  ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  ΔΕΝ  ΜΟΥ  ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ  ΝΑ

ΠΑΡΑΣΤΩ  ΣΤΗΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΤΟΥ ΙΠΗΠΑ –

ΦΙΛΟΙ  ΤΑΜΑΤΟΣ  ΑΥΡΙΟ  ΤΕΤΑΡΤΗΝ  22  ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ

ΜΗΝΟΣ.

ΕΥΧΟΜΑΙ  ΚΑΛΗΝ  ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ  ΣΚΟΠΟΥ  ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ.

ΟΜΟΘΥΜΩΣ  ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ  ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ  ΕΘΝΙΚΟ- ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΝ  ΣΑΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟ,  ΣΕ  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ   ΧΑΛΕΠΟΥΣ  ΚΑΙΡΟΥΣ  ΥΠΟ ΓΝΩΣΤΕΣ  ΑΝΤΙΞΟΕΣ  ΣΥΝΘΗΚΕΣ,  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΝ  ΠΡΟΣ ΤΑΧΕΙΑΝ  ΕΥΟΔΩΣΙΝ  ΚΑΙ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΝ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΓΟΝΩΝ  ΜΑΣ  ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ  ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ.

ΘΕΡΜΕΣ  ΕΥΧΕΣ  ΥΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ  ΠΡΟΣ  ΥΜΑΣ,

ΚΥΡΙΑΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ.

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ (Ε.Α.)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΝΙΑΣ                             21.6.2016


********************


21.6.2016

Αξιότιμε κ. Αναγνωστόπουλε,

Με ιδιαίτερη λύπη μου σας ανακοινώνω ότι δυστυχώς δε θα μπορέσω να παρευρεθώ στις Γενικές Συνελεύσεις της 22ης Ιουνίου 2016 και δεν θα καταστεί δυνατό να δεχθώ την μεγάλη τιμή που μου γίνεται από το Σωματείο ως Πρέσβυς Καλής Θελήσεως, λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης την οποία δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να αναβάλλω.

Σας διαβεβαιώ ότι ολόψυχα συμπαραστέκομαι στο θεάρεστο και εθνικό σας έργο το οποίο είμαι βέβαιος ότι με την βοήθεια του Θεού θα φέρετε σε αίσιον πέρας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Ομ. Καθηγητής Χ.Δ. Λιάπης


********************


21 Ιουνίου 2016

Προς τον Πρόεδρο κ. Ἰ. Ἀναγνωστόπουλο και την Γεν. Γραμματέα κ. Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου του Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,

Αγαπητοί, ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση και βράβευση. Ωστόσο, λόγω του βεβαρυμένου προγράμματος (περίοδος εξετάσεων στην Ιατρική Σχολή) δεν θα μπορέσω να παραστώ σε αυτήν την ΓΣ.

Θα παρακαλούσα εφόσον υπάρχει κάποια προγραμματισμένη για τους επόμενους μήνες εκδήλωση να μου το γνωρίσετε το δυνατόν ενωρίτερα, ώστε να μπορέσω να προγραμματίσω την κάθοδο μου στην Αθήνα.

Τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους και συνεργάτες του Σωματείου.

Απόστολος Ι. Χατζητόλιος
Καθηγητής Παθολογίας,
Διευθυντής Α' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ,
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Α' Αντιπρόεδρος Εταιρείας Παθολογίας Βορείου Ελλάδος (ΕΠΒΕ)
Αντιπρόεδρος Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος (ΕΕΠΕ)


********************Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player


 

 

 

Διακρίνονται οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, ὁ κ. Leo Walter Brang Κοσμήτωρ καὶ κ. Θεοφάνης Τσιγγέλης Ταμίας,

ὁ διδάσκαλος Παναγιώτης Ρήγας καὶ λοιποὶ φίλοι.ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΤΗΛ. 210-3254321   

ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 22.6.16


(ΣΥΝΕΧΕΙΑ 6Η)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ


5.7.2016

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΚΑΝΙΑΣΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣΝΟΜΙΚΟΣ Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΣΘΕΟΛΟΓΟΣ Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κ. ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΗΝΙΩΤΗΣ
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΣ


ΠΟΛΙΤΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣΓΕΩΛΟΓΟΣ Κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ


Get Adobe Flash playerΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΤΗΛ. 210-3254321
   

σελίδα 1 απο 80

Πνευματικές Δραστηριότητες

Εκδήλωσις Διορθοδόξου Συνδέσμου ο Απόστολος Παύλος 23.1.2008-Βράβευσις Εθελοντών Πυροσβεστών

ΤΙΜΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΡΩΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΑΣ καὶ τοὺς πεσόντας, διὰ τὴν ἀνιδιοτελῆ αὐταπάρνησιν, ἡρωισμὸν καὶ αὐτοθυσίαν των.   1. Σήμερον, ὡς γνωστόν, βασιλεύει, δυστυχῶς, ἡ ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία τῶν ὑλιστικῶν ἐποχῶν, τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τῆς νέας ἐποχῆς, τῆς νέας τάξεως πραγμάτων, τῆς οἰκου-μενικότητος καὶ λοιπῶν σατανικῶν ἐφευρημάτων. Ἐν τούτοις, δόξα τῷ Θεῷ, ἀκόμη καὶ σήμερον ὑπάρχουν ἐλάχισται ἐξαιρέσεις, αἱ ὁποῖαι δὲν ἀκολουθοῦν τὸ «ρεῦμα» τῆς ἀνέσεως, τῆς φιλαυτίας, τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ, τῆς κοινωνικῆς ἀναλγησίας, τῆς πωρώσεως τῆς συνειδήσεως, τῆς λαγνείας, τῆς ἀκρασίας· ἔχομεν ἐξαιρέσεις ἀνθρώπων μὲ ἀκέραιον ἦθος καὶ χαρακτῆρα, αὐταπάρνησιν, ἡρωϊσμόν, πίστιν εἰς τὶς αἰώνιες ἀρχὲς τῆς Φυλῆς μας.          ...

περισσότερα

Εξαρχία Οικουμενικού Πατριαρχείου εν Κορέα-Μητροπολίτης Ζήλων κ. Σωτήριος 27.1.2003

News image

ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΝ ΚΟΡΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΖΗΛΩΝ κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ 27.1.2003

περισσότερα

Η κοινωνική δικαιοσύνη μειώνει ελλείμματα και χρέη

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΜΑΘΕΤΕ ΟΙ ΕΝΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ Ἡ κοινωνικὴ δικαιοσύνη μειώνει καὶ ἐλλείμματα καὶ χρέη (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 58, σελ. 56-64) Τὴν 5ην καὶ 6ην Μαρτίου 2014 εἰς οἰκονομικὸν συνέδριον εἰς τὰς Βρυξέλλας μὲ θέμα : « Ἀνισότητες, συνέπειες γιὰ τὴν κοινωνία, τὴν πολιτικὴ καὶ τοὺς λαούς » ἐχορηγήθη τὸ πρῶτον βραβεῖον μὲ θέμα « Ἐπανεξετάζοντες τὴν οἰκονομικὴν πολιτικήν » εἰς δύο Ἑλληνίδας καὶ ἕνα Ἕλ ληνα. Πρόκειται διὰ τοὺς οἰκονομολόγους, κον Βασίλειον Ράπανον, Καθηγητὴν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τὴν καν Γεωργίαν Καπλάνογλου, ἐπίκουρον Καθηγήτριαν καὶ τὴν καν Ἰωάνναν Μπαρδάκα, οἰκονομολόγον τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος. Ἀκολουθεῖ ἡ εἴδησις εἰς τὴν ἐφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (9.3.2014). ΑΝΑΛΥΣ...

