Ἔγκυρος καὶ ἐγκαιρος διαφώτισις

Previous Επόμενο
22.4.16- Φωτεινή Γραμμή 66. Κυκλοφόρησε 22.4.16- Φωτεινή Γραμμή 66. Κυκλοφόρησε ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ 22.4.2016   Ὄχι μόνον τὰ ἐξώφυλλα ἀλλὰ καὶ τὰ διάφορα κείμενα καὶ τοῦ τεύχους 66 τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς συναρπάζουν καὶ συγκινοῦν τόσο πολὺ καὶ τοὺς συγγενεῖς, φίλους καὶ γνωστοὺς τῶν παραληπτῶν μας, ποὺ ὅλοι μᾶς ζητοῦν νὰ τοὺς ἀποστείλουμε πολλὰ τεμάχια. Ἐπειδὴ τοῦτο εἶναι λίαν δυσχερὲς μέχρι ἀδύνατο, ἀναρτοῦμε καὶ τὸ τεῦχος 66 : στὴν ἱστοσελίδα μας ...
19.4.2016-Μεγάλη ευκαιρία εργασίας 19.4.2016-Μεγάλη ευκαιρία εργασίας ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ     19.4.2016 Ποιὸς ἢ ποιὰ δικαιοῦται ἐπιδοτήσεως ἀπὸ τὸν ΟΑΕΔ, ἔχει πεῖρα, ἱκανότητες, ζωτικότητα καὶ «μεράκι» νὰ ἐργασθῇ καὶ τὸ αἰσχρὸ κατεστημένο τὸν ἔχει καταδικάσει σὲ μαρασμὸ καὶ στὸ μαρτύριο τῆς μάστιγας τῆς ἀνεργίας; ; ; Σὲ καταπράσινους χώρους γύρω ἀπὸ τὴν μονοκατοικία καὶ φιλικὸ περιβάλλον, στὸ Ψυχικό, Γραφεῖο ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν, τόσον γιὰ ὑλικές, ὅσον καὶ γιὰ πνευματικὲς βοήθειες...
8.4.16-Τάμα του Έθνους. Συνέντευξις στην Ιστοσελίδα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ» 8.4.16-Τάμα του Έθνους. Συνέντευξις στην Ιστοσελίδα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ» ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ» 8.4.2016 Πολλοὶ φίλοι καὶ θαυμαστὲς τοῦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ μᾶς ἐρωτοῦν διατὶ δεν ἀναρτοῦμε καὶ μεῖς στὴν δυναμικὴ ἱστοσελίδα μας τὴν συνέντευξιν μας εἰς τὴν σοβαρότατη ἱστοσελίδα ,,ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ, ἡ ὁποία τὴν παρουσίασε σε τρία (3) μέρη :   http://ellasnafs.blogspot.gr/2016/0...
6.4.2016-Αγγελία για συνεργασία ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 6.4.2016 1. Τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τὸ Σωματεῖο «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», ζητοῦν συνεργάτες ἐθελοντὲς κυρίως γιὰ γραμματειακὴ ὑποστήριξι μὲ καλὴ γνώσι τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ ξένων γλωσσῶν, ὥστε νὰ ἀποκτοῦν καὶ τὴν ἀναγκαία προϋπηρεσία γιὰ τὴν μελλοντικὴ σταδιοδρομία τους. 2. Θὰ προτιμηθοῦν ὅσες καὶ ὅσοι γνωρίζουν περ...
1.4.16-Η φύσις εκδικείται. Ο υπόγειος πλούτος της Αθήνας μας. Μία επαναστατική πρότασι 1.4.16-Η φύσις εκδικείται. Ο υπόγειος πλούτος της Αθήνας μας. Μία επαναστατική πρότασι Η ΦΥΣΙΣ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΔΟΘΕΝΤΟΣ ΜΥΡΙΑ ΚΑΚΑ ΕΠΟΝΤΑΙ Ο ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΙΣ 1.4.2016     ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΙΤΙΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 1. Ἀνεγκέφαλοι πολιτικοί, προφανῶς παρασυρόμενοι ἀπὸ ἀναιδεστάτους καὶ ἰδιοτελεστάτους πολεοδόμους, γεωλόγους, περιβαλλοντολόγους καὶ μηχανικοὺς δοκησισόφους καὶ «ἀλμπάνηδες» χάριν τῆς «οἰκονομισιᾶς» ἔθαψαν εἰς τὴν Ἀθήνα 5 ποταμοὺς ...
29.3.16-Κλιματική αλλαγή. Ξηρασία-μέλισσες-καρποφορία-εκτροπή Αχελώου και... 29.3.16-Κλιματική αλλαγή. Ξηρασία-μέλισσες-καρποφορία-εκτροπή Αχελώου και... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΞΗΡΑΣΙΑ – ΜΕΛΙΣΣΕΣ – ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ – ΕΚΤΡΟΠΗ ΑΧΕΛΩΟΥ καὶ ….. Η ΕΛΛΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΕΞΗ, ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΔΑΞΗ 29.3.2016 Ἡ κλιματικὴ ἀλλαγή, λένε οἱ εἰδικοί, θὰ φέρῃ ξηρασία, ποὺ μπορεῖ νὰ μετατρέψῃ καὶ τὴν Ἑλλάδα μας μέχρι καὶ σὲ Σαχάρα, ἐὰν δὲν λάβουμε ἀναγκαῖα μέτρα ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ μετανάστευσι ἐξτρεμιστικῶν στοιχείων -μωαμ...
23.3.16-Εκστρατεία για σωστή ειρήνη-παιδεία-υγεία-πατρίδα-ελευθερία σε όλους τους λαούς πάντοτε ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΙΡΗΝΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΥΓΕΙΑ – ΠΑΤΡΙΔΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – Σὲ ὅλους τοὺς λαοὺς παντοῦ καὶ πάντοτε 23.3.2016 Ἡ ἀξία τῆς Εἰρήνης ἐπιβεβαιώνεται καθημερινὰ ἀπὸ τὶς παλιμβάρβαρες έπεμβάσεις καὶ τὰ γεγονότα, ποὺ ματώνουν ταὴν καρδιὰ τῶν φιλεύσπαγχων συνανθρώπων μας. Οἱ ἀντίθετες ἐπεμβάσεις καὶ ἀπαίσιες συρράξεις καὶ ἡ δημιουργία  ἐμφυλίων πολέμων γιὰ τὸν ὑπέργειο καὶ ὑπόγειο πλοῦτο τῶν Λαῶν, ἐφαρμόζον...
21.3.16-Λαμπρά αναπαράστασι της ορκωμοσίας των οπλαρχηγών Πελοποννήσου στην Παλαιά Βουλή 20.3.2016 21.3.16-Λαμπρά αναπαράστασι της ορκωμοσίας των οπλαρχηγών Πελοποννήσου στην Παλαιά Βουλή 20.3.2016 ΛΑΜΠΡΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΥΛΗ 20.3.2016   21.3.2016 Στὴν ἐν λόγῳ ἐκδήλωσι τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως βραβεύτηκε καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος. Ἔλαμψαν ὅμως διὰ τῆς ἀπουσίας τους ὁ πολιτειακὸς Ἄρχων, ὁ Πρωθυπουργός, ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας, ὁ Δῆμος Ἀθηναίων καὶ πληθώρα ἄλλων προσωπικοτήτων, οἱ ὁποῖοι θὰ ἔπρεπε νὰ...
18.3.16-Ζητούνται συνεργάτες εθελοντές Αρχιτέκτονες Μηχανικοί για το Τάμα του Έθνους 18.3.16-Ζητούνται συνεργάτες εθελοντές Αρχιτέκτονες Μηχανικοί για το Τάμα του Έθνους ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ http://katanixis.blogspot.gr/2015/03/1821.html ἐθελοντὲς Ἀρχιτέκτονες Μηχανικοὶ μὲ ἢ χωρὶς βραβεῖο, γιὰ νὰ συζητήσουμε ὅλοι μαζί «Τὴν Ἀρχιτεκτονικὴ γιὰ τὸ μνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό ἢ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας». ...
17.3.16-Ενός κακού μύρια έπονται. Προλάβετε Άη Γιώργη & Άγιοι Πάντες να μη ολοκληρωθή το κακό. 17.3.16-Ενός κακού μύρια έπονται. Προλάβετε Άη Γιώργη & Άγιοι Πάντες να μη ολοκληρωθή το κακό. ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΜΥΡΙΑ ΕΠΟΝΤΑΙ (ΣΟΦΟΚΛΗΣ) ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΑΗ ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΝΑ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗ ΤΟ ΚΑΚΟ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΣΑΣ ΒΕΒΗΛΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΣΑΣ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙ ΕΞΩΜΟΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΙΤΕ ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 17.3.2016   (Διότι ἀργότερα ἐξτρεμιστικὰ στοιχεῖα θὰ μᾶς καταγκρεμίζουν καὶ βεβηλώσουν τὰ μνημεῖα Ὀρθοδοξίας, ὅπως οἱ ΟΥΤΣΕΚΑΔΕΣ ἐνισχυόμενοι ἐμμέσως ἀπὸ τοὺς ἀντίχριστους ΝΑΤΟΪΚΟΥΣ «φίλους» στὸ Κόσσοβο, ὅπως τὸ κατωτέρω ...
26.2.16-Τάμα του Έθνους. Βιντεοσκόπησις εκδηλώσεως 30.1.16 απο το ΑΧΕΛΩΟΣ T.V. ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 26.2.2016 Η κατανυκτικὴ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοσπηλαιωτίσσης τὴν 30.1.2016, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου, οἱ μεστὲς νοημάτων ὁμιλίες ἀλλὰ καὶ ὁ ἐνθουσιασμός τῶν πολυπληθῶν φίλων ποὺ κατέκλισαν ἀπὸ ἐνωρὶς τὸν Ναό, θὰ παραμείνουν ἀλησμόνητα σὲ ὅσους τὰ ἐβίωσαν. Ὅλοι, μὲ θέρμη, πλαισίωσαν καὶ ἐμψύχωσαν γιὰ μία ἀκόμη φο...
24.2.16-Ομιλούν οι πόλεις.Εκδήλωσι απο την ομάδα φοιτητριών-επιστημόνων του Ι.Ν. Χρυσοσπηλαιωτίσσης “ΟΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ” 24.2.2016 Ἐκδήλωσις ἀπὸ τὴν ὁμάδα φοιτητριῶν καὶ ἐπιστημόνων τοῦ Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου-Χρυσοσπηλαιωτίσσης, 7.2.2016 Παρ᾿ ὅλον ὅτι παρῆλθαν σχεδὸν 3 ἑβδομάδες ἀφ᾿ ὅτου πραγματοποίηθηκε ἡ ἐκδήλωσι «Ομιλούν οι πόλεις», ἐν τούτοις τὸ θέμα εἶναι πάντα ἐπίκαιρο καὶ τὸ γνωστοποιοῦμε στοὺς φίλους. Ὁ δραστήριος Προϊστάμενος τοῦ Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου-Χρυσοσπηλαιωτίσσης π. Ἀθανάσιος Ἀττάρτ, ἂν καὶ μόνος...
19.2.16-Στην τελική ευθεία - Εγκύκλιος Επιστολή. Τάμα του Έθνους 19.2.16-Στην τελική ευθεία - Εγκύκλιος Επιστολή. Τάμα του Έθνους ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗΝ ΕΥΘΕΙΑΝ … ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 19.2.2016 Ἀγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε πάντοτε ἐν Κυρίῳ,     ΕΚΚΛΗΣΙΣ - «ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΟΥΚ ΕΧΩ» 1. Χρόνια ὁλόκληρα τονίζομεν πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην οἱ διάφοροι φίλοι νὰ μὴ εἶναι «βασιλικώτεροι τοῦ βασιλέως καὶ παπικώτεροι τοῦ πάπα» καὶ νὰ μὴ ἐφαρμόζεται τὸ Γραφικόν: «ἀγρὸν ἠγόρασα… ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε… γυναῖκα ἔγημα… ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον»...
12.2.16-240 χρόνια Ιωάννης Καποδίστριας.Ο Έλληνας διπλωμάτης που άλλαξε τον ρου της Ευρ. Ιστορίας 12.2.16-240 χρόνια Ιωάννης Καποδίστριας.Ο Έλληνας διπλωμάτης που άλλαξε τον ρου της Ευρ. Ιστορίας 240 ΧΡΟΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΝ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 12.2.2016 Ὅπως γνωστοποιήσαμε, ἐχθὲς μὲ δεκάδες χιλιάδες e-mail πρὸς ἱστοσελίδες, Μ.Μ.Ε., μέλη, φίλους, συνεργάτες καὶ θαυμαστὲς τῶν φορέων μας, θὰ πραγματοποιεῖτο καὶ πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωσι γιὰ τὰ 240 ἔτη ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ «Ἁγίου» τῆς πολιτικῆς, τοῦ ἀνεπανάληπτου Ἐθνάρχη καὶ Κυβερνήτη Ἰωάννη Καποδίστρια. Οἱ ἐ...
11.2.2016-Επίκαιρα καυτά προβλήματα 11.2.2016-Επίκαιρα καυτά προβλήματα ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΥΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 11.2.2016 1. Ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχουμε ἀναπτύξει, τὸ αἴσχιστο κατεστημένο, ποὺ ἔχει «ὁμόσει γὴ καὶ ὕδωρ» στὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις, οἱ ὁποῖες οὐσιαστικὰ βασιλεύουν στὴν Ἑλλάδα μας, παντοιοτρόπως πασχίζει νὰ γκρεμίσῃ τοὺς αἰώνιους πυλῶνες τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τῆς ἀκεραίας Πατρίδος, τῆς ἀμωμήτου Πίστεώς μας - ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς ἀλώβητης Οἰκογένειας. 2. Ἡ Πολιτικὴ - Νομοθετικὴ Ἐξ...
9.2.16-Πρωτότυπο ημερολόγιο απο Σεπτέμβριο μέχρι Αύγουστο. Ευκαιρία να το προμηθευθούν όλοι 9.2.16-Πρωτότυπο ημερολόγιο απο Σεπτέμβριο μέχρι Αύγουστο. Ευκαιρία να το προμηθευθούν όλοι ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥΝ ΟΛΟΙ 9.2.2016   1. Θέλουμε νὰ πιστεύουμε ὅτι λαμβάνετε τὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ τὸ διαδίδετε παντοῦ. Ἐπίσης ὅτι θὰ ἔχετε τὴν εὐχέρεια, ζῆλο καὶ σφοδρὴ ἐπιθυμία νὰ ἐπισκέπτεσθε τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή καὶ Twitter: @PANEL_TAM...
3.2.16-Αγιορείτες πατέρες, συγχαίρομε ευγνωμονούντες, υπερθεματίζουμε και διαδίδουμε ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ, ΣΥΓΧΑΙΡΟΜΕ ΕΥΓΝΩΜΟΝOYNTΕΣ, ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΖΟΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΟΜΕ 3.2.2016 Ὅλοι οἱ ὑγιῶς ἐθνικὰ καὶ Ὀρθόδοξα φρονοῦντες καὶ βιώνοντες Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες πρέπει νὰ εἴμαστε πολὺ εὐγνώμονες πρὸς τοὺς ἁγίους, ταπεινούς, εὐλαβεῖς καὶ μεγάλους ἀγωνιστὲς ἰδεολόγους Ἁγιορεῖτες Πατέρες τῶν Κελίων, Ἀσκητηρίων καὶ Ἱ.Μονῶν, οἱ ὁποῖοι μὲ θάρρος καὶ παρρησία βροντοφωνοῦν πρὸς κάθε ἰθύνοντα ὅτι δὲν ἐπιτ...
2.2.16-Τάμα του Έθνους-Θεία Λειτουργία 30.1.16. Μεγαλειώδης συμπαράστασι. Βίντεο 2.2.16-Τάμα του Έθνους-Θεία Λειτουργία 30.1.16. Μεγαλειώδης συμπαράστασι. Βίντεο   ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 30.1.16 ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ   2.2.2016   ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ἔκανε τὸ μέλος μας κ. Ἀνδρέας  Μπλάνος, Στρατηγὸς ἐ.ἀ., ὁ ὁποῖος ἀνέγνωσε ἕνα ἀκόμη ἐμψυχωτικὸ ἔγγραφο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου :     Εὑρισκόμαστε στὴν πολὺ εὐχάριστη θέσι νὰ ἀποδείξουμε ἐμπράκτως ὅτι τηροῦμε τὸν λόγο μας ἀναρτώντας τὰ : https://www.youtube.com/watch?v=3Uyn4qZdJyI https://www.youtube.com/w...
30.1.16-Δελτίο Τύπου. Λειτουργία για το Τάμα του Έθνους 30.1.16-Δελτίο Τύπου. Λειτουργία για το Τάμα του Έθνους ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΑΙΩΤΙΣΣΑ, Αἰόλου 60, ΑΘΗΝΑ 30.1.2016 Παρ’ὅλον ὅτι ἡ 30.1.2016 εἶναι καθιερωμένη ἀπὸ τὸν 11ο αἰώνα ὡς ἑορτὴ τῶν Τριῶν Μεγίστων Φωστήρων τῆς Τρισηλίου Θεότητος, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, καὶ ἀνεπιτυχῶς υἱοθετήθηκε ἀπὸ τοὺς φορεῖς μας ν...
29.1.16-Δρ Χαραλάμπης Μπούσιας-Χαιρετισμός στην εορτή των Τριών Ιεραρχών και του Τάματος του Έθνους 29.1.16-Δρ Χαραλάμπης Μπούσιας-Χαιρετισμός στην εορτή των Τριών Ιεραρχών και του Τάματος του Έθνους ΔΡ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 29.1.2016 Ὁ πεφωτισμένος καὶ ἀνιδιοτελὴς χαρισματικὸς Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας Δρ Χαραλάμπης Μπούσιας συνέγραψε ἕνα θερμὸ χαιρετισμὸ γιὰ τὴν μεγάλη συγκέντρωσι - Θεία Λειτουργία μετ᾿ ἀρτοκλασίας χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου, ποὺ θὰ ...

