Ἔγκυρος καὶ ἐγκαιρος διαφώτισις

Previous Επόμενο
24.5.16-«Η ισχύς εν τη ενώσει» 29 ΜΑΪΟΥ 1453 - Τάμα του Έθνους 24.5.16-«Η ισχύς εν τη ενώσει» 29 ΜΑΪΟΥ 1453 - Τάμα του Έθνους «Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ» 29 ΜΑΪΟΥ 1453 ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 24.5.2016 Πιστεύοντας ἀπολύτως εἰς τὸ δόγμα «ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει» καὶ ὅτι σὲ κάθε ἀγαθὴ πρωτοβουλία πρέπει νὰ συμμετέχουμε καὶ ὑπερθεματίζουμε οἱ πάντες, θεωροῦμε καθῆκον μας καὶ ἠθικὴ ὑποχρέωσι, ὅπως συμμετέχουμε ὅλοι, ὅσοι δύνανται προσωπικῶς καὶ οἱ ἀδυνατοῦντες λόγῳ ἀποστάσεως, ἀσθενειῶν ἢ ἄλλων σπουδαιοτάτων κωλυμάτων, πνευματικῶς, καὶ νὰ ἀγωνιζόμαστε ἀδιακόπως ὑπ...
20.5.16-Βιντεοσκόπησι εορτής Αγ. Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου - Αροανία Καλαβρύτων 14.5.2016 ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΙ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΡΟΑΝΙΑ 14.5.2016 20.5.2016 Ἐφ᾿ ὅσον δυστυχῶς δὲν ἐπαρκοῦμε, μόλις τώρα κατωρθώνουμε νὰ ἀναρτήσουμε καὶ τὰ 11 κομμάτια τῆς ὅλης πανηγύρεως. Ὅπως θὰ εἴδατε καὶ στὸ Δελτίου Τύπου, ποὺ σᾶς ἀποστείλαμε πρὸ ἡμερῶν, φέτος εἴχαμε πολλὲς προσωπικότητες καὶ πανθομολογουμένως ὅλοι ἐτόνιζαν ὅτι ἦτο καλλίτερα ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες φορὲ...
Σάββατο 21.5.2016 ετήσια μνήμη γενοκτονίας Ποντίων-Μικρασιατών και Αρμενίων (κύρια εκδήλωσι) Σάββατο 21.5.2016 ετήσια μνήμη γενοκτονίας Ποντίων-Μικρασιατών και Αρμενίων (κύρια εκδήλωσι) ΣΑΒΒΑΤΟ 21.5.2016 ΕΤΗΣΙΑ ΜΝΗΜΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ – ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΙΩΝ (ΚΥΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ)   19.5.2016 1. Τοῦρκοι τζιχαντιστές, ὀργανωνόμενοι ἀπὸ τοὺς γόνους τῶν Οὔνων καὶ τοῦ Ἀτίλλα σὲ ὀρδές, ἔσπειραν τὸν ὄλεθρο τῆς συστηματικῆς γενοκτονίας τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ τῶν Κοπτῶν Ἀρμενίων κυρίως ἀπὸ τὸ 1914 μέχρι τὸ 1923. 2. Αὐτοὺς τοὺς φανατικοὺς καὶ ἰσοπεδωτὲς μωαμεθανοὺς τῶν ὀργανωμένων τζιχαντ...
18.5.16-Το Τάμα συνιστά την εκδήλωσι της Πεμπτουσίας για τον απαχθέντα Μητρ. Χαλεπίου ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΘΕΜΑΤIΖΕΙ : «Κόντρα στὴν λήθη» : Ἐκδήλωσι τῆς Πεμπτουσίας γιὰ τὸν ἀπαχθέντα Μητροπολίτη Χαλεπίου κ. Παῦλο. Πολεμικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 ὥρα 18.00 18.5.2016 1. Σήμερα παρέρχεται καὶ τρίτο ἔτος ἀπὸ τὴν ἀπαγωγὴ τῶν 2 Μητροπολιτῶν : τὸν Ὀρθόδοξο Μητροπολίτη Χαλεπίου κ. Παῦλο καὶ τὸν Μητροπολίτη Χαλεπίου τῶν Συροϊ...
Παγκόσμιο προσκύνημα στην εορτή Αγ. Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου του εξ Αροανίας 14.5.2016 Παγκόσμιο προσκύνημα στην εορτή Αγ. Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου του εξ Αροανίας 14.5.2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΡΟΑΝΙΑ 14.5.2016 Τελέσαμε τὴν πανήγυρη τὸ Σάββατο 14.5.2016, πρὸς διευκόλυνση τῆς μισῆς Ἑλλάδος ποὺ ἑορτάζει τοὺς Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες καὶ Ἑλένες καθὼς καὶ λόγῳ τῆς κατὰ τὸ ἑπόμενο Σαββατοκύριακο ἐπετείου τῆς γενοκτονίας τῶν ἀδελφῶν Χριστιανῶν Ποντίων καὶ Ἀρμενίων. Συλλειτούργησαν οἱ Σεβασμι...
Ομιλία Προέδρου την 14.5.16 στην εορτή Αγ. Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου στην Αροανία ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΡΟΑΝΙΑ 14.5.2016 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Σεβασμιώτατοι Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιε, Μαντινείας & Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρε, Βελεστίνου κ. Δαμασκηνέ, Σεβαστὸν ἱερατεῖον, Λοιποὶ Ἐκπρόσωποι Πρεσβειῶν φίλων χωρῶν, Ἀγαπητοὶ ἐκπρόσωποι τῆς Περιφερειακῆς καὶ Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, Κύριοι Ἀνώτατοι Δικαστικοὶ καὶ Στρατιωτικοί Κ...
Ομιλία κ. Δημ Ελ Χούρυ Πρ. Ελληνορθοδόξων Εγγύς Ανατολής-Άγ. Νέος Οσιομ. Παύλος Αροανία 14.5.16 Και στα Ελληνικά θα μιλήσω… στη γλώσσα του Ευαγγελίου και των προγόνων μου ... και να συγχωρέσετε την άγνοιά μου ...αλλά "μια μόνο λέξη"  στη μητέρα των γλωσσών  παραμένει πιο εύγλωττη από όλες τις γλώσσες της γης.... Εδώ σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο το 1818, έδωσαν τη δυνατότητα επιλογής στον ΑΓΙΟ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ ΠΑΥΛΟ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ  μεταξύ του Ισλάμ ή του θανάτου ... Και μαρτύρησε αρνούμενος ν’ αφήσει την Ορθόδοξη πίστη του. .. Ε...
Ο Πρόεδρος Ελληνορθοδόξων Εγγύς Ανατολής κ. Δημήτριος Ελ Χούρυ θα βραβευθεί στην Αροανία 14.5.2016 Ο Πρόεδρος Ελληνορθοδόξων Εγγύς Ανατολής κ. Δημήτριος Ελ Χούρυ θα βραβευθεί στην Αροανία 14.5.2016   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ EL KHOURY ΘΑ ΒΡΑΒΕΥΘΗ ΣΤΗΝ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΗΝ 14.5.2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ     Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἡ Ἀροανία Καλαβρύτων ἐξυψώνεται σὲ κέντρο τῆς γῆς ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου στὴν γενέτειρα του θὰ βραβευθοῦν ἐπίσης οἱ Σεβασμιώτατοι Μητρο...
Εορτή Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου Αροανία Καλαβρύτων 14.5.2016-Πρόγραμμα Εορτή Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου Αροανία Καλαβρύτων 14.5.2016-Πρόγραμμα ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑ   ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 14.5.2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   12  ΜΑΪΟΥ 2016 Ἡ ἑορτὴ θὰ τελεσθῆ τὴν 14.5.2016, χοροστατούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μαντινείας & Κυνουρίας Συνοδικοῦ κ. Ἀλεξάνδρου καὶ Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία καὶ τὴν Ἀρτοκλασία θὰ γίνει μικρὴ λιτανεία- προσκύνημα στὸ γενέθλειον οἴκημα τοῦ Ἁγίου μας. Κατ’αὐτὴν θὰ βρα...
6.5.16-Πλησιάζει η εορτή του Αγίου μας. Το ΙΠΗΠΑ θα τον τιμήσει & φέτος. Βίντεο της περσινής τελετής 6.5.16-Πλησιάζει η εορτή του Αγίου μας. Το ΙΠΗΠΑ θα τον τιμήσει & φέτος. Βίντεο της περσινής τελετής 6 ΜΑΪΟΥ 2016   ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΣ, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΘΑ ΤΟΝ ΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΕΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗ ΝΑΟ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΚΟΣΜΕΙ ΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ     Κατωτέρω σὰν προπομπός, ἡ περσινὴ ὅλη τελετὴ τῆς 23.5.2015, εὐγενὴς προσφορὰ τοῦ ΑΧΕΛΩΟΣ TV. {denvideo https://www.youtube.com/watch?v=07dwT_...
5.5.16-Το Τάμα του Έθνους & η Οικολογική αναγέννησι της Αττικής.Αξιοποίησι υπόγειου υδάτινου πλούτου 5.5.16-Το Τάμα του Έθνους & η Οικολογική αναγέννησι της Αττικής.Αξιοποίησι υπόγειου υδάτινου πλούτου ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ  ΠΛΟΥΤΟΥ 5.5.2016 Ὄχι μόνο δὲν ἀξιοποιοῦμε τοὺς πολύτιμους θησαυροὺς τοῦ ὑπεδάφους τῶν ἑλληνικῶν ζωνῶν, πετρέλαια, ἀέριο κ.λπ, διότι οἱ «φίλοι μας» ἐξωθοῦν καὶ ἀποθρασύνουν τοὺς γείτονές μας νὰ μᾶς ἀπειλοῦν καθημερινῶς, ἀλλὰ οὔτε κὰν τοὺς ὑδάτινους πόρους τῆς Ἀττικῆς.   Ἀσφαλῶς θὰ εἴδατε καὶ ἐσεῖς στὸ ἐξ...
4.5.16-Συνάντησι φίλων επ΄ ευκαιρία της εορτής του Αγίου Νέου Οσ. Παύλου στην Αροανία 14.5.2016 4.5.16-Συνάντησι φίλων επ΄ ευκαιρία της εορτής του Αγίου Νέου Οσ. Παύλου στην Αροανία 14.5.2016 ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΕΥΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΙΛΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΥΣΙΝ (ΑΡΙΖΟΝΑ Η.Π.Α.) ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ (ΛΙΒΑΝΟΣ) ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 4 ΜΑΪΟΥ 2016     ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑ   ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 14.5.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σᾶς ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἐφέτος ἡ πανήγυρις τοῦ Ἁγί...
22.4.16- Φωτεινή Γραμμή 66. Κυκλοφόρησε 22.4.16- Φωτεινή Γραμμή 66. Κυκλοφόρησε ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ 22.4.2016   Ὄχι μόνον τὰ ἐξώφυλλα ἀλλὰ καὶ τὰ διάφορα κείμενα καὶ τοῦ τεύχους 66 τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς συναρπάζουν καὶ συγκινοῦν τόσο πολὺ καὶ τοὺς συγγενεῖς, φίλους καὶ γνωστοὺς τῶν παραληπτῶν μας, ποὺ ὅλοι μᾶς ζητοῦν νὰ τοὺς ἀποστείλουμε πολλὰ τεμάχια. Ἐπειδὴ τοῦτο εἶναι λίαν δυσχερὲς μέχρι ἀδύνατο, ἀναρτοῦμε καὶ τὸ τεῦχος 66 : στὴν ἱστοσελίδα μας ...
19.4.2016-Μεγάλη ευκαιρία εργασίας 19.4.2016-Μεγάλη ευκαιρία εργασίας ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ     19.4.2016 Ποιὸς ἢ ποιὰ δικαιοῦται ἐπιδοτήσεως ἀπὸ τὸν ΟΑΕΔ, ἔχει πεῖρα, ἱκανότητες, ζωτικότητα καὶ «μεράκι» νὰ ἐργασθῇ καὶ τὸ αἰσχρὸ κατεστημένο τὸν ἔχει καταδικάσει σὲ μαρασμὸ καὶ στὸ μαρτύριο τῆς μάστιγας τῆς ἀνεργίας; ; ; Σὲ καταπράσινους χώρους γύρω ἀπὸ τὴν μονοκατοικία καὶ φιλικὸ περιβάλλον, στὸ Ψυχικό, Γραφεῖο ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν, τόσον γιὰ ὑλικές, ὅσον καὶ γιὰ πνευματικὲς βοήθειες...
8.4.16-Τάμα του Έθνους. Συνέντευξις στην Ιστοσελίδα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ» 8.4.16-Τάμα του Έθνους. Συνέντευξις στην Ιστοσελίδα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ» ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ» 8.4.2016 Πολλοὶ φίλοι καὶ θαυμαστὲς τοῦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ μᾶς ἐρωτοῦν διατὶ δεν ἀναρτοῦμε καὶ μεῖς στὴν δυναμικὴ ἱστοσελίδα μας τὴν συνέντευξιν μας εἰς τὴν σοβαρότατη ἱστοσελίδα ,,ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ, ἡ ὁποία τὴν παρουσίασε σε τρία (3) μέρη :   http://ellasnafs.blogspot.gr/2016/0...
6.4.2016-Αγγελία για συνεργασία ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 6.4.2016 1. Τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τὸ Σωματεῖο «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», ζητοῦν συνεργάτες ἐθελοντὲς κυρίως γιὰ γραμματειακὴ ὑποστήριξι μὲ καλὴ γνώσι τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ ξένων γλωσσῶν, ὥστε νὰ ἀποκτοῦν καὶ τὴν ἀναγκαία προϋπηρεσία γιὰ τὴν μελλοντικὴ σταδιοδρομία τους. 2. Θὰ προτιμηθοῦν ὅσες καὶ ὅσοι γνωρίζουν περ...
1.4.16-Η φύσις εκδικείται. Ο υπόγειος πλούτος της Αθήνας μας. Μία επαναστατική πρότασι 1.4.16-Η φύσις εκδικείται. Ο υπόγειος πλούτος της Αθήνας μας. Μία επαναστατική πρότασι Η ΦΥΣΙΣ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΔΟΘΕΝΤΟΣ ΜΥΡΙΑ ΚΑΚΑ ΕΠΟΝΤΑΙ Ο ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΙΣ 1.4.2016     ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΙΤΙΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 1. Ἀνεγκέφαλοι πολιτικοί, προφανῶς παρασυρόμενοι ἀπὸ ἀναιδεστάτους καὶ ἰδιοτελεστάτους πολεοδόμους, γεωλόγους, περιβαλλοντολόγους καὶ μηχανικοὺς δοκησισόφους καὶ «ἀλμπάνηδες» χάριν τῆς «οἰκονομισιᾶς» ἔθαψαν εἰς τὴν Ἀθήνα 5 ποταμοὺς ...
29.3.16-Κλιματική αλλαγή. Ξηρασία-μέλισσες-καρποφορία-εκτροπή Αχελώου και... 29.3.16-Κλιματική αλλαγή. Ξηρασία-μέλισσες-καρποφορία-εκτροπή Αχελώου και... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΞΗΡΑΣΙΑ – ΜΕΛΙΣΣΕΣ – ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ – ΕΚΤΡΟΠΗ ΑΧΕΛΩΟΥ καὶ ….. Η ΕΛΛΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΕΞΗ, ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΔΑΞΗ 29.3.2016 Ἡ κλιματικὴ ἀλλαγή, λένε οἱ εἰδικοί, θὰ φέρῃ ξηρασία, ποὺ μπορεῖ νὰ μετατρέψῃ καὶ τὴν Ἑλλάδα μας μέχρι καὶ σὲ Σαχάρα, ἐὰν δὲν λάβουμε ἀναγκαῖα μέτρα ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ μετανάστευσι ἐξτρεμιστικῶν στοιχείων -μωαμ...
23.3.16-Εκστρατεία για σωστή ειρήνη-παιδεία-υγεία-πατρίδα-ελευθερία σε όλους τους λαούς πάντοτε ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΙΡΗΝΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΥΓΕΙΑ – ΠΑΤΡΙΔΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – Σὲ ὅλους τοὺς λαοὺς παντοῦ καὶ πάντοτε 23.3.2016 Ἡ ἀξία τῆς Εἰρήνης ἐπιβεβαιώνεται καθημερινὰ ἀπὸ τὶς παλιμβάρβαρες έπεμβάσεις καὶ τὰ γεγονότα, ποὺ ματώνουν ταὴν καρδιὰ τῶν φιλεύσπαγχων συνανθρώπων μας. Οἱ ἀντίθετες ἐπεμβάσεις καὶ ἀπαίσιες συρράξεις καὶ ἡ δημιουργία  ἐμφυλίων πολέμων γιὰ τὸν ὑπέργειο καὶ ὑπόγειο πλοῦτο τῶν Λαῶν, ἐφαρμόζον...
21.3.16-Λαμπρά αναπαράστασι της ορκωμοσίας των οπλαρχηγών Πελοποννήσου στην Παλαιά Βουλή 20.3.2016 21.3.16-Λαμπρά αναπαράστασι της ορκωμοσίας των οπλαρχηγών Πελοποννήσου στην Παλαιά Βουλή 20.3.2016 ΛΑΜΠΡΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΥΛΗ 20.3.2016   21.3.2016 Στὴν ἐν λόγῳ ἐκδήλωσι τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως βραβεύτηκε καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος. Ἔλαμψαν ὅμως διὰ τῆς ἀπουσίας τους ὁ πολιτειακὸς Ἄρχων, ὁ Πρωθυπουργός, ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας, ὁ Δῆμος Ἀθηναίων καὶ πληθώρα ἄλλων προσωπικοτήτων, οἱ ὁποῖοι θὰ ἔπρεπε νὰ...