περισσότερα

Επιστολή από την κ. STELA ZDRENGHEA, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ρουμανίας, Δεκέμβριος 2010

(Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τεῦχος 52, σελ. 196)                                                                  Δεκέμβριος 2010 Ἀξιότιμε Κύριε, Εἴμαι πολὺ εὐτυχισμένη, ἐπειδὴ μὲ διαλέξατε νὰ εἶμαι μεταξὺ τῶν φίλων σας στοὺς ὁποίους ἀπεστείλατε αὐτὰ τὰ ἐνημερωτικὰ καὶ ἀξιόλογα βιβλία. Σᾶς εὐχαριστῶ πάρα πολὺ γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον, ποὺ μοῦ ἐδείξατε. Σᾶς εὔχομαι Καλὰ Χριστούγεννα καὶ Εὐτυχισμένος ὁ Καινούριος Χρόνος ! Μὲ ἐκ...

περισσότερα

Εκδήλωσις Διορ. Συνδέσμου «Ο Απόστολος Παύλος» 23.1.08-Βράβευσις Σεβ. Μητρ. Κ. Αφρικής κ. Ιγνατίου

News image

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ διὰ τὸ ἀθόρυβον, μέγα ἱεραποστολικὸν ἔργον του, τὸ ὁποῖον προβάλλει τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὴν Ἑλλάδα.   1. Ὁ Σεβασμιώταος κ. Ἰγνάτιος καταγόμενος ἐξ Ἐδέσσης εἰργάσθη ἐπὶ μακρὸν λίαν ἐπιτυχῶς διὰ τὴν πνευματικὴν ἀναγέννησιν τῶν Χριστιανῶν τῆς Λαρίσσης, ὅπου ἐδίδαξεν καὶ διὰ τοῦ παραδείγματός του τοὺς Χριστιανοὺς νὰ εἶναι ἐμπράκτως ταπεινοὶ καὶ εὐλαβεῖς.   2. Ἀπὸ τὸ 1981 ὑπήκουσεν εἰς τὴν φωνὴν τῆς συνειδήσεώς του, ὅπως ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος: «διαβὰς εἰς Ἀφρικὴν βοήθησον ἡμῖν».               3. Ἀπὸ τὰς ἀρχὰς τοῦ αἰῶνος μας ἐργάζεται ὡς Μητροπολίτης Κεντρῴας Ἀφρικῆς λίαν ἐπιτυχῶς καὶ ἀθορύβως. Τοιοῦτοι εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ κληρικοί, οἱ ὁποῖοι ...

περισσότερα

Προσωπικαί, του Ίωνος Δραγούμη, εκτιμήσεις, δια τους πολιτικούς της εποχής του. Αρ. Παύλου-Φιλολόγου

ΠΡΟΣΩΠΙKΑΙ, ΤΟΥ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 42, σελ. 34)   Τό ἔργον του «ὅσοι ζωντανοί» πολὺ ἐντυπωσιάζει, ἀλλὰ καὶ προβληματίζει. Τὰ ὅσα ἀκολουθοῦν, ἀπὸ αὐτὸ ἠντλήθησαν. Ἄν διαπιστώνωνται ὁμοιότητες μὲ τὴν σημερινὴν πολιτικὴν πραγματικότητα, θὰ τὸ κρίνῃ ὁ ἀναγνώστης.   Ἄνθρωπος, ὁ Ἴων Δραγούμης, μὲ βαθὺ πατριωτικὸν φρόνημα, μὲ ζῆλον καὶ ἀμείωτον ἐνδιαφέρον διὰ τὴν λύσιν τῶν σοβαρῶν προβλημάτων, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν τὸ Ἔθνος του. Ἡ  Πατρίς τοῦ ἀναθέτει δυσκόλους ἀποστολάς, εἰς τὰς ὁποίας ἀνταποκρίνεται ἐπαξίως. Πολλάκις ἐκφράζεται ἀπογοητευτικῶς, διατί, παράγοντες εἰς τὸ μικρὸν Ἑλλαδικὸν κράτος ἀδιαφοροῦν σκανδαλωδῶς εἰς τὰς ἐκκλήσεις του διὰ ἐγρήγο...

