Ἔγκυρος καὶ ἐγκαιρος διαφώτισις

Previous Επόμενο
3.2.16-Αγιορείτες πατέρες, συγχαίρομε ευγνωμονούντες, υπερθεματίζουμε και διαδίδουμε ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ, ΣΥΓΧΑΙΡΟΜΕ ΕΥΓΝΩΜΟΝOYNTΕΣ, ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΖΟΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΟΜΕ 3.2.2016 Ὅλοι οἱ ὑγιῶς ἐθνικὰ καὶ Ὀρθόδοξα φρονοῦντες καὶ βιώνοντες Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες πρέπει νὰ εἴμαστε πολὺ εὐγνώμονες πρὸς τοὺς ἁγίους, ταπεινούς, εὐλαβεῖς καὶ μεγάλους ἀγωνιστὲς ἰδεολόγους Ἁγιορεῖτες Πατέρες τῶν Κελίων, Ἀσκητηρίων καὶ Ἱ.Μονῶν, οἱ ὁποῖοι μὲ θάρρος καὶ παρρησία βροντοφωνοῦν πρὸς κάθε ἰθύνοντα ὅτι δὲν ἐπιτ...
2.2.16-Τάμα του Έθνους-Θεία Λειτουργία 30.1.16. Μεγαλειώδης συμπαράστασι. Βίντεο 2.2.16-Τάμα του Έθνους-Θεία Λειτουργία 30.1.16. Μεγαλειώδης συμπαράστασι. Βίντεο   ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 30.1.16 ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ   2.2.2016   ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ἔκανε τὸ μέλος μας κ. Ἀνδρέας  Μπλάνος, Στρατηγὸς ἐ.ἀ., ὁ ὁποῖος ἀνέγνωσε ἕνα ἀκόμη ἐμψυχωτικὸ ἔγγραφο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου :     Εὑρισκόμαστε στὴν πολὺ εὐχάριστη θέσι νὰ ἀποδείξουμε ἐμπράκτως ὅτι τηροῦμε τὸν λόγο μας ἀναρτώντας τὰ : https://www.youtube.com/watch?v=3Uyn4qZdJyI https://www.youtube.com/w...
30.1.16-Δελτίο Τύπου. Λειτουργία για το Τάμα του Έθνους 30.1.16-Δελτίο Τύπου. Λειτουργία για το Τάμα του Έθνους ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΑΙΩΤΙΣΣΑ, Αἰόλου 60, ΑΘΗΝΑ 30.1.2016 Παρ’ὅλον ὅτι ἡ 30.1.2016 εἶναι καθιερωμένη ἀπὸ τὸν 11ο αἰώνα ὡς ἑορτὴ τῶν Τριῶν Μεγίστων Φωστήρων τῆς Τρισηλίου Θεότητος, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, καὶ ἀνεπιτυχῶς υἱοθετήθηκε ἀπὸ τοὺς φορεῖς μας ν...
29.1.16-Δρ Χαραλάμπης Μπούσιας-Χαιρετισμός στην εορτή των Τριών Ιεραρχών και του Τάματος του Έθνους 29.1.16-Δρ Χαραλάμπης Μπούσιας-Χαιρετισμός στην εορτή των Τριών Ιεραρχών και του Τάματος του Έθνους ΔΡ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 29.1.2016 Ὁ πεφωτισμένος καὶ ἀνιδιοτελὴς χαρισματικὸς Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας Δρ Χαραλάμπης Μπούσιας συνέγραψε ἕνα θερμὸ χαιρετισμὸ γιὰ τὴν μεγάλη συγκέντρωσι - Θεία Λειτουργία μετ᾿ ἀρτοκλασίας χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου, ποὺ θὰ ...
28.1.16-Πλήθος Μ.Μ.Ε. υποστηρίζουν το Τάμα του Έθνους. Ο Μησσηνιακός Λόγος θερμός υποστηρικτής 28.1.16-Πλήθος Μ.Μ.Ε. υποστηρίζουν το Τάμα του Έθνους. Ο Μησσηνιακός Λόγος θερμός υποστηρικτής ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΘΕΡΜΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ο «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» ΘΕΡΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ 28.1.2016 Παρ’ὅλον ὅτι τὰ μεγάλα κανάλια καὶ συγκροτήματα οὐδόλως προβάλλουν τὴν Ἱερὰν Παρακαταθήκην τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη, ἐν τούτοις ἑκατοντάδες ἱστοσελίδες καὶ ἔντυπα ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ συνεχίζουν νὰ προβάλλουν τὴν ἄκρως ἀνιδιοτελῆ καὶ διαφανῆ προσπάθειά μας νὰ πραγματοποιηθῆ ἄμεσ...
Δελτίο τύπου 30.1.2016 - Όσοι πιστοί προσέλθετε στον Ι.Ν. Χρυσοσπηλιώτισσας Δελτίο τύπου 30.1.2016 - Όσοι πιστοί προσέλθετε στον Ι.Ν. Χρυσοσπηλιώτισσας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27.1.2016 ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ Στὸ Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοσπηλαιωτίσσης ὁδὸς Αἰόλου 60 - Ἀθήνα τὴν 30.1.2016 ἡμέρα Σάββατο, ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν,   στὴν τέλεσιν Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας μετ᾿ ἀρτοκλασίας (7.15 – 10.30 π.μ.) γιὰ νὰ προσευχηθοῦμε γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ ἐνημερώσουμε γιὰ τὴν πορεία τῆς ὅλης προσπάθειας. Θὰ χοροστατήσῃ...
26.1.15-Ο Μητρ. Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος πρωτοπόρος στους αγώνες υπέρ των αξιών και του Τάματος Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ   26.1.2016 Ὁ ὑπέρμαχος τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου Πίστεως, τῆς ἀκεραίας Πατρίδος καὶ τῆς ἀδιαφθόρου Οἰκογενείας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος τάσσεται ἀναφανδὸν καὶ πάλι ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ Θεοδ...
19.1.16-Λόγος Θεόπνευστος Αγιορείτου μελετητού και εκφραστού της Ορθοδοξίας μ. Αβραάμ 19.1.16-Λόγος Θεόπνευστος Αγιορείτου μελετητού και εκφραστού της Ορθοδοξίας μ. Αβραάμ ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος (Ἰωάν. Α, 1) 19.1.2016 ΛΟΓΟΣ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΟΥ καὶ ἐκφραστοῦ τῶν ἱερῶν κειμένων – παραδόσεων καὶ γραφῶν τῆς Ὀρθοδοξίας   ὑπὸ ΑΒΡΑΑΜ μοναχοῦ Μεγίστη ἀνάγκη ἀποτελεῖ ἡ διδαχὴ γιὰ μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ ἡ γνώσις τοῦ Λόγου, τὸν ὁποῖον μᾶς παρουσιάζει ὁ θεόπνευστος  Ἁγιορείτης μοναχὸς ΑΒΡΑΑΜ. ...
Τάμα του Έθνους. Λειτουργία χοροστ. Καλαβρύτων κ. Αμβροσίου 30.1.16-Ι.Ν. Χρυσοσπηλιωτίσσης-Αιόλου 60 Τάμα του Έθνους. Λειτουργία χοροστ. Καλαβρύτων κ. Αμβροσίου 30.1.16-Ι.Ν. Χρυσοσπηλιωτίσσης-Αιόλου 60     ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Τὴν 30.1.2016 ἡμέραν Σάββατον, Ἑορτὴν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, πρὸς τιμὴν καὶ τῆς σπουδαζούσης νεολαίας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας διοργανώνομεν τὴν τέλεσιν Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας μετ᾿ ἀρτοκλασίας (8.30 – 10.00) διὰ νὰ προσευχηθῶμεν διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ ἐνημερώσωμεν διὰ τὴν πορείαν τῆς ὅλης προσπάθειας εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοσπηλαιωτίσσης ὁδὸς Αἰόλου 60 - Ἀθήνα. ...
11.1.2016. Ένα λεπτό σας ζητούμε κ. Πρόεδρε! Το Τάμα εκφράζει και συμβολίζει την ενότητα του Έθνους ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ ΣΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕ κ. ΠΡΟΕΔΡΕ ! «ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΡΑΙΦΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΤΟΛΜΗΣΑΤΕ ! 11.1.2016 Ἀκολουθεῖ τὸ πρόσφατο ἔγγραφό μας ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ Ἕδρα: Ἀπόλλωνος 23Β 10557 Ἀθήνα   Ἡ χώρα μας, ἡ Ἑλλάδα Μας χρειάζεται ἐπανεκίνησι, γιὰ νὰ ἀποτινάξῃ πάλι τοὺς δ...
4.1.2016-Μπορούμε να μηδενίσουμε τους άστεγους στην Ελλάδα άμεσα 4.1.2016-Μπορούμε να μηδενίσουμε τους άστεγους στην Ελλάδα άμεσα ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΔΕΝΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΑΜΕΣΑ 4.1.2016 Μὲ βάσι τὴν ἀρίστη καὶ θερμὴ ἀπάντησι τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἠλείας κ. Γερμανοῦ, τὴν ὁποία ἀναρτοῦμε, προκύπτει εὐθέως ὅτι ἄμεσα μποροῦμε  νὰ μηδενίσουμε τοὺς ἄστεγους Ἕλληνες στὴν Ἑλλάδα ! ! ! Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἠλείας κ. Γερμανὸς παρ’ ὅλον ὅτι ἔχει πλῆθος εὐαγῶν ἱδρυμάτων νὰ συντηρῆ, εἶναι τόσο πολὺ κοινωνικὰ εὐαίσθητος, ὥστε ἔσ...
29.12.15-Ζητείται άμεσος μηδενισμός αστέγων (Α.Μ.Α.) 29.12.15-Ζητείται άμεσος μηδενισμός αστέγων (Α.Μ.Α.) ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΟΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΕΓΩΝ  (Α.Μ.Α.) «Ἐν τῷ ἅμα καὶ τὸ θάμα», λέει ὁ λαός. 29.12.2015   Πόσοι καὶ ποιοὶ εἶναι οἱ ἄστεγοι ; (Κατὰ πληροφορίες μας ἀνέρχονται σὲ 360). -         Πολλὲς ὑπηρεσίες ἔχουν τὰ στοιχεῖα τους. Τηρεῖστε ἀπόλυτα τὰ προσωπικά δεδομένα τους ἀπόρρητα. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ προσφέρουν στέγη, ἄς ἐπικοινωνήσουν μὲ τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή», τηλέφωνο: 210-3254321, γιὰ νὰ εἴ...
23.12.15-Η Φωτεινή Γραμμή 65 κυκλοφόρησε 23.12.15-Η Φωτεινή Γραμμή 65 κυκλοφόρησε ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙ 2016 ΤΕΥΧΟΣ 65   ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙ http://www.fotgrammi.gr/index.php/component/content/article/46-2015-11-13-22-19-01/1009--64-2015 22.12.2015 Πληθώρα ἄλλων πνευματικῶν καὶ κοινωνικῶν δραστηριοτήτων ἀλλὰ καὶ σατανικῶν ἀντιξοοτήτων γύρω ἀπὸ τὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους μᾶς ἀνάγκασαν νὰ περιορίσουμε  τὴν ...
14.12.15-Σατανικό σύμφωνο συμβίωσης. Quo Vadis ; Προς Σόδομα και Γόμορα και Πομπηία ; 14.12.15-Σατανικό σύμφωνο συμβίωσης. Quo Vadis ; Προς Σόδομα και Γόμορα και Πομπηία ; ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ Quo Vadis ; ΠΡΟΣ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΜΠΗΙΑ ; ; ; 14.12.2015 1. Ἔχουμε τονίσει κατὰ κόρον ὅτι οἱ ἰθύνοντες πασχίζουν νὰ ἐφαρμόζουν τὰ σατανικὰ σχέδια τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ εἶναι: «Θέλεις νὰ ἐξουθενώσῃς ἕνα ἔθνος ; Διέφθαρέ του τα ἤθη, τὰ ἔθιμα, τὴν οἰκογένεια, τὴν θρησκεία καὶ τὴν ἐθνική συνείδησι». 2. Πρὸς τοῦτο προσφέρουν στὸν λαὸ ἀφθονότατα αἴσχ...
11.12.15-Ξεραμένα χεράκια και ξύλινα μικροτεμάχια («pellets») 11.12.15-Ξεραμένα χεράκια και ξύλινα μικροτεμάχια («pellets») ΞΕΡΑΜΕΝΑ ΧΕΡΑΚΙΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΑ ΜΙΚΡΟΤΕΜΑΧΙΑ(«PELLETS»)   11.12.2015 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κύριοι Ὑπουργοί,  Βουλευτές, Περιφερειάρχες καὶ Δήμαρχοι, 1.Εἴμαστε πλέον στὴ καρδιὰ τοῦ χειμώνα. Ἄς μὴ ἔχουμε καὶ ἐφέτος στὰ σχολεῖα παιδάκια μὲ παγωμένα χεράκια καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ἐγκληματικὴ σπατάλη ἀπὸ τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους, οἱ ὁποῖοι ὑπερθερμαίνουν τὰ γραφεῖα τους καὶ ἀνοίγουν καὶ τὰ παράθυρα, γιὰ νὰ μὴ σκάσουν ἀπὸ ...
2.12.15-Έκκλησις κατά της ανεργίας. Η φορολόγησις των αγροτών. Δια την ανεργίαν είπαν ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΓΡΟΤΑΙ, ΒΙΟΤΕΧΝΑΙ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΑΙ ΕΝΩΘΕΙΤΕ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΘΕΙΤΕ Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Ἐσεῖς τὶ λέτε, διὰ νὰ ἀναρτήσωμεν τὰς ἀπόψεις σας ; 2.12.2015 Τὰ Ἀγροτικὰ Ἑλληνικὰ Προϊόντα εἶναι δυστυχῶς ἀκριβότερα εἰς τὰ ὑπερκαταστήματα. Διότι, ὡς μαθαίνομεν ἐδῶ δανειοδοτοῦν τοὺς ἀγρότας μὲ 8% καὶ εἰς τὴν...
27.11.15-«Ακραία» καιρικά φαινόμενα. Ελληνικής κακοδαιμονίας συνέχεια. «ΑΚΡΑΙΑ» ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Πόσο ἁπλὴ ἡ ἀντιμετώπισι, ἂν ὑπῆρχε λίγο φιλότιμο ! 27.11.2015   1. Καὶ περὶ τοῦ μεγίστου μακροχρονίου προβλήματος τοῦ Περιβάλλοντος ἔχουμε γράψει τόσο στὸ Περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεύχη :  α. 6 (Ἰανουάριος-Μάρτιος 2001, σελίδες 25-31) β. 20 (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2004, σελίδες 53-54) γ. 28 (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2006,...
24.11.15-Οι Δήμοι και οι Δήμαρχοι μπορούν να ανυψώσουν την ποιότητα των πολιτών 24.11.15-Οι Δήμοι και οι Δήμαρχοι μπορούν να ανυψώσουν την ποιότητα των πολιτών ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ Μποροῦν νὰ ἀνυψώσουν τὴν ποιότητα (ὑλικὴ καὶ πνευματική) τῶν πολιτῶν Ἀπὸ τὰ ἀσήμαντα πράγματα μπορεῖ νὰ ἔχουμε τεράστια ὀφέλη ἢ νίλες καὶ συμφορές ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΔΟΘΕΝΤΟΣ ΜΥΡΙΑ ΚΑΚΑ ΕΠΟΝΤΑΙ (Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου) Ἐκ λεπτομερειῶν κρίνονται τὰ πάντα 24.11.2015 ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΟΔΩΝ 1. Δυστυχῶς στὴν Ἑλλάδα μας δὲν ὑπάρχει ἡ στοιχειώ...
12.11.15-Συμπληρωματικές διευκρινίσεις στο δημοσίευμα Ορθόδοξης Αλήθειας-Φωτογραφίες που τα λένε όλα 12.11.15-Συμπληρωματικές διευκρινίσεις στο δημοσίευμα Ορθόδοξης Αλήθειας-Φωτογραφίες που τα λένε όλα ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ» ΤΗΣ 11.11.2015 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΝΕ ΟΛΑ   12.11.15 Ὁ Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ.κ. Κύριλλος συγχαίρων για το Τάμα του Έθνους καταλήγει : «…διά την ευλαβή πρόθεσιν της υπό την Προεδρίαν Υμών οργανώσεως όπως εμπράκτως μετάσχει εις τα φιλανθρωπικά και κοινωνικά έργα…». http://www.fot...
10.11.15-Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ο κ. Ελ Χούρυ. Η «Ορθόδοξη Αλήθεια» για το Τάμα του Έθνους 10.11.15-Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ο κ. Ελ Χούρυ. Η «Ορθόδοξη Αλήθεια» για το Τάμα του Έθνους ΚΡΟΥΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ο ΜΕΓΑΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛ ΧΟΥΡΥ, γιὰ νὰ μὴ μουσουλμανοποιηθῇ ἡ Ἑλλάδα μας καὶ ἡ Εὐρώπη μας. *** ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΤΗΝ «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 10.11.15 Κατωτέρω δημοσιεύουμε τὸ ἀπὸ 31.10.2015 κείμενο τοῦ κ. Δη...