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 • Επιστολές Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου

  Πέμπτη, 05 Νοέμβριος 2015 09:10
 • Επιστολές Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου

  Πέμπτη, 05 Νοέμβριος 2015 08:07
 • Ευχή εις τον Σωτήρα Κύριον

  Δευτέρα, 20 Ιούλιος 2015 14:10
 • Έγγραφο Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου απο 16.2.2015

  Πέμπτη, 26 Φεβρουάριος 2015 08:10

Δραστηριότητες

image image
«Φίλοι του Τάματος του Εθνους»
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
«Φίλοι του Τάματος του Εθνους»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

Ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ καὶ ὅλοι οἱ ἁγνοὶ ἀγωνισταὶ τοῦ 1821, πιστεύοντες εἰς τὸν Θεάνθρωπον, προσηύχοντο εἰς Αὐτὸν νὰ βοηθήσῃ νὰ ἐλευθερωθῇ ἡ Ἑλλάδα, καὶ ἔκαμνον Τάμα, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν νὰ κτίσουν εἰς τὴν ὁριστικὴν Πρωτεύουσαν τῆς Ἑλλάδος Ναὸν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ∙ αὐτὸς ὁ πόθος καὶ αὐτὸ τὸ Τάμα τοὺς ἔδιδε δύναμιν.

Τοιουτοτρόπως εἰς τὸ Ἄργος τὴν 31.7.1829 διακηρύσσεται :

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
Ὁ θεμέλιος λίθος ἐτέθη τὴν 23ην Ἰουνίου 1996 καὶ ἀναγράφει : ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΟΥ ΣΟΠΩΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙΛΑΜΠΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΛΙΘΟΣ ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΕΤΕΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΞΕΝΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.

Περιοδικό «Φωτεινή Γραμμή»

Εισαγωγή
Εκδόσεις Περιοδικού «Φωτεινή Γραμμή»

Ζητῶμεν κατεπειγόντως ἐθελοντὰς διὰ συμπαράστασιν εἰς τὴν πραγματοποίησιν ὅλων τῶν σκοπῶν καὶ προοπτικῶν μας καὶ διὰ νὰ λαμβάνουν καὶ νὰ διαδίδουν τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή» παντοῦ.

Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

22.4.2016

 

Ὄχι μόνον τὰ ἐξώφυλλα ἀλλὰ καὶ τὰ διάφορα κείμενα καὶ τοῦ τεύχους 66 τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς συναρπάζουν καὶ συγκινοῦν τόσο πολὺ καὶ τοὺς συγγενεῖς, φίλους καὶ γνωστοὺς τῶν παραληπτῶν μας, ποὺ ὅλοι μᾶς ζητοῦν νὰ τοὺς ἀποστείλουμε πολλὰ τεμάχια.

Ἐπειδὴ τοῦτο εἶναι λίαν δυσχερὲς μέχρι ἀδύνατο, ἀναρτοῦμε καὶ τὸ τεῦχος 66 :

στὴν ἱστοσελίδα μας

http://www.fotgrammi.gr/index.php/vivliothiki/1071-f-66-2015

στὰ  Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή

καὶ στὸ Twitter: @PANEL_TAMA


καὶ παρακαλοῦμε τοὺς φίλους τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς νὰ τὸ παρακολουθοῦν μέσῳ τοῦ διαδικτύου καὶ λοιπῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων καὶ νὰ τὸ συνιστοῦν κυρίως σὲ νέους ἀνθρώπους, γιὰ νὰ βλέπουν καὶ τὰ νέα παιδιά, ὅτι ὑπάρχει καὶ κάτι ἄλλο καὶ νὰ ἀνορθώνεται καὶ νὰ ἀναγεννᾶται τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ψυχικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων.

Διότι, κατὰ τὸν θεῖο λόγο: «καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν» (Ματθ. 24,12) καὶ

«ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.» (Ματθ. 10, 22).

Ἔχουμε τονίσει κατὰ κόρον ὅτι γονατίζουμε κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων, πλὴν ὅμως δυστυχῶς οἱ περισσότεροι εἶναι «θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνᾶ» καὶ «γλιστροῦν» ἐφαρμόζοντες τὸ Γραφικό: «ἀγρὸν ἠγόρασα… ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε… γυναῖκα ἔγημα… ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον» (Λουκ. 14, 18-20).


ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Ἀπὸ μίαν Θείαν Λειτουργίαν εἰς ἕνα ἱστορικὸν γεγονός. Θεία Λειτουργία εἰς Ἱ. Ν. Χρυσοσπηλαιωτίσσης, Σάββατον 30.1.2016, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου
 • Ἕνα λεπτὸ σᾶς ζητοῦμε κ. Πρόεδρε ! (τὸ τελευταῖον ἔγγραφόν μας πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπην Παυλόπουλον)
 • Ἔγγραφον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου
 • Ἔγγραφον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου
 • Θεόπνευστος συμβουλὴ διὰ τὴν σωστὴν ὁδόν
 • Ἁγιορεῖται πατέρες
 • Ἡ Φύσις ἐκδικεῖται. Ἑνὸς κακοῦ δοθέντος μύρια κακὰ ἕπονται. Ὁ ὑπόγειος πλοῦτος τῶν Ἀθηνῶν. Μία ἐπαναστατικὴ πρότασις
 • Ἀείμνηστος Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν Κωνσταντῖνος Δεσποτόπουλος (8.2.13 - 7.2.2016)
 • Ἀείμνηστος Ἠλίας Ἀποστολακόπουλος (+ 7.1.16) (ἕνας ταπεινός, φιλάνθρωπος Καλὸς Σαμαρείτης)
 • Ἡ γυναίκα σὲ ὥριμη ἡλικία. Παῦλος Κ. Τούτουζας, Καθηγητὴς- Διευθυντὴς ΕΛΙΚΑΡ
 • Σατανικὸν σύμφωνον συμβιώσεως
 • Ζητεῖται ἄμεσος μηδενισμὸς ἀστέγων
 • «Ξεραμένα χεράκια» καὶ ξύλινα μικροτεμάχια (Pellets)
 • Ἀνάγκᾳ καὶ θεοὶ πείθονται (τὸ πρόβλημα μὲ τὰ δάνεια.)
 • Πρωτότυπον ἡμερολόγιον ἀπὸ Σεπτέμβριον ἕως Αὔγουστον. Εὐκαιρία νὰ τὸ προμηθευθοῦν ὅλοι
 • Παροιμίαι διὰ τὸν Σταυρόν
 • Ἀνθρωπιστικαὶ Βοήθειαι


Μὲ τὶς θερμότερες τῶν εὐχῶν μας γιὰ ἕνα εὐλογημένο καὶ πανευφρόσυνο Πάσχα καὶ καλὴ Ἀνάστασι στὶς ψυχές μας, τοὺς οἰκείους καὶ πλησίον μας, τὴν Ἐκκλησία μας, τὴν Ἑλλάδα μας καὶ τὸν κόσμο ἅπαντα.


ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

   

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

19.4.2016

Ποιὸς ἢ ποιὰ δικαιοῦται ἐπιδοτήσεως ἀπὸ τὸν ΟΑΕΔ, ἔχει πεῖρα, ἱκανότητες, ζωτικότητα καὶ «μεράκι» νὰ ἐργασθῇ καὶ τὸ αἰσχρὸ κατεστημένο τὸν ἔχει καταδικάσει σὲ μαρασμὸ καὶ στὸ μαρτύριο τῆς μάστιγας τῆς ἀνεργίας; ; ;Σὲ καταπράσινους χώρους γύρω ἀπὸ τὴν μονοκατοικία καὶ φιλικὸ περιβάλλον, στὸ Ψυχικό, Γραφεῖο ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν, τόσον γιὰ ὑλικές, ὅσον καὶ γιὰ πνευματικὲς βοήθειες, ζητεῖ κύριο ἢ κυρία

μὲ τὰ ἑξῆς προσόντα:


1. Γνώσι Ἑλληνικῆς γλῶσσας – πολυτονικό

2. Ἄρθρωσι λόγου γιὰ ἀντιμετώπισι σκληροπυρηνικῶν καὶ «σαδιστῶν» γραφειοκρατῶν

3. Χειρισμὸς ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστοῦ

4. Γνώσι Γερμανικῆς γλῶσσας

5. Δίπλωμα ὁδηγήσεως καὶ Ι.Χ. (γιὰ ἐξωτερικὲς ἐργασίες τοῦ γραφείου ἐμεῖς θὰ καταβάλωμε ἐπὶ πλέον τὰ καύσιμα)

6. Γνώσεις λογιστικῆς (γιὰ καταστάσεις ἐσόδων-ἐξόδων)

7. Γνώσι Ἀγγλικῆς γλῶσσας

8. Μὴ καπνιστής

9. Ἀκμαῖος, μὲ εὐελιξία καὶ ἀντίληψι


 

Ἐπὶ τοῦ παρόντος ὁ ΟΑΕΔ ἐπιδοτεῖ ἐγγεγραμμένους ὡς μακροχρόνια ἀνέργους στὸ μητρῶο ἀνέργων τοῦ ΟΑΕΔ, γιὰ χρονικὸ διάστημα ἄνω τῶν 12 μηνῶν, ἡλικίας ἄνω τῶν 50 ἐτῶν καὶ νὰ διατηροῦν τὴν ἰδιότητα τοῦ ἀνέργου μέχρι τὴν ̟πρόσληψh τους, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν καὶ τὴν δυνατότητα νὰ ἀσφαλίζωνται γιὰ νὰ ἔχουν μελλοντικῶς σύνταξη. Πρέπει νὰ ἔχουν συμ̟πληρώσει τὸ τυ̟ποποιημένο ἔντυ̟πο ἐξατομικευμένης ̟προσέγγισης καὶ νὰ διαθέτουν συμ̟πληρωμένο ΑΣ∆.