περισσότερα

Κοινωνικές Δραστηριότητες

Η εκδίκησις των τόνων-Ιωάννου Τσέγκου

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ: «Ἡ ἐκδίκησις τῶν τόνων· Ἡ ἐπίδρασις τῶν ’Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν’ καὶ τοῦ ‘μονοτονικοῦ’ στὴν ψυχοεκπαιδευτικὴ ἐξέλιξιν τοῦ παιδιοῦ, Συγκριτικὴ Μελέτη», Ἰωάννου Τσέγκου. Θαλῆ Παπαδάκη, Δήμητρας Βεκιάρη, Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις, Ἀθήνα 2005. τοῦ Σωτήρη Δημόπουλου (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 29, σελ. 56)   Πέρασαν ἤδη 25 ἔτη ἀπὸ τὴν 11ην Ἰανουαρίου τοῦ 1982, ὅταν στὴν ἑλληνικὴ βουλὴ καταργήθηκε, μὲ μεταμεσονύκτιο τροπολογία σὲ ἕνα ἄσχετο νόμο, ἡ ἱστορικὴ ὀρθογραφία μας, ἔπειτα ἀπὸ ὑπερδισχιλιετῆ παρουσία. Ἐν τούτοις, καὶ παρὰ τὴν ἐν γένει παρακμὴ τῆς ἑλληνικῆς πνευματικῆς ζωῆς, αὐξάνονται ἐντυπωσιακὰ τὰ βιβλία ποὺ τυπώνονται σὲ πολυτονικό σύστημα καὶ ὅλοι οἱ σοβαροὶ διανοούμενοι καὶ συγγ...

περισσότερα

Ευθυμείτε... Παύλου Τούτουζα Καθηγητού Καρδιολογίας

(Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 14, σελ. 4)   ῾Ο διεθνοῦς φήμης Καθηγητής Καρδιολογίας κ. Παῦλος Κ. Τούτουζας δέν μᾶς δίδει μόνον, ὡς διαπρεπής εἰδικός περί τήν Καρδιολογίαν, ἐπιστημονικές συμβουλές, ἀλλά καί πρακτικές συμβουλές διά εὐποιΐαν, διδάσκοντας ἐμᾶς, ὅπως καίὁ᾿Απόστολος τῶν ᾿Εθνῶν Παῦλος, ὅτι πρέπει νά μήν εἴμεθα φίλαυτοι, φιλοτομαριστές, φυγόπονοι, ἀλλά νά προϊστάμεθα εἰς ἔργα εὐποιΐας καίὅ,τι κάνομε νά τό κάνωμε διά τό καλόν καί πρός δόξαν Θεοῦ καί διά νάἔχωμε τήν συνείδησίν μας ἥσυχην καί νά μήν ἀποσκοποῦμεν εἰς ὑλικές ἀποδοχές καίἀπολαβές. Καίἀπό τήν ἠθικήν καί πνευματικήν ἄποψιν μᾶς διδάσκει διά τοῦ παραδείγματος ὁ κύριος Καθηγητής πῶς νάἀποφεύγωμε διά τῆς εὐποιΐας τίς καρδιοπάθειες, τόἄγχος καί λοιπές παθήσεις. Μακάρι ὁ Θεός ...

περισσότερα

Μονόπλευρος-μάταιος μόχθος των γονέων δια την ανατροφήν και ανάπτυξιν των τέκνων των