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 • Επιστολές Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου

  Πέμπτη, 05 Νοέμβριος 2015 09:10
 • Επιστολές Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου

  Πέμπτη, 05 Νοέμβριος 2015 08:07
 • Ευχή εις τον Σωτήρα Κύριον

  Δευτέρα, 20 Ιούλιος 2015 14:10
 • Έγγραφο Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου απο 16.2.2015

  Πέμπτη, 26 Φεβρουάριος 2015 08:10

Δραστηριότητες

image image
«Φίλοι του Τάματος του Εθνους»
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
«Φίλοι του Τάματος του Εθνους»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

Ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ καὶ ὅλοι οἱ ἁγνοὶ ἀγωνισταὶ τοῦ 1821, πιστεύοντες εἰς τὸν Θεάνθρωπον, προσηύχοντο εἰς Αὐτὸν νὰ βοηθήσῃ νὰ ἐλευθερωθῇ ἡ Ἑλλάδα, καὶ ἔκαμνον Τάμα, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν νὰ κτίσουν εἰς τὴν ὁριστικὴν Πρωτεύουσαν τῆς Ἑλλάδος Ναὸν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ∙ αὐτὸς ὁ πόθος καὶ αὐτὸ τὸ Τάμα τοὺς ἔδιδε δύναμιν.

Τοιουτοτρόπως εἰς τὸ Ἄργος τὴν 31.7.1829 διακηρύσσεται :

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
Ὁ θεμέλιος λίθος ἐτέθη τὴν 23ην Ἰουνίου 1996 καὶ ἀναγράφει : ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΟΥ ΣΟΠΩΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙΛΑΜΠΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΛΙΘΟΣ ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΕΤΕΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΞΕΝΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.

Περιοδικό «Φωτεινή Γραμμή»

Εισαγωγή
Εκδόσεις Περιοδικού «Φωτεινή Γραμμή»

Ζητῶμεν κατεπειγόντως ἐθελοντὰς διὰ συμπαράστασιν εἰς τὴν πραγματοποίησιν ὅλων τῶν σκοπῶν καὶ προοπτικῶν μας καὶ διὰ νὰ λαμβάνουν καὶ νὰ διαδίδουν τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή» παντοῦ.

Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ,


ΣΥΓΧΑΙΡΟΜΕ ΕΥΓΝΩΜΟΝOYNTΕΣ,


ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΖΟΜΕ

ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΟΜΕ


3.2.2016


Ὅλοι οἱ ὑγιῶς ἐθνικὰ καὶ Ὀρθόδοξα φρονοῦντες καὶ βιώνοντες Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες πρέπει νὰ εἴμαστε πολὺ εὐγνώμονες πρὸς τοὺς ἁγίους, ταπεινούς, εὐλαβεῖς καὶ μεγάλους ἀγωνιστὲς ἰδεολόγους Ἁγιορεῖτες Πατέρες τῶν Κελίων, Ἀσκητηρίων καὶ Ἱ.Μονῶν, οἱ ὁποῖοι μὲ θάρρος καὶ παρρησία βροντοφωνοῦν πρὸς κάθε ἰθύνοντα ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γίνωνται οἰκουμενιστές, νὰ κατασκανδαλίζουν τοὺς πιστούς, ἀλλὰ νὰ ἀνανήψουν καὶ νὰ λάβουν θέσι Ἰωάννου Προδρόμου, Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μεγάλου Βασιλείου καὶ λοιπῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ὀρθοδοξίας μας.


Κατωτέρω ἀναρτῶμε τὴν ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων πρὸς τοὺς ἰθύνοντες περὶ ὅλων τῶν σύγχρονων δεινῶν ποὺ ταλανίζουν τὴν Πατρίδα μας .


Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὁ Κύριος νὰ εἶναι συναντιλήπτωρ των, ὥστε νὰ συνεχίσουν θεάρεστους ἀγῶνες των.


Ζητοῦμε ἀπὸ τοὺς Ἁγιορεῖτες νὰ διαδοθῆ τὸ κείμενο στὶς γλῶσσες ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων, γιὰ νὰ προχωρήσῃ καὶ ἀνθίσῃ ὁ ἀγῶνας.


ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

7/20-1-2016

ΑΓΙΟΡΕΙΤΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ


 • ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΝ
 • ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


«...καὶ ὁ σκοπός, ἐὰν ἴδῃ τὴν ρομφαίαν ἐρχομένην καὶ μὴ σημάνῃ τῇ σάλπιγγι, καὶ ὁ λαὸς μὴ φυλάξηται, καὶ ἐλθοῦσα ἡ ρομφαία λάβῃ ἐξ αὐτῶν ψυχήν, αὕτη διὰ τὴν αὐτῆς ἀνομίαν ἐλήφθη, καὶ τὸ αἷμα ἐκ χειρὸς τοῦ σκοποῦ ἐκζητήσω».

Ἰεζεκιήλ 33,6


Ὡς Ἁγιορεῖτες Μοναχοί καί Ἕλληνες πολίτες, ἐκφράζουμε τήν ἀνέκφραστη θλίψι μας καί τόν πόνον τῆς ψυχῆς μας δι᾿ ὅσα διενεργοῦνται  στήν πατρίδα μας κατά τίς τελευταῖες δεκαετίες. Ὡς μοναχοί τόσα χρόνια ἀγωνιούσαμε καί ἐλπίζαμε σέ μιά μετάνοια καί μεταστροφή. Τώρα εἶναι «καιρός τοῦ λαλεῖν», καιρός ὁμολογίας, ὁμολογίας Χριστοῦ μέ τήν χάριν καί τήν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μας.


Ἐκφράζουμε, δηλώνουμε καί διατρανώνουμε τήν διαμαρτυρία μας καί τήν ριζική ἀντίθεσί μας πρός κάθε ἀντιχριστιανικό, ἀνθελληνικό καί ἀνήθικο νόμο τῆς πολιτείας τῶν ἑκάστοτε κυβερνήσεων ὅλων τῶν πολιτικῶν κομμάτων, ὅλων τῶν ἀποχρώσεων. Μέ σατανική πονηρία καί ὑποκρισία παραπλανᾶτε τόν ὀρθόδοξο χριστιανικό λαό, ἔχοντας σάν τελικό σας στόχο, ἡ ἑκάστοτε πολιτική κυβέρνησι, νά ἀποχριστιανοποιήσῃ, νά ἀφελληνίσῃ, νά ἐκφυλίσῃ καί νά διαφθείρῃ ἠθικά, πνευματικά καί ἐθνικά τήν πατρίδα μας.῾Ο λαός, μήπως σᾶς ἐψήφισε γιά νά ἐκτελέσετε αὐτό τό ἔργο;


Κατά τίς τελευταῖες δεκαετῖες ἔχουν ψηφισθεῖ ἀπό τήν Ἑλληνική Βουλή ἀρκετοί νόμοι οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀντιχριστιανικοί, ἀντιευαγγελικοί καί ἀνθελληνικοί ὅπως: α) Ἀποποινικοποίησι τῆς μοιχείας, β) Πολιτικός γάμος, αὐτόματο διαζύγιο, γ) Ἐκτρώσεις, δ) Ἐπιβολή τῆς μονοτονικῆς γραφῆς, πλημμελής διδασκαλία τῆς ἀρχαίας καί χριστιανικῆς γραμματολογίας στά σχολεῖα, κατευθυνόμενη διαστρέλωσι τῆς ἐθνικῆς μας ἱστορίας κ. ἄ. ε) Ἀνεξέλεγκτη εἰσρροή μωαμεθανῶν λαθρομεταναστῶν μέ ἀπώτερο σκοπό τήν μετατροπή τῆς πατρίδος μας σέ μιά ἰσλαμική χώρα ἤ μιά ἄθεη ὑλιστική πολυθρησκευτική χοάνη, στ) Τόν ἀντιρατσιστικό νόμο, γιά νά μήν ἔχουμε τό δικαίωμα νά ὑπερασπιζόμαστε τήν χριστιανική πίστι μας καί τήν πατρίδα μας, ἀντίθετα μέ τούς λαθρομετανᾶστες, πού ἔχουν μόνο δικαιώματα καί καμία ὑποχρέωσι, ζ) Τήν μή ἐκπλήρωση γιά τό τάμα τοῦ ἔθνους, κ.ἅ.


Ὅσοι ἀπό τούς βουλευτές ἔχετε ψηφίσει ὅλους αὐτούς τούς νόμους, μᾶς δείχνετε ξεκάθαρα ὅτι στόχος σας εἶναι,  ὄχι νά οἰκοδομήσετε καί νά δουλέψετε γία τό καλό τῆς πατρίδος μας, ἀλλά νά διαλύσετε τήν ἑλληνική κοινωνία, τήν ἑλληνική οἰκογένεια, τήν ἑλληνική παιδεία, τόν ἑλληνοχριστιανικό πολιτισμό μας ἀπό τόν ὁποῖον ἀντλεῖ ἰδανικά καί πνευματικές ἀξῖες ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότης καί μέ λίγα λόγια πολεμᾶτε μέ λύσσα,   ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ καί ΕΛΛΑΔΑ.


Ὡς ἐπιστέγασμα καί ἀποκορύφωμα ψηφίσατε,  μάλιστα παραμονές τῶν Χριστουγέννων (22 Δεκεμβρίου), τόν κατάπτυστον νόμον γιά τήν ἐλεύθερη συμβίωσι τῶν ἀρσενοκοιτῶν, σοδομιτῶν, ἀνωμάλων, ὅπως τούς χαρακτηρίζει ἡ Ἁγία Γραφή, ἡ ἀρχαιοελληνική, χριστιανική καί παγκόσμια γραμματολογία καί ἀνθρωπολογία, ἐνῶ ἐσεῖς ἔχετε ἐπιβάλλει στήν κοινωνία νά τούς ὀνομάζῃ «ὁμοφυλόφιλους».Μέ αὐτόν τόν νόμο διενεργεῖτε τήν πλήρη διαστροφή τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν ὑψίστην ὕβριν κατά τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ. Διαφθείρετε τούς νέους ἀπό τήν κούνια τους. Μέ αὐτόν τόν νόμον δικαίως θά σᾶς ἀποδώσῃ ἡ ἱστορία τόν πρέποντα χαρακτηρισμόν,  ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΟΔΟΜΩΝ.


Ὅπως προφητικά εἶπε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός :

« Θά δοῦμε καί θά ζήσουμε τά Σόδομα καί τά Γόμορα στόν τόπο μας».


Κατόπιν τούτων, ὅπως καταλαβαίνετε ἐσεῖς οἱ βουλευτές, πού ψηφίσατε αὐτόν τόν νόμον, γιά ἐμᾶς τούς Ἁγιορεῖτες μοναχούς καί γιά ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς καί Ἕλληνες, ἀλλά καί γιά κάθε λογικά σκεπτόμενο ἄνθρωπο, στήν συνειδησί μας, ἀπεμπολίσατε τήν ἀνθρώπινη φύσι διότι τολμήσατε διά κρατικοῦ νόμου τήν νομιμοποίησι τῆς διαστροφῆς πού οὔτε καί τά ἄλογα ζῶα δέν κάνουν. Γιά ἐμᾶς ἔχετε παύσει νά εἶστε Χριστιανοί καί Ἕλληνες.


Ὁ προφήτης Δανιήλ πρίν 2.550 χρόνια περίπου λέγει γιά ἐσᾶς «ἐθεώρουν καί τό κέρας ἐκεῖνο ἐποίει πόλεμον μετά τῶν ἁγίων καί ἴσχυσε πρός αὐτούς...καί λόγους πρός τόν Ὕψιστον λαλήσει καί τούς ἁγίους τοῦ Ὑψίστου παλαιώσει καί ὑπονοήσει τοῦ ἀλλοιῶσαι καιρούς καί νόμον». (Δαν.Ζʹ,21-26). Αὐτό ἀκριβῶς ἐπαληθεύσατε διά τοῦ νόμου περί ἐλεύθερης συμβίωσης τῶν σοδομιτῶν.


Ἄς γνωρίζετε ὅμως, ὅλοι ἐσεῖς ὅτι μέ ὅλα αύτά, ἔχετε κάνει νά ξεχυλίσῃ τό ποτήρι τῆς ἀνοχῆς τοῦ Θεοῦ καί προκαλεῖτε τήν μακροθυμία του, τόν ὁποῖον ὑβρίζετε καί πολεμᾶτε, καί μέλλει νά ξεσπάσῃ σέ ὅλους τούς ἀμετανοήτους, πού ἀποδέχονται αὐτούς τούς βλάσφημους νόμους, ἡ δικαιοσύνη τοῦ Παντοκράτορος Θεοῦ, ἐπί τούς υἱούς τῆς ἀπειθείας.


Ὅπως γράφει καί ὁ ψαλμωδός:«Ἱνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη, καί λαοί ἐμελέτησαν κενά; παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καί οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπί τό αὐτό κατά τοῦ Κυρίου καί κατά τοῦ χριστοῦ».(ψαλ. Βʹ,1-2).


Τέλος δέ, ὡς ἔσχατο καί ὁλοκληρωτικό χτύπημα πρός τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἑλλάδα προετοιμάζετε νά φέρετε στήν βουλή διά πονηράν διαβούλευσιν καί πρός ψήφισμα, τήν νέα ἠλεκτρονική ταυτότητα τήν ὁποία γιά λόγους παραπλανητικούς καί ψυχολογικούς μετωνομά-σατε σέ κάρτα τοῦ πολίτη.


Διά τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος - κάρτας τοῦ πολίτη, ( δηλαδή τό φακέλλωμα), γίνεται ἡ εἰσαγωγή τοῦ σφραγίσματος. Ἔτσι χωρίς αὐτήν, τήν ὁποία θά κουβαλᾶμε ἑπάνω μας παντοῦ καί πάντοτε, δέν θά μποροῦμε να ζήσουμε, καί ὕστερα ἀπό λίγο, γιά λόγους ἀσφαλείας, ἐπειδή θά μᾶς τήν κλέβουν, θά φροντίσετε γιά τό καλό μας πάντα, νά τήν βάλετε μέσα στό σῶμα μας διά τῆς ἐμφυτεύσεως τοῦ βιοτσίπ, στό δεξιό χέρι ἤ στό μέτωπο, ἐπαληθεύοντας σέ ὅλα πιστά τήν Ἀποκάλυψι.


Θά ἐπιβάλλετε, λοιπόν διά νόμου καί ὑποχρεωτικά νά μᾶς δώσετε καί νά μᾶς σφραγίσετε μέ τήν βούλα τοῦ Σατανᾶ, ὅπως ἔλεγε καί ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλος, ὁ διδάσκαλος καί προφήτης τοῦ Γένους μας. Μέσα σ᾿ αὐτό τό μικροτσίπ, ὅπως γνωρίζουμε θά περιέχῃ καί τόν ἀριθμό τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου, τό 666, διότι γιά αὐτόν τόν ἀριθμό γίνεται ὅλος ὁ ἀγῶνας. Βέβαια ἐσεῖς θά καθησυχάσετε τήν Ἐκκλησία καί τόν Λαό, ὅτι δέν θά ὑπάρχει μέσα τό 666, καθότι πολύς λόγος ἔχει γίνει περί αὐτοῦ, ὥστε ἡ Ἐκκλησία νά μή φέρῃ καμμία ἀντίδρασι καί παραμείνουν πάλι ἄκαρπες οἱ προσπάθειές σας, ὅπως ἔχει γίνει μέχρι τώρα λόγῳ τῆς ἀντιδράσεως τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Ὅλα αὐτά βέβαια δέν εἶναι δικά μας λόγια, οὔτε δικές μας προφητεῖες. Εἶναι αὐτά τά ὁποῖα μᾶς ἔχουν πεῖ ἡ ἱερά Ἀποκάλυψι καί οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας, πρίν ἀπό αἰῶνες καθώς καί σύγχρονοι ἅγιοι γέροντες.