Ὁποιαδήποτε πληροφορία καὶ ἐὰν θελήσετε, εἴμεθα ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ στὴν διάθεσή σας.


ΤΗΛ. 210-3254321

ΦΑΞ 210-3236978

E-MAIL Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Ἐν ἀναμονῇ Φιλικώτατα

 


ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

Facebook:

Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή

Twitter: @PANEL_TAMA

 

 

 

   

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ»


8.4.2016


Πολλοὶ φίλοι καὶ θαυμαστὲς τοῦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ μᾶς ἐρωτοῦν διατὶ δεν ἀναρτοῦμε καὶ μεῖς στὴν δυναμικὴ ἱστοσελίδα μας τὴν συνέντευξιν μας εἰς τὴν σοβαρότατη ἱστοσελίδα ,,ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ, ἡ ὁποία τὴν παρουσίασε σε τρία (3) μέρη :

 

http://ellasnafs.blogspot.gr/2016/04/blog-post_75.html

 

 

http://ellasnafs.blogspot.gr/2016/04/blog-post_38.html#more

 

 

http://ellasnafs.blogspot.gr/2016/04/blog-post_71.html

 

 

Γι’αὐτὸ κατωτέρω τὴν ἀναδημοσιεύουμε ὁλόκληρη.1. Τι είναι το σωματείο τάμα του Έθνους, τι πρεσβεύει και ποιοι είναι οι σκοποί του ;

Το Τάμα του Έθνους είναι η υπόσχεση – ιερά παρακαταθήκη του θρυλικού Γέρου του Μοριά Θεοδώρου Κολοκοτρώνη και των άλλων Ηρώων της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας, που με ελάχιστο εξοπλισμό αλλά ακράδαντο πίστη έκαναν απεγνωσμένο αγώνα για να απελευθερωθούν από τον ανυπόφορο μωαμεθανικό-τουρκικό ζυγό με το σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος». Και υποσχέθηκαν να κτίσουν ένα Ναό στο όνομα του Ελευθερωτού Σωτήρος Χριστού, όπου εγκατασταθεί η Πρωτεύουσα του Νέου Κράτους.

Για την πραγματοποίηση αυτού του μνημείου δοξολογίας, ευχαριστίας, ευγνωμοσύνης και λατρείας στον Ελευθερωτή Σωτήρα Χριστό, δηλαδή του Πανελληνίου Ιερού Προσκυνήματος του Τάματος του Έθνους, επιστράτευσα εκατοντάδες φίλους και συστήσαμε το «Σωματείο οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους» το 2008.

Εκτός από την παράδοση από γενεά σε γενεά, τούτο έχει επισημοποιηθεί με το Η΄ Ψήφισμα της Τετάρτης Εθνοσυνελεύσεως στο Άργος (31.7.1829) και υπεγράφη και υπό του ανεπανάληπτου Εθνάρχου Ιωάννη Καποδίστρια. Δυστυχώς έπεσε όμως θύμα μίσους των εχθρών της Ελλάδος και εφονεύθη. Έτσι δεν ηδυνήθη να το πραγματοποιήσει.

Τὰ Βασιλικά Διατάγματα από 25.1.1834 (ΦΕΚ 5/29.1.1834) και 3.4.1838 (ΦΕΚ 12/11.4.1838) ρητώς ορίζουν να γίνει τούτο στην Αθήνα.

Έγιναν διάφορες προσπάθειες για τη πραγματοποίηση του, το 1891 (Α. Ζαΐμης), το 1910 (Ε. Βενιζέλος). Το 1969 εξεδόθη το Νομοθετικό Διάταγμα 320 (ΦΕΚ  206 Α /18.10.1969), το οποίο απεφάσιζε την ανέγερση του Τάματος του Έθνους στην Αθήνα, στο Αττικὸ Άλσος, προσπάθεια όμως πού επίσης δυστυχώς δεν τελεσφόρησε.

Το Τάμα αυτό εδώ και 186 χρόνια δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε...

Μέσω δελτίων τύπου, διαδικτύου, εφημερίδων, περιοδικών, ομιλιών εκδηλώσεων, προσωπικών επαφών, παντού γνωστοποιούμε το θέμα και ζητούμε συμπαράσταση.

Η φωνή μας είναι το περιοδικό μας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ», το οποίο αποστέλλουμε δωρεάν κάθε 3 μήνες σε 60.000 παραλήπτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όποιος επιθυμεί να το λαμβάνει, ας μάς τηλεφωνήσει στo 210-3254321.

Επίσης οι φίλοι μπορούν να ενημερώνονται συνεχώς από την ιστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, τα Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους και Φωτεινή Γραμμή και Twitter: @PANEL_TAMA.

Το μνημείο αυτό (Μεγαλοπρεπής Ναός και αναμνηστικές στήλες προς τιμή  των Ελλήνων και Φιλελλήνων) φρονούμε ότι επιβάλλεται να είναι σε θέση λίαν περίοπτη και δεσπόζουσα.

Έχουμε «οργώσει» την Αττική. Κατά την γνώμη των ειδικών αρχιτεκτόνων μηχανικών, των γραμμάτων και εν γένει ανθρώπων της τέχνης και της επιστήμης, η πλέον ενδεδειγμένη θέση είναι το Αττικό Άλσος. Δεν ζητούμε και τα 594 στρέμματά του, αλλά μόνον 50 και αυτά τα απαιτούμε από την Πολιτεία.  Δεύτερη επιλογή προκρίνεται το Ριζάρειο Άλσος και τρίτη το ανενεργό στρατόπεδο  301  στους Αγίους Αναργύρους Αττικής.

Αναλαμβάνουμε όχι μόνο όλα τα έξοδα κατασκευής του Πανελληνίου Ιερού Προσκυνήματος του Τάματος αλλά ακόμη την εν συνεχεία μισθοδοσία του προσωπικού και την συντήρηση των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου.

Επί πλέον, το 20% των καθαρών εσόδων του Πανελληνίου Ιερού Προσκυνήματος του Τάματος του Έθνους θα διατίθεται συμβατικά σε ειδικό λογαριασμό, για εξοπλισμό σχολείων και συσσίτια μαθητών και για αναστήλωση ιστορικών Ιερών Ναών και Μονών.

Με τα υπόλοιπα, με αυστηρή χρηστή διοίκηση του Προσκυνήματος, δηλαδή την Διοικούσα Επιτροπή του και το Γνωμοδοτικό του Συμβούλιο, όπου Πρόεδρος θα είναι ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Αντιπρόεδρος ένας Μητροπολίτης από την Αττική και μέλη άλλοι 3 Μητροπολίτες και με άκρα ανιδιοτέλεια, υπό τον ελέγχον μιας αυστηρότατης Εξελεγκτικής Επιτροπής θα κτίζονται Ορφανοτροφεία, Γηροκομεία και λοιπές Στέγες αγάπης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, που δεν θα λαμβάνουν τα ονόματα των δωρητών, αλλά θα ονομάζονται «Βασιλειάδες».

Το «Τάμα του Έθνους», μνημείο Δοξολογίας, Ευγνωμοσύνης, Παρακλήσεως προς τον Θεάνθρωπο Χριστό, δεν πρέπει να είναι ένα Μουσείο, αλλά «ζωντανός» οργανισμός, η φωνή του οποίου θα φθάνει στα πέρατα της γης. Η ανέγερση ενός μεγαλοπρεπούς Ιερού Ναού με ευρύχωρα προσκτίσματα απαιτεί την αρμονική – αγαστή συνεργασία Εκκλησίας και Κράτους, και την εθελοντική προσφορά των Ελλήνων όλου του κόσμου. Ο ελληνικός λαός, κατεξοχήν φιλότιμος λαός, αν διαπιστώσει ότι στο μεγαλεπήβολο αυτό έργο υπάρχει απόλυτη διαφάνεια, πιστεύουμε ότι θα συνδράμει με μεγάλη ευχαρίστηση για την υλοποίησή του. Διότι, επαναλαμβάνουμε, σημασία δεν έχει αν δίνει κανείς κάποια προσφορά, αλλά αν αυτή διατίθεται σωστά και αξιοποιείται κατάλληλα και το τελευταίο «δίλεπτο της χήρας» και αν δεν την οικειοποιούνται επιτήδειοι «αετονύχηδες», όπως συνηθίζεται . . .

Ακόμη και τα παιδιά θα στερούνται το κουλούρι τους, για να μας συνδράμουν, όταν βλέπουν έργα και όχι μόνο λόγια, ως είθισται.

Όλοι οι ομόδοξοι λαοί εκπλήρωσαν το Τάμα τους προς τον Σωτήρα Χριστό. Για παράδειγμα, οι Σέρβοι, που και πρόσφατα δεινοπάθησαν σκληρά, ακόμη και κατά την διάρκεια των εγκληματικών ενεργειών των νατοϊκών δυνάμεων, έχτισαν το μεγαλύτερο Ναό των Βαλκανίων του Αγίου Σάββα στο Βελιγράδι. Οι Ρώσοι ξανάχτισαν στη Μόσχα το Ναό της  Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, που είχε ανατιναχθεί από τους μπολσεβίκους. Οι ορθόδοξοι Πολωνοί μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πνεύματος στο Μπιαλιστόκ. Οι Γεωργιανοί παρόμοια περίτεχνο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Τιφλίδα κλπ. Είναι πολύ μεγάλη ντροπή και αίσχος για μας να αδρανήσουμε περισσότερο.

Καλούμε όλους τους Έλληνες, πού σκέπτονται σωστά και εθνικά, να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του «Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών» να εγγραφούν στο Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» και, χωρίς ιδιοτέλεια όλοι μαζί, με απόλυτη διαφάνεια, να αγωνιστούμε για την υλοποίηση του ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, του τάματος όλων των Νεομαρτύρων και Εθνομαρτύρων και ηρώων του 1821. Το ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ αποτελεί μνημείο δοξολογίας, ευγνωμοσύνης και παρακλήσεως προς τον Θεάνθρωπο Χριστό.

 


2.  Πιστεύετε ότι το σωματείο μπορεί να υλοποιήσει αυτό τον στόχο, όταν μιλάμε για ένα εθνικό χρέος και αυτό παραμένει ανεκπλήρωτο επί σχεδόν δύο αιώνες και με ποιες προϋποθέσεις;

Όταν οι Έλληνες ομονοούσαν έκαναν θαύματα. Απαιτείται μόνον ένα έναυσμα.

Το Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» και το «Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών» είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε αυτό το κίνητρο.

Το «Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών», το οποίο έχω ιδρύσει, και στο οποίο έχω δωρίσει-αφιερώσει μία ουχί ευκαταφρόνητη περιουσία (προϊόν μιας σκληρής εργασίας 70 σχεδόν ετών) προσφέρει την πολύ μεγάλη περιουσία μου, για να γίνει το ξεκίνημα αυτού του μεγαλειώδους έργου. Για την ολοκλήρωσή του οι ευλαβείς Πανέλληνες και Φιλέλληνες, όταν βεβαιωθούν για την απόλυτη διαφάνεια και άκρα ανιδιοτέλεια, θα σπεύσουν να μας συνδράμουν γενναίως και δεν θα χρειασθούν θαλασσοδάνεια. Όταν οι ευλαβείς Χριστιανοί διαπιστώσουν ότι πραγματοποιείται τεράστιο έργο χωρίς «μίζες», «λαδώματα», «τρωκτικά», θα σπεύσουν να δώσουν, όπως τόνιζε και ο αείμνηστος θρυλικός και ανεπανάληπτος Γέρων Αυγουστίνος Καντιώτης προ 53 ετών.

Βεβαίως αντιλαμβανόμεθα ότι τα χρήματα, που θα χρειασθούν, είναι πάρα πολλά αλλά ο σχεδιασμός μας είναι επαρκής. Οι Ορθόδοξοι Έλληνες και Φιλέλληνες έχουν αστείρευτες δυνάμεις και ο οβολός εκάστου –εθελοντική συμμετοχή –επαρκεί.