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 • Επιστολές Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου

  Πέμπτη, 05 Νοέμβριος 2015 09:10
 • Επιστολές Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου

  Πέμπτη, 05 Νοέμβριος 2015 08:07
 • Ευχή εις τον Σωτήρα Κύριον

  Δευτέρα, 20 Ιούλιος 2015 14:10
 • Έγγραφο Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου απο 16.2.2015

  Πέμπτη, 26 Φεβρουάριος 2015 08:10

Δραστηριότητες

image image
«Φίλοι του Τάματος του Εθνους»
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
«Φίλοι του Τάματος του Εθνους»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

Ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ καὶ ὅλοι οἱ ἁγνοὶ ἀγωνισταὶ τοῦ 1821, πιστεύοντες εἰς τὸν Θεάνθρωπον, προσηύχοντο εἰς Αὐτὸν νὰ βοηθήσῃ νὰ ἐλευθερωθῇ ἡ Ἑλλάδα, καὶ ἔκαμνον Τάμα, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν νὰ κτίσουν εἰς τὴν ὁριστικὴν Πρωτεύουσαν τῆς Ἑλλάδος Ναὸν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ∙ αὐτὸς ὁ πόθος καὶ αὐτὸ τὸ Τάμα τοὺς ἔδιδε δύναμιν.

Τοιουτοτρόπως εἰς τὸ Ἄργος τὴν 31.7.1829 διακηρύσσεται :

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
Ὁ θεμέλιος λίθος ἐτέθη τὴν 23ην Ἰουνίου 1996 καὶ ἀναγράφει : ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΟΥ ΣΟΠΩΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙΛΑΜΠΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΛΙΘΟΣ ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΕΤΕΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΞΕΝΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.

Περιοδικό «Φωτεινή Γραμμή»

Εισαγωγή
Εκδόσεις Περιοδικού «Φωτεινή Γραμμή»

Ζητῶμεν κατεπειγόντως ἐθελοντὰς διὰ συμπαράστασιν εἰς τὴν πραγματοποίησιν ὅλων τῶν σκοπῶν καὶ προοπτικῶν μας καὶ διὰ νὰ λαμβάνουν καὶ νὰ διαδίδουν τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή» παντοῦ.

Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

«Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ»


29 ΜΑΪΟΥ 1453


ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

24.5.2016


Πιστεύοντας ἀπολύτως εἰς τὸ δόγμα «ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει» καὶ ὅτι σὲ κάθε ἀγαθὴ πρωτοβουλία πρέπει νὰ συμμετέχουμε καὶ ὑπερθεματίζουμε οἱ πάντες, θεωροῦμε καθῆκον μας καὶ ἠθικὴ ὑποχρέωσι, ὅπως συμμετέχουμε ὅλοι, ὅσοι δύνανται προσωπικῶς καὶ οἱ ἀδυνατοῦντες λόγῳ ἀποστάσεως, ἀσθενειῶν ἢ ἄλλων σπουδαιοτάτων κωλυμάτων, πνευματικῶς, καὶ νὰ ἀγωνιζόμαστε ἀδιακόπως ὑπὲρ τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς ἀκεραίας Πατρίδος, διότι τοὺς τελευταίους καιροὺς πηγαίνουμε ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο, ὅπως καθημερινῶς τὰ «γεγονότα βοοῦν».

 

Γιὰ τὴν ἀποφράδα ἡμέρα τῆς 29ης Μαΐου θὰ λάβουν χώρα οἱ ἑξῆς συναθροίσεις :


1. Τὴν 27.5.2016 καὶ ὥρα 19.00 στὴν Ἑταιρεία Φίλων τοῦ Λαοῦ, ὡς κατωτέρω.


2. Δυστυχῶς τὴν ἴδια ἡμέρα καὶ ὥρα στὸν Φιλολογικὸ Σύλλογο «Παρνασσός» θὰ λάβῃ χώρα ἡ ὁμιλία τοῦ ὁμότιμου Καθηγητοῦ Χειρουργικῆς κ. Βασιλείου Κέκη, ὡς κατωτέρω.


3. Τὴν 29.5.2016 καὶ ὥρα 18.00 στὴν Ἀρφάρα Μεσσηνίας ὁ φίλος, ὁ ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Κων/νος Νιάρχος συντονίζει τὴν ἐκδήλωσι:

«ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (29 ΜΑΪΟΥ 1453 μ.Χ.)», ὡς κατωτέρω.


Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦμε ὅλες τὶς ἔγκυρες καὶ ἔγκριτες ἱστοσελίδες καὶ λοιπὰ Μ.Μ.Ε., ὅπως γνωστοποιοῦν τὶς ὡς ἄνω 3 συναθροίσεις, γιὰ νὰ προσέλθουν ὅλοι οἱ ὑγιῶς ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ φρονοῦντες Ἕλληνες.


Διὰ ἔμπρακτον κατανόησιν, θερμότατα εὐχαριστοῦμεν ἐκ τῶν προτέρων.

 

**************************


**************************


**************************


Τὰ Δ.Σ. τῶν φορέων μας

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν

Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους

Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

   

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΙ

ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ

ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΑΡΟΑΝΙΑ 14.5.2016

20.5.2016


Ἐφ᾿ ὅσον δυστυχῶς δὲν ἐπαρκοῦμε, μόλις τώρα κατωρθώνουμε νὰ ἀναρτήσουμε καὶ τὰ 11 κομμάτια τῆς ὅλης πανηγύρεως.


Ὅπως θὰ εἴδατε καὶ στὸ Δελτίου Τύπου, ποὺ σᾶς ἀποστείλαμε πρὸ ἡμερῶν, φέτος εἴχαμε πολλὲς προσωπικότητες καὶ πανθομολογουμένως ὅλοι ἐτόνιζαν ὅτι ἦτο καλλίτερα ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες φορὲς μὲ ἐξαίρεσι τὸ μπλέξιμο τῶν καλωδίων καὶ μικροφώνων.


Οἱ πάντες παρασύρθηκαν ἀπὸ τὰ σύννεφα καὶ ζήτησαν νὰ μὴ βάλουμε τὶς ὀμπρέλες καὶ μετὰ ἦταν ἀρκετὰ δύσκολο νὰ σηκώνουμε ἀπὸ τὴν «τράπεζα» τοὺς ὑψηλοὺς προσκεκλημμένους μας, γιὰ νὰ τοποθετήσουμε τὶς ὑπάρχουσες ὀμπρέλες καὶ ζητοῦμε συγγνώμη γιὰ τὶς μικροαναστατώσεις.

Διαβεβαιοῦμε ὅτι κάθε χρόνο θὰ γινόμαστε καὶ  καλλίτεροι.


Παρακαλοῦμε μελετήσατε ἐπισταμένως τόσον τὸν θερμὸ χαιρετισμὸ τοῦ κ. Δημητρίου Ἐλ Χούρυ

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/1079---------------14516

ὅσον καὶ τοῦ Προέδρου τῶν φορέων μας,

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/1080----14516--------

γιὰ νὰ λάβετε μία γεύσι τοῦ πνευματικοῦ συμποσίου.


Συστήσατέ τα παντοῦ, γιὰ νὰ διαδίδωνται οἱ ἰδέες.


1/11 ΕΟΡΤΗ ΑΓ.ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 14.5.16

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1ο ΜΕΡΟΣ

Get Adobe Flash player


2/11 ΕΟΡΤΗ ΑΓ.ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 14.5.16 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2ο ΜΕΡΟΣ

Get Adobe Flash player


3/11  ΕΟΡΤΗ ΑΓ.ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 14.5.16

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3ο ΜΕΡΟΣ

Get Adobe Flash player


4/11 ΕΟΡΤΗ ΑΓ.ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 14.5.16

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΜΑΣ

Get Adobe Flash player


5/11 ΕΟΡΤΗ ΑΓ.ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 14.5.16

ΕΝΑΡΞΗ ΛΙΤΑΝΕΙΑΣ

Get Adobe Flash player


6/11 ΕΟΡΤΗ ΑΓ.ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 14.5.16

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΓΕΝΕΘΛΕΙΟ ΟΙΚΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

Get Adobe Flash player


7/11 ΕΟΡΤΗ ΑΓ.ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 14.5.16

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΓΕΝΕΘΛΕΙΟ ΟΙΚΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

Get Adobe Flash player


8/11 ΕΟΡΤΗ ΑΓ.ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 14.5.16

ΓΕΝΕΘΛΕΙΟ ΟΙΚΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

Get Adobe Flash player


9/11 ΕΟΡΤΗ ΑΓ.ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 14.5.16

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ EL KHOURY ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Get Adobe Flash player


10/11 ΕΟΡΤΗ ΑΓ.ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 14.5.16

ΤΕΛΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ Π. ΧΡΙΣΤΟ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ, ΤΟΝ Π. ΝΙΚΟΛΑΟ ΝΤΑΒΟ, ΤΟΝ ΥΙΟ ΤΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΝΤΑΒΟ, ΤΟΝ ΥΙΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΝΤΑΒΟ ΚΑΙ ΤΟΝ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ.

Get Adobe Flash player


11/11 ΕΟΡΤΗ ΑΓ.ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 14.5.16

ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

Get Adobe Flash player

 


Τὰ Δ.Σ. τῶν φορέων μας

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν

Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους

Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

   

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.5.2016

ΕΤΗΣΙΑ ΜΝΗΜΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΠΟΝΤΙΩΝ – ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΙΩΝ

(ΚΥΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ)

 

19.5.2016

1. Τοῦρκοι τζιχαντιστές, ὀργανωνόμενοι ἀπὸ τοὺς γόνους τῶν Οὔνων καὶ τοῦ Ἀτίλλα σὲ ὀρδές, ἔσπειραν τὸν ὄλεθρο τῆς συστηματικῆς γενοκτονίας τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ τῶν Κοπτῶν Ἀρμενίων κυρίως ἀπὸ τὸ 1914 μέχρι τὸ 1923.


2. Αὐτοὺς τοὺς φανατικοὺς καὶ ἰσοπεδωτὲς μωαμεθανοὺς τῶν ὀργανωμένων τζιχαντιστῶν τοὺς ὀνόμασαν οἱ ἰσχυροὶ τῶν δύο παγκοσμίων πολέμων ὡς «συμμάχους» ἢ ὡς «ἐπιβολεῖς τῆς τάξεως» ὄχι μόνο στὴν Τουρκία, ἀλλὰ καὶ σὲ ἐκστρατευτικὰ σώματα, ὅπως π.χ. γιὰ τὴν Κορέα καὶ κατήντησαν νὰ εἶναι τὰ πιὸ «χαϊδεμένα παιδιά» τῶν ἐξουθενωτικῶν νατοϊκῶν δυνάμεων. Ἀκόμη καὶ ἡ Ἑλλάδα μας ὑποχρεώνεται νὰ κόπτεται νὰ ὑποστηρίζῃ ὄχι τὴν καταδίκη καὶ τὴν ἀποβολὴ τῆς Τουρκίας ἀπὸ τοὺς διαφόρους ὀργανισμούς, ἀλλὰ τὴν εἴσοδο τῶν Τούρκων τζιχαντιστῶν ἀκόμη καὶ στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη χωρὶς βίζα.


3. Ἔτσι οἱ «φίλοι» μας οἱ Τοῦρκοι, τὰ «φίδια τὰ κολοβά» καθημερινῶς ἀποθρασύνωνται νὰ μὴ ἀναγνωρίζουν τὴν Κύπρο μας, νὰ κατατρομοκρατοῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες μὲ τὸ διαβόητο casus belli καὶ δεκάδες τουρκικὰ ἀεροπλάνα, ἐξοπλισμένα καὶ μή, νὰ παραβιάζουν καθημερινῶς τὸν ἐναέριο καὶ τὸν ὑδάτινο ἑλληνικὸ χῶρο καὶ νὰ πετοῦν ἐπάνω ἀπὸ τὰ σπίτια τῶν Ἑλλήνων τῶν νησιῶν μας.