Ἐπειδή, δυστυχῶς πολλοί ἐκκλησιαστικοί ἄνθρωποι, δηλαδή «κάποιοι γνωστικοί καί διακριτικοί» γέροντες, θά παρασυρθοῦν ἀπό τούς πολιτικούς ὅτι δέν θά ὑπάρχει τό 666, καί ἔτσι θά πλανήσουν καί θά παρασύρουν πολλούς χριστιανούς νά δεχθοῦν τίς νέες ταυτότητες. Ὅλοι αὐτοί, εἴτε ἐν γνώσει εἴτε ἐν ἀγνοίᾳ θά ἐπωμισθοῦν τεράστια εὐθύνη ἐν ἡμέρᾳ Κρίσεως


Ἡ ταυτότητα εἶναι ἕνα ἀναγκαῖο αὐτοπροσδιοριστικό ἔγγραφο τῶν πολιτῶν κάθε κράτους καί ἄρα δέν εἶναι ἕνα ἀπλό ἔγγραφο οὔτε προαιρετικό. Μέ ἁπλά λόγια ἡ ταυτότητα, μᾶς ταυτοποιεῖ, καθώς ἡ σφραγίδα μέ τήν βούλα της, διότι «ταυτότητα σημαίνει ὅτι καί ἡ λέξη· ταυτίζεται δηλαδή κανείς μέ αὐτά πού δηλώνει, βάζουν τόν διάβολο (δηλ. τόν ἀριθμό τοῦ θηρίου-Ἀντιχρίστου), καί ὑπογράφω, ὅτι τόν ἀποδέχομαι. Πῶς μπορῶ νά τό κάνω αὐτό»; (Γέροντος Παϊσίου, Πνευματική ἀφύπνιση σελ.183).


Ἐπίσης δέν μπορεῖς νά τήν ἀπορρίψεις ὅταν θέλήσῃς, ὅπως μιά τραπεζική κάρτα, πού ἄν θέλῃς τήν καταργῇς. Ἑπομένως τό πανανθρώπινο δικαίωμα αὐτοπροσδιορισμοῦ κάθε ἀνθρώπου καταργεῖται, ἐάν καταναγκαστικῶς ἐπιβληθεῖ ἡ ἀποδοχή της.


Ἀυτό μᾶς τό λέγει καί τό κείμενο τῆς  Ἱερᾶς Ὰποκαλύψεως:  « ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. ῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξςʹ.»( Ἀποκ. Ιγ’ 15-18). Δηλαδή οἱ ἄνθρωποι πού θά σφραγισθοῦν θά φέρουν ἐπάνω τους τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τόν ἀριθμόν τοῦ ὀνόματός του, πού εἶναι τό 666.

 

Ἤδη στίς ἡμέρες μας ἔχει ἀρχίσει ἡ ἀριθμοποίησι τῶν ἀνθρώπων, καί ἀπό πρόσωπο ὁ ἄνθρωπος μετατρέπεται σέ νούμερο - ἀριθμό.


Γνωρίζουμε ὅτι ὁ στόχος τῆς Ε.Ε, τῶν Η.Π.Α. καί πολλῶν ἄλλων κρατῶν, πού εἶναι στό πνεῦμα τῆς Ν. Ἐποχῆς καί τῆς Παγκοσμιοποιήσης, ἐπιδιώκουν μέσα στόν προσωπικό ἀριθμό τῆς ταυτότητας τοῦ κάθε ἀνθρώπου νά περάσουν καί τόν ἀριθμό τοῦ ὀνόματος τοῦ θηρίου, δηλαδή τό 666. Ἤδη ὅμως στό σύστημα  Barcode ΕΑΝ13 καί στό μικροτσίπ πού ἔχουν πολλές κάρτες ἐξυπηρετίσεως ὑπάρχει ὁ ἀριθμός τοῦ ὀνόματος τοῦ θηρίου -666.


Ἐκεῖνος πού παραλαμβάνει τήν νέαν ταυτότητα-κάρτα δηλώνει ἐν τῇ πράξει ὅτι ἀναγνωρίζει ὡς κύριόν του τόν ἀντίχριστο καί ἀδείᾳ αὐτοῦ κινεῖται καί ἀσκεῖ τά δικαιώματά του.  Ἑμεῖς ὡς χριστιανοί ἔχομεν ὡς Κύριόν μας καί Θεόν μας τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν. Δέν δεχόμεθα ἄλλο βάπτισμα-σφραγίδα. Ἅρα, αὐτή ἡ ἀριθμοποίηση καί ἡ εἰσαγωγή τοῦ 666 στίς ταυτοτητές μας- κάρτα τοῦ πολίτη εἶναι πτώση καί συστέλλει τήν χάριν· διά τοῦτο καί ἀποτελεῖ προθάλαμο καί «ἀρραβώνα» γιά τό τελικό σφράγισμα στό σῶμα μας.


Σύμφωνα πάλι μέ τόν ἅγιο γέροντα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη, ἡ λήψη ἡλεκτρονικῶν ταυτοτήτων — κάρτας πολίτη εἶναι πτῶσις: « Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά πάρει μία θέση σωστή. Νά μιλήσει, νά ἑξηγήσει στούς πιστούς, γιά νά καταλάβουν ὅτι, ἄν πάρουν τήν ταυτότητα, αὐτό θά εἶναι πτώση». (Πνευματική ἀφύπνηση,σελ. 183). « Σιγά-σιγά, μετά τήν κάρτα καί τήν ταυτότητα, δηλ. τό «φακέλωμα», θά προχωρήσουν πονηρά στό σφράγισμα (στό σῶμα μέ τό βιοτσίπ). Μέ διάφορα πονηρά μέσα θά κάνουν ἑκβιασμούς, γιά νά δέχονται οἱ ἄνθρωποι τό σφράγισμα στό μέτωπο ἤ στό χέρι. Θά στριμώξουν τούς ἀνθρώπους καί θά ποῦν: Μόνο μέ τίς κάρτες θά κινεῖσθε, τά χρήματα θά καταργηθοῦν. (Πνευματική ἀφύπνηση σελ. 185-6).


Ἡ προφητεία τῆς Ἱ. Ἀποκαλύψεως ( ιγ’ 15-18) σαφώς λέγει ὅτι ὅποιος δέν λάβει τό χάραγμα-ἀριθμό δέν θά δύναται «ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι». Ὅ,τι ἀκριβῶς γίνεται σήμερα: ‘’ἐὰν δὲν πάρετε τὸν ἀριθμὸ τάδε π.χ. ΑΜΚΑ, ΕΚΑΜ, (μέ ἤ χωρὶς τὸν 666) δέν δύνασθε νὰ ἔχετε ἐργασίαν, ἀσφάλειαν, νοσοκομειακὴν περίθαλψιν, σύνταξιν, τραπεζικές ἤ κρατικὲς συναλλαγές, καίτοι εἶναι δεδουλευμένα. Γιά λεπτομερέστερη ἐνημέρωση σᾶς παραπέμπουμε στό δημοσιευμένο ἤλεκτρονικό ἔντυπο «Ἅγιορείτες Πατέρες, Κάρτα τοῦ Πολίτη, Εἰσαγωγή τοῦ Σφραγίσματος, 2η ἐπηυξημένη ἔκδοση» (ἠλεκτρονική διεύθυνση : Ἰστολόγιο Καιόμενη βάτος).


Ἰδοῦ καί οἱ συνέπειες γιά ὅσους ἀθετήσουν τήν προφητεία καί δεχθοῦν τελικά τό χάραγμα, ἤ προσκυνήσουν τό θηρίο καί τήν εἰκόνα αὐτοῦ: «εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει τὸ χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου. καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ». Ἀποκ. Ιδ’ 9-11.


Φαίνεται καθαρά ἀπ᾿ αὐτό ὅτι οἱ πολιτικοί θέλουν νά μᾶς ἀποκλείσουν ἀπό τήν ζωή καί πρίν ἀκόμη ἔρθει τό τελικό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἐάν, λοιπόν χωρίς τήν λήψη-ἀποδοχή τῆς ταυτότητας-κάρτας μᾶς ἀπαγορεύουν νά πωλοῦμε καί νά ἀγοράζουμε κλπ. ἄραγε σημαίνει ὅτι ἤδη ἑνεργεῖται σέ ἕνα πρῶτο στάδιο τό χάραγμα καί εἶναι θέμα χρόνου νά τό ἐμφυτεύσουν καί στό χέρι μας.


Ὑστερα ἀπό ὅλα αὐτά, ζητοῦμε ἀπό τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση καί τό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο, νά ἀποσύρῃ  ὅλους αὐτούς τούς νόμους, πού βλασφημοῦν τήν Ὀρθόδοξη πίστι μας καί ντροπιάζουν τήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα, καί νά μήν προχωρήσουν στήν ὑποχρεωτική παραλαβή τῆς νέας ταυτότητος-κάρτας.

Πρός τήν ποιμένουσα Ἐκκλησία, τήν Ἱερά Σύνοδο, καθώς ἐπίσης καί πρός τήν θεσμικήν ἀρχήν τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Τόπου, ἐκφράζουμε τήν κατάπληξίν μας καί τήν ἀπορία μας γιά τήν ὅλη στάσιν τους ἀπέναντι σέ ὅλους αὐτούς τούς νόμους. Προσδοκούσαμε καί εὐελπιστούσαμε, ἐπί τόσα χρόνια, ὅτι κάποια στιγμή θά ἐγκαταλείπατε αὐτήν τήν στάσιν τῆς ‘’διακριτικῆς’’ ἀνοχῆς καί δέν θά ἐπιτρέπατε ποτέ νά φθάσῃ ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση νά ψηφίσῃ αὐτόν τόν κατάπτυστον νόμον διά τήν ἐλευθέραν καί νόμιμην συμβίωσιν τῶν σοδομιτῶν.


Ἡ μοναχική καί ἁγιορειτική συνείδησί μας οὐδέποτε θά ἀποδεχθεῖ αὐτήν τήν στάσιν σας.  Ἐσεῖς, ἔχετε ἀκόμη μεγαλύτερη εὐθύνη ἀπό τούς πολιτικούς. Ὁ Χριστός μας καί ἡ Ἐκκλησία βλασφημεῖται καί προσβάλλεται διά τῶν πιό χυδαίων νόμων, καί ἐσεῖς ἀρκεσθήκατε μόνον σέ κάποια κείμενα διαμαρτυρίας! Ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία σᾶς ἐμπιστεύθηκε τήν διαποίμανσιν τοῦ πιστοῦ λαοῦ Του καί ἐσεῖς τόσα χρόνια μέ τήν σιωπή σας ἤ μέ τήν τυπική διαμαρτυρία σας, ἐπιτρέψατε νά φθάσουμε σέ αὐτό τό χάος τῆς ἀποστασίας καί τῆς ἀπωλείας! Δέν ἠμποροῦμε νά τό πιστεύσουμε. Δέν τό χωράει ὁ νοῦς μας. Δέν τό ἀνέχεται ἡ συνείδησί μας. Ἡ ὀδύνη, ὁ πόνος καί οἱ προσευχές μας, θά ἀνεβαίνουν καθημερινῶς πρός τόν θρόνον τοῦ Δικαίου Κριτοῦ, θά στενάζουμε καί θά ζητοῦμε νά ἐπέμβῃ ὁ Κύριος γιά νά σταματήσῃ τό κακό.  Σῶσον Κύριε τόν λαόν Σου καί φύλαξον τήν κληρονομίαν Σου, τό μικρό Σου ποίμνιο, τό ὁποῖο εἶναι ἐρριμένον καί ἐγκαταλελλειμένον ὡς μή ἔχοντα ποιμένες.


Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί ποιμένες, μέ τόν προσήκοντα σεβασμόν πρός τά θεοτίμητα πρόσωπά σας, παρακαλοῦμε ἐσᾶς καί ὅλους τούς πνευματικούς φορεῖς τῆς πατρίδος μας, ἔστω καί τώρα, πρίν εἶναι ἀργά, νά ἐνεργήσετε δυναμικά, ὁμολογιακά, μαρτυρικά, ὥστε ἤ νά καταργηθῇ ὁ νόμος, ἤ νά διαχωρίσῃ ἡ Ἐκκλησία τήν θέση της μέ τό κράτος αὐτό. Παράλληλα ἀγαπητικά καί θεραπευτικά πρός τά ἀποστατημένα αὐτά παιδιά, ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας πού δέν καταδικάζει τόν ἁμαρτωλό ἄνθρωπο, ἀλλά πάντοτε φροντίζει νά διδάσκῃ καί νά καλῇ εἰς μετάνοια ὅλους μας, πρέπει νά καλέσῃ καί αὐτούς σέ ἀναθεώρηση καί μετάνοια. Διότι δέν δύναται ποτέ νά ἀνεχθῇ ἡ Ἐκκλησία, τό πάρα φύσιν νά νομιμοποιεῖται ὡς κατά φύσιν, καί μάλιστα διά νόμου τοῦ κράτους. Ἀγαπᾶ τόν ἁμαρτωλό ὡς ἄρρωστο μέλος, μισεῖ ὄμως τήν ἁμαρτία.  Ἡ Ἐκκλησία ὡς πνευματικό νοσοκομεῖον θεραπεύει τόν ἀσθενῆ ἁμαρτωλό, ἀλλά καυτηριάζει, καί τέλος ἄν δέν θεραπεύεται, ἀποκόπτει τήν γάγγραινα γιά νά μή μεταδοθῇ καί πρός τά ὑγιῆ μέλη της, τό καρκίνωμα τῆς ἁμαρτίας.


Παρακαλοῦμε κινητοποιήσατε τόν πιστόν λαόν, ὥστε νά ἀναγκασθοῦν νά ἀκυρώσουν καί νά ἀποσύρουν ὅλους τούς ἀνωτέρω νόμους μέ ἀποκορύφωμα τόν τελευταῖον, γιά νά ἐξαρθῇ πᾶσα ἀσέβεια καί διαφθορά ἐκ μέσῳ τοῦ λαοῦ, πρίν ξεσπάσει ἐπάνω μας ἡ δικαιοσύνη τοῦ Χριστοῦ,καί νά ἐπανέλθῃ ἡ πατρίδα μας στήν αἰώνια διαχρονική πορεία της ὡς Ὀρθόδοξη χώρα.


Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ὁρίζει διά τοῦ ψαλμοῦ «Σύν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις τήν ἀνομίαν καί οὐ μή συνδυάσω μετά τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν»( ψαλμ. ΡΜʹ).


Ἐάν ὅμως, δέν ἀποσυρθοῦν καί ἀκυρωθοῦν ὅλοι αὐτοί οἱ ἐπαίσχυντοι νόμοι τοῦ κράτους, τότε ζητοῦμε, γιά ὅσους πολιτικούς - βουλευτές παραμείνουν ἀμετάπειστοι καί ἀμετανόητοι, ἡ Ἱεραρχία διά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου νά ἐνεργοποιήσῃ τά δραστικά θεραπευτικά της φάρμακα, ὅπως εἶναι ὁ ἐκκλησιαστικός ἀφορισμός. Νά τούς ἀπαγορευθῇ ἡ εἴσοδος στούς Ἱερούς ναούς, καί ἡ συμμετοχή τους στά μυστήρια. Ἐξάλλου οἱ ἴδιοι ἀπό μόνοι τους, διά τῶν πράξεων τους ἔχουν ἀρνηθεῖ τήν χριστιανική τους πίστη καί ἔχουν αὐτοαφορισθεῖ (ξεχωρίσει τόν ἑαυτόν τους ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας).


Ἐκεῖνο ὄμως πού κυρίως πλήττει ἐμᾶς ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ὑποκρισία τους. Οἱ  πολιτικοί ἄν καί ἐξωτερικά ἐμφανίζονται ὡς χριστιανοί, λαμβάνουν διά τῶν νόμων τοῦ κράτους θέση διωκτῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἐκτελώντας ἐντολές ἄνωθεν, ἀπό τά κέντρα τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ἀντιχρίστου.


Παρακαλοῦμε, ἐπίσης, καί τήν ἰδικήν μας Ἱερά Κοινότητα διά ἐπισήμου ἀνακοινώσεως νά ἀπαγορεύσῃ σέ ὅλους τούς ἀνωτέρω ἀμετανοήτους βουλευτές, καί σέ ὅλους ὅσους ὑπερηφα-νεύονται δημοσίως διά αὐτήν τήν ἀσχημοσύνη τους, καί ἰδιαιτέρως στόν συνειδητά προστάτη τῶν σοδομιτῶν, Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Μπουτάρη, τήν εἴσοδό τους στό Περιβόλι τῆς Παναγίας.