Όταν υπάρξουν νομοθετικές ρυθμίσεις και παραχώρηση καταλλήλου εδάφους, θα γίνει αμέσως περιβαλλοντολογική μελέτη και θα συγκροτηθεί εν δυνάμει προϋπολογισμός, πού θα έχει έσοδα σε χρήματα και είδος (υλικά- προσωπική εθελοντική εργασία).

 


3. Το σωματείο έχει την στήριξη κλήρου και λαού για την ευόδωση του ίερού αυτού σκοπού ;

Έχουμε μηνύματα από το εσωτερικό και το εξωτερικό, ότι οι Πανέλληνες και οι Φιλέλληνες είναι πανέτοιμοι για την πραγματοποίηση του Τάματος.

Έχουμε δώσει εξετάσεις και αποδεδειγμένως λάβαμε άριστα.

Έχουμε αποστείλει άνω των 75.000 τόννων ανθρωπιστικής βοήθειας ανά την υφήλιο και τώρα μοχθούμε να συνδράμουμε έντιμους ανθρώπους στην Ελλάδα μας, που μέχρι χθες μας συνέτρεχαν, και τώρα οι ίδιοι περιήλθαν σε μεγίστη ένδεια .  .  .

Έχουμε ήδη δωρεάν προσφορές : Χωματουργικά,  μάρμαρα,  αγκωνάρια πολλών Δήμων, οικοδομικά, αγιογραφίες, στρατιά εθελοντών και ακίνητα ευλαβών συνανθρώπων. Δεν κάνουμε χρήση πριν την νομοθετική ρύθμιση.

Άνω των μισών Μητροπολιτών της Ελλαδικής Εκκλησίας, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, Μητροπολίτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου  μέχρι και ο Πατριάρχης Μόσχας έχουν ταχθεί υπέρ ημών για την πραγματοποίηση του Τάματος του Έθνους.

Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος υπερθεμάτιζε επίσης την πραγματοποίηση του, όμως οι σκοτεινές δυνάμεις φρόντισαν και τον έστειλαν πολύ νωρίς στην Θριαμβεύουσα Εκκλησία.

Δυστυχώς δυσφημούμεθα από ενίους Πολιτείας και Εκκλησίας, ότι δήθεν μας δωρίζονταν εκκλησιαστικά οικόπεδα και δεν τα δεχόμαστε. Παρά τις πολλές υπενθυμίσεις, δεν λάβαμε ούτε ένα συγκεκριμένο τοπογραφικό. Δεν απορρίπτουμε τίποτε.

Ο δωρητής αφιέρωσε στο Ι.Π.Η.&Π.Α. οικόπεδα στην Αττική άνω των 100 στρεμμάτων (ένα  4 στρεμμάτων επωλήθη έναντι 3.276.000 Ευρώ, κατατεθειμένα επονόματι του Ιδρύματος), χρεόγραφα περίπου 5.000.000 Ευρώ, στο Ψυχικό διώροφο, στην Αροανία Καλαβρύτων οικόπεδα περίπου 25 στρεμμάτων, 3 κτήρια μεγίστης αξίας και περίλαμπρο Ναό μετά των πολιτιστικών χώρων.

Ο δωρητής έχει μεγάλο ελάττωμα να μη υποκύπτει, να μη λαδώνει, να μη έχει εμπιστοσύνη σε κανένα παρά μόνον στο Θεό και στους έμπρακτους ιδεολόγους, που δεν είναι απ’τη «Πάρο» (να πάρουν) αλλά απ’τη «Τήνο» (να δίνουν), πού με έξωθεν καλή μαρτυρία δύνανται να διαχειρίζονται τον οβολό της χήρας και όχι οι «ημέτεροι» των πολιτικών και εκκλησιαστικών ταγών.

 


4. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της Εκκλησίας και πολιτείας στην προσπάθεια υλοποίησης του ανεκπλήρωτου αυτού τάματος ;

Έχει βγάλει «η γλώσσα μας μαλλιά» να τονίζουμε κάθε τόσο και λιγάκι παντού ότι δεν ζητούμε μίαν δεκάρα από προϋπολογισμούς των καθ’ ύλην υπόχρεων, Πολιτείας και Εκκλησίας.

Απαιτούμε όμως η Εκκλησία να πρωτοστατεί ευλογούσα και η Πολιτεία να νομοθετεί δια αλλαγή χρήσεως γής, πολεοδομείν, υψούν κ.λπ.

Πρέπει να δωριθεί - παραχωρηθεί στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα το Τάματος του Έθνους μια περίοπτος και δεσπόζουσα θέση, όπως δωρίθηκε το πανάκριβο «φιλέτο» του παλαιού Ιπποδρομίου στο Ίδρυμα «Νιάρχος» με το δικαίωμα να απαθανατισθεί το όνομά του στο πάρκο, να αναρτηθούν τα αγάλματά του σε κάθε είσοδο και διάδρομο της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Λυρικής Σκηνής, το προσωπικό να αμείβεται και τα κτίρια να συντηρούνται από το κρατικό προϋπολογισμό.

Αντιθέτως εμείς το πάρκο δεν θα το ονομάζουμε «Αναγνωστοπούλειο» αλλά «Επίγειο Παράδεισο», ούτε απαιτούμε αγάλματα, ούτε καν το όνομά μου να αναφερθεί. Να απέλθω από τον μάταιο τούτο κόσμο σαν άγνωστος στρατιώτης.

 


5. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι τα οφέλη (πνευματικά, ηθικά, υλικά) από την εκπλήρωση του Τάματος;

Η κοινωνία και η πολιτεία εις βάθος χρόνου θὰ έχουν ανεκτίμητα οφέλη :

1. Θα ανορθωθεί το κατατρωθέν ηθικό και εθνικό σθένος των Ελλήνων, θα επιστρέψουμε στις ρίζες μας, για να γλυτώσουμε από το πλήρες κατακρήμνισμα στο βάραθρο, που μας οδήγησαν ανεγκέφαλοι ιθύνοντες και θα εφαρμοσθούν οι στίχοι του Γεωργίου Βερίτη : «όπως έδωσες, θα δώσεις, θα ζητήσουν, ως ζητείς, θα γενείς και πάλι φώτων και πολιτισμού κοιτίς».

2. α) Θα δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς θα εισρέουν οι νόμιμες εισφορές,

β) το Υπουργείο Εργασίας – ΟΑΕΔ δεν θα επιδοτεί ανέργους,

γ) το Υπουργείο Προνοίας, οι Δήμοι και η Εκκλησία θα έχουν λιγότερα έξοδα με περιορισμό συσσιτίων (συσσίτια πρέπει να γίνονται για ασθενείς, ηλικιωμένους, μικρά παιδιά και μη ευρίσκοντες εργασία) και επιδομάτων.

δ) το Υπουργείο Παιδείας θα ενισχύεται στα συσσίτια απόρων μαθητών και τον εξοπλισμό κτιρίων,

ε) το Υπουργείο Πολιτισμού θα συνδράμεται με την αναστήλωση ιστορικών Ιερών Ναών και Μονών,

στ) το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα ωφεληθεί με την δημιουργία πνευμόνων οξυγόνου στην λίαν επιβαρυμένη Αττική, όπου έχει συγκεντρωθεί το άνω του μισού πληθυσμού της Ελλάδος και το 80% των δραστηριοτήτων της χώρας,

ζ) το Υπουργείο Τουρισμού θα έχει τεράστια οφέλη με την προσέλκυση δεκάδων εκατομμυρίων τουριστών.

Πρόκειται όντως για ένα μεγάλο επενδυτικό, πολιτιστικό και φιλανθρωπικό έργο ασύλληπτης σπουδαιότητας.

Αν πετυχαίναμε δε να γίνει στο Ριζάρειο Άλσος, θα μπορούσε ο μεγαλοπρεπής αυτός Ναός να συνδυασθεί και με τον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, χωρίς να επιβαρυνθεί οικονομικά η Εκκλησία.

Στην περίπτωση αυτή το Πανελλήνιο Προσκύνημα του Τάματος του Έθνους οραματίζεται να αξιοποιήσει δεόντως και με κάθε επιστημονική και τεχνική δεοντολογία τα αστικά ρεύματα (5 ποταμούς και 700 χείμαρρους, παραποτάμους και ρυάκια), τα οποία κυλούν υπογείως της Αττικής (περισσότερα εις την ιστοσελίδα μας http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1068-1416------------ και στο περιοδικό μας «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 66 που κυκλοφορεί αυτές τις ημέρες).

 


6. Πιστεύετε ότι η σημερινή οικονομική κρίση θα ήταν εμπόδιο στην πραγματοποίηση του επιδιωκομένου σκοπού υπό την έννοια ότι πιθανόν να πούνε πως δεν είναι στις προτεραιότητες τώρα της Κυβέρνησης (Εν αντιθέσει με το μωαμεθανικό τέμενος) ;

Το ότι η Πατρίδα μας έχει πολύ σοβαρά προβλήματα είναι, δυστυχώς, πραγματικότητα.

Όμως η οικονομική κρίση είναι απόρροια της ηθικής κρίσεως, που μας επέβαλαν πειθήνια όργανα των καταχθονίων σκοτεινών δυνάμεων.

Αλλά, επαναλαμβάνουμε, με την πραγματοποίηση του Τάματος του Έθνους θα τρώνε δεκάδες χιλιάδες Ελληνικές οικογένειες τον άρτο τον επιούσιο με τον ιδρώτα του προσώπου τους.

Πρώτα δικαιοσύνη και μετά ελεημοσύνη.

Επίσης θα τονωθεί και αναπτερωθεί το κατατρωθέν ηθικό και εθνικό σθένος των Ελλήνων, θα γίνει απαρχή για αναστύλωση των αξιών της φυλής μας.

Όλα τα μεγάλα έργα γίνονταν μετά από μέγιστες κρίσεις :

α. Ναός του Σολομώντος (2η οικοδόμηση): εις ευγνωμοσύνη προς τον Θεό για την απελευθέρωση των Εβραίων από τους Βαβυλωνίους.

β. Ακρόπολις: μετά τις καταστροφές από τους Πέρσες.

γ. Αγία Σοφία: για την νίκη της Ορθοδοξίας έναντι Αρειανισμού κλπ.

δ. Ναός Σωτήρος Χριστού στην Μόσχα: για τη νίκη των Ορθοδόξων κατά Φράγκων, Ναπολέοντος και «ΣΙΑ».

ε. Ο μεγαλύτερος Ναός των Βαλκανίων-του Αγίου Σάββα κατά την διάρκεια του πολέμου των νατοϊκών εναντίον της Ορθοδόξου Σερβίας.

στ. Αγίου Ανδρέου Βουκουρέστι (120 μ. μήκος, 80 μ. φάρδος και 150 μ. ύψος): τώρα, καθ΄ήν στιγμή ο μέσος μισθός εκεί είναι 150-200€.

Μακάρι να πραγματοποιούνταν πολλά τέτοια έργα, για να υπάρχει πλήρης απασχόληση, εισροή ασφαλιστικών εισφορών στα ταμεία, που «βουλιάζουν», κ.λπ. οφέλη προς την Ελλάδα.

Η σημερινή κρίση μπορεί να αντιμετωπισθεί με καταπολέμηση της ανεργίας και κίνηση του χρήματος.

Αυτό ακριβώς θα γίνει με πραγματοποίηση του Τάματος του Έθνους, διότι θα είναι ένα έργο υποδομής για τους αιώνες και όχι «άρπα κόλα» όπως γίνονται οι καταυλισμοί για τους πρόσφυγες Συρίους και οικονομικούς μετανάστες Μαρόκου, Νιγηρίας, Πακιστάν, Αφγανιστάν  κ.λπ. τζιχαντιστές (βραδυφλεγείς βόμβες στα θεμέλια των ανεκτίμητων πνευματικών και ηθικών αξιών της φυλής μας), ή όπως έγινε με τα Ολυμπιακά έργα, που ακόμη και σήμερα δεν γνωρίζουμε πόσα εκατομμύρια σπαταλήθηκαν από το ανθρωπάκι Σημίτη, το ξέφρενο γύναιο και λοιπούς για τα τρωκτικά, αετονύχηδες και «πατριάρχες» της διαπλοκής.

Ο Θεάνθρωπος, όταν ο κλέπτης του Ταμείου Ιούδας έλεγε ότι το πανάκριβο μύρο θα μπορούσε να πουληθεί και να δοθούν χρήματα στους πτωχούς, μας ξεκαθάρισε «τους πτωχούς γαρ πάντοτε έχετε μεθ' εαυτών, εμέ δε ου πάντοτε έχετε» (Ιωάν. 12,8).

 


7. Τι προτίθεσθε να κάνετε αν δεν τελεσφορήσει τελικά η προσπάθεια αυτή για αγαστή συνεργασία Εκκλησίας – Πολιτείας ;

Αναμένουν «στην γωνία» άλλες Μητροπόλεις και Πατριαρχεία ως το Οικουμενικό, Ιεροσολύμων, Αλεξανδρείας, Μόσχας, ακόμη και Παλαιοημερολογίτες, που καθημερινώς μας πιέζουν για κοινή συνεργασία..

Το Ίδρυμά μας διαθέτει δικά του μεγάλα και σε περίοπτες θέσεις ακίνητα στην Αττική (δίπλα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο και δίπλα στο Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» στην Παλλήνη κλπ.)