4. Καὶ ἡ ἑλληνική «πνευματική» ἡγεσία, ὡς π.χ. ὁ κ. Νταλάρας νὰ διατυμπανίζῃ ὅτι : «τὸ Αἰγαῖο ἀνήκει στὰ ψάρια του» καὶ ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργὸς νὰ διερωτᾶται : «ὑπάρχουν σύνορα στὸ Αἰγαῖο;». Τοιουτοτρόπως δὲν τολμοῦμε νὰ ἐφαρμόσουμε τὸ ἑλληνικὸ δίκαιο καὶ νὰ ἐπεκτείνουμε τὰ σύνορά μας στὰ 12 μίλια ἀπὸ τὶς ἀκτές μας.


5. Τὸ «παίξιμο» τῆς ἀναγνωρίσεως καὶ τῆς ἀπωθήσεως τῶν τουρκικῶν ἀεροπλάνων ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια κοστίζει στὸν βαρύτατα φορολογούμενο πτωχὸ ἑλληνικὸ λαό, ὄχι μόνο πολλὰ ἑκατομμύρια εὐρὼ ἐτησίως, ἀλλὰ ἐνίοτε καὶ ἀπώλεια Ἑλλήνων παλικαριῶν ἀπὸ τὰ πληρώματα τῶν ἑλληνικῶν ἑλικοπτέρων - ἀεροπλάνων, ποὺ μᾶς καταρρίπτουν οἱ τζιχαντιστὲς Τοῦρκοι. Πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ὅπως τὸ ἀνθρωπάκι Κ. Σημίτης, ἀντὶ νὰ ἀπαιτοῦν ἀπὸ τὸν πλανητάρχη καὶ ΣΙΑ τὴν καταδίκη τῆς Τουρκίας, νὰ ἐξοργίζουν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ μὲ τὸ ἐμετικὸ καὶ ἀντεθνικὸ μήνυμά του : «Εὐχαριστοῦμε δημοσίως τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες».


6. Συγχαίρουμε δημοσίως τὸν Ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ὁ ὁποῖος ἐπὶ τέλους ἐτόλμησε φέτος νὰ θέσῃ ὑπὸ τὴν αἰγίδα του τὴν ἡμέρα μνήμης τῶν περίπου 2.000.000  Ἐθνομαρτύρων - ἐξολοθρευθέντων Ἀρμενίων, Ποντίων καὶ Μικρασιατῶν.


7. Πρὸς τοῦτο συνιστῶμε ἐνθέρμως τὴν ἀθρόα προσέλευσι ὅλων τῶν ὑγιῶς ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ σκεπτομένων Ἑλλήνων στὴν καταληκτικὴ τελετή, ποὺ θὰ λάβῃ χώρα


τὸ Σάββατο 21 Μαΐου 2016 καὶ ὥρα 20.30

ἔναντι  στήλων Ναοῦ Ὀλυμπίου Διὸς μέχρι τὴν Ἀκρόπολι.


Χίλιοι Ἀρμένιοι καὶ Πόντιοι λυράρηδες θὰ μᾶς σαγηνεύσουν καὶ θὰ μᾶς ἀνταμείψουν.


8. Στὰ ἐθνικὰ θέματα ὅλοι πρέπει νὰ εἴμαστε ἑνωμένοι. Ὡς γνωστό, ὅποτε οἱ Ἕλληνες, δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί, ἦταν ἑνωμένοι, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἔκαναν θαύματα. Ὅποτε ὅμως ὑπῆρχε διχόνοια, ἐπήρχετο ὄλεθρος καὶ συμφορά.


9. Ἄς γίνει λοιπὸν μόνιμο σύνθημά μας : «Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει».

Ἕλληνες ἑνωμένοι, ποτὲ νικημένοι, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ!


Καὶ ἂς εἴμεθα ἐπιλήσμονες ἐπὶ 187 ἔτη νὰ μὴ ἔχουμε πραγματοποιήσει ἀκόμη τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους .  .  .


Ἀναλυτικῶς γιὰ τὸ πρόγραμμα τῶν ἐκδηλώσεων κατωτέρω.


ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

 

 

Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων –

Στην Αθήνα η εικόνα της Παναγίας Σουμελά –

Εκδηλώσεις από ΥΕΘΑ


Μαι 19, 2016 - 06:59 ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΩΡΑ


«Θυμόμαστε – Τιμούμε – Συνεχίζουμε». Αυτήν την παραίνεση απηχεί το μήνυμα των εκδηλώσεων μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και των Αρμενίων που διοργανώνει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας από τις 17 έως τις 22 Μαΐου στην Αθήνα.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν  με τη φωτοϊστορική έκθεση από την συλλογή του καθηγητή Κωνσταντίνου Φωτιάδη που λειτουργεί στο σταθμό του Συντάγματος θυμίζοντας το δέος και τις θυσίες τους, όπως χαρακτηριστικά είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, στη συνέντευξη που έδωσε για το θέμα.  Η έκθεση θα λειτουργεί έως τις 22 Μαΐου.

 

http://www.athina984.gr/wp-content/uploads/2016/05/PanagiaSoumela11_519_420.jpg

 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, για πρώτη φορά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα ανοίξει τις πύλες του στους πολίτες για να έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν την ιερή εικόνα της Παναγίας Σουμελά, από την Παρασκευή 20 Μαΐου έως την Κυριακή 22 Μαΐου.

Η ιερή εικόνα θα αφιχθεί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στις 9:10 το πρωί της Παρασκευής όπου άγημα των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποδώσει τιμές. Στην συνέχεια, η πομπή θα κινηθεί προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας όπου θα γίνει η επίσημη υποδοχή της και θα εναποτεθεί μέσα στον ιερό ναό της Παναγιάς της Παντάνασσας στο υπουργείο για προσκύνηση.

Το κοινό θα μπορεί να προσέλθει στο υπουργείο για να προσκυνήσει την ιερή εικόνα της Παναγίας Σουμελά:

– Την Παρασκευή, από 14:00 – 21:00,

– Το Σάββατο, από 07:00 – 21:00,

– Την Κυριακή από 07:00 – 14:00.

 

http://www.athina984.gr/wp-content/uploads/2016/05/pontian_genocide.png

 

Η κεντρική εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί του Σαββάτου 21 Μαΐου στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου όπου χορευτικά συγκροτήματα Ποντίων ντυμένα με παραδοσιακές στολές θα χορεύουν ποντιακά τραγούδια συνοδεία μουσικής.

Παράλληλα, συγκροτήματα Ποντίων θα χορεύουν στην άλλη «πύλη» των επισκεπτών προς τον Ιερό Βράχο οριοθετώντας το χώρο του εορτασμού, έως τις 2 το μεσημέρι.

Οι εκδηλώσεις θα συνεχισθούν στις 6 το απόγευμα, οπότε κατά μήκος της Διονυσίου Αρεοπαγίτου λυράρηδες και νταουλιέρηδες θα ανοίξουν ένα διονυσιακό μουσικό διάλογο σε ποντιακά θέματα τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους διερχόμενους επισκέπτες Στα καλλιτεχνικά δρώμενα θα συμμετέχουν μουσικοί με λύρες και 30 χορευτές.

Στις 8 το βράδυ στους Στύλους του Ολυμπίου Διός, η μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας θα καλοσωρίσει τους προσκεκλημένους της επίσημης εκδήλωσης, στο πλαίσιο της οποίας θα απονεμηθούν τιμητικές διακρίσεις σε εξέχουσες προσωπικότητες Ποντίων και Αρμενίων και ανάμεσα τους θα είναι ο κοσμοναύτης ποντιακής καταγωγής Θεόδωρος Γιουρτσίχιν – Γραμματικόπουλος.

Στην συνέχεια θα ανεβούν στη σκηνή οι παρουσιαστές πλαισιωμένοι από 80μελή χορωδία, μουσικούς, χορευτές και τραγουδιστές, ανάμεσα τους ο Αντώνης Καλογιάννης.

Η επίσημη εκδήλωση διάρκειας 120 λεπτών θα περιλαμβάνει απαγγελία κειμένων, προβολή οπτικού υλικού από τις αλησμόνητες πατρίδες του Πόντου και μουσικοχορευτικά δρώμενα.

Την σκηνοθεσία ανέλαβε η Σοφία Σπυράτου, την καλλιτεχνική επιμέλεια και τα κείμενα έγραψε ο Ηλίας Υφαντίδης και αφηγητές θα είναι οι Γιάννης Στάνκογλου και Βίκυ Παπαδοπούλου. Θα συμμετέχουν σύλλογοι από τον Σύνδεσμο Ποντιακών Σωματείων νότιας Ελλάδας και νησιών, η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας, η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία με χοράρχη τον ιδρυτή της Μιχάλη Μακρή, η Ορχήστρα Ελληνικής – Ποντιακής Μουσικής και η Ορχήστρα Αρμενικής Μουσικής του Χάικ Γιαζιτζιάν και Αρμενική Χορευτική Ομάδα.

Την παρουσίαση θα κάνει ο Αλέξης Κωστάλας.

Στις εκδηλώσεις συμμετέχει η προεδρική φρουρά φορώντας την ποντιακή στολή.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε ότι στις εκδηλώσεις έχουν προσκληθεί οι πάντες. Σ’ ερώτηση σχετικά με την διαφοροποίηση στελέχους της κυβέρνησης για το θέμα της γενοκτονίας παρατήρησε πως δόθηκαν τότε διευκρινίσεις και πρόσθεσε ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει την πρωτοβοθυλία για τις εκδηλώσεις και πως είναι ξεκάθαρη η ελληνική θέση.

Ο Πάνος Καμμένος ευχαρίστησε τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα σωματεία των Ποντίων και των Αρμενίων στην Ελλάδα για τη συνδρομή τους στην πραγματοποίηση των εκδηλώσεων.

Newsroom Αθήνα 9.84- σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ

   

ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΘΕΜΑΤIΖΕΙ :


«Κόντρα στὴν λήθη» : Ἐκδήλωσι τῆς Πεμπτουσίας

γιὰ τὸν ἀπαχθέντα Μητροπολίτη Χαλεπίου κ. Παῦλο.


Πολεμικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν

Τετάρτη 18 Μαΐου 2016

ὥρα 18.00

18.5.2016

1. Σήμερα παρέρχεται καὶ τρίτο ἔτος ἀπὸ τὴν ἀπαγωγὴ τῶν 2 Μητροπολιτῶν : τὸν Ὀρθόδοξο Μητροπολίτη Χαλεπίου κ. Παῦλο καὶ τὸν Μητροπολίτη Χαλεπίου τῶν Συροϊακωβιτῶν Ἰωάννη Ἰμπραχίμ, ἀπὸ τοὺς φανατικοὺς μουσουλμάνους, τοὺς ὁποίους ἀμέσως σκανδαλωδέστατα ὑποστηρίζουν Γάλλοι, Ἄγγλοι, Γερμανοὶ καὶ Ἀμερικάνοι καὶ ἐμμέσως ὅλος ὁ συρφετὸς τοῦ ΝΑΤΟ μὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ ἀλληλοεξοντωθῇ ὁ ἔνδοξος Συριακὸς λαός, χάριν τῶν εὐτελῶν ἰδιοτελῶν προθέσεων τῶν ὡς ἄνω ἰσχυρῶν τῆς γῆς. Δηλαδὴ νὰ ἐξασφαλίσουν σχεδὸν δωρεὰν καὶ τὶς πετρελαιοπηγὲς τῆς Συρίας.


2. Ὄχι μόνο γιὰ τὸν ἄκρως δεινοπαθούντα καὶ καθημερινῶς ἐξουθενούμενο Συριακὸ λαὸ δὲν ἔνδιαφέρονται οἱ ἰθύνοντες, ἀλλὰ οὔτε καὶ γιὰ τοὺς θρησκευτικοὺς ἡγέτες καὶ προσπαθοῦν παντοιοτρόπως μὲ τὰ ἐξαγορασμένα καὶ κατευθυνόμενα Μ.Μ.Ε. νὰ καταπνίξουν τὴν ἐν λόγῳ μνήμη.


3. Τὸ δυστύχημα εἶναι ὅτι ἀκόμη καὶ τὰ ἑλληνικὰ Μ.Μ.Ε. κατήντησαν «μέσα παραπληροφορήσεως» καὶ δὲν προβάλλουν τὴν σπουδαιοτάτη σημερινὴ συγκέντρωσι εἰς τὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν. Ἐὰν ἐπρόκειτο νὰ παρουσιασθῇ κάποια «ξετσίπωτη» παλλακίδα, ὁ ἀντίχριστος πάπας ἢ κάποιος μεγαλόσχημος σιωνιστὴς πολλὲς ἡμέρες πιὸ μπροστά, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἐκδήλωσι θὰ ἔγραφαν οἱ πουλημένοι καὶ ἐξαγορασμένοι δημοσιογράφοι κατεβατὰ ὁλόκληρα.


4. Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦμε ὅλες τὶς ἔγκυρες καὶ ἔγκριτες ἱστοσελίδες, ὅπως μεταδόσουν ἀστραπιαίως τὴν σημερινὴν ἐκδήλωσι  (Τετάρτη 18 Μαΐου 2016)

στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν καὶ ὥρα 18.00

γιὰ νὰ προσέλθουν χιλιάδες ἀκροατὲς καὶ νὰ ἑνώσουν τὴν φωνή τους μαζί μας.


5. Ὁ εὐθαρσὴς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος θὰ μᾶς σαγηνεύσῃ μὲ τὴν μεστὴ νοημάτων ὁμιλία του.


6. Τὴν ἐπέτειο μνήμης τὴν ὀργανώνει τὸ διαδικτυακὸ περιοδικὸ «ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ».


7. Σύνθημά μας ἄς γίνει «ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει».

Μόνο τοιουτοτρόπως θὰ μπορέσουμε νὰ ἐξαναγκάσουμε τοὺς μεγαλοκαναλάρχες νὰ ἀναφέρωνται καὶ αὐτοὶ σὲ τέτοια τραγικὰ γεγονότα καὶ «νὰ χτυπᾶνε τὸ κακὸ στὶς ρίζες του» καὶ ὄχι θεατρινικῶς νὰ προβάλλουν μερικὰ δυστυχισμένα παιδάκια, ποὺ τὰ ἀποστέλλουν οἱ «φίλοι» μας Τοῦρκοι, «πρωτοπαλίκαρα» τοῦ ΝΑΤΟ, στοὺς ὑγροὺς τάφους τῆς Μεσογείου.


8. Ἡ ἰησουιτικὴ συμπεριφορὰ καὶ τὰ «κροκοδείλια δάκρυα» τῶν διεφθαρμένων δυτικῶν, ὄχι μόνον δὲν ὠφελοῦν, ἀλλὰ ἀπεναντίας προκαλοῦν καὶ τὴν ἱερὰ ἀγανάκτησι καὶ ἀηδία στοὺς ὑγιῶς ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ σκεπτόμενους Ἕλληνες καὶ λοιποὺς λαοὺς τῆς ὑφηλίου.


9. Τὸ Σωματεῖον «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» φιλοξενεῖ τὸν Πρόεδρο τῶν Ἑλληνορθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς κ. Δημήτριο Ἐλ Χούρυ καὶ εἶναι στὴν διάθεσι κάθε σοβαροῦ Μ.Μ.Ε., γιὰ νὰ τὸν καλέσῃ καὶ νὰ περιγράψῃ ἀντικειμενικῶς τὴν συστηματικὴ γενοκτονία, ποὺ διαπράττουν ἰσχυροὶ τῆς γῆς μέσῳ τῶν τζιχαντιστῶν καὶ φανατικῶν μουσουλμάνων Συρίας καὶ λοιπῶν ὅμορων χωρῶν.


10. Γιὰ τὶς γενοκτονίες τῶν Χριστιανῶν, Ποντίων καὶ Ἀρμενίων καὶ λοιπῶν Μικρασιατῶν ἀπὸ τοὺς τζιχαντιστὲς Τούρκους, ποὺ θα λάβῃ χώρα στὶς 21.5.2016 ἀπὸ τὶς στῆλες τοῦ Ναοῦ τοῦ Ὀλυμπίου Διὸς μέχρι καὶ τὴν Ἀκρόπολι μὲ 1.000 λυράρηδες Πόντιους καὶ Ἀρμενίους, ποὺ θὰ μᾶς ἀφυπνίσουν καὶ σαγηνεύσουν, γιὰ νὰ μὴ κουράζουμε τοὺς φίλους ἐπισκέπτες τῶν φορέων μας www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή καὶ Twitter: @PANEL_TAMA, θὰ ἐπανέλθουμε αὔριο.


ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

   

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

ΣΤΗΝ

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ

ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΑΡΟΑΝΙΑ 14.5.2016Τελέσαμε τὴν πανήγυρη τὸ Σάββατο 14.5.2016, πρὸς διευκόλυνση τῆς μισῆς Ἑλλάδος ποὺ ἑορτάζει τοὺς Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες καὶ Ἑλένες καθὼς καὶ λόγῳ τῆς κατὰ τὸ ἑπόμενο Σαββατοκύριακο ἐπετείου τῆς γενοκτονίας τῶν ἀδελφῶν Χριστιανῶν Ποντίων καὶ Ἀρμενίων.

Συλλειτούργησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, Βελεστίνου κ. Δαμασκηνὸς καὶ πολλοὶ ἱερεῖς.

Ὁ Συνοδικὸς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας & Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος ἔφερε καὶ δώρισε στὸ Ναό μας τμῆμα ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας, πολὺ μεγάλη εὐλογία γιὰ ὅλους.

Στὴν ὁμιλία του ἀνέλυσε τὸν βίο καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ Ἁγ. Παύλου καὶ ἐπαίνεσε δεόντως τὴν σθεναρὰ καὶ σφοδρὴ ἀντίδραση τοῦ Σεβασμιωτάτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου κατὰ τῶν ἀντεθνικῶς δρώντων καὶ τῶν ἀπάνθρωπων ἀντικοινωνικῶν καὶ ἀντιχρισταινικῶν νόμων.


Οἱ πάντες ἐνθουσιάθηκαν ἐπίσης καὶ μὲ τὶς μεστὲς νοημάτων ὁμιλίες :

τοῦ Προέδρου τῶν φορέων μας

καὶ

τοῦ Προέδρου τῶν Ἑλληνορθοδόξων τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς κ. Δημητρίου Ἐλ Χούρυ.

 

 

Γιὰ νὰ μὴ κουράσουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἐπισκέπτες τῆς ἱστοσελίδας μας www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή, Twitter: @PANEL_TAMA, ἐπισυνάπτουμε τὶς ὁμιλίες τοῦ Προέδρου

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/1080----14516--------

καὶ τοῦ κ. Ἐλ Χούρυ

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/1079-------14516-------


Ὁ ἀρχηγὸς ΓΕΕΘΑ μᾶς ἀπέστειλε μεγάλο τιμητικὸ ἄγημα καὶ ὡς ἐκπρόσωπό του τὸν Διοικητὴ τῆς ΑΣΔΕΝ Στρατηγὸ κ. Ἀνδρέα Ἠλιόπουλο.


Παρευρέθησαν ἐπίσης ὁ γραμμετὺς τῆς Πρεσβείας τῆς Νιγηρίας κ. Emmanuel Oparahocha καὶ ὁ ἐκ Νιγηρίας Ἀρχιμανδρίτης πατὴρ Kornilios Osuzi, ὁ πατὴρ Εὐάγγελος Λίαπης, Ταγματάρχης τοῦ Θρησκευτικοῦ Σώματος τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καὶ ἀλεξιπτωτιστὴς ἐλευθέρας πτώσεως, ὁ Καθηγητὴς κ. Ἀλέξιος Παναγόπουλος, ὁ Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Κοινότητας Ἀροανίας κ. Σπυρ. Κουρής καὶ πολλοὶ ἄλλοι.

Οἱ εὐλαβεῖς προσκυνητὲς ἀκολούθησαν τὴν ἱερὰ λιτανεία στὸ ἱστορικὸ γενέθλειο οἴκημα τοῦ Ἁγ. Παύλου.

Μᾶς ἑτίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους ἑκατοντάδες φίλοι καὶ θαυμαστὲς τοῦ Ἁγίου Παύλου καὶ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους .


Ἐξ αὐτῶν ἐβραβεύθησαν οἱ παρευρεθέντες Πρέσβεις, οἱ ὁποῖοι παρέλαβαν ἀντιστοίχως τὶς βραβεύσεις τους ὡς κατωτέρω :


1.Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος ἀπὸ τὸν τ. Ὑπουργὸ κ. Ἀνδρέα Ζαΐμη,

ὡς διαπρύσιος Πρέσβυς Καλῆς Θελήσεως τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ μέγας εὐεργέτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου

εἰς τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων.

 


2.Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος ἀπὸ τὸν, Ἀρεοπαγίτη κ. Ἀνδρέα Τσόλια

διὰ τὸ Θρησκευτικὸ καὶ Ἐθνικὸ αὐτοῦ ἔργον, διὰ τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρησίαν αὐτοῦ, ἰδίᾳ δὲ ὡς διαπρύσιος Πρέσβυς Καλῆς Θελήσεως τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

3.Ὁ ταπεινός, εὐλαβής καὶ ἀκάματος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, ἐπίτιμο μέλος τοῦ Σωματείου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ», μέλος τῆς ἐξουσιοδοτημένης ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ἐπιτροπῆς τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός ἀπὸ τὸν Δήμαρχο Καλαβρύτων κ. Γεώργιο Λαζουρά,

ὡς οὐσιαστικὸς παράγων προωθήσεως τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος πρὸς πάντα ἁρμόδιον.


4.Ὁ Καθηγητής, Γεν. Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου & Ὠρωποῦ π. Χρῖστος Κυριακόπουλος ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιο,

διὰ τὴν πνευματικὴν ἀνάτασιν καὶ ἀναζωογόνησιν ψυχῶν μὲ ταυτόχρονον ἐντρύφημα εἰς τὴν καθοδήγησιν τῶν νέων τοῦ ἔθνους μας πρὸς τὰς ἐθνικὰς μουσικὰς παραδόσεις.


5.Ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Βυτίνας π. Νικόλαος Ντάβος ἀπὸ τὸν  Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρο,

ὡς σεμνὸς καὶ ταπεινὸς Λειτουργὸς τοῦ Ὑψίστου,

ταυτοχρόνως δὲ μετὰ τῶν τέκνων του συναρπάζοντες καὶ ἐμψυχώνοντες τοὺς Ἕλληνας μὲ ἀθάνατα δημοτικὰ ἄσματα.

 


6.Ὁ Πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς κ. Δημήτριος Ἐλ Χούρυ ἀπὸ τὸν Συνταγματάρχη κ. Νικόλαο Οἰκονόμου,

ὡς διακριθεἰς διὰ τὸ Ὀρθόδοξον πνεῦμα, τὴν φιλοπατρίαν καὶ γενναιότητα, ἀγωνιζόμενος εἰς τὴν διαρκῆ ἀναζήτησιν τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀληθείας.


7. Ὁ Δρ Χημικός, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας Χαράλαμπος Μπούσιας ἀπὸ τὸν ἐ. Πρόεδρο τῆς Παγκαλαβυρινῆς Ἑνώσεως δικηγόρον κ. Γεώργιο Κοσμά,

ὡς διακριθεὶς διὰ τὴν πολύτιμον προσφοράν του εἰς τὴν βυζαντινὴν τέχνην καὶ ἐν γένει εἰς τὰ γράμματα.

8. Ὁ ἐπιχειρηματίας κ. Κων/νος Δρίτσας ἀπὸ τὸν παλαιὸν φίλον τῶν φορέων μας, ἀγωνιστὴ κ. Φώτη Πλατανίδη,

ὡς ἐργαζόμενος ἀνιδιοτελῶς καὶ ἀκαταπαύστως διὰ τὴν διάδοσιν καὶ πραγματοποίησιν τῆς ἰδέας τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ προσφέρων κατὰ τὰς δυνατότητάς του.

 


9. Ὁ ἐπιχειρηματίας κ. Ἰωάννης Πιστιόλας ἀπὸ τὸν κ. Φώτη Πλατανίδη,

ὡς διακρινόμενος διὰ τὸ ἦθος, τὴν φιλανθρωπίαν καὶ

τὴν φιλοπατρίαν του.

 

10. Ἡ διδασκάλισσα, διευθύντρια τῶν ἀπὸ 75 ἐτῶν λειτουργούντων Σχολῶν Χατζήβεη κ. Γεωργία Χατζήβεη ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Παγκαλαβριτινῆς κ. Δημήτριο Βαρβιτσιώτη,

ὡς ἀναλωνομένην εἰς τὴν μετ’ἀγάπης καὶ στοργῆς

ὑψηλοῦ ἐπιπέδου μόρφωσιν τῶν ἑλληνοπαίδων,

δημιουργοῦσα ὁλοκληρωμένας προσωπικότητας,

κυρίως δὲ ἄτομα μὲ ἀνεπτυγμένον τὸ συναίσθημα τῆς πνευματικότητος καὶ τῆς κοινωνικῆς εὐαισθησίας,

ἡ ἰδία οὖσα ταυτοχρόνως Πρόεδρος τῆς

Φιλανθρωπικῆς ὀργανώσεως «Ἄνθρωποι ἀγάπης».

 


11. Ὁ  κ. Πέτρος Φοίφας ἀπὸ τὰ ἱδρυτικὰ καὶ ἐνεργὰ μέλη τῆς Ἀγωνιστικῆς Ὁμάδος «Ἅγιος Ἰούδας ὁ Θαδδαῖος» καὶ τῆς κοσμίας ἱστοσελίδος «Ἑλληνικὴ Ναύς» ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Παγκαλαβριτινῆς Ἑνώσεως κ. Δημήτριο Βαρβιτσιώτη,

ὡς ἀγωνιζόμενος μετὰ τῶν ἀγνῶν συνεργατῶν του διὰ τὰς αἰωνίους ἀξίας τῆς Φυλῆς μας, Θρησκείαν, Πατρίδα, Οἰκογένειαν.

 


12. Ὁ Οἰκονομολόγος ὁμογενῆς διαβιὼν εἰς τὴν μακρυνὴν Ἀριζόνα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, μεταφέρων τοὺς χαιρετισμοὺς τῆς Ἱ.Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Ἀριζόνας, κ. Χρῆστος Σωτηρίου ἀπὸ τὸν ἐ. Καθηγητὴ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Κων/νο Νιάρχο,

ὡς φλεγόμενος διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ ταχθεὶς δι ’ὅλην τὴν ζωήν του

εἰς τὸν σκοπὸν αὐτόν.

 


13. Ὁ Δικηγόρος, Συγγραφεὺς κ. Χαράλαμπος Ἄνδραλης ἀπὸ τὸν ἐ.  Καθηγητὴ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Κων/νο Νιάρχο,

ὡς διακριθεὶς εἰς τὴν νομικὴν ἐπιστήμην καὶ ταυτοχρόνως εἰς τὴν ἀδιάπτωτον θεολογικήν-ἐθνικὴν γραμματείαν.


 

14. Ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Καλαβρύτων, Χοράρχης καὶ Καθηγητὴς τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, κ. Βασίλειος Καλογερόπουλος ἀπὸ τὸν ἐ. Καθηγητὴ τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων, Ἄρχοντα Μουσικοδιδάσκαλον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Μουσουργὸν κ. Διαμαντὴ Μαυραγάνη,

διὰ τὴν λίαν ἐπιτυχῆ δραστηριοτητά του εἰς τὴν Βυζαντινὴν Μουσικήν.

 


Ὅλο τὸ ἐκκλησίασμα, ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι, κλῆρος καὶ λαός, παρεκάθησαν στὸ «σπαρτιάτικο» γεῦμα καὶ ἔμειναν ἐνθουσιαμένοι μὲ τὴν ἀβραμιαία φιλοξενεία, ἰδίως μὲ τὸν «ἀθάνατο» οἶνο, εἰδικὰ ἐμφυαλομένο γιὰ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν.


Οἱ πάντες κατενθουσιάσθηκαν ἀκόμη ἀπὸ τὴν γνήσια δημοτικὴ μουσικὴ καὶ τὰ τραγούδια :

τοῦ ἀκούραστου Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ καθηγητοῦ πατρὸς Χρίστου Κυριακόπουλου  καὶ τοῦ ἐπίσης ἀκάματου πατρὸς Νικολάου Ντάβου, τοῦ υἱοῦ του π. Βασιλείου Ντάβου, ποὺ ἔπαιξε λαοῦτο καὶ τοῦ υἱοῦ του Εὐαγγέλου, ποὺ ἔπαιξε κλαρίνο. Τοὺς συνόδευε στὰ δημοτικὰ τραγούδια ὁ πατὴρ Ἀθανάσιος Ἀσημακόπουλος.

 


Ὅλοι οἱ ὑψηλοὶ καλεσμένοι μας μᾶς ἐτόνιζαν ὅτι οἱ ἀνιδιοτελεῖς αὐτοὶ καλλιτέχνες μας μᾶς προσέφεραν ἕνα πρόγραμμα ὑψίστης ποιότητος, ἐν συγκρίσει μὲ ἰδιοτελεῖς καὶ ἐπαγγελματίες «καλλιτέχνες».


Θὰ ἦταν ἀσύγνωστος παράλειψη, ἄν δὲν εὐχαριστούσαμε καὶ τοὺς διδασκάλους καὶ καθηγητὲς κ. Διαμαντὴ Μαυραγάνη, καὶ κ. Κωνσταντίνο Νιάρχο, στοὺς ὁποίους, εὐγενέστατα φερόμενος, ὁ παντοτινὸς φίλος, Πρωτοψάλτης κ. Βασίλειος Καλογερόπουλος παρεχώρησε τὴν διεύθυνση τοῦ ἀναλόγιου.

 


Τὴν ἄριστη βυζαντινὴ χορωδία συμπλήρωσαν οἱ δικηγόροι Χαράλαμπος Ἀνδραλης  καὶ Νικόλαος Κανελλόπουλος.