Ἕνας Γέροντας, θέλοντας νά μᾶς δείξῃ πόσο πολύ θλιμμένος εἶναι γιά ὅλους αὐτούς τούς ἁμετανοήτους βουλευτές καί πόσο μεγάλο κακό θά κάνουν διαχρονικῶς στήν πατρίδα μας, εἶπε: «Ὅσοι ψήφισαν τούς νόμους αὐτούς, αὐτοί εἶναι χειρότεροι ἀπό τόν Φαραώ, πού σκότωνε τά ἄρρενα τέκνα καί χειρότεροι ἀπό τόν παιδοκτόνο Ἡρώδη πού σκότωσε 14.000 νήπια, διώκοντας τό Νήπιον Ἰησοῦ. Ὑπάρχει κόλασις καί παράδεισος, μέλλουσα κρίσις καί ἀνταπό-δοσις. Ἐάν δέν μετανοήσουν καί δέν ἀποσύρουν αὐτούς τούς ἀντίχριστους νόμους, οὔτε ἡ κόλασις δέν θά τούς δεχθεῖ μετά θάνατον. Ὁ Θεός θά κάνει εἰδική κόλασι γι᾿ αὐτούς, ὅπου μέ τά ὑψηλά πολιτικά ἀξιώματά τους θά κοσμοῦν τά φρικτώτερα μέρη τῆς εἰδικῆς κολάσεως τους. Τεράστια εὐθύνη  μαζί μέ αὐτούς ἔχουν καί ὅσοι συνηγοροῦν, συνευδοκοῦν ἤ σιωποῦν καί δέν διαμαρτύρονται.


Τέλος ὡς πρός τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα-κάρτα τοῦ πολίτη πού προετοιμάζεται νά ἐκδοθῇ, δηλώνουμε ὡς Ἁγιορεῖτες Μοναχοί ὅτι μέ τήν χάρι τοῦ Χριστοῦ μας καί τήν βοήθεια τῆς Παναγίας μας, ἐφόσον κανείς δέν ἠμπορεῖ νά κάνῃ τίποτε χωρίς τήν ἐνίσχυσιν τοῦ Κυρίου, θά ἀγωνισθοῦμε ὅσο ἠμποροῦμε, ὥστε κάθε καλοπροαίρετος χριστιανός καί συνάνθρωπός μας, νά ἐνημερωθῇ, νά ἀφυπνισθῇ, γιά νά μήν τήν δεχθῇ, καθώς  καί κανένας ἁγιορείτης μοναχός.


Ἡ ἀπόφασις φυσικά ἐπαφίεται στήν συνείδησιν ἑνός ἑκάστου καί  εἶναι προσωπική. Δηλώνουμε ἀκόμη ὅτι θά ἀντισταθοῦμε μέ κάθε νόμιμον τρόπο, ἀκόμη καί ἄν ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία καί ἡ Ἱερά Κοινότης παρασυρθῇ καί μᾶς συστήσει ἀντίθετα ἀπό ὅσα μέχρι τώρα ἔχει συστήσει διά ἐγκυκλίων, ( Δ.Ι.Σ. 2626/1997 καί 2641/1998). Δέν θά δεχθοῦμε τίς νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες-κάρτα τοῦ πολίτη καί θά χρησιμοποιοῦμε τά συμβατικά μέσα ταυτοποιήσεώς μας. (Ἱ. Κοινότητα Α.Ο. 22-4/5.5. 2011).


Νικητής θά εἶναι ὁ Χριστός, τό ἐσφαγμένον ἀρνίον καί ὄχι ὁ Ἀντίχριστος τό θηρίον, τό ὁποῖον σήμερα φαίνεται νά ἐπικρατῇ παντοῦ. Ὁ Χριστός καί Κύριός μας θά θριαμβεύσῃ τελικά καί μαζί Του ὅσοι τόν ἀκολούθησαν καί δέν ἐφοβήθησαν τό θηρίον.


«Ἰδού ἔρχομαι ταχύ, μακάριος ὁ τηρῶν τούς λόγους τῆς προφητείας... ὁ καιρός γάρ ἐγγύς... Ἐξῆλθεν νικών καί ἵνα νικήσῃ... Ναί ἔρχομαι ταχύ. Ἀμήν, ναί ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ». ( Ἱ. Ἀποκ. ΣΤʹ καί ΚΒʹ κεφ.).


Οἱ ὑπογράφοντες:


Γέρων Γαβριήλ Μοναχός, Ἱ.Κ.Ἁγίου Χριστοδούλου, Ἱ.Μ.Κουτλουμουσίου

Γέρων Σάββας Μοναχός, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Ἰλαρίων, Ἱ.Κ.Ἀγίου Μαξίμου  τοῦ Ὀμολογητοῦ, , Ἱ.Μ.Κουτλουμουσίου

Μοναχός Δοσίθεος, Ἱ.Κ.Ἀγίου Μαξίμου  τοῦ Ὀμολογητοῦ, Ἱ.Μ.Κουτλουμουσίου

Γέρων Εὐστράτιος Ἱερομόναχος, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός Ἀρτέμιος, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός Παΐσιος, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός Χριστοφόρος, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός Δωρόθεος, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός Ἰεζεκιήλ, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Ἱερομόναχος Ἀθανάσιος, Δικαῖος Ἱ. Σκήτεως Τιμίου Προδρόμου Ἱ. Μ. Μ. Λαύρας, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, (25 μοναχοί)

Μοναχός Χερουβίμ, Ἱ.Κ.Ἀρχαγγέλων, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Ἰωάννης, Ἱ.Κ.Εἰσοδίων Βίγλας, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Πατάπιος, Ἱ.Κ.Σκέπης τῆς Θεοτόκου, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας καί τῆς συνοδίας αὐτοῦ (2)

Γέρων Γεώργιος, Ἱ.Κ.Βαρλαάμ καί Ἱωάσαφ Βίγλας, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Χαρίτων Ἱερομ., Ἱ.Κ.Ἀναλήψεως Καρυές, Ἱ.Μ.Βατοπεδίου

Γέρων Μελέτιος, Ἱ.Κ.Γενέσιον τῆς Θεοτόκου, Καψάλα, Ἱ.Μ.Παντοκράτορος

Ἱερομ. Μακάριος,         «               «           «                  «                        «

Γέρων Ζηνόβιος, Ἱ.Κ.Ἁγίων Ἀναργύρων, Ἱ.Μ.Παντοκράτορος

Γέρων Συμεών, Ἱ.Κ.Ἁγίου Συμεών Καυσοκαλύβια,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός Ἠσαΐας         «             «                     «                         «

Μοναχός Εὐστάθιος, Ἱ.Κ.Ἁγίου Εὐσταθίου Καυσοκαλύβια, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός Ἐρμόλαος, Καυσοκαλύβια, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Χαρίτων, Καρούλια, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Ἀθανάσιος,Ἱ.Ἠ. Ἅγιος Σάββας, Καρούλια, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Σοφρώνιος, Ἱ.Ἠ. Ἁγία Τριάδα, Καρούλια, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Γρηγόριος Δανιηλαίος μετά τῆς συνοδίας αὐτοῦ (Δανιηλαίοι, 10 μοναχοί) Ἱ.Ἡ. Ἁγιορεῖται Πατέρες, Κατουνάκια, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Γεράσιμος, Ἱ.Ἠσ. Ἁγιος Γεράσιμος, Κατουνάκια, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Παντελεήμων Ἱερομ., Ἱ.Ἠ.Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος, Κατουνάκια, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας.

Γέρων Κύριλλος, Ἱ.Ἠ.Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου Κατουνάκια, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Θωμᾶς Ἱερομόν. μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ (Θωμάδες, 4 μοναχοί) Ἱ.Κ.Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμά, Μικρά Ἁγία Ἄννα, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας.


Ἡ συλλογή τῶν ὑπογραφῶν συνεχίζεται καί θἀ ἐκδοθοῦν στἠν ἐφημερίδα Ὀρθόδοξος Τύπος, στό τεῦχος τῆς Παρασκεῆς 5-2-2016.

 

   

 

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 30.1.16

ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ

 

2.2.2016

 

ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ἔκανε τὸ μέλος μας κ. Ἀνδρέας  Μπλάνος, Στρατηγὸς ἐ.ἀ., ὁ ὁποῖος ἀνέγνωσε ἕνα ἀκόμη ἐμψυχωτικὸ ἔγγραφο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου :

 


 

Εὑρισκόμαστε στὴν πολὺ εὐχάριστη θέσι νὰ ἀποδείξουμε ἐμπράκτως ὅτι τηροῦμε τὸν λόγο μας ἀναρτώντας τὰ :


https://www.youtube.com/watch?v=3Uyn4qZdJyI

https://www.youtube.com/watch?v=Kp1TmoHtqEI

https://www.youtube.com/watch?v=tXPtjXanhJM

https://www.youtube.com/watch?v=ZKgBU9R4NF8

https://www.youtube.com/watch?v=9K1hsRBtQJI

https://www.youtube.com/watch?v=LjpyHnBTv0s

https://www.youtube.com/watch?v=6STd85UneXo

https://www.youtube.com/watch?v=Qy9ROTSIA7c

https://www.youtube.com/watch?v=QKKmgKOF1YA

https://www.youtube.com/watch?v=roFQbtBBb8Q

https://www.youtube.com/watch?v=MzWMN5AEmeQ

https://www.youtube.com/watch?v=SPDVYP4vxPM

https://www.youtube.com/watch?v=TjZ1Ctl0EaU

https://www.youtube.com/watch?v=Gn75DyHVOL4

https://www.youtube.com/watch?v=IXDhfljbms4


ἀπὸ τὴν ἐκδήλωσί μας, ποὺ βιντεοσκοπήσαμε ἐρασιτεχνικῶς.

Ὅταν λάβουμε καὶ τὴν ἐπαγγελματικὴ λῆψι ἀπὸ τὸ ΑΧΕΛΩΟΣ TV καὶ τὴν ἠχογράφησι τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, θὰ σπεύσουμε νὰ ἀναρτηθοῦν καὶ αὐτά.


ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

 

   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ


ΑΠΟ ΜΙΑ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΕ ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΑΙΩΤΙΣΣΑ, Αἰόλου 60, ΑΘΗΝΑ


30.1.2016

Παρ’ὅλον ὅτι ἡ 30.1.2016 εἶναι καθιερωμένη ἀπὸ τὸν 11ο αἰώνα ὡς ἑορτὴ τῶν Τριῶν Μεγίστων Φωστήρων τῆς Τρισηλίου Θεότητος, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, καὶ ἀνεπιτυχῶς υἱοθετήθηκε ἀπὸ τοὺς φορεῖς μας νὰ κάνουμε αὐτὴν τὴν ἡμέρα τὴν Πανελλήνια Λειτουργία – Προσευχὴ ὑπὲρ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (διότι ὅλοι οἱ κληρικοὶ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ εἶναι στὶς ἕδρες τους καὶ στὶς ἐνορίες τους καὶ νὰ ἱερουργοῦν ἐκεῖ) καὶ παρ’ὅλον ὅτι ἡ 30.1.2016 ἦταν ἐργάσιμη ἡμέρα, ἐν τούτοις ὁ Ναὸς Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοσπηλαιωτίσσης ἦταν κατάμεστος καὶ ἑκατοντάδες προσκυνητὲς διευκολύνοντο νὰ ἀκούουν τὴν Θεία Λειτουργία στὴν ὁδὸ Αἰόλου μέχρι τὴν Εὐριπίδου καὶ τὴν Βύσσης.


Εὐχαριστοῦμε καὶ πάλι τὸν δραστήριο Πρωτοπρ. π. Ἀθανάσιον Ἀττάρτ, ὁ ὁποῖος παρ’ὅλον ὅτι εἶναι μόνος του, ἐν τούτοις λειτουργὼν 365 ἡμέρες τὸν χρόνον ἀκαμάτως, πέραν τοῦ μεγάλου πνευματικοῦ του ἔργου, ἀνακαίνησε καὶ τὸν ἱστορικὸ Ἱ. Ναὸ τῆς Χρυσοσπηλαιωτίσσης (ὅπως παλαιότερα τὴν Ἅγ. Μαρίνα καὶ τὸν Ἁγ. Φίλιππο στὸ Θησεῖο) καὶ τὴν ἔκανε κόσμημα τῶν Ἀθηνῶν.


Οἱ μεστοὶ νοημάτων λόγοι τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου, τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Σεβασμιωτάτου Καρπενησίου κ. Νικολάου καὶ ἀντιπροέδρου τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος (ΙΣΚΕ) π. Εὐαγγέλου Φεγγούλη, τοῦ Καθηγητοῦ καὶ Προέδρου τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν κ. Δημητρίου Κουτρούμπα, τοῦ Ἀντιστρατήγου ἐ.ἀ. κ. Γεωργίου Μανία, τοῦ μεγάλου Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας Δρ Χημικοῦ Χαραλάμπους Μπούσια, τοῦ Κοσμήτορος τῆς Π.Ε.Θ. κ. Λέοντος WALTER BRANG καὶ τοῦ Προέδρου τῶν φορέων μας διεφώτισαν πλήρως τὰ αἴτια, ἕνεκα τῶν ὁποίων δὲν πραγματοποιήθηκε μέχρι τώρα τὸ Τάμα τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ ἐτόνισαν τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως του.


Ἔτσι οἱ πολυπληθεῖς φίλοι λαμβάνοντες θάρρος καὶ παλλόμενοι ἀπὸ φλογερὸ ἐνθουσιασμό, ἀγκάλιαζαν τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ μας Συμβουλίου μὲ θέρμη, διότι ὅλοι ἤθελαν νὰ μᾶς ἐμψυχώνουν. Οἱ πάντες διεκήρυσσαν ὅτι θὰ κινηθοῦν πρὸς πᾶσα κατεύθυνσι μέχρι τέλος γιὰ τὴν ἄμεση πραγματοποίησι τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.


Κατωτέρω δημοσιεύουμε τὴν ὁμιλία τοῦ Προέδρου τῶν φορέων μας καὶ εὐθὺς ὡς λάβουμε τὰ DVD ἀπὸ τὸν  πάντα ἀνιδοτελῶς προσφερόμενο ΑΧΕΛΩΟΣ TV, θὰ ἀναρτήσουμε καὶ ὁλόκληρες τὶς ὁμιλίες τόσον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ  Αἰγιαλείας, ὅσον καὶ τῶν ἄλλων ὁμιλητῶν, ποὺ ἀπηύθυναν ἕνα θερμὸ χαιρετισμό.


Περισσότερα στὶς φωτογραφίες ποὺ ἀκολουθοῦν.


Ἐν τῷ μεταξύ, θὰ προβάλουμε αὔριο μερικὰ ἀποσπάσματα.


ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΑΠΟ ΜΙΑ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΕ ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΑΙΩΤΙΣΣΑ, Αἰόλου 60, ΑΘΗΝΑ

30.1.2016

 


ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

 

 

Στὴν 3η σειρὰ ὁ Ἀκαδημαϊκός (καὶ μέλος 7 ξένων Ἀκαδημιῶν)  σεβαστὸς Καθηγητὴς τοῦ Ε.Μ.Π., ἀγαπητὸς φίλος καὶ συνεργάτης τῶν φορέων μας κ. Ἀντώνιος Κουνάδης μὲ τὸν κ. Ἐμμανουὴλ Γδοῦτον, Καθηγητήν-Διευθυντὴν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης , Ἀντεπιστέλων μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν,

Στὴν 2η σειρὰ ὁ Γραμματεὺς τῆς Πρεσβείας τῆς Ρωσίας κ. Θεόδωρος Kalaidov καὶ ὁ κ. Emmanuel Uzoma Oparaocha γραμματεὺς τῆς Πρεσβείας τῆς Νιγηρίας,

Στὴν 1η σειρὰ ὁ ἐ. Στρατηγὸς κ. Κων/νος Τσιτίνης καὶ ὁ κ. Κοσμήτωρ τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων κ. Λέων Walter Brang.

 

Ἐξ ἀριστερὸν ὁ κ. Κων/νος Καρκανιάς, ἐ Πρόεδρος τῶν Κολλεγίων, Πρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ Διεθνοποιήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, ὁ Πρέσβυς τῆς Παλαιστίνης κ. Marwan E. Toumbassi, ὁ Καθηγητὴς Πανεπιστημίου καὶ Πρόεδρος τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν κ. Δημήτριος Κουτρούμπας. Δεξιὰ ἡ κα Κουτρούμπα Ἀννα καὶ ἡ Συμβουλος τῆς Πρεσβείας τῆς Οὐκρανίας κ. Ναταλία Kossenko.

 


Διακρίνονται ἀριστερὰ ὁ Καθηγητὴς τῆς Καρδιολογίας  καὶ Δ/ντὴς τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. κ. Παῦλος Τούτουζας, ὁ ἐ. Λυκειάρχης τῆς Ριζαρείου κ. Δημήτριος Μίχας καὶ πολλοὶ φίλοι.