Ελπίζουμε όμως να μη αναγκασθούμε να φθάσουμε ως εκεί.

 


8.  Ένα μήνυμα για τον κόσμο για την πορεία του Τάματος του Έθνους ;

Διαθέτοντας τα πάντα για το Τάμα του Έθνους το μόνο που νοσταλγώ είναι να γίνει με άκρα ανιδιοτέλεια και απόλυτη διαφάνεια διαχείριση του μόχθου του βίου μου και να απέλθω από τον μάταιο τούτο κόσμο σαν άγνωστος στρατιώτης. Ουδαμού να αναφερθεί το όνομά μου.

Τα οφέλη για την Πατρίδα μας, όπως αποδείξαμε ανωτέρω, είναι τεράστια.

Εύχομαι ο Θεός να φωτίσει όλους μας, ιδίως τους ιθύνοντες Εκκλησίας και Πολιτείας, να «ανοίξουν» τις πόρτες, να αρχίσουμε αμέσως και να γίνουν τα εγκαίνια στη 200ή επέτειο της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας την 25.3.2021, όπως και Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος έχει αποφασίσει  !   !   !

Αρκετά εμπαιχθήκαμε και παραγκωνισθήκαμε και διασυρθήκαμε μέχρι τώρα.

Ο συστηματικός εκμαυλισμός του Ελληνικού λαού εδώ και 40 χρόνια τον έχει εξαθλιώσει και άλλοτε μεν του προσέφεραν τα πάντα (π.χ. «Τζοβόλα δώστα όλα») για να τον πολτοποιήσουν με την υπερκαταναλωτική κοινωνία και άλλοτε του στερούν τον άρτο τον επιούσιο και τον οδηγούν στις αυτοκτονίες.

Με την πραγματοποίηση του Πανελληνίου Ιερού Προσκυνήματος του Τάματος του Έθνους θα ανορθωθεί και θα αναζωογονηθεί το κατατρωθέν ηθικό και εθνικό σθένος των Ελλήνων, θα επιστρέψουμε στις ρίζες μας και επικαλούμενοι το θείο έλεος, θα γλυτώσουμε από το βάραθρο της αβύσσου, που μας έχουν οδηγήσει οι ανεγκέφαλοι, ανάξιοι και φαύλοι πολιτικοί μετά του συρφετού αυτών.

 


Εὐχαριστοῦμε θερμότατα τοὺς φίλους τῆς ἱστοσελίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ.


Διαδῶστε την παντοῦ.


ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

   

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

6.4.2016

1. Τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν

καὶ τὸ

Σωματεῖο «ο Φίλοι το Τάματος το θνους»,


ζητοῦν συνεργάτες ἐθελοντὲς κυρίως γιὰ γραμματειακὴ ὑποστήριξι μὲ καλὴ γνώσι τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ ξένων γλωσσῶν, ὥστε νὰ ἀποκτοῦν καὶ τὴν ἀναγκαία προϋπηρεσία γιὰ τὴν μελλοντικὴ σταδιοδρομία τους.


2. Θὰ προτιμηθοῦν ὅσες καὶ ὅσοι

γνωρίζουν περισσότερες γλῶσσες,

ἔχουν καλλίτερο βαθμὸ στοὺς τίτλους σπουδῶν τους,

ἔχουν δίπλωμα ὁδηγήσεως,

καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ συνεργασθοῦν μαζί μας.


Στὴν συνάντησί μας θέλουμε ὁ κάθε ἐνδιαφερόμενος / ἐνδιαφερομένη νὰ ἔχῃ χειρόγραφο τρισέλιδο μὲ θέμα:

«Ποιοὺς/ποιὲς θαυμάζετε ἢ ἀξιολογεῖτε ἢ ἐκτιμᾶτε καὶ γιατί; »


3. Ἄν ὑπάρξουν προγράμματα στὸν ΟΑΕΔ, ποὺ μᾶς ταιριάζουν, τότε ἡ ἐθελοντικὴ συνεργασία μας μπορεῖ νὰ μετατραπῆ σὲ μόνιμη –μισθοδοτούμενη.


4. Γιὰ σκοπούς, δραστηριότητες καὶ προοπτικὲς τῶν φορέων μας

δρύματος Προασπίσεως θικν κα Πνευματικν ξιν,

Σωματείου «ο Φίλοι το Τάματος το θνους»,

Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ πόστολος Παλος»

μπορεῖτε νὰ δῆτε στὶς ἀναρτήσεις τῆς ἱστοσελίδας μας www.fotgrammi.gr, τὰ Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή καὶ Twitter: @PANEL_TAMA.


5. Γιὰ μᾶς, ποιοὶ εἴμεθα, σκοποὺς καὶ προοπτικὲς ἴδετε παρακαλοῦμε στὴν ἱστοσελίδα μας τὸν σύνδεσμο http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-25-36/994--48

 


ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΤΗΛ. :            210-3254321

ΦΑΞ  :             210-3236978

E-MAIL: fot_gram@otenet.gr

   

Η ΦΥΣΙΣ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ

ΚΑΙ

ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΔΟΘΕΝΤΟΣ ΜΥΡΙΑ ΚΑΚΑ ΕΠΟΝΤΑΙ


Ο ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΙΣ

1.4.2016

 

 

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΙΤΙΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ


1. Ἀνεγκέφαλοι πολιτικοί, προφανῶς παρασυρόμενοι ἀπὸ ἀναιδεστάτους καὶ ἰδιοτελεστάτους πολεοδόμους, γεωλόγους, περιβαλλοντολόγους καὶ μηχανικοὺς δοκησισόφους καὶ «ἀλμπάνηδες» χάριν τῆς «οἰκονομισιᾶς» ἔθαψαν εἰς τὴν Ἀθήνα 5 ποταμοὺς καὶ 700 παραποτάμους καὶ ρύακας. Τὰ ὕδατα αὐτῶν διασχίζουν ὑπογείως κατοικίας, ὁδοὺς καὶ πλατείας τῆς Ἀττικῆς  καὶ καταλήγουν εἰς τὴν θάλασσαν!!! . . .

2. Μερικοὶ δὲ κυβερνῆται, ἀντὶ νὰ φυλακισθοῦν διὰ τὰ ἐγκλήματά των, ἀνεκηρύχθησαν ὑπὸ τῶν κομματικῶν συνεργατῶν των, συνδικαλιστικάς των παρατάξεις καὶ ὀπαδούς των καὶ ὡς «μεγάλοι ἐθνάρχαι». Κάποτε ἡ ἀντικειμενικὴ καὶ ἀδέκαστος ἱστορία θὰ γράψῃ μὲ τὰ μελανότερα γράμματα τόσον διὰ τοὺς ἑκάστοτε κυβερνήσαντας ὅσον καὶ διὰ τοὺς ἀρχηγοὺς τῆς ἀντιπολιτεύσεως, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, κάνουν «καυγὰ γιὰ τὸ πάπλωμα»,  «κουκουλώνοντας» τὰ ἐγκλήματα αὐτῶν, τὰ ἰδικά των καὶ τῶν διαδόχων των.

3. Δηλαδὴ ὁ συρφετὸς τῆς πολιτικῆς των παρατάξεως καὶ οἱ συνδικαλισταὶ ἀπαιτοῦσαν ἀπὸ τὴν ἑπομένην τῆς κάλπης νέας ἐκλογάς, διὰ νὰ ἀνέλθουν αὐτοὶ εἰς τὰ πράγματα, νὰ «ἁρπάξουν τὴν κουτάλα» καὶ νὰ βολέψουν τοὺς «ἀφισοκολλητές» τους, τὰ πλήθη τῶν συνδικαλιστικῶν των παρατάξεων, τὰ μεγάλα συγκροτήματα, τὰ ὁποῖα ἀνεβάζουν καὶ κατεβάζουν πρωθυπουργοὺς καὶ κυβερνήσεις καὶ νὰ βολεύωνται ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀριβίστες, φίλαυτοι, συμφεροντολόγοι, ἄπληστοι καὶ ἰδιοτελέστατοι πασχίζοντες νὰ διατηρήσουν τὴν «κουτάλα» περισσότερα ἔτη καὶ ἄς γίνῃ στάχτη τὸ μέλλον τῶν ἑπομένων γενεῶν ! ! ! . . .

 


ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ


«Κ’ἡ Ἀθήνα ζαφειρόπετρα στῆς γῆς τὸ δακτυλίδι»

( Κωστὴς Παλαμάς, Ἡ Φλογέρα τοῦ Βασιλιά, Λόγος Ἕβδομος).


1. Τὴν ὡραιοτέραν πρωτεύουσαν πῶς τὴν κατηντήσαμε!!!

Ἡ Ἀθήνα εἶναι ἴσως ἡ μοναδικὴ πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης, ἡ ὁποία σήμερον δὲν διασχίζεται ἀπὸ ποταμοὺς καὶ ἔχει ἐλαχίστους πνεύμονας πρασίνου ! !

2. Τὸ ὑδρογραφικὸν δίκτυον τῆς Ἀττικῆς εἶναι πολὺ πυκνὸν καὶ διαμορφώνεται ἀπό τὸ φυσικὸν ἀνάγλυφον, τὸ ὁποῖον κατευθύνει τὰ ὕδατα τῆς βροχῆς ἀπὸ τοὺς λόφους μέχρι τὸν Σαρωνικὸν κόλπον. Ἐλειτούργησεν ἁρμονικῶς μέχρι τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος, ὁπότε ἐπέδραμεν ὁ «πολιτισμός» = παλιμβαρβαρισμός, διότι δὲν ἠθέλησαν οἱ ἁρμόδιοι νὰ ἐργασθοῦν ὀρθολογικῶς καὶ ἀνθρωπιστικῶς. Περιέπλεξαν, δυστυχῶς, τὸ φυσικὸν ὑδραυλικὸν δίκτυον τῆς Ἀττικῆς μὲ τὴν δημιουργίαν τῶν ἀστικῶν δικτύων ὑδρεύσεως / ἀποχετεύσεως.

3. Δυστυχῶς πρέπει νὰ ὑπολογίζωμεν καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ καὶ δὲν ἔχομεν τὴν δυνατότητα νὰ δημοσιεύσωμεν καὶ πληθώραν ἄλλων φωτογραφιῶν ὡς ἡ τοῦ ἐξωφύλλου, κάτω ἀπὸ τὴν Πλ. Συντάγματος/Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Οἰκονομίας ἤ ἡ κατωτέρω μὲ τὴν πορείαν τοῦ Ἠριδανοῦ ποταμοῦ, ὑπογείως τῶν Ἀθηνῶν (Ἴδ. περισσσότερα εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1068-1416).

 

Ἐπιφυλασσόμεθα ἀργότερον νὰ δημοσιεύσωμεν πραγματείαν μὲ πληθώραν φωτογραφιῶν.

4.Μὲ ὀλίγας λέξεις, μεταξὺ τῶν ἄλλων κωμικοτραγικῶν, ἐχρησιμοποιήθησαν οἱ χείμαρροι ὡς ἀνοικτοὶ ἀποχετευτικοὶ ἀγωγοὶ ἀκαθάρτων. . . , οἱ ὁποῖοι χείμαρροι τελικῶς ὑποχρεωτικῶς «ἐμπαζώθηκαν». Αἱ ἐπιφάνειαι, αἱ ὁποῖαι προέκυψαν ἀπὸ τὴν κάλυψιν ἀξιοποιήθησαν διὰ τὴν κατασκευὴν αὐτοκινητοδρόμων ἐπί τοῦ Ἰλισοῦ (Λεωφόρος Μιχαλακοπούλου, Βασ. Κωνσταντίνου, Καλλιρόης, Θησέως κ.λπ.), ὁδὸς Μάρνη ἐπὶ τοῦ Κυκλοβόρου κλ.π. Ποταμοὶ ἤ ρεύματα ὅπως ὁ Κηφισσός, ὁ Ἰλισός, ὁ Ἠριδανός, ὁ Κυκλοβόρος, τὸ Λυκόρεμμα, ὁ Βουρλοπόταμος, ὁ Βοϊδοπνίχτης, καὶ ὁ Ἀλασσῶνας ἐκλείσθηκαν.

5. Ἡ οἰκολογικὴ καταστροφὴ τοῦ ἀττικοῦ περιβάλλοντος ἔχει μακροπροθέσμους ἐπιπτώσεις εἰς τὴν ζωὴν τῶν κατοίκων τῆς Ἀθηνῶν, μὲ ἀποκορύφωμα τὸ 2007 τὴν καταστροφὴν τοῦ 70 % τῶν δασῶν Ἀττικῆς.

Ἀφοῦ ἔκαναν τὴν Πεντέλην καὶ λοιπὰς ὀροσειρὰς καὶ πανεμόρφους λόφους «κόσκινο», καταστρέφοντες καὶ ἑκατομμύρια πεῦκα, «ἐφύτρωσαν βίλλες» καὶ οἱ ἰησουίται καὶ ὑποκριταί, τρέφοντες ψευδαισθήσεις ὅτι προστατεύουν τὸ Πεντελικὸν κάλλος, ἐδέσμευσαν τὰ χωράφια Ἀφιδνῶν, Καπαδριτίου, Μαραθῶνος κλ.π. ! ! ! . . .