Ὅλοι μαζὶ μεταρσίωσαν τοὺς εὐλαβεῖς προσκυνητές, ποὺ εἶχαν ἀναγκασθῆ νὰ σηκωθοῦν ἀπὸ τὶς 4.00 τὸ πρωί ἤ καὶ νωρίτερα, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ παρευρεθοῦν στὴν πανήγυρη, καὶ τοὺς ἀποζημίωσαν δεόντως.


Τέλος συγχαίρουμε τὴν Ἀστυνομία Κλειτορίας Καλαβρύτων, ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ ἐπρόλαβε τὴν ἄναρχη στάθμευση καὶ μπόρεσαν νὰ περάσουν ἄνετα τὰ μεγάλα λεωφορεῖα μὲ τοὺς πιστούς.


Θεωροῦμε καθῆκον μας νὰ εὐχαριστήσουμε δημοσίως ὅλους ὅσους συνέβαλαν στὴν μεγάλη ἐπιτυχία, ἐθελοντὲς καὶ φίλους, ἰδίως τοὺς ἀνιδιοτελεῖς καλλιτέχνες, εὐχόμενοι ἐκ μέσης καρδίας νὰ τοὺς ἀναμείψει ὅλους ὁ Θεός.


Ἡ ἐπιστροφὴ ἔγινε μέσῳ τῶν ἀξιοθεάτων :

Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Λαύρας,

 

Τόπο Θυσίας Καλαβρυτινῶν

 

καὶ Ἱ. Μονὴ Μεγάλου Σπηλαίου


ὅπου κατενθουσιάσθησαν οἱ προσκυνητές.


Ἔτσι ἔκλεισε ἡ ἱστορικὴ αὐτὴ ἡμέρα.


Τέλος θεωροῦμε ἐπιβεβλημένο νὰ ζητήσουμε συγγνώμη ἀπὸ τὶς δεκάδες χιλιάδες φίλους, ποὺ τοὺς εἴχαμε παρακαλέσει φορτικὰ νὰ διαδώσουν καὶ σὲ ἄλλους τὴν μετάδοση ὅλων τῶν παραπάνω  μέσῳ τῶν Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας Πειραιῶς καὶ τοῦ ΑΧΕΛΩΟΣ T.V. Δυστυχῶς ὅμως «ἐμείναμε στὰ κρύα τοῦ λουτροῦ».


Εὐχηθῆτε καὶ προσευχηθῆτε, ἀγαπητοὶ φίλοι καὶ θαυμαστὲς τῶν φορέων μας ἰδίως τῆς προοπτικῆς μας γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, πολὺ σύντομα νὰ προσέλθουν ἐθελοντὲς καὶ νὰ ἀναλάβουν ζωντανὲς ἐκπομπές μας μέσῳ τῆς διαδικτυακῆς τηλεοράσεως μας, γιὰ νὰ σταματήσῃ τὸ δόγμα τοῦ ἀντικεμένου ἡμῶν «διαίρει καὶ βασίλευε» καὶ νὰ ἐπικρατήσει τὸ «ἐν τῇ ἑνότητι ἡ ἰσχύς» γιὰ νὰ δυνάμεθα, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ κάνουμε θαύματα καὶ νὰ μὴ ἐκλιπαροῦμε ἄλλους.


Διότι ἡ λαϊκὴ ρήση μᾶς κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου :

«Ἄν δὲν ἔχεις νύχια να ξυστεῖς μὴ περιμένεις νὰ σε ξύσουν ἄλλοι».


Διότι ἔτσι, δυστυχῶς, στερήσαμε τὴν εὐκαιρία σὲ ἑκατομμύρια φίλους τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Πάυλου καὶ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους νὰ ἀπολαύσουν τὸ μοναδικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο αὐτὸ γεγονός…

 


Τὰ Δ.Σ. τῶν φορέων μας

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν

Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους

Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

 

   

σελίδα 1 απο 76

Πνευματικές Δραστηριότητες

Νηστεύεις; Ἀπόδειξέ το μέσα ἀπὸ τὰ ἔργα σου…

Ν η σ τ ε ύ ε ι ς; Ἀπόδειξέ το μέσα ἀπὸ τὰ ἔργα σου… (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 61, σελ. 199) Ἐ ὰ ν δεῖς πτωχό, νὰ τὸν ἐλεήσῃς. Ἐ ὰ ν δεῖς ἐχθρό, νὰ συμφιλιωθῆς μαζί του. Ἐ ὰ ν δεῖς μία ὄμορφη γυναίκα, νὰ μὴ τὴν κοιτάξεις. Ἄς μὴ νηστεύει μόνον τὸ στόμα… ἀλλὰ καὶ τὸ μάτι καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια καὶ ὅλα τὰ μέλη τοῦ σώματος. Τὰ χέρια, ἀπὸ τὴν ἁρπαγὴν καὶ τὴν πλεονεξίαν. Τὰ πόδια, ἀπὸ τοὺς δρόμους ποὺ ὁδηγοῦν σὲ ἁμαρτωλὰ θεάματα. Τὰ μάτια, νὰ μὴ πέφτουν λάγνα ἐπάνω σὲ ὄμορφα πρόσωπα οὔτε νὰ περιεργάζωνται τὰ κάλλη ἄλλων. Δὲν τρῶς κρέας; Τὰ μάτια σου, ἄς μὴ φᾶν τὴν ἀκολασίαν. Ἡ ἀκοή σου, ἄς μὴ δέχεται κακολογίες καὶ διαβολές. Τὸ στόμα, ἄς νηστεύσει ἀπὸ αἰσχρὰ λόγια καὶ λοιδορίας. Ἀφοῦ δὲν εἴμαστε ὡσὰν τὰ ζῶα, γιατὶ πρέπει νὰ δαγ...

περισσότερα

Μητρόπολις Κισινιοφ και πάσης Μολδαβίας, 6.10.2004

News image

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΣΙΝΙΟΦ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ, 6.10.2004  

περισσότερα

Ουκρανικό Ίδρυμα «JOHNHOWRD᾿S», 17.1.2003

News image

ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «JOHNHOWRD᾿S», 17.1.2003  

περισσότερα

Επιστολή Μητροπολίτου Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας, 2012

News image

Επιστολή Μητροπολίτου Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας, 2012 (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τεῦχος 52, σελ. 196)

περισσότερα

Πρέσβυς της Γιουγκοσλαβίας κ. Dusan Batakovic 9.5.2001

News image

ΠΡΕΣΒΥΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ κ. DUSAN BATAKOVIC 9.5.2001

περισσότερα

Δημοσιότης, δημόσιαι και ανθρώπιναι σχέσεις απαραίτητα δια αύξησι παραγωγικότητος. Α. Καψάλης.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ ὑπὸ Ἀνδρέα Καψάλη, Οἰκονομολόγου-Στατιστικοῦ (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 54, σελ. 65-78)     Ὅταν ὁραματιζόμεθα τὸ μέλλον καὶ χαράσσομε τὴν πορεία τῆς χώρας πρὸς τὸ 2020, κάνοντες προγράμματα καὶ θέτοντες στόχους, δὲν ἠμποροῦμε νὰ μὴ κάνωμε λόγο καὶ νὰ μὴ ἀναφερθῶμε εἰς τοὺς τομεῖς τῆς δημοσιότητος καὶ τῶν δημοσίων σχέσεων, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀπαραίτητοι διὰ τὴν ἐπιτυχία αὐτῶν τῶν στόχων καὶ τῶν ὁραμάτων. Ἡ μεθοδολογία ἑνὸς ἔργου π.χ. ἡ ὀργάνωσις μιᾶς ἐπιχειρήσεως, τὸ μέγεθος, ὁ κλάδος δραστηριότητος. Ὁ τόπος ἐγκαταστάσεως ἀποτελοῦν τὸ «εἶναι» τῆς ἐπιχειρήσεως. Ὑπ...

περισσότερα

Κοινωνικές Δραστηριότητες

Συμπτώματα καρδιοπαθούς. Παύλου Κ. Τούτουζα

Συμπτώματα καρδιοπαθοῦς. Παῦλος Κ. Τούτουζας Καθηγητὴς – Διευθυντὴς τοῦἙλληνικοῦἹδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.)   (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος60, σελ. 26-33) Στὴ σημερινὴ ἐποχὴ τῆς τεχνολογίας, μὲ τὰ πολλὰ μηχανήματα καὶ διαγνωστικὲς μεθόδους, τὸ ἰατρικὸ ἔργο διευκολύνεται μὲ εὑρήματα ποὺ μᾶς ὁδηγοῦν σὲ ἀποτελεσματικὴ θεραπεία κάποιας παθήσεως. Ἀσθενὴς π.χ., ὁ ὁποῖος ὅταν περπατάῃ δηλώνει ὅτι ἔχει σφίξιμο-βάρος πάνω ἀπὸ τὸ στομάχι πρὸς στὸ στῆθος, ὑποβάλλεται σὲ στεφανιογραφία. Κατὰ τὴν ἐξέτασι εὑρίσκεται στένωσι στὶς στεφανιαῖες ἀρτηρίες, διανοίγεται ἡ στένωσι μὲ μπαλόνι καὶ τοποθέτησι στέντ, καὶ πλέον ὁ ἄνθρωπος βαδίζει ἐλεύθερα. Ἀπομακρύνεται ἀκόμη καὶ ὁ κίνδυνος τοῦ ἐμφράγματος. Μὲ τέστ κοπώσεως, στεφανιογραφία, Holter...