 


 

Ὁ τ. Ὑπουργὸς κ. Ἀνδρέας Ζαϊμης μὲ τὸν Δήμαρχον τῆς μαρτυρικῆς πόλεως τῶν Καλαβρύτων κ. Γεώργιον Λαζουρὰν καὶ τὸν Βουλευτὴν Ἀχαΐας κ. Νικόλαον Νικολόπουλον.

 


ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ

 

 

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

 

Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος, Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος καὶ ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Καρπενησίου κ. Νικολάου π. Εὐάγγελος Φεγγούλης κάνει ἕνα σύντομον χαιρετισμόν

 


Ὁ Καθηγητὴς Πανεπιστημίου καὶ Πρόεδρος τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν κ. Δημήτριος Κουτρούμπας.

 

 

Ὁ Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ. κ. Γεώργιος Μανίας.

 


Ὁ μεγάλος Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας Δρ κ.Χημικὸς Χαραλάμπης Μπούσιας.

 

 

 

Ὁ Κοσμήτωρ τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) κ. Λέων WALTER BRANG.

Διακρίνεται ἐπίσης ὁ συνεργάτης τοῦ Ἀχελῶος TV φίλατος κ. Φώτης Βαρδής, ὁ ὁποῖος ὅπως πάντα, ἔσπευσε νὰ μᾶς συνδράμῃ.

Παρέστησαν ἐπίσης ὁ ἐπίτιμος Πρόεδρος τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως δικηγόρος παρ’Ἀρείῳ Πάγῳ κ. Γεώργιος Κοσμάς, ὁ ἐπίτιμος Πρόεδρος τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας κ. Ἐμμανουὴλ Μηλιαράκης καὶ πάρα πολλὲς ἄλλες προσωπικότητες.

 

 


ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΑΤΟΣ

 

 


ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ «ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ»,

ΑΡΤΟΝ, ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

 

ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ

ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ !

 

 

 

ΟΜΙΛΙΑ 30.1.2016

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΑΙΩΤΙΣΣΗΣ, Αἰόλου 60, Ἀθήνα

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιε,

Σεβαστὲ πατέρα Εὐάγγελε, Ἐκπρόσωπε τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπενησίου κ. Νικολάου καὶ Ἀντιπρόεδρε τοῦ ΙΣΚΕ,

Σεβαστοὶ πατέρες,

Σεβαστοὶ ἐκπρόσωποι τῆς, Διοικητικῆς καὶ Ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας,

Κύριε Δήμαρχε τῆς Μαρτυρικῆς Πόλεως Καλαβρύτων,

Ἀγαπητοὶ διπλωματικοὶ ἐκπρόσωποι Ὀρθοδόξων χωρῶν,

Ἀγαπητοὶ ἐκπρόσωποι φορέων καὶ ὀργανώσεων,

Ἀγαπητὰ μέλη, φίλοι καὶ θαυμαστὲς τῶν φορέων μας :

Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,

Ἱδρύματος Προασπίσως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,

Ἑλληνίδες  - Ἕλληνες-,

Φιλελληνίδες - Φιλέλληνες Ὀρθόδοξοι,

Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἐκ μέσης καρδίας, διότι ἤλθατε ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος νὰ συμπροσευχηθῆτε ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τοὺς ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας. Νὰ ἀφήσουν τά «ναὶ μὲν ἀλλὰ δέ» καὶ νὰ μὴ μᾶς ταλαιπωροῦν ἄλλο, ἀλλὰ ἀπεναντίας ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα, γιὰ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπὶ τέλους τὸ μεγαλεπήβολο καὶ κολοσσιαῖο μνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, δηλαδὴ τὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ποὺ εἶναι τὸ Τάμα τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας!!!

Ἰδιαιτέρως, ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ παραλείψουμε νὰ εὐχαριστήσουμε τὸν ἀκραιφνῆ Ὀρθόδοξο Ἱεράρχη μας, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιο, ὁ ὁποῖος πάντοτε εἶναι πλησίον μας ἀνιδιοτελῶς. Σήμερα ἐγκατέλειψε ὅλες τὶς σπουδαιότατες ὑποχρεώσεις του καὶ ἦλθε νὰ χοροστατήσῃ γιὰ νὰ μᾶς συμπαρασταθῇ.

Ἐπίσης εὐχαριστοῦμε τὸν μέγα ἀγωνιστὴ Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιῶς καὶ Νέου Φαλήρου κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος εὐγενῶς παρεχώρησε τὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας καθὼς καὶ τοὺς ἄκρως ἀνιδιοτελεῖς καὶ ἀκραιφνεῖς Ὀρθόδοξους κυρίους Μπόκα, οἱ ὁποῖοι ἀπέστειλαν πάλι τὸ Ἀχελῶος TV.

Ὡς γνωστό, αὐτὴ τὴν ἱερὰ ὑπόσχεσι τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας τὴν ἐψήφισε ὁμοφώνως ἡ Δ΄ Ἐθνοσυνέλευσις μὲ τὸ Η΄ Ψήφισμα της τὴν 31.7.1829, τὸ ὁποῖο ὑπέγραψε ὁ ἀνεπανάληπτος Ἐθνάρχης – Κυβερνήτης, ὁ «ἅγιος» τῆς πολιτικῆς  Ἰωάννης Καποδίστριας καὶ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα ἀπὸ τὸ 1834 25.1.1834 (ΦΕΚ 5/29.1.1834) καὶ ἀπὸ τὸ 1838 3.4.1838 (ΦΕΚ 12/11.4.1838) ὁρίζουν ρητῶς νὰ εἶναι στὴν Ἀθήνα.

Μὲ προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις παρῆλθον 186 χρόνια καὶ οἱ καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεοι, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, ἀδιαφόρησαν γιὰ τὴν ἐκπλήρωσι τῶν ὑποχρεώσεών τους, μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ ἡ ἱερὰ παρακαταθήκη τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Δυστυχῶς πολλάκις οἱ «ἡμέτεροι», οἱ «παρακοιμώμενοι» καὶ οἱ «περιεργαζόμενοι» προσπαθοῦσαν νὰ ἐξασφαλίσουν ἀμέσως ἢ ἐμμέσως μέχρι καὶ τὰ τετρασέγγονατους...

Τὸ ὅραμα τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν προσδιορίζεται στὴν δημιουργία τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὡς ὑπέρλαμπρο καὶ μοναδικὸ μνημεῖο δοξολογίας - ὑπὲρ τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ ὑπεραιώνιο Σύμβολο ἑνότητος Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων Ὀρθοδόξων.

Ἀποστολὴ τοῦ Ἱδρύματος ἡ διαρκὴς ἐνίσχυσις τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνα τῶν Ὀρθοδόξων γιὰ μία Ἑλλάδα, ποὺ ὑπηρετεῖ καὶ διδάσκει τὴν Εἰρήνη τοῦ σύμπαντος κόσμου.

Καλοῦμε ὅλους τοὺς φίλους νὰ μᾶς συμπαρασταθοῦν.

Ζητοῦμε κατεπειγόντως ἐθελοντές, διότι γονατίζουμε κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβάστακτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων.

Τηλεφωνήσατέ μας στὸ 210-3254321.

Στρατηγικὴ τοῦ Ἱδρύματος ἡ ὑπεράσπισι τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας πάσῃ δυνάμει καὶ ἡ ὑποστήριξι ἀνεγέρσεως καὶ λειτουργίας εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς Ἀττικὸ Ἄλσος Ἀθηνῶν.

Οἱ καιροὶ πάρα πολὺ δύσκολοι γιὰ τοὺς Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες Ὀρθοδόξους. Οἱ ἀνάγκες θεριεύουν, οἱ δυνάμεις καὶ οἱ ἐλπίδες λιγοστεύουν. Μόνο μὲ Σχέδιο - Ἑνότητα καὶ Στρατηγική, μὲ ἀταλάντευτη πίστι καὶ διαρκῆ καθημερινὸ ἀγῶνα, μὲ ὁδηγὸ τὸν Κύριο Ἡμῶν Ἰησοὺ Χριστὸ καὶ τὸ Εὐαγγέλιό Του, ἀναμένουμε τὰ Χαρᾶς Εὐαγγέλια.

Ζοῦμε σὲ ἰδιότυπη κατοχή, ποὺ ξεκίνησε μὲ διάφορους τρόπους καὶ μεθόδους, κυρίως ἀπὸ τὴν δολοφονία τοῦ ἄκρως ἀνιδιοτελοῦς καὶ ἱκανωτάτου Κυβερνήτη Ἰωάννου Καποδίστρια.

Ὁ φάκελλος αὐτοῦ δὲν ἄνοιξε ἀκόμη, ὅπως καὶ πολλοὶ ἄλλοι μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τῆς μαρτυρικῆς Κύπρου μας. Αἶσχος !

Μέγιστες οἱ ὑποχρεώσεις μας γιὰ τὴν πλήρη ἱστορικὴ ἀλήθεια ὡς πυξίδα εἰρήνης καὶ συνεργασίας ὄχι ἀπὸ συμβιβασμὸ ὑποδούλων, ἀλλὰ ἀπὸ συγχώρεσι Ὀρθοδόξων, ἀκόμη καὶ πρὸς τυράννους, ἀλλὰ ἐν γνώσει καὶ ὄχι ἐν ἀγνοίᾳ.

Ὁ φάκελλος, οἱ συνθῆκες πρὸ καὶ μετὰ τὴν  δολοφονία αὐτοῦ πρέπει νὰ ἔρθουν στὸ φῶς, γιατὶ ἡ δική μας κατοχὴ πρέπει νὰ τερματισθῇ ἐν δικαίῳ καὶ ὄχι ἐν ἀδίκῳ

Δὲν μποροῦν τὰ ἀγαθὰ τῆς Ζωῆς καὶ τοῦ Πολιτισμοῦ νὰ ἀγοράζωνται καὶ νὰ πωλοῦνται ἀπὸ τοὺς πλουσίους καὶ οἱ φτωχοὶ νὰ ὀδύρωνται ἢ νὰ ἀποθνήσκουν ἀβοήθητοι...

Ἡ παιδεία, ἡ ὑγεία, ἡ εὐημερία τοῦ συνόλου, ἡ κοινωνικὴ γαλήνη καὶ μέριμνα, ἡ σύννομη δικαιοσύνη, ἡ ἐπικοινωνία, ἡ συγκοινωνία καὶ λοιπὲς κοινωνικὲς κατακτήσεις καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα πρέπει νὰ εἶναι προσιτὰ πρὸς τοὺς πάντες καὶ νὰ μὴ ἀγοράζωνται μόνο ἀπὸ τοὺς ἔχοντες καὶ κατέχοντες τὸν πλοῦτο ἢ κομματικὴ - συνδικαλιστικὴ ἰδιότητα!!!

Ἀκόμη δὲν ἔχουν παντοῦ, σὲ ὅλη τὴν Γῆ, καθαρὸ νερὸ. Ἀκόμη δὲν ἔχουν ὅλοι στέγη, ἄρτο καὶ ἰατρό, ἐπικοινωνία καὶ πρόσβασι στὰ ἀγαθὰ τῆς Παιδείας.

Ἔχουμε ἀνεργία. Δὲν εἶναι μόνο κοινωνικὴ μάστιγα καὶ ἀδικία ἀλλὰ καὶ Ἀπεργία τῶν Δυνατῶν ἐπὶ τῶν Ἀδυνάτων.

Μέγιστο αἶσχος!!!

Ἡ Διεθνὴς Σύμβασι γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ παιδιοῦ εἶναι σαφής.

Ὁ ΟΗΕ κατέστη ἄκρως ἀναξιόπιστος καὶ ἀνεπαρκὴς γιὰ τοὺς σκοποὺς γιὰ τοὺς ὁποίους ἐδημιουργήθη. Οὐσιαστικὰ μετετράπη σὲ ὄργανο νομιμοποιήσεως ὅλων τῶν παλιμβαρβάρων καὶ αὐταρχικῶν ἐπεμβάσεων τῶν ἰσχυρῶν χωρῶν τῆς γῆς ἐναντίον τῶν πτωχῶν καὶ ἀδυνάτων.

Ἡ προσφυγιὰ καὶ ἡ ἀναγκαστικὴ μετανάστευσις ὄχι μόνο δὲν εἶναι ἡ λύσις, ἀλλὰ εἶναι ἡ πηγὴ νέων δυσμενεστάτων προβλημάτων, ἰδιατέρως γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας. Μᾶς ἐκβιάζουν καὶ μέσῳ τῶν θαλασσοδανείων, γιὰ νὰ μᾶς φορτώσουν καὶ ἄλλα ἑκατομμύρια μουσουλμάνων. Κατὰ ἔγκυρες πληροφορίες μας ἤδη ὑπάρχουν ἄνω τῶν 4.000.000 μουσουλμάνων στὴν Ἑλλάδα μας. Εἶναι στρατηγικὴ τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων νὰ μουσουλμανοποιήσουν τὴν Ἑλλάδα μας - κίνδυνος – θάνατος.

Ἀπὸ τὸ 1916 οἱ ἀλησμόνητες πατρίδες μας καὶ οἱ ἐλληνικὲς πόλεις θυσιάσθηκαν στὸν βωμὸ τῶν συμφερόντων ἰσχυρῶν τῆς Γῆς. Οἱ αἴτιοι πρέπει νὰ ἀποκαλυφθοῦν πλήρως.

Ἡ Εἰρήνη ἂς μεσολαβῆ ἀποκαλύπτοντας καὶ ὄχι συγκαλύπτοντας. Ἡ συνεργασία τῶν Ὀρθοδόξων εἶναι ἡ δύναμις τῆς Εἰρήνης ἐπὶ τῆς Γῆς.

Δὲν πολιτικολογοῦμε. Ὁδηγοῦμε τὴν σκέψι σας, πρὸς τὴν ἀλήθεια ἐν Χριστῷ.

Δὲν δικαιολογούμεθα γιὰ τὴν κάθε ἀσχήμια, ποὺ νομιμοποιοῦν ἡμιμαθεῖς. Ψήφισαν – νομιμοποίησαν ἀκόμη καὶ τὴν ἐλεεινὴ συμβίωσι τῶν ὁμοφυλοφίλων. Μέγιστο καὶ ἀσύγγνωστο ὄνειδος.  Νέα Προτεραιότητα ἡ διαγραφὴ τοῦ ἀντιχριστιανικοῦ καὶ σοδομικοῦ Νόμου Συμβιώσεως τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ἀποτελεῖ ὕψιστη προτεραιότητα τῶν Ὀρθοδόξων. Τὸ τιμημένο ράσο μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ ἡγηθῇ, ἀρκεῖ νὰ ἐγερθῇ.

Πᾶσα ἐπιστήμη καὶ σπουδὴ χωριζομένη ἀρετῆς πανουργία καὶ οὐ σοφία φαίνεται.

….

Πανοῦργοι μετανοεῖτε, βρεῖτε πνευματικό.

Ἡ δύναμι ὅλων μας εἶναι ἐν Θεῷ.

Ἀδελφοσύνη – Συνεργασία – Εἰρήνη Ὑμῖν.

Ἔχουμε ἀντικειμενικὸ σύστημα εἰσαγωγῆς στὰ Πανεπιστήμια ἀλλὰ καὶ τοῦτο δὲν ἀρκεῖ.

Πρέπει νὰ γίνῃ καὶ ἀποτελεσματικό.

Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ἀγωνιζόμαστε μέρα καὶ νύχτα, γιὰ νὰ ἀποτινάξουμε τὰ ψεύδη καὶ τὴν ἡμιμάθεια...

Δὲν μποροῦμε νὰ ψηφίζουμε παρὰ μόνο ὅσους δεσμεύονται γιὰ τὰ Ἱερὰ καὶ τὰ Ὅσια τῶν Ὀρθοδόξων.

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,

Τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων καὶ Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 πρέπει νὰ μᾶς ἐμπνέῃ καὶ νὰ μεγεθύνῃ τὴν Ἑνότητά μας.

Γίνατε Πρέσβεις καλῆς καὶ ἰσχυρῆς θελήσεως γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους! ! !

Πολλαπλασιάστε τοὺς Πρέσβεις αὐτοὺς δημιουργώντας μὲ διαφάνεια καὶ Ὀρθόδοξο  διαφωτισμὸ τὴν Νέα Φιλικὴ Ἑνότητα μὲ τὴν ἀνίκητη στρατηγικὴ τῶν Ἀγωνιστῶν Μοναχῶν τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου...

Μελετώντας τὴν ἱστορία καὶ τὴν καταγωγή μας, γνωρίζουμε ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες ἐξαπλώθηκαν διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου. Μόνο ἡ ἀκραιφνὴς Ὀρθοδοξία κηρύχθηκε μὲ λόγια («ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν»), βεβαιώθηκε μὲ θαύματα καὶ σφραγίσθηκε μὲ αἵμα δεκάδων ἑκατομμυρίων μαρτύρων !!!