6. Οὐδεὶς τῶν ἐγκληματιῶν τοῦ φυσικοῦ κάλλους ἐπῆγε φυλακή, ὅπως δὲν πᾶν φυλακὴν καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι οἰκονομικοὶ καὶ ἠθικοὶ ἐγκληματίαι. Τοιουτοτρόπως εἰς τὴν Ἑλλάδα δὲν ἔχομεν ἐγκλείστους ἀλλὰ «παραγραφάκηδες». Τὰ ἀφήνουν ὅλα νὰ παραγραφοῦν καὶ τότε κάνουν τὸν «κάργα» βουλευταί, δικαστικοὶ κ.λπ. ἰθύνοντες τῆς διοικήσεως.

7. Μία λύσις διὰ τὴν Ἀθήνα σήμερον εἶναι ὁ  ἀνασχεδιασμὸς τοῦ ἀποχετευτικοῦ συστήματος μὲ ταυτόχρονον ἐκμετάλλευσιν τοῦ ὑπογείου ὑδατίνου πλούτου καὶ μὲ δημιουργίαν πάρκων διὰ τοῦ βιολογικοῦ καθαρισμοῦ τῶν βροχίνων ὑδάτων.

Διὰ τὴν ἱστορίαν μερικαὶ ἀκόμη πληροφορίαι :

1. Ἡ ὁδὸς Σταδίου ἦτο καὶ αὐτὴ ποταμός ! Μάλιστα εἰς τὸ ὕψος τοῦ Ἀρσακείου ὑπῆρχε καὶ γέφυρα, ἡ ὁποία κατεστράφη εἰς μίαν καταιγίδα τὸ 1852, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κοπῇ ἡ Ἀθήνα εἰς τὰ δύο ! ! ! . . .

2. Ἄλλοι δρόμοι, οἱ ὁποῖοι παλαιότερον ἦσαν ποταμοί, εἶναι ἡ Φωκίωνος Νέγρη καὶ ἡ Βουκουρεστίου, ἡ ὁποία ταυτίζεται μὲ τὸ ρεῦμα τοῦ Λυκαβητοῦ.

3. Πλούσια ὑπόγεια ὕδατα ἔχουν ἐντοπισθῆ ἐπίσης εἰς :

Ὁδὸν Ριζάρη, ὅπου εὑρίσκεται τὸ Πολεμικὸν Μουσεῖον,

Λεωφόρον Συγγροῦ, ἀπὸ Στύλες Ὀλυμπίου Διός μέχρι τὸ Ξενοδοχεῖον Intercontinental, ὁδοὺς Ἠρώδου Ἀττικοῦ καὶ Νεοφύτου Βάμβα, Σόλωνος καὶ Ἡρακλείτου, Ἐθνικὸν Κῆπον (πηγὴ «Μπουμπουνίστρα»), Λεωφόρον Ἀλεξάνδρας (ὕδατα ἀναβλύζουν μέσα ἀπὸ τὰ θεμέλια τοῦ Ἀρείου Πάγου) ! ! ! . . .

4. Ὅμως, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ρεύματα, τὰς πηγὰς καὶ τὰ ὑπόγεια ὕδατα, εἰς τὸ κέντρον τῶν Ἀθηνῶν ρέει καὶ ἕνας ἀληθινὸς ποταμός : Ὁ Ἠριδανὸς διαπερνᾶ ὑπογείως τὸ κέντρον τῶν Ἀθηνῶν ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερον. Πηγάζει ἀπὸ τὸν Λυκαβητόν, περνᾶ κάτω ἀπὸ τὴν Πλατείαν Συντάγματος (κάτω ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Οἰκονομίας, Ἀναπτύξεως καὶ Τουρισμοῦ, εἰς τὴν ὁδὸν Νίκης) καὶ ἐμφανίζεται εἰς τὴν ἐπιφάνειαν εἰς τὴν ὁδὸν Ἑρμοῦ ἐντὸς τοῦ ἀρχαίου νεκροταφείου τοῦ Κεραμεικοῦ ! ! ! . . .

5. Γενικῶς εἰς τὸ Λεκανοπέδιον Ἀθηνῶν ὑπάρχουν 700 ρεύματα καὶ χείμαρροι! Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ εἰς ἐντόνους βροχοπτώσεις γίνονται... ποταμοὶ καὶ προξενοῦν καταστροφάς, ὅπως ὁ Ποδονίφτης εἰς τὴν Νέαν Ἰωνίαν.

Ὑπογείως κινεῖται σήμερον καὶ ὁ ποταμὸς Ἰλισός, ὁ ὁποῖος πηγάζει ἀπὸ τὸν Ὑμηττόν, ὄπισθεν τοῦ Νοσοκομείου  «Σωτηρία» καὶ περνᾶ ἔμπροσθεν τοῦ Παναθηναϊκοῦ Σταδίου.

Ὁ  κατ΄ ἐξοχὴν ποταμὸς τοῦ Λεκανοπεδίου Ἀθηνῶν εἶναι ὁ Κηφισσός. Πηγάζει μερικῶς βορειοδυτικῶς τῆς Πεντέλης καὶ μερικῶς ἀπὸ τὸ Τατόϊ καὶ τὴν Βαρυμπόμπη, ὅπου ὑπάρχει καὶ ἐντυπωσιακὸς καταρράκτης, πλησίον τοῦ «ρεύματος τῆς Χελιδονοῦς», τὸν «Χαμόμυλο», τὸν «Κόκκινο Μύλο» κ.λπ. (ὅπου παλαιότερον ἐλειτουργοῦσαν νερόμυλοι) ! ! ! . . .

Ἀπὸ τὴν Πεντέλην σχηματίζεται ποταμός, ὁ ὁποῖος εἰς τὰ Μελίσσια καὶ τὸ Χαλάνδρι ὀνομάζεται «Ρεματιά» καὶ εἰς τὴν Νέαν Ἰωνίαν «Ποδονίφτης».

Δυστυχῶς αἱ βιομηχανικαὶ ἐγκαταστάσεις αἱ ὁποῖαι ἐλειτούργησαν ἤ λειτουργοῦν ἀκόμη κατὰ μῆκος τῆς κοίτης τῶν ποταμῶν αὐτῶν ἔχουν μετατρέψει τὴν λεκάνην ὰπορροῆς των εἰς ... «χαβούζα» ! ! ! . . .

6. Ἄνω τῶν 1.000 χιλιομέτρων ὑπόγεια ὕδατα ἐκλείσθησαν. Ἐὰν οἱ «ἀνεγκέφαλοι» ἄφηναν π.χ. δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ κάθε ὄχθης 6 ἤ 7 μέτρα, τότε θὰ εἴχαμε περίπου 14.000.000 τετραγωνικὰ μέτρα πνεύμονας πρασίνου καὶ φυσικὴν ὀμορφιὰ ἀπείρου κάλλους.

Ὅμως ὑπάρχουν λύσεις !

 


ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Τί προτείνει, πρὸ πολλοῦ χρόνου τὸ Ἵδρυμά μας, τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, εἰς τοὺς σκοποὺς τοῦ ὁποίου συμπεριλαμβάνεται καὶ ἡ πραγματοποίησις τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας (δηλαδὴ μεγαλοπρεπὴς Ναὸς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Χριστοῦ εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης διὰ τὴν Ἐλευθερίαν μας) :

Ὅλα τὰ χρήματα διὰ τὸ ἔργον αὐτὸ τὰ ἀναλαμβάνομεν ἡμεῖς, χωρὶς νὰ δαπανήσῃ οὔτε μίαν «τρύπια» δεκάραν ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία. Ἀντιθέτως ἡ Κοινωνία θὰ ἀπολαμβάνῃ καὶ ὀφέλη, διότι συμβατικῶς θὰ διαθέτομεν τὸ 80 % τῶν καθαρῶν κερδῶν εἰς ἕνα εἰδικὸν λογαριασμόν, διὰ ἐξοπλισμὸν σχολείων καὶ συσσίτια μαθητῶν, διὰ ἀναστήλωσιν ἱστορικῶν Μονῶν καὶ Ναῶν, διὰ ἐγγυοβελτιωτικὰ ἔργα, διὰ δημιουργίαν πνευμόνων πρασίνου καὶ ἱδρύσεις εὐαγῶν ἱδρυμάτων πρὸς ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ. Τὸ μόνον ποὺ ζητοῦμε εἶναι ἡ Ἐκκλησία νὰ εὐλογήσῃ καὶ ἡ Πολιτεία νὰ διευκολύνῃ νομοθετικῶς.

1. Προτείνομεν νὰ ἀξιοποιήσωμεν δεόντως καὶ μὲ κάθε ἐπιστημονικὴν καὶ τεχνικὴν δεοντολογίαν τὰ ἀστικὰ ρεύματα (ποταμούς, χειμάρρους, ρυάκια), τὰ ὁποῖα κυλοῦν ὑπογείως τῶν Ἀθηνῶν.

2. Τὰ ἐγκληματικά  «κλεισίματα» καὶ  «μπαζώματα» τῶν ὑπογείων αὐτῶν ὑδάτων δὲν ἐδημιούργησαν μόνον μίαν περιβαλλοντολογικὴν καταστροφήν, ἀλλὰ ἐστέρησαν καὶ τὴν ἀνεκτίμητον φυσικὴν ὀμορφιὰν ὄχι μόνον τῆς ἑλληνικῆς πρωτευούσης ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς Ἀττικῆς..

3. Ἄν δὲν γίνει τὸ Τάμα εἰς τὴν περισσότερον περίοπτον θέσιν τῶν Ἀθηνῶν, εἰς τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος, προτείνομεν νὰ γίνῃ εἰς τὸ Ριζάρειον Ἄλσος, ἀλλὰ μὲ ταυτόχρονον ἀξιοποίησιν τῆς Λεωφ. Βασ. Κων/νου : μία ὑπόγειος διάβασις αὐτοκινήτων θὰ ἀρχίζῃ ἀπὸ τὸ ΝΙΜΙΤΣ (στάσις Ἰλίσια τῆς Βασ. Σοφίας καὶ θὰ τελειώνῃ εἰς τὸ Ἐθνικὸν Ἵδρυμα Ἐρευνῶν / Βυζαντινὸν Μουσεῖον / Ὠδεῖον.

4. Τοιουτοτρόπως θὰ ἀπελευθερωθῇ μία ἔκτασις περίπου 30 στρεμμάτων, ὅπου ἀφ’ἑνὸς μὲν θὰ ἐπεκταθῇ ὁ περιβάλλον χῶρος τοῦ Τάματος (τὸ ὁποῖο Τάμα δύναται νὰ κτισθῇ εἰς τὸν χῶρον δίπλα εἰς τὴν πρώην Ριζάρειον Σχολήν, ἔναντι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ) καὶ ἀφ’ἑτέρου θὰ ἀναδειχθῇ ὁ κρυμμένος «θησαυρός» ποταμὸς Ἰλισός, ὅπως τὸ ἐφαντάσθησαν σπουδαιότατοι ἕλληνες  ἐπιστήμονες διεθνοῦς κύρους.


 

Προτάσεις γιὰ τὴν «Ἀνάδυση τοῦ Ίλισοῦ»

 

Γενικὴ κάτοψη τοῦ πάρκου Ριζάρη.

 


 

Ἄποψη πρὸς τὸ Ὠδεῖο Ἀθηνῶν καὶ τὸ Ἐθνικὸ Ἵδρυμα ’Ερευνῶν.


 

 

5. Μία περαιτέρω συνένωσις τοῦ Ἄλσους αὐτοῦ μὲ Λόφον Ἀρδηττοῦ, Ἁγ. Φωτεινήν, Στύλες Ὀλυμπίου Διός, Σύνταγμα, Βουλήν, Ἐθνικὸν Κῆπον, Ἠρώδου τοῦ Ἀττικοῦ, Λεωφόρον Ἀλεξάνδρας, Πεδίον τοῦ Ἄρεως θὰ χαρίσουν χιλιάδες στρέμματα πρασίνου εἰς τὴν ἀδικημένην ἑλληνικὴν πρωτεύουσαν.

6. Μὲ τὰ ἔσοδα τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (ποὺ δὲν θὰ ὀνομάζεται «Ἀναγνωστοπούλειον», ὅπως κάνουν ψοφοδεεῖς καὶ ποταπὰ ἀνθρωπάκια καὶ ἐπιδειξίαι, ἀλλὰ «ἐπίγειος παράδεισος») ὑπὸ μίαν αὐστηροτάτην Ἐπιτροπὴν ἰδεολόγων, οἱ ὁποῖοι μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν καὶ ἀπόλυτον διαφάνειαν θὰ διαχειρίζωνται καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν, θὰ δυνηθῶμε νὰ ἀξιοποιῶμεν τὸ μέγιστον τμῆμα τῶν ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων κυβικῶν μέτρων ὕδατος, ποὺ χύνονται εἰς τὴν θάλασσαν διὰ δημιουργίαν πνευμόνων πρασίνου καὶ πέραν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς ὁλόκληρον τὴν Ἀττικήν, ἰδίως τὴν Δυτικὴν Ἀττικήν, ὅπου τὸν Χειμῶνα κολυμβοῦν οἱ ἄνθρωποι εἰς  τὴν λάσπην καὶ τὸ Θέρος λιώνουν εἰς τὸν λίβα ! ! ! . . .