περισσότερα

Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Δαμιανός Μαυρίδης

            Πανοσιολογιώτατος Ἀρχ. π. Δαμιανός Μαυρίδης   Ὑπῆρξεν μεγάλος ἀφανὴς καὶ ταπεινὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, ἀποδεικνύων ἐμπράκτως ὅτι δὲν ἐπίστευεν χρυσὸν ἀλλὰ Χριστὸν καὶ δὲν ἐζοῦσε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν ἀλλὰ διὰ τὴν Ἐκκλησίαν ἀναλωνόμενος κυριολεκτικὰ καί συμπεριφερόμενος ὄχι ὡς ἱερεύς Λευίτης, ἀλλὰ ὡς ἄκρως φιλεύσπλαγχνος Σαμαρείτης, περιθάλπων ἑκατοντάδες ὀρφανά κορι-τσάκια, τὰ ὁποῖα ἀνέτρεφε μέ τά νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς εὐποιΐας. Τὰ ἐσπούδαζε καὶ τὰ ἀποκαθιστοῦσε διὰ νὰ δημιουργοῦν χριστιανικὲς οἰκογένειες, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον σήμερον εἶναι πολυτιμότατον ἀγαθόν ἐν μεγίστῃ ἀνεπαρκείᾳ...   Ὄχι μόνον δὲν κολάκευε καὶ δὲν ἐλιβάνιζε, ὅπως οἱ περισσότεροι τῶν Ἀρχιμανδριτῶν διὰ νὰ μπορέσουν νὰ ἔχουν τὴν εὔνοιαν ἐκ...

περισσότερα

Ταξίδι: Θρόμβωσις και εμβολές. Παύλος Τούτουζας, Καθηγητής-Δ/ντής ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.

Ταξίδι: Θρόμβωσις καὶ ἐμβολὲς Παῦλος Κ.Τούτουζας, Καθηγητής- Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 51, σελ. 78)   Ὑπάρχει πρόβλημα εἰς τὸ μακρινὸν ταξίδι μὲ τὸ ἀεροπλάνον, ὅταν ἔχῃς φλεβικὴν ἀνεπάρκειαν. Ἐὰν τὸ ταξίδι εἶναι πάνω ἀπὸ 6 ὦρες, μὲ φλέβες εἰς τὰ πόδια διατεταμένες, εἴτε αὐτὲς φαίνονται καὶ ὀνομάζονται κιρσοί, εἴτε εἶναι εἰς τὸ βάθος τῆς γάμπας ἀφανεῖς, μπορεῖ νὰ ἐρεθισθοῦν καὶ νὰ συμβοῦν ἐπιπλοκές. Τὸ κάθισμα δυσχεραίνει τὴν κυκλοφορίαν αἵματος εἰς τὰ πόδια, μὲ τὶς ἀρτηρίες κατεβαίνει ἐκεῖ εὔκολα ἀπὸ τὴν καρδιάν, ὅμως ἡ ἐπιστροφὴ ἀπὸ τὶς φλέβες ἔχει μεγάλην ἀνηφόρα καὶ ἡ χαλάρωσις τῶν μυῶν δὲν συμβάλλει εἰς τὴν προώθησιν τοῦ αἵματος πρὸς τὰ πάνω νὰ φθάσῃ εἰς τὴν καρδιὰν καὶ τοὺς...

περισσότερα

Τον Σεπτέμβριον αρχίζουν τα σχολεία

News image

ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. Νέα σχολικὴ χρονιὰ μὲ ὄνειρα καὶ ἐλπίδες.   (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 32, σελ. 41)       Ὅμως ποία διαφορά !     Σήμερον τὰ παιδιὰ εἰς τὴν ὑπέρ καταναλωτικὴν κοινωνίαν τῶν προηγμένων χωρῶν ἔχουν ὅλες τὶς ἀνέσεις των. Π.χ. καταπιέζονται ἀπὸ γονεῖς καὶ γιαγιάδες νὰ τρώγουν καί «τοῦ πουλιοῦ τὸ γάλα», νὰ τὰ παίρνῃ καὶ νὰ τὰ φέρνῃ τὸ «σχολικὸν» ἀπὸ τὴν πόρταν τοῦ σπιτιοῦ ἤ νὰ τὰ πηγαίνῃ τὸ ἀναπαυτικό «ἁμάξι» τοῦ μπαμπὰ ἤ τῆς μαμᾶς ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ σχολείου. Παρόλον ποὺ ἔχουν ὅλες τὶς διευκολύνσεις ἤ νὰ διαβάζουν ὅλην τὴν ἡμέραν εἰς τὸ σχολεῖον ἤ νὰ ἐπιστρέφουν εἰς τὴν οἰκίαν των, ἐν τούτοις, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἡ ἀφθο...

περισσότερα

Ανθρωπιστική βοήθεια προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Καλαμάτας

ΔΙΕΥΡΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ" (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 58, σελ. 52) Τὶς θερμές του εὐχαριστίες πρὸς τὸ Σωματεῖο «Φωτεινὴ Γραμμή», στὸ ὁποῖο ἀπευθύνθηκε προκειμένου νὰ προσφέρει τρόφιμα καὶ ἄλλα εἴδη στὸ Δημοτικὸ Παντοπωλεῖο Καλαμάτας, διατυπώνει σὲ δήλωσή του ὁ Θόδωρος Μπρεδήμας, ἐπικεφαλῆς τῆς μείζονος μειοψηφίας στὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο. Στὴ δήλωσή του ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς «Ἀλλαγῆς γιὰ τὸ Δῆμο Καλαμάτας» σημειώνει: «Ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καὶ δεδομένης τῆς οἰκονομικῆς κρίσης ποὺ πλήττει, κυρίως, τὰ λαϊκὰ στρώματα, θεωρήσαμε χρέος μας νὰ ἀπευθυνθοῦμε πρὸς τὸ Ἐν Ἀθήναις Φιλανθρωπικὸ Σωματεῖο «Φωτεινὴ Γρα...

περισσότερα

Θύμα του τσιγάρου, Νικόλαος Παντουβάς

News image

 ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ (προσφορὰ τοῦ σεβαστοῦ φίλου Νικολάου Παντουβᾶ, συνταξιούχου Θεολόγου, Ρέθυμνον) (Ἐδημοσιεύθη εις τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 42, σελ. 32) Καλέ μου ἄνθρωπε, Ἐξακολουθεῖς ἀκόμη νὰ καπνίζῃς; Καὶ πιστεύεις ἀκόμη, ὅτι εἶσαι ἕνας λογικὸς καὶ πολιτισμένος ἄνθρωπος, ὅταν ἐπιτρέπῃς εἰς τὸν ἑαυτόν σου νὰ κάμνῃ τὸ κέφι του, βλάπτων τὴν ὑγείαν, ὄχι μόνον τὴν ἰδικήν σου, ἀλλὰ καὶ τῶν συνανθρώπων σου, τοὺς ὁποίους ἀναγκάζεις νὰ ἀναπνέουν τὶς βρώμικες καὶ βλαβερὲς καπνιὲς τοῦ τσιγάρου σου, ὅταν μὲ τὴν θέλησίν σου καὶ μὲ τὰ χρήματά σου εἰσάγεις μέσα σου καρκινογόνες οὐσίες καὶ ὅταν γίγνεσαι καὶ γελοῖος, ἀπομακρύνων καπνοὺς ἀπὸ τὸ στόμα σου, ὡσὰν νὰ εἶσαι καπνοδόχος;           &...

περισσότερα

Αναγνώρισις του Έργου

Αναγνώρισις του έργου μας απο τον Μεσσηνιακόν Λόγον 17.1.2013

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Πέμπτη 17 Ἰανουαρίου 2013, Σελ. 23   «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» Ἕνα τριμηνιαῖο πρωτότυπο περιοδικὸ   (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 54, σελ. 19-21)   Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες τοῦ σημειώματος αὐτοῦ γνωρὶζουν καὶ ἐκτιμοῦν ἰδιαιτέρως αὐτὸ τὸ ἀθηναϊκὸ περιοδικὸ μὲ τ...

Επιστολή από την κ. STELA ZDRENGHEA, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ρουμανίας, Δεκέμβριος 2010

(Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τεῦχος 52, σελ. 196)                                            &...

Follow us

agioritikovima
 welcome.jpg
Παρὰ τὶς πτωχές μας δυνάμεις εἰς χρῆμα, χρόνον καὶ γνώσεις, τολμῶμε νὰ ἐμφανισθῶμε εἰς τὸ διαδίκτυον, ὄχι γιὰ νὰ προσθέσωμε ἄλλη μίαν ἱστοσελίδα εἰς τὶς χιλιάδες κυματίζουσες (κυκλοφοροῦσες), ἀλλὰ γιὰ νὰ καλύψωμε ἕνα κενόν: νὰ ἐπαινῶμε τὸ καλὸν ὁπονθεδήποτε καὶ ἄν προέρχεται καὶ νὰ στηλιτεύωμε τὸ κακὸν μετὰ διακρίσεως χωρὶς νὰ λασπολογῶμε.
 
Σᾶς εὐχαριστοῦμε ποὺ συνεδέθητε μαζί μας.

Θὰ ἦτο εὐχῆς ἔργον νὰ συμπτύξωμε τὶς δυνάμεις μας καὶ νὰ ἀγωνισθῶμε διὰ τὴν Προάσπισιν τῶν Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (π.χ. Θρησκεία, Πατρίδα, Οἰκογένεια), τὴν ἀναστήλωσίν των καὶ τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὰς ρίζας μας.

Ἡ συμβουλὴ καὶ συμβολή σας εἶναι λίαν εὐπρόσδεκτες, διότι ἡ πολύτιμος γνώμη σας θὰ μᾶς βελτιώνῃ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ τηλ. 210-3254321.
 
Ὁ ἀρχαῖος πρόγονός μας ἥρωας Ἡρακλὴς ἠγωνίζετο ὄχι μὸνον διὰ τὴν κάθαρσιν τῆς κόπρου τοῦ Αὐγείου ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τῆς Λερναίας Ὕδρας, κόπτων τὶς κεφαλές της καὶ ὁ βοηθός του Ἰόλαος νὰ κατακαίῃ τὶς τομὲς γιὰ νὰ μὴ πολλαπλασιάζωνται οἱ κεφαλὲς αὐτῆς.
            Ἐμεῖς οἱ ἀνίσχυροι θὰ ἀγωνιζώμεθα, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, διὰ τῆς ἱστοσελίδος μας, ὡς πνευματικὸς σηματοφόρος τῶν

Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν
τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ
τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή»

...διὰ τὴν Προάσπισιν τῶν Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (π.χ. Θρησκεία, Πατρίδα, Οἰκογένεια), τὴν ἀναστήλωσίν των καὶ τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὰς ρίζας μας.
Developed by © mpistiries.com