Ἡ Ὀρθοδοξία βάλλεται πανταχόθεν. Πρέπει νὰ ἄρωμεν ὅλα τὰ αἴτια καὶ νὰ γίνουμε μαχητὲς ὑπερασπίσεως τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ συμβιβασμὸς δὲν εἶναι Φῶς, ἀντιθέτως αἰώνιος καὶ ὑπεραιώνιος λίαν καταστρεπτικὸς σκοταδισμός!!!

Κανένα ἀξίωμα, οὔτε ἀξίωσι μπορεῖ νὰ προσβάλῃ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸν πραγματικὸ Ἡγέτη της, τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοὺ Χριστό.

Ἄν κάθε ἡμέρα φέρνουμε στὸν Χριστὸ ἕνα Ὀρθόδοξο ἄνθρωπο στὸν ἀγῶνα ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ Νίκη εἶναι ὑπὲρ ὅλων τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆς Εἰρήνης στὸν κόσμο.

Οἱ ἀνθρώπινες ἰδεολογίες εἶναι ἀτελεῖς καὶ ἀδύναμες νὰ ἐπιλύσουν ριζικὰ διαφορὲς καὶ νὰ δημιουργήσουν τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον ὑπὲρ ὅλων τῶν ἀνθρώπων...

Τὰ λάθη ἐν γνώσει ἢ ἐν ἀγνοίᾳ τῶν Κυβερνώντων στὶς μεγάλες καὶ μικρὲς χῶρες συνεχίζονται...

Δὲν μποροῦν ὅλα τὰ θέματα νὰ λυθοῦν στὸ ἐπίπεδο κάθε χώρας. Ἄλλα θέματα εἶναι τοπικά, ἄλλα παγκόσμια, ἄλλα εὐρωπαϊκὰ καὶ ἄλλα ἐθνικά.

Ἂς στηριχθοῦμε στὶς δυνάμεις μας δημιουργώντας. Ἡ ἐλπίδα μας στὸν Θεὸ δικαιώνεται ἀλλὰ στοὺς ἀνθρώπους – κυβερνῆτες ποτὲ ἐπὶ μακρόν.

Ἂς ἀρχίσουμε πάλι δημιουργώντας. Ἡ ἰσχὺς ἐν τῷ ἑνώσει .

Δημιουργοῦμε ὅ,τι μποροῦμε, πολλαπλασιάζοντας - ἐλέγχοντας – κατευθύνοντας τὰ ἀποτελέσματα - ἐν εἰρήνῃ.

Ἀγωνιζόμαστε νυχθημερὸν γιὰ τὸ ΤΑΜΑ τοῦ Ἔθνους.

Ἔχουμε κατὰ κόρον τονίσει ὅτι ὄχι μόνον δὲν ζητοῦμε χρήματα ἀπὸ τὸ Κράτος καὶ τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ ἀπεναντίας 20% τῶν καθαρῶν ἐσὀδων τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους νὰ κατατίθενται σὲ εἰδικὸ λογαριασμό, γιὰ νὰ ἐξοπλίζωνται σχολεῖα καὶ γιὰ ἀναστύλωσι ἱστορικῶν Ἱερῶν Μονῶν καὶ Ἱερῶν Ναῶν.

Μόνον τὴν παραχώρησι 50 στρεμμάτων ἐκ τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους ζητοῦμε καὶ κατανόησι.

Καὶ ἐνῷ οἱ ἰθύνοντες εἶναι γενναιόδωροι πρὸς τοὺς ἰδιοτελεῖς, ὡς π.χ. γιὰ τὸ τεράστιο καὶ πανάκριβο «φιλέτο» τοῦ παλαιοῦ Ἱπποδρομίου στὸ Ἵδρυμα Σταῦρος Νιάρχος ἢ γιὰ τὰ στάδια ποδοσφαίρας, γιὰ νὰ συγκεντρώνωνται οἱ ἔχοντες ὁμαδικὸ παραλήρημα νὰ τὰ κάνουν «γυαλιά-καρφιά» καὶ νὰ σφαγιάζωνται !!!.

Ἀντιθέτως σὲ μᾶς γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη ψεύδονται ἀσυστόλως καὶ μᾶς ἐμπαίζουν ἐπὶ μία δεκαετία μὲ εὐτελεῖς προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις...

Στὴν αὐστηροτάτη καὶ ἄκρως ἀνιδιοτελῆ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους βάσει τοῦ προτεινομένου Σχεδίου Νόμου θὰ συμμετάσχουν ὡς Πρόεδρος ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, Ἀντιπρόεδρος  ἕνας ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς καὶ μέλη ἄλλοι τρεῖς Μητροπολίτες...

Τὰ μέλη τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς δὲν θὰ λαμβάνουν οὔτε ἕνα εὐρώ, ἀλλὰ θὰ διαχειρίζωνται μὲ ἀπόλυτη διαφάνεια καὶ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια τὸν μὲ ἀπερίγραπτες στερήσεις, σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες, δημιουργηθέντα μόχθο τοῦ βίου μου. Θὰ ὑπολογίζῃ καὶ τὸ τελευταῖο δίλεπτο τῆς χήρας ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ καὶ μὲ μία τέτοια ἀνιδιοτελῆ διοίκησι ὄχι μόνο θὰ καλύπτωνται τὰ ἔξοδα γιὰ τὴν συντήρησι τῶν κτιρίων καὶ μισθοδοσία τῶν ἀπαιτουμένων ἐργαζομένων καὶ ὄχι «ἡμετέρων» παρασίτων, ὡς εἴθισται, ἀλλὰ θὰ ὑπάρχουν τεράστια περισσεύματα καὶ θὰ κτίζωνται καὶ συντηροῦνται συνεχῶς ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα, στέγες ἀγάπης καὶ λοιπὰ εὐαγῆ ἱδρύματα, τὰ ὁποῖα δὲν θὰ ὀνομάζωνται «Ἀναγνωστοπούλεια» ἀλλὰ «Βασιλειάδες». Οἱ καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεοι, Πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ μὴ δώσουν οὔτε μία «τρύπια» δεκάρα. Ὅλα τὰ χρήματα θὰ τὰ βάλω ἐγώ, δηλώνοντας κατηγορηματικῶς οὐδαμοῦ νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά μου, ἀλλὰ νὰ κλείσω τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ νὰ ἀπέλθω ἀπὸ τὸν μάταιο τοῦτο κόσμο ὡς ἄγνωστος στρατιώτης!!!...

Ὁ κατεξοχὴν φιλότιμος ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει ἐξαπατηθῆ ἐπανειλημμένως ἀπὸ τοὺς πάντες καὶ γι᾿ αὐτὸ εἶναι καὶ ἐπιβάλλεται νὰ εἶναι λίαν ἐπιφυλακτικὸς πρὸς τοὺς πάντες. Ἐμεῖς, χωρὶς νὰ περιαυτολογοῦμε, ἔχουμε τεράστια διαφανῆ καὶ ἀνιδιοτελῆ κοινωνικὴ δραστηριότητα : ἔχουμε ἀποστείλει ἀποδεδειγμένως ἄνω τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας καὶ ἔχουμε ἀποδείξει ἐμπράκτως ὅτι καὶ ἡ τελευταία δεκάρα φθάνει στὸν τόπο προορισμοῦ καὶ καταλήγει στοὺς πραγματικὰ ἐνδεεῖς ἀνθρώπους καὶ δὲν τὴν νοσφίζονται ἀετονύχηδες καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, ὅπως, δυστυχῶς, συνήθως συμβαίνει...

Κακοήθεις καὶ λασπολόγοι προσπαθοῦν νὰ μᾶς ἐξουθενώσουν, κατατάσσοντας καὶ μᾶς μεταξὺ τῶν «λαμογιῶν» ποὺ ἔχουν πάρει ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια Εὐρὼ ἀπὸ τὸ Κράτος γιὰ δῆθεν ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες. Ἐμεῖς ὅμως ἔχουμε ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου Έξωτερικῶν, τὸ ὁποῖο ἐπιβεβαιεῖ ὅτι δὲν ἔχουμε πάρει οὔτε ἕνα Εὐρὼ ἀπὸ τὴν τὴν ἁρμοδία ὑπηρεσία ΥΔΑΣ τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν!!!

Ἡ ἄποψις ὅτι ἕνα Ἵδρυμα δὲν ἐπιτρέπεται νὰ διοικῇ τὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἶναι καὶ αὐτὸ ἐκ τοῦ πονηροῦ. Τὸ Εὐαγγέλιο μᾶς διεκρινίζει ὅτι οἱ ἴδιοι οἱ Ἀπόστολοι τόνισαν στοὺς εὐλαβεῖς Χριστιανοὺς νὰ ἐκλέξουν 7 πρόσωπα γιὰ νὰ μεριμνοῦν γιὰ τὰ ὑλικὰ καὶ νὰ μὴ χάνουν τὸν χρόνο τους οἱ Ἀπόστολοι «διακονεῖν τραπέζαις» (Πράξ. 6,2).

Πάντοτε λαϊκοὶ εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν στὰ ἐνοριακὰ συμβούλια!!!

Ἡ διάδοσις ἐπίσης ὅτι ἤδη ἔχει γίνει τὸ Τάμα εἶναι ἀναληθής, ὅπως προκύπτει ἀπὸ μία πρόχειρη μελέτη τῆς ἱστορίας. Τὰ στοιχεῖα εἶναι σαφῆ, τὰ ἔχομε συγκεντρώσει στὴν ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ καὶ ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴ ὁ καθένας δύναται νὰ τὰ μελετήσῃ. Τηλεφωνήσατέ μας στὸ 210-3254321, γιὰ νὰ σᾶς ἀποστείλουμε εὐχαρίστως τὴν ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ δωρεάν .

Μόνο ἀνιδιοτελεῖς ἰδεολόγοι, ἄν ἐργασθοῦν μὲ «μεράκι», δύνανται, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ κάνουν θαύματα.

Τὸ ἁμαρτωλὸ κράτος ἔχει κατασπαταλήσει ἑκατοντάδες τετράκις δισεκατομμύρια εὐρὼ γιὰ εὐτελέστατα ἔργα ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχουν γενναῖες μίζες καὶ χονδρὰ λαδώματα. Καὶ ἡ Ἐκκλησία ἐξανέμισε μία ἀμύθητη περιουσία!!!

Ὅμως οἱ ἰθύνοντες δὲν προσέρχεται σὲ Διάλογο.

Δὲν εὑρίσκουμε καμμία ἀνταπόκρισι. Ὁ καθένας τους κηρύττει ἑαυτὸν ἀνευθυνοϋπεύθυνο.

Ἡ ἱστορία εἶναι ἀμείλικτος.

Τὶ ἀναμένουμε ; ; ; ;

Τὸ Σύνταγμά μας ἔχει γραφῆ στὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος καὶ ὅμως μᾶς κυβερνοῦν ἄθεοι καὶ ἀντίχριστοι, οἱ ὁποῖοι εἶναι πιὸ ἐπικίνδυνοι ἀπὸ τοὺς ἄθεους. . .

Ἐπειδὴ εἶσθε κουρασμένοι καὶ ἔχετε πολλὲς ἐργασίες, δὲν θὰ σᾶς ἐπαναλάβουμε, ὅσα ἔχουμε ἀναφέρει στὰ περιοδικά μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, τὸ Facebook καὶ τὸ Twitter.

Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή, Twitter: @PANEL_TAMA.

Ἐξερχόμενοι θὰ λάβετε δωρεὰν τεύχη τῶν Περιοδικῶν μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Ἡμερολόγιο, μία εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ Νεομάρτυρος, καὶ ἄρτο καὶ θὰ προσφερθῇ καφές καὶ γλύκισμα.

Ἄν θέλετε καὶ ἄλλα τεύχη τῆς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ τηλεφωνῆστε μας στὸ 210-3254321

Εὐχαριστοῦμε ! Καλὴ δύναμιν καὶ σύντομα καλὴ ἀντάμωσιν στὰ ἐγκαίνια τοῦ Τάματος !

   

ΔΡ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ

ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

29.1.2016


Ὁ πεφωτισμένος καὶ ἀνιδιοτελὴς χαρισματικὸς Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας Δρ Χαραλάμπης Μπούσιας συνέγραψε ἕνα θερμὸ χαιρετισμὸ γιὰ τὴν μεγάλη συγκέντρωσι - Θεία Λειτουργία μετ᾿ ἀρτοκλασίας χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου, ποὺ θὰ ἔχουμε τὴν 30.1.2016 στὸν Ἱερὸ Ναὸ Χρυσοσπηλαιωτίσσης - ὁδὸς Αἰόλου 60 ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.


Ὅμως ὁ ταπεινός, εὐλαβὴς καὶ ἀνιδιοτελὴς συνεργάτης μας – Πρέσβυς τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, Δρ Χαραλάμπης Μπούσιας δὲν ἦταν δυνατὸ νὰ παραλείψῃ νὰ ἀναφερθῇ καὶ στοὺς Τρεὶς Φωστῆρες τῆς Τρισηλίου Θεότητος.

Ἐπειδὴ ἡ αὐριανὴ ἡμέρα εἶναι ἐργάσιμη καὶ οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ ἔλθουν καὶ ἀπὸ πολὺ μακριὰ καὶ πρέπει νὰ τελειώσουν τὶς ἐργασίες τους καὶ νὰ ἐπιστρέψουν ἐγκαίρως στὶς οἰκογένειές τους προτοὺ τοὺς κλείσουν τὰ μπλόκα, ἀναρτοῦμε ὁλόκληρο τὸν χαιρετισμό του στὸ διαδίκτυο, γιὰ νὰ εἶναι σύντομος ὁ χαιρετισμός του αὔριο ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Εὐχαριστοῦμε τὸν Πρέσβυ μας Καλῆς Θελήσεως Δρ Χαραλάμπη Μπούσια.Προσλαλιὰ στὴ γιορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

ἀπὸ τὸ «Τάμα τοῦ ἔθνους»


πὸ τὸ 1100 καθιερώθηκε νὰ  γιορτάζουμε τοὺς Ἁγίους τῶν γραμμάτων, τοὺς Ἁγίους τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς παιδείας, τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες, μὲ κοινοὺς ὕμνους. Ἡ γιορτὴ αὐτὴ ἀπὸ τὸ 1842, λέγεται καὶ γιορτὴ τῶν γραμμάτων, ἀφοῦ ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἀποτελοῦν τὴν τριανδρία τῶν μεγάλων Πατέρων καὶ Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ γιορτή τους εἶναι γιορτὴ τῆς παιδείας, γιορτὴ τῶν δασκάλων καὶ τῶν μαθητῶν καὶ τὸ λάβαρο μὲ τὴν εἰκόνα τους ὑψώνεται μὲ εὐλάβεια στὴν αἴθουσα τελετῶν τοῦ ἐργαστηρίου τῆς γνώσεως, τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Εἶναι γιορτὴ σχολική,  ἐκκλησιαστικὴ καὶ ἐθνική, γιατὶ οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἦταν εὐσεβεῖς Ἱεράρχες, σοφοὶ διδάσκαλοι, φημισμένοι ρήτορες, ἐπιφανεῖς θεολόγοι με κοινωνικὴ προσφορὰ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο τεράστιο καὶ προσέφεραν ὅλη τους τὴν ἰκμάδα στὸν Ἕλληνα λόγο καὶ τὴ ζωή τους στὴ πίστη τους στὴν ἔπρακτη ἐφαρμογὴ τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, τοῦ λόγου τοῦ Χριστοῦ μας. Εἶναι ταυτόχρονα οἱ συγγραφεῖς τῶν τριῶν Λειτουργιῶν ποὺ φέρουν τὰ ὀνόματά τους: Τῶν δύο γνωστῶν Λειτουργιῶν, τῆς Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ τῆς Λειτουργίας τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, καθὼς καὶ τῆς ἄγνωστης στοὺς πολλοὺς Λειτουργίας τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.


Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες μελέτησαν ὅσο κανεὶς ἄλλος τοὺς ἀρχαίους κλασσικοὺς συγγραφεῖς καὶ φιλοσόφους καὶ κατόρθωσαν νὰ συμφιλιώσουν τὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πνεῦμα μὲ τὴ Χριστιανικὴ πίστη. Ἀπέρριψαν τὰ εἰδωλολατρικὰ στοιχεῖα καὶ κράτησαν τὶς ἀρχὲς τῆς διαλεκτικῆς σκέψεως τῆς ἑλληνικῆς παιδείας, ἀκολουθώντας τὴ συμβουλὴ τοῦ οὐρανοβάμονος Παύλου: «Πάντα δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε» [1]. Ἔστησαν, ἔτσι, γέφυρες ἀνάμεσα στὸν κλασσικὸ καὶ στὸ σύγχρονο τῆς ἐποχῆς τους ἄνθρωπο, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐποχῆς μας, ἀνάμεσα στὴ γνώση καὶ τὴν ἀρετή, ἀνάμεσα στὴν ἀναζήτηση τῆς ἐπιστημονικῆς ἀλήθειας καὶ τὴν πραγματικὴ ἀλήθεια τῆς ἐσταυρωμένης ἀγάπης, ἀνάμεσα στὴ θεωρία καὶ στὴν πράξη, στὸν Ἑλληνισμὸ καὶ στὸ Χριστιανισμό.


Τὸ ἔργο τῆς Τριῶν Ἱεραρχῶν εἶναι τεράστιο. Ὅλοι οἱ πτωχοί, οἱ ἄρρωστοι, τὰ ὀρφανά, οἱ ἡλικιωμένοι, ἡ ἐμπερίστατη νεότητα, εὕρισκαν καταφύγιο κοντά τους. Ἡ μεγάλη τους καρδιὰ καὶ ἡ χριστιανικὴ ψυχή τους γινόταν στέγη τῶν ἀστέγων, χάδι τῶν ὀρφανῶν, βακτηρία τῶν γερόντων, φάρμακο τῶν ἀσθενούντων, βιβλίο σωτήριο τῆς ἀνήσυχης πάντοτε νεολαίας. Ἦταν τόση ἡ καλωσύνη καὶ ἡ φιλανθρωπία τους, ποὺ δὲν ὑπολόγισαν τὰ πλούτη καὶ τὰ χρήματά τους, ἀλλὰ τὰ πάντα ἔδωσαν γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῶν ἐνδεῶν. «Ἐσκόρπισαν, ἔδωκαν τοῖς πένησιν, ἡ δικαιοσύνη αὐτῶν μένει εἰς τὸν αἰῶνα», [2] κατὰ τὰ λόγια τοῦ ἱεροῦ Ψαλμωδοῦ. Γιὰ τὸν ἑαυτό τους οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες δὲν κράτησαν τίποτα. Ὅλα τὰ διέθεσαν, γιὰ νὰ δώσουν χαρὰ στοὺς συνανθρώπους τους ἐπαναλαμβάνοτας τὰ λόγια τοῦ Παύλου: «Ζῶ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός» [3]. Ἔσπευδαν νὰ βοηθήσουν κάθε ἐμπερίστατο καὶ πολλὲς φορὲς μὲ τὰ ἴδια τους τὰ χέρια ἔδεναν τὶς πληγὲς τῶν ἀρρώστων. Ταυτόχρονα ὅμως μὲ τὴν ψυχική τους κένωση στὶς ἀνάγκες τῶν ἄλλων οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἦσαν καὶ ἀκάματοι ἱεραπόστολοι. Δίδασκαν, «εὐκαίρως ἀκαίρως» [4] τὴ σωτηριώδη ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἀγάπης, τὴ χριστιανικὴ θρησκεία καὶ τὸ Λόγο τοῦ Θεοῦ μὲ πάθος καὶ κάτω ἀπὸ τὸ πρίσμα τῆς μεγάλης τους μορφώσεως, τῆς ἑλληνικῆς τους παιδείας καὶ τοῦ ἱεραποστολικοῦ τους ζήλου.


Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες γνώριζαν νὰ ὑπηρετοῦν στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας, ἀλλὰ καὶ νὰ δοξολογοῦν Αὐτόν, ὡς πανάγαθο Θεό, φιλάνθρωπο καὶ ἐλευθερωτὴ ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ καὶ τῶν ἑκάστοτε ἐπιβούλων τῆς ἐλευθερίας τῆς αἱματοπότιστης πατρίδος μας, τῆς Ἑλλάδας μας. Αὐτῆς πού δυστυχῶς, σήμερα μόνο μὲ τὰ χείλη τὸν τιμᾶ, ἂν τὸν τιμᾶ, ἀλλὰ ἡ καρδία του «πόῤῥῳ ἀπέχει»[5] ἀπὸ Αὐτόν. Αὐτῆς ποὺ     τὸν ὀνόμασε «Ἐλευθερωτή» καὶ τοῦ ἔταξε τὴν ἀνέγερη ἑνὸς περικαλλοῦς Ναοῦ.


Σήμερα, βλέπουμε οἱ νεοέλληνες νὰ ἔχουμε λησμονήσει αὐτὸ τὸ τάμα, ὥστε νὰ μὴν δοξολογεῖται ὁ Χριστός μας ἀπὸ τὶς, ἐπιγενόμενες γενιὲς τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἠρωϊκῶν μας ἀγωνιστῶν, ἀπὸ τὶς γενιὲς τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, γιατὶ ὁ λόγος τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν δὲν διδάσκεται, ἀφοῦ αὐτὸ ἀπαιτεῖ ἡ σύγχρονη παγκόσμια παιδαγωγικὴ τοῦ σκότους.


Κατ’ αὐτὴν θέλουν νὰ λησμονηθεῖ  ὅτι ὁ Χριστός μας εἶναι Θεὸς ἐλέους καὶ οἰκτιρμῶν, ὅτι θέλει τὴ σωτηρία μας καὶ φυσικὰ τὴν ἐλευθερία μας, αὐτὴ ποὺ ἐμεῖς ἀπεμπολοῦμε ἀπομακρυνόμενοι ἀπὸ Ἐκεῖνον μὲ τὴ συμπεριφορά μας καὶ δὲν ἀκοῦμε τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, ποὺ μᾶς λέει: «Τῆ ἐλευθερίᾳ,  ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, στήκετε καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε»[6].


Θέλουν νὰ λησμονηθεῖ ὅτι ὁ Χριστός μας μᾶς ἐλευθέρωσε διδάσκοντάς μας τὴν ἑκούσια πτωχεία, τὴν ἀκτησία, τὴν κοινοκτημοσύνη, τὶς ἀρετὲς τοῦ Νικηταρᾶ, τοῦ Καποδίστρια, τοῦ Πλαστήρα καὶ τόσων ἄλλων ἐπιφανῶν προγόνων μας.


Θέλουν νὰ λησμονηθεῖ ὅτι ὁ  ἄνθρωπος ποὺ χρεώνεται μιὰ φορά, μένει χρεώστης γιὰ πάντα καὶ σὰν τὸ ἄλογο ποὺ ὅταν τοῦ φορέσουν χαλινάρι, ἀναγκάζεται νὰ δεχθεῖ στὴ ράχη του τὸν ἕνα καβαλλάρη μετὰ τὸν ἄλλον.


Θέλουν νὰ λησμονήσουμε Ἐκεῖνον  ποὺ τρέχει ὀπίσω μας καὶ μᾶς καταδιώκει, ὅπως μᾶς λέγει καὶ ὁ προφητάναξ Δαβίδ,  μὲ μοναδικὸ σκοπὸ τὴ σωτηρία μας.


Θέλουν νὰ λησμονήσουμε τὸ τάμα τοῦ ἔθνους τῶν προγόνων μας καί, φυσικά, κάθε προσπάθεια γιὰ πραγμάτωσή του βρίσκει τὶς πόρτες κλειστὲς καὶ ἀμπαρωμένες. Ἔτσι καὶ οἱ μακροχόνιοι ἀγῶνες τῶν ἐργαζομένων «ἰδίαις χερσί»[7] πρὸς  ἐπίτευξη τοῦ τάματος, Ἰωάννου καὶ Αἰκατερίνης Ἀναγνωστοπούλου, τοὺς συνεύνους, δὲν ἔχουν τοὐλάχιστον μέχρι σήμερα, αἴσια κατάληξη. Τὸ ζεῦγος Ἀναγνωστοπούλου τονίζει πρὸς κάθε κατεύθυνση ὅτι γιὰ τὸ τάμα τοῦ ἔθνους  δὲν ζητᾶ χρήματα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πολιτεία, ἀλλὰ μόνον τὴν εὐλογία τῆς πρώτης καὶ τὴ νομοθετικὴ διευκόλυνση τῆς δευτέρας. Εὐχόμαστε καὶ προσευχόμαστε μὲ τὶς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, νὰ ἀνοίξουν καρδιὲς καὶ  κλειδαριές, καὶ σύντομα νὰ ξεκινήσουν οἱ θεάρεστες αὐτὲς ἐργασίες τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ τάματος τοῦ ἔθνους μας, τῆς πρὸς τὸν Σωτήρα μας Χριστὸ ὑποχρεώσεως ὅλων μας.

Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,

Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας


1. Α΄ Θεσ. ε΄ 21.

2. Ψαλμ. 11, 9.

3. Γαλατ. β΄ 20.

4. Β΄ Τιμ. δ΄ 2.

5. Ματθ. ιε΄ 8.

6. Γαλ. ε΄ 1.

7. Α΄ Κορ. δ΄ 12.


   

ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΘΕΡΜΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ


Ο «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ»

ΘΕΡΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

28.1.2016


Παρ’ὅλον ὅτι τὰ μεγάλα κανάλια καὶ συγκροτήματα οὐδόλως προβάλλουν τὴν Ἱερὰν Παρακαταθήκην τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη, ἐν τούτοις ἑκατοντάδες ἱστοσελίδες καὶ ἔντυπα ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ συνεχίζουν νὰ προβάλλουν τὴν ἄκρως ἀνιδιοτελῆ καὶ διαφανῆ προσπάθειά μας νὰ πραγματοποιηθῆ ἄμεσα τὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.


Π.χ. ἡ Ἑβδομαδιαία Ἐφημερίδα «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ»  γιὰ πολλοστὴ φορὰν τάσσεται ἀναφανδὸν ὑπὲρ τοῦ Τάματος  τοῦ Ἔθνους καὶ δημοσίευσε τὰ κατωτέρω:

 

 

Ἐξοχώτατο Πρόεδρο Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ                                        ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ

Προεδρικὸ Μέγαρο / Βασιλέως Γεωργίου Β΄2

Τηλ. 210-7283111

Φ. 210-7232342

Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμ. 2/4.1.2016 Γ.Ι.

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε,

Εὐχόμαστε Καλὴ Χρονιὰ καὶ Εὐτυχισμένο τὸ Νέο Ἔτος γιὰ ὅλο τὸ Ἔθνος.

Κύριε Πρόεδρε,

Ἔχουμε ζητήσει κατ΄ἐπανάληψι νὰ σᾶς συναντήσουμε, ὄντες ἐξουσιοδοτημένοι ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο.

Τὸ Θέμα εἶναι τὸ ΤΑΜΑ τῶν Ἡρώων-Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 ἢ

Τάμα τοῦ Ἔθνους.

Ἕνα λεπτὸ χρειαζόμαστε, ὅπου καὶ ὅποτε θέλετε, ὁποιονδήποτε 24ωρο καὶ ὅποια ὥρα ἐπιθυμεῖτε.

Τί θέλουμε ἀπὸ ἐσᾶς ;

Ἕνα νεύμα, μία λέξι, γιατὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἐκφράζει τὴν Ἑνότητα τοῦ Ἔθνους, Σύμβολο αὐτῆς ἐπιθυμοῦμε νὰ καταστῆ τὸ ΤΑΜΑ τοῦ Ἔθνους σὲ δεσπόζουσα καὶ περίοπτη θέσι τῶν Ἀθηνῶν.

Μία δική σας φράσι εἶναι ἀναγκαία γιὰ τὴν ἔναρξι.

Π.χ. «Ἦρθε ἡ ὥρα νὰ θεμελιώσουμε τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ σὲ περίοπτη καὶ δεσπόζουσα θέσι τῆς Ἀθήνας».

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἔχει προσδιορίσει ὀρθῶς ἐγκαίνια τοῦ Μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ αὐτοῦ τὴν 25/03/2021.

Ὁ χρόνος ὅμως παρέρχεται ραγδαίως.

Ἐὰν πάλι δὲν ἔχετε οὔτε ἕνα λεπτό, τότε καλέσατε τοὺς Πολιτειακοὺς καὶ Ἐκκλησιαστικοὺς Ἡγέτες καὶ προβεῖτε στὴν δέουσα ἀνακοίνωσι, ποὺ θὰ προσδιορίσῃ τὴν ἔναρξι τῶν διαδικασιῶν διαλόγου – καταγραφῆς ἀναγκῶν καὶ ἀναγκαίων ρυθμίσεων μὲ τὴν ρητὴ διαβεβαίωσί μας ὅτι δὲν θὰ δαπανηθῇ οὔτε δεκάρα ἀπὸ τὸν προϋπολογισμὸ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας.

Μεγάλα ἔργα, μέγιστες ἐπενδύσεις, ὑψηλότατοι στόχοι μποροῦν νὰ ἐπιτευχθοῦν μὲ τὴν ρητὴ διακοίνωσι «χωρὶς δαπάνες τοῦ Δημοσίου».

Μακάρι νὰ ἐγκρίνατε ἕνα ἐτήσιο συνέδριο «Ἀνάγκες – Προτάσεις – Δράσεις χωρὶς δαπάνες τοῦ Δημοσίου» ὑπὸ τὴν Αἰγίδα τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας.

Ἡ προσφορά σας στὸ διηνεκὲς θὰ εἶναι ἄπειρη. Θὰ μείνετε στὴν ἱστορία.

Ἀλλὰ ἐὰν ἀφαιρέσουμε ἀπὸ τὴν σημερινὴ πρωτεύουσα καὶ τὴν Ἑλλάδα (νοερῶς) τὰ ἔργα τῶν Εὐεργετῶν, τὶ ἤθελεν ἀπομείνει ;

Ἡ πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος ὑστερεῖ ἀκόμη σὲ ὑποδομὲς σὲ σχέσι ὄχι μόνο μὲ τὶς Εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς περισσότερες πρωτεύουσες χωρῶν τοῦ κόσμου.

Βέβαιοι γιὰ τὴν φιλοπατρία καὶ τὴν πίστι σας, σᾶς εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.

Ἐν ἀναμονῇ.                                       Μετ’ἐξαιρέτου τιμῆς

Ὁ Πρόεδρος

Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος

Συνημμένα :

1. Ἀπόφασις τῆς Δ.Ι.Σ. ἀπὸ 8.6.2012

2. Ἐξουσιοδότησις τῆς Δ.Ι.Σ. ἀπὸ 7.4.2015

Κοινοποίησι:

1. Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμο

2. Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

3. Ἱεραρχία Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

4. Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα

5. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης

6. Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου

7. Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς

8. Ἀρχεπίσκοπο Ἀλβανίας

9. Ἱερὰ Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους - Ἱερὰ Ἐπιστασία

10. Ἱερὲς Μονές

11. Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος

12. Ἀρχηγοὺς Πολιτικῶν Κομμάτων

13. Πρόεδρο καὶ Ἀντιπροέδρους Βουλῆς

14. Κοινοβουλευτικοὺς Ἐκπροσώπους

15. Πρεσβεῖες Ὀρθοδόξων Χωρῶν ἐν Ἀθήναις

16. Ἡμερήσιο Τύπο

17. Περιφερειάρχη  Ἀττικῆς

18. Οἰκονομικὴ Ἐπιτροπὴ Περιφέρειας Ἀττικῆς

 

 

 


   

σελίδα 1 απο 70

Πνευματικές Δραστηριότητες

Μητρόπολις Κισινιοφ και πάσης Μολδαβίας, 6.10.2004

News image

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΣΙΝΙΟΦ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ, 6.10.2004  

περισσότερα

Έργα εις μνήμην Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου του εξ Αροανίας Καλαβρύτων τεύχος 13, σελ. 27)

ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ    (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 13, σελ. 27)      Φρονοῦμεν, ὅτι δέν εἶναι εὐπρεπές ἐκ μέρους μας νά «κλέπτωμε» τόν πολύτιμον χρόνον τῶν ἀγαπητῶν ἀναγνωστῶν μας καί νάἀναφερώμεθα στίς ἑκάστοτε ἀνακύπτουσες σατανικές ἀντιξοότητες , ἀναφορικῶς μέ τήν πορείαν τῶν ἔργων εἰς μνήμην ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ. ῞Εν χιλιοστόν τῶν προβλημάτων μας ἀναφέρονται εἰς τίς σχετικές ὁμιλίες .   Δοξάζομε τόν Θεόν καί τόν ῞Αγιον Παῦλον, διότι μᾶς ἐνισχύουν καί μᾶς ἐνθαρρύνουν καί μέ τήν βοήθειαν των δέν ἀποκαρδιωθήκαμε καί δέν ἐγκαταλείπομε τάἔργα, ἀλλά συνεχίζομε τήν ὁλοκλήρωσιν των.   ᾿Αναγκαζόμεθα ὅμως πάντα ν...