 


ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Δὲν εἴμεθα οὔτε αἰθεροβάμωνες, οὔτε οὐτοπισταί, οὔτε ἀφελεῖς, ὅπως θέλουν νὰ μᾶς χαρακτηρίζουν προφανῶς οἱ μεγαλοκαναλάρχαι, οἱ μεγαλοεκδόται, τὰ ὀργανωμένα συμφέροντα τοῦ ὑλιστικοῦ, ληστρικοῦ καὶ ἀθέου καθεστῶτος. Διὰ τοῦτο λασπολογούμεθα καὶ διωκόμεθα ἐνορχηστρωμένως ἀπὸ ὅλας τὰς σκοτεινὰς δυνάμεις, εἴτε τῶν ἀνωμάλων - ἀρρώστων ὁμοφυλοφίλων, εἴτε τῶν σκοτενῶν καταχθονίων δυνάμεων, αἱ ὁποῖαι ὀργανωμένως  προβάλλουν φελλούς, παλακίδες, ἀνώμαλους, ἀετονύχηδες καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, ποὺ ἔχουν ἐθισθῆ νὰ ἀκολουθοῦν τὸ ἑκάστοτε ρεῦμα ! ! ! . . .

2. Ὅμως τὸ ἑκάστοτε ρεῦμα τῆς ἐποχῆς τὸ ἀκολουθοῦν τὰ ἀπορρίματα, τὰ πτώματα καὶ περιττώματα. Ἡμεῖς ζωντανοὶ καὶ ἰδεολόγοι ὄντες, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, πασχίζομεν νὰ ἐναντιωνώμεθα πρὸς τὸ ἑκάστοτε ρεῦμα. Οἱ μὴ ἰδεολόγοι ἔχουν λίαν εὔκαμπτον τὴν σπονδυλικὴν στήλην καὶ ἑλίσσονται 180 μοίρας τὸ δευτερόλεπτον. Εἶναι ἕτοιμοι καὶ προθυμότατοι νὰ ἀναφωνοῦν: ὄχι μόνον «πετάει ὁ γάϊδαρος» ἀλλὰ καὶ μερικοὶ νὰ φωνασκοῦν ὄχι μόνον «πετάει ὁ γάϊδαρος, ἀλλὰ καὶ ὅποιος τολμήσει νὰ ἰσχυρισθῇ ὅτι δὲν πετάει, εἶναι ἕνας γάϊδαρος». . .

3. Ἐμεῖς πιστεύοντες ἀπολύτως εἰς τὰς αἰωνίους ἀξίας τῆς φυλῆς μας: ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξίαν, ἀλώβητον Οἰκογένειαν, ἀκεραίαν Πατρίδα, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ πασχίζομεν νὰ παραμείνωμεν ἀλώβητοι, διότι πιστεύομεν ἀπολύτως αὐτά, τὰ ὁποῖα γράφομεν καὶ λαλοῦμεν. Διότι, διαφορετικῶς :

α) «ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ• τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.» (Ματθ. 5,37).

β) «μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης• ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός» (Β΄ Κορ. 9, 7).

γ) «πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν» (Ρωμ. 14, 23).

4. Διὰ ὅλους τοὺς φιλοτομαριστάς, ἐγωιστάς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν θεοποιήσει τὸ « τομαράκι » των, τὴν γαστέρα καὶ τὸ ὑπογάστριον εἴμεθα «παλαβοί». Εἴμεθα ὅμως «διὰ Χριστὸν σαλοί», πιστεύοντες ἀπολύτως εἰς τοὺς στίχους τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη :

«Μὴ φοβηθῇς αὐτὸν ποὺ ἐστήριξε τὴν πίστιν ἐπάνω στὴν ἐλπίδα, τὸν εἶδα στὴν ζωὴ νὰ μάχεται, μὰ πάντα ἀνίκητον τὸν εἶδα» ! ! ! . . .

5. Ὅλα τὰ «ἀνθρωπάκια», ποὺ εἶναι ὑλισταί, φιλοτομαρισταὶ καὶ ἔχουν θεοποιήσει καὶ τὴν γαστέρα καὶ τὸ ὑπογάστριον, θὰ συνεχίσουν νὰ μᾶς ταπεινώνουν, νὰ μᾶς περιφρονοῦν, νὰ μᾶς λασπολογοῦν, νὰ μᾶς διαβάλλουν, ὅπως ὁ πατὴρ αὐτῶν διάβολος.Ἐμεῖς ὅμως ἀγωνιζόμεθα, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, νὰ παραμείνωμεν ἀκλόνητοι ! ! !

6. Ἐμεῖς ἀποσκοποῦμεν νὰ διαχειρισθῶμεν τὸν μὲ ἀπεριγράπτους σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας καὶ στερήσεις δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μας πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ νὰ ἀπέλθωμεν ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον ὡς ἄγνωστοι στρατιῶται ! ! ! . . .

7. Ἀποποιούμεθα κάθε ἰδιοτέλειαν καὶ κάθε φήμην. Εὐελπιστοῦμεν μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ νὰ κάνωμεν θαύματα καὶ νὰ πραγματοποιήσωμεν καὶ μελέτας ἀρίστων πολεοδόμων, ἀρχιτεκτόνων καὶ περιβαλλοντολόγων καὶ ἐνσυνειδήτων οἰκολόγων καὶ ὄχι «ψώνια», οἱ ὁποῖοι «ντουμανιάζουν» τὸ περιβάλλον, οἱ νικοτινομανεῖς.

Καὶ ὁ ἰδεολόγος οἰκολόγος ἀείμνηστος Γεώργιος Καίσαρης (τὸ «σπουργιτάκι») ἂν καὶ ἀνάπηρος ἔτρεχε εἰς τὰς διαδηλώσεις τῶν δῆθεν οἰκολόγων καὶ «ἅρπαζε» τὰ τσιγάρα ἀπὸ τὸ στόμα των, τονίζων εἰς αὐτούς ὅτι διὰ τοῦ παραδείγματος ὀφείλομεν νὰ διδάσκωμεν τὴν κοινωνίαν ! ! !

(περισσότερα εἰς τὴν ταινίαν μικροῦ μήκους, ἡ ὁποία ἔλαβε διεθνές βραβεῖον. Εἶναι ὁ πρῶτος εἰκονιζόμενος

http://www.youtube.com/watch?v=UKy44_gdpmA).

 


ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΥΜΕΝ

1. Ἐὰν ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία, καθὼς καὶ ὅλαι αἱ δικαστικαὶ καὶ διοικητικαὶ ἀρχαὶ σταματήσουν νὰ μᾶς ἐμποδίζουν, καὶ ἀπεναντίας μᾶς διευκολύνουν χωρὶς νὰ μᾶς δώσουν τὴν παραμικρὰν δεκάραν, εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ὅλα αὐτὰ θὰ τὰ ἀποδείξωμεν ἐμπράκτως ! ! ! . . .

2. Τοιουτοτρόπως δὲν θὰ παρίσταται ἀνάγκη καὶ αἱ ἑπόμεναι γενεαὶ νὰ ἀναφωνοῦν τὸν τελευταῖον στίχον τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Σουρῆ : «Ὤ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα, τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα», ἀλλὰ τοῦ χριστιανοῦ ποιητοῦ Γεωργίου Βερίτη «ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς»! ! !

ΠΗΓΗ μας διὰ τὰ ἀνωτέρω ὑπῆρξαν ἔρευναι καὶ πραγματεῖαι σπουδαιοτάτων ἑλλήνων ἐπιστημόνων ὡς π.χ. τῶν  Δημητρίου Πικιώνη, Κω/νου Μπίρη, Ἰωάννου Πολύζου, Πάνου Δραγώνα, πολλῶν ἄλλων σοβαρῶν ἐπιστημόνων διεθνοῦς κύρους καὶ τῶν μαθητῶν αὐτῶν,

καθὼς καὶ ἀπὸ τὸ διαδίκτυον :

http://www.athens9.blogspot.gr/

http://www.deltarchi.com/

http://www.monumenta.org/article.php?IssueID=3&lang=gr&CategoryID=3&ArticleID=162

http://nikitidis.blogspot.gr/2007/09/blog-post_21.html

http://macedoinearchiv.blogspot.gr/2010/02/blog-post_23.html

http://marlanti.blogspot.gr/2015/11/blog-post_16.html

ἀπ’ὅπου δύνανται οἱ φίλοι νὰ ἀντλήσουν περισσότερα.

 


ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

   

σελίδα 1 απο 73

Πνευματικές Δραστηριότητες

Η επιστροφή-Ας ζητήσουμε το χέρι του Θεού, Αλεξ. Σολζενίτσιν

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας Φωτεινὴ Γραμμή, τεῦχος 47, σελ. 53)  Σήμερον, δυστυχῶς, ἡ πλειοψηφία τῶν διανοουμένων ἐμφορεῖται ἀπὸ οἴησιν, ἐγωισμόν, ὑπερηφάνειαν καὶ οὗτοι, πλανώμενοι ἀπὸ τὰ σύγχρονα ρεύματα τῆς νέας ἐποχῆς, τῆς νέας τάξεως πραγμάτων, τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τῆς ὑπερκαταναλωτικῆς κοινωνίας, τοῦ πανσεξουαλισμοῦ, τῆς ἰδιοτελείας, τῆς ἀθεΐας καὶ λοιπῶν «φρούτων» τῆς ἐποχῆς, ἐκουσίως ἤ ἀκουσίως, εἶναι θύματα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. Οὕτω πλανοῦν καὶ ὡς νοηταὶ «σουπιαί» «θολώνουν τὰ νερά» τῆς πλειοψηφίας τῶν ἀνθρώπων, ὥστε οἱ ἄνθρωποι νὰ χάνουν τὸν προσανατολισμόν των. Ὑπάρχουν, ὅμως, δόξα τῶ Θεῶ, καὶ οἱ πραγματικοὶ ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι, κατὰ τὸν Ἀϊνστάιν, εἶναι οἱ πλέον θεοφοβούμενοι ἄνθρωποι το...

περισσότερα

Βράβευσις Καθηγ. 4ου Παν/μίου Σορβόννης, Βαλκανιολόγου κ. Αχ. Λαζάρου, Πολεμικὸ Μουσείο 11.12.2011

News image

  ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ 4ΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΟΛΟΓΟΥ κ. ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ   (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 52, σελ. 149) Παρουσίασις ὑπὸ τοῦ Στρατηγοῦ Κων/νου Τσιτίνη   Ὁ σεβαστὸς κ. Ἀχιλλεὺς Λαζάρου, Καθηγητὴς τοῦ 4ου Πανεπιστημίου τῆς Σορβόννης, εἶναι ὁ πλέον εἰδικὸς διὰ νὰ τοῦ ἀπονεμηθῇ ὁ τίτλος «Ἱστορικὸς Ρωμανιστὴς Βαλκανιολόγος». Μὲ θάρρος καὶ παρρησίαν καὶ πάντοτε μὲ ἀδιαμφισβήτητα ἱστορικὰ ἐπιχειρήματα καὶ στοιχεῖα ἔχει θεμελιώσει τὴν ἱστορίαν τῶν λαῶν τῆς Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης διὰ πλήθους συγγραμμάτων του.   Τὰ συγγράμματά του χαρακτηρίζονται, ἀπὸ τοὺς ἀντικειμενικοὺς εἰδικοὺς παρατηρητάς, ὡς ἐμπεριστατωμένα καὶ ἀπολύτως θεμελιωμένα καὶ ἀφαντάστως ἐνημερωτικά...

περισσότερα

Τριών ειδών προβλήματα-Μία λύσις, του Αββά Ησυχίου

ΤΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΜΙΑ ΛΥΣΙΣ Τοῦ Ἀββᾶ Ἠσυχίου (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ Περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 49, σελ. 11) Μερικοὶ βασανίζονται ἀπὸ τριῶν εἰδῶν προβλήματα. Ἀπὸ ἐκεῖνα, ποὺ εἶχαν κάποτε. Ἀπὸ ἐκεῖνα, ποὺ ἔχουν τώρα, καὶ ἀπὸ ἐκεῖνα, ποὺ περιμένουν ὅτι θὰ ἔχουν. Οἱ λύπες βέβαια θὰ ἔλθουν, ἀλλὰ τί θὰ κερδίσωμε, ἂν σπεύσωμε καὶ τρέξωμε νὰ τὶς προϋπαντήσωμε; Θὰ ἔχωμε ἀρκετὸν καιρὸν νὰ λυπηθῶμε, ὅταν ἔλθουν. Εἰς τὸ μεταξὺ ἂς ἐλπίζωμε διὰ καλλίτερα πράγματα καὶ ἂς μένωμε σταθεροὶ ὡς τὸ τέλος. Ἄφησε τὸ παρελθὸν εἰς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, τὸ παρὸν εἰς τὴν Ἀγάπην Του καὶ τὸ μέλλον εἰς τὴν Πρόνοιάν Του.