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟΣ-ΜΑΤΑΙΟΣ ΜΟΧΘΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΩΝ (ΤΡΕΙΣ ΤΡΑΓΙΚΑΙ, ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΠΙΚΑΙΡΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΙ) (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 42, σελ. 19) Α. ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΗ ΜΗΤΕΡΑ Ἡ μητέρα του εἶχε μόνον ἕνα μάτι …Ἐντρέπετο δι’ αὐτὴν κὶ ὥρας ὥρας τὴν ἐμισοῦσε. Ἡ ἐργασία  της  ἦτο μαγείρισσα εἰς  τὴν φοιτητικὴν λέσχην. Ἐμαγείρευε διὰ τοὺς φοιτητὰς καὶ τοὺς καθηγητάς, διὰ νὰ ἐξοικονομῇ τὰ ἔξοδά των. Δὲν ἤθελε νὰ τοῦ μιλάῃ διὰ νὰ μὴ μαθαίνουν, ὅτι εἶναι παιδὶ μιᾶς μητέρας μὲ ἕνα μάτι. Αἱ φοιτήτριαι ἔφευγον ταχέως, ὅποτε τὴν ἔβλεπον νὰ ἐμφανίζεται διὰ ὀλίγον μέσα ἀπὸ τὴν κουζίνα κι ἔλεγον, πὼς δὲν ἄντεχον τὸ θέαμα καὶ ὅτι τοὺς προεκάλει μίαν ἀνυπόφορον ἀνατριχίλαν… Ἀλλὰ ἀπὸ μικρὸs εἶχε πρόβ...

περισσότερα

Εκδήλωσις Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ο Απόστολος Παύλος» Πολεμικόν Μουσείον 25.1.2010- Λόγοι Βραβεύσεων

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» INTERORTHODOXASSOCIATION «APOSTLEPAUL» Δι’ ἀλληλογραφίαν : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ Ἕδρα: Γραφεῖον Ἰ. Ἀναγνωστοπούλου, Ἀπόλλωνος 23 Β, ΑΘΗΝΑΣ 10557 Τηλ. 0030 2103254321-2,fax 3236978,e-mail: fot_gram@otenet.gr,ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr ΑΦΜ 090208446 Ε΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ   ΛΟΓΟΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ    ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ 25.1.2010    1. Ἡ Λυδία λίθος τῶν ἐναρέτων, ἐντίμων, εὐπρεπῶν, εὐσυνειδήτων καὶ μὲ ἀκέραιον χαρακτῆρα ἀνθρώπων, τῶν ταπεινῶν καὶ ἀνιδιοτελῶν ἐργατῶν εὐποιΐας καὶ ἐποικοδομητικῶς δρώντων εἶναι τὸ σέβας πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ ἀνιδιοτελὴς ἔμπρακτος ἀγάπη πρὸς τὸν οἱονδήποτε πλησίον. Ὅμως, διὰ τοὺς περισσοτέρους ἐξ αὐτῶν ἐφαρμόζεται τὸ Παύλειον: «καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν ...

περισσότερα

Εκδήλωσις Διορθοδόξου Συνδέσμου Ο Απόστολος Παύλος Πολεμικόν Μουσείον 21.1.09- Τιμητικές Διακρίσεις

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΙΜΩΜΕΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ   Ἀπόψε περιοριζόμεθα, χάριν τῆς μεγίστης στενότητος τοῦ χρόνου, νὰ τιμήσωμεν μόνον 5 ζῶντας καὶ 6 τεθνεῶτας.   Ἄν καὶ τὸ πρόγραμμα ἀναφέρει ὅτι θὰ τιμήσωμε πρῶτα τοὺς ζῶντας καὶ μετὰ τοὺς τεθνεῶτας, ἀρχίζομεν-τιμῆς ἕνεκεν-μὲ τοὺς τεθνεῶτας.   Ἐνῷ διὰ ἑκάστην τιμωμένην προσωπικότητα θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναφέρωμαι ὧρες ὁλοκλήρους, δυστυχῶς ὁ χρόνος μὲ ὑποχρεώνει νὰ περιορισθῶ εἰς ὀλίγα λεπτά δι’ἕνα ἕκαστον. Ἀπὸ Θεοῦ ἄρξασθαι   1. Ὁ Μακαριστὸς Μητροπολίτης κυρὸς Ἱερόθεος (κατὰ κόσμον Σπυρίδων) Τσαντίλης, ἐγεννήθη εἰς Πάτρας τὸ 1920. Ἐμαθήτευσεν εἰς τὸν ἀκραιφνῆ ὀρθόδοξον γέροντα ἀείμνηστον Γερβάσιον Παρασκευόπουλον. Ἔλαβεν τὸ πτυχίον του ἀπὸ τὴν Θεολογικὴν Σχολήν Ἀθηνῶν, ὑπηρέτησεν εἰς τὴν Θρησκευτικὴν Ὑπηρεσίαν Στρατοῦ, ὡς...

περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ

News image

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ  

περισσότερα

Αναγνώρισις του Έργου

Αναγνώρισις του έργου μας απο τον Μεσσηνιακόν Λόγον 17.1.2013

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Πέμπτη 17 Ἰανουαρίου 2013, Σελ. 23   «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» Ἕνα τριμηνιαῖο πρωτότυπο περιοδικὸ   (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 54, σελ. 19-21)   Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες τοῦ σημειώματος αὐτοῦ γνωρὶζουν καὶ ἐκτιμοῦν ἰδιαιτέρως αὐτὸ τὸ ἀθηναϊκὸ περιοδικὸ μὲ τ...

Επιστολή από την κ. STELA ZDRENGHEA, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ρουμανίας, Δεκέμβριος 2010

(Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τεῦχος 52, σελ. 196)                                            &...

Follow us

agioritikovima
 welcome.jpg
Παρὰ τὶς πτωχές μας δυνάμεις εἰς χρῆμα, χρόνον καὶ γνώσεις, τολμῶμε νὰ ἐμφανισθῶμε εἰς τὸ διαδίκτυον, ὄχι γιὰ νὰ προσθέσωμε ἄλλη μίαν ἱστοσελίδα εἰς τὶς χιλιάδες κυματίζουσες (κυκλοφοροῦσες), ἀλλὰ γιὰ νὰ καλύψωμε ἕνα κενόν: νὰ ἐπαινῶμε τὸ καλὸν ὁπονθεδήποτε καὶ ἄν προέρχεται καὶ νὰ στηλιτεύωμε τὸ κακὸν μετὰ διακρίσεως χωρὶς νὰ λασπολογῶμε.
 
Σᾶς εὐχαριστοῦμε ποὺ συνεδέθητε μαζί μας.

Θὰ ἦτο εὐχῆς ἔργον νὰ συμπτύξωμε τὶς δυνάμεις μας καὶ νὰ ἀγωνισθῶμε διὰ τὴν Προάσπισιν τῶν Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (π.χ. Θρησκεία, Πατρίδα, Οἰκογένεια), τὴν ἀναστήλωσίν των καὶ τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὰς ρίζας μας.

Ἡ συμβουλὴ καὶ συμβολή σας εἶναι λίαν εὐπρόσδεκτες, διότι ἡ πολύτιμος γνώμη σας θὰ μᾶς βελτιώνῃ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ τηλ. 210-3254321.
 
Ὁ ἀρχαῖος πρόγονός μας ἥρωας Ἡρακλὴς ἠγωνίζετο ὄχι μὸνον διὰ τὴν κάθαρσιν τῆς κόπρου τοῦ Αὐγείου ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τῆς Λερναίας Ὕδρας, κόπτων τὶς κεφαλές της καὶ ὁ βοηθός του Ἰόλαος νὰ κατακαίῃ τὶς τομὲς γιὰ νὰ μὴ πολλαπλασιάζωνται οἱ κεφαλὲς αὐτῆς.
            Ἐμεῖς οἱ ἀνίσχυροι θὰ ἀγωνιζώμεθα, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, διὰ τῆς ἱστοσελίδος μας, ὡς πνευματικὸς σηματοφόρος τῶν

Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν
τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ
τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή»

...διὰ τὴν Προάσπισιν τῶν Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (π.χ. Θρησκεία, Πατρίδα, Οἰκογένεια), τὴν ἀναστήλωσίν των καὶ τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὰς ρίζας μας.
Developed by © mpistiries.com