περισσότερα

28.9.2003 Πρώτη επέτειος των εγκαινίων του Ιερού Ναού Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου

28.09.2003     ΠΡΩΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ    (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 16, σελ. 3)    Δυστυχῶς, πληθώρα κοινωνικῶν καί ἄλλων πνευματικῶν δραστηριοτήτων δέν μᾶς ἐπιτρέπουν νά ἑορτάσωμε μέ την ἐπιβεβλημένην μεγαλοπρέπειαν τήν ἐπέτειον.   Εὐελπιστοῦμε καί οἱ φίλοι τοῦ ῾Αγίου Παύλου νά μᾶς συγχωρήσουν αὐτήν τήν ἀδυναμία μας, ὅπως καί ὁ ῞Αγιος Παῦλος καί ὁ Θεός, πού θά ἐχαίροντο διά τήν ἐν λόγῳ ἑορτήν, καί θά δείξουν ἀπόλυτον κατανόησιν. Εἴμεθα δυστυχῶς μόνοι καί ὡς πεπερασμένα ὄντα δέν ἐπαρκοῦμε, διά νά δυνάμεθα ταυτοχρόνως νά πραγματοποιοῦμε συνεχῶς ἐπιτυχῶς καί πολλές δραστηριότητες.   Εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα, ὅπως ὁ ...

περισσότερα

Λόγος εις τον Άγιον Κοσμάν τον Αιτωλόν, Αρχ. Χρυσοστόμου Παπαθανασίου

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΚΟΣΜΑΝ ΤΟΝ ΑΙΤΩΛΟΝ* Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαθανασίου Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν Δ/ντοῦ ἰδιαιτέρου Γραφείου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 45, σελ. 9)     Ἑορτάζομεν σήμερον ἐδῶ εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τῶν Ἀθηνῶν μὲ κάθε λαμπρότητα καὶ βαθείαν εὐλάβειαν τὸν μεγάλον Ἅγιον τῶν νεωτέρων χρόνων, τὸν «προφήτην τοῦ νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ», τὸν «διδάχον τοῦ Γένους», τὸν Ἅγιον Κοσμᾶν τὸν Αἰτωλόν. Καὶ τὸν ἑορτάζομεν καὶ μὲ τὴν προσκύνησιν τοῦ τεμαχίου ἐκ τῶν ἱερῶν λειψάνων του, τὸ ὁποῖο φυλάσσει ἐδῶ ὁ πρῶτος αὐτὸς Ναὸς τῆς χώρας. Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Ὁ Ἰσαπόστολος, ὁ Ἐθναπόστολος, ὁ Ἱερομάρτυς. Ἂς προσεγγίσωμεν βαθύτερον τὰ τρία αὐτὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἰ...

περισσότερα

Η Ανάστασις-Αρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου Κ. Παπαθανασίου

News image

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ   Ἀρχιμανδρίτου π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ἱεροκήρυκος Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν   Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν ἐπερχομένων Ἁγίων ἡμερῶν τοῦ Πάσχα, ἀναδη­μο­σιεύο­με τό κατωτέρω κείμενον «Ἡ Ἀνάστασις» τοῦ Πανοσιολογιω­τάτου Ἀρχιμανδρίτου, θερμοῦ φί­λου τοῦ Συν­δέσμου μας, πατρός Χρυσοστόμου Κ. Παπαθανασίου, ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχι­επισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἀνάτυ­πον ἀπό τό πόνημα αὐτοῦ «ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ – Τό γλυκύτατον ὄνομα» ἐκδόσεως τῆς «Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας» (2006).   Ὁ πατήρ Χρυσόστομος, ἄν καί ἠδύνατο, ὡς ἄριστος λει-τουργός τῆς Θέμιδος, σήμερον νά εἶναι καί Ἀρεοπαγίτης καί αὔριον ἴσως Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἐν τούτοις ἀπό ἔνθεον ζῆλον καί ἱεραποστολικά ἰδανικά, ἐγκα...

περισσότερα

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΗΜΑΤΟΦΟΡΟΣ (48σέλιδο)

Φωτεινὴ Γραμμὴ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΗΜΑΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.fotgrammi.gr Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους και Φωτεινή Γραμμή Twitter: @PANEL_TAMA Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3948/7.9.2005 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΕΣ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ἐμπνεόμενες οἱ παραπάνω ὀργανώσεις ἀπὸ τὶς ἀνεκτίμητες πνευματικὲς αἰώνιες ἀξίες τοῦ Ἔθνους μας καὶ τῆς Φυλῆς μας (Θρησκεία, Ὀρθοδοξία, Πατρίδα, Οἰκογένεια) ἀγωνίζονται καὶ ἐνεργοῦν ὑπὸ τὸν προβολέα αὐτῶν τῶν ἀξιῶν, ἀγωνίζονται νὰ ὑπηρετοῦν τὸ ἱερό, τὸ...

περισσότερα

Κοινωνικές Δραστηριότητες

Κακοήθεις συκοφαντίες εναντίον του Διορθοδόξου έπεσαν στο κενό με την επέμβασι του Υπ. Εξωτερικών

News image

ΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΕΠΕΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΙΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 61, σελ. 185-190) 1. Ὡς γνωστὸν τὴν 24.2.2014 ὁ δημοσιογράφος κ. Ἰ. Πρετεντέρης εἰς τὴν ἐκπομπήν του «Ἀνατροπή» εἰς τὸν Τηλεοπτικὸν ΣταθμὸνMega Channel ἐφήρμοσεν τὴν λαϊκὴν παροιμίαν «μιὰ καὶ εὑρήκαμε παπά, ἄς θάψουμε καὶ ζωντανούς», γνωρίζων ὅτι «μαζὶ μὲ τὰ ξύλα τὰ ξερὰ καίγονται εὔκολα καὶ τὰ χλωρά». Τοιουτροτρόπως μεταξὺ τῶν ἀγυρτῶν καὶ κλαδικῶν, ὅπου συνησπίσθησαν συγγενεῖς, φίλοι καὶ γνωστοὶ καὶ μὲ τὴν βοήθειαν Ὑπουργῶν, βάσει τῆς κομματικῆς των ταυτότητος καὶ τῆς συνδικαλιστικῆς των ἰδιότητος «ἐροκάνιζαν» τὸν δημόσιον κορβανὰν λαμβάνοντες τεράστια ποσά, διὰ δῆθεν ἀνθρωπιστικὰ...

περισσότερα

Και εις έτη πολλά - Παύλου Κ. Τούτουζα Καθηγητού Καρδιολογίας

Καὶ εἰς ἔτη πολλά… (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 30, σελ. 66) Παύλου Κ. Τούτουζα Διευθυντοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. Ὁμ. Καθηγ. Ἰατρικῆς Παν. Ἀθηνῶν   - Πόσο ζεῖ ὁ ἄνθρωπος κατὰ μέσον ὅρο σὲὅλο τὸν πλανήτη; - Δύσκολη εἶναι ἡἀπάντηση. Μὲ τὸν τοκετό, τὴ γέννηση, τὸἔμβρυο ὀνομάζεται ἄνθρωπος καὶ σὺ ρωτᾶς τὸ μέσο ὅρο τῆς ζωῆς του. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἐὰν καταγράφωνται ὅλες οἱ γεννήσεις καὶ οἱἡμέρες τῆς ζωῆς ἑνὸς ἑκάστου ὥστε νὰ βγάλῃς ἄκρη. - Μᾶς ἔλεγες ὅτι στὴ χώρα μας ἡ γυναίκα ζεῖ περὶ τὰ 82 καὶὁἄνδρας ξεπερνᾶ τὰ 76. - Σὲ χῶρες Δύσης καὶ Βορρᾶ βρίσκεις τὸ λογαριασμό. Ἐὰν «φύ-γῃ» βρέφος στὸ πρῶτο ἔτος τῆς ζωῆς του τότε ἐπηρεάζεται πολὺὁ μέσος ὅρος τῆς ζωῆς, ἐνῶ εἶναι ἀνεπαίσθητο αὐτὸὅταν ἀναχω-ρεῖ π.χ. γυναίκα στὴν ἡλικία τῶν 80. Ἀ...

περισσότερα

Μικρά και σοφά: Εζήτησα από τον Θεόν

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΣΟΦΑ ΕΖΗΤΗΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΝ (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 51, σελ. 81)   Ἐζήτησα ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ μοῦ δώσῃ δύναμιν ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΔΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΞΕΠΕΡΑΣΩ Τοῦ ἐζήτησα σοφία ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΝΑ ΛΥΝΩ Τοῦ ἐζήτησα οἰκονομικὴν ἄνεσιν ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΝΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΩ Τοῦ ἐζήτησα θάρρος ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΩ Τοῦ ἐζήτησα ἀγάπη ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΝΑ ΒΟΗΘΩ Τοῦ ἐζήτησα χαρές ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΘΩ   ΑΠ' Ο,ΤΙ ΕΖΗΤΗΣΑ ΔΕΝ ΕΠΗΡΑ ΤΙΠΟΤΑ. ΕΠΗΡΑ ΟΜΩΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΟΥΝ!!!   Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΟΥ ΕΙΣΑΚΟΥΣΘΗ !!!

περισσότερα

Ανθρωπιστικές βοήθειες Διορθοδόξου Συνδέσμου «ο Απόστολος Παύλος», τεύχος 52, σελ. 169

News image

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ   (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 52, σελ. 169-172) 1. Παρ᾿ὅλον ὅτι οἱ φορεῖς μας δὲν ἔλαβαν οὐδὲ τὴν παραμικρὰν χορηγίαν ἢ βοήθειαν ἀπὸ τὸ Κράτος, κρατικοὺς φορεῖς, κ.λπ., ἐν τούτοις ἐμεῖς χάριν τῆς ἀπολύτου διαφανείας καὶ ἀνιδιοτελοῦς ἀναλώσεώς μας ἀπὸ βαθυτάτων χαραμάτων μέχρι καὶ τὰς πρώτας μεταμεσονυκτίους ὥρας καὶ μὲ τὴν βοήθειαν μερικῶν ἐθελοντῶν, κατωρθώσαμε νὰ ἀποστείλωμεν μέχρι τοῦδε ἄνω τῶν 70.000 τόννων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον.   2. Τὰ τελευταῖα πέντε (5) ἔτη πασχίζομεν νὰ περιθάλπωμεν πολυτέκνους καὶ ἄλλους ἐνδεεῖς ἀνθρώπους μας εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, διότι καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, δυστυχῶς, ὑπάρχουν ἑκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπων μας, ποὺ ὑποφέρουν κυριολεκτικῶς καὶ εἰς τὴν προκ...

περισσότερα

Εκδήλωσις Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ο Απόστολος Παύλος» Πολεμικόν Μουσείον 25.1.2010- Λόγοι Βραβεύσεων

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» INTERORTHODOXASSOCIATION «APOSTLEPAUL» Δι’ ἀλληλογραφίαν : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ Ἕδρα: Γραφεῖον Ἰ. Ἀναγνωστοπούλου, Ἀπόλλωνος 23 Β, ΑΘΗΝΑΣ 10557 Τηλ. 0030 2103254321-2,fax 3236978,e-mail: fot_gram@otenet.gr,ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr ΑΦΜ 090208446 Ε΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ   ΛΟΓΟΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ    ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ 25.1.2010    1. Ἡ Λυδία λίθος τῶν ἐναρέτων, ἐντίμων, εὐπρεπῶν, εὐσυνειδήτων καὶ μὲ ἀκέραιον χαρακτῆρα ἀνθρώπων, τῶν ταπεινῶν καὶ ἀνιδιοτελῶν ἐργατῶν εὐποιΐας καὶ ἐποικοδομητικῶς δρώντων εἶναι τὸ σέβας πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ ἀνιδιοτελὴς ἔμπρακτος ἀγάπη πρὸς τὸν οἱονδήποτε πλησίον. Ὅμως, διὰ τοὺς περισσοτέρους ἐξ αὐτῶν ἐφαρμόζεται τὸ Παύλειον: «καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν ...

περισσότερα

Η Δοτική εις την καθομιλουμένην

Η ΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗΝ   (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 38, σελ. 39)        Μία γλῶσσα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ καθοδηγῆται καὶ νὰ ἐπιβάλλεται διὰ Νόμων, Προεδρικῶν Διαταγμάτων καὶ ἀπὸ κατευθυντηρίους γραμμὰς ἐνωρχηστρωμένων πολιτικῶν «κλαδικῶν», συντεχνιῶν καὶ ἐν γένει ὀργάνων διεθνῶν καὶ ἐντοπίων σκοτεινῶν δυνάμεων. (πρβλ. «Φωτεινὴ Γραμμὴ» τεῦχος 21, σελ. 43, ἀπὸ τὴν ὁμιλίαν τοῦ τέως Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Κωστὴ Στεφανοπούλου εἰς τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων). Ἡ γλῶσσα διαμορφώνεται ἀναλόγως τοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου καὶ τῆς ἐκπαιδεύσεως τοῦ λαοῦ. Παρ’ὅλον ὅτι ὁ λαὸς μας ἔχει καταδικασθῆ, δυστυχῶς, εἰς ἡμιμάθειαν, αἱ ρίζαι ὅμως τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης εἶναι τόσον βαθεῖαι, ...

περισσότερα

Αναγνώρισις του Έργου

Αναγνώρισις του έργου μας απο τον Μεσσηνιακόν Λόγον 17.1.2013

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Πέμπτη 17 Ἰανουαρίου 2013, Σελ. 23   «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» Ἕνα τριμηνιαῖο πρωτότυπο περιοδικὸ   (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 54, σελ. 19-21)   Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες τοῦ σημειώματος αὐτοῦ γνωρὶζουν καὶ ἐκτιμοῦν ἰδιαιτέρως αὐτὸ τὸ ἀθηναϊκὸ περιοδικὸ μὲ τ...

Επιστολή από την κ. STELA ZDRENGHEA, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ρουμανίας, Δεκέμβριος 2010

(Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τεῦχος 52, σελ. 196)                                            &...

Follow us

agioritikovima
 welcome.jpg
Παρὰ τὶς πτωχές μας δυνάμεις εἰς χρῆμα, χρόνον καὶ γνώσεις, τολμῶμε νὰ ἐμφανισθῶμε εἰς τὸ διαδίκτυον, ὄχι γιὰ νὰ προσθέσωμε ἄλλη μίαν ἱστοσελίδα εἰς τὶς χιλιάδες κυματίζουσες (κυκλοφοροῦσες), ἀλλὰ γιὰ νὰ καλύψωμε ἕνα κενόν: νὰ ἐπαινῶμε τὸ καλὸν ὁπονθεδήποτε καὶ ἄν προέρχεται καὶ νὰ στηλιτεύωμε τὸ κακὸν μετὰ διακρίσεως χωρὶς νὰ λασπολογῶμε.
 
Σᾶς εὐχαριστοῦμε ποὺ συνεδέθητε μαζί μας.

Θὰ ἦτο εὐχῆς ἔργον νὰ συμπτύξωμε τὶς δυνάμεις μας καὶ νὰ ἀγωνισθῶμε διὰ τὴν Προάσπισιν τῶν Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (π.χ. Θρησκεία, Πατρίδα, Οἰκογένεια), τὴν ἀναστήλωσίν των καὶ τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὰς ρίζας μας.

Ἡ συμβουλὴ καὶ συμβολή σας εἶναι λίαν εὐπρόσδεκτες, διότι ἡ πολύτιμος γνώμη σας θὰ μᾶς βελτιώνῃ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ τηλ. 210-3254321.
 
Ὁ ἀρχαῖος πρόγονός μας ἥρωας Ἡρακλὴς ἠγωνίζετο ὄχι μὸνον διὰ τὴν κάθαρσιν τῆς κόπρου τοῦ Αὐγείου ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τῆς Λερναίας Ὕδρας, κόπτων τὶς κεφαλές της καὶ ὁ βοηθός του Ἰόλαος νὰ κατακαίῃ τὶς τομὲς γιὰ νὰ μὴ πολλαπλασιάζωνται οἱ κεφαλὲς αὐτῆς.
            Ἐμεῖς οἱ ἀνίσχυροι θὰ ἀγωνιζώμεθα, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, διὰ τῆς ἱστοσελίδος μας, ὡς πνευματικὸς σηματοφόρος τῶν

Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν
τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ
τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή»

...διὰ τὴν Προάσπισιν τῶν Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (π.χ. Θρησκεία, Πατρίδα, Οἰκογένεια), τὴν ἀναστήλωσίν των καὶ τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὰς ρίζας μας.
Developed by © mpistiries.com