περισσότερα

Ο Ιερός Αγών του 1821 και το Τάμα του Έθνους, Μοναχού Μαξίμου Ιβηρίτου (Νικολοπούλου)

Ὁ Ἱερός Ἀγών τοῦ 1821 καί τό Τάμα τοῦ Ἔθνους! Μοναχοῦ ΜΑΞΙΜΟΥ Ἰβηρίτου (Νικολοπούλου)   (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 30, σελ. 40) Μετά τήν ὑπό τῶν Τούρκων κατάκτησιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως τό 1453 ὁ Ἑλληνισμός δέν ὑπετάχθη ψυχικῶς εἰς τόν κατακτητήν, διά τοῦτο καί διετήρησεν ἀλώβητον τήν πίστιν του εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν, εἰς τάς ἐθνικάς του παραδόσεις καί εἰς τήν ἐθνικήν του γλῶσσαν. Ζῶν δέ μέ τό ὅραμα μιᾶς μελλοντικῆς ἐθνικῆς ἀποκαταστάσεως καί ἀπελευθερώσεως, ἐνεδυναμοῦτο καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς τυραννίας τόσον, ὅσον νά ἰσχυροποιηθῇ καί νά καταφέρῃ εἰς τό τέλος καίριον πλῆγμα κατά τοῦ Τούρκου δυνάστου. Εἰς τοῦτο συνέβαλε κατά πρῶτον ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἥτις δέν ἔπαυσεν οὐδεμίαν στιγμήν νά δραστηριοποιῆται μέ τούς ἐκπροσώ...

περισσότερα

Πνευματικό προσκλητήριο, Φωτεινή Γραμμή τεύχος 59, σελίδες 1-4

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟΝ   (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 59, σελ. 1-4) 1. Θέλεις νὰ ἐργασθῇς μὲ ἦθος ἐργασίας, εὐσυνειδησίαν, αὐταπάρνησιν καὶ αὐτοθυσίαν πραγματικοῦ ἐθελοντοῦ, δηλαδὴ μὲ μεράκι» ἰδεολόγου ; ; ;   2. Ἔχεις πραγματικῶς ἀνιδιοτελῆ ἀγάπην εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὴν Ἑλλάδα μας ; ; ; Πρόσελθε νὰ συστρατευθῶμεν καὶ « ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ » (Σοφία Σειρὰχ 4, 28).   3. Ἀγαπᾶς καὶ χειρίζεσαι τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν μὲ μεγάλην ἐμπειρίαν (πολυτονικόν) καὶ τὸν ὑπολογιστήν ; ; ;   4. Ἔχεις ψυχικὴν δύναμιν, σθένος καὶ ἀντοχὴν νὰ μείνῃς καὶ νὰ συναγωνίζεσαι θηριομαχῶν διὰ πάντα μαζί μας ; ; ;   5. Ζῶμεν εἰς κατάστασιν ἀνίσου πολέμο...

περισσότερα

Καθηγητής-Ακαδημαϊκός Αντώνιος Κουνάδης 3.2.2006

News image

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ 3.2.2006

περισσότερα

Κοινωνικές Δραστηριότητες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ

News image

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ  

περισσότερα

Εκδήλωσις Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ο Απόστολος Παύλος» Πολεμικόν Μουσείον 25.1.2010- Λόγοι Βραβεύσεων

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» INTERORTHODOXASSOCIATION «APOSTLEPAUL» Δι’ ἀλληλογραφίαν : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ Ἕδρα: Γραφεῖον Ἰ. Ἀναγνωστοπούλου, Ἀπόλλωνος 23 Β, ΑΘΗΝΑΣ 10557 Τηλ. 0030 2103254321-2,fax 3236978,e-mail: fot_gram@otenet.gr,ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr ΑΦΜ 090208446 Ε΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ   ΛΟΓΟΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ    ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ 25.1.2010    1. Ἡ Λυδία λίθος τῶν ἐναρέτων, ἐντίμων, εὐπρεπῶν, εὐσυνειδήτων καὶ μὲ ἀκέραιον χαρακτῆρα ἀνθρώπων, τῶν ταπεινῶν καὶ ἀνιδιοτελῶν ἐργατῶν εὐποιΐας καὶ ἐποικοδομητικῶς δρώντων εἶναι τὸ σέβας πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ ἀνιδιοτελὴς ἔμπρακτος ἀγάπη πρὸς τὸν οἱονδήποτε πλησίον. Ὅμως, διὰ τοὺς περισσοτέρους ἐξ αὐτῶν ἐφαρμόζεται τὸ Παύλειον: «καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν ...

περισσότερα

Ομιλία περί της ελληνικής γλώσσης, Βασιλείου Καρβουνιάρη, Δικηγόρου

News image

ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ Βασίλειος Καρβουνιάρης, Δικηγόρος (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 30, σελ. 17) Κατωτέρω δημοσιεύομεν εὐχαρίστως τήν ὁμιλίαν τοῦ ἐπαΐοντος περί τήν Θέμιδα καί ἐγκρατοῦς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης Δικηγόρου παρά Ἀρείῳ Πάγῳ κ. Βασιλείου Καρβουνιάρη, τήν ὁποίαν ἀπηύ­θυνεν εἰς τήν ἐκδήλωσιν τῆς 21.1.07 πού διωργάνωσεν ὁ Ὀργα­νισμός γιά τήν Διεθνοποίησιν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης εἰς τό Ξενοδοχεῖον HILTON εἰς τά πλαίσια τοῦ Συνεδρίου «moneyshow», καθώς καί τήν ἐπιστολήν τοῦ κ. Καρβουνιάρη ἀπό 26.1.07. *Τό ἀπόσπασμα εἶναι ἐκ τοῦ «Προμηθέως Δεσμώτου» τοῦ Αἰσχύλου στίχ. 447 ἕως 453. Ἀκολουθεῖ ἀπόδοσίν του εἰς τήν καθομιλουμένην ὑπό τοῦ συγγραφέως: «... οἱ ...

περισσότερα

Είναι αναγκαία η διδασκαλία ολων των μαθημάτων στα σχολεία ή όχι; Δημητρίου Αθανασοπούλου-Θεολόγου

ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η ΟΧΙ ;    (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 13, σελ. 187)    Μία συντεταγμένη κοινωνία ἔχει τούς κανόνες της, στούς ὁποίους ὀφείλει ἡ μειονοψηφία νά ἀναγνωρίζῃ καί νά ὑποτάσσεται στήν πλειονοψηφία. Αὐτό θά πρέπει νά γίνεται σέ ὅλους τούς τομεῖς, γιά νά ὑπάρχῃ ἡ γνήσια δημοκρατία. «῾Η τῶν πλειόνων γνώμη ψῆφος κρατείτω» θεσπίζει ὁ 6ος Κανόνας τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Δέν μπορεῖ π.χ. ἕνας νά ἀρνηθῇ τήν στράτευσιν ἤ τήν φορολογικήν του ὑποχρέωσιν.   Τά ἴδια θά πρέπει νά ἰσχύουν καί στήν παιδείαν. ῾Η «ἄνω ποταμῶν» γνωμάτευσις τοῦ κ. Δαφέρμου θά φέρῃ αὐτές τίς καταστάσεις ·   1) Κατά τόν ἴδιον τρόπον πολλοί ἐκ τῶν μαθητῶν ἤ γονέων,...

περισσότερα

Η Ελληνική γλώσσα

News image

              Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η ΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΗΤΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΩΝ (Ἐδημισιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 33, σελ. 96 Πανθομολογουμένως ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι ὑψηλῶν νοημάτων καὶ ἔχει ἐπιγραμματικῶς χαρακτηρισθῆ ὡς ἡ γλῶσσα τῆς φιλοσοφίας· εἶναι ἡ πλουσιωτέρα εἰς λέξεις καὶ παράγωγα λέξεων ἀπὸ ὅλας τὰς γλώσσας τῆς Ὑφηλίου, πολλαὶ τῶν ὁποίων ἔχουν μόνον μερικὰς χιλιάδας λέξεις (μελέται καθηγητῶν Ἀμερικανικῶν Πανεπιστημίων, ἀναφέρουν ὅτι ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα ἔχει περίπου 80.000.000 λέξεις καὶ παράγωγα λέξεων). Αἱ βασικαὶ ὁρολογίαι σχεδὸν εἰς ὅλας τὰς ἐπιστήμας ὅλων τῶν γλωσσῶν διεθνῶς ἀποτυπώνονται μὲ ἑλληνικὰς λέξεις. Οἱ μεγάλοι κατασκευασ...

περισσότερα

Λίαν ωφέλιμοι πρακτικαί συμβουλαί. Τα ασπράδια των αυγών έχουν θεραπευτική επίδρασι εις τα εγκαύματα

ΛΙΑΝ ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ   (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 53, σελ. 49)   ΤΑ ΑΣΠΡΑΔΙΑ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ἔχουν θεραπευτικὴν ἐπίδρασιν εἰς τὰ ἐγκαύματα.   Ἀπὸ τὴν σοφίαν τοῦ Λαοῦ γνωρίζομεν ὅτι ἄν κάποιος ὑποστῆ ἔγκαυμα, πρέπει ἀρχικῶς νὰ ψεκάσῃ μὲ κρύο νερό. Ἄν ἁπλώσῃ ἐν συνεχείᾳ ἀσπράδι αὐγοῦ, ἀποφεύγονται τὰ χειρότερα.   Ἀναφέρεται μία ἱστορία ἑνὸς νέου, ὁ ὁποῖος ἐψέκαζε τὸν κῆπον του μὲ φυτοφάρμακα. Ὅταν ἠθέλησε νὰ ἐλέγξῃ τὴν στάθμην τοῦ βαρελιοῦ, διὰ νὰ ἰδῇ πόσον ὑπάρχει ἀκόμη, ἄνοιξε τὸ καπάκι καὶ ἄναψε τὸν ἀναπτῆρα του. Ἀμέσως περιετυλίχθη ἀπὸ φλόγες ἀπὸ τὶς ἀναθυμιάσεις τοῦ φυτοφαρμάκου. Μία γειτόνισσα, ὅταν ἄκουσε τὶς φωνές του, ἔτρεξε καὶ ἔφερε ἀπὸ τὸ σπίτι της πολλὰ αὐγά. Τὰ ἔσπασε καὶ ἅπλωσε τὰ ἀσπράδια εἰς τὸ π...

περισσότερα

Αναγνώρισις του Έργου

Αναγνώρισις του έργου μας απο τον Μεσσηνιακόν Λόγον 17.1.2013

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Πέμπτη 17 Ἰανουαρίου 2013, Σελ. 23   «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» Ἕνα τριμηνιαῖο πρωτότυπο περιοδικὸ   (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 54, σελ. 19-21)   Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες τοῦ σημειώματος αὐτοῦ γνωρὶζουν καὶ ἐκτιμοῦν ἰδιαιτέρως αὐτὸ τὸ ἀθηναϊκὸ περιοδικὸ μὲ τ...

Επιστολή από την κ. STELA ZDRENGHEA, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ρουμανίας, Δεκέμβριος 2010

(Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τεῦχος 52, σελ. 196)                                            &...

Follow us

agioritikovima
 welcome.jpg
Παρὰ τὶς πτωχές μας δυνάμεις εἰς χρῆμα, χρόνον καὶ γνώσεις, τολμῶμε νὰ ἐμφανισθῶμε εἰς τὸ διαδίκτυον, ὄχι γιὰ νὰ προσθέσωμε ἄλλη μίαν ἱστοσελίδα εἰς τὶς χιλιάδες κυματίζουσες (κυκλοφοροῦσες), ἀλλὰ γιὰ νὰ καλύψωμε ἕνα κενόν: νὰ ἐπαινῶμε τὸ καλὸν ὁπονθεδήποτε καὶ ἄν προέρχεται καὶ νὰ στηλιτεύωμε τὸ κακὸν μετὰ διακρίσεως χωρὶς νὰ λασπολογῶμε.
 
Σᾶς εὐχαριστοῦμε ποὺ συνεδέθητε μαζί μας.

Θὰ ἦτο εὐχῆς ἔργον νὰ συμπτύξωμε τὶς δυνάμεις μας καὶ νὰ ἀγωνισθῶμε διὰ τὴν Προάσπισιν τῶν Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (π.χ. Θρησκεία, Πατρίδα, Οἰκογένεια), τὴν ἀναστήλωσίν των καὶ τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὰς ρίζας μας.

Ἡ συμβουλὴ καὶ συμβολή σας εἶναι λίαν εὐπρόσδεκτες, διότι ἡ πολύτιμος γνώμη σας θὰ μᾶς βελτιώνῃ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ τηλ. 210-3254321.
 
Ὁ ἀρχαῖος πρόγονός μας ἥρωας Ἡρακλὴς ἠγωνίζετο ὄχι μὸνον διὰ τὴν κάθαρσιν τῆς κόπρου τοῦ Αὐγείου ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τῆς Λερναίας Ὕδρας, κόπτων τὶς κεφαλές της καὶ ὁ βοηθός του Ἰόλαος νὰ κατακαίῃ τὶς τομὲς γιὰ νὰ μὴ πολλαπλασιάζωνται οἱ κεφαλὲς αὐτῆς.
            Ἐμεῖς οἱ ἀνίσχυροι θὰ ἀγωνιζώμεθα, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, διὰ τῆς ἱστοσελίδος μας, ὡς πνευματικὸς σηματοφόρος τῶν

Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν
τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ
τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή»

...διὰ τὴν Προάσπισιν τῶν Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (π.χ. Θρησκεία, Πατρίδα, Οἰκογένεια), τὴν ἀναστήλωσίν των καὶ τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὰς ρίζας μας.
Developed by © mpistiries.com